Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính xã diễn đoài huyện diễn châu tỉnh nghệ an”

80 140 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 19:22

phần mở đầu Đất nớc ta bớc vào năm đầu kỷ 21 thời kỳ phát triển công nghiệp hoá đại hoá công tác trắc địa đóng góp phần quan trọng, đời sống kinh tế trị xã hội với đờng lối sách Đảng Nhà nớc ta, bên cạnh có đầu t nớc ngoài, với sách mở cửa, việc liên doanh liên kết nớc với nớc ngoài, việc xây dựng sở hạ tầng nh đờng xá, cầu cống, khu công nghiệp, nhà máy chế xuất Những công trình thuỷ điện mọc lên nhằm phục vụ cho kinh tế Quốc Phòng nớc ta ngày vững mạnh Cùng với lên thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, trắc địa đồ đóng vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học, đồ đợc coi nh công cụ kết việc thiết kế quy hoạch phát triển bền vững toàn kinh tế đất nớc Với tác động ngời thay đổi thời gian, thiên nhiên gây nhiều thay dổi bề mặt địa hình dẫn đến thông tin đồ đợc thành lập trớc có thay đổi, không phản ánh đợc trạng thực tế, nh thay đổi bề mặt địa hình làm cho đờng bờ biển bị xê dịch tạo thành thềm sông, lở, bãi bồi đánh bị thay đổi nhiều Vì việc làm " hiệu chỉnh" đồ địa hình quan trọng đợc coi nh vấn đề cấp bách để phục vụ cho nhiỊu lÜnh vùc kh¸c nỊn kinh tÕ qc dân Với nhiệm vụ mà em đợc giao làm đề tµi " Đo vẽ thành lập đồ Địa xó Din oi-huyn Din Chõu-tnh Ngh An Đề tài em dự kiến làm gồm phần chng sau : - Chương I: Khái quát tình hình, đặc điểm khu đo - Chương II: Xây dựng lưới khống chế đo vẽ đồ địa - Chương III: Kết luận kiến nghị Chương I Khái quát tình hình, đặc điểm khu đo 1.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lý xã Diễn Đồi nằm phía Tây huyện Diễn Châu Vị trí cụ thể sau: - Từ 105O25’15’’ đến 105O30’39’’ vĩ độ Bắc - Từ 18O23’55’’ đến 18O30’47’’ kinh đợ đơng; - Phía Bắc giáp xã Quỳnh Giang (huyện) Quỳnh Lưu; - Phía Đơng giáp xã Diễn Trường- Phía Nam giáp xã Diễn Yến ; - Phía Tây giáp xã Diễn Lâm ; 1.1.1.2 Địa hình Diễn Đồi có tởng diện tích tự nhiên 9.523.83 ha; Trong đó tỷ lê 1/1000 với diện tích đo vẽ 2.853,22 va tỷ lệ 1/2000 6.670.16 Địa hình chia cắt mạnh, dốc từ phía Tây sang Đông về trung tâm vùng đất trở thành nơi tập trung dân cư đồng ruộng của xã 1.1.1.3 Khí hậu Xã Diễn Đồi nằm miền tiểu khí hậu Bắc Trung Bợ Khí hậu xã chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng Tư đến tháng Mười mùa khô từ tháng Mười Một đến tháng Ba năm sau * Nhiệt độ khơng khí: + Nhiệt đợ trung bình năm: 23,8oC + Nhiệt đợ trung bình tháng cao nhất năm: 27,5oC + Nhiệt đợ trung bình tháng thấp nhất năm: 21,3oC + Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: 39,7oC + Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: 7oC * Độ ẩm khơng khí: + Đợ ẩm tương đối bình qn năm: 86% + Đợ ẩm tương đối bình qn tháng: 85% - 93% * Sớ giờ nắng: + Số nắng trung bình tháng mùa đơng: 93h + Số nắng trung bình tháng mùa hè: 178h * Lượng bốc hơi: + Lượng bốc trung bình tháng cao nhất: 131,18 mm + Lượng bốc trung tháng thấp nhất: 24,97 mm + Lượng bốc trung bình năm: 66,64 mm * Mưa: Diễn Đồi tḥc vùng mưa nhiều, mưa lớn + Lượng mưa trung bình năm: 2661mm + Lượng mưa tháng lớn nhất (tháng Bảy): 1450 mm + Lượng mưa ngày lớn nhất: 657,2 mm * Gió, bão: Các xã của huyện Diễn Châu thuộc vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều khu vực miền Trung - Bão: thường xuất từ tháng đến tháng 10 Có năm phải chịu ảnh hưởng của đến trận bão + Tốc độ gió đạt 40 m/s, gió mạnh nhất thường xuất theo hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, bão thường kéo theo mưa lớn gây lụt - Gió: hướng gió chủ đạo Tây Nam, Đông Bắc + Gió Tây Nam (gió Lào) khô nóng từ tháng đến tháng (hai tháng nóng nhất tháng tháng 7) + Gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 3.[1] 1.1.1.4 Thủy văn Các xã của huyện Diễn Châu chịu ảnh hưởng của thuỷ triều + Về mùa kiệt chủ yếu dòng triều + Về mùa lũ giao lưu triều lũ ở mức cao nhất +2,88m (P=1%).[1] 1.1.1.5 Tài nguyên thiên nhiên -Tài nguyên đất Diễn Đồn mợt xã miền núi có quỷ đất tổng cộng 9.523.83 ha, đó : + Diện tích đất ṛng chiếm phần lớn( 86,10%) - Tài ngun nước + Nguồn nước mặt: chủ yếu kênh mương chảy qua, cùng với hệ thống hồ, đập, kênh mương thủy lợi lượng nước mưa cung cấp nên lượng nước mặt rất dồi phong phú + Nguồn nước ngầm : Xã Diễn Đoài có nguồn nước ngầm lớn, chất lượng tốt Được nhân dân khai thác sử dụng bằng cách đào giếng khoan lọc lấy nước sạch sinh hoạt 1.1.2Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.1.2.1 Kinh tế Diễn Đoài nằm khu kinh tế, q trình thị hóa của xã diễn mạnh mẽ, cấu kinh tế chuyển dịch nhanh chóng theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ Tuy vậy, tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm vị trí đáng kể tởng sản phẩm của xã, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không phát triển, ngành xây dựng đầu tư lớn từ nguồn vốn Trung Ương địa phương nên phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế của xã Trong năm qua, Đảng ủy, quyền địa phương đạo, điều hành tổ chức thực tốt nhiệm vụ Nhà nước Kết thu được: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11 %/ năm; - Thu nhập bình quân đầu người đạt 15.183.000 đ/người/năm vào cuối năm 2014, bằng 1,5 lần thu nhập trung bình vùng nơng thơn của tỉnh - Tởng thu nhập tồn dân đạt 128,1 tỷ đồng, đó: + Nông, lâm nghiệp: 37,3 tỷ đồng, chiếm 29,12 %; + Thương mại dịch vụ: 40,0 tỷ đồng, chiếm 31,23 %; + Thu nhập khác (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề khác): 50,8 tỷ đồng, chiếm 39,66 % Tuy nhiên, nguồn thu có một khoản rất lớn từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng (33 tỷ đồng) - Tổng sản lượng lương thực: 1256,2 tấn; - Lương thực bình quân đầu người: 148,89 kg/ người/ năm; - Đến địa bàn xã vẫn 297 hợ nghèo (chiếm tỷ lệ 12,90 %) 1.1.2.2.Xã hội Theo thống kê của UBND xã Diễn Đồi tính đến năm 2013 - Dân sớ + Dân số tồn xã: 8437 người, + Số hợ: 2302 hợ (tại thời điểm 31/12/2012) + Bình qn 3,66 người/ hộ; + Tỷ lệ tăng dân số: 1,34 %,trong đó: Tỷ lệ tăng tự nhiên 0,90 % Tỷ lệ tăng học 0,34 % + Thành phần dân tộc: 100% dân tộc Kinh + Mật đợ dân số bình qn: 74,31 người/km2 Bảng 1.1 Dân sớ trung bình xã Diễn Đồi năm gần Dân số trung bình TT Các năm Tổng số Nam Nữ 2000 7438 3704 3734 2005 7890 3929 3961 2006 7981 3975 4006 2007 8083 4025 4058 2008 8126 4047 4079 2009 8226 4097 4129 2010 8437 4202 4235 ( Nguồn: theo thớng kê UBND xã Diễn Đồi tính đến 31/12/2012) - Lao động Lao đợng tồn xã: 5063 lao đợng độ tuổi, chiếm 60 % dân số, đó: + Lao động nông nghiệp: 3545 lao động - chiếm 70 % tổng số lao động; + Lao động phi nông nghiệp: 1518 lao động - chiếm 30 % tổng số lao đợng Nhìn chung số đơng lao đợng trình đợ vẫn hạn chế Tỷ lệ lao đợng có trình đợ cao đẳng, đại học chiếm khoảng %; lượng lao đợng có trình đợ trung cấp ở mức 10 %; số lao đợng lại chưa qua đào tạo nghề quy mặc dù đa phần học hết Trung học Phổ thơng Vì vậy, thường xun đào tạo, đào tạo lại, định hướng chuyển dịch cấu lao động hợp lý tạo động lực phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội địa bàn xã.[1] Bảng 1.2 Thớng kê sớ lao động xã Diến Đồi năm gần Lao động TT Các năm Nông nghiệp Phi nông nghiệp Tổng cộng Nam Nữ Nam Nữ 2000 1774 1796 442 451 4463 2005 1793 1810 563 573 4739 2006 1786 1805 593 605 4788 2007 1787 1802 624 637 4850 2008 1770 1789 652 665 4877 2009 1770 1783 685 696 4934 2010 1763 1781 748 770 5063 ( Nguồn: theo thớng kê UBND xã Diễn Đồi tính đến 31/12/2012) 1.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng - Giao thông vận tải Điều kiện giao thông thuận tiện có đường quốc lộ 48 chạy qua nối liền huyện nhờ đó thúc đẩy phát triển một số ngành nghề thương nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đưa nền kinh tế địa phương ngày phát triển ổn định - Hệ thống thủy lợi Hệ thống thủy lợi của xã thuận tiện việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chủ đợng tưới tiêu cho 100% diện tích canh tác địa bàn xã - Y tế Trạm y tế xã trì thực tốt cơng tác khám chữa bệnh, tở chức tốt chương trình trùn thơng dân số kế hoạch hóa gia đình.[1] 1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất Do nắm chắc diện tích đất đai, kết hợp cơng tác tun truyền vận động quần chúng nhân dân nên công tác quản lý nhà nước về đất đai địa bàn xã Diễn Đoài từ năm gần đạt nhiều kết tốt, không xảy tượng lấn chiếm đất đai Những đơn thư khiếu nại của nhân dân giải kịp thời từ sở + Tình hình sử dụng đất: Đất đai hầu hết khai thác đưa vào sử dụng Đất trồng hàng năm, chân ruộng chủ động nước luân cạnh Cơ cấu sử dụng đất trồng hàng năm có hướng chuyển đởi tích cực, mợt số thụn đó hình thành vùng sản x́t rau, có giá trị kinh tế cao + Về địa giới hành chính: Thực thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ, tồn bợ ranh giới xã rà sốt ởn định khơng có tranh chấp + Tình hình giao đất thu hồi đất: Thực quy định của nhà nước, khơng xảy tình trạng cấp đất sai thẩm quyền + Thành phần kinh tế sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình tư nhân sản xuất Quỹ đất dự trữ phục vụ quy hoạch xây dựng lâu dài của xã khốn thầu cho hợ gia đình sản xuất sau dồn điền đổi tập trung thành vựng riờng + Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm quyền địa phương quan tâm sớm vào nề nếp, quy hoạch sử dụng đất 2006 - 2015 phê duyệt Công tác giao đất nông nghiệp cho hộ sử dụng đất lâu dài, dồn điền đổi năm 2006, trước dồn điền đởi bình qn hợ 10 thửa/hợ, đến sau dồn điền đởi bình qn hợ thửa/hợ Các hợ gia đình n tâm sản xuất, tích cực đầu tư thâm canh cải tạo đất Bên cạnh đó có mặt hạn chế, tông tại cần khắc phục tình trạng vi phạm luật đất đai sử dụng đất chưa mục đích giao… Việc quản lý đất đai của xã mặt hạn chế công tác quy hoạch sử dụng đất tiến hành chậm, chưa thuận lợi cho việc quản lý nhà nước về đất đai, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa nông thôn.[5] 1.3 Kết Luận điều kiện tự nhiên,kinh tế,xã hội - Thuận lợi: Diễm Đoài xã có điều kiện thuận lợi về giao thơng, kinh tế phát triển tồn diện vững chắc, trình đợ dân trí tương đối cao điều kiện thuận lợi cho công tác đo đạc thành lập đồ địa Do xã thực sách dồn điền đởi thưả nên cơng tác thành lập đồ rất thuận lợi Do địa bàn chạy qua xã di huyện có nhiều tuyến đường nối liền huyện tinh nên rất thuận lợi cho công tác đo vẽ lại Là một xã nông nằm gần trung tâm huyện Diễn Châu, đó khả tiếp cận phát triển kinh tế xã hội, văn hóa thể dục thể thao của toàn huyện cập nhật, nghiệp giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe quyền địa phương thường xuyên quan tâm - Khó khăn : Điều kiện địa phương giai đoạn đẩy mạnh phát triển tồn diện nên kinh phí đầu tư cho ngành hạn hẹp, đó chất lượng phục vụ của cơng trình dự án chưa cao chưa đầy đủ Trong năm tới cần quan tâm của ngành, cấp từ Trung ương xuống địa phương Địa hình đồi núi phức tạp tầm nhìn bị nhiều hạn chế công tác đo vẽ đồ gặp nhiều khó khăn Do điều kiện tự nhiên xã nằm khu vực gần trung tâm của huyện nên tinh hình trật tự của xã có nhiều phức tạp… Chương II Xây dựng lưới khống chế đo vẽ đồ địa 2.1 Nguyên tắc chung 2.1.1 Lưới khống chế khu vực (lưới địa cấp I, II) 2.1.2 Xây dựng lưới khống chế mặt phục vụ công tác đo vẽ chi tiết xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An + Tư liệu đồ có khu đo - Bản đồ giải tỷ lệ 1/1000 1/2000 phục vụ quản lý sử dụng đất nông nghệp, đất ở, đất vườn xây dựng thành lập năm 2001 Loại đồ đến lâu vẫn bảo quản hợp lý Tuy nhiên, không cập nhật, chỉnh lý bổ sung biến động nên trạng sử dụng đất thay đởi q lớn so với đồ Vì đồ làm tài liệu tham khảo - Bản đồ địa giới hành (thực theo Chỉ thị 364/CP) tỷ lệ 1/25000, lập năm 1994 theo lưới chiếu Gauss: Đây loại tài liệu dùng để xác định địa giới hành cấp xã, thị trấn, phục vụ cho đơn vị thi công đo đúng, đo hết phạm vi hành cấp vào đường địa giới hành kết hợp với đo đạc thực địa để chuyển lên đồ địa cần thành lập 2.1.3 Khảo sát lưới địa Tiến hành đo vẽ lưới bằng công nghệ GPS Công việc thực sau: 2.1.2.1 Chọn điểm lưới Chọn điểm lưới GPS phải lưu ý đến điều kiện thông thoáng bầu trời, có máy thu tín hiệu từ vệ tinh khơng bị cản trở Khi chọn điểm GPS ta cần lưu ý điều sau: + Các vật cản xung quanh điểm đo có góc cao không 15 (hoặc có thể 200 ) để tránh cản tín hiệu GPS + Không gần bề mặt phản xạ kết cấu kim loại, hàng rào, mặt nước vv chúng có thể gây tượng đa dẫn + Tránh chọn điểm rặng cây, gốc có tán rợng, tín hiệu sóng bị gián đoạn, ảnh hưởng tới đợ xác của kết đo + Khơng gần thiết bị điện (như trạm phát sóng, đường dây cao áp…) 2.1.2.2 Thiết kế lưới GPS Khi thiết kế lưới GPS cần đảm bảo yêu cầu về mật đợ điểm (đồng đều), vị trí mốc phải ổn định lâu dài (điều kiện địa chất tốt không có nguy bị phá hoại, che lấp…) 2.1.2.3 Công tác chuẩn bị đo Trước đo cần kiểm tra máy thu GPS thiết bị kèm theo (chân máy, định tâm quang học, ốc nối, thước đo cao anten…) Chuẩn bị phương tiện lại để di chuyển máy đo Chuẩn bị nguồn điện, ác quy pin đủ dùng, có dự trữ, pin có chất lượng tốt Chuẩn bị phương tiện liên lạc (bộ đàm điện thoại di động) Chuẩn bị sổ đo, bút ghi chép, sơ đồ lưới lịch đo lập cho thời đoạn đo Chuẩn bị áo mưa cho người, túi mưa cho máy… 2.1.2.4 Đo GPS Mỗi ca đo ta dùng máy thu GPS, sau cân bằng định tâm máy ta việc bật máy thu, chế độ ghi mặc định, thời gian đo 45 phút Kết thúc ca đo ta phải tắt máy 2.1.2.5 Trút số liệu đo Bước công đoạn xử lý trút số liệu từ máy thu vào ở đĩa cứng của máy tính Việc trút số liệu thực nhờ phần mềm của hãng chế tạo máy thu cung cấp 2.1.2.6 Xử lý số liệu Để nhận kết tốt, việc xử lý số liệu thường qua bước sau: - Xử lý theo tham số mặc định của phần mềm, ta dùng tồn bợ trị đo thời gian quan trắc ca đo, sử dụng tất số liệu của vệ tinh quan sát để giải cạnh Thông thường qua bước xử lý đa số cạnh đó cho kết tốt, trừ trường hợp tại trạm đo có vấn đề như: bị che chắn, có tác động nhiễu … - Đối với cạnh không đạt, ta cần xử lý lại cắt bỏ vệ tinh có dấu hiệu “xấu”, ta có thể cắt bỏ thời gian đầu cuối, cắt bỏ vệ tinh, tăng góc 150 vv 2.1.2.7 Bình sai mạng lưới GPS Việc tính tốn bình sai lưới địa sử dụng phần mềm Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho phép để xử lý cạnh bình sai lưới Khi tính khái lược đảm bảo tiêu sau: Chọn một hàng thông tin đất bảng nhãn thửa, thông tin bảng nhãn gồm số hiệu thửa, loại đất, chủ sử dụng, địa chỉ… Bấm nút Hiển thị để thi tâm chọn trung tâm hình đồ họa Bấm nút Tìm kiếm để tìm kiếm thỏa mãn điều kiện thông tin gồm: số hiệu thửa, loại đất, tên chủ sửa dụng hay loại đất Điền thông tin chủ sử dụng, địa chỉ, loại đất… Sau đó ấn nút Ghi để chấp nhận thông tin ghi vào, tiếp tục cho Ấn Ra khỏi để đóng cửa sổ giao diện khỏi chức Hoặc có thể vào Cơ sở liệu đồ/Gắn thơng tin địa ban đầu/Sửa nhãn để điền trực tiếp thông tin về chủ sử dụng, địa chỉ, loại đất…cho đất Hình 4.36 Hộp thoại Sửa nhãn * Vẽ bảng nhãn Một công cụ thường dùng nhất cho sử dụng đồ số vẽ nhãn cho đối tượng đồ từ liệu thuộc tính của nó Mợt đối tượng đồ có thể có rất nhiều loại liệu tḥc tính kèm theo Tại một thời điểm, hiển thị tất liệu liên quan đến Vì vậy, chức vẽ nhãn cung cấp cho người dùng mợt cơng cụ để vẽ hình mợt số loại liệu tḥc tính cho người dùng tự định nghĩa theo một định dạng cho trước Từ Cơ sở liệu đồ chon Xử lý đồ chọn tiếp Vẽ nhãn Xuất hợp thoại: Hình 4.37 Hộp thoại tạo Bảng nhãn Chọn trường liệu: tất trường Loại nhãn: chọn nhãn thửa, đánh dấu tích vào Đậm Kiểu: Cell Kiểu chữ: Famis, Kích thước chữ:2.000, số chữ thập phân: Tỷ lệ đồ: 1/1.000 Level lưu nhãn là: Level 13 Giới hạn diện tích đất nhỏ: 200 Đánh dấu tích vào Mdsd2003 Ấn vào Vẽ nhãn để bắt đầu vẽ nhãn Những đất có diện tích nhỏ 200m thể bảng ghi đất nhỏ nằm ở phía khung Nam của tờ đồ Tiến hành đổi màu ranh giới thửa, phông chữ nhãn * Tạo khung bản đồ địa chính: Vào Cơ sở liệu đồ/Quản lý đồ/Kết nối sở liệu Chọn tiếp Cơ sở liệu đồ/Bản đồ địa chính/Tạo khung đồ X́t hợp thoại Tạo khung đồ Hình 4.38 Hộp thoại tạo khung đồ Lựa chọn thông tin cho khung đồ: + Khung: chọn khung đồ địa + Tỷ lệ: 1:1000 + Màu: khung đồ địa in phải có màu trắng + Chon phá khung 100cm nhằm mục đích để tờ đồ tạo nằm hoàn toàn khung đồ để đảm bảo tính thẩm mĩ giúp làm việc với đồ dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi trình theo dõi quản lý Bấm vào ô Chọn đồ sau đó Click chuột trái vào một đất nằm đồ bấm vào ô Vẽ khung ta kết vẽ khung sau: * Biên tập đối tượng bổ sung: Trên Bản đồ địa có mợt số đối tượng cần giải thích, bở sung để làm rõ ghi tên địa danh có tính định hướng, thích về địa vật, hướng dòng chảy, đường… Hình 3.39 Biên tập đới tượng bổ sung cho đồ d Tạo hồ sơ kỹ thuật cho đất: Đây chức tạo hồ sơ của đất theo mẫu quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường Chức cho phép tạo loại hồ sơ của đất sau: - Hồ sơ kỹ thuật đất - Trích lục của đất - Biên trạng sử dụng đất - Giấy chứng nhận Chọn Cơ sở liệu đồ/Bản đồ địa chính/Tạo hồ sơ kỹ thuật đất X́t hợp thoại: Hình 3.40 Hộp thoại tạo hồ sơ kỹ thuật cho đất Điền dấu “v” hình trên, sau đó ấn Chọn thửa, phóng to đồ chọn cần làm trích lục biên tập chỉnh sửa lại Ta Hồ sơ đất sau: Hình 3.41 Hồ sơ kỹ thuật đất 4.4.4.1 In bản đồ Đây bước cuối cùng của trình biên tập đồ Bản đồ địa dạng số in giấy, bảo quản khai thác để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai Trong trình biên tập đồ có sử dụng nhiều màu khác để dễ dàng nhận biết, phân biệt đối tượng đồ Nhưng in đồ địa chuyển tất màu của đối tượng tờ đồ địa theo quy định thành lập đồ địa Các thao tác in đồ: Tại công cụ Main chọn Fence chọn tiếp Place Fence để chọn vùng cần in Hình 4.43 Thanh cơng cụ Place Fence + Tại Fence Type chọn From /design File + Tại Fence Mode chọn Inside + Tại Design chọn Active Từ công cụ Menu của Microtatinon chọn File chọn tiếp Prin/Plot xuất hộp thoại: Nhấn Setup/Page… Xuất hộp thoại: Hình 4.44 Hộp thoại in đồ Chọn thơng số tương thích với loại máy in kích thước giấy in, nhấn Plot 4.4.4.2 Lưn trữ bản đồ Đơn vị thi công bàn giao sản phẩm cho Trung tâm Lưu trữ (thuộc sở Tài nguyên Môi trường) gồm: đồ, sổ mục kê biên giáp ranh, phiếu giao nhận diện tích cùng hồ sơ kỹ thuật đất của từng thôn, đĩa mềm lưu trữ số liệu 4.5 Sản phẩm đề tài - Kết nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microstation FAMIS thành lập đồ địa sau: + Đo vẽ chi tiết đỉnh đất, góc nhà, góc ao địa vật liên quan quan trọng Sử dụng phần mềm Microstation FAMIS thành lập tờ đồ địa tỷ lệ 1/1000 (tờ số 27) với tổng số 228 đất + Bản đồ sở ban đầu cho việc lập hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho cơng tác quản lý Nhà nước về đất đai Hình 4.45 Bản đồ sản phẩm tờ đồ địa 26 4.6 Đánh giá độ xác cho tờ bản đồ địa thành lập Đợ xác của đồ địa thể qua đợ xác yếu tố như: vị trí, kích thước diện tích đất Các yếu tố đo đạc thể đồ địa chính, đợ xác của đồ phụ tḥc vào đợ xác kết đo, đợ xác thể đồ đợ xác tính diện tích Khi sử dụng cơng nghệ đồ số giảm hẳn ảnh hưởng của sai số đồ họa sai số tính diện tích, đợ xác số liệu khơng phụ tḥc vào tỉ lệ đồ mà phụ thuộc trực tiếp vào sai số đo - Căn pháp lý Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 Số: 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 - Sai số cho phép + Sai số vị trí điểm ranh giới đất biểu thị đồ địa số so với vị trí của điểm khống chế đo vẽ (hoặc điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp) gần nhất không vượt 15 cm đồ địa tỷ lệ 1:1000 + Sai số độ dài điểm cùng cạnh đất, sai số độ dài cạnh đất, sai số tương hỗ điểm hai cạnh đất đồ địa số đồ địa in giấy khơng vượt 22.5 cm đồ địa tỷ lệ 1:1000 Các nội dung kiểm tra bao gồm : + Đo kiểm tra kích thước cạnh + Khoảng cánh trạm máy đến điểm đo + Đợ xác vị trí điểm chi tiết Do q trình đo đạc thành lập đồ địa xã Diễn Đồi lập dự tốn, chuẩn bị kỹ đo đạc phác họa hình vẽ, điều tra cụ thể từng đất, nối cạnh đất bằng chế độ Snap đo lại trạng một số kiểm tra cụ thể nên sai số đo cạnh của từng đất nằm phạm vi cho phép của quy phạm thành lập đồ địa Bợ Tài ngun & Mơi trường quy định Chương III Kết luận, kiến nghị lời cảm ơn Kết luận Trong thời gian thực tập tại địa phương em hiểu rõ về cơng tác thành lập đồ địa Cách thành lập sơ đồ lưới, đo vẽ chi tiết, phân mảnh đồ sử dụng phần mềm famis vào công tác thành lập đồ địa Có thể sử dụng thành thạo máy đo đạc điện tử GPS… Kiến nghị Nên đào tạo học sinh, sinh viên sử dụng thành thạo loại máy đo đạc điện tử phần mềm liên qua tới công tác đo vẽ thành lập đồ Học sinh, sinh viên cần có thời gian thực tập ngoại khóa nhiều để thành thạo công tác thành lp bn a chớnh MC LC phần mở đầu Chương I Khái quát tình hình, đặc điểm khu đo 1.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.1.2 Địa hình 1.1.1.3 Khí hậu 1.1.1.4 Thủy văn 1.1.1.5 Tài nguyên thiên nhiên 1.1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.1.2.1 Kinh tế 1.1.2.2.Xã hội 1.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 1.3 Kết Luận điều kiện tự nhiên,kinh tế,xã hội 2.1 Nguyên tắc chung 2.1.1 Lưới khống chế khu vực (lưới địa cấp I, II) 2.1.2 Xây dựng lưới khống chế mặt bằng phục vụ công tác đo vẽ chi tiết tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 2.1.3 Khảo sát lưới địa 2.1.2.1 Chọn điểm lưới 2.1.2.2 Thiết kế lưới GPS 2.1.2.3 Công tác chuẩn bị đo 2.1.2.4 Đo GPS 2.1.2.5 Trút số liệu đo 2.1.2.6 Xử lý số liệu 2.1.2.7 Bình sai mạng lưới GPS 2.2.Xử lý kết quả, hoàn thiện sơ đồ lưới 10 2.3.Đánh Giá Kết Quả Đo Lưới 10 Quy trình thành lập đồ địa tại xã Diễn Đồi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 11 3.1 Bản đồ địa 11 3.1.1 Khái niệm đồ địa 11 3.2.2 Phân loại đồ địa 12 3.2.3 Mục đích, yêu cầu đồ địa 13 3.2.3.1 Mục đích đồ địa 13 3.2.3.2 Yêu cầu đồ địa 14 3.2.4 Nội dung đồ địa 14 3.2.5 Quy định thành lập đồ địa 15 3.2.6 Các phương pháp thành lập đồ địa 16 3.2.7 Trình tự bước thành lập đồ địa 19 3.2.8 Khái quát quy trình công nghệ thành lập đồ địa 20 3.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT 21 3.4 Quy trình thành lập đồ địa tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 23 3.4.1 Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc 23 3.4.2 Xử lý số liệu 24 3.4.3 Thao tác sở liệu đo phần mềm MICROTATION FAMIS 24 3.4.3.1 Khởi động phần mềm MICROTATINON FAMIS 24 3.4.3.2 Thao tác làm việc với Cơ sở liệu trị đo phần mềm FAMIS 26 3.4.3.3 Bản đồ địa dạng sớ 26 3.3.3 Phân loại liệu đồ 27 3.3.4 Các quy định đồ địa dạng sớ 27 3.3.5 Quy đinh biên tập đồ địa dạng sớ 29 3.4 Cơ sở tốn học đồ địa 31 3.4.1 Hệ thông lưới khống chế mặt bằng phục vụ công tác đo vẽ 31 3.4.1.2 Phân loại lưới khống chế mặt 32 3.4.2 Tỷ lệ đồ địa 33 3.4.3 Hệ quy chiếu hệ tọa đợ quốc gia thành lập đồ địa 34 3.4.4 Phân mảnh đồ địa 36 3.4.5 Đợ xác của tỷ lệ đồ địa 40 3.5 Cơ sở thực tiễn 41 3.5.1 Thực trạng đo vẽ địa Việt Nam 41 3.5.2 Cơng tác đo đạc thành lập đồ địa địa bàn tỉnh Nghệ An 42 3.5.3 Đo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạc 44 3.5.4 Xử lý số liệu 45 3.5.5 Thao tác sở liệu đo phần mềm MICROTATION FAMIS 45 3.5.5.1 Khởi động phần mềm MICROTATINON FAMIS 45 3.5.5.2 Thao tác làm việc với Cơ sở liệu trị đo phần mềm FAMIS 48 3.5.5.3 Thao tác với sở liệu đồ Famis 52 4.4.4.1 In đồ 70 4.4.4.2 Lưn trữ đồ 71 4.5 Sản phẩm của đề tài 71 4.6 Đánh giá độ xác cho tờ đồ địa thành lập 72 Chương III.Kết luận, kiến nghị lời cảm ơn 74 Kết luận………………………………………………………………….….74 Kiến nghị 74 DANH MỤC BẢNG SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Dân số trung bình xã Diễn Đoài năm gần Bảng 1.2 Thống kê số lao đợng xã Diến Đồi năm gần Hình 4.2 Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ xã Diễn Đoài Sơ đồ 2.2 :Phương pháp đo ảnh số 11 18 Sơ đồ 2.3: Phương pháp 1, 2, 19 Hình 4.4 Hợp thoại Microstation Manager 25 Hình 2.6 Cửa sở làm việc với Microtation 25 Hình 2.1 Lưới khống chế tam nhỏ 32 Hình 2.2 Lưới đường chuyền kinh vĩ kín lưới đường chuyền kinh vĩ hở Bảng 3.1 Tỷ lệ đồ địa 33 34 Bảng 2.2 Tóm tắt thơng số chia mảnh 40 Bảng 2.3: Đợ xác của tỷ lệ đồ địa 40 Hình 3.4 Hợp thoại Microstation Manager 46 Hình 3.5 Hợp thoại Create Design File 46 Hình 3.7 Cứa sở giao diện phần mềm FAMIS Hình 3.8 Hợp thoại nhập số liệu đo góc Hình 3.9 Hiện thị điểm đo chi tiết Hình 3.10 Tạo mơ tả trị đo 48 48 49 50 Hình 3.12 Nối điểm đo chi tiết 50 Hình 3.13 Bản vẽ nối sơ bợ của đồ 51 Hình 3.14 Hợp thoại Select By Attributes 52 Hình 3.15 Hợp thoại Change Element Attibutes 52 Hình 3.16 Hợp thoại MRF Clean V8.0.1 53 Hình 3.17 Hợp thoại MRF Clean Parameters 53 Hình 3.18 Hợp thoại MRF Clean Setup Tolerances 54 Hình 3.19 Hợp thoại sửa lỗi MRF Flag Editor V8.0.1 55 Hì nh 3.19 Lỗi thừa đoạn thẳng ……………………………………………….56 Hình 3.20 Lỗi khơng khép kín 56 Hình 3.22 Lỗi sau sửa 56 Hình 3.23 Bắt điểm khơng xác 56 Hình 3.24 Hai đường thẳng cắt 57 Hình 3.25 Hợp thoại Manipulate 57 Hình 3.26 Hợp thoại tạo vùng 58 Hình 3.27 Bản đồ sau tạo vùng 59 Hình 3.28 Hợp thoại Tạo đồ địa 59 Hình 3.29 Bản đồ sau tạo bảng chắp 60 Hình 3.30 Hợp thoại tạo đồ địa Hình 4.31 Bản đồ sau tạo 61 61 Hình 3.32 Hợp thoại Đánh số 62 Hình 3.33 Hộp thoại gắn liệu từ nhãn Hinh 3.34 Hợp thoại Information 63 64 Hình 3.35 Hợp thoại Cơ sở liệu địa Hình 4.36 Hợp thoại Sửa nhãn 64 65 Hình 4.37 Hợp thoại tạo Bảng nhãn 66 Hình 4.38 Hợp thoại tạo khung đồ 67 Hình 3.39 Biên tập đối tượng bở sung cho đồ 68 Hình 3.40 Hợp thoại tạo hồ sơ kỹ thuật cho đất 69 Hình 3.41 Hồ sơ kỹ thuật đất 69 Hình 4.43 Thanh cơng cụ Place Fence 70 Hình 4.44 Hợp thoại in đồ 71 Hình 4.45 Bản đồ sản phẩm tờ đồ địa 26 72 ... phạm thành lập bản đồ địa lưới khống chế đo vẽ xã Diễn Đo i hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn để tiến hành đo vẽ chi tiết Hình 4.2 Sơ đồ lưới khớng chế đo vẽ xã Diễn Đồi Trên địa bàn xã Diễn Đo i... công nghệ thành lập đồ địa phương pháp tồn đạc Xây dựng phương án kỉ thuật đo đạc thành lập đồ địa chinh Thành lập lưới tọa độ địa cấp 1,2 Lập lưới khống chế đo vẽ Đo vẽ chi tiết thực địa Biên... phần II 3.4 Quy trình thành lập đồ địa xã Diễn Đo i, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 3.4.1 Đo vẽ chi tiết phương pháp toàn đạc Đo vẽ chi tiết q trình thu nạp nợi dung đồ địa từ trạng Sau xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính xã diễn đoài huyện diễn châu tỉnh nghệ an”, Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính xã diễn đoài huyện diễn châu tỉnh nghệ an”, Khái quát tình hình, đặc điểm khu đo., 3 Kết Luận về điều kiện tự nhiên,kinh tế,xã hội, + Tư liệu bản đồ hiện có của khu đo, Quy trình thành lập bản đồ địa chính tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An., 4 Quy trình thành lập bản đồ địa chính tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An., Hình 2.2 Lưới đường chuyền kinh vĩ kín và lưới đường chuyền kinh vĩ hở, Bảng 2.3: Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ địa chính, Hình 3.39 Biên tập các đối tượng bổ sung cho bản đồ, Hình 4.43 Thanh công cụ Place Fence, Có thể sử dụng thành thạo các máy đo đạc điện tử . GPS…

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm