tín hiệu câm kĩ năng Đoàn Hội

4 69 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 18:14

TRUYỀN TIN I GIỚI THIỆU: Từ thời xa xưa, người đời sống hoang dã sống thành bày từ tạo nên tộc, lạc Mỗi tộc lạc có ngơn ngữ ám hiệu riêng để thông báo cho tin tức cần thiết, họ dùng ám hiệu như: mỏ, trống, kèn, khói, lửa, tù-và …để kêu gọi giúp đỡ báo động có giặc đến…Thế giới lồi người khơng ngừng phát triển, xã hội ngày cải tiến nâng cấp người biết gửi thông tin cho nhiều phương tiện như: để chuyển thơng điệp người đưa tin dùng ngựa, bồ câu… để chuyển qua nhiều chặng đường xa gặp nhiều khó khăn Nhưng từ người phát điện người phát triển đặc biệt vấn đề thơng tin liên lạc tín hiệu Morse Năm 1837, ông Samuel Morse phát minh ám hiệu Morse, ám hiệu phổ biến vào năm 1844 thay sau biểu tín hiệu Máy ám hiệu có đặc tính là: ta ngắt mở dòng điện gây nên tín hiệu “Tích, Te” thể cuộn giấy chạy “Chấm, gạch” Ngày nay, xã hội văn minh phát triển người nói chuyện với hàng điện thoại, Chat mạng Internet gửi thư, bưu ảnh, điện hoa qua dịch vụ bưu điện, Fax, Email, nhắn tin qua điện thoại di động… Năm 1998, giới tuyên bố chấm dứt thời kỳ liên lạc Morse, mở thời kỳ liên lạc đại kỷ thuật số nói Từ vấn đề trên, ta nói truyền tin kỹ giúp ích cho nhiều sinh hoạt dã ngoại Việc học khơng phải sớm, chiều thành cơng, mà đòi hỏi phải rèn luyện, cần cù, siêng Thật thú vị ta nói chuyện với bạn bên đường mà người khác không hiểu nội dung Truyền tin thiếu chuyến trại, du khảo… Dưới đây, xin giới thiệu số loại “Truyền Tin” thông dụng hoạt động kỹ dã ngoại tổ chức Đoàn – Đội – Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam II KHÁI NIỆM:  Truyền tin ? -> Là đem, đưa, chuyển tin  Tin tin thể nội dung thông báo việc, tượng người phát tin người nhận tin III MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA : 1) Mục đích: – Giúp bạn rèn luyện tính cần cù, siêng – Giúp rèn luyện trí nhớ, tính phạn xạ nhanh, sáng tạo – Tạo loại hình trò chơi có tính giáo dục cao 2) Ý nghĩa: Câu lạc Cán Bộ Đồn Ngơi Sao Xanh – giữ niềm đam mê nhé! 21 Truyền tin có ý nghĩa lớn hoạt động dã ngoại Đồn – Đội – Hội Vì Các loại hình truyền tin như: Morse, mật thư, semaphore,tín hiệu câm, dấu đường đưa vào hoạt động “Cắm Trại” giúp cho hoạt động hay hơn, trở nên phong phú hấp dẫn, sinh động Ngoài cơng cụ để giúp bạn rèn luyện mục đích IV CÁC QUY ƯỚC KHI TRUYỀN TIN BẰNG TIẾNG VIỆT: Các loại hình truyền tin như: Morse, semaphore, mật thư, tín hiệu câm …thì chữ mã hóa riêng biệt thành tín hiệu khơng giống Nhưng tiếng việt có dấu mũ, dấu cần phải biết quy ước sau: 1) Quy ước “dấu mũ”: AA = A OO = Ô EE = Ê DD = Đ AW = Ă OW = Ơ UW = Ư UOW = ƯƠ 2) Quy ước “dấu thanh”: Dấu sắc = S Dấu huyền = F Dấu hỏi = R Dấu ngã = X Dấu nặng = J *Lưu ý: dấu luôn viết vào liền cuối chữ Thí dụ: DDOOCJ – LAAPJ – TUWJ – DO Dịch là: ĐỘC