pham manh hung toiuu hoa khotailieu y hoc

34 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:52

Tối ưu hóa điều trị Tăng huyết áp bệnh nhân Đái tháo đường bệnh Thận mạn tính PGS.TS Phạm Mạnh Hùng Tổng thư ký – Hội Tim Mạch Học Việt Nam Phó Viện Trưởng – Viện Tim Mạch Việt Nam Điều trị THA bệnh nhân ĐTĐ • ĐTĐ coi nguy tim mạch quan trọng • Bệnh nhân ĐTĐ thường kèm theo nhiều nguy khác nhiều tổn thương quan đích • Tổn thương thận: thường gặp, yếu tố tiên lượng thách thức điều trị • Điều trị cần tích cực, đích điều trị thách thức Bệnh lý ĐTĐ: tổn thương quan đích theo thời gian Microalbuminuria 30% Type DM Proteinuria 35-40% Hypertension 15% 100% ESRD 15-20% 20-40% Microalbuminuria Type DM Proteinuria 30-40% Hypertension 10-20% 70-80% ESRD Cardiovascular disease Diagnosis of diabetes 10 20 Years 30 Bệnh lý ĐTĐ: tổn thương quan đích theo thời gian Microalbuminuria Type DM Proteinuria Bệnh thận giai đoạn sớm 35-40% Bệnh thận Hypertension 15% 100% ĐTĐ giai đoạn ESRD nặng 15-20% Type DM 30% 30-40% 20-40% Microalbuminuria THA nhẹ đến vừa kèm theo không Hypertension micralbumine niệu Proteinuria 70-80% Cardiovascular disease Diagnosis of diabetes 10-20% và/hoặc 10 Nguy ESRD cao 20 Years 30 Ảnh hưởng bệnh Đái Tháo Đường tử vong tim mạch: Nghiên cứu MRFIT Nondiabetic (n = 342,815) 250 225 Diabetic (n = 5,163) 200 175 150 125 100 75 50 25
- Xem thêm -

Xem thêm: pham manh hung toiuu hoa khotailieu y hoc , pham manh hung toiuu hoa khotailieu y hoc