dinh thi kim dung khotailieu y hoc

34 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:51

Tối ưu điều trị tăng huyết áp bệnh nhân Lọc màng bụng PGS.TS.ĐINH THỊ KIM DUNG Bệnh viện Bạch mai Nguyên trưởng khoa Thận Tiết niệu Tần suất ESRD – dự đoán 5%/năm Mỹ Number of patients (millions) 3.0 2.2 million (60% diabetic) 2.0 618,160 pts (2011) 1.3 million 1.0 0.7 million 0.4 million 1978 2000 2010 Year 2020 2030 Gilbertson et al JASN 2003 Ước lượng tỉ lệ bệnh thận mạn tính eGFR (mL/phút/1,73m2) Tỉ lệ lưu hành (x 1000) % ≧60 83.929 81,3 50~59 15.080 14,6 40~49 3.424 3,3 30~39 559 0,5 15~29 160 0,2 40 0,1 103.192 100,0 ≦15 Tổng cộng Dân số có eGFR≦60 19.260.000 (18,7% dân số người lớn) Dân số có eGFR≦50 4.180.000 (4,1% dân số người lớn) Japan Society of Nephrology CKD guideline Tokyo-igakusha; 2007: p9 Các giải pháp điều trị ESRD ESRD Hemodialysis Comfort Care Peritoneal Dialysis Kidney Transplant DỰ BÁO SÔ LƯỢNG BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI PHẢI LỌC MÁU Ở CÁC QUỐC GIA BỆNH THẬN MẠN TẠI VIỆT NAM * Chưa có thống kê đầy đủ nước bệnh thận mạn, tỷ lệ tử vong nguyên nhân tử vong * Số lượng BN điều trị thay tăng nhanh nước Hiện nay: - Bn thận nhân tạo chu kỳ ? - Bn lọc màng bụng chu kỳ (thẩm phân phúc mạc) ? - Bn Ghép thận ? • Đáp ứng nhu cầu điều trị thay thấp: thiếu đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thu nhập thấp > < giá thành điều trị cao • Bệnh thận mạn tính gia tăng gia tăng bệnh ĐTĐ, THA (Tỷ lệ ĐTĐ 8% Và tỷ lệ THA > 20% ) THA chiếm tỷ lệ cao BTM (chưa lọc máu 80%, TNT % ?, LMB % ? ghép thận % ? ) •  Hạn chế THA biến chứng tim mạch mục tiêu quan trọng  giảm tỷ lệ tử vong BTM giai đoạn Nguyên lý điều trị LMB • Màng bụng sử dụng màng bán thấm liên thông với ổ bụng • Khuyếch tán chất tan (urea, creatinine, …) từ máu vào dịch lọc chứa ổ bụng • Nước thừa vận chuyển chênh lệch áp lực thẩm thấu tạo nên từ đường dịch lọc (sự siêu lọc) Vì quản lý bệnh tim mạch quan trọng bệnh nhân lọc máu • Là nguyên nhân tử vong (>40%) • Chiếm tỷ lệ cao BN BTM • Các yếu tố nguy cơ: – Yếu tố truyền thống – Yếu tố không truyền thống ( liên quan đến CKD) – Yếu tố tương tác KDIGO • BN người lớn BTM khơng ĐTĐ: ≤140 mmHg systolic and ≤90 mmHg diastolic if normoalbuminuric ≤130 mmHg systolic and ≤80 mmHg diastolic if micro or macroalbuminuric • BN ĐTĐ người lớn chưa phải lọc máu : ≤140 mmHg systolic and ≤90 mmHg diastolic if normoalbuminuric ≤130 mmHg systolic and ≤80 mmHg diastolic if micro or macroalbuminuric • Bệnh nhân ghép thận: ≤130 mmHg systolic and ≤80 mmHg diastolic • Bệnh nhân cao tuổi Bệnh thận mạn: probably ≤140 mmHg systolic and ≤90 mmHg diastolic, but set targets after consideration of co-morbidities KDIGO Blood Pressure Work Group Kidney Int Suppl 2012 Comparisons to Other Guidelines BP Goal JNC-7 JNC-8 ASH/ISH ESC/ES H CHEP Age < 60
- Xem thêm -

Xem thêm: dinh thi kim dung khotailieu y hoc , dinh thi kim dung khotailieu y hoc