BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

34 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 08:51

Bài 1. Tìm hiểu về một trong các phần mềm soạn bài giảng: Adobe PresenterLecturaEXE và soạn 1 tiết giáo án điện tử bằng chính phần mềm đó với các yêu cầu: Giới thiệu phần mềm Cách cài đặt phần mềm Hướng dẫn sử dụng phần mềm Giáo án phải có các thành phần sau:+ Tên bài+ Thông tin người soạn: Họ và tên, đơn vị công tác, số điện thoại, Email+ Nội dung: Văn bản, hình ảnhvideotiếng minh họa, Câu hỏi luyện tập dạng trắc nghiệm. Bài 2. Tìm hiểu cách tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động: Các bước tạo Các bước tạo Ví dụ minh họa Áp dụng trích dẫn tài liệu tham khảo tự động cho chính báo cáo bài tập lớn nàyBài 3. Trình bày quan điểm của anh (chị) về việc ứng dụng CNTT trong dạy học hoặc công việc của bản thân với các nội dung: Môn dạycông việc do anh (chị) đảm nhiệm Thực trạng việc ứng dụng CNTT trong công việc của anh (chị) Hiệu quả do ứng dụng CNTT mang lại trong công việc của anh (chị) Khó khăn hiện tại khi ứng dụng CNTT anh (chị) đang gặp phải Biện pháp khắc phục các khó khăn đó.BÀI LÀMNghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt nam khoá VIII đã xác định chiến lược phát triển GDĐT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt là phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng nó trong quản lý để có chất lượng và hiệu quả cao nhấtTrong báo cáo của Ban chấp hành Trung Ương (BCHTƯ) Đảng khóa VIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4 năm 2001) của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 20012010 đã nêu: “…Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và quản lý giáo dục (QLGD)…… Sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật thích hợp để nâng cao hiệu quả của công tác QLGD. Xây dựng hệ thống thông tin giáo dục (HTTTGD)...”Tại Hội nghị lần thứ VI BCHTƯ khoá IX đã nhận định: …”Xây dựng và triển khai chương trình “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện”. …. Tổ chức hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia , các thư viện điện tử theo hướng hiện đại. Mở rộng mạng thông tin để đưa tri thức khoa học đến với mọi người….”Khoa học quản lý đã đưa ra rất nhiều chức năng trong quá trình quản lý, nhưng trong mọi quá trình quản lý đều bao gồm bốn chức năng cơ bản sau : Kế hoạch – Tổ chức – Chỉ đạo – Kiểm tra, các chức năng này tạo thành một chu trình khép kín nhưng để thực hiện tốt được chu trình này thì trung tâm của nó lại là “Hệ thống thông tin” nó là điểm nút gắn kết sự thông suốt, qua lại của các chức năng trong chu trình quản lý. Như vậy, 4 chức năng vàhệ thống thông tin đã trở thành một hệ thống trong quản lý. Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước , giáo dục cũng phát triển không ngừng nên lại càng không thể thiếu thông tin và thông tin trở thành một hệ thống Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) đã, đang hỗ trợ và tham gia vào mọi hoạt động của giáo dục và đào tạo: Quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, thiết bị, quá trình dạy và học, nguồn vốn, quản lý hành chính, quản lý nhân sự, v.v… Công tác báo cáo thống kê, quản lý, phục vụ cho sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo nước ta đang chuyển từng bước sang tin học hoá. Nên việc sử dụng “Hệ thống thông tin quản lý giáo dục”(EMIS) có ý nghĩa to lớnVấn đề đổi mới quản lý giáo dục là việc quản lý trên mạng nó mang lại lợi ích to lớn: Tiện lợi, nhanh chóng, hạn chế được sự cồng kềnh của bộ máy hành chính. Vì vậy, vấn đề xây dựng và phát triển là con đường đúng đắn và cần được triển khai mạnh mẽ BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ DẠY HỌC Bài Tìm hiểu phần mềm soạn giảng: Adobe Presenter/Lectura/EXE soạn tiết giáo án điện tử phần mềm với u cầu: - Giới thiệu phần mềm - Cách cài đặt phần mềm - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - Giáo án phải có thành phần sau: + Tên + Thông tin người soạn: Họ tên, đơn vị công tác, số điện thoại, Email + Nội dung: Văn bản, hình ảnh/video/tiếng minh họa, Câu hỏi luyện tập dạng trắc nghiệm Bài Tìm hiểu cách tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động: - Các bước tạo - Các bước tạo - Ví dụ minh họa - Áp dụng trích dẫn tài liệu tham khảo tự động cho báo cáo tập lớn Bài Trình bày quan điểm anh (chị) việc ứng dụng CNTT dạy học công việc thân với nội dung: - Môn dạy/công việc anh (chị) đảm nhiệm - Thực trạng việc ứng dụng CNTT công việc anh (chị) - Hiệu ứng dụng CNTT mang lại công việc anh (chị) - Khó khăn ứng dụng CNTT anh (chị) gặp phải - Biện pháp khắc phục khó khăn BÀI LÀM Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt nam khoá VIII xác định chiến lược phát triển GD&ĐT thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Đặc biệt phát triển khoa học cơng nghệ ứng dụng quản lý để có chất lượng hiệu cao Trong báo cáo Ban chấp hành Trung Ương (BCHTƯ) Đảng khóa VIII đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX (tháng năm 2001) Đảng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2001-2010 nêu: “…Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp quản lý giáo dục (QLGD)…… Sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật thích hợp để nâng cao hiệu công tác QLGD Xây dựng hệ thống thông tin giáo dục (HTTTGD) ” Tại Hội nghị lần thứ VI BCHTƯ khoá IX nhận định: …”Xây dựng triển khai chương trình “Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện” … Tổ chức hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia , thư viện điện tử theo hướng đại Mở rộng mạng thông tin để đưa tri thức khoa học đến với người….” Khoa học quản lý đưa nhiều chức trình quản lý, trình quản lý bao gồm bốn chức sau : Kế hoạch – Tổ chức – Chỉ đạo – Kiểm tra, chức tạo thành chu trình khép kín để thực tốt chu trình trung tâm lại “Hệ thống thơng tin” điểm nút gắn kết thông suốt, qua lại chức chu trình quản lý Như vậy, chức vàhệ thống thông tin trở thành hệ thống quản lý Ngày với phát triển đất nước , giáo dục phát triển không ngừng nên lại thiếu thông tin thông tin trở thành hệ thống - Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) đã, hỗ trợ tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo: Quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình, sở vật chất, thiết bị, trình dạy học, nguồn vốn, quản lý hành chính, quản lý nhân sự, v.v… Công tác báo cáo thống kê, quản lý, phục vụ cho phát triển ngành giáo dục & đào tạo nước ta chuyển bước sang tin học hố Nên việc sử dụng “Hệ thống thơng tin quản lý giáo dục”(EMIS) có ý nghĩa to lớn Vấn đề đổi quản lý giáo dục việc quản lý mạng mang lại lợi ích to lớn: Tiện lợi, nhanh chóng, hạn chế cồng kềnh máy hành Vì vậy, vấn đề xây dựng phát triển đường đắn cần triển khai mạnh mẽ BÀI TỔNG QUAN VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Mục tiêu việc xây dựng giảng điện tử: - Giúp người học hiểu dễ hơn, xác - Đề cao tính tự học nhờ giảng điện tử, đáp ứng tính cá thể học tập - Giúp người học tự học nơi, lúc Kĩ trình bày: - Màu sắc khơng lòe loẹt, - Khơng có âm ồn ào, nhạc lên lia - Chữ đủ to, rõ, không bé - Khơng ghi nhiều chữ chi chít - Mỗi slide nên có tile chủ đề - Có slide ngăn cách chuyển chủ đề lớn Kĩ thuyết trình: - Tránh không thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối, - Hãy đặt câu hỏi trao đổi, khuyến khích người học phát biểu - Trước thuyết trình, giảng bài, cần tìm hiểu đối tượng nghe giảng ? tâm lý mong muốn có họ ? Cố gắng nói họ cần nói có - Đáp ứng tiêu chí tự học: Có nội dung phù hợp, có tính sư phạm Kĩ Multimedia: - Có âm - Có video ghi giáo viên giảng - Có hình ảnh, video clips minh họa chủ đề giảng - Công nghệ: Chuẩn SCORM, AICC, cơng cụ dễ dùng, online hay offline… (Giải vấn đề lúc, nơi) Soạn câu hỏi: Các câu hỏi để thi cử, lấy điểm Các câu hỏi xây dựng nhằm kích thích tính động não người học, thực phương châm lấy người học làm trung tâm, trọng tính chủ động Có nội dung không nên giảng luôn, mà chuyển sang thảo luận, trả lời câu hỏi gợi ý Có nguồn tư liệu phong phú liên quan đến học Tài liệu, website tham khảo để người học tự chủ đọc thêm Tuy nhiên nên tránh việc trích dẫn tràn lan Từ khóa: để gợi ý người học đặt từ khóa để tìm mạng Tốt có tiếng Anh tiếng Việt Thí dụ: làm để biết cách tách âm khỏi đĩa CD, DVD ? Mấu chốt nằm chỗ từ khóa: Ripper PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VỚI CÁC CHUẨN ĐÁP ỨNG TRÊN 22 Tại nên sử dụng Presenter Phần mềm add-in tích hợp với MS PowerPoint, ứng dụng hầu hết giáo viên nắm bắt sử dụng tiết dạy có ứng dụng CNTT Đáp ứng tiêu chí Cục CNTT – Bộ GD&ĐT đặt việc thiết kế giảng điện tử Làm để lấy phần mềm sử dụng Đây phần mềm có quyền hãng Adobe, người tải dùng thử 30 ngày địa chỉ: http://www.adobe.com/products/presenter/ᄃ Cục CNTT tiến hành đàm phán để mua phần mềm với giá rẻ Hoặc tìm từ nguồn cung cấp khác cách sử dụng trình tìm kiếm Google với từ khóa Adobe Presenter (có kèm theo key) Tuy nhiên khơng khuyến khích nhiễm vi rút Cài đặt Adobe Presenter Rất đơn giản, sau tải phần mềm có file Thực thao tác nháy đúp chuột trái, theo bước cho kết thành công Khi này, Menu MS PowerPoint xuất thêm menu Adobe Presenter Giao diện menu Giao diện menu Về tính chúng tương tự Tuy nhiên, thói quen sử dụng đại đa số giáo viên Cho nên từ lúc trở đi, khn khổ tài liệu trình bày gói giao diện với MS PowerPoint 2003 Các bước để sử dụng Adobe Presenter Bước 1: Tạo trình chiếu PowerPoint, tận dụng trình chiếu cũ để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị, nhiên cần phải có số điều chỉnh để thích hợp như: Đưa Logo trường vào, đưa hình ảnh tác giả, chỉnh lại màu sắc cho thích hợp (Kinh nghiệm: Nên tạo để thực dễ dàng giáo viên có kỹ tương tác với phần mềm hạn chế) 33 Bước 2: Biên tập Đưa multimedia vào giảng: cụ thể đưa video âm vào, ví dụ âm thuyết minh giảng; đưa tệp flash; đưa câu hỏi tương tác (quizze), câu hỏi khảo sát ghép tệp âm ghi sẵn cho phù hợp với hoạt hình (Tất sử dụng cơng cụ Adobe Presenter) Bước 3: Xem lại giảng công bố mạng Xem lại giảng công bố lên mạng chức Bản thân Presenter tích hợp vào hệ thống phần mềm họp học ảo Adobe Connect, với phần mềm Captivate, tệp Flash video (FLV) Nghĩa bạn có phòng Adobe Connect, ví dụ http://hop.edu.net.vn/dilinh ᄃ Cục CNTT cung cấp, bạn upload nội dung tạo PowerPoint + Adobe Presenter, thành giảng e-Learning trực tuyến Bạn đưa giảng điện tử e-Learning soạn Adobe Presenter vào hệ thống quản lý học tập Learning Management Systems (LMS) Adobe Presenter tạo nội dung theo chuẩn SCORM AICC Ở Việt Nam, LMS tiếng Moodle, phần mềm mã nguồn mở miễn phí (Xem http://el.edu.net.vn ᄃ) Mỗi nhà trường, giáo viên có trang web tạo Moodle riêng (Hiện có phiên 1.9) Một số kinh nghiệm tạo Slide: a) Trang mở đầu: Có tên tên tác giả, thông báo copyright thấy cần b) Trang kết thúc: Cám ơn c) Tài liệu tham khảo: tài liệu doc, đường link tới trang web hay hình ảnh Thường nằm trang gần kết thúc d) Đưa logo trường, hay riêng bạn vào e) Tạo trang phân cách chủ đề dài f) Tạo câu hỏi tương tác (quizze) giúp người học chủ động, hứng thú theo dõi giảng g) Sử dụng đa phương tiện để truyền tải giảng: âm thanh, video, hình ảnh Sử dụng phần mềm Adobe Presenter 5.1 Thiết lập ban đầu cho giảng điện tử 44 Nhấn vào nút lệnh cho hình sau: Đặt title (Tiêu đề) Themes (giao diện) phù hợp sau chọn sang thẻ Playback Sau lựa chọn thích hợp mục chuyển sang thẻ Quality để hiệu chỉnh chất lượng cho âm phim ảnh (nên để chế độ mặc định phù hợp nhất) 55 Cuối chọn thẻ Attackment để đính kèm thêm tài liệu văn bảng tính nút lệnh Khi hộp thoại xuất cho phép người dùng lựa chọn tệp tin từ nguồn tài nguyên (trên máy, website khác) 5.2 Thiết lập thông số ban đầu giáo viên Vào menu Adobe Presenter chọn Trong thẻ Presenter chọn Add Khi hình sau xuất hiện, tiến hành điền thông tin hướng dẫn bên 66 Click vào để lựa chọn đối Trong trường hợp có nhiều người thực giảng (hiếm khi) thực thêm người trình bày cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777 người trình bày cách tư 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777 người trình bày cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video 77 Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng khơng vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khơ cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: 88 Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đôi Đánh giá mức độ 99 101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010 người trình bày cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khô cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 10 1010 202 0202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202 0202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202 0202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202 0202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng khơng vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khơ cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 20 2020 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đôi Đánh giá mức độ 21 2121 222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khơ cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 22 2222 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đôi Đánh giá mức độ 23 2323 242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khơ cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 24 2424 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đơi Đánh giá mức độ 25 2525 262 6262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626 2626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262 6262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626 2626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262 6262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626 2626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262 6262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khô cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 26 2626 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, esenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đơi Đánh giá mức độ 27 2727 282 8282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 8282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 8282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 8282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khơ cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 28 2828 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thơng minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiếh giá mức độ 29 2929 303 0303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030 3030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303 0303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030 3030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303 0303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030 3030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303 0303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khô cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 30 3030 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thông minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đơi Đánh giá mức độ 31 3131 323 2323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232 3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323 2323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232 3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323 2323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232 3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323 2323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232cách tương tự Chọn từ menu Adobe Presenter: Slide Manager Chọn Sellect All, Edit để chọn tên người báo cáo cho tất slide Navigation name: Thay đổi tên slide để thị cho gọn, thấy cần 5.3 Chèn hình ảnh vào giảng Bạn ghi hình video giáo viên giảng vào slide Hãy dùng webcam ghi video Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Biên tập Chèn âm Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tậpNguyên lý liên quan đến âm hình ảnh: Âm hình ảnh gắn bó tới slide Có thể ghi âm, ghi hình trực tiếp (Record), chèn vào từ file có (Import) Phần âm hình ảnh, bạn tự thao tác để cảm nhận Chúng không vào chi tiết Tuy nhiên ưu điểm âm Adobe Presenter đồng âm với hoạt động slide biên tập âm 5.4 Chèn câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp (Quiz) Đây ưu điểm mạnh Adobe Presenter Giáo viên cần khai thác để thể trình độ sư phạm cao xây dựng giảng điện tử Chúng đưa khái niệm xây dựng hệ thống tương tác thông minh Các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra tiết hay thi tốt nghiệp có nhiệm vụ đánh giá lực thí sinh cách máy móc: điểm, sai thơi Vì mẫu câu hỏi “khô cứng”, đơn điệu Trái lại, câu hỏi trắc nghiệm 32 3232 Adobe Presenter thiết kế nhằm mục đích giúp người học học kiến thức, có hỗ trợ xử lý tình huống, gợi ý Trong số trường hợp, CNTT giúp cho mẫu câu hỏi phong phú đa dạng, thí dụ máy phát giọng đọc tiếng Anh để người học luyện nghe, điền câu trả lời Adobe Presenter giúp giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi tương tác thông minh, xử lý theo tình huống, có nhiều loại, nhiều dạng câu hỏi khác Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác Thuyết minh: Câu hỏi lựa chọn Câu hỏi đúng/sai Điền vào chỗ khuyết Trả lời ngắn với ý kiến Ghép đơi Đánh giá mức độ 33 3333 343 4343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434 3434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343 4343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434 3434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343 4343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434 3434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343 4343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434cách tương tự Chọn từ 34 3434 ... việc xây dựng giảng điện tử: - Giúp người học hiểu dễ hơn, xác - Đề cao tính tự học nhờ giảng điện tử, đáp ứng tính cá thể học tập - Giúp người học tự học nơi, lúc Kĩ trình bày: - Màu sắc khơng.. .lớn: Tiện lợi, nhanh chóng, hạn chế cồng kềnh máy hành Vì vậy, vấn đề xây dựng phát triển đường đắn cần triển khai mạnh mẽ BÀI TỔNG QUAN VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG ĐIỆN... cách chuyển chủ đề lớn Kĩ thuyết trình: - Tránh không thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối, - Hãy đặt câu hỏi trao đổi, khuyến khích người học phát biểu - Trước thuyết trình, giảng bài, cần tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ DẠY HỌC, BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ DẠY HỌC