LẬP TỰ DO 3) Chữ viết tắt: PH = F GI = I QU = Q TÍN HIỆU CÂM I Ngơn Ngữ Kí Hiệu: Câu lạc Cán Bộ Đồn Ngơi Sao Xanh – giữ niềm đam mê nhé! 22 Là phương pháp truyền tin hình ảnh phổ biến lên ý tưởng thực từ người hạn chế ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày Tín hiệu câm phòng trào Đồn – Hội phần ngơn ngữ kí hiệu chung Tín hiệu câm thực từ hai tay trao đổi với tín hiệu câm sử dụng tay II Tín Hiệu Câm: Mục đích ý nghĩa: - Mục đích: Dùng để truyền tải thông tin từ người đến người mà không phát âm hay tiếng động ảnh hưởng đến người xung quanh Trong hoạt động Đoàn – Hội, tín hiệu câm làm thêm phong phú hấp dẫn buổi trại, trò chơi lớn… - Ý nghĩa: Sử dụng tín hiệu câm giúp bạn không gây âm truyền tải thông tin điều kiện cần giữ im lặng như: buổi lễ, chương trình, hồn cảnh khó khan cần giữ bí mật… Hai người giao tiếp đứng cách xa không cần phải di chuyển… Người truyền nhận tin tín hiệu câm: a Người truyền tin: - Phải thuộc bảng chữ theo tín hiệu câm - Phải sử dụng tay PHẢI để truyền tin - Lắc xoay cổ tay trước phát tin sau kết thúc tin để gây ý tập trung báo hiệu hết tin cho người nhận biết - Hướng góc tay ln hướng phía người nhận tin - Góc cánh tay với thân người góc cánh tay với khuỷa tay ln góc vng - Trong q trình đánh phải giữ góc tránh tượng mỏi tay mà thay đổi cách đánh dẫn đến việc nhận tin khó khăn - Người truyền tin phải đánh rõ ràng, góc kí tự tránh tượng đánh lệch góc, đánh sai kí tự b Người nhận tin: - Phải thuộc bảng chữ theo tín hiệu câm - Tập trung quan sát để tránh tượng bay chữ, chữ trình nhận tin - Đối với người vài lần đầu sử dụng tín hiệu câm nên sử dụng giấy bút để ghi lại kí tự mà nhận - Có óc tưởng tượng suy luận Bảng tín hiệu câm: Câu lạc Cán Bộ Đồn Ngơi Sao Xanh – giữ niềm đam mê nhé! 23 Bảng tín hiệu câm có góc đánh - Góc thứ (lòng bàn tay hướng trước): A, B, E, G, H, I, K, L, R, S, T, U, V, W,Y - Góc thứ hai (lòng bàn tay hướng bên phải): C, D, F, O, P, Q, X - Góc thứ ba (lòng bàn tay hướng phía sau góc dưới): J, M, N III Thực Hành Câu lạc Cán Bộ Đồn Ngơi Sao Xanh – giữ niềm đam mê nhé! 24 ... ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày Tín hiệu câm phòng trào Đồn – Hội phần ngơn ngữ kí hiệu chung Tín hiệu câm thực từ hai tay trao đổi với tín hiệu câm sử dụng tay II Tín Hiệu Câm: Mục đích ý nghĩa: -... hưởng đến người xung quanh Trong hoạt động Đoàn – Hội, tín hiệu câm làm thêm phong phú hấp dẫn buổi trại, trò chơi lớn… - Ý nghĩa: Sử dụng tín hiệu câm giúp bạn không gây âm truyền tải thông... tin tín hiệu câm: a Người truyền tin: - Phải thuộc bảng chữ theo tín hiệu câm - Phải sử dụng tay PHẢI để truyền tin - Lắc xoay cổ tay trước phát tin sau kết thúc tin để gây ý tập trung báo hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: tín hiệu câm kĩ năng Đoàn Hội, tín hiệu câm kĩ năng Đoàn Hội

Từ khóa liên quan