Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 5b trường tiểu học ngọc phụng 1, huyện thường xuân

20 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2019, 17:34

Trang Mở đầu: 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung: 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng cơng tác chủ nhiệm lớp 2.3 Biện pháp tổ chức thực Biện pháp Người thầy phải gương sáng để học sinh noi theo Biện pháp Làm tốt việc tìm hiểu, khảo sát phân loại học sinh lớp chủ nhiệm Biện pháp Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể Biện pháp Xây dựng tập thể lớp tự quản Biện pháp Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực” Biện pháp Thực tốt nội dung giáo dục toàn diện Biện pháp Tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp Biện pháp Nâng cao chất lượng chữ đẹp Biện pháp Làm tốt việc giáo dục học sinh cá biệt (học sinh có hồn cảnh khó khăn rèn luyện lực phẩm chất) Biện pháp 10 Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh Biện pháp 11 Thực tốt việc đánh giá kết giáo dục học sinh Biện pháp 12 Thường xuyên động viên, khen thưởng học sinh Biện pháp 13 GVCN phải thực tốt việc đổi nội dung phương pháp tổ chức sinh hoạt cuối tuần 2.4 Hiệu đạt Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận: 3.2 Kiến nghị: 2 3 3 6 8 11 12 13 13 14 15 17 18 18 18 19 19 19 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Như biết: giáo viên chủ nhiệm (GVCN) Tiểu học có vị trí vơ quan trọng việc hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống để học sinh tiếp tục học lên bậc học Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập học sinh xuyên suốt buổi/ tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên theo dõi hoạt động chơi, buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể…và hoạt động học tập nhà học sinh Vì cơng việc giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học vất vả vô phức tạp Tuy nhiên số trường Tiểu học có phận GVCN chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ, chức nội dung công tác chủ nhiệm lớp Họ cho rằng: làm giáo viên Tiểu học yêu cầu quan trọng giảng dạy tốt môn học để nâng cao chất lượng học tập học sinh, hoạt động khác gia đình xã hội Do đó, họ trọng đến công tác giảng dạy môn học; lơ là, chưa quan tâm tới cá nhân học sinh; nề nếp cần xây dựng bỏ bê có làm chưa chặt chẽ nghiêm túc Vì họ ln ỉ lại đùn đẩy cho Tổng phụ trách Đội… Mặt khác, ý thức học tập số học sinh chưa cao, thêm vào thiếu quan tâm thoả đáng gia đình, nên thực tế mà ta thấy xảy phổ biến là: Các em thường chưa nắm vững kiến thức bản, không ý học tập, nghỉ học vơ lí do, hay qn đồ dùng học tập, khơng tích cực tham gia cơng việc chung… Từ thực tế trên, thấy việc bồi dưỡng lực công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên Tiểu học tất yếu cần thiết Với lí với mong muốn tìm hiểu học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp thúc chọn đề tài: “Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5B trường Tiểu học Ngọc Phụng 1”, với hi vọng đóng góp phần nhỏ bé cơng sức vào việc nâng cao chất lượng hiệu giáo dục toàn diện nhà trường Tiểu học 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học nói chung, lớp nói riêng học sinh vùng khó khăn có nhiều học sinh nghèo, để có phương pháp phù hợp q trình dạy học - Đưa số biện pháp công tác chủ nhiệm lớp giúp học sinh phát triển tốt 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Kinh nghiệm, biện pháp công tác chủ nhiệm lớp - Công tác chủ nhiệm lớp lớp 5B - Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1, huyện Thường Xuân 1.4 Phương pháp nghiện cứu - Xây dựng sở lý luận cho đề tài - Xây dựng sở thực tiễn cho đề tài - Tìm hiểu đặc điểm học sinh, phương pháp để hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức, khắc sâu vận dụng công tác chủ nhiệm - Phương pháp điều tra - Phương pháp trắc nghiệm - Đọc tài liệu - Thực nghiệm sư phạm Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận Một số đặc điểm học sinh Tiểu học là: - Nhân cách học sinh Tiểu học nhân cách hình thành - Trong học sinh Tiểu học tiềm tàng khả phát triển - Mỗi học sinhTiểu học chỉnh thể, thực thể hồn nhiên Ba đặc điểm tạo nên cho học sinh Tiểu học có tính chất dễ tiếp thu ni dưỡng, giáo dục, dễ thích nghi với điều kiện sống học tập Học sinh Tiểu học phát triển theo hướng hình thành nhân cách, định hình hồn thiện dần người theo hướng mục tiêu giáo dục Chính ta đưa đến cho học sinh Tiểu học phải chọn lọc, đảm bảo đắn, lành mạnh Phương pháp giáo dục trẻ phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ Trong giáo dục, phải cư xử với học sinh Tiểu học chỉnh thể, nhân cách hình thành Nhà trường cần thực phương châm giáo dục toàn diện, đảm bảo chuẩn mực mặt để tạo phát triển học sinh Công tác chủ nhiệm lớp nội dung chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học Công tác chủ nhiệm định chất lượng dạy học giáo viên học sinh Làm tốt công tác chủ nhiệm tức người giáo viên hoàn thành tốt việc giảng dạy môn tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh Đặc biệt nhà trường tiểu học, vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh; cầu nối ba môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường xã hội Trong giai đoạn nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày đòi hỏi dày cơng người giáo viên yêu cầu ngày cao xã hội phát triển, tình hình sống tồn tác động xấu đến học sinh, mưu sinh gia đình nên khơng phụ huynh giao phó