12 siêu âm HHL PGS thi khotailieu y hoc

27 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

HẸP VAN HAI LÁ PGS.TS.Phạm Thị Hồng Thi Viện Tim mạch Việt Nam ĐẠI CƯƠNG • - Hẹp van hai chủ yếu di chứng bệnh Thấp tim • - Diện tích VHL bình thường mở tối đa tâm trương: -> 6cm2 Khi diện tích van 8- Vôi hoá hoàn toàn Toàn dây chằng dày, co ngắn SIấU M - DOPPLER MẦU • Đo diện tích VHL theo phương pháp PISA CÁC TỔN THƯƠNG TIM PHỐI HỢP • HỞ HAI LÁ: • - Mức độ hở van: Diện tích dòng hở, chiều dài dòng hở, hướng lan dòng hở • - Cơ chế gây hở van HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ • Mức độ hở van ĐMC: Đường kính dòng hở chủ, chiều dài dòng hở chủ • Tình trạng tổn thương van ĐMC HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ • • • • • Mức độ hẹp van Tình trạng tổn thương van Chênh áp tối đa, trung bình qua van ĐMC Đường kính ĐMC lên, ĐMC ngang Vận tốc cuối tâm trương eo ĐMC THÔNG LIÊN NHĨ • • • • Kiểu lỗ thơng Đường kính lỗ thông Shunt qua lỗ thông Các gờ lỗ thơng HỞ VAN BA LÁ • Mức độ hở van • Tình trạng tổn thương van • Đánh giá áp lực ĐMP tâm thu HẸP VAN BA LÁ • - Mức độ hẹp • - Tình trạng tổn thương van VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI • Hẹp van ĐMP • Hở van ĐMP-> đánh giá áp lực ĐMP tâm thu: 3ALĐMPTB – 2ALĐMPTr • Tình trạng tổn thương van ĐMP ... van d y vừa (5 8mm), phần thân van không d y Vôi hoá ri rác bờ van 1/3 chiều dài d y chằng (đoạn gần) bị d y Van di động đợc phía tr ớc kỳ tâm trơng, chủ y u nhờ di động phần chân van D y vừa... van hai chủ y u di chứng bệnh Thấp tim • - Diện tích VHL bình thường mở tối đa tâm trương: -> 6cm2 Khi diện tích van 8- Vôi hoá hoàn toàn Toàn d y chằng d y, co ngắn SIấU ÂM - DOPPLER MẦU • Đo diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 siêu âm HHL PGS thi khotailieu y hoc , 12 siêu âm HHL PGS thi khotailieu y hoc