CHƯƠNG TRÌNH đại hội LIÊN đội

10 67 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:37

Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các anh chÞ phô tr¸ch và các bạn đội viên về dự đại hội Liên đội năm học 2019 2020 (Hát Hành khúc đội thiếu niên Vĩnh Phú).Đã đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các anh chị phụ trách và các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ.Đội nghi lÔ vào vị trí CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019- 2020 Bạn Hạnh: Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biu, cỏc anh chị phụ trách v cỏc bn i viên dự đại hội Liên đội năm học 2019 - 2020 (Hát Hành khúc đội thiếu niên Vĩnh Phú) Đã đến làm việc, xin trân trọng kính mời vị đại biểu, anh chị phụ trách bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ Đội nghi lƠ vào vị trí! Nghiêm! Chào cờ - chào ( Trống) Quốc ca! Đội ca! Vì tổ quốc XHCN, Vì lí tưởng Bác Hồ vĩ đại, Sẵn sàng! xin kính mời vị đại biểu, anh chị phụ trách bạn ngồi xuống Kính thưa quý vị đại biểu, anh chị phụ trách, thưa toµn thể i hi! Trong khụng khớ ngào dịu mát cđa ngày mùa thu lịch sử, tồn Đảng, tồn dân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn cđa d©n téc: 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đây năm học mà đội TNTP Hồ Chí Minh thi đua chào mừng đại hội Đoàn cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, tiÕp tơc thực phong trµo học tập làm theo gơng đạo đức ca Bỏc H kớnh yờu, vận động “Thiếu nhi §Êt Tỉ thi đua thực tốt điều Bác Hồ dạy”, noi gương anh đội cụ Hồ Năm học tiếp tục thực vận động “ Xây dựng trường học thân thiờn, hc sinh tớch cc Với chủ đề năm häc “Thiếu nhi Đất Tổ Đồn kết ,chăm ngoan’’ Hơm nay, đợc trí chi uỷ, ban giám hiƯu nhµ trêng, Liên đội long trọng tổ chức đại hi để đánh giá mặt hoạt động năm häc 2018– 2019, đề chương trình hoạt động; kiƯn toàn lại ban huy liên đội nm hc 2019 – 2020 Đến dự với đại hội hơm nay, t«i xin trân trọng giới thiệu: + Về phía nhà trường: - ………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đề nghị chào mừng! +Về phía Đoàn xã xin trân trọng giới thiệu Anh (ch) . Đề nghị chào mừng! Về dự với đại hội h«m có anh chị phụ trách chi đội 18 bn i viờn đại diện cho chi đội toàn liên Đội Đề nghị Đại hội chào mừng Kính thưa quý vị đại biểu, anh chị phụ trách, thưa toµn thĨ đại hội! Trong đại hội trù bị ngày 15/10/2019 bÇu đồn chủ tịch đồn thư kí Đồn chủ tịch gồm: 1- Bạn : Nguyn Hng Hnh Chi đội : 8A Bạn : Lng Mnh Tin Chi đội : 9A Bạn: Nguyễn Lan Anh Đồn thư kí gồm: B¹n : Lờ Th Kiu Oanh : Bạn: Chi đội: 7A Chi ®éi :7B Hồng Thị Quỳnh Hoa: Chi ®éi: 9A Xin mời đồn chủ tịch đồn thư kí lªn lµm viƯc Kính thưa q vị đại biểu, anh chị phụ trách, thưa toµn thĨ đại hội! Thay mặt đoàn chủ tịch xin thông qua chơng trình đại hội nh sau: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.( Đã làm) 2.- Báo cáo tổng kết công tác đội năm học 2018 - 2019, phơng hớng nhiệm vụ liên đội năm học 2019 - 2020 3- Đại hội thảo luận 4- Đại biểu tham dự đại hội phát biểu 5- Bầu ban huy liên đội 6- Liên hoan văn nghệ 7- Chào cờ, bế mạc đại hội Nếu đại hội trí với chơng trình làm việc xin cho biĨu qut Xin cảm ơn Đại hội Bạn Hạnh: Kính thưa vị đại biểu, anh chị phụ trách! Tha toàn thể cỏc bn i viờn! Để nối tiếp chơng trình, sau õy - xin mi bn: Tin TM Đồn CT - lên đọc báo cáo tổng kết cơng tác đội năm học 2018 – 2019.Và th«ng qua dự thảo phương hướng hoạt động liên đội năm học 2019 - 2020 Bạn Lan anh: Vừa nghe báo cáo tổng kết công tác đội năm học 2018- 2019 phương hướng nhiệm vụ Liên đội năm học 2018 -2020 Sau xin mời bạn có ý kiến tham luận Theo đăng kí tham luận chi đội trước hết xin mời đại diện cho chi đội 9A:Tham luận vấn đề học tập Xin cảm ơn ý kiến tham luận chi đội 9A Ban huy Liên Đội tiếp thu ý kiến bổ xung vào bỏo cỏo tng kt phơng hớng hoạt động ca Liên đội Tiếp theo xin mời b¹n đại diện cho chi đội 6A Tham luận vấn đề ý thức thực nội quy, nề nếp bạn đội viên Liên đội Xin cảm ơn ý kiến tham luận chi đội 6A Ban huy Liên Đội tiếp thu ý kiến bổ xung vào bn bỏo cỏo tng kt phơng hớng hoạt động Liên đội Tiếp theo xin mời b¹n đại diện cho chi đội 8A Tham luận mảng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao bạn đội viên Liên đội Xin cảm ơn ý kiến tham luận chi đội 8A Ban huy Liên Đội tiếp thu ý kiến bổ xung vào bn bỏo cỏo tng kt phơng hớng hoạt động Liên đội Kính thưa đại hội chương trình tham luận xin phép khép lại Nếu chi đội có ý kiến xin viết vào giấy gửi lên đoang thư ký tổng hợp tiếp thu ý kiến đẻ bổ xung vào dự thảo phương hướng hoạt động đội năm học 2019-2020 Xin cảm ơn Đại hội Bạn Tiến : Kính thưa vị đại biểu ! anh chị phụ trách ! Thưa toàn thể bạn đội viên ®¹i héi ! Để có thành tích bật nờu trờn, năm học qua liờn i luụn nhận quan tâm sâu sắc toàn diện Chi Bộ, Ban giám hiệu thầy cô giáo Hội đồng s ph¹m nhà trường Sau xin trân trọng kính mời thầy ( c«) ……………………… …………………… BÝ th chi bé, hiệu trưởng nhà trường lªn phát biểu ý kiến đạo đại hội Thay mặt cho c¸c bạn liờn i, Em xin cm n ghi nhớ, khc sõu ý kin phỏt biu đầy tâm huyết đạo ca thy( cô) Chỳng em xin s c gng nỗ lực hc v rốn luyn tt xng ỏng với quan tâm hy vọng thầy cô dành cho chúng em Kính tha vị đại biểu, anh chị phụ trách! Tha toàn thể đại hội! Trong năm học vừa qua liên đội THCS Trm Thn nhận đợc quan tâm ban thờng vụ, hội đồng đội xã Trm Thn Để nối tiếp chơng trình em xin trõn trọng kính mêi anh: Bùi Thái Hưng Bí thư Đồn xó Trm Thn lên phát biểu ý kiến Thay mặt cho 187 bn đội viên liên đội em xin trân thành cảm ơn ý kiến đóng góp anh liên đội Chúng em hứa cố gắng nỗ lực tht nhiu cú thnh tớch hc tập rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành Đoàn viên niên cộng sản Hồ Chí Minh Bạn Hạnh : Kính thưa vị đại biểu, anh chị phụ trách! Thưa toàn thể bạn đội viên Tiếp theo chng trỡnh đề nghị hi cho biu quyt thng nht tiêu phấn đấu ca Liờn i năm häc 2019 – 2020 (Vậy 100% bạn đội viên nhÊt trÝ) Kính thưa vị đại biểu, anh chị phụ trách! Thưa toàn thể bạn i viờn Năm học 2018- 2019 ban huy liên đội phát huy vai trò tiên phong ngời đội viên , ngời huy đội giai đoạn mới, góp phần không nhỏ vào thành tích liên đội, đa liên đội trở thành liên đội vững mạnh xuất sắc, đợc H Xp loai l Liờn ụi vng manh xut sc Đến xin công bố ban huy liên đội hết nhiệm kỳ Sau đại hội tiến hành bầu Ban huy liên đội Trong phiên trù bị đại hội bầu ban kiểm phiếu gồm bạn: Bạn: Ngô Trần Cẩm Ly chi đội: 9A Bạn: Nghiêm Kỳ Phương chi đội: 7A Bạn: Bùi Tiến Đạt chi đội: 6A Mời ban kiểm phiếu lên làm việc.( Ban kiểm phiếu làm việc) ( Lúc đồn chủ tịch xuống phía ngồi , tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu vị trí khác dẫn chương trình cho đại hội giải lao, liên hoan văn nghệ) Sau xin mời đại hội giải lao liên hoan văn nghệ Bạn Ly Kính thưa vị đại biểu, anh chị phụ trách! Thưa toàn thể bạn đội viên Đại hội vừa bầu bạn vào ban huy liên đội năm học 2019– 2020 Xin mời ban huy liên đội mắt đại hội phát biểu ( Ban huy liên đội mắt, chụp ảnh thầy cô giáo BGH nhà trường, TPT BTĐ , chụp ảnh xong bạn đại diện BCH liên đội phát biểu) Bạn Tiến : Kính thưa quý vị đại biểu, thầy cô giáo, anh chị phụ trách, thưa toàn thể đại hội !Thay mặt cho bạn Ban huy liên đội mi xin cảm ơn đại hội tin tởng, yêu mến bầu vào ban huy liên đội năm học 2018 2019 Chỳng em xin s tiếp tục phát huy truyền thống liên đội, tiếp bước cha anh hệ trước nôi gương anh đội cụ Hồ , chúng em đoàn kết nỗ lực thật nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xây dựng liên đội vững mạnh Một lần em xin trân thành cảm ơn! Bạn Hạnh : Tiếp theo chương trình mời bạn: Hồng Thị Quỳnh Hoa: Chi ®éi: 9A thay mặt đồn thư ký lên thông qua nghị đại hội Bạn Hạnh : Kính thưa vị đại biểu, anh chị phụ trách, tồn thể bạn đội viên th©n mÕn Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc hiệu ; Đại hội liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS Trạm Thản thành cơng tốt đẹp Thay mặt cho đồn chủ tịch em xin chân thành cảm ơn có mặt quý vị đại biểu, thầy giáo, cô giáo, anh chị phụ trách, toàn thể bạn đội viên Chúc vị đại biểu, anh chị phụ trách sức khoẻ, công tác tốt Chúc cho liên đội liên đội mạnh! Kính mời quý vị đại biểu, anh chị phụ trách, bạn đội viên đứng dậy làm lễ chào cờ Nghiêm! chào cờ! chào! thôi.) Con xin kính mời vị đại biểu thầy cụ giỏo bạn nỏn li chỳt thi gian đẻ dự liên hoan cgucs mừng thành công đại hội ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRẠM THẢN Trạm Thản, ngày tháng năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Năm học: 2019 - 2020 Hôm nay, vào lúc 00 phút, ngày tháng năm 2019, Trường THCS Trạm Thản Liên đội tổ chức Đại hội Đại biểu Đội TNTP Hồ Chí Minh - nhiệm kỳ 2019-2020 Đại biểu thức có mặt: / Vắng mặt: ……………lí do… Dưới chủ trì Đoàn chủ tịch gồm: Bạn …………………… - Chi đội Bạn…………………… - Chi đội Bạn …………………… -Chi đội Đại hội nghe Báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2018 – 2019 Dự thảo chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2020 Đại hội lắng nghe thảo luận Đại diện Chi đội đặc biệt phát biểu đạo của: - Thầy (cơ ) giáo ……………….– Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường - Anh ……………………–BT Đoàn Xã Đại hội tập trung vào tiêu, giải pháp thực chương trình cơng tác Đội năm học này; đặc biệt trọng việc nâng cao chất lượng phong trào đôi với nâng cao kết hai mặt chất lượng tốt nghiệp THCS, thi vào THPT Đề cao tính tổ chức kỷ luật, gương mẫu Ban huy Liên-Chi đội nói riêng tất Đội viên nói chung; hăng hái tham gia hoạt động, phong trào Qua thảo luận, Đại hội biểu tiêu, phương hướng hoạt động công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 với nội dung sau: Chất lượng toàn diện chất lượng mũi nhọn: - Số lượng: Phấn đấu trì sĩ số đạt 100 % - Hạnh kiểm: Tốt: Khá: - Học lực: Giỏi: Khá: TB: Yếu: * Chất lượng mũi nhọn: - Số HS giỏi cấp tỉnh: bạn - Số HS đạt giải cấp huyện: bạn - Số HS kết nạp vào Đồn TNCS Hồ Chí Minh: 10 bạn - 100% HS khối công nhận tốt nghiệp Trung học sở - 70 % thi đỗ vào THPT - Trên 90 % học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ - 100% học sinh tham gia chương trình rèn luyện Đội viên Chất lượng phong trào: - 100% Chi đội thực tốt chương trình, mục tiêu giải pháp - 100% Chi đội tham gia tích cực phong trào, hội thi văn hóa-văn nghệ- thể dục thể thao liên đội cấp phát động - 100% Chi đội tham gia tốt phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ - 100% Chi đội có cán “Phụ trách mơn”, “Đơi bạn tiến” - 100% Chi đội tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa, áo ấm tình thương - 100% đội viên ký cam kết thực tốt theo pháp luật, bảo vệ sở vật chất, trường, lớp Về sở vật chất, quỹ hoạt động Đội: - Xây dựng quỹ Đội (theo văn huyện Đoàn).100% đội viên tham gia - Mua, đọc làm theo Báo đội, xây dựng thư viện góc lớp đạt chuẩn thư viện xuất sắc - 100% đội viên thực xây dựng quỹ bạn nghèo phong trào, chương trình nhân đạo từ thiện - 100% Chi đội tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”:, PT “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn” 4.Đăng ký danh hiệu thi đua: Liên đội mạnh Huyện Đoàn khen Chi đội: Mạnh: 6/6chi đội chi đội mạnh xuất sắc Đại hội giới thiệu bầu BCH Liên đội năm học: 2019 – 2020 gồm 07 Đội viên sau: ( Có danh sách đính kèm) Bạn ……………………………………………… Bạn ………………………………………………… Bạn ………………………………………………… Bạn ………………………………………………… Bạn ………………………………………………… Bạn ………………………………………………… Bạn ………………………………………………… Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội thành công tốt đẹp Đại hội giao cho BCH Liên đội tham mưu phối hợp chị TPT Đội tổ chức triển khai chương trình cơng tác Đội cách hiệu quả, thiết thực Trên Nghị Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 Liên đội THCS Trạm Thản Nghị thông qua trình trước tồn thể Đại hội T.M Đồn chủ tịch (Đã ký) T.M Đoàn thư ký (Đã ký) ... túc, Đại hội thành công tốt đẹp Đại hội giao cho BCH Liên đội tham mưu phối hợp chị TPT Đội tổ chức triển khai chương trình cơng tác Đội cách hiệu quả, thiết thực Trên Nghị Đại hội Liên đội năm... luận 4- Đại biểu tham dự đại hội phát biểu 5- Bầu ban huy liên đội 6- Liên hoan văn nghệ 7- Chào cờ, bế mạc đại hội Nếu đại hội trí với chơng trình làm việc xin cho biĨu qut Xin cảm ơn Đại hội Bạn... đại hội h«m có anh chị phụ trách chi đội 18 bn i viờn đại diện cho chi đội toàn liên Đội Đề nghị Đại hội chào mừng Kính thưa quý vị đại biểu, anh chị phụ trách, thưa toµn thĨ đại hội! Trong đại
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH đại hội LIÊN đội, CHƯƠNG TRÌNH đại hội LIÊN đội

Từ khóa liên quan