đề kst bảo

8 57 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Question Type Questions Multiple Choice Question: Nhiễm loại KST sau làm bạch cầu toan tính máu tăng cao nhất: Choices: A Giun đũa B Sán dây bò C Sán dây lợn D Sán gan lớn@ E Sán gan bé Multiple Choice Question:Khi xét nghiệm máu bệnh nhân bị sốt rét P.falciparum có biểu lâm sàng khoảng ngày, thấy: Choices: A Thể tư dưỡng B Thể phân chia C Thể giao bào D Thể tư dưỡng giao bào E Thể phân chia giao bào@ Multiple Choice Question:Vi nấm sau sản xuất Vancomycine: Choices: A Streptomyces venezuela B Cephalosporium sp C Streptomyces erythreus D Streptomyces nodosus E Streptomyces orientalis@ Multiple Choice Question:Giao bào P.vivax có đặc điểm sau: Choices: A Sống hồng cầu B Tác nhân gây bệnh cho muỗi@ C Có hình cầu D Gây sốt rét tái phát E Xuất máu ngoại vi với thể tư dưỡng Multiple Choice Question:Bệnh vi nấm sau xếp vào nhóm bệnh nấm ngoại biên: Choices: A Candida albicans B Cryptococcus neoformann C Trichophyton rubrum D Aspergillus flavus E Trichosporon beigelii@ Multiple Choice Question:Vi nấm sau có dạng nấm sợi: Choices: A Cryptococcus neoformann B Sporothrix schenskii C Histoplasma capsulatum D Mycrosporum@ E Candida Multiple Choice Question:Trong hội chứng Loeffler giun đũa, có mặt tinh thể Charcot Leyden đàm chứng tỏ gia tăng của: Choices: A Bạch cầu đa nhân trung tính B Bạch cầu Lympho C Bạch cầu Mono D Bạch cầu toan@ E Bạch cầu kiềm Multiple Choice Question:Hội chứng tiêu chảy hấp thu G.lamblia thường gặp phổ biến người lớn trẻ em: Choices: A Đúng B Sai@ Multiple Choice Question:Vi nấm sau có tính với mèo: Choices: A Trichophyton verucosum B Microsporum canis@ C Microsporum gymseum D Epidermophyton Floccosum E Trichophyton concentrium Multiple Choice Question:Để chuẩn đoán bệnh nhân bị tiêu chảy G.lamblida, xét nghiệm phân tìm thấy: Choices: A Thể hoạt động với số lượng có rối loạn tiêu hóa B Thể hoạt động với số lượng nhiều có rối loạn tiêu hóa C Thể bào nang thể hoạt động@ D Thể bào nang số lượng lớn có rối loạn tiêu hóa E Tất Multiple Choice Question:Vai trò Lympho T miễn dịch đốt với bệnh sốt rét: Choices: A Khơng có vai trò B Đóng vai trò thứ yếu C Đóng vai trò trụ cột@ D Chỉ có vai trò hỗ trợ cho Đại thực bào E Chỉ có vai trò sốt rét mạn tính Multiple Choice Question:Nhiễm giun bạch huyết Brugia Malayi, Bạch cầu toan tính tăng Choices: A 5-10% B 10-15% C 15-20% D 20-90%@ E 25-30% Multiple Choice Question:các đơn bào sống hoại sinh đại tràng: Choices: A E.coli, E.histolytica B E.histolytica, E.nana C E Gingivalis, E.coli D E.nana ,E.histolytica E E Harmani, E.coli@ Multiple Choice Question:Xét nghiệm tìm thể hoạt động đơn bào dùng phương pháp: Choices: A Xét nghiệm phân trực tiếp với nước muối sinh lý@ B Xét nghiệm phân trực tiếp với dung dịch lugol C Xét nghiệm phân kỹ thuật Willis D Xét nghiệm phân kỹ thuật Kato E Xét nghiệm phân trực tiếp dd xanh methylen Multiple Choice Question:Thể lây nhiễm Giardia Lambia là: Choices: A Thể hoạt động lớn B Thể hoạt động bé C Thể bào nang@ D Thể hoạt động E Có thể thể Multiple Choice Question:Chu kỳ tự nhiễm gặp loại Ký sinh trùng sau đây: Choices: A Giun đũa B Giun lươn C Sán dây lợn D A B E B C đúng@ Multiple Choice Question:Bạch cầu toan tính trường hợp nhiễm giun đũa tăng đến: Choices: Multiple Choice A 5-10% B 10-15% C 16-20% D 20-40%@ E 40-60% Question:Sốt rét truyền máu thường có đặc điểm sau: Choices: Multiple Choice A Sốt rét thường nhật B Sốt rét cách nhật C Sốt rét tái phát xa D Có biểu nhẹ sốt rét muỗi truyền E Sốt rét có thời kỳ ủ bệnh ngắn@ Question:Vi nấm sau có bào tử đốt: Choices: A Candida B Microsporum C Crytococcus D Trichosporon@ E Trichophyton Multiple Choice Question:Tái phát xa sốt rét do: Choices: A Loài P.vivax P.ovale P.malariae B Tất loài KSTSR gây bệnh cho người C Sự tồn lâu dài KSTSR máu D KSTSR tồn gan E Loài P.vivax P.ovale@ Multiple Choice Question:Thời gian kể từ người ăn phải nang trùng sán gan nhỏ chưa nấu chín đến phát triển thành trưởng thành sống gan Choices: A tháng B tháng@ C tháng D tháng E tất sai Multiple Choice Question:Người mắc bệnh sán phổi ăn: Choices: A Thịt lợn sống B Thịt bò tái C Rau, tươi khơng D Cá gòi E Tôm, cua sống@ Multiple Choice Question:Người ký chủ vĩnh viễn của: Choices: A Ancylostoma Duodenale Necator americanus@ B Ancylostoma braziliense Necator americanus C Ancylostoma caninum Necator americanus D Ancylostoma braziliense A.duodenale E Tất loài Multiple Choice Question:Tuổi thọ sán ruột thường là: Choices: A tháng- năm@ B 3-4 năm C 4-5 năm D 5-6 năm E 6-7 năm Multiple Choice Question:Loài muỗi sau vector truyền bệnh Kala-azar: Choices: A Aedes B Anopheles C Mansoni D Phlebotomus@ E Culex Multiple Choice Question:Loại thuốc sau trị bệnh nấm Candida: Choices: A Decaris B Nystatin@ C Menbendazole D Chloroquin E Niclosamide Multiple Choice Question:Ấu trùng loại KST sau có giai đoạn qua gan: Choices: A Giun đũa@ B Giun tóc C Giun móc D Câu A B E Câu A,B C Multiple Choice Question:Ấu trùng giun lươn dễ nhầm với ấu trùng loại KST sau đây: Choices: A Giun móc @ B Giun tóc C Giun kim D Giun E Giun đũa Multiple Choice Question:Các đặc điểm sau chu kỳ sán gan nhỏ đúng, ngoại trừ: Choices: A Sán gan nhỏ ký sinh gan đẻ trứng, trứng theo ống dẫn mật vào ruột theo phân ngồi B Trứng rơi vào mơi trường nước phát triển thành ấu trùng lông C Người động vật( chó, mèo) uống nước chưa đun sơi có ấu trùng lông bị bệnh@ D Ấu trùng lông đến ký sinh ốc Bythinia Sau tuần, phát triển thành vĩ trùng E Vĩ ấu trùng rời ốc sên đến ký sinh thớ loài nước tạo thành nang trùng Multiple Choice Question:Người bị nhiễm giun lươn khi: Choices: A Nuốt phải trứng giun có thức ăn, nước uống B Ấu trùng thực quản phình chui qua da C Ăn phải thịt heo có chứa ấu trùng sống D Ấu trùng thực quản hình ống chui qua da@ E Nuốt phải ấu trùng có rau sống Multiple Choice Question:Trứng Ancylostoma bị nhầm với trứng sau đây: Choices: A Giun đũa B Giun lươn@ C Giun tóc D Sán phổi E Giun kim Multiple Choice Question:Yếu tố chuẩn đoán xác định người bị nhiễm bệnh Schitosoma hematobium: Choices: A Dựa vào dấu hiệu rối loạn tiêu hóa B X-quang có hình ảnh tắc ruột C Biểu hội chứng Loeffler D Xét nghiệm nước tiểu tìm thấy trứng Schitosoma hematobium@ E Xét nghiệm máu tìm thấy bạch cầu trung tính tăng cao Multiple Choice Question:Sán gan lớn sán ruột có cách phòng bệnh giống nhau? Choices: A Đúng B Sai@ Multiple Choice Question:Các đặc điểm bệnh lý amip lỵ đúng, ngoại trừ: Choices: A Đau dọc theo khung đại tràng B Đi cầu 10-20 lần/ ngày C Tổn thương có hình ảnh tai nấm D Khơng có dấu nước có nhẹ@ E Đi cầu phân Multiple Choice Question:Vi nấm sau có khả sinh bào tử bao dầy Choices: A Aspergillus flavus B Pityosporum orbiculare C Candida allbicans@ D Penicillium marneffei E Sporothrix schenskii Multiple Choice Question: Choices: A B C D E Multiple Choice Question: Choices: A B C D E Multiple Choice Question: Choices: A B C D E Multiple Choice Question: Choices: A B C D E Multiple Choice Question: Choices: A B C D E
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kst bảo , đề kst bảo