Tóm tắt quy trình sản xuất điện năng(Thủy điện Trị an)

1 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:39

Với dung tích hồ chứa là 2,76 tỉ m3 ở cao trình mực nước dâng bình thường là 62m, tổng công suất định mức của nhà máy là 4x100=400 MW.Ở chế độ bù đồng bộ, máy phát hoạt động như một động cơ điện, tiêu thụ lượng công suất 2 MW của lưới điện để phát công suất vô công lên hệ thống điện quốc gia từ 43 MVAr đến +83 MVAr để điều chỉnh điện áp cho hệ thống điện tuỳ theo yêu cầu của hệ thống(theo lệnh của điều độ quốc gia A0 hoặc điều độ miền Nam A2). Nước từ hồ chính chảy qua kênh nối hai hồ tới hồ phụ. Cuối hồ phụ là cửa nhận nước, nước chảy qua lưới chắn rác để lược bỏ rác, cây gỗ, … trước khi đổ vào đường ống áp lực. TĨM TẮT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG - - - - - - - Với dung tích hồ chứa 2,76 tỉ m3 cao trình mực nước dâng bình thường 62m, tổng cơng suất định mức nhà máy 4x100=400 MW Ở chế độ bù đồng bộ, máy phát hoạt động động điện, tiêu thụ lượng công suất MW lưới điện để phát công suất vô công lên hệ thống điện quốc gia từ -43 MVAr đến +83 MVAr để điều chỉnh điện áp cho hệ thống điện tuỳ theo yêu cầu hệ thống(theo lệnh điều độ quốc gia A0 điều độ miền Nam A2) Nước từ hồ chảy qua kênh nối hai hồ tới hồ phụ Cuối hồ phụ cửa nhận nước, nước chảy qua lưới chắn rác để lược bỏ rác, gỗ, … trước đổ vào đường ống áp lực Sau qua lưới chắn rác, nước chảy qua cửa van sửa chữa (đã kéo lên), qua cửa van sửa chữa cố (đã nâng) đổ vào tổ máy theo đường ống áp lực Đoạn đầu đường ống áp lực có độ dốc nhỏ, đoạn cuối có độ dốc lớn làm tăng áp lực nước đổ vào buồng xoắn Buồng xoắn tạo hướng lực nước cánh hướng nước điều chỉnh lượng nước đổ vào bánh xe công tác Bánh xe công tác nhận lượng nước để quay trục máy phát (trục đứng) làm quay rotor Sau truyền lượng cho bánh xe công tác, nước chảy qua côn ống hút đổ hạ lưu vào sơng Đồng Nai Dòng điện chiều đưa vào rotor qua hệ thống chổi than vành góp để kích từ cho tổ máy Khi rotor quay tạo nên từ trường biến thiên móc vòng lên cuộn dây Stator sinh suất điện động cảm ứng Điện áp đầu cực máy phát 13,8 kV Tổ máy hòa vào lưới điện thơng qua máy cắt đầu cực Thay đổi công suất hữu công ta điều chỉnh độ mở cánh hướng nước, thay đổi cơng suất vô công để điều chonhr điện áp ta điều chỉnh dòng điện kích từ Sau tổ máy hòa vào lưới điện, qua máy biến áp điện áp nâng lên 220 kV, đưa đến trạm phân phối ngồi trời OPY-220 kV để hòa vào lưới điện quốc gia thông qua xuất tuyến Hiện nay, OPY-220 kV có ba tuyến đường dây là: Trị An – Sơng Mây, Trị An – Bình Hòa Trị An – Bình Hòa Ngồi ra, thơng qua hai máy biến áp tự ngẫu AT8 AT9, điện áp 220kV hạ áp xuống 110 kV cung cấp cho trạm phân phối trời OPY-110 kV 6,3 kV cung cấp cho trạm phân phối hợp nhà KPY-II 6,3 kV cho trạm Hiếu Liêm Trạm phân phối ngồi trời OPY-110 kV có đường dây ra: Trị An - Kiệm Tân, Trị An - Tân Hòa, Trị An - Thạnh Phú, Trị An-Vĩnh An Trị An - Phú Giáo Kiểm soát việc đo đếm số liệu điện năng, ngồi cơng tơ riêng nhà máy, ngày nhà máy gửi số liệu 25 điểm đo cho A0, A0 cài phần mềm thu thập báo cáo số liệu tự động qua 25 công tơ Hàng tháng công ty chốt số liệu công tơ để báo cáo cho A0, gửi cho Truyền tải điện Điện lực Đồng Nai Sản lượng nhà máy tính tốn với A0 thơng qua điểm đo chính, cơng tơ đầu MBA phía 220kV Các điểm đo lại điểm đo dự phòng cấp cấp cho A0 cung cấp cho Truyền tải điện Điện lực Đồng Nai Tất công tơ kiểm định hàng năm có niêm phong kẹp chì Trị An, ngày 9-11-2017 Huỳnh Ngọc Cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt quy trình sản xuất điện năng(Thủy điện Trị an), Tóm tắt quy trình sản xuất điện năng(Thủy điện Trị an)