Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường đồng đậu vĩnh phúc

7 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 12:50

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 12 LẦN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Năm học: 2019 - 2020 U Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 120 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số f ( x) = ax + bx + cx + d có đồ thị ( x − x + 2) x − hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số g ( x) = x[ f ( x) − f ( x)] có tiệm cận đứng? A B Câu 2: Tìm m để hàm số y = A m > C D cos x −  π nghịch biến khoảng  0;  cos x − m  2 B C -1 < m < D Câu 3: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy 15 chiều cao A 15 B V = 30 C 20 D 10 Câu 4: Xét khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác đều, SA vng góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) Gọi α góc mặt phẳng ( SBC ) ( ABC ) Tính cos α thể tích khối chóp S ABC nhỏ B cos α = C cos α = 3 Câu 5: Bảng biến thiên hình bên hàm số đây? A cos α = A y = x − x + B y =x − x − C y = x −1 2x −1 D cos α = D y = − x3 + 3x + Câu 6: Cho hàm số y =( − m ) x − mx + m − Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số có cực trị A ( −∞;  ∪ 1; +∞ ) B ( −∞;1 C 0; +∞ ) Câu 7: Cho tập hợp M có 30 phần tử Số tập gồm phần tử M A A304 C 530 B 305 P P D 0;1 D C305 Câu 8: Khối chóp S.ABC có SA vng góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B, biết SB = 2a, BC = a thể tích khối chóp a3 Khoảng cách từ A đến (SBC) là: P A B 2a P C D Câu 9: Hàm số y = − x − x + x + 20 đồng biến khoảng Trang 1/6 - Mã đề thi 120 A ( −∞;1) B ( −3; +∞ ) C (1; ) D ( −3;1) Câu 10: Ông An gửi 320 triệu đồng vào ngân hàng ACB VietinBank theo phương thức lãi kép Số tiền thứ gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 2,1% quý thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 0, 73% tháng thời gian tháng Biết tổng số tiền lãi ông An nhận hai ngân hàng 26670725,95 đồng Hỏi số tiền ông An hai ngân hàng ACB VietinBank (số tiền làm tròn tới hàng đơn vị)? A 120 triệu đồng 200 triệu đồng B 200 triệu đồng 120 triệu đồng C 140 triệu đồng 180 triệu đồng D 180 triệu đồng 140 triệu đồng Câu 11: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O Biết SA = SC SB = SD Khẳng định sai? B SO ⊥ ( ABCD) C CD ⊥ ( SBD) A AC ⊥ SD D BD ⊥ SA Câu 12: Cho cấp số cộng ( un ) với u = u = cơng sai R R R R D A B −2 C Câu 13: Kim tự tháp Kê−ốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A 7776300 m3 B 3888150 m3 C 2592100 m2 D 2592100 m3 P P P P Câu 14: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị sau Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f ( x ) + 3m − = có nghiệm phân biệt A −1 ≤ m ≤ B − < m < x2  x  Câu 15: Giá trị lim là: x1 x 1 A B C −1 < m < D − ≤ m ≤ C D   7 Câu 16: Cho hàm số y = f ( x ) xác định liên tục đoạn 0;   2 có đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) hình vẽ Hỏi hàm số y = f ( x ) đạt giá trị  7 nhỏ đoạn 0;  điểm x0 đây?  2 A x = -1 R R B x0 = C x0 = D x0 = −2;3] Câu 17: Giá trị nhỏ hàm số có bảng biến thiên sau đoạn [ là: y = y = y = A [−2;3] B [−2;3] C [−2;3] Câu 18: Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên hình vẽ sau D y = −3 [ −2;3] Trang 2/6 - Mã đề thi 120 Hàm số f (x) đồng biến khoảng ? ( −2; ) ( 0; ) ( −∞;3) D (−2;0) A B C Câu 19: Đợt xuất gạo tỉnh A thường kéo dài tháng (60 ngày) Người ta nhận thấy số lượng xuất gạo tính theo ngày thứ t xác định công thức ) Hỏi ngày ngày thứ có số lượng xuất S(t) = t3 - 72t2 + 405t + 3100 (1 t gạo cao nhất? A B 60 C D 45 P P P P Câu 20: Tìm m hàm số y =x + mx − ( m + 1) x + 2m đạt cực trị điểm x = −1 B m = A m = −1 y = f ( x) Câu 21: Cho hàm số bậc ba D m = C m = y có đồ thị hình bên y f ( x) + m = Tất giá trị tham số m để hàm số O x có ba điểm cực trị là: −3 A ≤ m ≤ B m ≤ −3 m ≥ C m ≤ −1 m ≥ D m = −1 m = Câu 22: Tìm tất giá trị nguyên dương nhỏ tham số m để hàm số y= x + ( m − 1) x + ( 2m − 3) x − đồng biến (1; +∞ ) 3 A B D C Câu 23: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  ABCD  mặt bên SCD  hợp với mặt phẳng đáy ABCD góc 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mp SCD  a a a D 2 ′ f x ( x + 1) ( x − 1) ( − x ) Hàm số f ( x ) có số điểm cực trị là: Câu 24: Cho hàm số ( ) có đạo hàm f ( x ) = A a A Câu 25: Cho hàm số y = B C B C D C c < ; b > D c > ; b > x+b có đồ thị hình bên cx − Mệnh đề đúng? A c < ; b < B c > ; b <  x2 −1  Câu 26: Cho hàm số f ( x ) =  x − ax +  A a = B a = x < Tìm a để hàm số liên tục  x ≥ C a = −1 D a = Trang 3/6 - Mã đề thi 120 Câu 27: Giải phương trình sau cos x   A x  π  k 2π , k   B x   π  kπ , k   4 Câu 28: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C x   π  k 2π , k   B x = y = C x = -2 y = D x = -1 y = π  k 2π , k   y tiệm cận ngang có phương trình là: A x = y = -1 D x   O -1 -1 x Câu 29: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a , A’B = 3a Thể tích khối lăng trụ là: A 7a3 P B P 9a 7a C D 6a Câu 30: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số có đường tiệm cận B A C D Câu 31: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x = −2 B Hàm số đạt cực đại x = C Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực đại x = Câu 32: Cho hàm số y = x – 2x + x – 2, phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x = là: A y = x – B y = - x – C y = x + D y = - x + Câu 33: Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm P R P P P R P P ( ) Câu 34: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) = x − ( − x )( − x ) Mệnh đề sau đúng? A f (1) < f ( −2 ) < f ( ) B f ( −2 ) < f (1) < f ( ) C f (1) < f ( ) < f ( −2 ) D f ( −2 ) < f ( ) < f (1) Câu 35: Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) hình vẽ Trang 4/6 - Mã đề thi 120 y O −1 x −5 Số điểm cực trị hàm số là: A B C D Câu 36: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a , AD = 2a SAB cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Góc đường thẳng SC mặt phẳng ( ABCD) 45° Gọi M trung điểm SD Tính theo a khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng ( SAC ) 2a 1315 a 1513 2a 1513 a 1315 B d = C d = D d = 89 89 89 89 Câu 37: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f’(x) = (x2 - 1)(x - 5) với x   Hàm số g(x) = f(x2 + 1) đạt cực đại x = ? C A -1 B D A d = P P P P Câu 38: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Biết SA ⊥ ( ABC ) SA = a Tính thể tích khối chóp S ABC A 3a B a3 C Câu 39: Số tiệm cận đồ thị hàm số y = A  D a x +9 −3 ( x + x)(x + 10) A B Câu 40: Tập xác định hàm số y = xπ là: P a3 C D C ( 0; +∞ ) D ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) P B (1; ) Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB  a Gọi I trung điểm AC , tam giác SAC cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABC , biết góc SB mặt phẳng đáy 450 A a3 12 B a3 12 C a3 D a3  Câu 42: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm M(0;2) véc-tơ = v (2017; −2018) Phép tịnh tiến Tv biến M tương ứng thành M'' tọa độ điểm M’ là: A M’(-2017; - 2016) B M’(- 2017; 2016) C M’(2017; 2016) D M’(2017; - 2016) Câu 43: Cho hàm số y  f  x có bảng xét dấu đạo hàm sau Số giá trị nguyên tham số m để hàm số y  f  x  x  m nghịch biến 1; 1 A B C D Câu 44: Cho tứ diện ABCD có cạnh a, gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) diện tích thiết diện là: a2 a2 a2 a2 A B C D 4 Câu 45: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h là: Trang 5/6 - Mã đề thi 120 A V = 3Bh C V = B V = Bh Bh D V = Bh Câu 46: Biết đồ thị hàm số y = f ( x) hình vẽ là: Số nghiệm phương trình f ( x ) + f ( x ) − = A B C D Câu 47: Một sợi dây có chiều dài 28m cắt thành hai đoạn để làm thành hình vng hình tròn Tính chiều dài (theo đợn vị mét) đoạn dây làm thành hình vng cắt cho tổng diện tích hình vng hình tròn nhỏ nhất? 92 112 56 84 A B C D 4 4 4 4 Câu 48: Cho khối chópS.ABC, ba cạnhSA, SB, SC lấy ba điểmA', B', C' cho 1 SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V V' thể tích khối chóp S.ABC S.A'B'C' V′ Khi tỉ số V là: SA'= A 24 B 12 C 24 D 12 y = f ( x) Câu 49: Cho hàm số liên tục  có đồ thị hình vẽ Gọi M m tương ứng giá trị lớn giá trị nhỏ  3π  0;  = y f (1 − cos x ) hàm số Giá trị M + m A B C D 10 2  Câu 50: Số hạng không chứa x khai triển  x +  x  A C105 B C105 25 C −C105 25 D −C105 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 120 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 B D B C D A D A D A C C D C A D D B C D C C A A D B C D B D B B A C B A C C B C A D B A C B A C A B B A B D A C D D C B C C A C B C D C D C A D A D B C A B D B D D D B A B C B B C A D C D D A B A A A B C C D A A B D A D A C D A B D C B C C B D D A A B B C B D C B D B A C A C B C A D D B A B A B D C C D D A D A D B D B A B D C C D C A A C B B A B C B D A C C C A A D C D B B B A C A B D C B A D B B A D B D B C C C D B C A A A D C D C C B D C A A D A B D C D D A B A B C D D B A D B C D A B B A C B C D D A A A C B D C A C B C D B B C D A C D B B D B B A B A A D D C D A B B C C A B D A C A C C C D A A A C A B C D A A B C B D D A A D C B D B A D B D C A D B D D B A B B B C C A D C A C A C C D B C A A D D C A C C D D B C A C C B A D B B C B D B B D A A D D A B A B B A C A A C C B C D C D D B C D C A D C C B A D D A D D D B B D A B A A C C D B B D A A C B B C D B B B C A D A A C D A C D B C C B A B B D A A B A A D D C D B A C D A B A C C B B C B B B C D A D A C D D C D A A C D B C B C A D C A A A D D C B C A B D C C A B C A B D B A D A D C C B C B D C B D A D D C C B D C B A B B A A D C A A A C D A A D D D B C D D B B C B B B A B A C B C C A A D D B D C A D C C B C C C C A D A A D B A B C ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 B D B C D A D A D A C C D C A D D B C D C C A A D B C D B D B B A C B A... x  A C105 B C105 25 C −C105 25 D −C105 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 12 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44... ) 2a 13 15 a 15 13 2a 15 13 a 13 15 B d = C d = D d = 89 89 89 89 Câu 37: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f’(x) = (x2 - 1) (x - 5) với x   Hàm số g(x) = f(x2 + 1) đạt cực đại x = ? C A -1 B D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường đồng đậu vĩnh phúc , Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường đồng đậu vĩnh phúc

Từ khóa liên quan