GT la1 KST

5 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Câu 81: Bệnh KST hội giun thường gặp do: A Ascarisde lumbricoides B Strongyloides sterocalis C Ankylostoma duodenal D Ankylostoma braziliensis E Trichuris trichura Chọn B T179 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Câu 82: Bệnh ký sinh trùng sau có tính phổ biến theo vùng địa lý Việt Nam: A Giun đũa B Nấm Candida C Sốt rét D Giun kim E Pneumocystis carinii Chọn C T150 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem đặc điểm tình hình sốt rét giới Câu 83: Về mặt cấu tạo, tất lồi sán có cấu tạo lưỡng tính, ngoại trừ: A Sán máng (Schistosoma)@ B Sán gan bé (Clonorchis sinnensis) C Sán gan lớn (Fasciola hepatica) D Sán ruột ( Fasciolopsis buski) E Sán phổi ( Paragonimus westermani) Chọn A Xem sách thực hành KST có nói Câu 84: Sán gan lớn sán gan bé có cách phòng bệnh giống nhau: A Đúng B Sai Chọn B Sán gan bé phương pháp phòng bệnh chủ yếu không ăn cá gỏi Sán gan lớn phương pháp phòng bệnh khơng ăn sống loại rau mọc nước Câu 85: Bệnh kí sinh trùng sau có tính nghề nghiệp: A Lỵ amip B Bệnh sốt rét C Bệnh nấm móng Candida D Viêm phổi Pneumocystis carinii E Sán gan Chọn C T215 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Câu 86: Hình thể nấm nhị độ mơi trường ni cấy là: A Nấm men B Nấm sợi C Nấm có sợi giả D Nấm sợi có bào tử đốt E Nấm men sợi tùy theo điều kiện nuôi cấy Chọn E Câu 87: Những KST sau lây nhiễm qua da: A Trichuiris trichura (Giun tóc), Strongyloides stercoralis (Giun lươn) B Necator americanus (Giun mỏ), Trichuiris trichura (Giun tóc) C Trichobilharzia (Sán máng vịt), Necator americanus (Giun mỏ) D Ascarid lumbricoides (Giun đũa), Acylostoma duodenale (Giun móc) E Strongyloides stercoralis (Giun lươn), Ascarid lumbricoides (Giun đũa) Chọn C T34 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Giun móc giun mỏ xâm nhập vào kí chủ chủ yếu qua da Sán máng vịt: T86 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Câu 88: Loại KST sau khơng có giai đoạn ngoại cảnh: A Trichuiris trichura B Toxoplasma gondii C Plasmodium falciparum D Ascarid lumbricoides E Fasciola hepatica Chọn C Câu 89: Bệnh vi nấm sau lây nhiễm qua đường hô hấp: A Cryptococcus sp, Aspergillus sp B Trichophyton sp, Microsporum sp C Candida sp, Aspergillus sp D Trichophyton sp, Candida sp E Aspergillus sp, Microsporum sp Chọn A T220, 224 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem dịch tễ Câu 90: Nhiễm KST sau phụ thuộc vào vệ sinh môi trường: A Sốt rét B Ghẻ Sarcoptes scabiei C Sán gan lớn D Sán dây bò E Giun xoắn Chọn A Câu 91: Nếu người ăn phải thịt động vật có chứa nang giả Toxoplasma gondii, người vật chủ: A Chính B Phụ C Trung gian D Môi giới truyền bệnh E Vecteur truyền bệnh Chọn B T165 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem chu kì vơ tính khơng đầy đủ Câu 92: Nhiễm loại KST sau làm bạch cầu toan tính máu tăng cao nhất: A Giun đũa B Sán dây bò C Sán dây lợn D Sán gan lớn E Sán gan bé Chọn D T70 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem triệu chứng bệnh lý: giai đoạn chu du, bệnh nhân nhức đầu dội, run, sốt, mẩn, hạ sườn phải đau dao đâm, lan lên vai hay hướng phía sau lưng Tốc độ lắng máu tăng thường thấy bạch cầu toan tính lên đến 80% Câu 93: Bệnh KST sau thuộc vệ sinh ăn uống: A Bệnh amip E.histolytica B Bệnh Pneumocystis carinii C Bệnh sốt rét D Bệnh T vaginalis E Bệnh sán phổi Chọn A T129 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem dịch tễ học Câu 94: Biện pháp sau biện pháp diệt muỗi phòng bệnh sốt rét: A Ngủ B Dùng hương xua muỗi C Dùng diethyl toluamide xua trùng D Phun hóa chất permethrin E Uống thuốc phòng sốt rét Chọn D T140 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phương tiện chống muỗi Có tác dụng diệt xua muỗi mạnh: Permethrin, Deltamethrin, ICON Câu 95: Biện pháp sau biện pháp sinh học phòng chống động vật chân đốt: A Lấp ao tù nước đọng để muỗi khơng có nơi sinh sản B Dùng chất “gel de silic” để làm nước côn trùng C Dùng bọ gậy Toxorhynchites để ăn bọ gậy Anophelles D Dùng diethyl toluamide xua côn trùng E Dùng hóa chất apholate để vơ sinh trùng đực Chọn C T241 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần kẻ thù tự nhiên Ấu trùng muỗi Toxorhynchites Culex có tập quán ăn mồi sống ấu trùng muỗi khác có kích thước nhỏ Câu 96: Bệnh KST sau phụ thuộc vào tập quán ăn uống: A Giun đũa B Sốt rét C Sán gan nhỏ D Sán máng S hematobium E Lỵ amip E.histolytica Chọn C T168 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần phòng bệnh Câu 97: Vi nấm sau có tính với tổ chức da mạch bạch huyết: A Cryptococcus neoformann B Sporothrix schenskii C Histoplasma capsulatum D Microsporum E Candida Chọn B T227 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần chế gây bệnh: S schenskii gây nhiễm tổ chức da lan theo đường bạch huyết Câu 98: Tình trạng bệnh lý sau dễ mắc KST hội: A Dùng corticoid dài ngày B Dùng kháng sinh dài ngày C Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) D Tiểu đường E Suy dinh dưỡng Chọn C T177 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần yếu tố bệnh lý Câu 99: Vi nấm sau gây bệnh vảy rồng: A Trichophyton verucosum B Microsporum canis C Microsporum gypseum D Epidermophuton floccosum E Trichophyton concentricum Chọn E T210 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần vảy rồng: bệnh kéo dài lâu năm, nên thường vùng da lan rộng lớn bị, có thân mình, da khơng viêm ngứa tróc vảy, vảy xếp thành hình đồng tâm Ở nước ta, bệnh hay gặp vùng dân tộc người khó chữa Vi nấm gây bệnh T concentricum Câu 100: Xét nghiệm phân tìm Giardia lamblia thường thấy thể kén do: A Thể hoạt dộng dễ chết môi trường B Thể gây bệnh thể kén C G lamblia thường kí sinh tá tràng, hổng tràng D G lamblia thường kí sinh hổng tràng, hồi tràng E Thể hoạt động quan sát mơi trường ni cấy thích hợp Chọn A T135 Sách giáo trình KST đại học y dược huế Xem phần sinh thái Thể hoạt động chết nhanh ngoại cảnh, thể bào nang có sức đề kháng khơng tốt mầm bệnh lây nhiễm đường tiêu hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: GT la1 KST , GT la1 KST