(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai

94 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 14:47

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIANG NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN TƯƠI, MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIANG NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN TƯƠI, MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Chuyên ngành: Thú Y Mã ngành: 8.64.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Tính THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Văn Giang ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực đề tài, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè động viên khích lệ gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Quang Tính trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin trân trọng cảm ơn cán thuộc Bộ môn công nghệ vi sinh - Viện Khoa học sống - Trường Đại học Nông Lâm, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn chủ quầy bán thịt lợn, Ban Quản lý chợ Cốc Lếu, chợ Nguyễn Du chợ Kim Tân thuộc thành phố Lào Cai tạo điều kiện cho lấy mẫu thực đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả Nguyễn Văn Giang iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài……………………………………………………… Mục tiêu……………………………………………………………………… Ý nghĩa……………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Ngộ độc thực phẩm (NĐTP)……………………………………………… 1.1.1 Khái niệm………………………………………………………………… 1.1.2 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 1.1.3 Ngộ độc thực phẩm vi sinh vật……………………………………… 1.2 Các nguyên nhân nhiễm khuẩn vào thịt…………………………………… 1.2.1 Nhiễm khuẩn từ thể động vật………………………………………… 1.2.2 Nhiễm khuẩn từ ô nhiễm nguồn nước…………………………………… 1.2.3 Nhiễm khuẩn từ đất, khơng khí………………………………………… 1.2.4 Nhiễm khuẩn trình giết mổ, chế biến bảo quản…………… 1.2.5 Nhiễm khuẩn số nguyên nhân khác…………………………… 1.3 Thịt tươi dạng hư hỏng thịt…………………………………… 1.3.1 Thịt tươi………………………………………………………………… 1.3.2 Các dạng hư hỏng thịt……………………………………………… 1.4 Ý nghĩa ô nhiễm thịt tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí…………… 10 1.5 Đặc điểm sinh học vi khuẩn E coli…………………………………… 11 1.6 Đặc điểm sinh học vi khuẩn Salmonella……………………………… 13 1.7 Tình hình nghiên cứu nước giới………………………… 16 1.7.1 Tình hình nghiên cứu nước………………………………………… 16 1.7.2 Tinh hình nghiên cứu giới 18 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 iv 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu……………………………………………………… 21 2.2 Vật liệu nghiên cứu 21 2.2.1 Vật liệu nghiên cứu 21 2.2.2 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.3.1 Khảo sát tình hình giết mổ tiêu thụ thịt lợn 03 chợ thành phố Lào Cai (chợ Cốc Lếu, chợ Nguyễn Du, chợ Kim Tân) 2.3.2 Nghiên cứu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm thịt lợn 2.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn số chợ thành phố Lào Cai 2.3.4 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn khu chợ TP Lào Cai…………………………………………………………… 22 22 22 23 2.3.5 Đề xuất số biện pháp khống chế 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Phương pháp điều tra 23 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu…………………………………………………… 24 2.4.3 Phương pháp xác định tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí có thịt lợn 24 2.4.4 Phương pháp phát E.coli 25 2.4.4.1 Phương pháp xác định tiêu vi khuẩn E coli thịt lợn 25 2.4.4.2 Phương pháp xác định tiêu vi khuẩn E coli phân lập được……… 27 2.4.4.3 Phương pháp xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn E coli………………………………………………………… 2.4.4.4 Phương pháp xác định tính mẫn cảm với số loại kháng sinh vi khuẩn E coli Salmonella phân lập được…………………………………… 28 30 2.4.5 Phương pháp phát Salmonella……………………………………… 31 2.4.5.1 Phương pháp xác định tiêu Salmonella thịt lợn……………… 31 2.4.5.2 Phương pháp xác định gene độc tố đường ruột Enterotoxin chủng Salmonella phân lập 34 v 2.4.5.3 Phương pháp giám định số đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn Salmonella 36 2.4.5.4 Phương pháp thử độc lực chuột bạch 36 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 37 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Khảo sát tình hình giết mổ tiêu thụ thịt lợn khu chợ nghiên cứu địa bàn TP Lào Cai 38 3.2 Nghiên cứu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm thịt lợn……… 39 3.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn số khu chợ thuộc TP Lào Cai 3.3.1 Xác định tiêu vi khuẩn E coli nhiễm thịt lợn số khu chợ thuộc TP Lào Cai 3.3.2 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn theo thời gian sau giết mổ 41 41 43 3.3.3 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn theo tháng lấy mẫu 45 3.3.4 So sánh mức độ nhiễm E coli thịt với TCVN 7046: 2009 47 3.3.5 Giám định đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn E coli phân lập 49 3.3.6 Xác định độc lực chủng vi khuẩn E coli phân lập 50 3.3.7 Xác định tính mẫn cảm với số loại kháng sinh chủng E coli phân lập 3.3.8 Kết xác định gene gây ngộ độc thực phẩm PCR vi khuẩn E coli phân lập 3.4 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn khu chợ thuộc TP Lào Cai 52 55 57 3.4.1 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn tươi 57 3.4.2 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn theo thời gian sau giết mổ 3.4.3 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn theo tháng lấy mẫu 58 61 3.4.4 So sánh mức độ nhiễm Salmonella thịt với tiêu vệ sinh an toàn 63 vi thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam 7046:2009……………………………… 3.4.5 Giám định số đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn Salmonella phân lập 64 3.4.6 Xác định độc lực chủng vi khuẩn Salmonella phân lập được…… 65 3.4.7 Xác định tính mẫn cảm với số loại kháng sinh chủng Salmonella phân lập 3.4.8 Xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn Salmonella phân lập 3.6 Đề xuất biện pháp hạn chế nhiễm khuẩn thịt lợn tươi TP Lào Cai……………………………………… KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 67 69 71 72 Kết luận 72 Đề nghị……………………………………………………………………… 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 vii DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT VK: Vi khuẩn VKHK: Vi khuẩn hiếu khí E coli: Escherichia coli S aureus: Staphylococcus aureus B cereus: Bacillus cereus C perfringens: Clostridium perfringens C botulinum: Clostridium botulinum pp: Page CFU Colony forming unit VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm Cs: Cộng FAO: Food and Agricultural Organization NĐTP: Ngộ độc thực phẩm Nxb: Nhà xuất VSTY: Vệ sinh thú y TP: Thành phố QCKT: Quy chuẩn kỹ thuật viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 1.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm Việt Nam……………………… Bảng 1.2 Đánh giá kết cảm quan thịt…………………………………… Bảng 2.1 Các tiêu vi sinh vật thịt tươi theo TCVN 7046: 2009…… 27 Bảng 2.2 Bảng đánh giá mức độ mẫn cảm vi khuẩn với số loại kháng sinh (NCCLS - 2002)………………………………………………… 31 Bảng 3.1 Tình hình giết mổ tiêu thụ thịt lợn khu chợ thuộc thành 38 phố Lào Cai: chợ Cốc Lếu, chợ Nguyễn Du, chợ Kim Tân………………… Bảng 3.2 Kết xác định tiêu tổng số hiếu khí nhiễm thịt lợn…… 40 Bảng 3.3 Kết xác định tỷ lệ, mức độ nhiễm vi khuẩn E.coli thịt lợn 42 Bảng 3.4 Kết xác định tỷ lệ nhiễm vi kkhuẩn E coli thịt lợn theo thời gian sau giết mổ ………………………………………………… Bảng 3.5 Kết xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli thịt theo tháng Bảng 3.6 So sánh mức độ nhiễm E coli thịt lợn với tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo TCVN 7046: 2009…………………………………… Bảng 3.7 Kết giám định số đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn E coli phân lập được………………………………………………………… Bảng 3.8 Kết xác định độc lực chủng E coli phân lập được… Bảng 3.9 Kết xác định tính mẫn cảm với số loại kháng sinh chủng vi khuẩn E coli phân lập được……………………………………… Bảng 3.10 Kết xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn E coli phân lập được……………………………………… Bảng 3.11 Kết xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn… Bảng 1.12 Kết xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn theo thời gian sau giết mổ …………………………………………… Bảng 1.13 Kết tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella theo tháng lấy mẫu… Bảng 1.14 So sánh mức độ nhiễm Salmonella thịt lợn với tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo TCVN 7046: 2009…………………………… 44 45 48 49 51 52 56 57 59 61 63 68 Bảng 3.17 Kết tính mẫn cảm với số loại kháng sinh chủng Salmonella phân lập Số TT Tên kháng sinh chủng thử Đánh giá mức độ mẫn cảm Rất mẫn cảm Mẫn cảm trung bình Kháng thuốc + % + % + % Amoxicillin 0,00 0,00 100,0 Streptomycin 0,00 0,00 100,0 Gentamicin 0,00 60,00 40,00 Enrofloxacin 5 100,0 0,00 0,00 Ceftiofur 5 100,0 0,00 0,00 Hình 3.10 Biểu đồ tính mẫn cảm với số loại kháng sinh chủng Salmonella phân lập 69 3.4.8 Xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn Salmonella phân lập Kết xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn Salmonella trình bày bảng 3.18 Bảng 3.18 Kết xác định gene quy định sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn Salmonella phân lập Yếu tố gây bệnh Số chủng Stn kiểm tra InvA DT104 (+) % (+) % (+) % S - CL08 100 100 0 S - CL25 100 100 0 S - ND01 100 100 0 S - ND35 100 100 0 S - KT34 100 100 0 Tổng 100 100 0 Với chủng Salmonella kiểm tra chủng mang gene Stn, InvA chiếm 100% khơng có chủng mang yếu tố DT104 Từ kết cho thấy, chủng Salmonella có khả sản sinh độc tố đường ruột (100%) mang yếu tố xâm nhập (100%) Các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập chưa mang gene kháng kháng sinh Kết sản phẩm nhân gene điện di gel agarose 1,5% kết sau: 70 * Kết xác định gen Stn: kích thước dự kiến 259bp M: Macker 1kb, (+): Chứng dương, 1-5: Mẫu thí nghiệm Hình 3.11 Kết phát có mặt gene quy định độc tố Stn vi khuẩn Salmonella * Kết xác định gen InvA kích thước dự kiến 521bp ` M: Marker 1kb, 1-6: đối chứng âm, 7- 11: mẫu xét nghiệm Hình 3.12 Kết phát gene InvA định yếu tố xâm nhập vi khuẩn Salmonella * Kết xác định gen SpiA: giúp vi khuẩn sống sót đại thực bào Macker 1kb, (+): Chứng dương, G1- G4: Có gen SpiA, G5: Khơng có gen SpiA Hình 3.13 Kết xác định gene SpiA giúp vi khuẩn sống sót đại thực bào * Gen DT104: kích thước dự kiến 162bp: Không xuất gene DT104 mẫu xét nghiệm 71 3.6 Đề xuất biện pháp hạn chế nhiễm khuẩn thịt lợn tươi TP Lào Cai - Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ chợ tài chính, tạo chế đặc thù điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ đầu tư xây dựng sở giết mổ tập trung với dây truyền đại, tiên tiến giới - Tăng cường cơng tác quản lý nhà nước: rà sốt, thực tốt quy hoạch giết mổ địa bàn toàn tỉnh; có chế, sách phù hợp tạo điều kiện nâng cao hiệu quản lý, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm - Đối với chợ có kinh doanh thịt cần phải có khu vực riêng, trọng kiểm tra nâng cấp chất lượng quầy, sạp bán hàng đảm bảo yêu cầu theo quy định; lợn có nguồn gốc rõ ràng giết mổ CSGM đảm bảo điều kiện ATTP - Tiến hành kiểm tra yêu cầu người giết mổ, kinh doanh thịt phải có kiến thức ATTP Kiên đóng cửa sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y địa bàn tồn tỉnh (khơng có điều kiện cải tạo) - Yêu cầu vận chuyển sản phẩm động vật từ nơi giết mổ đến nơi kinh doanh phương tiện chuyên dụng, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y - Thực thông báo công khai danh sách sở giết mổ đủ điều kiện chưa đủ điều kiện vệ sinh thú y, thực việc cải tạo nâng cấp để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm - Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ nhằm khống chế dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ sở giết mổ, hộ kinh doanh thịt lợn chợ, tăng cường tuyên truyền kênh thông tin đại chúng sử dụng thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm - Định hướng cho sở giết mổ, hộ kinh doanh thực bảo quản, phân phối thịt lợn mát Tuyên truyền cho người dân thay đổi thói quen tiêu dùng chuyển sang sử dụng thịt lợn bảo quản mát - Tăng cường kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá ô nhiễm vi sinh vật thịt để cảnh báo có biện pháp xử lý phù hợp Thực quy định Luật Thú y số 79/2015/QH13, Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2015 72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Trung bình số lượng lợn giết thịt chợ từ 25 - 48 con/ngày, tổng lượng thịt lợn tiêu thụ chợ khoảng tấn/ngày; phần lớn thịt lợn kiểm dịch thú y chủ yếu cảm quan - Có 50% mẫu thịt lợn có tiêu tổng số VKHK khơng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (theo TCVN 7046:2009) - Theo địa điểm nghiên cứu, tỷ lệ thịt lợn nhiễm vi khuẩn E coli 78,60%; tỷ lệ mẫu không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm (TCVN 7046:2009) 36,70 % - Tỷ lệ thịt lợn ô nhiễm vi khuẩn E coli vào thời điểm lấy mẫu sau giết mổ có khác rõ rệt, đặc biệt mẫu lấy từ - 3h sau giết mổ so với từ 10h sau giết mổ Tỷ lệ thịt lợn nhiễm khuẩn E coli cao sau giết mổ từ - 10h đến 100%, thấp sau giết mổ 53,33% - Tỷ lệ thịt lợn nhiễm vi khuẩn E coli thu thập chợ Cốc Lếu, chợ Nguyễn Du chợ Kim Tân vượt tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 35,55% 38,46% - Theo địa điểm nghiên cứu, xác định mẫu thịt lợn ô nhiễm vi khuẩn Salmonella chiếm 17,28%, mẫu dương tính khơng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm - Tỷ lệ mẫu thịt lợn nhiễm Salmonella có khác rõ rệt theo thời gian lấy mẫu sau giết mổ Tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella mẫu thịt lợn thu thập sau giết mổ từ - 10h 22,14% từ - 3h 12,34% - Tỷ lệ mẫu thịt lợn thu thập từ tháng - 10 nhiễm vi khuẩn Salmonella với tỷ lệ (26,67%) cao mẫu thu thập từ tháng 12 - 01 (7,7%) - Các chủng vi khuẩn E coli Salmonella phân lập từ thịt lợn có tính sinh hóa học đặc trưng, điển hình - Các chủng vi khuẩn E coli Salmonella phân lập có độc lực mạnh, sau thời gian công cường độc, E coli gây chết 100% chuột thí nghiệm 72h; Salmonella gây chết 100% chuột thí nghiễm sau 72h kể từ gây nhiễm 73 - Các chủng vi khuẩn E coli phân lập từ thịt mẫn cảm với kháng sinh enrofloxacin, không tác dụng với tetracyclin - Các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn mẫn cảm với kháng sinh ceftiofur enrofloxacin, kháng lại kháng sinh amoxicilllin streptomycin - Bước đầu đề xuất số giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm khuẩn thịt lợn tươi Đề nghị Do kinh phí có hạn nên kết nghiên cứu đề tài hạn chế Vì vậy, chúng tơi đề nghị cần tiếp tục có nghiên cứu phạm vi rộng hơn, tăng thêm số tiêu, cụ thể sau: Tiếp tục có nghiên cứu chuyên sâu ô nhiễm vi khuẩn E coli Salmonella phân lập từ thịt lợn Xác định yếu tố nguy cơ, nguồn lây nhiễm vi khuẩn vào thịt lợn qua trình giết mổ, phân phối, lưu thông, bày bán, từ dụng cụ, trang thiết bị, quần áo bảo hộ tay người tham gia giết mổ, người kinh doanh thịt Nghiên cứu thêm đặc tính sinh học, yếu tố độc lực, tính mẫn cảm với kháng sinh định serotype chủng vi khuẩn khuẩn E coli Salmonella phân lập từ thịt lợn tươi 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Võ Thị Trà An, Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Hữu Ngọc (2006), “Tình hình nhiễm Salmonella phân thân thịt (bò, heo, gà) số tỉnh phía Nam”, Tạp chí KHKT Thú Y , 13(2), tr 11 - 16 Đặng Xuân Bình, Đào Thị Thanh Thủy (2014), Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn Salmonella thịt gia cầm tươi bán chợ số tỉnh miền bắc Việt Nam Bộ Y tế - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (2009), “Phòng chống ngộ độc thực phẩm Việt Nam năm 2008, dự báo giải pháp năm 2009”, Bản tin an toàn vệ sinh thực phẩm số 01 tháng 01-02 năm 2009, tr 17 Lê Huy Chính (2007), Vi sinh vật y học, Nhà xuất Y học Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2006), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2006 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2007), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2007 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2008), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2008 