(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

97 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 14:53

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN ĐẠT DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa (2016 - 2018) Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN ĐẠT DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc Mã số: 8140111 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Nghị Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà nội, ngày 01 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hoàng Văn Đạt DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cao đẳng CĐSP Cao đẳng sư phạm ĐH Đại học GD & ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh HK Học kỳ Nxb Nhà xuất tr trang VHNT Văn hóa Nghệ thuật MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm thuật ngữ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Thuật ngữ 11 1.2 Vai trò việc dạy học đàn piano cho trẻ em 14 1.2.1 Phát triển kỹ nghe định hướng thẩm mỹ 14 1.2.2 Tăng khả vận động thể chất rèn tập trung 16 1.2.3 Tăng cường cảm xúc hỗ trợ chữa bệnh 18 1.3 Thực trạng trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội 20 1.3.1 Khái quát chung 20 1.3.2 Năng lực giáo viên khả cảm thụ âm nhạc học sinh 23 1.3.3 Chương trình học 25 1.3.4 Thực trạng dạy học piano 27 1.3.5 Thực trạng học piano trẻ 31 Tiểu kết 32 Chương 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ TUỔI 34 2.1 Xây dựng chương trình dạy học piano 34 2.1.1 Mục tiêu 34 2.1.2 Nội dung dạy học cụ thể 35 2.2 Dạy học lý thuyết bổ trợ thực hành piano 41 2.2.1 Dạy học lý thuyết bổ trợ 42 2.2.2 Dạy học thực hành piano 48 2.3 Hướng dẫn luyện tập thực hành 59 2.3.1 Vỡ 59 2.3.2 Ghép 62 2.4 Thiết kế nội dung học quy trình dạy học 63 2.4.1 Thiết kế nội dung học 63 2.4.2 Quy trình dạy học piano 65 2.5 Thực nghiệm sư phạm 67 2.5.1 Mục đích nội dung thực nghiệm 67 2.5.2 Đối tượng địa điểm thực nghiệm 68 2.5.3 Thời gian tiến hành nội dung dạy học thực nghiệm 68 2.5.4 Kết thực nghiệm 70 Tiểu kết 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 81 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Âm nhạc phần tất yếu sống, phương tiện biểu lộ cảm xúc người Âm nhạc góp phần giáo dục, kích thích phát triển thần kinh, có vai trò quan trọng q trình hình thành phát triển nhân cách, hướng người đến với giá trị chân, thiện, mỹ Do đó, giáo dục âm nhạc quan trọng, đặc biệt lứa tuổi trẻ em Giáo dục âm nhạc cho trẻ nói chung, dạy piano cho trẻ tuổi nói riêng hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, ngồi giúp trẻ phát triển trí tuệ, thúc đẩy phát triển ngơn ngữ, có khả trải nghiệm cảm xúc trình cảm thụ thể âm nhạc Khi trẻ em tiếp xúc với học âm nhạc hàng tuần, giúp trẻ thể sáng tạo, rèn luyện tính tự giác, xây dựng tinh thần đồng đội Thơng qua đó, trẻ có tinh thần trách nhiệm, phát triển kỹ tư cao Nhiều em xem âm nhạc hội thể mình, để khẳng định thân với người Ý thức lợi ích việc học âm nhạc trẻ, năm gần nước ta, bậc phụ huynh cho trẻ tiếp xúc nhiều với âm nhạc Đặc biệt nhu cầu cho trẻ từ tuổi trở lên học piano ngày nhiều, nên trường mầm non trọng vào việc giảng dạy piano, trở thành hoạt động yêu thích nguồn cảm hứng mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật Đáp ứng nhu cầu học piano trẻ, trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội đưa mơn học piano vào chương trình giảng dạy Vấn đề dạy học piano xếp vào nhiệm vụ quan trọng kế hoạch đào tạo phát triển trường, nhằm mang lại phát triển toàn diện trí tuệ thể chất Thơng qua buổi học piano, giáo viên cung cấp kiến thức âm nhạc, bồi dưỡng cho tâm hồn trẻ thơ thêm phong phú, góp phần giúp em hội nhập với giáo dục nghệ thuật giới Do đó, việc làm cần thiết để củng cố, tăng cường uy tín đào tạo trường Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc dạy học piano trường chưa đạt hiệu cao nhất: mức độ nhận thức học sinh, lực giáo viên hạn chế, thời lượng học q ít, tài liệu học tập chưa phong phú, giáo viên học sinh chưa có tương tác tốt với Là giáo viên dạy piano cho trẻ trường trăn trở, tìm tòi sáng tạo, để tìm cách thức hay, biện pháp tốt cho giảng Đó lý tơi chọn đề tài nghiên cứu Dạy học piano cho trẻ tuổi trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội làm luận văn cao học chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học âm nhạc Lịch sử nghiên cứu Những năm qua dạy học piano đề tài thu hút nhiều quan tâm, ý tác giả nghiên cứu Đã có nhiều luận án, luận văn cơng trình viết dạy học piano Việt Nam, chẳng hạn: Lê Dũng (2001), Piano cho thiếu nhi phần 1,2,3, Nxb Âm nhạc, Hà Nội [9] Cơng trình sưu tầm tiểu phẩm piano cổ điển nhạc sĩ Johann Sebastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frộdộric Franỗois Chopin phự hợp với lứa tuổi thiếu nhi Lê Dũng (2005), Piano cổ điển yêu thích phần 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội [10] Cơng trình tập hợp tác phẩm piano khó dạng biến tấu, rondo, sonata nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frộdộric Franỗois Chopin phự hp vi đối tượng theo học piano thời gian dài, từ đến năm Tạ Quang Đông (2013), Một số hình thức kỹ thuật nghệ thuật chơi đàn piano, Nxb Âm nhạc [14] Đây sách có nội dung chuyên sâu cách sử dụng kỹ thuật chơi piano chuyên nghiệp, có minh chứng cụ thể ví dụ trích đoạn tác phẩm piano Trần Thu Hà (1987), Nghệ thuật đàn Piano Việt Nam, luận án tiến sĩ Nghệ thuật học Nhạc viện Tchaicovsky, Maxcơva [17] Tác giả nghiên cứu hình thành phát triển đàn piano Việt Nam, phân tích, đánh giá phương pháp sư phạm qua giai đoạn từ thời kỳ Pháp thuộc năm thập kỷ 80 kỷ XX Tác giả sưu tầm, thống kê, phân tích nhiều tác phẩm viết cho đàn piano, qua khắc họa nét đặc trưng phong cách sáng tác nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Minh Anh (2008) với luận án tiến sĩ Nghệ thuật học Sự phát triển nghệ thuật piano Việt Nam, bảo vệ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam [1] Tác giả đánh giá thành tựu, đóng góp nghệ thuật piano giáo dục âm nhạc Việt Nam, đặc biệt 20 năm đổi Luận án đề xuất số vấn đề quan trọng sư phạm piano để cao chất lượng đào tạo piano Việt Nam giai đoạn Nội dung đề xuất gồm vấn đề phương pháp thả lỏng thể chơi đàn, cách thể tác phẩm, nghệ thuật sử dụng pedal, rèn luyện tai nghe âm nhạc, nâng cao khả sáng tạo người chơi đàn piano Vũ Mai Phương (2003), Một số vấn đề việc giảng dạy học sinh học piano nhỏ tuổi Việt Nam, luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học, bảo vệ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam [41] Luận văn nghiên cứu đặc điểm tâm lý lứa tuổi, đề phương pháp sư phạm vấn đề giảng dạy piano hướng đến đối tượng nhỏ tuổi Lê Nam (2014), Nghiên cứu phân tích số giáo trình piano cho trẻ nhỏ, luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học âm nhạc, bảo vệ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [34] Luận văn nghiên cứu vai trò Âm nhạc lợi ích cho trẻ học piano, khái quát đàn piano, thực trạng dạy học piano cho trẻ em Hà Nội Trong đó, đề tài chủ yếu nghiên cứu giáo trình gồm: Piano Basic; Sunbeam; Die Russische Clavierschule; Piano Time Luận văn phân tích tính ưu điểm, nhược điểm ứng dụng giáo trình vào giảng dạy Phan Thị Thiện (2015), Dạy học piano cho học sinh khiếu trung tâm âm nhạc Yamaha Hà Nội, luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học âm nhạc, bảo vệ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [43] Luận văn tìm hiểu thực trạng việc dạy piano đưa giải pháp cho việc dạy đàn piano trung tâm âm nhạc Yamaha việc đổi chương trình, tài liệu, hình thức tổ chức dạy học đưa số biện pháp rèn luyện kỹ cho học sinh Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Dạy học piano cho trẻ 4-5 tuổi trung tâm đào tạo âm nhạc Musicland Hà Nội, luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [49] Luận văn đề cập đến số khái niệm thực trạng dạy học đàn piano cho trẻ Từ đưa phương thức dạy học đàn piano cho trẻ trung âm cách cho em làm quen với đàn piano, hệ thống tập, vấn đề giúp cho việc dạy đàn piano cho trẻ 4-5 tuổi trung tâm đào tạo âm nhạc Musicland trở nên hiệu Phạm Quang Vinh (2017), Dạy học Piano cho trẻ em trung tâm Music Talent giáo trình John Thompson’s, luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học âm nhạc, bảo vệ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [54] Luận văn nghiên cứu phương pháp dạy piano HS trung tâm Music Talent việc ứng dụng giáo trình John Thompso’s dạy học piano Luận văn Phan Thị Thiện, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Quang Vinh có nhiều điểm giống với cách tiếp cận chúng tôi, đặc biệt đối tượng dạy trẻ em từ - tuổi Còn nhiều viết cơng trình liên quan đến luận văn như: Lê Thị Hiền (2010), Học chơi đàn piano nhanh cho trẻ em, Nxb Hồng Đức, Hà Nội [19]; Lê Thị Hiền (2010), Chơi piano đại tập 1,2, Nxb Hồng Đức, Hà Nội [20]; Thái Thị Liên (chủ biên) (2004), Phương pháp học đàn 77 14 Tạ Quang Đơng (2013), Một số hình thức kỹ thuật nghệ thuật chơi đàn piano, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 15 Trịnh Thúy Giang (2013), Bài giảng lý luận dạy học đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 16 Đỗ Xuân Hà (1997), Giáo dục thẩm mỹ - Món nợ lớn hệ Trẻ, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Trần Thu Hà (1987), Nghệ thuật đàn Piano Việt Nam, luận án tiến sĩ Nghệ thuật học Nhạc viện Tchaicovski, Maxcơva 18 Nguyễn Hạnh (1999), Thực hành organ, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 19 Lê Thị Hiền (2010), Học chơi đàn piano nhanh cho trẻ em, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 20 Lê Thị Hiền (2010), Chơi piano đại tập 1,2, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 21 Phạm Lê Hòa (2012), Phân tích tác phẩm, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 22 Lê Văn Hồng (2004), Tâm lý lứa tuổi tâm lý học sư phạm, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Hộ (2002), Lý luận dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24 Lê Quang Hùng (2013), Hỏi đáp kiến thức âm nhạc, Nxb Đại học Huế 25 Phạm Tú Hương (2004), Lý thuyết âm nhạc bản, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 26 Adam Khoo Gary Lee (2011), Con giỏi, (Trần Đăng Khoa Uông Xuân Vy dịch), Nxb Phụ nữ, Hà Nội 27 Hoàng Lân (1987), Làm quen với âm nhạc qua trò chơi, Nxb Giáo dục, Hà Nội 28 Vũ Tự Lân (1982) (dịch), Lý thuyết âm nhạc bản, Nxb Văn hóa, Hà Nội 29 Vũ Tự Lân (1978) (dịch) , A.Xo Khor Vai trò giáo dục Âm nhạc, Nxb Văn hóa, Hà Nội 78 30 Thái Thị Liên (chủ biên) (2004), Phương pháp học đàn piano, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 31 Hoàng Long - Hoàng Lân (2005), Âm nhạc phương pháp dạy học Âm nhạc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Hoàng Long - Hoàng Lân (2005), Phương pháp dạy học Âm nhạc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 33 Doãn Kiến Lợi (2011), Người mẹ tốt người thầy tốt, (Trần Quỳnh Hương dịch), Nxb Văn học, Hà Nội 34 Lê Nam (2014), Nghiên cứu phân tích số giáo trình piano cho trẻ nhỏ, luận văn thạc sĩ lý luận phương pháp dạy học, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 35 Ngô Thị Nam, Trần Ngun Hồn, Trần Minh Trí (2004), Âm nhạc phương pháp giáo dục âm nhạc tập 1-2, Nxb Giáo dục Hà Nội 36 Cù Minh Nhật (2007), Organ thực hành cho thiếu nhi, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 37 Cù Minh Nhật (2011), Bài tập vui giúp bé thuộc nhanh nốt nhạc, Nxb Âm nhạc 38 Cù Minh Nhật (2015), Học đệm Organ (tập 1, 2, 3), Nxb Âm nhạc, Hà Nội 39 Lại Nhung (2015), Làm để thích học, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh 40 Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 41 Vũ Mai Phương (2003), Một số vấn đề việc giảng dạy học sinh học piano nhỏ tuổi Việt Nam, luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học, Nhạc viện Hà Nội 42 Ngô Ngọc Thắng (2006), Lý thuyết thực hành đàn Organ 1, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 43 Phan Thị Thiện (2015), Dạy học piano cho học sinh khiếu trung tâm âm nhạc Yamaha Hà Nội, luận văn thạc sĩ lý luận phương pháp dạy học, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 79 44 Trịnh Hoài Thu (2014), Lý thuyết âm nhạc bản, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 45 Minh Tiến (1995), Những nhạc phẩm chọn lọc soạn cho đàn piano organ tập 1, Nxb Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh 46 Minh Tiến (1995), Những nhạc phẩm chọn lọc soạn cho đàn piano