Trần mỹ duyên ch

9 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:16

Please follow the template to enter your questions and answers,and kindly look through several tips before you start the work Please not modify the characters in the grey area Please fill the question type exactly as the example if you want to add more questions Question Type Questions Multiple Choice Question: Thể bệnh phối Cryptococcus neoformans: Choices: A Ln chuẩn đốn triệu chứng rõ ràng B Có thể chuẩn đốn sớm triệu chứng bệnh khác rõ ràng C Thường bị bỏ qua triệu chứng khơng rõ ràng D Thường bị bỏ quên triệu chứng dễ nhầm với bệnh lao phổi@ E Tam chứng Deve đặc trưng bệnh Multiple Choice Question: Nhóm hóa chất sau kiểm sốt tốt động vật chân đốt: Choices: A Hợp chất vô B Hợp chất chlor hữu C Hợp chất phospho hữu cơ@ D Carbamste E pyrethrine pyrethrynoide Multiple Choice Question: Thứ tự di chuyển thể ấu trùng sán phổi thể người Choices: A Vách ruột non, tĩnh mạch mạc treo ruột non, tĩnh mạch cửa, gan, tim phải, phế quản B Vách ruột non, tĩnh mạch mạc treo ruột non, tĩnh mạch cửa, gan, tim trái, phế quản C Vách ruột non, xoang phúc mạc, hoành, màng phổi, phế quản@ D Vách ruột non, hầu họng, phế quản E Vách ruột non, hệ thống tuần hoàn, hầu họng, phế quản Multiple Choice Question: Chuẩn đoán viêm ruột Candida cần làm xét nghiệm: Choices: A Xét nghiệm phân với dd Lugol B Nuôi cấy phân môi trường thạch bột ngô tween 80 C Nuôi cấy môi trường SA D Xét nghiệm phân trực tiếp với nước muối sinh lý E Không cần làm xét nghiệm, cần khai thác yếu tố lâm sàn có dùng khác sinh phổ rộng dài ngày đủ Multiple Choice Question: Loài muỗi truyền sốt rét vùng đồng ven biển Việt Nam: Choices: A Anopheles dirus@ B Anopheles minimus C Anopheles sundaicus D Anopheles stephensi E Anopheles tessellatus Multiple Choice Question: Động vật chân đốt sau kí chuyển trung gian truyền bệnh sán dây chó Choices: A Tôm đồng B Cua nước C Bọ chét Xenopsylla D Bọ chét C.canis@ E Bọ chét Pulex irritants Multiple Choice Question: Phương pháp sau chủ yếu dùng để diệt DVCD khẩn cấp Choices: A Quản lý môi trường B Sinh học C Hóa học@ D Di truyền học E Lồng ghép Multiple Choice Question: Xenopsylla Cheopis có vai trò quan trọng y học Choices: A Làm chuột chết nhiều, gây ô nhiễm môi trường B Truyền bệnh dịch hạch chuột sau qua người@ C Mật độ kí sinh trùng tăng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường D Khi đốt người gây lỡ ngứa ngồi da E Khơng quan trọng người, quan trọng thú y Multiple Choice Question: Biến đổi sau bệnh SR gặp lồi KSTSR Choices: A Hiện tượng kết dính hồng cầu với liên bào nội mạch máu B Hiện tượng tạo hồng cầu kết dính hồng cầu bị nhiễm với hồng cầu bình thường C Độ mềm dẻo hồng cầu bị giảm sút D Sự ẩn cư hồng cầu mao quản nội tạng E Gây ảnh hưởng chức hồng cầu từ non tới già@ Multiple Choice Question: Miễn dịch SR có đặc điểm: Choices: A Chỉ có miễn dịch tế bào B Chỉ có miễn dịch dịch thể C Là miễn dịch tự nhiên D Có tính bền vững E Có tính đặc hiệu cao loài Plasmodium@ Multiple Choice Question: Thương tổn nấm da có tính chất: Choices: A Thương tổn từ gốc móng B Thương tổn từ bờ tự móng C Thương tổn từ bờ tự móng chủ yếu ngón chân@ D Thương tổn từ vùng da quanh móng gốc móng móng E Thương tổn từ vùng da quanh móng bờ tự móng móng Multiple Choice Question: Môi trường nuôi cấy định danh nấm Candida Albicans Choices: A Sabouraud Agar B Sabouraud Agar + Chloramphenicol C Sabouraud Agar + Chloramphenicol + Atidion D Sabouraud lỏng E Thạch bột ngơ có tween 80@ Multiple Choice Question: Cryptococcus Neoforman bệnh vi nấm Choices: A Có tính với phổi B Lây nhiễm chủ yếu qua da C Có tính với hệ trung ương@ D Có bào tử bao dày Chismydespore E Là nấm men có bao dày cellulose Multiple Choice Question: Chu kì đơn giản kí sinh trùng chu kì: Choices: A Mầm bệnh từ người ngoại cảnh vào vật chủ trung gian đưa mầm bệnh vào người B Mầm bệnh từ người ngoại cảnh thời gian ngắn lại xâm nhập vào người@ C Mầm bệnh từ người động vật vào vật chủ trung gian VCTG đưa mầm bệnh vào người D Mầm bệnh từ người động vật thải ngoại cảnh, sau xâm nhập vào vật chủ trung gian truyền bệnh ( loại giáp xác thủy sinh) người động vật ăn phải loại giáp xác thủy sinh mắc bệnh E Mầm bệnh ngoại cảnh vào kí chủ trung gian vào người Multiple Choice Question: Người bị nhiễm giun lươn Choices: A Nuốt phải ấu trùng gin có thức ăn nước uống B Ấu trùng thực quản ụ phình chui qua da C Ăn phải thịt heo có chứa ấu trùng sống D Ấu trùng thực quản hình ống chui qua da@ E Nuốt phải ấu trùng có rau sống Multiple Choice Question: Trong y học, người ta xếp vi nấm vào lớp sau, trừ: Choices: A Nấm tảo B Nấm sợi@ C Nấm túi D Nấm bất toàn E Nấm đảm Multiple Choice Question: Điều kiện thuận lợi để ấu trùng necactor americani tồn phát triển ngoại cảnh: Choices: A Môi trường nước ao hồ B Đất xốp, cát, nhiệt độ cao ẩm@ C Môi trường nước nhiệt độ từ 25-30 độ C D Bóng râm mát E Vùng nhiều mưa Multiple Choice Question: Yếu tố giúp chuẩn đoán người bị nhiễm bệnh S haematobium: Choices: A Dựa vào rối loạn tiêu hóa B X quang có hình ảnh tắc ruột C Xét nghiệm nước phân tìm thấy trứng D Xét nghiệm nước tiểu tìm thấy trứng@ E Xét nghiệm máu tìm thấy bạch cầu trung tính tăng cao Multiple Choice Question: Sán gan lớn sán gan bé có cách phòng bệnh giống nhau: Choices: A Đúng B Sai@ Multiple Choice Question: Các đặc điểm bệnh amip lỵ đúng, ngoại trừ: Choices: A Đau dọc theo khung đại tràng B Đi cầu từ 10-20 lần ngày C Sốt cao@ D Không có dấu hiệu nước sốt nhẹ E Bệnh khởi phát lẻ tẻ Multiple Choice Question: Các ký sinh trùng thuộc lớp trùng roi gây bênh quan đây: Choices: A Tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu B Máu C Tổ chức mô bào D Câu A, B E Câu A, B, C đúng@ Multiple Choice Question: Hình thể P.falciparum máu ngoại vi có đặc điểm Choices: A Có thể gặp ba thể: tư dưỡng, giao bào, phân chia máu ngoại vi B Hồng cầu bị kí sinh trương to, tròn C Có thể tư dưỡng dạng amip@ D Thể tư dưỡng có nhiều dạng E Hồng cầu bị kí sinh có hạt Schuffer Multiple Choice Question: Hình thể nấm nhị độ bệnh phẩm bênh nhân là: Choices: A Nấm men@ B Nấm sợi C Nấm men có sợi giả D Nấm sợi có bào tử đốt E Nấm men nấm sợi tùy loại bệnh phẩm Multiple Choice Question: Trứng Ancylostoma duodenale bị nhầm lẫn với: Choices: A Giun đũa@ B Giun lươn C Giun tóc D Sán phổi E Giun kim Multiple Choice Question: Những Kí sinh trùng sau lây nhiễm qua da: Choices: A Trichuris trichiura, Strongyloides stercolaris B Ancylostoma duodenale, Trichuris trichiura C Ancylostoma duodenale,Schissosoma mansoni@ D Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale E Strongyloides stercolaris, Ascaris lumbricoides Multiple Choice Question: Loại kí sinh trùng tự hồn thành chu kì thể người: Choices: A Giun tóc B Giun móc C Giun lươn@ D Giun E Sán gan Multiple Choice Question: Bệnh vi nấm sau gây lây nhiễm qua đường hô hấp: Choices: A Cryptococcus sp, Aspergilles sp B Trichophyton sp, Microsporum sp C Candida, Aspergilles sp@ D Trichophyton sp, Candida E Aspergilles sp, Microsporum sp Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm nhị độ: Choices: A Trichophyton rubrum B Sporpthrix schenskii@ C Aspergilles flavus D Epidermophytons sp E Candida albicans Multiple Choice Question: Một thể phân chia tế bào gan p.vivax cho khoảng mảnh trùng Choices: A 10000@ B 20000 C 100000 D 200000 E 40000 Multiple Choice Question: Đặc điểm cấu tạo vi nấm cần thiết để ứng dụng nguyên lý xét nghiệm nấm trực tiếp polysaccharid màng tế bào nấm có thành phần: Multiple Choice Question: Thời gian hồn thành chu kì vơ tính hồng cầu P falciparum: Choices: A 24 B 24-36 C 24-48 giờ@ D 48 E 72 Question: Nếu người ăn phải trứng sán gan lớn người vật chủ: Choices: A Chính B Phụ C Trung gian D Mô giới truyền bệnh E Tất câu sai@ Question: Nhiễm loại KST sau làm bạch cầu toan tính máu tăng cao nhất: Choices: A Giun đũa B Sán dây bò C Sán dây lợn D Sán gan lớn@ E Sán gan bé
- Xem thêm -

Xem thêm: Trần mỹ duyên ch , Trần mỹ duyên ch

Từ khóa liên quan