giao an so hoc 6 hk1

211 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 20:34

Số học Năm học: 20172018 Ngy son: 18/8/2017 Ngy dạy: 22/8/2017 CHƯƠNG I ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN TIẾT TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I MỤC TIÊU Kiến thức - HS làm quen với khái niệm tập hợp cách lấy ví dụ tập hợp, nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước - HS biết viết tập hợp theo diễn đạt lời toán, biết sử dụng kí hiệu ∈;∉ Kĩ Rèn kĩ viết tập hợp hai cách Thái độ - Rèn luyện cho HS tư linh hoạt dùng cách khác để viết tập hợp Năng lực hướng tới: - Vận dụng ngôn ngữ, kiến thức thực tế vào Toán học II CHUẨN BỊ Giáo viên: SGK, giáo án, phấn Học sinh: SGK, ghi chép, dụng cụ học tập, nháp III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định: (1p) Bài (4p) - Giới thiệu mơn Tốn học - Dặn dò HS chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập cho môn; hướng dẫn cách học THCS - Giới thiệu chương I - Ôn tập bổ túc số tự nhiên HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động Tìm hiểu ví dụ tập hợp (10p) - Cho HS quan sát H1 - HS yếu quan sát H1 Các ví dụ cho biết: bàn (SGK) trả lời - Tập hợp đồ vật gồm đồ vật gì? bàn - Bút, sách đò vật - Tập hợp lồi có bàn Ta nói: tập sân trường hợp đồ vật bàn - Tập hợp số tự Đó ví dụ tập hợp nhiên nhỏ - Đưa thêm số ví dụ - HS ý GV cho ví dụ - Tập hợp chữ a, tập hợp tập hợp b, c - Yêu cầu HS cho ví dụ - Cho ví dụ tập hợp tập hợp Hoạt động Cách viết Các kí hiệu (23p) - Giới thiệu cách viết - HS lắng nghe ghi Cách viết Các kớ GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 hp: thng đặt tên tập hợp chữ in hoa: A, B, C,… Ta viết: A = { 0;1;2;3} hay A = { 1;3;0;2} ;… - Giới thiệu phần tử tập hợp: Các số 0; 1; 2; phần tử tập hợp A - Giới thiệu cách viết: + Các phần tử tập hợp viết dấu ngoặc nhọn ( { } ) , ngăn cách dấu hai chấm (nếu số tự nhiên); dấu phẩy + Mỗi phần tử liệt kê lần, thứ tự liệt kê tùy ý - Cho HS làm quen với cách viết tập hợp: ? Hãy viết tập hợp B chữ a, b, c? Cho biết phần tử tập hợp này? GV gọi HS lên bảng viết HS lại làm vào nháp - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, sửa sai - GV hướng dẫn HS làm quen với kí hiệu ∈;∉ ? có phải phần tử tập hợp A hay không? + GV giới thiệu kí hiệu cách đọc phần tử thuộc tập hợp: 1∈ A đọc thuộc A phần tử tập hợp A ? có phải phần tử tập hợp A hay không? + 5∉ A đọc không thuộc A hay không hiệu - Đặt tên tập hợp chữ in hoa: A, B, C, Ví dụ: A = { 0;1;2;3} hay A = { 1;3;0;2} ;… - Phần tử tập hợp: Các số 0; 1; 2; phần tử tập hợp A - Cách viết tập hợp Chú ý (SGK) - HS Tb lên bảng thực Các HS lại làm vào nháp - HS nhận xét - Các kí hiệu: ∈;∉ Ví dụ: 1∈ A 5∉ A - HS: phần tử tập hợp A - Chú ý lắng nghe GV giới thiệu cách kí hiệu cách đọc - HS: phần tử tập hợp A - Chú ý lắng nghe GV giới thiệu cách kớ hiu v GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 phn tử tập hợp A Củng cố: Điền kí hiệu ∈;∉ vào chỗ trống: a) A;3 A;7 A b) a B;d B;c B - Cho HS lên bảng điền dấu ∈;∉ - Cho HS khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lại cách đặt tên, cách viết tập hợp - Gọi HS đọc ý SGK - GV giới thiệu cách viết tập hợp: có cách viết: + Liệt kê phần tử tập hợp VD: A = { 0;1;2;3} + Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp VD: A = { x∈ N / x < 4} Trong đó, N tập hợp số tự nhiên Các phần tử A có hai tính chất: + x số tự nhiên ( x∈ N ); + x nhỏ ( x < 4) - Yêu cầu HS đọc phần đóng khung SGK - Giới thiệu cách minh họa tập hợp A SGK - Yêu cầu HS lên bảng vẽ minh họa tập hợp B - Cho HS nhận xét Củng cố: Làm ?1 ?2 - HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nhận xét - GV kiểm tra, nhận xét cách đọc - HS làm tập củng cố - Từng HS lên bảng - Nhận xét, bổ sung - Nghe - Đọc ý SGK - Nghe ghi - Các cách viết tập hợp: + Liệt kê phần tử tập hợp VD: A = { 0;1;2;3} + Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp VD: A = { x∈ N / x < 4} - Đọc phần đóng khung - Vẽ minh họa SGK - Nghe giảng .a A - Lên bảng vẽ minh họa tập hợp B - HS nhận xét - HS làm ?1; ?2 .b c B ?1 D = { 1;1;2;3;4;5;6} ∈ D; 10 ∉ D - HS nhận xét ?2 P = { N , H, A, T, R; G} - HS ghi Hoạt động Luyện tập (5p) - Gọi HS nhắc lại cách - HS TB nhắc lại Luyện tập viết tập hợp - Hãy viết tập hợp C “các - HS suy nghĩ thực C = { 3;4;5;6} GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 s t nhiờn ln hn vào nháp Sau lên C = { x∈ N / < x < 7} nhỏ 7” bảng trình bày cách? - Cho HS nhận xét - HS nhận xét, bổ sung Hướng dẫn nhà (2p) - Học làm BT 1-5/SGK, – 9/SBT Xem “Tập hợp số tự nhiên” Ngày soạn: 19/8/2017 Ngày dạy: 23/8/2017 TIẾT TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức - HS biết tập hợp số tự nhiên, nắm quy ước thứ tự tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, nắm điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn tia số Kĩ - HS phân biệt tập hợp N N* , biết sử dụng kí hiệu ≤,≥ , biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước số tự nhiên Thái độ - Rèn luyện cho HS tính xác sử dụng kí hiệu Năng lực hướng tới - HS biết so sánh số II CHUẨN BỊ Giáo viên: SGK, giáo án, phấn màu, bảng phụ có vẽ tia số ghi đề tập Học sinh: Ôn lại kiến thức lớp tia số, thước thẳng có chia khoảng III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định (1p) Bài cũ (7p) HS1: Cho ví dụ tập hợp Làm BT Hỏi thêm: Tìm phần tử thuộc tập hợp A mà khơng thuộc tập hợp B; Tìm phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B? HS2: Hãy cho biết có cách viết tập hợp Đó cách nào? Viết tập hợp M số tự nhiên lớn nhỏ 10 hai cách - GV gọi HS nhận xét ghi điểm Bài Tình học tập: Tập hợp số tự nhiên kí hiệu N Vậy kí hiệu N * dùng để tập hợp gì? Chúng ta tìm hiểu học hơm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động Tập hợp N tập hợp N*(15p) - Nêu số tự nhiên? - HS nêu số tự nhiên Tập hợp N tập hợp - Ở trước, ta biết tập N* hợp số tự nhiên kí - Tập hợp số tự nhiên N hiệu N N = { 0;1;2; } GV: Hoµng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 Hóy vit hp cỏc s tự nhiên? Và cho biết phần tử tập hợp đó? ? Hãy điền vào vng kí hiệu ∈, ∉ 12 N; N - GV vẽ tia số giới thiệu cách biểu diễn số tự nhiên tia số - Biểu diễn số 0; 1; lên tia số Các điểm gọi điểm 0, điểm 1, điểm - Gọi HS lên bảng biểu diễn điểm 3, điểm 4, điểm tia số Các HS lớp làm vào - Suy ra: Điểm biểu diễn số tự nhiên a tia số gọi gì? - Nhấn mạnh: Mỗi số tự nhiên biểu diễn điểm tia số Chú ý: Điều ngược lại khơng đúng? + GV u cầu HS phát biểu điều ngược lại? + GV lấy ví dụ: điểm 5,5 tia số biểu diễn cho số tự nhiên nào? Điều ngược lại khơng đúng? - GV giới thiệu tập hợp N* - Yêu cầu HS viết tập hợp N* hai cách ? Điền ∈, ∉ (bảng phụ) - HS lên bảng; HS Tb - Các số: 0; 1; 2; trả lời phần tử tập hợp - HS yếu lên bảng điền 12∈ N; ∉ N - Tia số: - Vẽ tia số Chú ý GV giới thiệu cách biểu diễn số tự nhiên tia số - Theo dõi GV biểu diễn số 1; lên tia số cách gọi tên điểm - HS tb lên bảng - Trả lời ghi - Điểm biểu diễn số tự nhiên a tia số gọi điểm a - Mỗi số tự nhiên biểu diễn điểm tia số - HS giỏi phát biểu - HS giỏi trả lời - HS giỏi trả lời - Tập hợp số tự nhiên - Nghe GV giới thiệu tập khác không kí hiệu N* hợp N* N * = { 1;2;3; } - HS lên bảng viết (1HS hay N * = { x∈ N / x ≠ 0} TB, 1HS Giỏi HS viết cách) - Làm tập: N* ; N 5∈ N* ; 5∈ N N* ; N 0∉ N* ; 0∈ N Hoạt động Thứ tự tập hợp số tự nhiên (15p) - Quan sát tia số - Quan sát tia số trả lời Th t hp GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 trả lời câu hỏi: + So sánh 5? + Nhận xét vị trí điểm điểm tia số? - Với a, b∈ N , a < b hay b > a, tia số (theo chiều nằm ngang) nhận xét vị trí điểm a so với điểm b? - Giới thiệu kí hiệu: ≤,≥ -Cho HS đọc phần a) SGK Củng cố: Viết tập hợp câu hỏi: số tự nhiên +2 a, tia số (theo chiều nằm ngang) điểm a bên trái điểm b - a ≤ b a < b a = b a ≥ b a > b - HS đọc phần a) SGK a= b A = { x∈ N / ≤ x ≤ 8} - HS suy nghĩ làm - Yêu cầu HS làm vào tập vào bảng nháp A = { 6;7;8} bảng nháp - Thu HS, cho HS lại nhận xét - GV chốt lại cách giải - GV dẫn qua mục b) cách đưa tập: Bài tập: Điền dấu < , > 5; 7; - HS làm tập 1HS yếu - Từ giới thiệu tính trả lời chất bắc cầu số tự Nghe GV giới thiệu tính nhiên chất bắc cầu - Gọi HS đọc mục b SGK - Giới thiệu khái niệm - Đọc mục b) SGK số liền sau, số liền trước, - Nghe hai số tự nhiên liên tiếp - Gọi HS đọc mục c) SGK - Đọc mục c) SGK Củng cố: - Làm tập củng cố + Hãy cho biết số liền mục c trước số liền sau số 5? + HS yếu trả lời + Số có số liền trước số liền sau hay khơng? Đó + HS tb trả lời số nào? + Làm tập ? vào bảng nháp - HS làm tập ? vào - Hãy cho biết tập bng nhỏp GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy b) Tính chất bắc cầu Nếu a< b b< c a < c c) Hai số tự nhiên liên tiếp đơn vị Trêng Số học Năm học: 20172018 hp s t nhiờn, số - HS suy nghĩ trả lời: số tự nhiên nhỏ nhất? Số (HS , giỏi) số tự nhiên lớn nhất? - Gọi HS đọc mục d) SGK - Đọc mục d) SGK - GV giới thiệu tập hợp số tử nhiên có vơ số phần tử Gọi HS đọc mục e) SGK - Đọc mục e) SGK d) Số số tự nhiên nhỏ Khơng có số tự nhiên lớn e) Tập hợp số tự nhiên có vơ số phần tử Hoạt động Luyện tập (5p) - Cho HS làm tập - Đọc đề tập 7/ SGK Bài tập 7/ SGK SGK -Chia lớp thành nhóm, - Nghe GV phân cơng nhóm làm câu nhiệm vụ nhóm - Gọi HS lên bảng trình - HS nhóm lên bảng bày trình bày - Gọi HS chữa - HS chữa Hướng dẫn (2p) - Học lại nội dung học SGK ghi chép - Làm tập – 10/SGK; 10 – 15/SBT - Học bi mi Ghi s t nhiờn GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm häc: 20172018 Ngày soạn: 22/8/2017 Ngày dạy: 25/8/2017 TIẾT GHI SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức - HS hiểu hệ thập phân, phân biệt số chữ số hệ thập phân Hiểu rõ hệ thập phân giá trị chữ số số thay đổi theo vị trí - HS biết đọc viết số La Mã không 30 Kĩ năng: - Biết viết giá trị số hệ thập phân( dạng tổng hàng đơn vị) - Biết đọc viết số số La Mã đơn giản Thái độ: Rèn cho HS tính tự giác, tích cực học tập HS thấy ưu điểm hệ thập phân việc ghi số tính tốn Năng lực hướng tới: lực vận dụng kiến thức cũ ghi nhớ kiến thức để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Bảng phụ kẻ sẵn khung chữ số La Mã / SGK, kẻ sẵn khung / SGK Học sinh: SGK,vở ghi, học làm tập nhà, đọc III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định (1p) Kiểm tra cũ (7p) HS1: Viết tập hợp N N* Làm tập 7/ SGK Viết tập hợp A số tự nhiên x khơng thuộc N* HS2: Có số tự nhiên nhỏ khơng? Có số tự nhiên lớn không? Làm tập 10/8 SGK GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy Trờng Số học Năm học: 20172018 - GV cho HS nhn xét ghi điểm cho bạn Bài Tình học tập: Như SGK HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động Số chữ số (10p) - Gọi HS đọc vài số - HS cho ví dụ số tự Số chữ số tự nhiên nhiên ? Số tự nhiên số có - HS trả lời câu hỏi chữ số? Là chữ số nào? - GV treo bảng phụ giới - HS ý - Dùng 10 chữ số: 0; 1;…; thiệu 10 chữ số dùng để để ghi số tự nhiên ghi số tự nhiên - Với 10 chữ số ta có - Với 10 chữ số ta ghi số tự thể ghi số tự nhiên nhiên - Vậy số tự nhiên có - Mỗi số tự nhiên - Mỗi số tự nhiên có thể có chữ số có một, hai, ba,…chữ số một, hai, ba,…chữ số Cho ví dụ minh họa - GV gọi HS đọc ý - HS đọc ý Chú ý: SGK phần a) Sau đó, GV lấy ví dụ minh họa - GV giới thiệu ý b), - Quan sát bảng phụ, treo bảng phụ SGK ý GV giảng trả lời Yêu cầu HS cho biết: câu hỏi + Các chữ số số 3895? + Chữ số hàng chục? + Chữ số hàng trăm? - GV giới thiệu số chục, số trăm Củng cố: tập - HS đọc đề 11b/ 11b/SGK.(GV treo bảng SGK phụ) - Cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm bàn bàn Gọi đại diện nhóm nhóm lên bảng điền lên điền vào bảng phụ - Các HS khác nhận xét - Các HS nhận xét Hoạt động Tìm hiểu hệ thập phân (10p) - Nhắc lại: với 10 chữ số - Nghe ghi Hệ thập phân 0; 1;…;9 ta ghi - Trong hệ thập phân, số tự nhiên theo nguyên mười đơn vị hàng tắc mười đơn vị thỡ lm thnh mt n v GV: Hoàng Thị Thanh Th¶o THCS Mü Thđy Trêng Sè häc Năm học: 20172018 hng thỡ lm thnh mt n v hàng liền trước - Đó cách ghi số hệ thập phân - Nhấn mạnh: Mỗi chữ số - Chú ý theo dõi ví dụ số vị trí GV khác có giá trị khác Ví dụ: 222 = 2.100 + 2.10 + = 