giao an lop 3 tuan 1

19 833 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 21:10

Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 TUẦN 1 Ngày soạn: 20/8/2008 Ngày giảng: Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2008 ĐẠO ĐỨC KÍNH YÊU BÁC HỒ I. MỤC TIÊU: SGV II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - T : Tranh ảnh về Bác Hồ và nội dung câu chuyện " Các cháu vào đây với Bác " - HS : Vở bài tập đạo đức III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. Theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: Giới thiệu bài : Cho cả lớp hát bài"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng " Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm Chia nhóm và yêu cầu thảo luận đặt tên tranh cho từng nội dung tranh. Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày.Nhận xét Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyện "Các cháu vào đây với Bác". Kể mẫu toàn chuyện, yêu cầu một em kể lại và tìm hiểu n: + Qua câu chuyện em thấy tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ ntn? + Tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi như thế nào ? + Thiếu nhi phải làm gì để tỏ lòng biết ơn kính yêu Bác Hồ ? Hoạt động 3 : Thảo luận theo cặp - Yêu cầu tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy + Năm điều Bác Hồ dạy dành cho ai ? + Các em đã thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy như thế nào ? - Đặt đồ dùng lên bàn để kiểm tra - Cả lớp hát và tự chia nhóm thảo luận. Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung. nh 1 : Nội dung bác Hồ đón các cháu thiếu nhi thăm phủ Chủ tòch . Đặt tên: Các cháu thiếu nhi thăm Bác ở phủ Chủ tòch nh 2 : Nội dung Bác đang cùng các cháu thiếu nhi múa hát. Đặt tên : Bác Hồ đang cùng múa hát với các cháu thiếu nhi . nh 3 : Bác Hồ bế và hôn cháu thiếu nhi . Đặt tên Bác Hồ và các cháu thiếu nhi . nh 4 : Bác đang chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. Đặt tên : Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi . .Các cháu rất kính yêu Bác Hồ thể hiện bằng cách khi thấy bác các cháu vui sướng và reo lên bác đón các cháu vui vẻ, dắt các cháu ra vườn chơi - Đại diện một số cặp lên trình bày - Các nhóm khác nhận xét bổ sung VD: như chăm chỉ học hành, yêu lao động, thật thà, dũng cảm 3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Tuyên dương những em học tốt; vêø nhà chuẩn bi bài. Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 1 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 TOÁN ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: SGV II. ĐỒ DÙNG D HỌC: - T : Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1. - HS : sgk, vở III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: Giới thiệu bài : a, Ôn tập về đọc số - Đọc lần lượt các số sau : 456, 227,134, 506, 780 . Yêu cầu HS đọc nhẩm. Bài 1: Củng cố cách đọc viết số có 3 chữ số - Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS suy nghó làm bài. - Theo dõi và nhận xét Bài 2: ôn tập về thứ tự số - Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc đề bài. Yêu cầu HS tự suy nghó làm bài vào vở nháp. Nhận xét và chữa bài KL: Vậy dãy số cấn điền là số 310 đến 319 Bài 3: Giúp HS có kó năng về so sánh số có 3 chữ số. Yêu cầu HS đọc đề, tự suy nghó làm bài . 303 < 330 30 + 100 < 131 515 > 516 410 -10 < 400 + 1 Bài 4: Củng cố về số lớn nhất, số bé nhất - Cho HS đọc đề và đọc dãy số. - Yêu cầu HS tự suy nghó viết vào bảng con số lớn nhất, bé nhất. - Theo dõi và nhận xét. Bài 5: Củng cố và rèn luyện kó năng viết số theo thứ tự. Yêu cầu HS đọc đề. - Thực hiện theo yêu cầu - Viết bảng con. - 5 HS lên bảng viết. Đọc nối tiếp. - 1 HS đọc đề bài . - 2 HS lên bảng làm và lớp làm vở nháp. - 2 HS đọc đề bài . - Trả lời yêu cầu và viết số thích hợp vào ô trống. - 2 HS lên bảng làm . - Giải thích cách thực hiện. - Đọc dãy số đã điền : 310, 311, 312, 313,314, 315, 316, 317, 318, 319 - 1 HS đọc đề bài . - 3 HS lên bảng làm. - 2 HS đọc đề. dãy: 537, 162, 830, 241, 735. - Thực hiện nhanh trên bảng con . - 2 HS lên bảng làm. - Các HS khác nhận xét bài làm bạn. - 2 HS đọc đề. - Tự suy nghó làm bài . - Cả lớp làm bài vào vở . Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 2 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 - Thu vở và chấm bài (10 -15 bài). 3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Về nhà ôn lại bài và chuẩn bò bài sau. TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN CÂU BÉ THÔNG MINH I. MỤC TIÊU: SGV - Bổ sung : Rèn cho HS có kó năng đọc bài trôi chảy, diễn cảm và biết phân biệt lời kể với lời của các nhân vật. II. ĐỒ DÙNG D HỌC - T : Tranh minh hoạ bài tập đọc, bảng phụ ghi đoạn cần hướng dẫn đọc - HS : SGK, vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: Giới thiệu khái quát chung của chương trình môn tập đọc lớp 3 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài b.Luyện đọc: Đọc mẫu toàn bài - Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ - Đọc từng câu . Yêu cầu đọc nối tiếp từng câu lần lượt đến hết bài Đọc từng đoạn - Yêu cầu đọc nối tiếp từng đoan ïtrong bài - Kết hợp giải nghóa từ mới : om sòm, kinh đô trọng thưởng . - Đọc từng đoạn trong nhóm. Yêu cầu đọc theo nhóm 3. Gọi 2 HS đọc lại đoạn 1,2 - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 Hướng dẫn tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 - Nêu câu hỏi 1, 2 (sgk) Yêu cầu nhận xét cách trả lời của bạn Chốt ý đoạn 1 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 Nêu câu hỏi 2 (T 5 - sgk). Chốt ý đoạn 2 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 Nêu câu hỏi 4 ( sgk) - Lăéng nghe - Theo dõi SGK - Đọc nối tiếp từng câu đến hết bài - Đọc nối tiếp 3 đoạn ( 1 lượt ). - HS khác theo dõi - Đọc thầm sgk - Suy nghó trả lời . Nhận xét - Chú ý lắng nghe - Đọc thầm - Trả lời : .bố đẽ em bé - Đọc thầm sgk - Trả lời : Yêu cầu sứ giả .xẽ thòt chim - Tự suy nghó trã lời Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 3 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 + Vì sao em bé tâu Đức vua làm 1 việc không làm được ? + Sau 2 lần thữ tài Đức vua quyết đònh ntn ? + Cậu bé trong truyện có gì đáng khâm phục ? Luyện đọc lại - Đọc mẩu đoạn 2, luyện đọc theo nhóm - Tổ chức thi đọc theo nhóm Kể chuyện (30' ) Giới thiệu - Nêu nhiệm vụ của nd kể chuyện ở tiết học - Treo tranh minh hoạ của từng đoạn truyện HD kể từng đoạn câu chuyện theo tranh - Yêu cầu HS kể đoạn 1 và nêu gợi ý giúp HS nhớ đoạn 1 : Tranh 1: + Quân lính đang làm gì ? + Lệnh của Đức Vua là gì ? + Dân làng có thái độ như thế nào khi nhận được lệnh của Đức Vua ? - Yêu cầu HS kể lại 1 đoạn của câu chuyện Dựa vào gợi ý sau: + Khi gặp được vua, cậu bé đã làm gì, nói gì ? + Thái độ của Đức Vua như thế nào khi nghe điều cậu bé nói ? Tranh 2 ( Kể lại đoạn 2): - Yêu cầu HS kể lại đoạn 1 và 2 Hướng dẩn kể đoạn 3 Yêu cầu HS kể lại toàn câu chuyện - Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, cách thể hện cử chỉ . Trả lời câu hỏi:+ Lần thử tài thứ 2, Đức Vua yêu cầu cậu bé làm gì ? + Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì ? + Đức Vua quyết đònh thế nào sau lần thử tài . quyết đònh trọng thưởng giữ cậu vào trường học để thành tài .là người rất thông minh, tài trí - Chú ý lắng nghe, theo dõi sgk - Tự phân vai luyện đọc. 3 - 5 nhóm thi đọc - Quan sát tranh - Quan sát tranh …đang thông báo lệnh của Đức Vua. …mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng . …dân làng vô cùng lo sợ. - Vài HS kể …Cậu bé kêu khóc om sòm và nói rằng : Bố con mới sinh em bé, bắt con đi xin sữa. Con không xin được, liền bò đuổi đi. …Đức Vua giận dữ, quát cậu bé là láo và nói : Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được. - HS dựa vào tranh để kể. - 2 HS xung phong kể - Thực hành kể chuyện - HS khác nhận xét Quyết đònh trọng thưởng cho cậu bé thông minh và giử cậu vào trường học để luyện thành tài. …yêu cầu cậu bé làm 3 mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ …Về tâu với Đức Vua rèn chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thòt Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 4 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 thứ hai ? chim. 3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Tuyên dương những HS học tập tích cực. - Về nhà tập kể chuyện cho nhớ và chuẩn bò bò sau :" Hai bàn tay em" Ngày soạn: 21/8/2008 Ngày giảng: Thứ ba ngày 26 tháng 8 năm 2008 TOÁN CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: SGV II. ĐỒ DÙNG D HỌC: - T : Bảng phụ - HS : Bảng con, vở III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ : Yêu cầu HS làm bài tập 3 (trang 3). Theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: Giới thiệu bài : Hướng dẩn HS ôn về phép tính cộng trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ) Bài 1: Củng cố cách tính nhẩm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đề bài để GV ghi nhanh lên bảng. - Theo dõi và nhận xét để chốt ý giúp HS hiểu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Bài 2: Củng cố kó năng đặt tính đúng. - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Hướng dẩn HS cách đặt tính và tính kết quả - Nhận xét và ghi điểm Bài 3: Ôn tập về giải toán ít hơn - Treo bảng phụ . Yêu cầu HS đọc đề bài. - Hướng dẫn phân tích đề toán để tìm cách giải. Nhận xét và chấm bài Bài 4: Giúp HS có kó năng giải toán nhiều hơn một cách thành thạo. - Cho HS đọc đề toán. Yêu cầu HS tự suy nghó bài vào vở nháp. Theo dõi và nhận xét - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm bảng con - Đọc nối tiếp các phép tính - Điền nhanh kết quả - 2 HS đọc dãy. Đặt tính rồi tính: 352 732 418 395 + 416 - 511 + 201 - 44 768 221 629 351 - 2 HS đọc đề bài. 1 HS lên bảng làm. Cả lớp tự suy nghó và giải bài vào vở Số học sinh khối lớp Hai là : 245 - 32 = 213 ( học sinh ) Đáp số : 213 học sinh - 2 HS đọc đề. 2 HS lên bảng làm - Tự suy nghó làm bài. - Cả lớp làm vào vở . Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 5 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 Bài 5: : Giúp HS có kó năng tính nhẩm nhanh để lập phép tính. Yêu cầu HS đọc đề. - Theo dõi và nhận xét. - 2 HS đọc đề. 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm nháp 3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. - Về nhà chuẩn bò bài học tiết sau "Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)" CHÍNH TẢ (Tập chép) CẬU BÉ THÔNG MINH I. MỤC TIÊU : SGV II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng ghi sẵn nd đoạn viết và các bt chính tả.Tranh vẽ đoạn 3 của tiết kể chuyện. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. B ài cũ: Kiểm tra DC học tập. Nhận xét chung 2. Bài mới : Giới thiệu bài : Hướng dẩn tập chép: a, Trao đổi về nội dung đoạn chép Đọc đoạn chép. Gọi HS đọc lại đoạn chép. Hỏi : + Đoạn văn cho chúng ta biết chuyện gì ? + Cậu bé nói như thế nào ? + Cuối cùng nhà vua xử lý ra sao ? Hướng dẫn trình bày: + Đoạn văn có mấy câu ? Trong đoạn văn có lời nói của ai ? + Trong bài có từ nào phải viết hoa ? Vì sao ? + Lời nói của nhân vật được viết như thế nào ? Hướng dẫn viết từ khó: Đọc các từ khó để HS viết : chim sẻ nhỏ, bảo, cỗ, xẻ, luyện, …Yêu cầu HS đọc từ khó vừa viết. Theo dõi và nhận xét . Chép bài: Yêu cầu HS nhìn bảng và chép bài. - Theo dõi chỉnh lỗi cho HS . Soát lỗi : Đọc lại bài cho HS soát lỗi. Nhận xét Chấm bài: Thu bài (7-10 bài ). Nhận xét bài viết Luyện tập - Bày các dụng cụ học tập trên bàn - Lớp lắng nghe - Chú ý theo dõi. 2 HS đọc .nhà vua thử tài cậu bé bằng cách làm 3 mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ. . xin ông về tâu với Đức Vua rèn cho tôi một chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thòt chim .Vua trọng thưởng và gửi cậu bé vào trường để luyện thành tài. …có 3 câu và có lời nói của cậu bé. …viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. …Đức Vua, và các từ đầu câu. 4 HS viết bảng – Lớp viết bảng con. - Vài HS đọc. - Chép bài. - Soát lỗi bài của mình. - 1 HS đọc. - 3 HS làm bài trên bảng Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 6 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 Bài 2a: Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài và nhận xét bài làm của bạn. Nhận xét – Kết luận – Ghi điểm. Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Yêu cầu HS thực hiện theo yêu cầu của GV . - Lớp làm bài vào VBT. - Vài HS Nhận xét . - 1 HS đọc. Tự làm bài. - Chơi trò chơi. 3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học. Về nhà ôn bài tiếp tiết sau TẬP ĐỌC HAI BÀN TAY EM I. MỤC TIÊU : SGV - Bổ sung : Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và bảo vệ đôi bàn tay II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - T : Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ ghi những khổ thơ HD HS luyện đọc - HS : SGK, vở III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ: Gọi HS tiếp nối kể lại 3 đoạn chuyện "Cậu bé thông minh". Nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới : Giới thiệu bài Luyện đọc - Đọc mẩu bài thơ. Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ . Đọc tùng khổ thơ. - Theo dõi cách đọc ngắt nhòp 4/4. Đọc từng khổ thơ - Yêu cầu HS đọc nối tiếp Giúp HS hiểu nghóa từ : siêng năng, thũ thó. Đọc theo nhóm - Chia theo nhóm 5 luyện đọc. Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 1, trả lời câu hỏi 1 Em có nhận xét gì về 2 bàn tay của bé qua hình ảnh sánh trên ? - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 2, trả lời câu hỏi 2 - Cho HS thấy được 2 bàn tay của bé rất đẹp, rất có ích vá rất đáng yêu. - 3 HS tiếp nối kể. - Lớp theo dõi . - Theo dõi SGK. - Tiếp nối đọc mỗi HS 2 dòng thơ ( 2 lượt ). - 5 HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ. - HS đọc chú giải SGK. - Tự luyện đọc theo nhóm. - Đocï thầm và suy nghó trả lời : 2 bàn tay so sánh : nụ hoa, cánh hoa - Đocï thầm và suy nghó trả lời là: cùng ngủ, kề bên má, ấp cạnh lòng . Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 7 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 Học thuộc lòng bài thơ - Treo bảng phụ ghi sẵn bài thơ . - Yêu cầu HS đọc đồng thanh sau đó xáo dần đi . - Tổ chức thi đọc thuộc bài thơ. Tuyên dng những HS đọc thuộc, hay. - Học thuộc lòng bài thơ. - Thi đọc cá nhân. 3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học . - Về nhà học thuộc lòng bài thơ, tuyên dng những HS học tập tích cực - Chuẩn bò bài sau " Ai có lỗi ". Ngày soạn: 22/8/2008 Ngày giảng: Thứ tư ngày 27 tháng 8 năm 2008 TOÁN Tiết3: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: SGV II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - T : Bốn mảnh bìa bằng nhau hình tam giác vuông cân như bài tập 4, bảng phụ. - HS : Vở, SGK, 4 tam giác vuông. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: Yêu cầu HS làm bài tập 2, 3 - Nhận xét ghi điểm . 2. Bài mới : Giới thiệu bài Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: Rèn kó năng đặt tính và tính các số có 3 chữ số. Ghi đề lên bảng . - Yêu cầu HS đọc đề và lên bảng làm bài a, 324 + 404 = ? 761 + 128 = ? 25 + 721 = ? b, 645 - 302 = ? 666 - 333 = ? 485 - 72 = ? Bài 2: Củng cố cách tìm số bò trừ, số hạng chưa biết. Ghi đề lên bảng - Yêu cầu HS xác đònh thành phần chưa biết - Nhận xét và chấm 1 số bài Bài 3: n về giải toán có lời văn - Yêu cầu HS tóm tắt bài toán tìm dự kiện bài toán đã cho, cấn tìm. - Yêu cầu HS tự suy nghó làm bài. - 2 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4. Lớp theo dõi nhận xét bạn. - 1 HS đọc đề bài . - 3 HS lên bảng làm. - Lớp làm bảng con. - 1 HS đọc đề bài . - Nêu: Tìm số bò trừ, số hạng trong 1 tổng - 2 HS lên bảng làm, lớp theo dõi nhận xét - Tự đọc bài toán và làm bài rồi chữa bài. - 2 HS lên bảng giải. Bài giải Số nữ có trong đội đồng diễn là : Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 8 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 - Theo dõi và nhận xét. Bài 4: Củng cố về cách xếp hình. Tổ chức dưới hình thức trò chơi. Yêu cầu HS lấy ra 4 tam giác vuông và nêu quy tắc luật chơi. - Tổ chức nhiều người xếp đúng nhanh thì tổ đó sẽ thắng. 285 – 140 = 145 (người) Đáp số : 145 người - Lấy 4 tam giác vuông. - Chơi 1 lần theo hướng dẫn của GV phụ trách. - Thi chơi và theo dõi cổ vũ. 3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học. - Về nhà ôn bài tiếp tiết sau "Cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần ) ". LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH I. MỤC TIÊU: SGV - Giúp HS ôn tập về từ chỉ sự vật và làm quen với biện pháp tu từ : So sánh. II . DÙNG DẠY HỌC : - T : Bảng phụ viết sẵn khổ thơ bt 1, bảng lớp viết sẵn câu thơ bt 2, tranh ảnh về biển xanh , 1 chiếc vòng ngọc thạch. - HS : Vở bt tiếng việt. III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: Nói rõ về tiết học ngày hôm nay rồi giới thiệu bài. 2. Bài mới : Giới thiệu bài Hướng dẩn luyện tập Bài 1: Giúp HS nhận diện từ chỉ sự vật. Treo bảng phụ gọi HS đọc yêu cầu đề - Nêu yêu cầu. Tìm các từ chỉ sự vật ở dòng thơ 1, 2, 3, 4 - Yêu câøu HS mở vở BT và gạch chân dưới các từ chỉ sự vật ở khổ thơ. Nhận xét, chốt lại: Từ chỉ sự vật: tay em, răng, tóc, ánh mai Bài 2: Yêu cầu HS xác đònh đúng các từ sự vật được so sánh với nhâu trong từng câu thơ - Cho HS đọc lại câu thơ - Giao nhiệm vụ HS thoả luận theo nhóm đôi với thời gian 5'. - Lớp lắng nghe . - 2 HS đọc đề. - Cả lớp đọc thầm . - Tự suy nghó làm bài. - 4 HS lên bảng làm bài. Cả lớp đọc thầm.Đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung + Tay em so sánh với hoa đầu cành. + Mặt biển so sánh với tấm thảm. Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 9 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -------------------------------- ----------------------- Gi¸o ¸n Líp 3 - Yêu cầu HS nhắc lại sự vật so sánh với nhau Bài 3: Giúp HS đi sâu tìm hiểu cái hay, cái đẹp của hình ảnh so sán. Yêu cầu HS đọc đề bài và tự suy nghó hình ảnh so sánh ở BT 2. + Em thích hình ảnh nào? Tại sao? Nhận xét, chốt lại: Khi làm văn chúng ta ta cầng sử dụng hình ảnh so sánh tạo cho câu văn sinh động và hấp dẩn người đọc, người nghe. + Dấu hỏi so sánh với vành tai nhỏ. + Cánh diều so sánh với dấu Á. - 2 HS đọc cã lớp đọc thầm. - Tự do suy nghó phát biểu ý kiến. - 3 - 4 HS trả lời. - Lắng nghe. 3. Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học. - Về nhà ôn bài tiếp tiết sau"Tục ngữ về tự nhiên". TỰ NHIÊN XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I. MỤC TIÊU: SGV - Bổ sung : Giáo dục HS có ý thức giữ gìnvệ sinh cơ quan hô hấp II . DÙNG DẠY HỌC : - T : Tranh vẽ SGK T45 phóng to - HS : Sách BT TNXH, sgk III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. Theo dõi và nhận xét 2. Bài mới: Giới thiệu bài : Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm Mục tiêu: Nhận biết được sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thật sâu và thở ra hết sức. Cách tiéân hành: Bước 1 : Trò chơi Yêu cầu cả lớp thực hiên bòt mũi và nín thở + Khi bòt mũi, nín thở em có cảm giác ntn? Bước 2 : Gọi HS lên thực hành + So sánh lồng ngực khi hít vào thở ra bình thường và khi thở sâu? Thở sâu có lợi gì ? - Sau đó rút ra kết luận: (sgv) Hoạt động 2 : Làm việc sgk Mục tiêu: Chỉ tên sơ đồ và nêu tên các bộ phận cơ quan hô hấp, đường đi không khí khi hít vào, thở ra. Vai trò hoạt động thở đối với sự sống - Đặt đồ dùng lên bàn để kiểm tra - Thực hành - HS trả lời .Thở gấp hơn bình thường. - 2 HS lên bảng thực hành lại động tác . - Các bạn khác quan sát nhận xét. - Tự suy nghó trả lời Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 10 [...]... dung BT 3 - HS : Bảng con, vở, sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 15 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n  Gi¸o ¸n Líp 3 1 Bài cũ : Yêu cầu HS làm và theo dõi nhận - 2 HS lên bảng làm Lớp làm bảng con xét 37 2 465 14 6 227 37 2 465 14 6 227 + 13 6 + 17 2 + 214 + 33 7 + 13 6 + 17 2 + 214 + 33 7 508 592 36 0 564... điểm - 2 HS đọc đề và nối tiếp điền phép tính Bài 4: Rèn kó năng tính nhẩm 31 0+40 =35 0; 400+50=450; 10 0-50=50 Ghi nhanh phép tính lên bảng Cho HS đọc đề - Yêu cầu HS tự suy nghó làm bài để điền nhanh 15 0+250=400 ;30 5+45 =35 0;950-50=900 450 -15 0 =30 0; 515 -15 =500; 515 - 415 =10 phép tính Theo dõi và nhận xét - Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm 3 Củng cố - dặn dò : Nhận xét tiết học Về nhà ôn bài tiếp tiết sau CHÍNH... Bài 1: Củng cố và rèn kó năng tính nhẩm nhanh - Yêu cầu HS đọc nối tiếp phép tính để GV ghi - Lớp thực hiện bảng con: 36 7 487 85 10 8 nhanh lên bảng + 12 0 + 30 2 + 72 + 75 - Theo dõi và nhận xét để chốt ý giúp HS hiểu 487 807 15 7 1 83 cách làm bài - 1 HS đọc đề bài 4 HS lên bảng làm Bài 2: Củng cố kó năng đặt tính đúng - Cả lớp làm bảng con : - Treo bảng phụ Yêu cầu HS đọc đề bài Kết quả :492 ,15 1 , 617 ,... con : - Treo bảng phụ Yêu cầu HS đọc đề bài Kết quả :492 ,15 1 , 617 , 6 71 36 7 + 12 5 = ? 487 + 13 0 = ? Trả lời nhận xét 93 + 58 = ? 16 8 + 5 03 = ? - 2 HS đọc đề bài cảê lớp làm vào vở Nhận xét và chấm bài -Bài giải Cho câu hỏi : Ở phép tinh thứ 3 có gì khác? Cả hai thùng có số l dầu là : Bài 3: Ôn tập về giải toán có lời văn 12 5 + 13 5 = 260 ( ldầu) - Treo bảng phụ yêu cầu HS nhìn đọc Đáp số :260 ldầu... nhớ ở hàng trăm + Em có nhận xét gì ở phép tính thứ 2 ? Luyện tập - 1 HS đọc đề Bài 1: Rèn kó năng cộng nhẩm - 3 HS lên bảng làm - Ghi đề lên bảng Yêu cầu HS đọc đề KQ : .38 1 ,585 ,764 256 417 555 - Lớp làm vở nháp Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 12 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n  Gi¸o ¸n Líp 3 + 12 5 + 16 8 + 209 - HS đọc đề Bài 2: Rèn kó năng cộng nhẩm đúng có nhớ - 2 HS... ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS quan sát Tranh qui trình gấp tàu thủy hai ống khói - HS : Giấy màu, kéo hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Giới thiệu bài : Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét.Chia - Quan sát mẫu nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 hình mẫu để HS quan sát - Quan sát, ghi nhận xét vào phiếu rút ra nhận xét Nêu trước... Líp 3 + 12 5 + 16 8 + 209 - HS đọc đề Bài 2: Rèn kó năng cộng nhẩm đúng có nhớ - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vở hàng trăm Yêu cầu HS đọc đề Thực hiện: KQ : 438 ,8 13 , 448 256 452 16 5 + 18 2 + 36 1 + 2 83 - Cả lớp làm bài - Theo dõi và nhận xét Bài 3 : Củng cố kó năng đặt tính Tự suy nghó thực hiện bài làm vào vở Theo dõi và thu bài - Tự suy nghó tìm cách giải vào vở chấm điểm Bài 4: Rèn cho HS thói quen... Dán tên riêng cần viết lên Em biết gì về người anh hùng Vừ A Dính ? Quan sát nhận xét về các chữ cái, chiều cao, khoảng cách giữa các chữ ntn? Viết bảng mẩu: Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan - Kể tên các chữ hoa:A, V, D , R - Quan sát - 2 HS lên bảng viết - Quan sát đọc nhẩm 13 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n  Gi¸o ¸n Líp 3 - Tự suy nghó lần lượt trả lời Luyện viết câu...Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n  Gi¸o ¸n Líp 3 Cách tiéân hành: - Quan sát tranh sgk H2 Bước 1 : HĐ theo cặp Yêu cầu quan sát sgk H2, cho biết cơ quan hô hấp gồm bộ phận nào - Nêu các bộ phận - Vài HS chỉ đường đi của không khí - Chỉ đường đi của không khí trên hình vẽ + Hít vào: qua mũi - khí quản... hóa… hệ thực tế - 1 HS lên trước lớp, mở lần lượt các Hoạt động2: Hướng dẫn mẫu nếp gấp của hình mẫu, nhận xét Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vng - Nêu cách gấp, cắt tờ giấy hình Bước 2:Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa vng cạnh 8ơ hình vng - 1HS lên thực hiện Bước 3: Gấp thành tàu thủy hai ống khói - Quan sát Gấp tờ giấy hình vng làm bốn phần bằng nhau để lấy - Theo dõi tranh qui trình, nêu . : 31 0, 31 1, 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9 - 1 HS đọc đề bài . - 3 HS lên bảng làm. - 2 HS đọc đề. dãy: 537 , 16 2, 830 , 2 41, 735 . - Thực hiện nhanh. số 31 0 đến 31 9 Bài 3: Giúp HS có kó năng về so sánh số có 3 chữ số. Yêu cầu HS đọc đề, tự suy nghó làm bài . 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 515 > 516
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 1, giao an lop 3 tuan 1, giao an lop 3 tuan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn