nguyen van tri dieutri tha khotailieu y hoc

24 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:46

Điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân cao tuổi PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí Chủ tịch Hội Lão khoa TP.HCM Thế cao tuổi ? • Phân loại theo tuổi niên đại – 60-79 : Cao tuổi – >= 80 : Rất cao tuổi • Phân loại theo tuổi chức – Khoẻ mạnh – Suy yếu Huyết áp theo tuổi BN cao tuổi thường bị tình trạng tăng HATT đơn độc Falaschetti E et al Lancet 2014;383 :1912-1919 Tuổi nguy tim mạch • Tuổi HATT nguy lớn dẫn tới biến cố tim mạch • Điều trị THA chứng minh giảm nguy tim mạch tử vong BN 80 tuổi • Rất nghiên cứu dành riêng cho BN >= 80 tuổi Prospective studies collaboration.Lancet 2002;360:1903-1913 Có nên điều trị THA cho BN cao tuổi khơng ? Phân tích gộp INDANA Tổng hợp nghiên cứu cho BN 80 tuổi: - thử nghiệm lâm sàng (đối đầu placebo không điều trị) - 1670 bệnh nhân >= 80 tuổi Phân tích gộp INDANA Điều trị THA giảm biến cố TM có xu hướng tăng tử vong Vậy không nên điều trị THA cao tuổi ? Guideline nói gì? ESH/ESC 2007 “In subjects aged 80 years or over, evidence of antihypertensive treatment is as yet inconclusive” The first morbidity/mortality trial in very elderly hypertensives Nghiên cứu quốc tế Mục tiêu thiết kế - Mục tiêu: làm sáng tỏ lợi ích việc điều trị tăng huyết áp cho người ≥ 80 tuổi - TNLS phân nhóm ngẫu nhiên, mù đơi, đa trung tâm - Đối tượng: Bệnh nhân tăng HA (HA tâm thu 160-199 mm Hg HA tâm trương < 110 mm Hg), tuổi ≥ 80 - Can thiệp: Indapamide SR (± perindopril) placebo - TCĐG chính: Đột quị gây tử vong không N Engl J Med 2008;358:1887-1898 Quy trình điều trị + Coversyl mg + Coversyl mg NATRILIX SR 1.5 mg HA đích tâm thu < 150 mm Hg + tâm trương < 80 mm Hg Placebo Placebo + Placebo + Placebo Chỉ dùng thuốc hạ HA HA ≥ 220/110 mm Hg M-2 M-1 M0 M3 M6 N Engl J Med 2008;358:1887-1898 M9 M12 M18 M24 M60 Thay đổi huyết áp nhóm Sau năm : Giảm HA tâm thu = 15 mm Hg Giảm HA tâm trương = 6,1 mm Hg N Engl J Med 2008;358:1887-1898 Tử vong nguyên nhân RRR = 21% P = 0,02 N Engl J Med 2008;358:1887-1898 Các biến cố lâm sàng RRR Kết cục toàn 95% CI 30% -1% – 51% 39% 1% – 62% 21% 5% – 35% 19% -6% – 38% 23% -1% – 40% Chết tim 29% -19% – 58% Suy tim 64% 42% – 78% Các biến cố tim mạch 34% 18% – 47% Chết đột quỵ Chết nguyên nhân Chết không tim mạch, không rõ nguyên nhân Chết tim mạch 0.1 0.2 0.5 Kết luận từ nghiên cứu Điều trị huyết áp với Indapamide (± Perindopril) bệnh nhân >= 80 tuổi mang lại nhiều lợi ích Thay đổi Guideline điều trị ESC/ESH 2013 Đích điều trị THA theo khuyến cáo The SPRINT trial RCT, US adults, patients with DM or previous stroke excluded, n=9361, study stopped early: median 3.26 years Primary outcome: composite of MI, ACS not resulting in MI, acute decompensated HF, or CV death SPRINT research group A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control N Engl J Med 2015 Nov [Epub ahead of print] PMID: 26551272 The SPRINT trial: Targeting systolic BP
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyen van tri dieutri tha khotailieu y hoc , nguyen van tri dieutri tha khotailieu y hoc