200 + 20 + hàng liền trước - Mỗi chữ số số vị trí khác có giá trị khác Ví dụ: 222 = 2.100 + 2.10 + = 200 + 20 + ab = a.10 + b , với a ≠ abc = a.100 + b.10 + c , a ≠ - Tương tự, biểu diễn - HS làm trả lời số: 3125; ab, abc, abcd theo giá trị chữ số nó? (Viết giá trị số hệ thập phân) - Đọc đề ? Củng cố: làm ? ? -Gọi HS làm - HS đứng chỗ trả lời Hoạt động Tìm hiểu cách ghi số La Mã (10p) - GV giới thiệu: Chú ý cách ghi số trên, có cách ghi số Chữ số I V X khác, ví dụ cách ghi số La Giá trị Mã tương ứng 10 - Giới thiệu mặt đồng hồ - Quan sát hình 7/SGK hệ SGK có ghi số La Mã thập phân Giới thiệu chữ số La - Chú ý GV giới thiệu Mã thường dùng để ghi chữ số La Mã thường * Cách viết số La Mã đặc số: I, V, X giá trị dùng để ghi số La Mã, biệt: tương ứng hệ thập ghi - Chữ số I viết bên trái phân 1, 5, 10 cạnh chữ số V, X làm giảm - Hướng dẫn cách ghi - Nghe GV hướng dẫn giá trị số đơn đọc vài số La Mã ghi số La Mã Ghi vị biệt SGK Ví dụ minh Ví dụ: IV = 4; IX = họa - Chú ý GV nhấn mạnh + Chữ số I viết bên phải - Nhấn mạnh: số V, X làm tăng giá + Mỗi số I, X viết trị số đơn liền khơng vị q lần Ví dụ: VI = 6, XI = 11 + Số La Mã với Chú ý: SgK chữ số giống vị trí khác có giá trị - Từ đó, từ yêu cầu HS - Cỏch ghi s h La GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 10 Trờng Số học Năm häc: 20172018 Kiểm tra 15 phút (15p) Câu 1: Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB Câu 2: Cho điểm I thuộc đoạn thẳng CD, biết CI = 3cm; CD = 8cm Tính ID? Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động Tìm hiểu cách đo lớp học (7p) Bài tập 48/ SGK Dạng 1: Đo đoạn thẳng - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề thước ngắn - Nếu A B hai điểm - Vẽ hình Bài tập 48/ SGK mút bề rộng lớp học đoạn thẳng AB chia làm phần? Hãy Ta có: vẽ hình mơ tả? AC+ CD + DE + EF + FB - Cho HS lên bảng trình - Lên bảng trình bày = AB bày cách thực AC = CD =DE = EF - Cho HS nhận xét bổ - Nhận xét, bổ sung = 1,25m sung thêm FB = 1,25 - Uốn nắn thống cách trình bày cho học = 0,25m sinh Vậy bề rộng lớp học là: 1,25 + 0,25 = + 0,25 = 5,25 (m) Hoạt động 2: Thực so sánh hai đoạn thẳng.(10p) Bài tập 49/ SGK Bài tập 49/ SGK - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề Hướng dẫn - Em vẽ hình theo yêu - Vẽ hình a) A B N M cầu đề - Còn có trường hợp - HS bổ sung khác không? - Chốt lại có hai trường - Chú ý AN = AM + MN hợp vẽ hình BM = BN + MN - Trong hình (a) độ dài - AN = AM + MN ⇒AM+MN = BN + MN AN; BM tổng độ dài BM = BN + NM ⇒ AM = BN đoạn thẳng nào? = BN + MN b) - Đề cho biết điều gì? - AN = BM - Suy điều gì? A B M N ? Có thể kết luận - AM + MN = BN + MN AM BN Ta có: - Gọi HS lên bảng so - AM = BN AN = AM − MN sánh AM BN cho BM = BN −MN trường hợp thứ Vì AN = BM ⇒AM−NM = BN − NM ⇒AM = BN GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 197 Trờng Số học Năm học: 20172018 Hot ng Nhận biết ba điểm thẳng hàng hệ thức AM + MB =AB (10p) Bài tập 49/102 SBT Bài tập 49/102 SBT - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề a) Vì 3,1 + 2,9 = cho biết tập yêu cầu Nên AM + MB = AB điều gì? ⇒A ; B ; M thẳng hàng A M B - Để biết ba điểm có thẳng - Ta xem có tổng độ dài hàng độ hai đoạn thẳng có dài đoạn thẳng tạo độ dìa đoạn b) Vì AM + MB ≠ AB ba điểm ta kiểm thẳng lại hay không? AM + AB ≠ MB làm nào? MB + AB ≠ MA - Chia lớp thành dãy, - Thực theo yêu cầu ⇒ A ; B ; C không thẳng dãy trường hợp, GV hàng sau đại diện dãy lên c) Vì AM + MB < AB bảng thực hiện, lại ⇒ Khơng vẽ làm vào nháp M A - Cho nhóm nhận xét - Nhận xét - GV thống đáp án - Ghi A B Củng cố - dặn dò (2p) Củng cố: - GV nhấn mạnh lại tính chất điểm nằm hai điểm lại - Khi ba điểm A, B, C thẳng hàng? Dặn dò: - Học sinh nhà học làm tập Chuẩn bị mới, compa Ngày soạn: 28/10/2017 Ngày dạy:1/11/2017 Tiết 11 BÀI VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nắm vững tia Ox có điểm M cho OM = m (đơn vị đo độ dài) (m > 0) - Trên tia Ox, OM = a; ON = b (a, b đơn vị đo độ dài) a < b M nằm O N Kĩ - Biết vận dụng kiến thức để giải tập Thái độ - Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, đo, đặt điểm xác II CHUẨN BỊ Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, compa, giáo án Học sinh: Thước thẳng, compa, SGK, học GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 198 Trờng Số học Năm học: 20172018 III TIN TRèNH LấN LỚP Ổn định (1p) Bài cũ ( 2p) HS đứng chỗ nhắc lại số kiến thức học: Nếu điểm M nằm điểm A B ta có đẳng thức nào? Muốn đo đoạn thẳng AB ta làm nào? Bài Đặt vấn đề (1p): Chúng ta biết cho trước đoạn thẳng AB chẳng hạn tìm số đo (độ dài) đoạn thẳng số lớn số Bây ta xét vấn đề ngược lại: Nếu cho trước số lớn 0, ta vẽ đoạn thẳng có độ dài độ dài cho trước khơng, ta làm nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GV HS Hoạt động Vẽ đoạn thẳng tia (18p) Vẽ đoạn thẳng tia - GV nêu ví dụ - Nghe Ví dụ 1: Trên tia Ox vẽ đoạn - Nhắc lại khái niệm - Nhắc lại khái niệm thẳng OM = 2cm đoạn thẳng OM? M O x - O M gọi - Hai mút đoạn 2cm đoạn thẳng OM thẳng - Ta có mút O, gốc tia Ox - M nằm tia O xvà Ta cần xác định mút M OM = cm, thỏa mãn điều gì? - Đọc SGK thực - Đọc SGK thực Sau trả lời câu Sau trả lời câu hỏi sau: hỏi O M x + Để vẽ đoạn thẳng ta - Dụng cụ: thước thẳng có phải dùng dụng cụ gì? chia khoảng + Vẽ đoạn thẳng OM = - Cách vẽ: cm (các + Mút O biết bước)? + Xác định mút M: (SGK) - Hãy cho biết em vẽ điểm M - Chỉ vẽ điểm M vậy? Và ngồi ta vẽ thêm điểm M không? - Từ em nhận xét gì? - Nhận xét: Trên tia Ox bao - GV nêu nhận xét, ghi - Nêu nhận xét bảng, gọi HS đọc lại - Ghi Đọc nhận xét vẽ điểm M cho OM = a nhận xét (đơn vị dài) - GV gọi HS đọc ví dụ - Đọc trả lời câu Chú ý: a > GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 199 Trờng Số học Năm học: 20172018 Bài tốn cho biết điều gì? u cầu thực gì? - Hãy vận dụng kiến thức vừa học vẽ đoạn thẳng tia để thực tập Suy nghĩ nêu hướng làm em? - Gợi ý: Đoạn thẳng CD cần vẽ biết trước độ dài chưa? - Hãy vận dụng cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước để đo độ dài đoạn thẳng AB Từ ta biết độ dài đoạn thẳng CD Bài toán ví dụ trở lại tốn ví dụ Trước hết ta phải vẽ tia? Vậy theo em ta nên vẽ tia có gốc điểm gì? - Thực ví dụ hỏi GV - Suy nghĩ nêu hướng làm Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB vẽ đoạn thẳng CD cho - Độ dài đoạn thẳng CD = AB CD độ dài Cách vẽ: đoạn thẳng AB - Vẽ tia Cx - Vẽ tia có gốc C - Mở độ rộng Compa AB (hai đầu nhọn trùng với hai điểm A B) - Giữ nguyên độ mở compa đặt mũi nhọn trùng với gốc C, mũi nhọn lại nằm tia Cx cho ta điểm D Khi CD đoạn thẳng phải vẽ B A C D x - Xác định mút D - Nếu không đo độ dài đoạn thẳng CD đoạn thẳng AB để vẽ - Theo dõi đoạn thẳng CD ta làm nào? GV hướng dẫn HS cách sử dụng compa để vẽ theo bước SGK - Yêu cầu HS tự thực vào học - Thực Hoạt động Vẽ hai đoạn thẳng tia (13p) Vẽ hai đoạn thẳng - Gọi HS đọc ví dụ - Đọc ví dụ tia - Hướng dẫn HS phân - Tìm hiểu đề Ví dụ 3: Sgk/123 tích đề tốn: cho yếu tố nào? Yêu cầu thực điều gì? Vẽ đoạn thẳng tốn O 2cm M N x trở thành tốn ví dụ 3cm no? im M nm gia hai im GV: Hoàng Thị Thanh Th¶o THCS Mü Thđy 200 Trêng Sè häc Năm học: 20172018 - Yờu cu HS t v vo vở, HS lên bảng thực - Qua hình vẽ, cho biết ba điểm O, M, N điểm điểm nằm giữa? - GV giải thích cho HS hiểu - Vậy em có nhận xét gì? - Gọi HS đọc nhận xét - HS tự vẽ vào vở, HS O N Vì cm < cm lên bảng thực - Trả lời Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, a < b điểm M nằm hai điểm O N O a M N x b - Nhận xét - HS đọc nhận xét Hoạt động Củng cố (8p) - Cho HS làm 53 - HS lên bảng vẽ Số Bài 53 Sgk/124 Sgk/124 lại vẽ nháp N x O 3cm M - So sánh OM với ON - OM < ON 6cm ⇒ KL ba điểm? ⇒ M nằm O N ⇒ Biểu thức ? OM + MN = ON Giải Thay OM = 3, ON = Vì OM < ON nên M nằm ⇒ MN = – = Tính MN ? O N ⇒ Kết luận ? OM = MN ⇒ OM + MN = ON Thay OM = 3, ON = ta được: + MN = ⇒ MN = – = 3( cm) Vậy OM = MN Củng cố, dặn dò (2p) - Hãy nhắc lại nhận xét học - Nhận xét cách lập luận để giải thích điểm nằm điểm lại giải tốn liên quan đến cộng (trừ) độ dài đoạn thẳng - Về nhà: học bài; làm tập SGK; đọc trước Ngày soạn:6/11/2017 Ngày dạy: 9/11/2017 Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu trung điểm đoạn thẳng gì? Kĩ năng: Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng Thái độ: Cẩn thận, xác đo, vẽ, gấp giấy NLHT: Phát vấn đề giải vấn đề: Phát tính chất điểm M qua cũ để biết trung điểm đoạn thẳng có hai tính chất Biết phân tích trung điểm đoạn thẳng thỏa mãn hai tính chất Nếu thiếu hai tính chất khơng trung điểm đoạn thẳng Năng lực vận dụng vào thực tế tìm trung điểm đoạn thng GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 201 Trờng Số học Năm học: 20172018 II CHUN B Giáo viên: bảng phụ, phấn màu, thước, giáo án, SGK Học sinh: Học cũ, đồ dùng học tập III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định (1p) Kiểm tra cũ: phút - GV treo bảng phụ đề bài: Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AM = 3cm, AB = 6cm Tính MB? So sánh MA với MB? Bài Đặt vấn đề (1p): Lấy kết kiểm tra GV treo bảng phụ - GV gọi HS cho biết kết MB So sánh MA với MB - Khi điểm M gọi trung điểm đoạn thẳng AB Vậy trung điểm đoạn thẳng ? Chúng ta tìm hiểu học hơm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG HS Hoạt động Định nghĩa trung điểm đoạn thẳng (15p) Định nghĩa trung - Quan sát hình vẽ bảng - Quan sát hình vẽ, trả điểm đoạn thẳng cho biết điểm M có lời theo gợi ý: đặc điểm gì? + Vị trí điểm M so với + Điểm M nằm A hai điểm A, B B A M B + So sánh MA MB? + MA = MB - Điểm M có tính chất - Lắng nghe, suy nghĩ (đặc điểm) gọi trung trả lời điểm đoạn thẳng AB Vậy em hiểu trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nào? Định nghĩa: (SGK) - GV nêu khái niệm, giới - Chú ý ghi M trung điểm đoạn thiệu tên gọi khác trung thẳng AB khi: điểm đoạn thẳng điểm (I) M nằm A B đoạn thẳng M cách A B ⇔ - GV hướng dẫn HS kết hợp MA + MB = AB với kiến thức để mở (II) MA = MB rộng khái niệm - Củng cố: Chiếu tập - Làm tập củng cố Quan sát hình vẽ sau trả lời câu hỏi: điểm I có trung điểm on thng MN GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 202 Trờng Số học Năm học: 20172018 khụng? Vì sao? + Với hình, Gv gọi HS + HS yếu, tb trả lời trả lời - Nhấn mạnh: để điểm -HS trả lời trung điểm đoạn thẳng cần có điều kiện? Hoạt động Vẽ trung điểm đoạn thẳng (10p) Cách vẽ trung điểm - Nêu ví dụ SGK-125 - Nghe đọc ví dụ đoạn thẳng - Giả sử ta vẽ trung - HS yếu trả lời theo * Ví dụ: AB = cm Hãy điểm M đoạn thẳng AB định nghĩa vẽ trung điểm M Vậy điểm M có tính đoạn thẳng AB? chất gì? Ta có M trung điểm - Điểm M thoả mãn điều - HS tb trả lời AB nên kiện gì? AB ⇒ MA = MB = (III) - HD cho HS tính MA - Thực theo hướng dẫn - Vậy tốn trở ví dụ - Trên tia AB vẽ đoạn = = 2,5cm 9, vẽ đoạn thẳng thẳng AM cho tia Hãy phát biểu lại AM = 2, 5cm - Cách 1: Dùng thước toán này? + Trên tia AB, vẽ điểm - GV yêu cầu HS thực - HS thực M cho: AM = 2,5 cm vào vở, HS lên bảng thực - GV dùng thước kiểm tra lại cách lấy điểm M, vừa thao tác vừa nhắc lại cách vẽ - GV chiếu cách vẽ trung - Quan sát hình điểm cách gấp giấy, sau HS nêu cách gấp - Cách 2: Gấp giấy yc HS trình bày cách gấp - Tổ chức cho HS gấp giấy - Tiến hành gấp giấy - hs suy nghĩ, HS - Cách 3: Gấp dây - Yêu cầu HS thực ? lên thực Hoạt động Tổng kết củng cố kiến thức (7p) - Cho HS nhắc lại định nghĩa - HS yếu nhắc lại trung điểm đoạn thẳng - Gv nhấn mạnh có cách để - Chú cách thể minh họa định nghĩa trung trung điểm đoạn điểm đoạn thẳng thẳng - GV chiếu tập 63/SGK - Đọc tập Bài 1: Bài tập 63/SGK - Cho HS suy nghĩ đứng - HS yếu, tb trả lời chỗ trả lời - Cho HS khác nhận xột, GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 203 Trờng Số học Năm học: 20172018 b sung - GV chiếu số hình ảnh - Quan sát trả lời minh họa trung điểm đoạn thẳng thực tế, yc HS vận dụng này? Hướng dẫn nhà (3’) - GV chiếu máy hướng dẫn 62/SGK - Về em kĩ lại lý thuyết điểm nằm giữa, trung điểm đoạn thẳng - Xem lại cách xác định trung điểm đoạn thẳng - Hướng dẫn 60/SGK - BTVN: 60, 61, 63, 64 Sgk/126 - Xem lại toàn kiến thức chương ôn tập theo nội dung mục 1, mục Sgk/126, 127 (Nắm lại khái niệm, tính