VAI TRÒ của VIỆC kết ấn TRONG KHÍ CÔNG TĨNH tọa tự CHỮA BỆNH so do tim huyet NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc

12 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:19

SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng VAI TRỊ CỦA VIỆC "KẾT ẤN" TRONG KHÍ CÔNG & TĨNH TỌA TỰ CHỮA BỆNH Lương y Võ Hà Ấn thường thể tranh, tượng nhiều văn hóa khác Đặc biệt nói đến khí cơng tĩnh tọa, nhiều người thường liên tưởng đến vị đạo sư nhà khí cơng ngồi thiền, hai tay bắt ấn! Tại phải bắt ấn? Phải ấn liên quan đến điều huyền bí, mê tín, khơng giải thích được? Bài viết sau đề cập đến ý nghĩa tác động khí hóa ấn việc luyện tập khí cơng tĩnh tọa tự chữa bệnh MỖI NGÓN TAY LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG THU NHỎ CỦA CƠ THỂ Án ma liệu pháp có lẽ hình thức trị bệnh tồn sớm xã hội loài người Liệu pháp CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng xuất phát từ kinh nghiệm ngẫu nhiên day, ấn, bấm xoa bóp vào vùng điểm định da để đạt hiệu giảm đau phận xa sâu thể Dần dần nghiên cứu hiệu ứng toàn tức sinh vật phản xạ thần kinh làm sáng tỏ phát triển thêm kinh nghiệm người xưa Những kết nghiên cứu phù hợp với quan điểm truyền thống Thiên nhân tương ứng Con người vũ trụ đồng thể Con người vũ trụ thu nhỏ Xa hơn, phận riêng biệt thể lại tiểu vũ trụ có điểm tương đồng, tương ứng với toàn thể thể * Nổi bật số vùng phản xạ, vũ trụ thu nhỏ hai lòng bàn tay ngón tay, với đầu ngón tay quan xúc giác chủ yếu, nơi tập hợp đầu mút thần kinh vô tinh tế nơi khởi đầu (Tĩnh huyệt) đường kinh Dương Có thể nói ngón tay có đầy đủ đặc tính thể Đầu ngón tay ứng với phần đỉnh đầu Phần ngón, nơi tiếp giáp ngón tay bàn tay ứng với phần hạ bàn; Ba đốt ngón tay tính từ đầu ngón trở xuống tương ứng với phần thượng tiêu, trung tiêu hạ tiêu thể Do mặt khí hóa, kết ấn hay bắt ấn tác động vào đầu ngón tay, gốc ngón tay đồng nghĩa với kích hoạt huyệt vùng đỉnh đầu vùng xương cùng, hai khu vực thu, xả CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng giao hòa nội khí thể với thiên khí địa khí vũ trụ bên ngồi MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHÍ HĨA CỦA ẤN Kích hoạt thăng giáng theo quy luật tự nhiên Theo học thuyết kinh lạc y học cổ truyền, đường kinh Dương từ giáng xuống đường kinh Âm từ thăng lên Do thể tình trạng thư giãn thích hợp, tác động vào đầu đường kinh kinh khí đường kinh lên xuống theo quy luật Như vậy, ta ấn vào đầu ngón tay tác động trực tiếp vào Tĩnh huyệt đường kinh Dương huyệt Bách hội đỉnh đầu - nơi tập hợp đường kinh Dương - nên có tác động giáng khí Ngược lại, ta tác động vào gốc ngón tay kích hoạt hai huyệt Trường cường Hội âm vùng xương đường kinh Âm nên có tác dụng thăng khí Y học cổ truyền cho "thống tất bất thông, thông tất bất thống" Hơn nữa, kinh mạch thông suốt tạng phủ tương ứng hoạt động điều hòa thể khỏe mạnh Do đó, tác động thăng giáng luân lưu đường kinh có ý nghĩa quan trọng việc dưỡng sinh chữa bệnh Thiên Bệnh lý Nội kinh có ghi "trăm bệnh sinh nơi khí” Đặc biệt thời đại ngày nay, tính cạnh tranh cao nhịp sống nhanh khiến người thường xuyên phải lo lắng, căng thẳng Chính cảm xúc âm tính dai CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng dẳng dẫn đến khí uất, khí nghịch - đầu mối nhiều thứ bệnh Trong điều kiện này, giai đoạn đầu bệnh chưa gây tổn thương thực thể cần điều hòa khí hóa, cân âm dương, làm cho dương giáng, âm thăng, giải tỏa tình trạng khí uất, khí nghịch đủ để phục hồi sức khỏe Trong trường hợp này, thư giãn bắt ấn có lẽ phương pháp nhanh, hiệu thuận tự nhiên việc tái lập tình trạng khí hóa bình thường Khai mở huyệt vị, khai thông đường kinh, tăng cường nội khí Y học truyền thống khí cơng cổ đại cho người vũ trụ thăng giáng, giao hòa thơng qua hơ hấp"hơ tiếp thiên căn, hấp thu địa khí” Sự giao hòa diễn chủ yếu hai khu vực đỉnh đầu xương Khi ta tác động vào đầu ngón tay gốc ngón tay gián tiếp kích hoạt thu, xả huyệt tương ứng Bách hội đỉnh đầu, Hội âm Trường cường vùng xương Sự kích hoạt ấn có tác dụng lợi dụng thiên khí địa khí làm mạnh dòng chảy kinh mạch, qua khai thơng đường kinh, huyệt vị tăng cường nội khí thể Ngồi Nhâm Đốc thông, động tác bắt ấn lần tập rút ngắn thời gian sinh khí tăng cường chân khí để sử dụng cho nhiều mục đích khác CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng NHỮNG ĐỐI ỨNG KHÁC NHAU GIỮA NAM VÀ NỮ TRÊN LÒNG BÀN TAY Do dị biệt tính âm dương nam nữ, nam thuộc dương nữ thuộc âm, nên vị trí tương ứng hai huyệt Trường cường Hội âm hai bàn tay phải trái tương phản Ở nam, thiên khí từ đỉnh đầu qua nửa bên phải thể xuống chân phải,địa khí theo chân trái lên, qua nửa bên trái thể chạy lên đầu Phần gốc ngón tay thuộc tay trái ứng với huyệt Trường cường, phần gốc ngón tay thuộc tay phải ứng với Hội âm Ở nữ, thiên khí từ đỉnh đầu qua nửa bên trái thể xuống chân trái, địa khí theo chân phải qua nửa bên phải thể chạy lên đầu Phần gốc ngón tay thuộc tay phải người nữ ứng với huyệt Trường cường, phần gốc ngón tay trái ứng với huyệt Hội âm Sự khác biệt cần lưu ý để không tác động nhầm lẫn vào Trường cường Trường cường gốc chân Hỏa, kích hoạt cần thiết có giới hạn Trường cường nên khai mở phát triển đồng với phát triển Nhâm Đốc hệ kinh mạch chung Trên thực tế, Nhâm Đốc khai thơng, cần tác động vào đầu ngón tay, thiên khí tràn xuống theo mạch Nhâm Khi đến cuối mạch Nhâm, tự khắc kích hoạt Trường cường đưa chân hỏa lên Mạch Đốc, tuần hoàn thành vòng Tiểu châu CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng thiên mà khơng thiết phải kích hoạt vào gốc ngón tay Ngoài ra, việc nắm vững quy luật thăng giáng bên, bên phải bên trái vận dụng để phát triển thành vòng Đại châu thiên cách hít vào từ đỉnh đầu theo mạch Nhâm xuống chân phải (nam), thở từ chân trái lên theo mạch Đốc đến tận đỉnh đầu Do có cách nói hít chân khí từ Bách hội thơng suốt đến đầu ngón chân cái, ngược lại từ đầu ngón chân lên đến tận đỉnh đầu MỘT VÀI ẤN TIÊU BIỂU Đầu ngón chạm nhẹ đầu ngón trỏ hai bàn tay Ngón trỏ ngón gần ngón Do cần cong nhẹ hai ngón để hai đầu ngón chạm đủ để kết thành ấn, dễ tạo tình trạng bng lỏng hai bàn tay so với động tác đưa đầu ngón tay xa để chạm với đầu ngón khác ngón áp út Nói chung giống ấn tác động vào đầu ngón tay khác, ấn bổ sung kinh khí cho đường kinh dương Bách hội huyệt hội đường kinh Dương mạch Đốc Ngoài kèm theo động tác đầu lưỡi chạm nướu để thông Nhâm Đốc, thiên khí từ Bách hội tràn xuống mạch Nhâm bể chứa kinh Âm Do ấn có tác dụng vào CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng hai mạch Nhâm Đốc để tăng cường nội khí (Hình 1) Đầu ngón tay phải chạm đầu ngón áp út Đầu ngón tay trái chạm đầu ngón Bên cạnh hiệu ứng chung thu Thiên khí giáng khí, ấn kích hoạt trực tiếp vào huyệt Quan xung gốc móng ngón tay áp út, Tĩnh huyệt kinh Thiếu dương Đởm Tam tiêu huyệt Trung xung đầu móng ngón tay giữa, Tĩnh huyệt kinh Quyết âm can & Tâm bào lạc Do ấn có tác dụng tốt việc sơ tiết Can khí, thư giải khí uất chứng bệnh căng thẳng tâm lý lâu ngày làm rối loạn thần kinh giao cảm, dẫn đến nhức đầu, ngủ, đau cơ, hay cáu gắt, suy nhược thần kinh, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn tiêu hóa (Hình 2) Hai bàn tay đan chéo sát tận gốc ngón tay đặt trước bụng dưới, lòng bàn tay để ngửa, hai đầu ngón tay chạm Các ngón tay chạm sát phần gốc lòng bàn tay để ngửa tác động vào kinh Âm có tác dụng thăng khí Đây ấn thường sử dụng tĩnh tọa Ấn có cơng thu âm CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng khí hóa khí Huyệt Hội âm kích hoạt, mạch Nhâm lên từ Hội âm, hướng lực tính dục thăng hoa lên phía để tái bổ sung cho thể (Hình 3) Đầu ngón tay phải chạm đầu ngón áp út tay phải Đầu ngón tay trái chạm gốc ngón áp út tay trái (nam) Ấn phối hợp Thiên khí từ Bách hội giáng xuống theo mạch Nhâm chơn Hỏa thăng lên từ Trường cường mạch Đốc, lên xuống nối thành vòng Tiểu châu thiên Vì ấn kích hoạt chơn Hỏa nên sử dụng giới hạn vài phút vài chục vòng Tiểu châu thiên trước tĩnh tọa hay chuyển sang ấn bình thường đầu ngón tay (Hình 4) Đầu ngón tay chạm gốc ngón tay áp út, bao ngón lại chung quanh ngón nắm chặt thành quyền Hai bàn tay giống Ở ấn này, đầu ngón chạm gốc ngón áp út hai tay kích hoạt Hội âm Trường cường, động tác nắm ngón tay thành quyền quanh ngón có tác dụng tập trung nội khí vào hai trục trung tâm, tức hai mạch Nhâm Đốc nên ấn tăng cường chân CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng khí mạnh Ấn có cơng làm ấm người, tăng can đảm, tăng cường khí để chống lại tà khí nên thường gọi Kim cang quyền ấn Có lẽ lý khiến dân gian có tập tục nắm chặt ngón tay cảm thấy sợ sệt, bình tĩnh ban đêm phải qua nơi tối tăm, lạnh lẽo (Hình 5) Áp hai bàn tay vào nhau, đan chéo hai ngón áp út ngón út hai bàn tay, hai ngón tay thẳng lên, hai đầu ngón áp vào nhau, hai ngón tay trỏ chạm vào lưng lóng ngón tay bên, hai đầu ngón áp lên lóng ngón tay áp út bên phải Ở ấn này, hai ngón trỏ tác động vào chỗ giao liên hai lóng đầu lóng ngón giữa, hai đầu ngón tác động vào lóng ngón áp út phải nên có tác dụng tập trung chơn khí vào khu vực giao tiếp trung tiêu thượng tiêu Trên thực tế, bắt ấn này, nội khí toàn thân hướng huyệt Cưu vĩ Cưu vĩ nằm mạch Nhâm, phía chỗ gặp hai bờ sườn, tương ứng với Luân xa khí cơng Ấn Độ Nơi có biệt lạc thông với mạch Đốc Cưu vĩ mộ huyệt Tâm Trong châm cứu học, Cưu vĩ có tác dụng trấn kinh, định thần, thư thái lồng ngực Do ấn có tên gọi ấn định tâm (Hình 6) CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng Tóm lại nói ấn bao gồm nhiều hình thức, nhiều tư khác ngón tay, riêng lẻ phối hợp hai bàn tay, nhằm điều chỉnh khí hóa, định tâm an thần tăng cường chân khí Để kết thúc này, người viết xin ghi lại trường hợp đáng suy ngẫm kinh nghiệm bắt ấn Bà dì tơi xuất thân từ gia đình lao động nghèo Bà khơng học hành, khơng có thói quen tập thể dục chăm sóc sức khỏe tử tế ngày Khoảng 50 tuổi bà xuất triệu chứng áp huyết cao Đã bà thích ăn cơm với thịt cá kho mặn Đến khoảng 80 tuổi, bà trải qua lần bị tai biến não May mắn lần vượt qua phục hồi tốt sau thời gian điều trị khí cơng Đơng dược Sau lần thứ ba, hướng dẫn thuyết phục bà thực hành "chiêu" dễ nhất: bắt ấn Vẫn thói quen cũ, ăn uống khơng kiêng kỵ, thích ăn mặn, khơng thích tập dưỡng sinh Chỉ khác rỗi rảnh thấy người "khó ở", bà lại ngồi tựa ghế dựa lưng vào tường thư giãn bắt ấn Đầu ngón tay chạm đầu ngón tay khác, ngón Trên thực tế, bà thường chụm ba đầu ngón tay cái, ngón trỏ ngón lại với Khơng biết có phải nhờ "chiêu" bắt ấn hay không, biết bà sống khỏe mạnh, lại bình thường, tinh thần minh mẫn đến ngày cuối đời Bà thọ 90 tuổi Ra nhẹ nhàng Đặc biệt khoảng 1010 CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng năm sau cùng, kể từ bà chịu thực hành bắt ấn, bà nằm viện ngày nào./ Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam – www.NhacPhatGiao.info – www.ChuaTanVien.Com NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT – PHÁP MÔN NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT – ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH Phát Nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành •Hồi Hướng Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ Kệ Hồi Hướng Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam đồ khổ Nhược hữu kiến văn giả Tức phát bồ đề tâm Tận thử báo thân Đồng sanh Cực Lạc quốc Nếu có chút cơng đức Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com 11 SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng Trên đền bốn ân nặng, cứu ba đường khổ Nếu có thấy nghe, phát Bồ Đề tâm Khi hết báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc! Nguyện đem công đức hồi hướng khắp tất pháp giới, đệ tử chúng sinh đồng sanh cực lạc 12 CHÙA TẢN VIÊN – TẢN VIÊN SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien.Com ... SƠN QUỐC TỰ - wWw.ChuaTanVien .Com SỔ TAY CHỮA BỆNH - Sưu Tầm : Diệu Âm Trí Tùng dẳng dẫn đến khí uất, khí nghịch - đầu mối nhiều thứ bệnh Trong điều kiện n y, giai đoạn đầu bệnh chưa g y tổn thương... Tùng giao hòa nội khí thể với thiên khí địa khí vũ trụ bên ngồi MỘT SỐ HIỆU ỨNG KHÍ HĨA CỦA ẤN Kích hoạt thăng giáng theo quy luật tự nhiên Theo học thuyết kinh lạc y học cổ truyền, đường kinh... xung đầu móng ngón tay giữa, Tĩnh huyệt kinh Quyết âm can & Tâm bào lạc Do ấn có tác dụng tốt việc sơ tiết Can khí, thư giải khí uất chứng bệnh căng thẳng tâm lý lâu ng y làm rối loạn thần kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ của VIỆC kết ấn TRONG KHÍ CÔNG TĨNH tọa tự CHỮA BỆNH so do tim huyet NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc , VAI TRÒ của VIỆC kết ấn TRONG KHÍ CÔNG TĨNH tọa tự CHỮA BỆNH so do tim huyet NamMoAMiDaPhat net PhapAmHD com khotailieu y hoc

Từ khóa liên quan