Đề thi KSCĐ vật lý 12 năm 2018 2019 trường ngô gia tự vĩnh phúc lần 1

5 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2019, 18:20

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Mã đề thi: 132 KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I NĂM HỌC 2018 - 2019 Đề thi mơn: Vật lí Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc vào thời gian theo quy luật π  x 4cos  2πt +  (x tính cm, t tính s) Tần số dao động = 6  π A Hz B Hz C 2π Hz D Hz π  Câu 2: Phương trình sóng nguồn O có dạng u = cos  t  (u tính cm, t tính s) Bước 3  sóng λ = 240 cm Tốc độ truyền sóng A 30 cm/s B 20 cm/s C 50 cm/s D 40 cm/s Câu 3: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Câu 4: Hai lắc lò xo đặt mặt nẳm ngang không ma sát, hai đầu gắn hai vật nặng khối lượng m1 = m2, hai đầu lò xo lại gắn cố định vào hai tường thẳng đứng đối diện cho trục chúng trùng Độ cứng tương ứng lò xo k1 = 100 N/m, k2 = 400 N/m Vật m1 đặt bên trái, m2 đặt bên phải Kéo m1 bên trái m2 bên phải buông nhẹ hai vật thời điểm cho chúng dao động điều hòa 0,125 J Khi hai vật vị trí cân chúng cách 10 cm Khoảng cách ngắn hai vật trình dao động A 2,5 cm B 6,25 cm C 9,8 cm D 3,32 cm Câu 5: Một điện trở R1 mắc vào cực nguồn điện có điện trở r = Ω dòng điện mạch I1 = 1,2A Nếu mắc thêm điện trở R2 = Ω nối tiếp với điện trở R1 dòng điện chạy mạch có cường độ I2 = 1A Giá trị R1 là: A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 6: Một lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật khối lượng m = 500 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 13,5 cm Khi m xuống vị trí thấp có vật nhỏ khối lượng M = 300 g bay theo phương thẳng đứng với tốc độ không đổi m/s tới va chạm với m Sau va chạm hai vật dính chặt với chuyển động vận tốc Lấy g = 10 m/s2 Biên độ dao động sau va chạm hệ có giá trị gần với giá trị sau đây? A 23,3 cm B 17,8 cm C 20,2 cm D 22,4 cm Câu 7: Hai nguồn S1 S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng, có phương trình u= u= 4cos ( 50πt ) mm, tốc độ truyền sóng 150 cm/s Gọi I trung điểm S1S2 Hai điểm M, N nằm S1S2 cách I khoảng 0,5 cm cm hai bên so với I Tại thời điểm t1 li độ 61 t 2= t1 + s 150 có giá trị điểm N cm giảm vận tốc dao động phần tử M thời điểm A −30π cm/s B −20π cm/s C 30π cm/s D 20π cm/s Câu 8: Một kính lúp có tiêu cự f = cm Người quan sát mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm Số bội giác kính lúp người ngắm chừng vô cực bằng: A B 25 C 125 D 30 Câu 9: Tại vị trí O mặt đất có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất không đổi Hai điểm P Q mặt đất cho OP vng góc với OQ Một thiết bị xác định mức cường độ âm M bắt đầu chuyển động thẳng với gia tốc a không đổi từ P hướng đến Q, sau Trang 1/4 - Mã đề thi 132 khoảng thời gian t1 M đo mức cường độ âm lớn nhất; tiếp M chuyển động thẳng sau khoảng thời gian 0,125t1 đến điểm Q Mức cường độ âm đo P 20 dB Mức cường độ âm Q mà máy đo A dB B 24 dB C 26 dB D dB Câu 10: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài dây treo  dao động điều hoà với  chu kì T, lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hồ với chu kì T A T/ B 2T C D 2T Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g lò xo có độ cứng 10 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị dãn 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lắc sau vật quãng đường 14 cm 14 14 10 A cm/s B 10 m/s C cm/s D m/s A A E A A E Câu 12: Một vật dao động điều hồ có biên độ 0,5 m Quãng đường vật chu kì A m B 2,5 m C 10 m D m Câu 13: sợi dây dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A 0,25 m B 0,5 m C m D m Câu 14: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A bước sóng B độ lệch pha C chu kỳ D vận tốc truyền sóng Câu 15: Một tụ điện phẳng tích điện với nguồn điện có hđt U Hai sau ngắt khỏi nguồn Người ta dời xa để giảm điện dung tụ nửa thì: điện tích tụ thay đổi ? A không đổi B tăng gấp đôi C Thay đổi theo tỉ lệ khác D Giảm nửa Câu 16: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A 10 B C D Câu 17: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha, tần số f = 50Hz, cách 12 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,7 m/s Gọi N điểm nằm đường thẳng Ay vng góc với AB A cách B khoảng 13,5 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại NA A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 18: Một từ trường có phương thẳng đứng, hướng xuống Hạt α hạt nhân nguyên tử He chuyển động theo hướng Bắc địa lý bay vào từ trường Lực Lorenxơ tác dụng lên α có hướng A Tây B Nam C Đông – Bắc D Đông Câu 19: Một lắc đơn dài 25cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = 10-4C Lấy g = 10 m/s2 Treo lắc đơn hai kim loại song song thẳng đứng cách 20cm Đặt hai hiệu điện chiều 80V Chu kì dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ A 0,91 s B 0,96 s C 0,58 s D 2,92 s Câu 20: Một vật M dao động điều hòa dọc theo trục Ox Chuyển động vật biểu thị phương trình x = 5cos(2πt + 2) (cm) Biên độ dao động vật A cm B 2π cm C cm D 10 cm Câu 21: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với chu kì T = s Quả cầu nhỏ lắc có khối lượng m = 50 g Biết biên độ góc α0 = 0,15 rad Lấy π = 3,1416 Cơ dao động lắc A 0,55.10-2 J B 10-2 J C 0,993.10-2 J D 5,5.10-2 J Câu 22: Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Mức cường độ âm vị trí cách nguồn âm m 60 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Công suất nguồn âm A 3,14 mW B 0,314 mW C 31,4 mW D 6,28 mW Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 23: Sóng học ngang A truyền chân khơng B có phương dao động trùng với phương truyền sóng Trên C truyền chất rắn bề mặt chất lỏng D truyền chất rắn Câu 24: Một vận động viên môn hốc (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho tốc độ đầu 10 m/s Hệ số ma sát trượt bóng với mặt băng 0,10 Lấy g = 9,8 m/s2 Quãng đường bóng là: A 39m B 57m C 51m D 45m Câu 25: Điều kiện cân vật có mặt chân đế A giá phản lực không xuyên qua mặt chân đế B giá phản lực phải xuyên qua mặt chân đế C giá trọng lực không xuyên qua mặt chân đế D giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế Câu 26: Hành khách ngồi xe ô tô chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải, hành khách A nghiêng sang trái B nghiêng sang phải C chúi người phía trước D ngả người phía sau Câu 27: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa, hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N vật đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,5 N tốc độ vật 0,5 m/s Cơ vật A 0,25 J B 0,5 J C 0,05 J D 2,5 J Câu 28: Ném vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống Khi chạm đất, vật nảy lên độ cao h ′ = h Bỏ qua mát lượng chạm đất Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị: gh gh gh A v0 = B v0 = C v0 = gh D v0 = Câu 29: Hai lắc lò xo giống treo vào hai điểm giá đỡ nằm ngang Chọn trục tọa độ Ox có phương thẳng đứng, chiều từ xuống Phương trình dao động hai lắc π cm x cos(10 3t + ) cm (t tính s) Biết lò xo có độ cứng k = 50 N/m, gia x1 = 3cos(10 3t) = 2 tốc trọng trường g = 10 m/s Hợp lực hai lắc tác dụng lên giá đỡ trình dao động có độ lớn cực đại A 6,8 N B 4,5 N C 5,8 N D 5,2 N Câu 30: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B cách 16 cm dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng kết hợp có bước sóng cm Một đường thẳng d nằm mặt nước vng góc với đoạn AB cắt AB H, cách B cm (H không thuộc đoạn AB) Điểm M nằm đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách B khoảng gần A 1,25 cm B 2,1 cm C 3,33 cm D 0,03 cm Câu 31: Một bơm chứa 100cm3 khơng khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi khơng khí bị nén xuống 20cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất khơng khí bơm là: A p2 = 9.105 Pa B p2 = 7.105 Pa C p2 = 8.105 Pa D p2 = 10.105 Pa Câu 32: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động π  có phương trình x1 = A1 cos ω= t x2 A2 cos  ωt +  Gọi E vật Khối lượng 2  vật E E 2E 2E B C 2 D A 2 2 2 2 ω ( A1 + A2 ) ω ( A1 + A2 ) ω A1 + A2 ω A12 + A22 Câu 33: Dòng điện Phu-cơ A dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên B dòng điện chạy khối vật dẫn C dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện D dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn khối vật dẫn chuyển động cắt đường sức từ Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 34: Một lắc lò xo treo thẳng đứng đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng m Chọn trục Ox có gốc O vị trí cân bằng, phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thu đồ thị theo thời gian lực đàn hồi li độ hình vẽ Lấy g = π2 m/s2 Lực kéo cực đại tác dụng vào vật A 12,00 N B 0,08 N C 4,00 N D 8,00 N Câu 35: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 36: Câu sau nói nhiệt lượng khơng đúng? A Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng B Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội C Nhiệt lượng số đo độ tăng nội vật q trình truyền nhiệt D Nhiệt lượng khơng phải nội Câu 37: Một sóng lan truyền với tốc độ 80 cm/s theo chiều dương trục Ox, sợi dây dài nằm ngang Hình dạng sợi dây thời điểm t = mơ tả hình vẽ Phương trình sóng truyền sợi dây có dạng 3π   = u cos 10πt −   (u: mm, t:s)  A πx 3π   = u cos 10πt − −   (u: mm, x: cm, t:s)  B πx 2π   = u cos 10πt − −   (u: mm, x: cm, t:s)  C πx 3π   = u cos 10πt − +   (u: mm, x: cm, t:s)  D Câu 38: Một lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 125 cm B 81,5 cm C 50 cm D 62,5 cm Câu 39: Lăng kính có thiết diện tam giác có góc chiết quang A đặt khơng khí Biết chiết suất lăng kính n = Chiếu tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ cho tia ló khỏi mặt bên thứ hai Biết góc lệch cực tiểu tia sáng qua lăng kính góc chiết quang Tìm góc chiết quang A 300 B 600 C 900 D 450 Câu 40: Hai âm có độ cao hai âm có A biên độ B mức cường độ âm C cường độ âm D tần số - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 132 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan  B D C B C D C A C A B C D A A B B A B A A B C C D A C C C B D A D D B A D D B D ... sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan ... sau vật quãng đường 14 cm 14 14 10 A cm/s B 10 m/s C cm/s D m/s A A E A A E Câu 12 : Một vật dao động điều hồ có biên độ 0,5 m Quãng đường vật chu kì A m B 2,5 m C 10 m D m Câu 13 : sợi dây dài m,... cách nguồn âm m 60 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10 -12 W/m2 Công suất nguồn âm A 3 ,14 mW B 0, 314 mW C 31, 4 mW D 6,28 mW Trang 2/4 - Mã đề thi 13 2 Câu 23: Sóng học ngang A truyền chân khơng B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCĐ vật lý 12 năm 2018 2019 trường ngô gia tự vĩnh phúc lần 1 , Đề thi KSCĐ vật lý 12 năm 2018 2019 trường ngô gia tự vĩnh phúc lần 1