chất có liên quan hình học) Ngày soạn: 11/11/2017 Ngày dạy:15/11/2017 Tiết 13 ÔN TẬP CHƯƠNG I I MỤC TIÊU Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng Kĩ năng: Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng GV: Hoµng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 204 Trờng Số học Năm học: 20172018 Bc u suy lun n giản Thái độ: cẩn thận vẽ hình, lập luận logic toán cộng đoạn thẳng NLHT: Năng lực tổng hợp, phân tích, lập luận; lực vẽ hình, đọc hình II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu, bút Học sinh: Học làm BTVN, dụng cụ học tập, sách III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định (1p) Kiểm tra cũ (7p) Trung điểm M đoạn thẳng AB gì? Làm tập 64/126SGK Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG Hoạt động Nhận biết hình(10p) - Ở chương trình hình học - Trả lời câu hỏi Các hình em học GV - Điểm hình nào? Hãy nêu - Đường thẳng tên hình đó? - Tia - Cho HS đứng chỗ - Đoạn thẳng nêu tên hình học - Trung điểm đoạn - Cho HS nhận xét bổ thẳng sung thêm - GV cho HS vẽ hình - HS lên bảng vẽ hình, phân biệt đường thẳng HS lại vẽ vào AB, đoạn thẳng AB, tia nháp AB - Treo bảng phụ: - Quan sát hình vẽ Mỗi hình bảng phụ - Trả lời sau dây cho biết kiến thức gì? - Trên bảng thể nội dung kiến thức học chương Nhấn mạnh: Biết đọc hình vẽ cách xác việc quan trọng Hoạt động2: Luyện kĩ vẽ hình - lập luận.(20p) Bài tập Bài Bài Cho tia phân khơng - HS vẽ hình theo u cầu đối Ox Oy GV - Vẽ đường thẳng aa’ cắt tia A, B khác O - Vẽ điểm M nằm điểm A, B Gii: GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 205 Trờng Số học Năm học: 20172018 - V tia OM - Vẽ tia ON tia đối tia OM a) Chỉ đoạn - Trả lời thẳng hình? b) Chỉ điểm thẳng hàng hình? Bài 2/127- SGK - Cho HS lên vẽ hình - HS đọc đề vẽ hình lại vẽ vào nháp - GV thu số học sinh nhận xét a) Các đoạn thẳng hình vẽ là: (8 đoạn thẳng) ON; OM; MN; OA; OB; AM; AB; MB b) Các điểm N,O,M thẳng hàng Các điểm A,M,B thẳng hàng Bài 2/127- SGK Bài tập 6/127 SGK Hướng dẫn A Bài 6/SGK - Cho HS đọc đề nêu yêu cầu toán - Hướng dẫn HS vẽ hình - Bài tốn cho biết điều gì? - Để so sánh hai đoạn thẳng ta cần thực nào? - Độ dài đoạn thẳng cần so sánh biết chưa? Tìm độ dài đoạn thẳng lại nào? - Hãy tìm độ dài đoạn thẳng MB? - So sánh AM MB? - Điểm M có quan hệ với đoạn thẳng AB - Cho HS lên bảng trình bày cách thực hiện, HS lại làm vào - Cho HS nhận xét bổ sung thêm - Uốn nắn thống cách trình bày cho HS 3cm M B 6cm - HS đọc đề Giải a) Trên tia AB, AM < AB - Vẽ hình (3 cm < cm) nên điểm M nằm hai điểm A - So sánh độ dài hai B b) Vì M nằm A B đoạn thẳng nên AM +MB =AB + MB = - Suy nghĩ trả lời MB = – MB = Vậy MA = MB = cm c) M trung điểm AB + M nằm A B - MA = MB + M cách A B - M trung điểm đoạn thẳng AB - Lên bảng thực hiện, HS lại làm vào v Hng dn (2p) GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 206 Trờng Số học Năm học: 20172018 - Học nắm tồn lí thuyết chương: khái niệm, tính chất hình: điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng - Tập vẽ hình, kí hiệu hình cho - Xem lại tập tính độ dài đoạn thẳng biết độ dài đoạn điểm cho trước - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra tit ************************************ Ngy son: Ngy dy: GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 207 Trờng Số học Năm häc: 20172018 Tiết 14 KIỂM TRA CHƯƠNG I Mục tiêu : -Kiểm tra kiến thức chương 1, kiến thức điểm, đường, đoạn, tia, điểm nằm giữa, trung điểm đoạn thẳng -Kĩ nhận dạng, vẽ hình áp dụng kiến thức vào giải toán -Ý thức tự giác, tích cực, trung thực, tính cẩn thận xác giải tốn II Chuẩn bị: -GV: Đề + đáp án III Tiến trình 1.Ổn định: Kiểm tra sĩ số 2.Bài mới: Kiểm tra tiết KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – BÀI Cấp độ Nhận biết Chủ đề Điểm Đường thẳng Đoạn thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ Tia Số câu Số điểm Tỉ lệ Độ dài đoạn thẳng Cộng đoạn thẳng Trung điểm Nắm định nghĩa hai tia đối 1,0 Mức độ kiến thức Vận dụng Thông hiểu Cấp độ Cấp thấp cao Biết quan Vẽ hệ đường điểm thẳng đường (đoạn thẳng, thẳng), ba quan hệ điểm ba thẳng điểm thẳng hàng, hàng không thẳng hàng 3/4 2,0 1,5 Tổng độ 2+3/4 3,5 Tỉ lệ: 35% Vẽ hai tia chung gốc 1/4 0,5 Vẽ đoạn thẳng tia Chứng tỏ điểm nm GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 1+1/4 1,5 Tỉ lệ: 15% Tính độ dài đoạn thẳng, so sỏnh on 208 Trờng Số học Năm học: 20172018 đoạn thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1,0 2,0 Đề + Biểu điểm + Đáp án: ĐỀ I: Câu 1: (2đ) Hình vẽ hai thẳng điểm còn Chứng tỏ lại điểm trung điểm đoạn thẳng 2/4 2/4 2,0 2,0 4,0 Tỉ lệ: 6/4 2/4 4,0 2,0 10,0 40% Ý nghĩa B d A A B C Câu 2: (1 đ) Định nghĩa hai tia đối Câu 3: (1 đ) Cho đoạn thẳng EF dài 8cm, điểm I trung điểm EF Tính độ dài đoạn thẳng EI Câu 4: (2 đ).Vẽ hình theo yêu cầu sau: Yêu cầu Hình vẽ a)Cho hai điểm M, N Vẽ đường thẳng qua hai điểm b)Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng c)Vẽ hai tia Ox, Oy chung gốc d)Vẽ hai đường thẳng a b cắt O Câu 5: (4đ) Trên tia Bx vẽ BC = cm, BD = cm a)Điểm nằm hai điểm lại? Vì sao? b)Tính độ dài đoạn thẳng CD So sánh CD với BC c)Điểm trung điểm BD? Vì sao? ĐỀ II: Câu 1:(2 đ) Hình vẽ Ý nghĩa GV: Hoµng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 209 Trờng Số học Năm học: 20172018 N M m N P M Câu 2: (1 đ) Định nghĩa hai tia đối Câu 3: (1 đ) Cho đoạn thẳng MN dài 10cm, điểm O trung điểm MN Tính độ dài đoạn thẳng MO Câu 4: (2 đ).Vẽ hình theo yêu cầu sau: Yêu cầu Hình vẽ a)Cho hai điểm M, N Vẽ đoạn thẳng MN b)Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng c)Vẽ hai tia Ox, Oy đối d)Vẽ hai đường thẳng a b song song Câu 5: (4 đ) Trên tia Ox vẽ OA = cm, OB = cm a) Điểm nằm hai điểm lại? Vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB So sánh OA với AB c) Điểm trung điểm OB? Vì sao? Đáp án biểu điểm Câu 1: (2đ) Hình vẽ Ý nghĩa Điểm A thuộc đường thẳng d; điểm B B d không thuộc đường thẳng d A A B C Ba điểm A, B, C thẳng hàng Mỗi câu 1đ Câu 2: (1 đ) Hai tia đối hai tia chung gốc tạo thành đường thẳng Câu 3: (1 đ).Vì I trung điểm EF nên EI = EF : = : = (cm) Câu 4: (2 đ).Vẽ hình theo yêu cầu sau: Yêu cầu Hình vẽ a)Cho hai điểm M, N Vẽ đường thẳng N M qua hai điểm b)Vẽ ba điểm A, B, C khơng thẳng hàng A B c)Vẽ hai tia Ox, Oy chung gốc C x O y GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 210 Trờng Số học Năm học: 20172018 d)Vẽ hai đường thẳng a b cắt O a O b Mỗi hình 0.5đ Câu 5: (4đ) Trên tia Bx vẽ BC = cm, BD = cm a)Điểm nằm hai điểm lại? Vì sao? b)Tính độ dài đoạn thẳng CD So sánh CD với BC c)Điểm trung điểm BD? Vì sao? Giải: a.Điểm C nằm hai điểm B D tia Bx, BC < BD C D b.Vì C nằm hai điểm B D nên BC + CD = BD hay cm+ CD = 6cm CD = 6cm – 3cm = 3cm Vậy CD = BC c.Điểm C trung điểm BD Vì : C nằm B, D BC = CD ĐỀ II: (tương tự) *Kết quả: Lớp Sĩ số Kém Yếu TB Khá Giỏi TB 6A 6B 3.Nhận xét: *Ưu điểm: - Đa số HS có học bài, nắm được, làm đạt kết cao - Biết vẽ hình bước đầu biết cách lập luận toán cộng đoạn thẳng * Nhược điểm : - Một số em nhà chưa học bài, làm sai, tẩy xóa nhiều nên kết thấp - Kĩ vẽ hình yếu, số chưa biết cách lập luận toán cộng đoạn thẳng * Biện pháp khắc phục : - Tranh thủ tiết luyện tập trả bài, HS chữa thật kỹ để HS nắm chổ sai - Yêu cầu HS nhà tự làm lại vào tập - Chú ý kèm cặp thêm cho HS yếu, tiết học GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 211 Trờng ... tính tổng sau : SGK cộng a) 1 364 + 4578 = 5942 - Cho HS chơi trò chơi b) 64 53 + 1 469 = 7922 “Tiếp sức” c) 5421 + 1 469 = 68 90 - Nêu thể lệ trò chơi: d) 3124 + 1 469 = 4593 * Nhân sự: Gồm nhóm,... nay; đọc thuộc ghi nhớ; làm tập SGK; làm 62 ; 64 ; 68 ; 69 / SBT xem BT bi Luyn GV: Hoàng Thị Thanh Thảo THCS Mỹ Thủy 28 Trờng Số học Năm học: 20172018 Ngày so n:11 /9/2017 Ngày dạy: 13/9/2017 TIẾT... động Tính nhanh (13p) - GV yêu cầu HS đọc - HS đọc đề làm Bài tập 31/SGK làm BT 31/SGK tập a) 135+ 360 + 65 + 40 - GV gọi HS - HS lên bảng thực lên bảng thực cho = ( 135+ 65 ) + ( 360 + 40) biết
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an so hoc 6 hk1 , giao an so hoc 6 hk1