11 sieu am doppler hep van ĐMC (2) khotailieu y hoc

39 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

SIÊU ÂM DOPPLER ĐÁNH GIÁ HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ PGS.TS Đinh Thị Thu Hương MỤC TIÊU Đánh giá tình trạng hẹp van ĐMC, hoạt động của van Mức độ hẹp van ĐMC Nguyên nhân hẹp van ĐMC Các tổn thương phối hợp: HoC, HHL, TLT Kích thước ĐMC lên, quai ĐMC, hẹp eo ĐMC? Kích thước và chức thất trái Kích thước và chức thất phải, áp lực ĐMP NGUYÊN NHÂN GÂY HẸP VAN ĐMC VAN BÌNH THƯỜNG VAN TỔN THƯƠNG DO THẤP VAN VƠI HĨA VAN ĐMC HAI LÁ Siêu âm kiểu 2D M/c trục dọc cạnh ức trái: - Van dày, mở kém, có dạng hình vòm tâm thu M/c trục ngắn qua gốc mạch máu lớn: - Van dày, cứng, mở - Có thể đo trực tiếp diện tích lỗ van (ít dùng) Dấu hiệu khác: - Phì đại thành sau thất trái VLT ( > 15mm) - Giãn ĐMC lên sau hẹp Mặt cắt trục dọc cạnh Mặt cắt buồng từ Siêu âm kiểu TM Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái Biên độ mở van ĐMC giảm < 15 mm Trong lòng ĐMC có nhiều âm dội bất thờng dạng nhiều vạch ngang sáng, song song Phì đại VLT thành sau thất trái Siêu âm doppler Doppler màu: Tăng tốc độ dòng khảm màu tâm thu qua VĐMC bị hẹp Doppler liên tục: Khẳng định dòng tăng tốc tâm thu Đánh giá vận tốc đo chênh áp TT - ĐMC Yêu cầu: Sử dụng đầu dò nhỏ, dạng bút chì, đo nhiều mặt cắt 1.Phổ Doppler dạng pha, (-) đầu dò ®Ỉt ë mám hc d íi mòi øc, (+) nÕu đầu dò cạnh ức phải hõm ức 2.Phổ Doppler có dạng ngón tay găng, xuất phát sau chân QRS ĐTĐ H van ụng mach chu  80% Bệnh nhân hẹp chủ có kèm theo hở chủ các mức độ khác  Hở chủ nặng làm tăng vận tớc tới đa, và tăng chênh áp qua van ĐMC Định lượng chính xác mức độ hẹp chủ Định lượng chính xác mức độ hở chủ nhiều thông số Bệnh lý van hai lá  HỞ HAI LÁ thường gặp bệnh nhân hẹp chủ  Cần phân biệt HoHL bệnh lý tại VHL, hay hậu quả của HC: Đánh giá đầy đủ kích thước TT, mức độ phì đại TT, chức tâm thu, tâm trương, áp lực ĐMP, chế hở hai lá  Trong HỞ HAI LÁ nặng cần ý:  Dòng chảy qua van ĐMC giảm làm giảm chênh áp qua van ĐMC (nhưng không ảnh hưởng đến diện tích lỗ van)  Trên Doppler cần phân biệt phổ HC và phổ HoHL  HẸP HAI LÁ khít làm giảm thể tích nhát bóp  giảm vận tớc và chênh áp qua van ĐMC Suy tim tăng cung lượng  Cung lượng tim tăng ST tăng cung lượng (BN lọc thận, BN basedow, BN thiếu máu …)  tăng chênh áp qua van ĐMC  đánh giá không chính xác mức độ hẹp chủ Trên siêu âm Doppler qua van ĐMC ý tới hình thái phổ Doppler liên tục với đỉnh của Vmax xuất sớm  hẹp chủ nặng Giãn động mạch chủ lên  Giãn gốc động mạch chủ và động mạch chủ lên gặp khá phổ biến bệnh lý van động mạch chủ hai lá  ảnh hưởng tới định thời gian phẫu thuật, cách thức phẫu thuật Đo ĐK gốc động mạch chủ và ĐMC lên siêu âm Có thể phối hợp chụp CT hay chụp CHT ĐMC KHI CÓ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA CÁC CHỈ SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẸP VAN ĐMC Vmax > m/s VÀ Svan ĐMC > cm² Kiểm tra lại ĐK của ĐRTT Kiểm tra lại tín hiệu vận tốc của ĐRTT (VTIĐRTT) Tính Slỗ van ĐMC hiệu chỉnh, • Chiều cao BN < 135 cm • BSA • BMI < 22 < 1,5 m² Đánh giá mức độ hở chủ Đánh giá tình trạng tăng cung lượng có (SVĐRTT, EF, SV) KHI CÓ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA CÁC CHỈ SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẸP VAN ĐMC Vmax ≤ m/s VÀ Svan ĐMC ≤ cm² Kiểm tra lại ĐK của ĐRTT Kiểm tra lại tín hiệu vận tốc của ĐRTT Tính Slỗ van ĐMC hiệu chỉnh, • Chiều cao BN < 135 cm • BSA • BMI < 22 < 1,5 m² Đánh giá tình trạng giảm dòng chảy qua van ĐMC: SVĐRTT, EF, SV, mức độ HoHL, Hẹp hai lá Nếu EF < 55%: đánh giá mức đợ vơi hóa van ĐMC, cân nhắc định siêu âm Dobutamin Tiến triển theo dõi  Tiến triển nhanh: - Nếu van vôi hóa nhiều - Chênh áp qua van tăng thêm 12mmHg/năm - Diện tích van giảm 0,15cm2/năm  Tiến triển chậm Tiến triển tự nhiên hẹp van ĐMC B¾t ®Çu triƯu chøng Tû lƯ sèng sãt (%) 100 80 Giai đoạn không triệu chứng 60 Khụng phu thut Phu thuật 40 Suy tim §au ngùc NgÊt 20 10 15 20 25 Năm tiến triển 30 35 40 Thỏi xử trí  HC khít có triệu chứng: mở thay van  HC không triệu chứng + chức thất trái tốt Theo dõi tháng/lần  Làm nghiệm pháp gắng sức  Nếu chức thát trái giảm  mụ Tiến triển tự nhiên hẹp van ĐMC không triệu chứng: Tóm tắt Hẹp van ĐMC khít triệu chứng V max Tốc độ tiến triển bệnh biết: 0.3 m/s/năm Chênh áp trung bình : mmHg/năm Diện tích : - 0.1 cm2/năm Tiến triển dự báo theo dõi Siêu âm tim Tốc độ tối đa > m/s Vôi hóa nặng van Tốc độ tiến triển chênh áp Tiến triển thay đổi, tùy theo bệnh nhân ++++ Hp van ĐMC không triệu chứng: Các thông số siêu âm quan trọng  Mức độ hẹp khít của van ĐMC  Vơi hoá van ĐMC  Tớc đợ tới đa dòng tống máu (> m/s)  Chức tâm thu thõt trai (EF) Có cần phẫu thuật trờng hợp HC khÝt ? Pellika PA – Circulation 2005 ; 112 (22) e342 KHÔNG !!! Nghiên cứu không ngẫu nhiên - Có thể lựa chọn chéo Lợi ích nhận định lâm sàng Cân nhắc : Theo Theo Theo Theo tuổi tình trạng bệnh nguy phẫu thuật nguyện vọng bệnh nhân Khi phu thut bn HC ? ESC 2002 Khuyến cáo phu thut Đáp ứng với gắng sứcCó triệu chứng Huyết áp không đáp ứng đợc Vôi hoá nặng Vmax > m/s Tiến triển tốc độ (> 0.3 m/s năm) Suy giảm chức tâm thu thất trái (EF < 50%) Khi PT bn HC ? Khuyến cáo PT Bệnh nhân triệu chøng vµ: HĐp rÊt khÝt (DiƯn tÝch van < 0.6 cm chênh áp trung Dự định phẫu thuật mạch vành hay động mạch chủ Phụ nữ trẻ mong muốn có Hoạt động thể lực nặng hay hoạt động thể thao Bệnh nhân theo dõi nh khuyÕn c¸o Arch Mal Cœur – 1999 ; 92 : 1347-79  Thay đổi các dấu hiệu và thăm khám lâm sàng có hẹp van ĐMC  Đánh giá lại hàng năm các bệnh nhân hẹp khít của van ĐMC không triệu chứng  Đánh giá lại hàng năm các trường hợp hẹp van ĐMC vừa có rới loạn chức thất trái  Đánh giá lại trường hợp hẹp van ĐMC xác định ban đầu là vừa  Về sau, đánh giá hàng năm tiến triển nhanh, không thì theo dõi 2-3 năm tiến triển chậm ... tình trạng hẹp van ĐMC, hoạt động của van Mức độ hẹp van ĐMC Nguyên nhân hẹp van ĐMC Các tổn thương phối hợp: HoC, HHL, TLT Kích thước ĐMC lên, quai ĐMC, hẹp eo ĐMC? Kích thước... thất phải, áp lực ĐMP NGUYÊN NHÂN G Y HẸP VAN ĐMC VAN BÌNH THƯỜNG VAN TỔN THƯƠNG DO THẤP VAN VƠI HểA VAN MC HAI LA Siêu âm kiểu 2D M/c trục dọc cạnh ức trái: - Van d y, mở kém, có dạng hình vòm... 2.Phổ Doppler có dạng ngón tay găng, xuất phát sau chân QRS ĐTĐ CAC THÔNG SỐ SIÊU ÂM DOPPLER QUAN TRỌNG ĐÁNH GIÁ HẸP VAN ĐMC VẬN TỐC TỐI ĐA DÒNG CH Y QUA VAN ĐMC CHÊNH ÁP TRUNG BÌNH QUA VAN ĐMC
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 sieu am doppler hep van ĐMC (2) khotailieu y hoc , 11 sieu am doppler hep van ĐMC (2) khotailieu y hoc

Từ khóa liên quan