do doan loi THA khotailieu y hoc

37 22 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:53

TĂNG HUYẾT ÁP GÁNH NẶNG TOÀN CẦU GS TS ĐỖ DỖN LỢI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM BỘ MƠN TIM MẠCH – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI WORLD BANK CLASSIFICATION OF COUNTRIES BY GNI PER CAPITA • Thu nhập thấp: • = / = tr bình thấp: • =/= = / = cao: $1,035 $1,036 - $4,085 $4,086 - $12,615 Nước PT • Thu nhập cao: $12,616 or more Nước PT 2015 World Bank IDENTIFY THE PROBLEM GLOBAL HYPERTENSION BURDEN HTN PREVALENCE 2014 41% 38% 35% HTN GLOBAL PREVALENCE 39% 41% 45% 36% DISEASE BURDEN ACCORDING TO THE COUNTRY ECONOMIC STATUS Middle Low High Projections of disease burden to 2030 for high-, middle-, and low-income countries ( left , center , and right , respectively) (Source: WHO 2008b) 80% tử vong tim mạch nước nghèo trung bình 2010 GCC 39,224,000 CV Mortality 142,281 Death cause by HTN 64,026 10 POPULATION GROWTH Global HTN PATIENTS 39% = 2,866,500,000 11 25 NGUY CƠ TỪ TRONG BỤNG MẸ ĐẾN KHI LỚN • Mẹ dinh dưỡng kém: q (nhiều) • Chậm phát triển thai nhi • Thiếu cân • Trẻ em phát triển nhanh Law CM, ShiellAW, Newsome CA, et al Fetal, infant, and childhood growth and adult blood pressure: a longitudinal study from birth to 22 years of age Circulation 2002;105(9): 1088-1092 Law CM, Egger P, Dada O, et al Body size at birth and blood pressure among children in developing countries Int J Epidemiol 2001;30(1): 52-57 Levitt NS, Steyn K, De Wet T, et al An inverse relation between blood pressure and birth weight among year old children from Soweto, South Africa J Epidemiol Community Health 1999;53(5):264-268 26 RƯỢU – THUỐC LÁ Tăng huyết áp toàn quốc năm 2008 Điều tra dịch tễ Việt nam 9832 người trưởng thành Quần thể: 44 triệu TĂNG HUYẾT ÁP 25.1% (2467/9832) Quần thể: 11 triệu Huyết áp bình thường 74.9% (7356/9832) Quần thể: 33 triệu THA phát 48.4% (1194/2467) Quần thể: 5.3 triệu THA bị bỏ qua 51.6% (1273/2467) Quần thể: 5.7 triệu ≈½ THA điều trị 61.1% (730/1194) Quần thể: 3.2 triệu THA không điều trị 38.9% (464/1194) Quần thể: 2.1 triệu ≈⅓ THA kiểm soát 36.3% (265/730) Quần thể: 1.2 triệu THA chưa kiểm soát 63.7% (465/730) Quần thể: 2.0 triệu ≈⅔ 9.8 triệu người cần quan tâm Tăng huyết áp toàn quốc năm 2015-2016 Điều tra dịch tễ Việt nam 5454 người trưởng thành Quần thể: 44 triệu TĂNG HUYẾT ÁP 47.3% (2577/5454) Quần thể: 20.8 triệu THA phát 60.9% (1570/2577) Quần thể: 12.7 triệu THA bị bỏ qua 39.1% (1007/2577) Quần thể: 8.1 triệu THA điều trị 92.8% (1457/1570) Quần thể: 11.8 triệu THA không điều trị 7.2% (113/1570) Quần thể: 0.9 triệu THA kiểm soát 31.3% (456/1457) Quần thể: 3.7 triệu THA chưa kiểm soát 69.0% (1005/730) Quần thể: 8.1 triệu Huyết áp bình thường 52.8% (2877/5454) Quần thể: 23.2 triệu ≈⅓ ≈½ ≈⅓ ≈⅔ ≈⅔ 17.1 triệu người cần quan tâm Gánh nặng yếu tố nguy tim mạch Tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo tuổi giới quần thể địa phương (2009) 62.8% 58.8% 52.4% 31.2% 27.6% 25.0% 27.1% 19.3% 20.3% 17.4% 14.5% 6.2% 8.0% 3.8% 0.9% Tăng huyết áp Đái tháo đường Béo phì Các YTNCTM chuyển hóa Nữ giới Nam giới Rối loạn lipid máu 3.5% Hút thuốc Uống nhiều Ít vận động Căng thẳng rượu Các YTNCTM liên quan lối sống Nguyen NQ et al Int J Hyperten 2012 doi:10.1155/2012/560397 Can thiệp đa yếu tố nguy tim mạch THA đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh Nguy TM tổng thể 10-năm < 20% Quần thể: 33.4 million (90%) Nguy TM t/bình: 6.1-6.8% Số biến cố ước tính: 2.1-2.3 triệu 50% bỏ hút thuốc Hiện hút thuốc: 8.6 triệu (23.2%) ARR: 0.8-1.0% Giảm số biến cố: 0.3-0.4 million Chế độ ăn hợp lý Ăn ko hợp lý: 20 triệu (53.9%) ARR: 0.6-0.7% Giảm số biến cố: 0.2-0.3 million Giảm cân nặng BMI ≥ 23: 11.8 triệu (31.7%) ARR: 0.2% Giảm số biến cố: 0.1 million Quần thể người Việt Nam tuổi 30-74: 37.1 triệu Mơ hình ước tính nguy TM Nguy TM 10-năm trung bình: 8.8-9.4% Biến cố TM ước tính 10 năm: 3.3-3.5 triệu Chỉ điều trị cho người THA Người THA: 10.5 triệu (28.2%) Nguy TM tồn dư t/bình: 8.4-9.1% Giảm nguy tuyệt đối (ARR): 0.3-0.4% Giảm số biến cố: 0.1-0.2 triệu Nguy TM tổng thể 10-năm ≥ 20% Quần thể: 3.7 triệu (10%) Nguy TM t/bình: 32.9-33.7% Số biến cố ước tính: 1.2-1.3 triệu CAN THIỆP PHỐI HỢP Cộng đồng Người THA Nguy TM tồn dư t/bình: 7.1-7.4% Giảm nguy tuyệt đối : 1.7-2.4% Giảm số biến cố: 0.6 -0.9 million Khuyến khích lối sống khỏe cho cộng đồng Nguy TM tồn dư t/bình: 7.4-7.7% Giảm nguy tuyệt đối (ARR): 1.4-1.8% Giảm số biến cố: 0.5-0.7 million Điều trị cho người nguy cao TM Nguy TM cao: 3.7 triệu (10.0%) Nguy TM tồn dư t/bình: 7.0-7.9% Giảm nguy tuyệt đối (ARR): 1.52-1.86% Giảm số biến cố: 0.6-0.7 million Dữ kiện chuẩn hóa theo tuổi giới quần thể địa phương (2009) CAN THIỆP PHỐI HỢP Cộng đồng + Nguy cao Nguy TM tồn dư t/bình: 6.1-6.9% Giảm nguy tuyệt đối: 2.73-3.36% Giảm số biến cố: 1.0-1.3 million Nguyen NQ et al Int J Hyperten 2012 doi:10.1155/2012/560397 Mức độ giảm biến cố tim mạch ước tính vòng 10 năm (%) mơ hình cộng đồng Can thiệp HA đơn Thay đổi lối sống cho cộng đồng Can thiệp người có nguy TM cao Can thiệp cộng Can thiệp cộng đồng người có đồng người có THA nguy cao -4.4 % -17.6 % -19.1 % -22.1 % Nguyen NQ et al Int J Hyperten 2012 doi:10.1155/2012/560397 -33.8 % Mơ hình quản lý tăng huyết áp tuyến sở Chương trình quản lý THA YTNCTM tuyến sở (xã) Quản lý THA Giám sát hỗ trợ chuyên môn Trung tâm tim mạch đầu ngành Kết nối vào mạng lưới tư vấn phối hợp thuốc hạ HA cấp trạm y tế địa phương Đào tạo nâng cao trình độ sở vật chất, thiết bị hệ thống y tế sở Truyền thông GDSK nâng cao nhận thức HA, YTNCTM, thay đổi lối sống tích cực cho tồn dân Điểm hoạt động độc lập mạng lưới quản lý THA QG Nguyen QN et al BMC Public Health 2011;11:325 Quản lý tăng huyết áp tuyến sở Phân tầng nguy tổng thể mắc bệnh TM 10 năm tới Áp dụng chặt chẽ biện pháp điều trị không dùng thuốc Sử dụng thuốc hạ áp generic có sản xuất nước Điều trị bệnh YTNC TM khác kèm theo Theo dõi, khám, đánh giá lại nguy tổng thể mắc bệnh TM định kỳ bệnh ổn định (1 lần / tháng lâu hơn) - Giám sát tuân thủ điều trị, ghi nhận biến cố tim mạch tác dụng phụ - 80 75 70 64 60 50 38 40 30 25 20 11 10 Trạm Y tế Bệnh viện huyện Bệnh viện tỉnh, bệnh viện TW Phòng khám tư nhân Tập quán & thói quen KCB THA người lớn VN, 2010 Tự điều trị Hiệu quản lý THA tuyến sở Thay đổi tỷ lệ THA điều trị, kiểm sốt (HA < 140/90mmhg) ước tính nguy mắc bệnh tim mạch 10 năm sau năm can thiệp Thay đổi tỷ lệ (%) THA điều trị, Kiểm soát & Nguy mắc BTM 10 năm 30 28 P < 0,05 XÃ CHỨNG 25 XÃ CAN THIỆP 20 16.2 15 10.6 10 1.2 -3.5 -5 THA đc Đ/trị THA đc K/soát -4.6 CVD 10-year risk Deaths in Thousands 550 500 450 400 350 79 80 85 90 95 Years Males Females 00 06 KẾT LUẬN 36 THA yếu tố nguy tim mạch quan trọng • Là vấn nạn, đại dịch tồn cầu Hạ long • Hậu vơ lớn tương lai • Các nước phát triển chịu hậu lớn • Chẩn đốn sóm dự phòng cần thiết • Cần tập trung vào dự phòng để làm xoay chuyển dự báo “bão” Tiến hay đứng đợi ? Chúng ta phải làm ? 37 38 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ... al Int J Hyperten 2012 doi:10.1155/2012/560397 -33.8 % Mô hình quản lý tăng huyết áp tuyến sở Chương trình quản lý THA YTNCTM tuyến sở (xã) Quản lý THA Giám sát hỗ trợ chuyên môn Trung tâm tim... THIỆP PHỐI HỢP Cộng đồng + Nguy cao Nguy TM tồn dư t/bình: 6.1-6.9% Giảm nguy tuyệt đối: 2.73-3.36% Giảm số biến cố: 1.0-1.3 million Nguyen NQ et al Int J Hyperten 2012 doi:10.1155/2012/560397 Mức... đơn Thay đổi lối sống cho cộng đồng Can thiệp người có nguy TM cao Can thiệp cộng Can thiệp cộng đồng người có đồng người có THA nguy cao -4.4 % -17.6 % -19.1 % -22.1 % Nguyen NQ et al Int J Hyperten
- Xem thêm -

Xem thêm: do doan loi THA khotailieu y hoc , do doan loi THA khotailieu y hoc