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2009), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2009 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2010), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2010 10 Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế (2011), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2011 11 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2012), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2012 12 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2013), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2013 75 13 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2014), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2014 14 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2015), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2015 15 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2016), Số liệu vụ ngộ độc thực phẩm năm 2016 16 Đỗ Bích Duệ (2012), “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Escherichia coli thịt gia cầm bán thành phố Thái Nguyên”, Luận Văn thạc sĩ Công nghệ sinh học, Thái Nguyên, tr 53 - 55 17 Trần Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012) "Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ thịt (lợn, bò, gà) số huyện ngoại thành Hà Nội" Tạp chí khoa học phát triển 2012: tập 10, số 2: 295 - 300 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 18 Trần Đức Hạnh (2011), “Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Salmonella phân lập từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy chế tạo thử nghiệm vaccine phòng bệnh”, Tạp chí KHKT Thú y, số 19 Trần Thị Hạnh, Lưu Thị Quỳnh Hương, Võ Thị Bích Thủy (2004), “Tình trạng nhiễm E coli Salmonella thực phẩm có nguồn gốc động vật địa bàn Hà Nội kết phân lập vi khuẩn”, Viện thú y 35 năm xây dựng phát triển, tr 407 - 419 20 Trần Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Ngô Văn Bắc, Trương Thị Hương Giang, Trương Thị Quý Dương (2009), “Tỷ lệ nhiễmvi khuẩn Salmonella spp sở giết mổ lợn công nghiệp thủ cơng”, Tạp chí KHKT thú y, tập XV, số (2), tr 51-56 21 Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Kim, Trương Thị Hòa, Lê Thị Lan Chi (2003) "Vi sinh vật nhiễm tạp lương thực thực phẩm", Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Hồng Phú Hiệp, Lê Quang Huấn (2012) "Phát triển kỹ thuật lamp (loopmediated isothermal amplification) cho việc phát nhanh xác vi khuẩn Escherichia coli O157: H7" Tạp chí sinh học, 2012, 34(3): 343-346 76 23 Kỹ thuật đếm khuẩn lạc theo TCVN 1739:2002 (ISO 13722:1996): Thịt sản phẩm thịt - Định lượng Brochothrixthemosphacta, Hà Nội 24 Lương Đức Phẩm (2000) "Vi sinh vật học an toàn vệ sinh thực phẩm", Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Cù Hữu Phú (2005), “Kit chẩn đoán bệnh Salmonella gà công nghệ vi sinh”, Báo cáo tổng kết đề tài KC.04.16.03, tr 85-90 26 Phùng Văn Mịch (2008), Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn số sở giết mổ địa bàn quận nội thành thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ Nơng nghiệp 27 Nguyễn Vĩnh Phước (1970), "Vi sinh vật thú y tập 2", Nxb ĐH THCN, Hà Nội 28 Nguyễn Vĩnh Phước (1976), "Vi sinh vật thú y tập3", Nxb ĐH THCN, Hà Nội 29 Nguyễn Vĩnh Phước (1977) "Vi sinh vật thú y tập1", Nxb ĐH THCN, Hà Nội 30 QCVN 8-3:2012/BYT (2012), Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm, Bộ Y tế 31 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5153:1990 thịt sản phẩm thịt, phương pháp phát Salmonella, Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành 32 Phương pháp xác định tiêu vi khuẩn E coli thịt tươi TCVN 5155:1990, Hà Nội 33 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7046 : 2009 thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật 34 Quy định kỹ thuật áp dụng tiêu vi sinh vật thịt tươi TCVN 7046:2002, Hà Nội 35 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4835:2002 (ISO 2917 : 1999), Thịt sản phẩm thịt - Đo độ pH - Phương pháp chuẩn 36 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4833-2:2002 thịt sản phẩm thịt - lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử - phần 2: chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật Bộ Khoa học Công nghệ ban hành 37 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7925:2008 Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật 77 38 Lê Minh Sơn (2003) "Nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt gia cầm vùng hữu ngạn Sông Hồng" Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 39 Tơ Liên Thu (2005) "Nghiên cứu tình trạng nhiễm số vi khuẩn vào thịt gia cầm thịt gà sau giết mổ Hà Nội số phương pháp làm giảm nhiễm khuẩn thịt", Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp, Viện Thú y Quốc gia Hà Nội, tr 45 - 57 40 Đào Thị Thanh Thủy (2012), “Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella số đặc điểm Salmonella thịt gia cầm tươi khu vực thành phố Thái Nguyên”, Luận văn Thạc sĩ Cơng Nghệ sinh học Thái Ngun 41 Hồng Thu Thuỷ (1991):"E coli, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật học", Nxb Văn hóa, tr 88 - 90 42 Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Hạnh (2002), “Kết xác định số đặc tính sinh vật hóa học chủng Salmonella phân lập thực phẩm nguồn gốc động vật địa bàn Hà Nội”.Tạp chí KHKT Thú y, 9(4) 43 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 44 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh vật thú y, Nxb Nơng Nghiệp Hà Nội 45 Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Ngọc Phụng, Lê Văn Tạo, Cù Hữu Phú, Lê Thế Tuấn (2004), “Phân lập xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli từ lợn bị tiêu chảy ni trại lợn Tam Điệp”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tr 22 - 28 46 Đào Thị Xuân (2014), Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Salmonella tác dụng chế phẩm Biovet đến khả sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn gà nuôi huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc, Luận Văn Thạc sĩ Thú y, ĐH Thái Nguyên 47 Ủy ban tư pháp Ủy ban Quốc tế Hệ thống học prokaryotes Các loài chi Salmonella Lignieres 1990 Salmonella enterica (Kauffmann -White) Le 78 Minor Popoff 1987, với LT2T chủng loại bảo tồn enterica danh hiệu Salmonellaenterica tất epithets trước áp dụng cho loài Ý kiến 80 Int J Syst evol Microbiol năm 2005; 55: 519-520 II TIẾNG NƯỚC NGOÀI 48 Adeyanju G T., Ishola O (2014), “Salmonella and Escherichia coli contamination of poultry meat from a processing plant and retail markets in Ibadan, Oyo State, Nigeria”, Springerplus, 12, pp - 139 49 Avery S.M (1991), A very comperision of two methods for Esolating Staphylococus aureus for use the New Zealand meat industry, Meat Ind Res, Inst, Nz, Publis N0 686 50 Bertschinger H.U, Fairbrother J.M, Nielsen N.O, Pohlenz J (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine IOWA State University press/AMES, 7th edition, IOWA USA 51 Biggerstaff G K (2014), “Improving Response to Foodborne Disease Outbreaks in the United States: Findings of the Foodborne Disease Centers for Outbreak Response Enhancement (FoodCORE), 2010-2012”, J Public Health Manag Pract 52 Centers for Disease Control and Prevention (2006), “Human salmonellosis associated with animal-derived pet treats United States and Canada, 2005” WR Morb Mortal Wkly Rep, pp 702 - 705 53 Crim S M., Iwamoto M., Huang J Y., Griffin P M., Gilliss D., Cronquist A B., Cartter M., Tobin-D'Angelo M., Blythe D., Smith K., Lathrop S., Zansky S., Cieslak P R., Dunn J., Holt K G., Lance S., Tauxe R., Henao O L (2014), “Incidence and trends of infection with pathogens transmitted commonly through food Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 10 U.S sites, 2006-2013”, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 63(15), pp 328 - 332 54 Cynthia A Roberts (2001), The food safety information handbook, Greenwood Publishing Group, pp 116 - 118 79 55 Dan S D., Tăbăran A., Mihaiu L., Mihaiu M (2015), “Antibiotic susceptibility and prevalence of foodborne pathogens in poultry meat in Romania”, J Infect Dev Ctries, (1), pp 35 - 41 56 Gran F.H (1986), Advance in Meat Research Microbiology, The University 57 Helrich (1997), AOAC16th edition, Vol I.Published by Association of offical Analytical Chemists, Ins, Washington, Virgina, USA 58 Herbert R.A (1991), Prychosotrophic Microorganisms in Spoilage and pathogenicity, Published by Academic Press, New York 59 Husein H S (2007), Prevalence and pathogenicity of Shiga toxin -producing Escherichia coli in beef cattle and their products, J Anim Sci 85: E63 - E72, Doi: 10.2527/jas.2006-421 60 Ingram M., Simonsen B (1980), Microbial Ecology on food, Published by University of Toronto press 61 Kauffmann F.M.D (1972), Serological Diagnosis of Salmonella specis Kauffmann- White- Scheme, Edi Munksgaard, pp - 10 62 Nyachuba D G (2010), “Foodborne illness: is it on the rise?”, Nutrition Reviews, 68(5), pp 257 - 269 63 FAO (1994), Manual on meat inspection for developing countries by D Herenda and coworkers, Published by Food and Agriculture Organization United Nations, Rome 64 Schoder D., Strauß A., Szakmary-Brändle K., Stessl B., Schlager S., Wagner M (2014), “Prevalence of major foodborne pathogens in food confiscated from air passenger luggage”, International Journal of Food Microbiology, pg 401 - 402 65 Siriken B., Türk H., Yildirim T., Durupinar B., Erol I (2015), “Prevalence and Characterization of Salmonella Isolated from Chicken Meat in Turkey”, J Food Sci, 10.1111/1750-3841.12829 66 Quinn P.J, Carter M.E, Markey B.K, Carter G.R (1994), Clinical Veterinary Microbiology Wolfe publishing Mosby-Year Book Europe Limited 80 67 Vally H., Glass K., Ford L., Hall G., Kirk M D., Shadbolt C., Veitch M., Fullerton K E., Musto J., Becker N (2014), “Proportion of Illness Acquired by Foodborne Transmission for Nine Enteric Pathogens in Australia: An Expert Elicitation”, Foodborne Pathogens and Disease 68 Wall and Aclark G D Roos, Lebaigue S., Douglas C (1998), Comprehensive outbreak survellence, The key to understanding the changing epidemiology of foodborne disease, pp 212 - 224 69 Zarfel G., Galler H., Luxner J., Petternel C., Reinthaler F F., Haas D., Kittinger C., Grisold A J., Pless P., Feierl G (2014), “Multiresistant bacteria isolated from chicken meat in Austria”, Int J Environ Res Public Health, 11(12), pp 12582 - 12593 70 Zhao Cuiwei, Beilei Ge, Juan De Villena, Roberrt Sudler, Emily Yeh, Shaohua Zhao, David G, David Wagner (2001) Prevalence of Campylobacter spp, E coli and Salmonella serovas in retail checken, turkey, pork and beef from the Greater Washington, D.C, Area, Environmental Microbiology, pp.5431-54 MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỤC VỤ CHO ĐỀ TÀI Ảnh 1: Khu bán thực phẩm chợ Cốc Lếu Ảnh 2: Chuẩn bị dụng cụ phòng thí nghiệm Ảnh 3: Thao tác lấy thịt lợn tươi chợ Ảnh 4: Một số thao tác phân lập vi Cốc Lếu khuẩn phòng thí nghiệm Ảnh 5: Thử tính mẫn cảm với kháng Ảnh 6: Khuẩn lạc Salmonella nuôi sinh vi khuẩn E coli phân lập cấy môi trường XLD agar Ảnh 7: Khuẩn lạc E coli nuôi cấy môi Ảnh 8: Phản ứng lên men đường vi trường thạch khuẩn E coli ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN GIANG NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN TƯƠI, MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHỐNG... Nghiên cứu tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí nhiễm thịt lợn 2.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn số chợ thành phố Lào Cai 2.3.4 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt. .. tính sinh học vi khuẩn đề xuất biện pháp khống chế thành phố Lào Cai Mục tiêu - Khảo sát tình hình giết mổ, tiêu thụ thịt lợn số chợ TP Lào Cai - Xác định tỷ lệ nhiễm, số đặc tính sinh vật học
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu sự ô nhiễm Escherichia coli và Salmonella trên thịt lợn tươi, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn và đề xuất biện pháp khống chế tại thành phố Lào Cai

Từ khóa liên quan