Chuong 5 cầu xe

76 19 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:06

CHƯƠNG V CẦU CHỦ ĐỘNG 5.1-KHÁI NIỆM (1) 5.2-TRUYỀN LỰC CHÍNH (6) 5.3-.CấU TạO, NGUYÊN LÝ LÀM VIệC CủA TRUYềN LựC CHÍNH 5.4 -PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU TRUYỀN LỰC CHÍNH (8) 5.5- VI SAI (27) 5.6- BÁN TRỤC, DẦM CẦU (41) 5.1-KHÁI NIỆM Cầu xe nhận chức trục, lắp bánh xe lăn Phụ thuộc vào sơ đồ HTTL, cầu xe là: - Cầu chủ động; - Cầu bị động; - Cầu dẫn hướng; - Cầu chủ động dẫn hướng – Thơng thường tơ bố trí cầu Một số tơ có cầu nhiều (xe quân , xe vận tải siêu nặng) – Nếu ô tô cầu (4x2), thông thường cầu chủ động lắp phía sau, cầu trước cầu bị động dẫn hướng – Nếu ô tô cầu (4x4) cầu trước làm thêm nhiệm vụ dẫn hướng có tên: cầu chủ động dẫn hướng * – Với ô tô cầu, cầu chủ động là: + cầu sau (6x4), cầu trước cầu bị động dẫn hướng; + Nếu cầu chủ động (6x6), cầu trước cầu chủ động dẫn hướng – HTTL có kết cấu đơn giản loại 4x2 với cầu sau cầu chủ động, cầu trước_bị động dẫn hướng – Cầu chủ động thường khối liên kết cụm: truyền lực chính, vi sai, bán trục dầm cầu – Truyền lực chính, vi sai, bán trục bố trí dầm cầu Có nhiệm vụ  Mx truyền từ đ/cơ đến b/x chủ động tương ứng với điều kiện bám – Khi truyền Mx cho bánh xe, cụm vỏ cầu nhận mô men phản lực từ đường tác dụng lên Mô men có xu hướng làm quay vỏ cầu ngược với chiều quay b/x Bộ phận hướng (hoặc hệ thống treo) có nhiệm vụ khắc phục tượng * Cầu chủ động sơ đồ HTTL – Cầu chủ động dẫn hướng: + Truyền Mx, + Dẫn hướng chuyển động => kết cấu phức tạp – Với cầu chủ động dẫn hướng xe vận tải, bán trục nối tới bánh xe gồm đoan liên kết thông qua khớp đăng đồng tốc – Với cầu trước chủ động dẫn hướng xe du lịch (loại treo độc lập), bán trục nối bánh xe vi sai thường đăng kép – Với xe có tính thông qua cao, để tăng lực kéo cho bánh xe, dẫn động đến bánh xe chủ động chủ động dẫn hướng đơi bố trí thêm truyền, có tên truyền lực cạnh – Những cụm chi tiết cầu chủ động trước sau tơ thường có kết cấu * 5.2-TRUYỀN LỰC CHÍNH 5.2.1- Cơng dụng Để biến đổi truyền Mx nhằm: • Thay đổi hướng trị số Mx truyền đến bánh xe chủ động; • Phù hợp đặc tính tốc độ đ/cơ với đặc tính kéo xe theo số truyền; • Giảm Mx cho cụm HTTL đứng trước => làm giảm kích thước trọng lượng cụm 5.2.2- Phân loại + Căn vào số lượng vị trí bố trí truyền lực chính, có: - Truyền lực kiều trung tâm (GAZ-66, ZIL –131,…); - Truyền lực kiểu phân chia (gồm io trung tâm ic) + Truyền lực trung tâm chia ra: - Căn vào số cấp tỷ số truyền: loại cấp, cấp; - Căn vào số cặp b/r ăn khớp: loại cặp (đơn), loại cặp (kép); Riêng io kép chia ra: truyền nối tiếp không nối tiếp * 5.2.3-Yêu cầu Truyền lực chính, vi sai, bán trục có yêu cầu sau: 1) Đảm bảo có tỷ số truyền cần thiết tương ứng với đặc tính kéo đặc tính kính tế nhiên liệu tối ưu (chọn io ?); 2) Có kích thước nhỏ gọn để đảm bảo bố trí chung đơn giản có khoảng sáng gầm xe lớn (chọn kết cấu ?); 3) Có khối lượng phần khơng treo nhỏ nhất; 4) Làm việc không ồn (kiểu truyền?, chất lượng ăn khớp răng); 5) Đảm bảo độ cứng độ bền cần thiết cho dầm cầu 6) Tương ứng mặt động học với phần tử hướng treo cầu chủ động dẫn hướng –tương ứng với dẫn động lái; 7) Thuận tiện sửa chữa; 8) Có tính cơng nghệ hiệu suất truyền cao * 5.3- Cấu tạo, nguyên lý làm việc truyền lực 5.3.1-Cấu tạo 5.3.2 Nguyên lý làm việc Cấu tạo Thí dụ 10 62 Thí dụ: 64 65 Thí dụ: 66 Đơn Kép II II I III III I a) b) 68 69 Kiểm tra kỳ Thời gian 60 phút Đề • Vẽ sơ đồ động học hộp số có trục cố định Phân tích ưu, nhược điểm loại hộp số • Phân tích đặc điểm kết cấu đĩa bị động ly hợp Đề • Vẽ sơ đồ động học hộp số có trục cố định Phân tích ưu, nhược điểm loại hộp số • Phân tích giải pháp kết cấu đĩa ép trung gian ly hợp kép 70 71 72 73 74 Đề kiểm tra kỳ • Hãy trình bày q trình đóng ly hợp khởi hành xe Trên sở nêu giải pháp kết cấu 75 Câu hỏi ơn tập cầu xe • • • • • • • • • • Nêu giải thích loại cầu xe sử dụng ô tô Cơng dụng, phân loại, u cầu truyền lực Nêu kiểu truyền lực Vẽ sơ đồ động học kiểu TLC phân tích ưu, nhược điểm kiểu (có thể so sánh với kiểu khác) Kết hợp hình vẽ, nêu giải pháp để tăng độ cứng vững TLC Nêu cơng dụng, u cầu, phân loại vi sai Phân tích động học, động lực học cấu vi sai Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc vi sai cam Nêu kiểu bán trục phạm vi sử dụng tơ Trình bày kiểu bán trục để truyền mômen xoắn cho cầu chủ động dẫn hướng 76 .. .5. 1-KHÁI NIỆM Cầu xe nhận chức trục, lắp bánh xe lăn Phụ thuộc vào sơ đồ HTTL, cầu xe là: - Cầu chủ động; - Cầu bị động; - Cầu dẫn hướng; - Cầu chủ động dẫn hướng – Thông thường ô tô bố trí cầu. .. cầu Một số ô tô có cầu nhiều (xe quân , xe vận tải siêu nặng) – Nếu ô tô cầu (4x2), thông thường cầu chủ động lắp phía sau, cầu trước cầu bị động dẫn hướng – Nếu ô tô cầu (4x4) cầu trước làm thêm... nhiệm vụ dẫn hướng có tên: cầu chủ động dẫn hướng * – Với tơ cầu, cầu chủ động là: + cầu sau (6x4), cầu trước cầu bị động dẫn hướng; + Nếu cầu chủ động (6x6), cầu trước cầu chủ động dẫn hướng –
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 cầu xe , Chuong 5 cầu xe