CÔNG đoàn THCS TRƯNG VƯƠNG

6 81 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 20:22

CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LÝ LỊCH TỔ CÔNG ĐOÀN STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh 1960 1963 1963 1967 1966 1981 1979 1978 Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Thị Hà Trần Thị Hạnh Đậu Thị Hằng Hồ Thị Nga Cù Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Minh Thuận Lê ThịTuyết Dân tộc Tôn giáo X X X X X X Ngày vào nghành 1979 1986 1985 1988 1988 2003 2000 Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh Không Không Không Không Không Khơng Khơng Trình độ vhóa 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 X 2000 Kinh Khơng 12/12 Nữ Trình độ chuyên môn Tr Cao Đại cấp đẳng học X TC X TX X X X TC X TC X TC X TC Ghi STT Trình độ trị Sơ T cấp Cấp X X X X X X X X Tình Đảng hình viên kinh tế X X X Tổng số MG TH 2 2 1 1 Trình độ gia đình THCS THPT Trung CĐ, Đại học Cấp 2 2 1 Ghi CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH CON ĐỒN VIÊN CƠNG ĐOÀN STT HỌ VÀ TÊN ĐOÀN VIÊN HỌ VÀ TÊN CON Năm sinh Trình độ văn hóa Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Anh Tuấn 1980 Đại học Nguyễn An Tiên 1982 Đại học Nguyễn Anh Tiên 1985 Đại học Nguyễn Thanh Thủy 1990 Đại học Nguyễn Thị Hà Lê Thị Kiều Nga 1989 Đại học Lê Thị Bích Ngọc 1991 Cao đẳng Trần Thị Hạnh Nguyễn Thị Thanh Định 1987 Cao đẳng Nguyễn Thị Hải Yến 1993 Cao đẳng Đậu Thị Hằng Trịnh Quang Huy 1995 Đại học Trịnh Huy Hoàng 2000 Đại học Hồ Thị Nga Hoàng Văn Thịnh 1991 Đại học Hoàng Thị Thu Hiền 1997 Đại học Cù Thị Thanh Nga Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2008 Tiểu học Nguyễn Hữu Đăng 2017 Mầm non Nguyễn Thị Minh Thuận Nguyễn Minh Thư 2006 Tiểu học Nguyễn Hùng Quân 2012 Tiểu học Nguyễn Hùng Lâm 2014 Mầm non Lê Thị Tuyết Phạm Thanh Hà 2007 THCS Phạm Thanh Hiền 2012 Tiểu học CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH VỢ (CHỒNG) CỦA ĐỒN VIÊN CƠNG ĐỒN STT HỌC VÀ TÊN ĐỒN VIÊN Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Thị Hà Trần Thị Hạnh Đậu Thị Hằng Hồ Thị Nga Cù Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Minh Thuận Lê Thị Tuyết HỌC VÀ TÊN Năm sinh NGHỀ NGHIỆP VỢ (CHỒNG) Lê Thị Lan Oanh 1959 Giáo viên Lê Xuân Nghị 1958 Bộ đội biên phòng Nguyễn Mạnh Anh 1962 Cán y tế Trịnh Văn Tâm 1960 Bộ đội Nguyễn Hữu Hải Nguyễn Phi Hùng Phạm Thế Mạnh 1981 1977 1976 CNVC CNVC Bộ đội Ghi CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LÝ LỊCH CÔNG ĐOÀN VIÊN STT HỌ VÀ TÊN ĐOÀN VIÊN Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Thị Hà Trần Thị Hạnh Đậu Thị Hằng Hồ Thị Nga Cù Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Minh Thuận Lê Thị Tuyết NGÀY SINH NƠI SINH NGÀY VÀO CƠNG ĐỒN 01/01/1960 BMT-ĐK 1981 04/10/1963 Quảng Trị 1986 20/11/1963 Hà Tĩnh 1985 02/02/1967 Nghi Xuân 8/1988 -Hà Tĩnh 05/10/1966 Hà Tĩnh 1988 17/10/1981 Đắk Lắk 2003 10/11/1979 Buôn Mê 2000 Thuột 20/04/1978 Hà Tĩnh 1999 QUÊ QUÁN Ghi c Phú Yên Nghệ An Hà Tĩnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Qng Ngãi Hà Tĩnh CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐOÀN TỔ: Ngữ văn STT HỌ VÀ TÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Chức vụ CM Nguyễn Ngọc Châu GV Nguyễn Thị Hà GV Trần Thị Hạnh GV Đậu Thị Hằng GV Hồ Thị Nga GV Cù Thị Thanh Nga GV Nguyễn Thị Minh Thuận GV Lê Thị Tuyết GV CĐ ĐV ĐV ĐV ĐV ĐV TT ĐV ĐV Danh hiệu đăng ký SKKN đạt cấp CM CSTĐ LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT CĐ XS XS XS XS XS XS XS XS Trường PGD A A Danh hiệu đạt CM CĐ X X A A X A Ghi c ... 2007 THCS Phạm Thanh Hiền 2012 Tiểu học CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH VỢ (CHỒNG) CỦA ĐỒN VIÊN CƠNG ĐOÀN... hình viên kinh tế X X X Tổng số MG TH 2 2 1 1 Trình độ gia đình THCS THPT Trung CĐ, Đại học Cấp 2 2 1 Ghi CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc... CNVC CNVC Bộ đội Ghi CƠNG ĐỒN THCS TRƯNG VƯƠNG CƠNG ĐỒN TỔ: Ngữ văn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LÝ LỊCH CƠNG ĐỒN VIÊN STT HỌ VÀ TÊN ĐOÀN VIÊN Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG đoàn THCS TRƯNG VƯƠNG, CÔNG đoàn THCS TRƯNG VƯƠNG