organ tập 2, Nxb Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh 47 Nguyễn Minh Tồn (biên soạn) (1998), Phan Hồng Hà, Phương pháp học đàn organ, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 48 Nguyễn Minh Tồn, Nguyễn Hồnh Thơng, Nguyễn Đắc Quỳnh (2000), Âm nhạc phương pháp dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 49 Nguyễn Thị Thu Trang ( 2016), Dạy học piano cho trẻ 4-5 tuổi trung tâm đào tạo Âm nhạc Musicland - Hà Nội, luận văn thạc sĩ lý luận phương pháp dạy học, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 50 Lê Anh Tuấn (2010), Phương pháp dạy học âm nhạc trường tiểu học trung học sở, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 51 Phạm Tuyên (1999), Âm nhạc với trẻ em, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 52 Nguyễn Xuân Tứ (2005), Phương pháp dạy học đàn phím điện tử tập 1, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 53 Nguyễn Xuân Tứ (2005), Phương pháp dạy học đàn phím điện tử tập 2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 54 Phạm Quang Vinh (2017), Dạy học Piano cho trẻ em trung tâm Music Talent giáo trình John Thompson’s, luận văn thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 55 Nguyễn Anh Việt (2017), "Một số vấn đề cảm thụ âm nhạc trẻ", Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2017, tr 67-70 80 56 Lê Vũ (1999), Phương pháp học đàn organ keyboard (kỹ thuật luyện ngón II), Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu nước ngồi: 57 John Thompson (1955), John Thompson’s Easiest Piano Course Part 1, The Willis Music Company 58 John Thompson (1955), John Thompson’s Easiest Piano Course Part 2, The Willis Music Company 59 Shinichi Suzuki (1978), Suzuki Piano School Volume 1, Music Publishing Trang web 60 Lê Hải Đăng (2016), Âm nhạc trị liệu, http://www.hoinhacsi.vn/am-nhactri-lieu (truy cập ngày 15/7/2017) 61 Lợi ích việc cho trẻ học piano: www.pianofingers.vn/tu-van-kien-thuc/10-loi-ich-cua-viec-cho- tre-hoc-piano130.html, truy cập lúc 11h45 ngày 9/9/2017 62 Dạy đàn piano cho trẻ từ - tuổi: https://truongnhac.edu.vn/piano-course-sound-tree.html, truy cập lúc 11h30 ngày 10/9/2017 63 https://luyenthiamnhac.wordpress.com/2013/08/25/bai-3-do-dai-truongdo (truy cập ngày 10/10/2018) 64 http://www.ductrongmusic.net/2015/11/ly-thuyet-am-nhac-co-ban-bai5.html (truy cập ngày 10/10/2018) 65 http://audiostore.vn/t5181-tac-dung-chua-benh-cua-am-nhac (truy cập ngày 10/10/2018) 66 http://vienamnhachanoi.edu.vn/ki-thuat-piano-co-ban-legato-non-legatostacc-1-9-26541.html (truy cập ngày 10/10/2018) 81 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN ĐẠT DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, 2019 82 MỤC LỤC Phụ lục 1: Một số tiểu phẩm piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi 83 Phụ lục 2: Một số hình ảnh minh họa 89 83 Phụ lục Một số tiểu phẩm piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi 1.1 Các tiểu phẩm piano cấp độ 84 85 86 1.2 Các tiểu phẩm piano cấp độ 87 88 89 Phụ lục Một số hình ảnh minh họa 2.1 Trường Mầm non Tuổi thần tiên Nguồn: Hoàng Văn Đạt 2.2 Sinh hoạt ngoại khóa bé lớp tuổi Nguồn: Lê Thu Hiền 90 2.3 Hình ảnh dạy thực nghiệm Nguồn: Lê Thu Hiền 2.4 Hình ảnh dạy thực nghiệm Nguồn: Lê Thu Hiền 91 2.5 Bé Trịnh Hà My - tuổi (lớp piano cấp độ 1) thực hành luyện tập Nguồn: Hoàng Văn Đạt 2.6 Bé Lê Hải Anh - tuổi (lớp piano cấp độ 1) thực hành luyện tập Nguồn: Hoàng Văn Đạt ... trẻ tuổi trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Trong nội dung luận văn này, tập trung vào biện pháp dạy học piano cho trẻ tuổi trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình,. .. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HOÀNG VĂN ĐẠT DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy. .. phương pháp dạy học piano nói chung, đặc biệt phương pháp dạy học piano cho trẻ tuổi trường mầm non địa bàn có điều kiện tương đồng với trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội Đó sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội, (Luận văn thạc sĩ) Dạy học Piano cho trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

Từ khóa liên quan