việc giáo dục cho nhà trường 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp Năm học 2017 – 2018, giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5B Thông qua công tác chủ nhiệm lớp, rút thực trạng trường Tiểu học Ngọc Phụng – Thường Xuân nói chung lớp 5B nói riêng trước áp dụng giải pháp sau : * Đối với nhà trường Trường Tiểu học Ngọc Phụng - Thường Xuân trường thuộc khu vực trung tâm huyện Về sở vật chất, trang thiết bị đầu tư, song chưa đáp ứng hết nhu cầu dạy học: thiếu phòng học ( khu chính), thiếu phòng chức năng, dụng cụ để vui chơi có chưa đáp ứng nhu cầu học sinh Một số học sinh bố mẹ làm ăn xa, gửi cho ông bà người thân nên phần thiếu quan tâm gia đình Bởi em không mạnh dạn, thiếu tự tin trước đám đơng Là địa phương có tới thơn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, số học sinh hộ nghèo nhiều, số em đồng bào cơng giáo gây ảnh hưởng nhiều đến công tác giáo dục * Đối với giáo viên: Giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn, thời gian dành để nghiên cứu, tìm tòi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp hạn chế Chưa lơi tập trung ý nghe giảng học sinh Bên cạnh nhận thức vị trí, tầm quan trọng cơng tác chủ nhiệm lớp chưa đầy đủ * Đối với học sinh: Học sinh chưa ý thức nhiệm vụ mình, chưa chịu khó, chưa tích cực tư suy nghĩ, chưa chủ động tìm tòi cho phương pháp học để biến tri thức thầy thành Cho nên sau học xong bài, em nắm bắt kiến thức học cách hời hợt Năng lực tư nhiều hạn chế, chưa thực tốt nội quy nhà trường, tham gia trò chơi bạo lực nguy hiểm như: leo trèo, chơi súng bắn đạn nhựa, chơi đấu kiếm phim kiếm hiệp; trò chơi khơng hợp vệ sinh bắn bi, tạt dép, vẽ bậy lên tường, dán hình, bong bóng nước … Lớp 5B chủ nhiệm năm học 2017 – 2018: - Sĩ số lớp: 25 em - Trong đó: + Số học sinh nữ: 16 em + Nam: em + Dân tộc: + Hộ nghèo: em + Khuyết tật: + Con gia đình cán bộ: em + Con gia đình nơng nghiệp: 21 em + Con gia đình bn bán: em Trong lớp có em hồn cảnh khó khăn, thiếu quan tâm sâu sát gia đình (như em Nguyễn Văn Sơn, Lương Thị Huệ, Trần Văn Quân, Đinh Thị Trang ) học sinh chưa hồn thành mơn học hoạt động giáo dục, chưa đạt phẩm chất (Đinh Thị Trang, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Mạnh) Một số học sinh chưa đạt lực nên có tâm lí chán học, hay nghỉ học (Bùi Thế Anh, Lê Duy Hưng) Một số em có tính hiếu động thường trêu ghẹo bạn, nói chuyện, đùa giỡn học (Nguyễn Viết Đạt, Lê Minh Quân, Trịnh Hữu Gia Hưng) Đầu năm, Ban giám hiệu giao cho chủ nhiệm lớp 5B, tổ chức khảo sát thu kết sau: Môn học HĐGD Năng lực Phẩm chất HTT HT CHT T ĐẠT CCG T ĐẠT CCG SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 20% 15 60% 20% 36% 11 54% 20% 15 60% 32% 8% - Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện: 5/25 = 20% - Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến vượt bậc mơn học lực, phẩm chất: 3/25 = 12% - Học sinh có thành tích đặc biệt nhà trường xem xét, đề nghị cấp khen thưởng: 3/25 = 12% - Lớp đạt lớp chữ đẹp loại Trong xếp loại A 10/25 đạt 40%; loại B 11/25 đạt 44 % - Lớp đứng thứ nếp, tuyên dương buổi sinh hoạt cờ Học sinh Chưa hoàn thành chiếm tỷ lệ cao (5 /25 em = 20.%) Như biết, học sinh Tiểu học lứa tuổi chuyển giao giai đoạn hoạt động vui chơi sang giai đoạn học tập thức Ở lứa tuổi em muốn tự làm theo ý thích thân ham chơi nhiều ham học Đồng thời em dễ bị cám dỗ, bắt chước theo bạn bè Các em muốn tìm hiểu, khám phá giới xung quanh Chính vậy, phải học tập, thực theo khn khổ nhà trường việc em cảm thấy khơng thoải mái, khơng muốn tn thủ Từ đó, em muốn thoát ra, muốn tự Vậy phải làm để giúp em học tập tốt, rèn đạo đức theo khuôn khổ, nếp nhà trường với tâm lý thoải mái, thích thú bị ép buộc? Muốn làm điều này, công tác chủ nhiệm lớp yếu tố quan trọng mà giáo viên cần phải thực Thông qua thực trạng nguyên nhân nêu trên, thân giáo viên chủ nhiệm, với trách nhiệm mình, tơi suy nghĩ áp dụng điều học hỏi sách (quá trình tự học) tham khảo đồng nghiệp, đề giải pháp sau nhằm khắc phục thực trạng trên, góp phần vào việc nâng cao thể chất, giáo dục đạo đức cho học sinh lớp hồn thành tốt cơng tác nhà trường giao.Từ thực tế trên, tơi thấy phải cố gắng thật nhiều để làm tốt công tác chủ nhiệm phải đặc biệt quan tâm, gần gũi với học sinh Đặc biệt cần có biện pháp hữu hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2.3 Các biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực số biện pháp sau: Biện pháp 1: Người thầy phải gương sáng để học sinh noi theo * Tự hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người thầy giáo Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trước hết người giáo viên chủ nhiệm phải nhận thức đắn vị trí, vai trò, nhiệm vụ đặc biệt nội dung công tác chủ nhiệm lớp Để thực tốt chức nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm cần: - Luôn yêu nghề, yêu thương học sinh hết mực, thực theo hiệu “Tất học sinh thân yêu” Quan tâm tới mặt học sinh lớp chủ nhiệm, quan trọng giúp em rèn luyện ý thức, thái độ, hình thành phẩm chất sáng…Chỉ phát huy ảnh hưởng tốt tới học sinh thân GVCN nhân cách tốt - GVCN phải thực gương mẫu mực sống, giải tốt mối quan hệ không lớp chủ nhiệm mà gia đình, đồng nghiệp, với người cộng đồng nơi tồn xã hội - Có thể nói, cử chỉ, cách ăn mặc, đứng, nói GVCN tượng xã hội lúc có mặt hay khơng có mặt học sinh có ảnh hưởng đến nhân cách học sinh lớp chủ nhiệm * Không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm đổi cơng tác