msct trongbenhmachvanh bstrinh khotailieu y hoc

34 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:52

MSCT TRONG BỆNH MẠCH VÀNH BS NGUYỄN XUÂN TRÌNH Chuyên khoa II nội Tim Mạch Khoa tim mạch- TT Y Khoa MEDIC NỘI DUNG 1.Mở đầu 2.Nguyên lý hoạt động MSCT Ứng dụng lâm sàng Hướng phát triển tương lai Kết luận MỞ ĐẦU(1)  Dự đốn 2020 có 1/ dân số tử vong tim mạch  Bệnh mạch vành: nguyên nhân tử vong hàng đầu giới 28  Dự đoán tỉ lệ tử vong bệnh mạch vành giới 2020 khoảng 11,11 triệu người 19  Tại nước phát triển, dự tính 2020 có 71% bệnh mạch vành tử vong  Phát sớm sang thương động mạch vành MỞ ĐẦU(2)  Phương tiện khảo sát bệnh mạch vành:  Phát vơi hố mạch vành chụp mạch vành,    Chụp CT xoắn ốc ( Helical CT) , Chụp CT xoắn ốc đa mặt cắt (MSCT) , MRI, siêu âm nội mạch chụp mạch vành can thiệp  Chụp mạch vành can thiệp: tiêu chuẩn vàng, nhiên    Chi phí cao Biến chứng Kỷ thuật phương tiện tầm soát diện rộng MỞ ĐẦU(3)  Gần đây, nhiều kỷ thuật cho thấy rõ nét ĐM vành không xâm nhập phát triển:    MRI EBCT MSCT  Gần chụp mạch vành MSCT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN QUY ƯỚC  Đầu đèn xoay vòng tròn phóng tia X xuyên qua bệnh nhân,  phần tia X ló khỏi bệnh nhân phận cảm nhận (detector) ghi lấy  Nếu đầu đèn cung cấp điện qua dây cáp cao đầu đèn quay hết vòng để phóng tia X phải quay ngược lại vòng khơng phóng tia X để nhả dây cáp ra: MẤT THỜI GIỜ CHỤP CẮT LỚP XOẮN ỐC ( Spiral CT 1989 )  Đầu đèn xoay liên tục/ hệ thống cảm biến  Tia X phát liên tục  Dữ liệu thu liên tục  Bàn bệnh nhân di chuyển liên tục  Nhu cầu cho chụp cắt lớp tối ưu: + Chụp cắt lớp dựng hình thực nhanh tốt + Độ phân giải hình ảnh tốt ( mục tiêu < mm) CHỤP CẮT LỚP XOẮN ỐC ĐA LÁT CẮT (MSCT) LÀ GÌ ?  Chụp cắt lớp theo kiểu xoắn ốc với tốc độ quay đầu đèn nhanh  Nhiều lát cắt thu lúc  MSCT gọi MDCT( Multidetector CT): hàng cảm biến ( detector rows ) slices/ vòng xoay đầu đèn, ->16 slices, 64 slices, 128 slices, 256 slices, 320 slices… Ref: - Lee W Goldman Journal of Nuclear Medicine Technology Vol 35, Number 3, 2007 115-128 - Lee W Goldman Principles of CT: Multislice CT Journal of Nuclear Medicine Technology Vol 36, Number 2, 2008 57-68 CHỤP CẮT LỚP XOẮN ỐC ĐA LÁT CẮT (MSCT) LÀ GÌ ?  Nhiều hàng cảm biến tốc độ xoay đầu đèn nhanh cho phép thu liệu nhanh độ phân giải hình ảnh tốt CÁC THẾ HỆ MSCT 10 Ref: CT of the HEART 2005 TẦM SỐT VƠI HĨA MẠCH VÀNH Hình 7: Bệnh nhân nam 54 tuổi, ĐTN khơng điển hình, Framingham Score= 13, nguy bệnh mạch vành: trung bình, vơi hóa LAD I (a), hẹp 85% LAD I (b) 20 ĐÁNH GIÁ HẸP ĐM VÀNH Độ xác chẩn đốn MSCT 64 slices Tác giả Độ nhạy(%) Độ đặc hiệu (%) Gía trị tiên đốn Gía trị tiên dương (%) đốn âm (%) Raff 95 90 93 93 Leschka 100 100 100 100 Mollett 100 92 97 100 ( TL: : Raff et al JACC 2005;46:552) 21 HẸP LAD I HẸP LAD I 22 Stent LAD I HẸP LAD I 23 ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG CHẨN ĐOÁN CỦA 320-Slice MSCT TL: Marc Dewey Noninvasive Coronary Angiography by 320-Row Computed Tomography With Lower Radiation Exposure and Maintained Diagnostic Accuracy : Comparison of Results With Cardiac Catheterization in a Head-toHead Pilot Investigation Circulation 2009;120:867-875 24 ĐÁNH GIÁ TÁI HẸP TRONG STENT Trong phân tích gộp 14 nghiên cứu( 895 bệnh nhân, 1447 stents, đường kính trung bình stent 3,1mm) cho thấy: • • • • Độ nhạy 91% Đặc hiệu 91% Giá trị tiên đoán dương 68% Giá trị tiên đoán âm 98% TL: Dharam J Kumbhani et al American Journal of Cardiology 2009 Volume 103, Issue 12 , Pages 1675-1681 25 Stent LCX Stent LCX Stent LCX 26 ĐÁNH GIÁ TÁI HẸP TRONG STENT-320- SLICE MSCT 27 ĐÁNH GIÁ TẮC VÀ HẸP CẦU NỐI CABG BỞI 64-Slice MSCT Ref: Marc Dewey Coronary CT Angiography.2009 28 CABG 29 ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG ĐỘNG MẠCH VÀNH • Cầu tim • Dò mạch vành • Xuất phát bất thường động mạch vành: ALCAPA , xuất phát cao, • Bất thường vế đường động mạch vành 30 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI • Tưới máu tim: CORE-320 study, 2012 ESC • Sống tim • Lưu lượng dự trữ mạch vành( Fractional flow reserve (FFR): Multicentric DeFACTO study, • Ứng dụng MSCT phòng cấp cứu tim mạch: ACRIN-PA and ROMICAT II Trial • Liều tia xạ thấp 31 MSCT TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH 32 Fractional Flow Reserve-CT 33 KẾT LuẬN • Chụp MSCT mạch vành có độ nhạy cao giá trị tiên đốn âm cao • 320-Slice MSCT có độ xác cao chẩn đốn bệnh ĐM vành, liều tia xạ thấp < mSv • Chụp MSCT mạch vành phương tiện tốt để loại trừ bệnh vành nhóm bệnh nhân có nguy bệnh mạch vành từ thấp đến trung bình 34 ... CHẨN ĐỐN CỦA 320-Slice MSCT TL: Marc Dewey Noninvasive Coronary Angiography by 320-Row Computed Tomography With Lower Radiation Exposure and Maintained Diagnostic Accuracy : Comparison of Results... Pons-Lladó Atlas of Non-Invasive Coronary Angiography by Multidetector Computed Tomography 2006 12 320- Slice MSCT TL: Fleur R de Graaf Diagnostic Accuracy of 320-row CT and Challenging case Scenarios... ĐẦU(3)  Gần đ y, nhiều kỷ thuật cho th y rõ nét ĐM vành không xâm nhập phát triển:    MRI EBCT MSCT  Gần chụp mạch vành MSCT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN QUY ƯỚC  Đầu đèn xoay vòng tròn phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: msct trongbenhmachvanh bstrinh khotailieu y hoc , msct trongbenhmachvanh bstrinh khotailieu y hoc