15 sieu am tim qua thuc quan khotailieu y hoc

43 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

Siêu âm tim qua thực quản TS.BS.Phạm Thị Hồng Thi Viện Tim mạch Viet Nam I- Đại cơng SATQTQ SÂTQTQ phơng pháp thăm dò cấu trúc tim số mạch máu lớn trung thất, với đầu dò siêu âm (SÂ) đợc gắn vào ống nội soi mềm, xông đặc biệt đợc đa vào lòng thực quản- Thực quản gần với tim mạch máu lớn SÂTQTQ với nhiều mặt cắt với đầu dò đa bình diƯn cã thĨ xoay tõ ®Õn 180, n theo hớng , cho phép thấy đợc gần hết cấu trúc tim mạch máu SÂTQTQ đợc thực báo cáo lần Side Gosling vào năm 1971 Năm 1976, Frazin cộng dùng đầu dò có tần số 3,5 MHz cho hình ảnh TM tim Một năm sau, Hýsanaga cộng cải tiến đầu II Chỉ định chống định 2.1 Chỉ định Các bệnh van tim van nhân tạo Bệnh lý ĐMC ngực: tách thành ĐMC, phình ĐMC, xơ vữa ĐMC, Huyết khèi c¸c buång tim va cac mach mau lon C¸c khèi u tim – BƯnh lý v¸ch tim Bệnh tim bẩm sinh: Đánh giá chức thất trái Theo dõi mổ: sửa VHL, 2.2 Chống định 2.2.1.Chống định tuyệt đối: - Các bệnh lý thực quản: + Nghẽn , hẹp thùc qu¶n + Gi·n thùc qu¶n, tói thõa thùc quản, khối u thực quản + Lỗ dò, rách, thủng thực quản + Tắc đau đa đầu dò vào thực quản Tia xạ trung thất Bệnh lý cột sống cổ, viêm khớp 2.2.2 Chống định tơng đối: Mới phẫu thuật thực quản Giãn tĩnh mạch thực quản Xuất huyết dày Suy tim giai đoạn cuối Huýêt động không ổn định Tăng huyết áp nặng không đìêu chỉnh đợc thuốc Bệnh nhân ăn no Bệnh nhân không hợp tác, không muốn III.Giải phẫu thực quản sinh lý trình nuốt - Giải phẫu thực quản Thực quản ống dài từ 23cm ®Õn 28cm , ®êng kÝnh tõ 5mm ®Õn 26mm nèi liền vùng hạ họng với dày.Có vị trí gây đè ép vào thực quản : ngang sụn nhẫn, ngang cung khí quản, phế quản gốc, nhĩ trái thất trái Thực quản có vòng: chúng gi·n bƯnh nh©n nt - Sinh lý cđa trình nuốt : Có thời kỳ diễn miệng , hầu thực quản IV Chuẩn bị bệnh nhân dụng cụ 4.1 Chuẩn bị bệnh nhân: Bn chống định làm SÂTQTQ - BN nhịn đói 4h trớc 2h sau làm thủ thuật - Giải thích cho BN trớc làm SÂTQTQ - Tháo rời giả - BN nằm nghiêng trái, đầu cao gặp phía trớc - Cã thĨ thay ®ỉi t thÕ BN làm thăm dò để có đợc mặt cắt cần thiết - Đặt đờng truyền tĩnh mạch bn có: huyết động không ổn định, kích thích cần phải tiền mê bn có định làm siêu âm tim cản âm - Kháng sinh phòng VNTMNK cho BN có - Gây tê họng cho bệnh nhân - Tiền mê - Theo dõi bệnh nhân : ý thức , tình trạng tiết nớc bọt , nhịp thở , nhịp tim , huyÕt ¸p ... b y hình ảnh SÂ: - Ngời thăm dò quan sát tim mạch máu lớn lồng ngùc tõ trung thÊt sau - C¸c buång tim tr¸i theo qui ớc bên phải hình, buồng tim phải bên trái hình - Các buồng tim trái đợc th y. .. trái hình(mặt cắt dọc), 5.2 Các mặt cắt SÂTQTQ: 5.2.1 Các mặt cắt qua d y - Các mặt cắt qua d y tim trái: - Các mặt cắt qua d y tim phải : 5.2.5 Các mặt cắt phần thấp thực quản : 5.2.3 Các mặt... nuốt khó thoáng qua Huyết động : nhịp nhanh xoang , tăng huyết áp 6.2 Các tai biến gặp Tim mạch : ngoại tâm thu nhĩ , rung nhĩ , ngoại tâm thu thất thoáng qua , tụt huyết áp , suy tim trái , đau
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 sieu am tim qua thuc quan khotailieu y hoc , 15 sieu am tim qua thuc quan khotailieu y hoc

Mục lục

Xem thêm