giáo dục, dạy học góp phần nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện cho học sinh Người GVCN cần bồi dưỡng thường xuyên số nội dung sau: - Những tri thức khả vận dụng tri thức khoa học giảng dạy vào sống - Những tri thức khoa học công cụ như: Tin học, ngoại ngữ - Những hiểu biết khoa học xã hội, nhân văn, tri thức lịch sử, văn hoá, pháp luật… - Ngồi kiến thức xã hội nói chung, để làm tốt công tác chủ nhiệm, GVCN phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm… - GVCN nên theo dõi tình hình thời sự, trị ngồi nước nhằm nâng cao trình độ hồn thiện nhân cách, đáp ứng yêu cầu thời đại * Tự rèn luyện số lực, tính cách để làm tốt cơng tác chủ nhiệm như: - Bình tĩnh, biết tự kìm chế - Trung thực, cơng - Giữ chữ tín, tự trọng… - Có lực sư phạm, nhạy cảm sư phạm, tiếp cận với đối tượng khác nhau, biết đối xử cá biệt hố, cảm hố, thuyết phục, tự hồn thiện sáng tạo…trong công tác giáo dục học sinh Cần hiểu sử dụng tốt phương pháp giáo dục cá nhân ( phương pháp giáo dục tay đôi): Tức giáo dục cá nhân tập trung vào vài cá nhân riêng lẻ em chưa hoàn thành, em hoàn thành mà quên đại phận em khác lớp Mà phải hiểu phương pháp giáo dục cá nhân chuyên biệt hoá phương pháp mức độ tác động đến cá nhân cho phù hợp với đối tượng Ví dụ: Một em học chưa hồn thành khơng thể yêu cầu học hoàn thành Những em học chưa hoàn thành sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn khơng thể sử dụng phương pháp em chưa hoàn thành lười, khơng chăm Đặc biệt, học sinh có hồn cảnh khó khăn tơi tham mưu với nhà trường, chi hội cha mẹ học sinh lớp, đoàn thể xã hội khác để hỗ trợ em sách vở, đồ dùng học tập,… * Không ngừng đổi phương pháp dạy học Hiện đất nước ta thực đề án thay đổi tồn diện giáo dục Chính mà giáo viên không thực đổi phương pháp dạy học.Vì giáo viên cần làm tốt số công việc sau: - Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh - Thực đánh giá nghiêm túc cơng ln tìm tiến học sinh để khen, hạn chế tối đa việc chê học sinh nhằm kích thích hứng thú học tập em - Vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Biện pháp 2: Làm tốt việc tìm hiểu, khảo sát phân loại học sinh lớp chủ nhiệm Để giáo dục học sinh có hiệu GVCN phải hiểu sâu sắc em, từ đặt tác động sư phạm thích hợp Do từ đầu năm học, tiến hành công việc tìm hiểu học sinh lớp phụ trách hoàn cảnh học sinh; đặc điểm thể chất sinh lí tâm lí học sinh; tính cách hành vi đạo đức học sinh Ngoài việc gặp gỡ GVCN năm trước trao đổi kết hoạt động tính cách em tơi phát cho em tờ nội quy lớp tờ phiếu điều tra sau yêu cầu em điền đầy đủ thông tin phiếu: GIỚI THIỆU BẢN THÂN Họ tên HS:………………… Họ tên bố………………………Tuổi……… Số điện thoại Họ tên mẹ: Tuổi Số điện thoại Địa gia đình: Là thứ……trong gia đình Hồn cảnh gia đình (hộ nghèo, cận nghèo) Kết học tập năm học trước: Mơn học u thích: Mơn học cảm thấy khó: Góc học tập nhà: (Có, khơng) Những người bạn thân lớp: Sở thích: 10 Những hoạt động trường diễn thường xuyên làm em thích, sao? 11 Những hoạt động trường diễn thường xun làm em khơng thích, sao? 12 Hiện em gặp khó khăn học tập sinh hoạt? 13 Hãy đọc nội quy lớp cho biết ý kiến em ( đồng ý với tất NQ đó, có điều chỉnh khơng?) Qua tìm hiểu, tơi nắm đầy đủ thông tin cần thiết học sinh Sau tìm hiểu học sinh lớp phụ trách, tơi phân loại học sinh Tuỳ theo đặc điểm, nội dung giáo dục lớp, GVCN có nhiều cách phân loại Ví dụ: Căn vào trình độ nhận thức, vào lực hoạt động tập thể, hoạt động xã hội học sinh Qua thực tế, phân học sinh lớp thành nhóm sau: Nhóm 1: Gồm học sinh tích cực, ủng hộ giải pháp nhà giáo dục Nhóm 2: Gồm học sinh khơng có biểu xấu, khơng thể rõ tính tích cực tập thể Nhóm 3: Đó học sinh có nhiều biểu chưa hoàn thành học tập tư cách đạo đức; em cần quan tâm đặc biệt Biện pháp 3: Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể Căn vào đặc điểm tình hình lớp, năm học, giáo viên nên lập tiêu chí thi đua, mục tiêu cụ thể, giải pháp thực công bố trước lớp tập thể học sinh trí họp Chi Đội, thơng qua xin ý kiến phụ huynh họp phụ huynh đầu năm Sau thống nhất, đưa cho tập thể lớp thực hiện, lấy làm sở để xếp loại thi đua Có điều chỉnh thay đổi, bổ sung kịp thời tùy theo tình hình thực nội quy, nề nếp ý thức rèn luyện học sinh Đề định mức khen thưởng kỉ luật kịp thời thông qua họp phụ huynh đầu năm, năm, Biện pháp 4: Xây dựng tập thể lớp tự quản Muốn tổ chức tốt công tác giáo dục học sinh, trước hết GVCN phải chăm lo tổ chức, xây dựng lớp thành tập thể đồn kết trí, biết tự quản cơng việc tập thể lớp Muốn vậy, GVCN phải phối hợp với lực lượng giáo dục, xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm thành tập thể tiên tiến, biết tổ chức, điều khiển, quản lý, đánh giá kết hoạt động tập thể thành viên Cụ thể : Trước hết phải nắm yêu cầu việc xây dựng tập thể tự quản: Xây dựng tập thể tự quản mà nòng cốt đội ngũ cán lớp có khả tự điều hành hoạt động tập thể lớp Tạo tinh thần tự rèn luyện, mạnh dạn, ý thức làm chủ học sinh đồng thời hình thành học sinh số kĩ tổ chức như: Kĩ nhận nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động; kĩ điều khiển tập thể lớp thực kế hoạch đó; kĩ đánh giá kết hoạt động rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt Sau nắm yêu cầu việc xây dựng tập thể học sinh tự quản để xây dựng đội ngũ tự quản tiến hành lựa chọn đội ngũ cán lớp có đủ uy tín lực điều khiển tập thể lớp Vì đội ngũ cán lớp xem cánh tay phải đắc lực cho GVCN * Tiêu chuẩn để lựa chọn đội ngũ cán lớp Lớp trưởng phải người nhanh nhạy, nổ công việc, có lực tốt, có đủ phẩm chất đạo đức học sinh tốt, có lực tự quản quán xuyến lớp tốt… Lớp phó học tập phải có lực tốt trở lên, nhạy bén, nổ, có tinh thần giúp đỡ bạn, có ý thức trách nhiệm cao… Lớp phó văn nghệ người có khiếu ca hát, có khả tổ chức trò chơi, hoạt động tập thể… Lớp phó lao động người có tinh thần trách nhiệm cơng việc chung có ý thức bảo vệ cơng, có ý thức lao động cao… Các tổ trưởng người có khả điều hành cơng việc giao… Cán môn học phải người có lực tốt, có nhiều sáng tạo mơn học đó, có trách nhiệm việc tổ chức giúp đỡ bạn chưa hồn thành Nhìn chung ban cán phải học sinh gương mẫu, nói lưu lốt có khả qn xuyến lớp * Lựa chọn đội ngũ cán lớp GVCN tự lựa chọn đội ngũ cán lớp sở việc tìm hiểu học sinh tập thể lựa chọn bầu đội ngũ cán lớp Nhưng tốt GVCN cần định hướng cho tập thể học sinh lựa chọn Biến ý định thành ý định dân chủ tập thể học sinh việc xác định tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu, nội dung hoạt động lớp để lựa chọn người gánh vác công việc tập thể Khi lựa chọn học sinh có đủ tiêu chuẩn vào đội ngũ cán lớp GVCN tự lựa chọn thơng báo cho lớp biết dùng phiếu thăm dò ý kiến học sinh cuối định thức Nếu để tập thể học sinh lựa chọn phải tổ chức cho em bỏ phiếu tín nhiệm bạn xứng đáng vào cán lớp Việc bỏ phiếu phải diễn cách công khai, nguyên tắc, đảm bảo tính dân chủ, khơng áp đặt học sinh… * Tổ chức huấn luyện đội ngũ cán lớp Việc huấn luyện đội ngũ cán lớp diễn sau tập thể lớp lựa chọn đội ngũ Tôi thường huấn luyện đội ngũ cán lớp sau: - Giúp cho em nhận thức đắn vai trò, nhiệm vụ cuả cán lớp tập thể mối quan hệ công tác cán lớp lớp với - Đồng thời nêu rõ mục đích việc huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho em hiểu biết ý nghĩa tác dụng công tác tự quản Sau quy định rõ chức nhiệm vụ cho loại cán lớp hướng dẫn nội dung ghi chép sổ công tác cho loại cán - Khi huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán lớp GVCN cần tổ chức cho em phân tích đánh giá, khái qt hố kinh nghiệm cán tự quản; kiểm tra đánh giá hoạt động em, giúp em khắc phục khó khăn, động viên kịp thời bảo vệ, xây dựng, phát triển uy tín cán lớp tập thể, tuyệt đối không tạo đối lập cán tự quản với thành viên tập thể * Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho toàn lớp nội dung xây dựng tập thể lớp tự quản Việc làm tiến hành suốt năm học Song nên tập trung vào vài thời điểm cần thiết như: Đầu năm học, kì I, cuối học kì I, sang đầu học kì II, học kì II, cuối năm Những nội dung cần huấn luyện là: - Giúp cho học sinh hiểu lớp tự quản - Vai trò đội ngũ cán lớp trình xây dựng lớp tự quản - Tự quản 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần - Tự quản lớp - Tự quản hoạt động tập thể hàng tuần - Tự quản hoạt động lên lớp Những nội dung xen kẽ vào nội dung hoạt động tập thể để học sinh có dịp trao đổi, bàn bạc, coi dịp để huấn luyện em * Tổ chức hoạt động thực tế để học sinh rèn luyện kĩ tự quản Đây bước quan trọng mà thành viên lớp tham gia vào việc xây dựng tập thể lớp tự quản Các hoạt động tổ chức theo phương châm “thầy lui dần hậu trường” để “trò tự quản lí điều khiển” Ban đầu, GVCN tham gia trực tiếp vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn học sinh chuẩn bị hoạt động, điều khiển học sinh tham gia hoạt động đánh giá kết cuối Sau GVCN giao dần cho đội ngũ cán lớp tự tổ chức điều khiển hoạt động lớp giúp đỡ học sinh với tư cách người cố vấn, điều chỉnh hoạt động em cho hướng Tổ chức để học sinh tự đánh giá kết hoạt động tập thể lớp Qua đánh giá, em rút học kinh nghiệm để hoạt động tiếp 10 theo đạt kết cao Mỗi lần dịp để em tập thể học sinh trưởng thành dần lên Thông thường đội ngũ tự quản thường chiếm 40% số học sinh lớp năm luân phiên đội ngũ tự quản khoảng 30% để sau năm học, em huấn luyện tự quản nhiều lần từ đơn giản đến phức tạp Lưu ý: Khi xây dựng tập thể học sinh tự quản GVCN cần phải dựa vào giai đoạn phát triển tập thể học sinh Để phát huy vai trò cố vấn, tơi khêu gợi tiềm sáng tạo em việc đề xuất nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện tháng, học kì năm học GVCN người giúp học sinh tự tổ chức hoạt động kế hoạch hố Điều khơng có nghĩa khốn trắng, đứng ngồi hoạt động tập thể học sinh mà nên hoạt động điều chỉnh hoạt động, kịp thời giúp em tháo gỡ khó khăn trình hoạt động; bàn bạc tranh thủ lực lượng nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lớp tổ chức hoạt động Biện pháp 5: Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực” “Xây dựng lớp học thân thiện” tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn, gần gũi với học sinh, làm cho học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường niềm vui” Xây dựng “lớp học thân thiện” có “học sinh tích cực” Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực hạn chế tỉ lệ học sinh lười học, nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh Cơng việc “xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” tiến hành bước sau: * Xây dựng số quy định nề nếp lớp Đầu năm, sau nhận lớp với việc xây dựng đội ngũ tự quản cho học sinh học: - “ nề nếp, 12 thói quen” người học sinh - Nhiệm vụ học sinh Tiểu học - Nội quy lớp, trường - Ngồi ra, tơi với học sinh đề 10 yêu cầu học sinh lớp học thân thiện, học sinh tích cực 10 yêu cầu “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”: Khơng có học sinh chán học, bỏ học nghỉ học khơng có lí Lớp học phải trang trí đẹp, phù hợp, có tính thẩm mĩ tính giáo dục cao Phải sử dụng có hiệu bảo quản tốt thiết bị, đồ dùng dạy học; sử dụng tiết kiệm điện, nước Lớp học phải suốt buổi học, bàn ghế phải ngắn Biết bảo vệ mơi trường, khơng có học sinh xả rác bừa bãi Có tập thể bạn học thân thiện: khơng nói tục, chửi bậy; phải ln hòa nhã với bạn bè giúp đỡ học tập Lớp học phải an tồn, khơng có nguy hiểm, khơng có tai nạn xảy 11 Học sinh phải tích cực tham gia hoạt động tập thể, rèn luyện kĩ sống, giữ gìn vệ sinh mơi trường, cam kết không vi phạm luật giao thông Học sinh học đủ môn học theo qui định, chất lượng học tập ngày nâng cao vượt trội so với năm học trước Học sinh tích cực tham gia hoạt động từ thiện như: thăm hỏi bạn đau ốm, động viên chia sẻ với bạn có hồn cảnh khó khăn, mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ bạn nghèo, áo ấm tặng bạn 10 Lớp học mơi trường bình đẳng nam nữ, không phân biệt giàu nghèo Những quy định đặt theo dõi sát đội cờ đỏ GVCN * Trang trí lớp học xanh - - đẹp Lớp học thân thiện phải có xanh, phải ln sẽ, ngăn nắp trang trí đẹp, đảm bảo tính thẩm mĩ tính giáo dục cao Do vậy, tơi hướng dẫn với học sinh thực công việc sau đây: - Trồng xanh dây leo xanh rủ xuống dây dài - Trang trí góc, mơ hình lớp đẹp, hài hòa đảm bảo tính thẩm mĩ tính giáo dục cao * Xây dựng mối quan hệ thầy trò Hàng ngày, tơi ln khích lệ biểu dương em kịp thời, khen ngợi ưu điểm em Gần gũi tâm với em cố tìm ưu điểm nhỏ để khen ngợi động viên em Giúp em ngày hồn thiện Khi nói chuyện, giảng thể cho em thấy tình cảm yêu thương người thầy học trò Theo qui luật phản hồi tâm lí, tình cảm thầy trước sau đáp lại tình cảm học trò Lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha người thầy ln có sức mạnh to lớn để giáo dục cảm hóa học sinh “Lớp học thân thiện” có người thầy có lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng học sinh thân u Có người thầy chắn học sinh chăm ngoan, tích cực ham học, thích học * Xây dựng mối quan hệ bạn bè Trong sống người, người thân gia đình, cần có bạn bè để chia sẻ Học sinh Tiểu học Nếu em có nhiều bạn bè thân thiết lớp em hợp tác vui vẻ với giúp đỡ tiến Em học tốt giúp em học chưa hoàn thành ; ngược lại, em học chưa hoàn thành dễ dàng nhờ bạn giúp đỡ học tập mà khơng phải e ngại, xấu hổ (Học thầy không tày học bạn) Lớp tơi phụ trách có nhóm bạn học tập Mỗi nhóm đặt tên ý nghĩa: Đoàn kết, tự tin, đồng hành, chia sẽ, chiến thắng Biện pháp 6: Thực tốt nội dung giáo dục toàn diện Khác với giáo viên khiếu, GVCN phải tổ chức, quản lí, giáo dục học sinh tiết sinh hoạt lớp hàng tuần, buổi lao động hàng tháng 12 tham gia hoạt động chung toàn trường (chào cờ đầu tuần, kỉ niệm ngày lễ hàng tháng…) Nói GVCN phải cố vấn giúp đội ngũ cán tự quản lớp tổ chức, điều khiển, quản lí hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh Cụ thể: - Phải dạy đúng, đủ chương trình thời khoá biểu - dạy theo chuẩn kiến thức kĩ - Giáo dục đạo đức, pháp luật nhân văn cho học sinh - Tổ chức hoạt động học tập nhằm phát triển nhận thức, trí tuệ học sinh - Tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp - Tổ chức tốt hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí Biện pháp 7: Tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp Như biết thơng qua hoạt động ngồi lên lớp, giúp học sinh củng cố, bổ sung, mở rộng thêm tri thức học; phát triển óc thẫm mĩ, tăng cường thể chất, nhận thức xã hội ý thức công dân, thêm yêu quê hương đất nước; giáo dục thái độ tích cực, tinh thần đồn kết, mạnh dạn hoạt động tập thể; rèn cho học sinh kĩ tự quản…Do tơi tổ chức cho em tham gia hoạt động lên lớp như: - Tham gia hoạt động trị, xã hội, đạo đức, pháp luật: Chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, giúp đỡ gia đình neo đơn, giúp đỡ bạn học sinh nghèo vượt khó; tuyên truyền Đại hội Đảng cấp… - Tìm hiểu, ứng dụng khoa học kĩ thuật, phục vụ học tập như: Tìm hiểu dân số bảo vệ môi trường; câu lạc bộ: Thơ văn, Ngoại ngữ, nhạc, hoạ… - Tham gia hoạt động lao động công ích, xã hội như: Tham gia trồng chăm sóc xanh xung quang trường, vườn hoa; lao động giúp đỡ gia đình… - Tham gia hoạt động văn hoá - nghệ thuật như: Tổ chức hội diễn văn nghệ, triển lãm, trưng bày truyền thống nhà trường tranh ảnh học sinh… - Tham gia hoạt động thể thao, tham quan du lịch như: Bóng đá, bóng bàn, cờ vua, cầu lơng, đá cầu - Tổ chức buổi họp lớp, làm đồ dùng học tập làm báo tường, vẽ tranh chào mừng ngày lễ lớn Thi tìm hiểu An tồn giao thơng - Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp tun truyền luật an tồn giao thơng - phòng chống tai nạn giao thơng Trong năm học Đoàn TN xã Ngọc Phụng phát động phong trào “ Em thực luật ATGT” lớp chủ nhiệm thực nghiêm túc 100% - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi dân gian bổ ích Phòng chống tai nạn thương tích học đường, có ý thức tiết kiệm lượng - Tổ chức hoạt động tập thể trò chơi vui tươi lành mạnh: tiết học căng thẳng, tổ chức cho em múa hát tập thể, biểu diễn văn nghệ, hát dân ca, diễn hài, tổ chức sinh nhật, múa sư tử, 13 - Lồng ghép kĩ sống qua tiết hoạt động lên lớp Trong tiết Khoa học, Đạo đức, kĩ sống tổ chức cho em chơi trò chơi như: làm phóng viên; sắm vai xử lí tình phòng tránh bị xâm hại, từ chối chất gây nghiện, bày tỏ thái độ người bị nhiễm HIV/AIDS, đóng vai xử lí tình mơn Đạo đức Qua đó, hình thành kĩ giao tiếp, biết định giải vấn đề, kĩ tự bảo vệ mình, tìm kiếm hỗ trợ gặp khó khăn rèn luyện nhiều kĩ sống cần thiết Biện pháp 8: Nâng cao chất lượng chữ đẹp Như biết “nết chữ nết người” Thông qua “viết chữ đẹp giữ sạch” góp phần hình thành cho em tính cẩn thận, tỉ mỉ, óc sáng tạo, khiếu thẫm mĩ lòng tự trọng mình, thầy giáo Do đó, cơng việc thiếu công tác chủ nhiệm lớp nâng cao chất lượng “vở chữ đẹp” lớp phụ trách Để nâng cao chất lượng chữ đẹp làm tốt số việc sau: * Rèn chữ viết cho học sinh Ngay sau nhận lớp khảo sát đồ dùng học tập, viết chất lượng “vở chữ đẹp” học sinh Hướng dẫn học sinh mua viết đồ dùng học tập như: Quy định loại viết ô li 80 trang; tập viết; bảng con, bút… Rèn chữ viết thông qua môn tập viết: Ngay đầu năm cho học sinh xem lại mẫu chữ hành giới thiệu mẫu chữ nâng cao Hướng dẫn học sinh tư ngồi viết, cách cầm bút,vị trí đặt viết Cho học sinh làm quen với chữ nâng cao (đối với lớp 5): Cuối thực hành Tiếng việt cho học sinh tập viết chữ nâng cao… Rèn chữ viết cho học sinh thông qua môn học khác như: - Khi chấm Chính tả phát thấy học sinh viết sai dùng bút đỏ gạch chân chữ viết sai viết chữ viết bên cạnh chữ viết sai học sinh ghi lời nhận xét ngắn gọn Hình thành quy tắc tả thơng qua tả luyện tập có liên quan đến mẹo luật tả…Để học sinh viết tả - Khi chấm Tập làm văn, Tốn, Luyện từ câu…tơi kịp thời phát lỗi sai học sinh, từ hướng dẫn học sinh sửa loại lỗi mà em viết sai Đặc biệt ôn luyện Tiếng Việt hướng dẫn học sinh luyện viết theo nhóm chữ: Nhóm chữ nét cong, nhóm chữ nét móc… * Giúp học sinh giữ sạch, đẹp Song song với viêc rèn chữ hướng dẫn học sinh cách giữ trình bày đẹp như: Dùng thước vuông để gạch đề mục, gạch hàng kẻ đề mục, không dùng tay để gạch đề mục Ghi đầu đầy đủ làm theo môn học thời khố biểu, khơng bỏ giấy khơng làm nh bẩn, giây mực, tẩy xoá , vẽ bậy tẩy xoá vào vở.Viết xong để sống lưng vào cặp để tránh tình trạng bị quăn mép… 14 Biện pháp 9: Làm tốt việc giáo dục học sinh cá biệt (học sinh có hồn cảnh khó khăn rèn luyện lực phẩm chất) Để giáo dục học sinh có khó khăn rèn luyện lực phẩm chất, trước hết tơi tìm hiểu đặc điểm tìm hiểu ngun nhân học sinh Sau tổ chức giáo dục rèn luyện học sinh khó khăn lực phẩm chất lớp bình thường Tuy nhiên em cố gắng lựa chọn phương pháp giảng dạy, giáo dục thích hợp Ngồi có số chế độ, sách ưu đãi cho học sinh thuộc diện sách em gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có cơng với cách mạng, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… Để thực có kết mức độ đạt yêu cầu, học sinh cá biệt có cố gắng lớn Do GVCN phải phối hợp cách nhịp nhàng, có tổ chức có kế hoạch học tập lĩnh hội tri thức với việc tham gia rèn luyện phẩm chất đạo đức; hoạt động lớp với hoạt động lên lớp, tham gia cơng việc gia đình xã hội địa bàn dân cư Trong số trường hợp kết hợp hội cha mẹ học sinh, với quyền địa phương, tổ chức xã hội để giáo dục học sinh Ngoài giáo dục học sinh có khó khăn lực phẩm chất tơi ln theo dõi, thông cảm, chia sẻ với em, giành nhiều thời gian cho em… Biện pháp 10: Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh Đây việc làm cần thiết để đảm bảo thống nhất, phối hợp tác động, nội dung giáo dục.Qua GVCN vừa nắm tình hình học tập học sinh, vừa thơng báo nội dung, trọng tâm công tác lớp thời kì * Phối hợp với lực lượng nhà trường - Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường: GVCN người thừa lệnh Hiệu trưởng - ban giám hiệu, thay mặt nhà trường để tổ chức quản lí, giáo dục học sinh lớp Để giáo dục học sinh lớp phụ trách, GVCN phải dựa vào kế hoạch chung trường, đồng thời dựa vào tình hình cụ thể lớp để đề biện pháp giáo dục học sinh lớp GVCN chủ động trao đổi, báo cáo tình hình lớp, kết giáo dục, nguyện vọng học sinh với ban giám hiệu Đề xuất, xin ý kiến ban giám hiệu nhà trường biện pháp giáo dục đề nghị ban giám hiệu phối hợp thống tác động sư phạm lớp học sinh Ví dụ: Tơi đề nghị nhà trường việc khen thưởng hay kỉ luật; đề xuất nội dung hình thức tạo điều kiện phương tiện để thực nội dung giáo dục lớp chủ nhiệm - Phối hợp với tổ chức Đoàn,Đội: 15 Để giáo dục học sinh có hiệu GVCN cần phối hợp với Đoàn TNCSHCM Đội TNTPHCM cách thường xuyên để tiến hành hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh Ở hoạt động này, GVCN phải người trực tiếp tổ chức, giúp đỡ, điều khiển, quản lí hoạt động, tổng phụ trách Đội, bí thư chi Đồn người đạo chung - Phối hợp với giáo viên dạy môn học Hiệu giáo dục lớp phụ thuộc phần quan trọng vào phẩm chất GVCN lớp giáo viên mơn lớp Vì GVCN phải hạt nhân kết hợp với viên khác thực tác động sư phạm đồng tới học sinh tập thể học sinh Cụ thể sau: - Theo dõi thường xuyên ý thức kết học tập học sinh nói riêng, lớp nói chung mơn học - Dự giờ, quan sát ý thức, hứng thú học tập thăm dò, phát khó khăn học sinh học tập - Trao đổi với giáo viên mơn học sinh có khó khăn học tập rèn luyện (hoàn cảnh gia đình khơng thuận lợi, sức khoẻ yếu, ý thức kỉ luật kém…) đồng thời tiếp thu ý kiến giáo viên môn phản ánh để hỗ trợ, phối hợp tác động tới lớp nói chung học sinh nói riêng Phản ánh với giáo viên mơn nguyện vọng học sinh đề đạt với giáo viên môn giúp lớp trao đổi kinh nghiệm học tập để học sinh học mơn có kết Đồng thời đề đạt, hút giáo viên môn tham gia hoạt động tập thể lớp có liên quan đến mơn học nhằm kích thích tạo thuận lợi cho em hoạt động có hiệu - Phối hợp với lực lượng khác như: bảo vệ, thư viện, văn thư, y tế nhà trường… để giáo dục học sinh Thông qua lực lượng giúp cho GVCN hiểu học sinh cách khách quan GVCN cần đề xuất yêu cầu đề nghị họ thống biện pháp tác động sư phạm