TRON THU MAIL MERGE TRONG WORD 2010

13 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:36

TÌM HIỂU VỀ CHỨC NĂNG TRƠN THƯ MAIL MERGE TRONG WORD 2010 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHÚC NĂNG CỦA MAIL MERGE Như bạn biết trộn thư (mail merge)là chức có sẵn hữu dụng Word 2010 Mail merge thường dùng để trộn nội dung soạn thảo với sở liệu thông tin thay đổi việc kết hợp Word Excel Trong thực tế, cần phải in văn gửi cho nhiều người, chẳng hạn thư mời, phiếu báo điểm, giấy chứng nhận, tốt nghiệp… Thay phải gõ thông tin người vào nội dung giấy chứng nhận , ta dùng cơng cụ Mail Merge để giải vấn đề cách nhanh chóng xác CHƯƠNG II: TẠO DỮ LIỆU Tạo hai tập tin liệu, tập tin có định dạng word tập tin có định dạng excel Tập tin liệu có định dạng word có nội dung tài liệu Là tài liệu có chứa nội dung thơng tin giống cho tất người Lê Đình Điển Trang Tập tin liệu có định dạng excel có nội dung gồm danh sách người nhận bao gồm tên, địa ngày sinh, thêm nhiều thơng tin khác tên công ty, chức vụ… CHƯƠNG III: TRỘN THƯ TỪ EXCEL QUA WORD Ta mở file word cần trôn ra, chọn lớp Mailings  Start Mail merge  Step by step mail merge wizard Lê Đình Điển Trang Xuất hộp thoại Mail Merge Lê Đình Điển Trang Ở có bước Chọn next: starting document để sang bước thứ hai Ta tiếp tục chọn Next: select recipients để sang bước Lê Đình Điển Trang Chú ý: bước chọn Browse… để đến tập tin excel mà bạn đả tạo để chền vào word Lê Đình Điển Trang Tìm đến tập tin mà excel mà lưu, tập tin Danh sach click vào tập tin chon Open Xuất hiên hộp thoại Select Table Click Sheet1$ chọn Ok Xuất hộp thoại Mail Merge Recipients Lê Đình Điển Trang Ở liệt kê chi tiết cột mà mìh tạo từ trước, khơng cần thiết nội dung bỏ chọn hàng đó.và chọn Ok Lê Đình Điển Trang Chọn Next: write you letter để qua bước thứ Lê Đình Điển Trang Bây bước quan trọng, chèn liệu vào Kích chuột vào trước ô Báo cho anh (chị) chọn More items Click vào Trường HỌ TÊN chọn Insert Và tiếp tục đặt trỏ chuột trước mục sinh ngày chọn More items Lê Đình Điển Trang Click vào trường NGÀY SINH chọn Insert để chèn Tương tự mục Quê quán, ngành, giới tính ta làm tương tự Khi điền xòng thơng tin ta có sau Ta chọn Next : Preview your letters để sang bước Lê Đình Điển Trang 10 Ở bước ta thấy tập tin word điền đầy đủ thông tin học sinh thứ vào mục theo yêu cầu bạn chọn Next để qua bước thứ Trong bước thứ báo hồn tất bước trộn thư Và có hai lựa chọn, Print ( In toàn giấy báo trộn ) Hai Edit individual letters (xem trước giấy báo đó) Ta chọn lựa chon hai xuất bảng sau Lê Đình Điển Trang 11 Mục All ( để xem tất giấy báo) Mục Curent record (chọn tại) Mục From To ( chọn danh sách giấy báo) Ở ta chọn All để xem tất giấy báo Lê Đình Điển Trang 12 Ở ta có sinh viên nên giấy báo thơi Vậy xong việc trộn thư Maill Merge Chúc Bạn Thành Cơng ^^ Lê Đình Điển Trang 13 ... III: TRỘN THƯ TỪ EXCEL QUA WORD Ta mở file word cần trôn ra, chọn lớp Mailings  Start Mail merge  Step by step mail merge wizard Lê Đình Điển Trang Xuất hộp thoại Mail Merge Lê Đình Điển Trang... chền vào word Lê Đình Điển Trang Tìm đến tập tin mà excel mà lưu, tập tin Danh sach click vào tập tin chon Open Xuất hiên hộp thoại Select Table Click Sheet1$ chọn Ok Xuất hộp thoại Mail Merge. .. bước Lê Đình Điển Trang 10 Ở bước ta thấy tập tin word điền đầy đủ thông tin học sinh thứ vào mục theo yêu cầu bạn chọn Next để qua bước thứ Trong bước thứ báo hồn tất bước trộn thư Và có hai
- Xem thêm -

Xem thêm: TRON THU MAIL MERGE TRONG WORD 2010 , TRON THU MAIL MERGE TRONG WORD 2010