12 HHL BS hung khotailieu y hoc

52 85 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

Bệnh hẹp van hai BS Phạm Mạnh Hùng Bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà nội Mở đầu 1609: John Mayow đề cập đến khái niệm hẹp lỗ van Cuối TK 17: Vieussens Morgagni mô tả trờng hợp LS Bệnh phổ biến nớc phát triển, gặp nớc phát triển Việt nam: gần 50% bệnh nhân nằm viện có HHL Nguyên nhân Tuyệt đại đa số thấp tim (nhiễm liên cầu beta tan huyết nhóm A) Nguyên nhân gặp khác: Bẩm sinh: Van hình dù, vòng thắt van Bệnh hệ thống, tự miễn: Lupus, Carcinoid, viêm đa khớp, Mucopolysarccharidois VNTMNK giai đoạn thành sẹo Giải phẫu Sinh lý bệnh Trong giai đoạn cấp Thấp tim -> HoHL -> HHL xuất thờng từ năm sau Sự dày dính mép van, phát triển đến tổ chức lân cận Giải phẫu Sinh lý bệnh Bình thờng Diện tích lỗ van hai (MVA) = 4-6 cm2, < cm2 sÏ c¶n trở dòng chảy -> chênh áp qua van tăng HHL rÊt khÝt MVA < cm2 – HHL khÝt võa MVA < 1,5 – HHL võa MVA < cm2 HHL -> tăng áp lực nhĩ trái -> ứ trệ phổi ->tăng áp ĐM phổi -> tăng sức cản ĐMP Chức TT bị ảnh hởng Có thể có hội chứng cung lợng thấp Giải phẫu Sinh lý bệnh Bình thờng Diện tích lỗ van hai (MVA) = 4-6 cm2, < cm2 cản trở dòng chảy -> chênh áp qua van tăng HHL khít MVA < cm2 – HHL khÝt võa MVA < 1,5 – HHL võa MVA < cm2 HHL -> tăng áp lực nhĩ trái -> ứ trệ phổi ->tăng áp ĐM phổi -> tăng sức cản ĐMP Chức TT bị ảnh hởng Có thể có hội chứng cung lợng thấp Cơ Cơ chÕ chÕ BƯnh BƯnh sinh sinh BiÕn ®ỉi sinh lý HHL - Tăng chênh áp qua VHL - Tăng áp lực ĐMP - Giãn nhĩ trái, thất phải - Các triệu chứng biến chứng Tăng chênh áp qua VHL Chênh áp tối đa (MaxVG): chênh áp thời điểm lúc cao Chênh áp trung bình (MVG): tổng hợp chênh áp thời điểm (tích phân diện tích/thời gian) Tăng chênh áp qua VHL C¬ chÕ cđa NVHL b»ng bãng Tríc nong MVA= 0.7 cm2 Sau nong MVA= 2.2 cm2 Kü thuËt NVHL b»ng dơng kim lo¹i (p/p cribier) Kü tht NVHL b»ng bãng kÐp Kü tht NVHL b»ng bãng ngỵc chiỊu tõ ®êng ®éng m¹ch Kü thuËt NVHL inoue Kü thuËt inoue Chỉ định NVHL Triệu chứng lâm sàng (NYHA > 1) Không có tiền sử tắc mạch HoHL < 3; HoHC < 3: không ảnh h ởng đến huyết động Không có huyết khối NT (siêu âm) Echo score (Wilkins) < 12, tốt kÕt qu¶ tèt Echo Score (Wilkins) Echo Score (Wilkins) Tríc nong MVA= 0.7 cm2 Sau nong MVA= 2.2 cm2 Tình trạng hẹp lại lâm sàng qua theo dõi sau NVHL Tác giả Vahanian Palacios Arora 590 Chen 85 Herrmann Park 69 n T/g TD(th) %hĐp l¹i T/chn 100 A 87 39 13 21 B 89 37 E 99 60 6.8 C 93 63 63 16 C 89 12 12 D - %LS ổn định Tiêu chuẩn: A= giảm > 50% MVA đạt đợc sau nong MVA 1.5cm2; B= giảm > 50%; C = Triệu chứng LS hẹp lại; D = giảm > 25%; E = giảm > 50% MVA< 1.5 cm2 hai LS ổn định: NYHA I II không xấu so với sau nong Các biến chứng gặp Thấp tơng tự mổ tách van Tử vong < 0.5 % (0 - 1%) • Tamponade: - % • HoHL nặng (3-4) : 1,0 - % Tắc mạch: - % Còn tồn lỗ thông liên nhĩ: - 16 %, lỗ thông nhỏ, lâm sàng dung nạp tốt Điều trị ngoại khoa Mổ tách van tim kín (nay dùng có NVHL); định giống nh NVHL Mổ tim më: – Sưa van hai l¸ – Thay van hai => tuỳ tình trạng van: thờng định van dày nhiều, vôi hoá, co rút dây chằng, HoHL nhiều kèm theo, có huyết khối NT không giải đợc chống đông ... lỗ van hai (MVA) = 4-6 cm2, < cm2 cản trở dòng ch y -> chênh áp qua van tăng HHL khít MVA < cm2 – HHL khÝt võa MVA < 1,5 – HHL võa MVA < cm2 HHL -> tăng áp lực nhĩ trái -> ứ trệ phổi ->tăng... di động song song Dốc tâm trơng giảm < 15mm/sec -> HHL khít Độ d y van tăng Siêu âm tim 2D Lá van hạn chế vận động (hình gấp gối, g y hockey) Đánh giá tình trạng van, tổ chức dới van Đo trực... Tuyệt đại đa số thấp tim (nhiễm liên cầu beta tan huyết nhóm A) Nguyên nhân gặp khác: Bẩm sinh: Van hình dù, vòng thắt van Bệnh hệ thống, tự miễn: Lupus, Carcinoid, viêm đa khớp, Mucopolysarccharidois
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 HHL BS hung khotailieu y hoc , 12 HHL BS hung khotailieu y hoc