học sinh cần thiết Sự quan tâm giáo dục học sinh tinh thần trách nhiệm chung nghiệp giáo dục mẫu mực ứng xử học sinh lực lượng quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho GVCN nói riêng nhà trường nói chung phối hợp giáo dục học sinh có hiệu Tóm lại, GVCN phải người tổ chức, liên kết hoạt động thống tập thể sư phạm dạy lớp chủ nhiệm * Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường Kết giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm không phụ thuộc vào thống tác động sư phạm lực lượng giáo dục nhà trường, mà phụ thuộc vào thống tác động giáo dục lực lượng giáo dục nhà trường, trước hết gia đình - GVCN thực liên kết với gia đình: Gia đình mơi trường giáo dục - lực lượng giáo dục đầu tiên, ảnh hưởng đến đứa trẻ - trước hết ảnh hưởng cha mẹ cách sâu sắc Vì vậy, giáo 16 dục gia đình trở thành phận quan trọng nghiệp giáo dục trẻ em Song giáo dục gia đình vốn có đặc trưng riêng Vấn đề đặt nhà trường phải liên kết với gia đình để đảm bảo tính thống tồn vẹn q trình giáo dục, giáo dục gia đình phát huy ảnh hưởng với nhà trường giáo dục học sinh có hiệu Chính GVCN lớp người thay mặt nhà trường thực liên kết Trước hết GVCN phải giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ chủ trương, kế hoạch giáo dục trường mục tiêu, kế hoạch phấn đấu lớp Trên sở đó, GVCN thống với gia đình u cầu, nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục GVCN đề nghị gia đình tạo điều kiện cần thiết để học sinh học tập, rèn luyện nhà theo mục tiêu giáo dục nhà trường Ví dụ: Ngay phiên họp cha mẹ học sinh lần thứ giúp phụ huynh nắm được: + Vai trò cha mẹ học sinh việc giáo dục em họ + Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22 30 + Nhiệm vụ học sinh Tiểu học + Một số quy định lớp, nhà trường - Nội dung liên kết GVCN với gia đình: + GVCN thường xuyên trao đổi với gia đình lực, phẩm chất… em họ.Ngược lại gia đình thơng tin kịp thời cho GVCN biết tình hình học tập, phong cách sinh hoạt, ứng xử diễn biến tư tưởng, hành vi em gia đình, cộng đồng dân cư…Việc làm giúp cho GVCN gia đình kịp thời hiểu em có biện pháp tác động phù hợp, động viên khuyến khích em đạt kết tốt, có hành vi tốt, nhắc nhở kịp thời em có biểu hành vi cần uốn nắn + GVCN phải tư vấn cho bậc cha mẹ kiến thức tâm lí học, giáo dục học để nhà trường giáo dục học sinh, tổ chức bồi dưỡng phương pháp giáo dục gia đình cho cha mẹ học sinh + GVCN thay mặt nhà trường yêu cầu cha mẹ học sinh với nhà trường chăm lo sở vật chất để giáo dục học sinh - Hình thức lên kết: Các nội dung thực nhiều hình thức sau: + Liên lạc nhà trường gia đình; hình thức hợp với học sinh + Họp phụ huynh theo định kì: đầu năm, học kì, cuối học kì một, đầu học kì hai cuối năm… hình thức chủ yếu quan trọng Bởi lẽ họp phụ huynh giúp họ nắm đầy đủ chủ trương, mục tiêu lớp, trường, thảo luận góp ý kiến thống biện pháp giáo dục phương pháp giải tối ưu để đạt mục đích giáo dục + Qua hội nghị cha mẹ học sinh bầu ban đại diện cha mẹ học sinh Họ người có điều kiện, thời gian, có uy tín cộng đồng dân cư, người thay mặt phụ huynh quan tâm giúp đỡ lớp 17 + Qua hội cha mẹ học sinh qua việc thăm gia đình học sinh, thăm góc học tập học sinh (để hiểu rõ hoàn cảnh, thiết lập tốt mối quan hệ với gia đình học sinh để giáo dục học sinh học sinh cá biệt…) + Qua việc mời cha mẹ học sinh đến trường trao đổi trực tiếp để bàn biện pháp giáo dục học sinh, nhiên khơng nên q lạm dụng hình thức + Ngồi có điều kiện trao đổi qua điện thoại Đây phương tiện liên lạc nhanh nhất, trực tiếp cần tận dụng trao đổi qua thư từ, qua cộng đồng hay quan đoàn thể bố mẹ học sinh cơng tác… Ví dụ: Lớp tơi có em Nguyễn Văn Sơn ngồi lớp hay nói chuyện riêng, khơng ý học tập, hay quên sách sách đồ dùng học tập Tơi đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh trao đổi với phụ huynh Sau lần gặp gỡ tơi thấy em Sơn có nhiều tiến rõ rệt Đi học đầy đủ, sách đồ dùng em chuẩn bị chu đáo hơn, lớp ý học tập làm tiến Biện pháp 11: Thực tốt việc đánh giá kết giáo dục học sinh Để đánh giá học sinh cách khách quan ,chính xác GV chủ nhiệm cần thực theo thông tư 30 TT22: Đánh giá tiến học sinh, coi trọng, động viên, khuyến khích cố gắng học tập, rèn luyện học sinh,giúp học sinh phát huy nhiều khả năng, đảm bảo công bằng, khách quan thông qua nhiều kênh đánh giá như: Tự đánh giá; tập thể, tổ, lớp đánh giá; cha mẹ học sinh; số giáo viên giảng dạy lớp, nề nếp tự quản, cán phụ trách mặt hoạt động có học sinh lớp chủ nhiệm tham gia như: thể dục thể thao, văn nghệ, ngoại khố, cán mơn học,… Trong việc đánh giá học sinh, giáo viên “không nên độc quyền” mà phải tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn lực phẩm chất Biện pháp 12: Thường xuyên động viên, khen thưởng học sinh Động viên khen thưởng phương pháp thiếu công tác chủ nhiệm lớp Bởi vì: động viên, khen thưởng giúp cho học sinh phấn khởi, có chí hướng phấn đấu học tập rèn luyện Sau đợt phát động thi đua, cuối kì, cuối năm học cần có tổng kết, đánh giá khen thưởng kịp thời để động viên em, kích thích em vươn lên khẳng định trước tập thể GVCN cần tạo nhiều hội để em lập công giành nhiều phần thưởng Việc khen thưởng phải tiến hành cách thường xuyên, dân chủ, cơng hợp lí Biện pháp 13 GVCN phải thực tốt việc đổi nội dung phương pháp tổ chức sinh hoạt cuối tuần Tiết sinh hoạt cuối tuần hình thức hoạt động tập thể học sinh, bố trí thời gian thức 1tiết/ tuần Để thực có hiệu tiết sinh hoạt cuối tuần GVCN phải đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ 18 chức sinh hoạt, tránh sinh hoạt hình thức cách chiếu lệ Mỗi GVCN, phải xây dựng nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn (kiểm điểm, nhận xét, hội thảo, hoạt động văn hoá văn nghệ…) để thu hút học sinh tham gia GVCN người hướng dẫn, định hướng Ban cá lớp đứng quán xuyến tổ chức hoạt động sinh hoạt Tập trung rút kinh nghiệm hoạt động diễn ra, lên kế hoạch biện pháp cho hoạt động tuần 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua trình nghiên cứu thực “Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5B trường Tiểu học Ngọc Phụng 1”, với biện pháp nêu qua cách làm này, thấy kết lực phẩm chất học sinh ngày tiến rõ rệt Các em ngày chăm ngoan, tích cực tham gia hoạt động giáo dục, tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân trước tập thể Chất lượng giáo dục đến học kì II, kết học tập, rèn luyện lực phẩm chất tăng lên đáng kể so với lớp khác cao nhiều Cụ thể: Môn học HĐGD Năng lực Phẩm chất HTT HT CHT T ĐẠT CCG T ĐẠT CCG SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 16 64 % 36 % 0 20 80 % 20 % 0 20 80 % 20 % 0 - Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện: 16/25 = 64% - Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến vượt bậc mơn học lực, phẩm chất: 4/25 = 16% - Lớp đạt lớp chữ đẹp loại Trong xếp loại A 22/25 đạt 88%; loại B 3/25 đạt 12% - Trong giao lưu câu lạc Toán - Tiếng Việt đạt giải 14 em cấp trường đạt giải em đạt cấp huyện - Lớp dẫn đầu nếp, tuyên dương buổi sinh hoạt cờ, Là chi đội dẫn đầu công tác Trần Quốc Toản - Đạt giải Xuất sắc Trang trí lớp học Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Qua thực tiễn làm công tác chủ nhiệm lớp rút học kinh nghiệm sau: - Tự hoàn thiện phẩm chất nhân cách người giáo viên - Không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện 19 - Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trước hết người giáo viên chủ nhiệm phải nhận thức đắn vị trí, vai trò, nhiệm vụ đặc biệt nội dung công tác chủ nhiệm lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm thực tốt chức năng, nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm - GVCN phải làm tốt việc tìm hiểu, khảo sát phân loại lớp chủ nhiệm - GVCN phải làm tốt khâu xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm - Tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp - Nâng cao chất lượng chữ đẹp - GVCN phải làm tốt việc giáo dục học sinh cá biệt - Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh - Thực tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 30 TT22 - Tích cực động viên, khen thưởng học sinh - Đổi nội dung phương pháp tổ chức tiết sinh hoạt cuối tuần - Không ngừng đổi phương pháp dạy học 3.2 Kiến nghị - Nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với địa phương để xây dựng tốt sở vật chất đảm bảo có phòng chức năng, có sân chơi, bãi tập tạo điều kiện cho học sinh học tập vui chơi lành mạnh, bổ ích - Kêu gọi chung tay đóng góp nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng địa bàn để xây dựng sở vật chất nhà trường, giúp đỡ hỗ trợ cho học sinh nghèo - Người giáo viên cần có gắn kết, yêu thương gần gũi học sinh để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng em từ có biện pháp phù hợp cơng tác giáo dục học sinh Do kinh nghiệm lực tơi có hạn Nên biện pháp mà tơi đưa khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong thầy, giáo đồng nghiệp góp ý cho đề tài hồn thiện nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm lớp Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG Ngọc Phụng, ngày 10 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Đào Thị Hường 20 ... sinh Đặc biệt cần có biện pháp hữu hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2.3 Các biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực số biện pháp sau: Biện pháp 1: Người thầy... trạng công tác chủ nhiệm lớp Năm học 2017 – 2018, giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5B Thông qua công tác chủ nhiệm lớp, rút thực trạng trường Tiểu học Ngọc Phụng – Thường Xuân nói chung lớp 5B nói... triển tốt 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Kinh nghiệm, biện pháp công tác chủ nhiệm lớp - Công tác chủ nhiệm lớp lớp 5B - Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1, huyện Thường Xuân 1.4 Phương pháp nghiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 5b trường tiểu học ngọc phụng 1, huyện thường xuân , Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 5b trường tiểu học ngọc phụng 1, huyện thường xuân , Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh xuyên suốt 9 buổi/ tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp còn phải thường xuyên theo dõi các hoạt động trong giờ chơi, trong các buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể…và cả hoạt động học tập ở nhà của học, Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trước hết người giáo viên chủ nhiệm phải nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và đặc biệt là nội dung của công tác chủ nhiệm lớp. Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình người giáo viên chủ nhiệm cần:, Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo sự thống nhất, phối hợp các tác động, nội dung giáo dục.Qua đó GVCN vừa nắm được tình hình học tập của học sinh, vừa thông báo được các nội dung, các trọng tâm công tác của lớp trong từng thời kì.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm