BÁO cáo TỔNG kết 03 năm THI HÀNH LUẬT hộ TỊCH

6 65 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:30

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Quyết Tiến, ngày tháng năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành Phần thứ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH I Kết công tác đạo, tổ chức triển khai thực Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành Công tác đạo, xây dựng tổ chức thực kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành: Ngay từ Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành, quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng ủy, UBND phường hướng dẫn Phòng Tư pháp thành phố, cơng chức Tư pháp – Hộ tịch chủ động tham mưu kế hoạch hàng năm kịp thời, đầy đủ Các chương trình, kế hoạch xây dựng chi tiết, sát với thực tiễn; đề cao trách nhiệm cá nhân trình thực thi công vụ Đồng thời, việc đạo triển khai tổ chức thực có hiệu tiến độ mà kế hoạch đề Để thực có hiệu Luật Hộ tịch địa bàn phường, UBND phường Quyết Tiến tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch văn hướng dẫn thi hành với 02 hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 18 buổi tuyên truyền, phổ biến 09 tổ dân phố địa bàn phường thu hút khoảng 460 lượt người; 06 tin phát qua hệ thống loa truyền phường Qua nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch người dân nâng cao rõ rệt Việc bố trí đội ngũ cơng chức làm cơng tác hộ tịch: UBND phường Quyết Tiến phân công 01 Cơng chức phụ trách cơng tác hộ tịch, đủ trình độ lực chuyên môn đảm nhiệm công việc Công chức thực công tác hộ tịch bố trí tiếp nhận thường xuyên để giải kịp thời cho tổ chức, cá nhân; tạo hài lòng, đồng tình cao đảm bảo quy trình phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa, cửa liên thông, phù hợp với quy định pháp luật, giải thủ tục nhanh, gọn, hẹn, không gây phiền hà, sách nhiễu, tạo hài lòng cao cho người dân Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác đăng ký quản lý hộ tịch kết triển khai đề án Cơ sở liệu hộ tịch điện tử: UBND phường trang bị riêng 01 máy tính có kết nối internet tốc độ cao cho công tác đăng ký quản lý hộ tịch, 01 máy in cho 02 Công chức Tư pháp – Hộ tịch dùng chung UBND phường ứng dụng công nghệ thông tin, thực đề án sở liệu hộ tịch điện tử từ cuối năm 2016 Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho việc đăng ký quản lý hộ tịch kịp thời, xác dễ dàng tra cứu thông tin Sau 03 năm thực Luật Hộ tịch 2014 tạo chuyển biến mạnh mẽ như: có nhiều nội dung so với quy định hộ tịch trước đây, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch Luật cắt giảm nhiều loại giấy tờ, cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành chính, phương thức nộp hồ sơ, thời gian giải quyết,… theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi tối đa cho người dân Bên cạnh đó, Luật Hộ tịch 2014 quy định việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác đăng ký, quản lý hộ tịch Theo đó, cá nhân đăng ký khai sinh cấp số định danh cá nhân Luật cho phép xây dựng sở liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch cá nhân (cùng với sở liệu giấy), qua đó, kết nối sở liệu quốc gia dân cư nhằm đảm bảo thông tin hộ tịch quản lý cách tập trung, thống Trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch địa bàn phường bước ổn định vào nếp, sở vật chất bước cải thiện Người dân nhận thức tầm quan trọng giấy tờ hộ tịch nên không tùy tiện sữa chữa, thêm, bớt; tự giác thực đăng ký kiện hộ tịch theo thời gian quy định pháp luật Công chức Tư pháp hộ tịch có trình độ từ trung cấp trở lên có chứng tin học Cơng chức chun môn xác định tầm quan trọng công tác nên tuân thủ trình tự, thủ tục theo Luật định; tham gia đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ, ln nghiên cứu tìm tòi, học hỏi, nâng cao khả năng, trình độ, nghiệp vụ nên việc giải nhanh chóng, xác, theo quy định pháp luật hộ tịch Công tác tra, kiểm tra quan quản lý cấp trên: Trong 03 năm thực 02 kiểm tra Sở Tư pháp Phòng Tư pháp thành phố đăng ký quản lý hộ tịch, kịp thời thiếu sót hướng dẫn kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm Khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác hộ tịch UBND xã không xảy Công tác phối hợp với ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến GDPL thi hành Luật hộ tịch văn hướng dẫn chi tiết thực hiện, song chưa sâu rộng mang tính hình thức, hiệu phối hợp chưa cao II Tình hình, kết giải việc hộ tịch Kết giải việc hộ tịch: Trên sở chức nhiệm vụ giao tiếp nhận giải 566 kiện lĩnh vực hộ tịch cho công dân Cụ thể: - Đăng ký khai sinh: 279 trường hợp; Trong đó: Nam: 140 trường hợp; Nữ: 139 trường hợp + Đăng ký khai sinh hạn: 210 trường hợp; Trong đó: nam: 111 trường hợp; nữ: 99 trường hợp + Đăng ký khai sinh hạn: 05 trường hợp; Trong đó: Nam: trường hợp; Nữ: trường hợp + Đăng ký lại việc sinh : 64 trường hợp; Trong đó: Nam: 27 trường hơp; Nữ: 37 trường hợp - Đăng ký kết hôn: 95 trường hợp; + Đăng ký kết hôn mới: 87 trường hợp; + Đăng ký lại kết hôn: trường hợp - Đăng ký khai tử : 51 trường hợp; Trong đó: Nam: 37 trường hợp; Nữ: 14 trường hợp + Đăng ký khai tử hạn: 32 trường hợp; Trong đó: Nam: 23 trường hợp; Nữ: 09 trường hợp + Đăng ký khai tử hạn: 18 trường hợp; Trong đó: Nam: 14 trường hợp; Nữ: 04 trường hợp + Đăng ký lại khai tử : 01 trường hợp (Nam) - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 140 trường hợp + Để kết hôn với công dân nước: 53 trường hợp + Để sử dụng vào mục đích khác: 87 trường hợp - Thay đổi hộ tịch: 06 trường hợp - Bổ sung hộ tịch: 02 trường hợp - Cải hộ tịch: 02 trường hợp Tình hình giải việc hộ tịch địa bàn phường Quyết Tiến: Việc đăng ký quản lý hộ tịch có vai trò, ý nghĩa quan trọng quản lý nhà nước quyền cấp nói chung UBND phường Quyết Tiến nói riêng ln quan tâm trọng Các kiện hộ tịch giải đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm quyền Cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch dần vào nề nếp Đồng thời, việc tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hộ tịch văn dướng dẫn thi hành nâng cao nhận thức người dân việc đăng ký hộ tịch nên kiện hộ tịch giải kịp thời, thời hạn luật định Việc áp dụng quy định Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành trình giải việc hộ tịch: - Trong trình thực quy định Luật Hộ tịch bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch cá nhân, tiếp tục ổn định công tác đăng ký quản lý hộ tịch Tuy nhiên, trình áp dụng, giải thủ tục đăng ký hộ tịch cho thấy số vướng mắc thiếu đồng bộ, thống quy định Luật Hộ tịch với số luật nội dung có liên quan Bộ luật Dân năm 2015 Theo Khoản Điều 26 Luật Hộ tịch phạm vi thay đổi hộ tịch: “ Thay đổi họ, chữ đệm tên cá nhân nội dung khai sinh đăng ký có theo quy định pháp luật dân sự” Tuy nhiên Bộ luật Dân năm 2015 quy định quyền thay đổi họ (Điều 27) quyền thay đổi tên (Điều 28) lại không nhắc đến việc quyền thay đổi chữ đệm Điều gây khó khăn cho cơng chức hộ tịch giải yêu cầu công dân Hơn nữa, theo Khoản Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 có quy định thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch, theo người yêu cầu phải nộp tờ khai giấy tờ có liên quan cho quan đăng ký hộ tịch Tuy nhiên, Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành lại không quy định cụ thể giấy tờ có liên quan giấy tờ nào, đặc biệt trường hợp thay đổi tên với lý “ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp người đó” - Sử dụng loại sổ, biểu mẫu hộ tịch việc lưu trữ sổ hộ tịch theo quy định Tuy nhiên sử dụng hầu hết mẫu sổ đăng ký hộ tịch trích lục hộ tịch khơng đủ dòng để viết thơng tin mục giấy tờ tùy thân sổ hộ tịch; mục “Tình trạng nhân” “Mục đích sử dụng” sổ Cấp giấy xác nhận tình trạng hộ nhân; mục “ quê quán” sổ khai sinh III Tình hình thực liên thông TTHC theo quy định Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT Được đạo thống UBND thành phố UBND phường, việc thực liên thông TTHC phường Quyết Tiến đáp ứng yêu cầu thời gian, thủ tục theo quy định nhân dân đánh giá cao chất lượng phục vụ nhân dân theo tinh thần cải cách hành chính; từ tháng 07/2015 đến tháng 6/2018 UBND phường Quyết Tiến cấp 270 thẻ BHYT cho trẻ tuổi, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho nhân dân Sự phối hợp liên ngành mang tính hình thức, thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế biểu mẫu nhiều bất cập, thay đổi mẫu biểu, tờ khai làm thẻ, biểu mẫu tổng hợp thay đổi không thông báo kịp thời cho Công chức Tư pháp, khiến việc làm làm lại thời gian Phần thứ hai NHỮNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH Bên cạnh kết đạt được, trình triển khai, thực Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành, UBND phường Quyết Tiến gặp phải số khó khăn, vướng mắc sau: - Công chức làm hộ tịch thường xuyên có biến động Nhiều cơng chức tư pháp – hộ tịch có trình độ, kinh nghiệm điều chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường khác nên chuyển đến môi trường mới, công chức lại phải làm quen với địa bàn nắm thông tin từ đầu - Văn hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực hộ tịch nhiều, phạm vi điều chỉnh rộng, biểu mẫu hộ tịch lại thay đổi thường xuyên dẫn đến khó triển khai nhầm lẫn áp dụng; - Trong trường hợp phải làm văn xác minh việc hộ tịch, Luật hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành không quy định rõ thời gian xác minh tối đa (cả thời gian gửi văn qua đường bưu điện) khơng q ngày nên gây khó khăn cho công chức hộ tịch hẹn trả kết cho công dân Phần thứ ba ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Nhằm phát huy kết đạt kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc Luật Hộ tịch văn hướng dẫn thi hành, thời gian tới UBND phường Quyết Tiến nhận thấy cần thiết phải thực tốt số nội dung sau: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch văn hướng dẫn thi hành; - Đề nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung số quy định bất cập, vướng mắc nêu để đảm bảo việc giải thủ tục hành theo quy định pháp luật - Đề nghị Sở Tư pháp Phòng Tư pháp thành phố quan tâm công tác đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời giúp xã, phường pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tế mà pháp luật chưa điều chỉnh điều chỉnh chưa rõ ràng; tăng cường tổ chức mở lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác hộ tịch để tạo điều kiện cho cán Tư pháp – Hộ tịch nâng cao nghiệp vụ, thống trình thực áp dụng pháp luật - Đề nghị điều chỉnh Sổ biểu mẫu hộ tịch để đủ dòng điền đầy đủ thông tin theo quy định - Đẩy mạnh đồng việc sử dụng phầm mềm đăng ký, quản lý hộ tịch Bộ Tư pháp nước Trong phần mềm nên thêm trường tra cứu thông tin công dân để công chức Hộ tịch dễ dàng tra cứu thông tin hộ tịch, giảm thời gian giải việc hộ tịch - Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan việc thực liên thông TTHC, đảm bảo giải u cầu cơng dân xác, kịp thời Trên báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành UBND phường Quyết Tiến./ Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN - UBND thành phố (Phòng Tư pháp) - Lưu VT ... ký hộ tịch nên kiện hộ tịch giải kịp thời, thời hạn luật định Việc áp dụng quy định Luật Hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành trình giải việc hộ tịch: - Trong trình thực quy định Luật Hộ tịch. .. dân xác, kịp thời Trên báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch văn quy định chi tiết thi hành UBND phường Quyết Tiến./ Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN - UBND thành phố (Phòng Tư pháp)... Khoản Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 có quy định thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch, theo người yêu cầu phải nộp tờ khai giấy tờ có liên quan cho quan đăng ký hộ tịch Tuy nhiên, Luật Hộ tịch văn quy
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo TỔNG kết 03 năm THI HÀNH LUẬT hộ TỊCH, BÁO cáo TỔNG kết 03 năm THI HÀNH LUẬT hộ TỊCH

Từ khóa liên quan