skkn một số PHƯƠNG PHÁP LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH

18 42 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2019, 01:49

Một số phơng pháp luyện từ vựng tiếng ANH cho lớp trung tâm gdtx tỉnh hoá A- Đặt vấn đề: I- Lời nói đầu: HiƯn nay, tiếng Anh thực trở thành ngôn ngữ Quốc tế, nhiều quốc gia giới nói vµ sư dơng tiếng Anh Có khoảng 350 triệu người nói tiếng Anh với tư cách tiếng mẹ đẻ, có số lượng người tương đương dùng tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai Tiếng Anh phương tiện thông tin quan trọng nhiều quốc gia giới Khoảng 75 % thư tín quốc tế viết tiêng Anh Tiếng Anh ngôn ngữ 44 quốc gia §èi víi nhiều nước, tiếng Anh ngôn ngữ chÝnh kinh doanh thương mại kỹ thuật, kiến thức phát minh khám phá nước truyền bá sang nước khác tiếng Anh để mang lại lợi ích cho cộng đồng giới Hơn nữa, không nắm bắt nguyên lý khoa học mà lại khơng có kiến thức ngơn ngữ Chính việc hiểu biết tiếng Anh điều cần thiết kỷ nguyên bùng nổ thông tin Việt Nam trở thành quốc gia nói tiếng Anh với bùng nổ thơng tin khoa học công nghệ đại Tiếng Anh đến Việt Nam luồng gió đón nhận hồ hởi vào khởi sắc riêng kinh tế chuyển biến đất nước đường hội nhập- “Cơng nghiệp hố-hiện đại hoá” Mỗi ngoại ngữ xa lạ với khơng phải ngơn ngữ Hơn tiếng Anh thứ tiếng để sử dụng cho nhiều người nhiều đất nước nhiều văn hố, trở nên phong phú Tiếng Anh bao gồm nhiều từ ngữ ý tưởng, hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ làm phong phú trí óc ta, giúp ta diễn đạt ý tưởng tốt hơn, suy nghĩ tốt hơn, hiểu biết đất nước văn hoá Anh nói riêng đất nước khác giới Với tất lý đây, tiếng Anh trở thành môn học quan trọng cỏc trng ph thụng, cao đẳng, đại học Bit tiếng Anh điều khó, để hiểu biết sâu sắc vận dụng cơng cụ giao tiếp, phục vụ cho mục đích điều khó khăn nhiều Đặc biệt học viên vừa làm vừa học học viên lớn tuổi, mơn học mới, học viªn phải tiếp cận với hệ thống ngôn ngữ khác, văn hóa xa lạ Điều đòi hỏi người thầy phải đổi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chung Trong hoạt động dạy học lớp, luyện tập từ vựng ( Vocabulary practice ) phần vô quan trọng dạy Vậy phải làm ? Là giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp nhiều năm qua xin đưa số kinh nghiệm vấn đề luyện tập từ vựng ( Vocabulary practice ) II- Thực trạng việc học từ vựng tiếng Anh Đại đa số người học tiếng Anh phải quan tâm đến học từ vựng đầu tiên, người có cách học khác học nhiều từ tốt Nhưng không hẳn vậy, nhiều người sau học thời gian nản chí khơng muốn học nữa, học xong lại quên ngay, học mà chẳng nhớ Học viên lớp Trung tâm GDTX Tỉnh nhiều năm nằm tình trạng đó, gặp khơng khó khăn việc học từ vựng tiếng Anh: - Thời gian học theo kỳ, đợt, học dồn dập ngày, không đủ thời gian học từ trước học - Học viên lớn tuổi nhiều, đại đa số trước chưa học tiếng Anh ngoại ngữ - Lớp học đơng, khơng có thời gian luyện tập từ vựng nhiều lớp, chủ yếu tự học từ nhà - Học viên chủ yếu vùng sâu, vùng xa trung tâm tỉnh lỵ, tiếp xúc với nét văn hóa nước ngồi - Chưa có phương pháp học ngoại ngữ nên hiệu không cao Học từ vựng theo phương pháp truyền thống, học từ độc lập, từ nghĩa - Mục đích học ngoại ngữ khơng rõ ràng, học tập chủ yếu đối phó với thi cử Sau học xong tồn lượng từ học qn ln Hiệu việc học khơng có, khơng nhớ từ, không sử dụng lượng từ học chương