Đồ án Tính quá trình cháy của nhiên liệu than và thiết kế cấp phối trong sản xuất xi măng năng suất 1 triệu tấn trên năm

31 114 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU  BÁO CÁO MƠN Q TRÌNH THIẾT BỊ Đề Tài: Tính tốn q trình cháy nhiên liệu than thiết kế cấp phối sản xuất xi măng suất 1triệu tấn/năm GVHD: ThS Lê Minh Sơn Danh sách nhóm Nguyễn thị Ngọc Diễm 1510406 Nguyễn Trần Duẫn 1510420 Bùi Thị Tuyết Ngân 1512116 Nguyễn Thị Minh Thư 1513384 Ngày 15 tháng 11 năm 2017 Quá trình thiết bị silicate Nhóm Mục Lục Contents GVHD: Lê Minh Sơn Quá trình thiết bị silicate Nhóm Mục lục hình: Mục lục bảng Bảng 1.1 Diễn biến q trình hóa lý nung luyện ……………………………………… Bảng 5.1 Thành phần hóa hai nguyên liệu 100% 16 Bảng Bảng quy đổi nguyên liệu khô chưa nung 100% 16 Bảng 5.3 Thành phần cấu tử điều chỉnh (nguyên liệu khô chưa nung 100%) 17 Bảng 5.4 Thành phần hóa học tro than 17 Bảng 5.5 Nguyên liệu khô nung 100% 17 Bảng 5.6 Các modun, hệ số 18 GVHD: Lê Minh Sơn Q trình thiết bị silicate Nhóm 1.Tổng quan 1.1 Giới thiệu sơ lược xi măng Poóc Lăng (XMP) + Xi măng Pooc lăng (XMP): Là sản phẩm nghiền mịn hỗn hợp gồm clinker XMP thạch cao ( CaSO4.2H2O) (3÷5%).Ngồi có phụ gia công nghệ ( phụ gia trợ nghiền , phụ gia bảo quản) + Xi măng Pooc lăng hỗn hợp (PCB): Là sản phẩm nghiền mịn hỗn hợp gồm Clinker XMP , thạch cao (3÷5%) phụ gia hỗn hợp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Tính quá trình cháy của nhiên liệu than và thiết kế cấp phối trong sản xuất xi măng năng suất 1 triệu tấn trên năm, Đồ án Tính quá trình cháy của nhiên liệu than và thiết kế cấp phối trong sản xuất xi măng năng suất 1 triệu tấn trên năm, + Xi măng Pooc lăng (XMP): Là sản phẩm nghiền mịn của hỗn hợp gồm clinker XMP và thạch cao ( CaSO4.2H2O) (35%).Ngoài ra có thể có phụ gia công nghệ ( phụ gia trợ nghiền , phụ gia bảo quản)., Tính quá trình cháy nhiên liệu, Thiết kế cấp phối trong quá trình sản xuất xi măng, Tính cân bằng vật chất của toàn nhà máy, CÂN BẰNG VẬT CHẤT CHO TOÀN NHÀ MÁY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm