Gt duyênđ

6 72 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Câu 36: Hình thể nấm nhị độ mơi trường ni cấy là: A Nấm men B Nấm sợi C Nấm men có sợi giả D Nấm sợi có bào đốt E Nấm men sợi tuỳ theo điều kiện ni cấy @ Đáp án E Giải thích: Những nấm thuộc nấm nhị độ: Sporothrix schenskii (chắc chắn), Histoplasma capsulatum Penicillium (có nghe giảng nói nhanh ko biết có ghi ko nữa) Xét nấm Sporothrix schenskii: Khi nuôi cấy - Trên mt nuôi cấy Sabouraud: Thấy sợi tơ nấm mảnh, tú màu nâu, có đài ngắn, đầu có bào tử đính - Trên mt tim óc hầm thạch máu: Thấy tế bào hạt men dài, đơi hình tròn hình trứng Câu 37: Những KST sau lây nhiễm qua da: A Trichuiris trichuira, Strongyloides stercoralis B Necator americanus, Trichuiris trichuira C Trichobilharzia, Necator americanus @ D Ascarid lumbricoides, Ancylostoma duodenale E Strongyloides stercoralis, Ascarid lumbricoides Đáp án C Giải thích: - Necator americanus (giun mỏ), Ancylostoma duodenale (giun móc), Strongyloides stercoralis (giun lươn), Trichobilharzia (1 loại sán vịt): đường da - Trichuiris trichuira (giun tóc), Ascarid lumbricoides (giun đũa): đường tiêu hố => loại A, B, D, E Xem chi tiết Trichobilharzia: http://www.advite.com/benhnguacuanguoiboiloi.htm Câu 38: Loại KST tự hồn thành chu kỳ thể người: A Trichuiris trichuira B Toxoplasma gondii C Pnemocystis carinii @ D Ascarid lumbricoides E Fasciola hepatica Đáp án C Giải thích: - Pnemocystis carinii có chu trình hồn tất ký chủ - Trichuiris trichuira (giun tóc), Ascarid lumbricoides (giun đũa): Chu trình đơn giản: Trứng (người) -> ngoại cảnh -> Người (trứng có ấu trùng) - Toxoplasma gondii: mèo (trứng nang) -> ngoại cảnh -> mèo (trứng nang bào nang chứa nang giả T.gondii) - Fasciola hepatica (sán gan lớn): Trứng (người) ->ngoại cảnh (ốc, thực vật thuỷ sinh) -> người (hậu ấu trùng) Câu 39: Bệnh vi nấm sau lây nhiễm qua đường hô hấp: A Cryptococcus sp, Aspergillus sp @ B Trichophyton sp, Microsporum sp C Candida sp, Aspergillus sp D Trichophyton sp, Candida sp E Aspergillus sp, Microsporum sp Đáp án A Giải thích: - Cryptococcus sp, Aspergillus sp: đường hô hấp - Trichophyton sp, Microsporum sp: vi nấm da truyền qua tiếp xúc trực tiếp gián tiếp người với người động vật sang người - Candida sp: gây bệnh nấm chuyển từ hoại sinh sang kí sinh gây bệnh Câu 40: Vi nấm sau vi nấm nhị độ: A Trichophyton rubrum B Sporpthrix schenskii @ C Aspergillus flavus D Epidermophyton floccosum E Candida albicans Đáp án B Câu 41: Nếu người ăn thịt đơng vật có chứa nang giả Toxoplasm gondii, người vật chủ: A Chính B Phụ @ C Trung gian D Mơi giới truyền bệnh E Vecteur truyền bệnh Đáp án B Giải thích: Mèo: Vật chủ Người, động vật ăn cỏ, ăn tạp: Vật chủ phụ Câu 42: Về phương diện ….(A)….: Người ta dùng khải niệm vật chủ trung gian để …(B)…hoặc …(C)… Làm trung gian truyền bệnh Đáp án: A: bệnh tật, B: Những vật chủ chính, C: phụ Giải thích: Giáo trình Đại cương KST y học mục Khái niệm vật chủ Câu 43: Để thực chức sống kí sinh, cấu tạo …(A)… …(B)… khơng cần thiết …(C)… …(D)… cần thiết, giúp cho KST thực …(E)… dễ dàng Đáp án: A: KST, B: phận, C: phát triển, D: phận, E: ký sinh Giải thích: Định nghĩa KST Câu 44: Yếu tố dịch tễ thuận lợi cho gia tăng tỉ lệ nhiễm giun móc: A Sự phóng uế bừa bãi người mang bệnh B Thói quen chân đất người dân @ C Tỷ lệ nhiễm giun móc cao D Vùng đất xốp E Tất câu Đáp án B Giải thích: Giun móc, giun mỏ, giun lươn, sán máng vịt chui qua đường da Ngồi ra, có nấm Sporothrix schenskii chui qua vết trầy xước da Câu 45: Ấu trùng thực quản phình giun móc hình thành: A Ở ruột non từ trứng giun đẻ ruột B Do giun đẻ ấu trùng ruột non C Từ trứng giun móc ngoại cảnh @ D Ở ruột non, từ trứng người nuốt vào E Từ ấu trùng thực quản hình ống ngoại cảnh Đáp án C Câu 46: Các KST thuộc Lớp trùng roi (Flagellata) gây bệnh quan sau đây: A Tiêu hoá, sinh dục, tiết niệu B Máu C Tổ chức mô bào D Câu A, B E Câu A, B C @ Đáp án E Giải thích: Trùng roi ký sinh người chia làm nhóm: - Ký sinh miệng ruột: G.lamblia, T tenax, … - Ký sinh đường niệu sinh dục: T vaginalis - Ký sinh máu mô: Trypanosoma sp, Leshmania, … Câu 47: Xét nghiệm nước đàm tìm thấy KST sau: ….(A)…., ….(B)… ….(C)… Đáp án: A: Cryptococcus, B: Candida, C: Aspergillus Câu 48: Trong chu kì Fasciola hepatica, vật chủ phụ thứ I là: A Các loài ốc thuộc giống Bythinia, Bulimus B Các loài ốc thuộc giống Melania C Các loài ốc thuộc giống Plenorbus D Limnea @ E Aperta Đáp án D Giải thích: - Ốc Limnea: Fasciola hepatica (sán gan lớn) - Ốc Bythinia, Bulimus: Sán gan nhỏ - Ốc Melania: sán phổi - Ốc Plenorbus (ko rõ ốc gì, search mạng ko có) với Ốc Planorbis: Sán ruột - Ốc Aperta: sán máng: https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%90c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng %E1%BB%8Dt Câu 49: Tên kỹ thuật xét nghiệm tìm ấu trùng giun lươn là: A Willis B Kato C Baerman @ D Graham E Formalin ether Đáp án C Giải thích: Bình thường ấu trùng giun lươn nở ruột lý chủ nên Baerman kỹ thuật đặc biệt thu hồi trứng giun lươn phân, dựa đặc tính ưa nước nhiệt độ ấu trùng - A sai Willis kỹ thuật phát trứng giun sán với độ tập trung cao - B sai kỹ thuật Kato tìm trứng giun sán, đặc biệt giun móc - D sai kỹ thuật Graham (dùng giấy bóng kính) để tìm giun kim - E ko rõ Câu 50: Lồi sán sau gây bệnh hệ tiết niệu sinh dục người: A Schitosoma haematobium @ B Schitosoma mansoni C Schitosoma japonnicum D Schitosoma mekongi E Schitosoma intercalatum Đáp án A: Giải thích: Schitosoma sán máng, vị trí kí sinh: - S haematobium: bàng quang - S mansoni, S chitosoma japonnicum, S mekongi, S intercalatum: tạng rỗng, lòng ruột
- Xem thêm -

Xem thêm: Gt duyênđ , Gt duyênđ