trình Một số học viên quan niệm môn điều kiện thi đủ điểm xong, chưa thấy tầm quan trọng, cần thiết ngoại ngữ trình đổi mới, hội nhập quốc tế B.Giải vấn đề I Các biện pháp thực Có thể nói luyện tập từ vựng đóng vai trò vơ quan trọng thực hành ( Practice ) ý nghĩa sử dụng ngữ liệu Việc thực hành từ vựng kết hợp với việc thực hành ngữ pháp kỹ Nghe - Nói - Đọc - Viết Ta luyện tập từ vựng theo cách sau: Kết hợp luyện từ với mẫu câu Một hình thức thực hành từ phổ biến giai đoạn có kiểm soát ( controlled practice ) gắn với mẫu câu, mẫu cấu trúc học Ví dụ: 1.1: Luyện phối hợp từ thể thao với mẫu câu - I like ( tên môn thể thao ) - Do you like (………)? - Can you (……… )? swimming; table tennis; football; volleyball; running; jumping… 1.2: Luyện tập từ phương tiện giao thông với mẫu câu như: - I go to school / to work by bus - by bike - by motorbike - Which is better, going by train or by plane ? Kiểm tra mức độ hiểu từ học viªn Sau giới thiệu ngữ liệu mới, giáo viên cần tiến hành tập ứng dụng nhanh, đồng thời hình thức kiểm tra mức độ tiếp thu học viªn Phần tiếp tục giới thiệu hình thức kiểm tra khác phục vụ cho mục đích 2.1 Sử dụng tập ngữ nghĩa hoá khác Thông thường để giới thiệu từ mới, giáo viên hay dùng hình thức sau: - Pictures, realias - Definition, synonym - Antonym - Situation - Translation Vậy giới thiệu xong, giáo viên kiểm tra mức độ hiểu từ hình thức sau, khơng lặp lại cách dùng để giới thiệu * Games: - Slap the board - Rub out and Remember - What and where? - Matching 2.2 Các câu hỏi có liên quan Một hình thức kiểm tra khác hỏi câu hỏi sử dụng từ học Ví dụ để kiểm tra từ “patient” giáo viên hỏi: - Who does a patient go to see ? - Is patient a well person? - Have you ever been a patient ? - What happen to you? 2.3 Câu sai ( True-False statements ) Giáo viên đưa câu sai để học viên xác định: Ví dụ: Đối với “carpenter” giáo viên đưa câu sai để học viên xác định: - A carpenter takes care of forest - A carpenter often works with wood - A carpenter uses many tools 2.4 Câu lựa chọn ( Multiple choice items ) Thầy đưa câu khác diễn tả ý nghĩa từ để học viên chọn định nghĩa Ví dụ: Drive:- a Move backward and forward - b Make a small hole - c Go head first into water Ơn luyện củng cố từ Trong q trình học tập giáo viên xem luyện từ vào học để ôn luyện, củng cố từ học Sau số học gợi ý: 3.1: Ôn từ theo cụm ( wordsets ) Một thủ thuật làm cho học viên dễ học từ nhớ lâu học từ theo cụm Có số tập theo nguyên tắc sau: a Odd one out Giáo viên cho số từ dó có khơng năm cụm số ý nghĩa Học viên phải chọn từ khơng thuộc nhóm từ giải thích VD1: Out one out walks, plays, sings, learns bicycle, cycle, car, motorbike Thailand, Europe, Africa, Asia VD2: Odd one out and give the reasons: Với ví dụ có nhiều cách lập cụm khác theo nhiều nghĩa khác Giáo viên cho học viên làm việc theo cặp theo nhóm, hướng dẫn học viên cho có nhiều đáp án tốt Với tập trên, cụ thể có nhiều cách kết hợp cụm khác sau: Food: noodles, rice, Active: pliers, saw, hammer nail set: nail, hammer, pliers b Where is it? What is it? Một học viên nghĩ địa điểm đó: phòng, tồ nhà…sau nói cho lớp biết vật có nơi Các học viên khác đốn địa điểm bạn nghĩ đâu Ví dụ: Học viên A ( nghĩ “library” ) nêu từ: Shelf-sunblind-catalogue Học viên: B- a lawer /s office? C: a supermarket? A: Here is an extraword: Và thể tiếp tục lớp đoán c.Vocabulary network Giáo viên cho sắn mạng tóm tắt với chủ điểm làm trọng tâm, với vài gợi ý, sau u cầu học viên hồn thành tiếp mạng Ví dụ: Ways of cooking 3.2 Thủ thuật luyện nhớ từ ( memorizing technique ) Để giúp học viên nhớ từ lâu, giáo viên dùng luyện nhớ từ sau: a Observe and remember: Quan sát ghi nhớ Giáo viên chuẩn bị số vật khác để khay tranh gồm nhiều chi tiết khác ( khoảng 8-10 vật / hình) cho học viên quan sát 1-2 phút Sau học viên khơng nhìn phải viết lại quan sát Cùng với vật này, giáo viên cho học viên quan sát lần thứ 2, có thay đổi vật, vị trí màu sắc Sau , học viên phải nói lại phát xem có thay đổi b Kim /s game: Trò chơi Kim Giáo viên đọc to viết lên bảng 10 từ thuộc loại từ khác nhau, sau xoá bảng, yêu cầu học viên viết lại 10 từ nghe nhìn c Finding the right word: Tìm từ Giáo viên đưa câu tình - Học viên điền từ vào chỗ trống Nếu học viên khơng làm thầy giáo gợi ý cách cho ký tự cuối từ em tìm từ cần phải điền 3.3: Học từ với khố Từ vựng học ơn luyện có hiệu kết hợp với học Có thể khai thác số hình thức tập sau: a Trước đọc khoá - What is in the text ? Giáo viên viết lên bảng nhóm từ có khố ( Khơng viết từ mà theo dễ đốn từ khơng có ngữ cảnh ) Sau u cầu học viên đoán nội dung đọc - Predicting words: Giáo viên làm ngược lại, tức giới thiệu nội dung đọc, sau yêu cầu học viên đốn xuất - Look, remember and complete the set Giáo viên chọn 10-15 từ có đọc viết lên bảng không theo thứ tự định Học viên đọc nhớ từ Sau giáo viên xoá bảng, học viên đọc khoá viết lại số từ có bảng b Luyện từ với khố • Correct the teacher: Giáo viên chuẩn bị câu chuyện ngắn Chọn 10-15 từ bài, viết sẵn cụm tương đương thay cho từ chọn Học viên nghe giáo viên đọc câu chuyện lần để nắm ý Sau giáo viên phát cho học sinh phiếu ghi số từ gốc có Giáo viên tiếp tục đọc lại câu chuyện Khi nghe thấy cụm từ có nghĩa giống từ có phiếu, học viên yêu cầu giáo viên dừng đọc- học viên đọc to từ lên để thay cho cụm từ tương đương phần thầy đọc Cứ hết Thầy đọc lại lần thứ câu chuyện để học viên nắm hoàn toàn khố với từ gốc Với trình độ học viên thấp, giáo viên cho học viên nghe đồng thời nhìn vào khố • Phát lỗi Giáo viên chuyển số từ khoá làm cho từ câu trở nên vô nghĩa, phát cho học viên đọc, thông báo trước thay đổi Học viên đọc tự phát lỗi Sau giáo viên sửa lỗi Tuỳ theo trình đội lớp, giáo viên làm cho lỗi đơn giản hay phức tạp Với lớp trình độ cao, làm cho câu vơ nghĩa ý lơgíc nội dung thơng tin 3.3- Ôn luyện cách phối hợp từ a Brainstorming: Dạng động não Thầy giáo đưa vài từ đề nghị học viên tìm tất từ kết hợp với từ Học viên làm cặp trước, sau làm việc lớp Thầy giáo ghi lên bảng đóng góp nhóm để kết hợp danh sách phong phú b Finding thing which/ Find people who Bài tập làm cá nhân, theo cặp nhóm, sau lớp làm - Find things which bench / book / eraser - Find things which are old / grey / expensive - Find people who move quietly c Gap-filling: Dạng điền từ Thầy giáo cho đoạn văn ( text ) có để trống số từ danh từ, tính từ, động từ có ý nghĩa kết hợp với từ trước sau văn cảnh Những từ cho sẵn Học viên chọn từ để điền vào chỗ thích hợp d Matching: dạng nối Giáo viên đưa hai cột từ, học viên kết hợp từ hai cột với Adjectives big long black police good truck Nouns a school hair eyes a station an idea a driver EX: a big school long hair, black eyes a police station , e Twenty questions: Dạng 20 câu hỏi Trò chơi phổ biến, khơng có tác dụng học từ mà giúp học viên ơn luyện cách đặt câu hỏi phản ứng nhanh Một học viên A- Nghĩ vật thuộc nhóm quy định: Animals: Fruits: Vegetables: Cả lớp đốn đồ vật cách hỏi học viên A câu hỏi hay sai ( Yes-No Questions ) Tối đa 20 câu hỏi để tìm câu trả lời II- Các giải pháp tổ chức thực 10 1- Đánh giá đối tượng, chọn phương án a- Phân nhóm lớp học: Căn vào đối tượng học để giáo viên đưa giải pháp thích hợp cụ thể như: Lớp Đại học từ xa: Đối tượng học lớn tuổi nhiều, chủ yếu cán phường xã, thời lượng học lớp Lớp Đại học chức: + Đại học chức mầm non, Tiểu học: Học viên chủ yếu nữ, tuổi đời trẻ, chăm học tập lớp khác + Đại học chức Kinh tế: Học viên chủ yếu làm việc công ty, công việc bận rộn, đầu tư cho thời gian học Lớp Tiếng Anh giờ: Học viên học tập có mục đích riêng, chịu khó tìm tòi, học hỏi, học kinh phí, thích thực hành giao tiếp b- Chon phương pháp thích hợp cho đối tượng: Đối tượng Đại học từ xa: Chọn phương pháp dễ nhất, thường hay dùng sơ đồ mạng ( Spider system ) cho học viên học theo chủ điểm: Ví dụ: Cho chủ điểm “ Trường học “ tìm từ có liên quan đến trường học bao gồm: Con người, thiết bị dạy học, sở vật chất , môn học v.v Vẽ sơ đồ lên bảng, gợi ý cho học viên tìm từ thay phiên lên điền từ vào sơ đồ, sau huy động gần hết số lượng từ cần thiết giáo viên bắt đầu chữa lỗi Đối tượng Đại học Mầm non, Tiểu học: Chọn phương pháp (Observe and remember) quan sát nhớ; Cho học viên quan sát vật tranh sau ghi lại nhìn thấy Bằng phương pháp học viên hứng thú học tạo thi đua nhóm, tổ khác Đối tượng học ngồi giờ: Phương pháp sử dụng chủ yếu dùng từ vựng mẫu câu giao tiếp 11 Tóm lại: Trong q trình thực giảng tùy thuộc đối tượng để giáo viên chọn phương pháp dạy từ vựng thích hợp 2-Áp dụng biện pháp vào tiết dạy cụ thể Sau thực xong bước, giáo viên thiết kế giảng cho đối tượng xác định cho dạy từ vựng Ví dụ: Tơi chọn bài: Listening and speaking ( WOMAD) trang 58-59; Bài 8; Giáo trình : Life lines ( Elementary) Phần từ vưng nghe nói thời tiết Giảng cho lớp Tiếng Anh ngồi giờ, trình độ A a Predict ( Cho học viên đoán hành động mà thường người ta hay làm tốt thời tiết thích hợp) What you usually when it is - hot? - cold? - cool? - warm? Example: :- I usually go swimming when it’s hot - I usually go jogging when it’s cold b Presentation the pictures: - Ask Ss to guess and correct their predictions c Model sentences: Hỏi học viên lại câu hỏi mà giáo viên hỏi học viên trước Mục đích luyện tập cho từ tái nhiều lần, mẫu câu thay khác để học viên nhớ từ lớp + What does he when it is hot ? + Does he ? + What about you? d Practice: Dựng câu với từ gợi ý 12 - Cold / go jogging - Hot / go swimming - Warm / go to the park - Cool / play football e- Luyện tập mở rộng: Cho học viên làm việc theo cặp hỏi trả lời câu có lượng từ thích hợp cho: S1: Do you go jogging when it is cold ? S2: Yes, I / No, I don/t + Ss write about themselves ( using “I” ) - When it is hot, I - When it is cold, I - When it is cool, I - When it is warm, I Mở rộng từ loại thông qua ngữ cảnh: Warm / Spring Hot / Summer Cool / Autumn Cold / Winter Thông qua thời tiết học viên làm quen với mùa Sau từ đặc điểm mùa cho học viên nhận dạng hoạt động thông qua tập gợi ý để mở rộng lượng từ vựng khơng có học, lượng từ học viên xây dựng học nên gần gũi với họ dễ nhớ từ What you best in summer? I usually go swimming, go to the sea, play badminton What you best in Spring? I usually go picnic, visit pagodas What you best in ? 