30 sieuam phthuat2012 khotailieu y hoc

70 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:14

Vai trò siêu âm doppler với phẫu thuật tim TS Vò Anh Dòng ViƯn Tim m¹ch ViƯt Nam ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT TIM PhÉu thuËt tim kÝn • • • • Tim đập bình thường mổ Tách van tim kín: Bailey 1948 Còn ống động mạch: Gross 1938 PT Blalock:1944 PhÉu thuËt tim mở Thay van, sửa van Sửa dị tật bẩm sinh tim Bắc cầu chủ - vành Phẫu thuật ĐMC ngực đòi hỏi chẩn đoán, đánh giá xác tríc mỉ * Cần dùng tuần hồn ngồi thể thay tim phi thi gian ngng tim tuần hoàn thể Gibbon nghiên cứu từ 1939, mổ CIA 1953 Năm 1955, Kirklin dùng tim phổi máy mổ thành công dị tật thông liên thất tứ chứng Fallot Năm 1957, Crafoord mổ thành công u nhày nhĩ trái tuần hoàn thể Nguyên lý Ca-nuyn ĐM Ca-nuyn TM Bình chứa (reservoir ) Bơm (pump) Bé läc (filter) Bé trao ®ỉi nhiƯt Bé trao ®ỉi khí (oxygenator) Tuần hoàn thể Vai trò siêu âm với phẫu thuật Ngi lm siờu õm phải biết người phẫu thuật viên cần thơng tin Vai trò siêu âm • • • • Q trình chẩn đốn điều trị Giúp định mổ Theo dõi tiến trình mổ (Thực quản thường quy) Phát biến chứng Đánh giá kết lâu dài • Trước mổ Hình thái thương tổn cấu trúc tim, nguyên nhân chế sinh bệnh (hở HL thấp, thoái hoá, thiếu máu ) Các thông số huyết động: mức độ hẹp, hở Đánh giá mức độ nặng bệnh: dãn TT, EF, PAP Tiên lng hu phu Vai trò siêu âm • • • • • Trong mổ Siêu âm qua thực quản Sửa chữa chưa: sửa van, TLT, TOF , có cần chạy máy lại khơng? Chức tim: stunning Đuổi • Hậu phẫu sau mổ Biến chứng: suy tim, bc học, ép tim Kết phẫu thuật • Theo dõi lâu dài ĐO KÍCH THƯỚC VỊNG VAN ĐMP -: ĐO KÍCH THƯỚC CÁC NHÁNH NG MCH PHI ĐMP phải O KCH THC CC NHNH NG MCH PHI ĐMP trái dị dạng nhánh Đm phổi Nhánh khơng hợp lưu Thiểu sản nhánh dÞ tËt phèi hợp Thụng liờn nh cú 38% trng hp lỗ bầu dục thơng(2/3) • Tĩnh mạch chủ bên trái 9% trường hợp • Quai động mạch chủ bên phải (25%) • Còn ống động mạch, đặc biệt có tỷ lệ cao thể teo tịt ng mch phi dị dạng Động mạch vành NH GIÁ KÍCH THƯỚC CẤU TRÚC TIM Kirkin Shimazaki: Kích thước đo - Kích thước bình thường trung bình Z-value = Một độ lệch chuẩn xung quanh kích thước trung bình * Kích thước điều chỉnh (indexé) theo diện tích thể Kích thước cấu trúc tim bình thường tuyệt đại đa số nằm khoảng [-2;+2] vai trò siêu âm định điều trị lựa chọn kỹ thuật mổ ỏnh giỏ hỡnh thái đường thất phải hệ ĐMP: Kích thước vòng van động mạch phổi: Khơng rạch mở vòng van→giảm bớt suy thất phải sau mổ BiĨu ®å tra cøu Zvalue vòng van ĐMP Kirklin KCH THC MP sè z-value (kirklin) Biểu đồ Kirklin để tra cứu Z-value tổng kích thước ĐMP phải trái Kích thước nhánh ĐMP coi bình thường (mổ được) nằm giới hạn Z= [ -2 ; +2 ] Tø chøng fallot (tof) Chỉ định mổ - TOF thể thông thường: định mổ dựa S mà không cần thơng tim - TOF thể bất thường: có kèm thêm TLT nhiều lỗ , dị dạng ĐM vành, thiểu sản ĐM phổi Quyết định sửa tuỳ thương tổn cụ thể theo dâi sau mỉ: • Mổ sửa tồn bộ: Thơng liên thất tồn dư: theo dâi sau mỉ: • Hẹp tồn dư đường thất • • • • • phải Hẹp nhánh động mạch phổi Hở phổi hở ba Hở van động mạch chủ Phồng chỗ vá thất phải Rối loạn chức tâm thất→ giảm cht lng cuc sng Phình tách ĐMC type a Tiên lượng nặng, tỷ lệ cao chết vòng 24h đầu: vỡ, tách mạch vành gây nhồi máu, stroke • S thành ngực, thực quản: định mổ cấp cứu • Có tràn dịch màng tim: tối cấp ... tồn dư • Ch y lại m y? ? thay van hai l¸ Thương tổn van nặng, khơng khả sửa Hai loại van nhân tạo chính: Cơ học, sinh học Van học: pyrolytic carbon, titanium, teflon Thế hệ mới: huyết động tốt,... tâm trương, đóng kín tâm thu • Cần m y van tồn vẹn • • • • • • THƯƠNG TỔN DO THẤP Hay bị tổn thương thấp Dính mép van Lá van d y, co rút, vơi D y chằng, cột d y, dính, co rút Vòng van: dãn, vơi... Crafoord mổ thành công u nh y nhĩ trái tuần hoàn thể Nguyên lý Ca-nuyn ĐM Ca-nuyn TM Bình chứa (reservoir ) Bơm (pump) Bé läc (filter) Bé trao ®ỉi nhiƯt Bé trao đổi khí (oxygenator) Tuần hoàn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 sieuam phthuat2012 khotailieu y hoc , 30 sieuam phthuat2012 khotailieu y hoc

Mục lục

Xem thêm