13 I usually f- Bài Tập thực nghiệm Matching a hot b cold c warm d cool go jogging go swimming play badminton aerobic go to the park drink cold water g- Homework - Learn by heart the model sentences - Write your activitives when it is hot / cold / cool / warm C Kết luận I- Kết đạt 14 a- Như tơi trình bày phần thực trạng, dạy từ vựng theo phương pháp cũ ( Phương pháp truyền thống ) học viên chủ yếu tự học từ nhà, học nhồi nhét 15-20 từ ngày, đến vài hôm sau quên hết Khi kiểm tra từ lớp kết thu sau: Lớp Tiếng Anh A3 có sỹ số 30 học viên: Giỏi 5% Khá 10% Trung bình 40% Yếu 30% Khơng nhớ 15% b- Sau áp dụng phương pháp luyện tập cho lớp ( Năm học 20102011 ), số lượng 03 lớp = 120 học viên ( Gåm Líp TiÕng Anh A3, Lớp Đại học Luật Kinh tế Từ xa Viện §H Më, Líp Trung cÊp L§XH) Kết cho thấy, số học viên đạt diểm khá, giỏi nhiều hơn, học viên ham mê học nhớ từ Giỏi 10% Khá 25% Trung bình 55% Yếu 10% Khơng nhớ 0% Các biện pháp kết mà tơi trình bày khẳng định phương pháp rèn luyện từ vựng có hiệu II-Ý kiến đề xuất Qua thực tế giảng dạy, thấy biện pháp mà nêu thực dễ dàng, có hiệu tốt Tơi mong đồng nghiệp giảng dạy môn tiếng Anh tham khảo trao đổi Tơi mong có nhiều tài liệu tham khảo, hướng dẫn phương pháp giảng dạy để phục vụ cho vấn đề đổi phương pháp nhằm đạt hiệu cao 15 Së Gi¸o dục Đào tạo hoá Trung tâm Giáo dục thờng xuyên Tỉnh Sáng kiến kinh nghiệm Một số phơng pháp luyện từ vựng tiếng ANH cho lớp trung tâm gdtx tỉnh hoá - 16 T¸c giả: Nguyễn Mục lục A- Đặt vấn đề Trang I- Lời nói đầu Trang II- Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trang B- Giải vấn đề Trang I- Các giải pháp thực hiện: Trang 1- Kết hợp luyện từ với mẫu câu Trang Kiểm tra mức độ hiểu từ học viên Trang Ôn luyện củng cố từ Trang II- BiƯn ph¸p tỉ chøc thùc hiƯn: Trang 11 1- Đánh giá đối tượng, chọn phương án Trang 11 a- Phân nhóm lớp học: Trang 11 b- Chon phương pháp thích hợp cho đối tượng: Trang 11 2-Áp dụng biện pháp vào tiết dạy cụ thể Trang 12 a Predict Trang 12 b Presentation the pictures: Trang 12 c Model sentences: Trang 12 d Practice: Trang 12 e- Luyện tập mở rộng: Trang 13 f- Bài Tập thực nghiệm Trang 14 17 Trang 14 g- Homework C- Kết luận: Trang 15 I-Kết nghiên cứu: Trang 15 II-Kiến nghị, đề xuất: Trang 15 18 ... năm qua xin đưa số kinh nghiệm vấn đề luyện tập từ vựng ( Vocabulary practice ) II- Thực trạng việc học từ vựng tiếng Anh Đại đa số người học tiếng Anh phải quan tâm đến học từ vựng đầu tiên,... dạy từ vựng theo phương pháp cũ ( Phương pháp truyền thống ) học viên chủ yếu tự học từ nhà, học nhồi nhét 15-20 từ ngày, đến vài hôm sau quên hết Khi kiểm tra từ lớp kết thu sau: Lớp Tiếng Anh. .. Gap-filling: Dạng điền từ Thầy giáo cho đoạn văn ( text ) có để trống số từ danh từ, tính từ, động từ có ý nghĩa kết hợp với từ trước sau văn cảnh Những từ cho sẵn Học viên chọn từ để điền vào chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số PHƯƠNG PHÁP LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH , skkn một số PHƯƠNG PHÁP LUYỆN từ VỰNG TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn