SKKN Liên hệ thực tế vào trong giảng dạy

13 159 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:22

Bậc Tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Tiếng Anh ở bậc Tiểu học cũng như những môn học khác, cung cấp những tri thức ban đầu, những nhận thức về việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Vì vậy câu hỏi lớn đặt ra là “Làm thế nào để chuẩn bị tốt hành trang ngoại ngữ vào đời ?” A ĐẶT VẤN ĐỀ I Mục đích sáng kiến kinh nghiệm: Bậc Tiểu học bậc học góp phần quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Môn Tiếng Anh bậc Tiểu học môn học khác, cung cấp tri thức ban đầu, nhận thức việc sử dụng ngơn ngữ nước ngồi Vì câu hỏi lớn đặt “Làm để chuẩn bị tốt hành trang ngoại ngữ vào đời ?” Để góp phần đổi phương pháp dạy học môn Tiếng Anh Tiểu học theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu Hình thành rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực trình giao tiếp Tạo hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh môn coi mẻ khó khăn việc liên hệ thực tế vào giảng dạy môn Tiếng Anh quan trọng, nhằm mục đích để em học mà chơi, chơi mà học Liên hệ từ thực tế giúp em lĩnh hội kiến thức, từ ngữ mà giúp em củng cố khắc sâu II Nguyên nhân: Việc cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo lực tự học học sinh giải pháp để nâng cao giáo dục Chính Bộ Giáo dục Đào tạo tập trung đổi chương trình dạy học Tiếng Anh Theo phương pháp truyền thống, giáo viên làm trung tâm, giáo viên đọc viết sẵn, học sinh ghi chép thụ động từ mẫu câu sau nhà học thuộc lòng khơng tạo khả tư sáng tạo phong phú em Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy phải phù hợp với đối tượng học sinh Nhiều phương pháp dạy – học đưa ngành Giáo dục nhằm khắc phục hạn chế mà ngành đối mặt Tuy nhiên, vấn đề đưa mang nặng lý thuyết tập trung phần lớn cấp học cao Quan tâm tới phương pháp dạy – học cấp Tiểu học vấn đề cấp thiết, tạo tảng lâu dài cho việc lên cấp học sau Hệ thống sách dạy- học ngoại ngữ trú trọng năm gần Thực tế, việc phản xạ Tiếng Anh tự nhiên, giao tiếp trẻ với người ngữ, giao tiếp tình sống ngày hạn chế Bên cạnh đó, sách Tiếng Anh trẻ em Bộ Giáo dục Đào tạo, quốc tế trọng đến vấn đề giao tiếp- tương tác học sinh, đặc biệt qua tình đời thường, trường, sống xung quanh Một tình số sách quốc tế không phù hợp với học sinh Việt Nam Ví dụ học sinh Việt Nam thưởng chơi nhảy dây, bóng đá trò bóng bàn nhào lộn Học sinh Việt Nam chủ yếu xe đạp, xe bus đến trường tàu hỏa tàu điện ngầm Hơn nữa, giao tiếp tiếng Anh cho yêu cầu vô cấp bách thực tế học sinh Việt Nam giỏi ngữ pháp phản xạ tự nhiên lại hạn chế Những lý cho thấy tầm quan trọng liên hệ thực tế dạy câu hỏi đặt phải tìm phương pháp để lồng ghép tình thực tế vào dạy Đó lý tơi chọn sáng kiến kinh nghiệm “Liên hệ thực tế giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học: vai trò phương pháp” nhằm mục đích nghiên cứu tầm quan trọng liên hệ thực tế giảng dạy tiếng Anh phương pháp lồng ghép liên hệ thực tế giảng dạy giúp học phát triển kỹ giao tiếp tiếng Anh B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề: Thứ nhất, thông tư 30 Bộ giáo dục đào tạo đánh giá học sinh tiểu học nhấn mạnh đánh giá việc giao tiếp, hợp tác học sinh “Giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến bộ” (Điều 3, thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT) Thứ hai, số phương pháp giảng dạy ngoại ngữ đại giới trọng việc liên hệ thực tiễn vào dạy Mơ hình giảng dạy dựa tình huống, nhiệm vụ(Task- based language teaching, TBLT)(Willis, 2007) khuyến khích học sinh sử dụng ngơn ngữ thơng qua tình huống, hoạt động gắn với thực tế học sinh ví dụ thăm bạn, mua sắm nghe điện thoại Từ giúp tăng khả giao tiếp học sinh khuyến khích lấy học sinh làm trung tâm Dưới ví dụ hoạt động giảng dạy tiếng anh chương trình tiếng anh TALL English có ứng dụng mơ hình TBLT Các hoạt động xếp theo trình độ từ đến trung cấp tình giao tiếp gặp người bạn mới, nói gia đình, thói quen hằng, miêu tả người, đường, xin lỗi, lời mời, … (Nguồn: http://www.tallenglish.com/task-based-language-learning-applied-toenglish-as-a-second-language-esl-teaching/) Mơ hình giảng dạy theo đường hướng giao tiếp (Communicative Language Teaching, CLT) trọng đến cách tổ chức hoạt động lớp Tại đây, nhiệm vụ người dạy cần tạo nhiều tình giao tiếp phù hợp với học sinh dạy: Giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, giám sát, quản lý hoạt động; học sinh người trực tiếp giao tiếp tình cụ thể Một số hoạt động giảng dạy mơ hình vấn (Interviews), sắm vai (Role-play), giải vấn đề (problem-solving) ,tranh luận ( debate) điền thông tin (Information Gap) Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiên tiến ESA nhà giáo dục học Jemery Harmer nhấn mạnh vào A(Activate- vận dụng) nhằm khuyến khích học sinh sử dụng ngơn ngữ thơng qua tình thực tế giả dụ Một số hoạt động cụ thể sắm vai (Role-play), thảo luận nhóm (Discussons), hay thuyết trình (Presentations) Các tài liệu tham khảo Hội đồng Anh cách tạo hứng thú cho học sinh tiếng Anh tập trung vào tình hng thực tế Các nhà giáo dục học khuyến khích giáo viên sử dụng hoạt động cá nhân hóa (personalize) hay hoạt động bên lớp học ( look outside the classroom) để giúp học sinh hứng thú với môn học Tóm lại, việc liên hệ thực tiễn vào dạy trọng giới giáo dục Việt Nam quan tâm II.Thực trạng vấn đề: Thuận lợi: Trường TH Kim Đồng trường chuẩn quốc gia nên việc dạy học tiếng Anh đề cao Mỗi tuần học sinh học tiết tiếng Anh, có giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy môn Tiếng Anh Mỗi tiết học kéo dài 35- 40 phút Hệ thống sách học sinh sử dụng Sách Tiếng Anh Bộ Giáo Dục Ngồi chương trình học lớp, học sinh tham gia học câu lạc tiếng Anh, tham gia thi Internet Giải toán tiếng Anh Về sở vật chất, nhà trường có riêng phòng tiếng Anh trang bị đầy đủ máy chiếu, loa đài cho học sinh học tập Các tiết học hàng ngày diễn lớp học học sinh; học sinh học với tranh ảnh, đài Chương trình học theo chuẩn giáo dục; sách học áp dụng rộng rãi tồn tồn quốc Giáo viên có lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cơng tác giảng dạy mơn Tiếng Anh Khó khăn: Trang thiết bị dạy học hạn chế, số tiết học học sinh học với máy chiếu hạn chế nên em hội quan sát, thực hành theo video người xứ Bên cạnh đó, phòng tiếng Anh trường chưa trạng bị đủ thiết bị nghe nhìn nói cho học sinh thực hành Hơn có hạn chế thời gian hình thức tổ chức lớp học Học sinh cấp tiểu học nhỏ tuổi nên tốc độ viết em chậm Đây lý chủ yếu dẫn đến việc hạn chế thời gian tổ chức hoạt động giao tiếp Bên cạnh đó, hình thức tổ chức hoạt động chưa phong phú Ý thức học tập chưa cao, em lứa tuổi hạn chế ý thức học tập Các em ham chơi nên ý thức chưa cao Một số em ngại giao tiếp em tiếp thu chậm em bị hạn chế tâm lý, ngại thực hành trước đông người Thực trạng vấn đề Do vấn đề nghiên cứu liên hệ thực tế học nhằm tăng khả giao tiếp tiếng Anh nên người nghiên cứu sử dụng chủ yếu kết kỹ Nghe – Nói học sinh nghiên cứu kèm so sánh với kết kỹ Đọc – Viết Bảng 1: Kết khảo sát chất lượng tháng năm 2016 kỹ Đọc – Viết: Lớp Sỹ số Đạt Chưa đạt SL % SL % 3B 30 25 83,3 16,7 4B 30 26 86,7 13,3 4C 32 25 78,1 21,9 5A 30 25 83,3 16,7 5C 26 20 76,9 23,1 Bảng 2: Kết khảo sát chất lượng đầu năm kỹ Nghe- Nói Lớp 3B 4B 4C 5A 5C Sỹ số 30 30 32 30 26 SL 18 22 21 20 17 Đạt % 60 73,3 65,6 66,7 65,4 Chưa đạt SL % 12 40 26,7 11 34,4 33,3 34,6 Từ hai bảng thấy chênh lệch lớn kỹ Đọc- Viết kỹ Nghe- Nói Kỹ Nghe – Nói thấp kỹ Đọc – Viết III Các biện pháp tiến hành: Công tác chuẩn bị trước lên lớp Để chuẩn bị hoạt động liên hệ thực tế học, giáo viên cần chuẩn bị việc sau đây: Lập kế hoạch dạy học tổ chức hoạt động xen kẽ phù hợp tiết học Giáo viên cần chuẩn bị phương áp hỗ trợ trường hợp tiết dạy không theo kế hoạch ban đầu Chuẩn bị đồ dùng dạy học (posters, thẻ từ, bảng phụ, bút, tranh,…) Tùy vào nội dung học điều kiện mà giáo viên có chuẩn bị phù hợp Ví dụ dạy 13- Đồ ăn, đồ uống sách Tiếng Anh Bộ giáo dục (Would you like some milk), giáo viên chuẩn bị số menu thật từ nhà hàng học sinh thực hành cách gọi đồ ăn, đồ uống (Ảnh sưu tầm) Giáo viên sử dụng đồ dùng học sinh lớp học Chuẩn bị máy tính, máy chiếu tiết dạy có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Chuẩn bị, xếp lớp học để tổ chức học sinh số hoạt động hiệu Ví dụ kê bàn ghế hình U, phân cơng nhóm trưởng (Ảnh sưu tầm) Hình thức tổ chức hoạt động thực tiễn - Theo cá nhân: Giáo viên thành viên lớp hỏi trực tiếp bạn lớp - Theo đôi: Giáo viên chia cặp cho học sinh tự chọn ngẫu nhiên theo danh sách lớp - Theo nhóm 4- người: Giáo viên chia theo vị trí ngồi ngày cho học sinh tự chọn - Theo nhóm lớn(tổ): Giáo viên chia theo tổ nhóm lớn (8-10 người) tùy vào sỹ số học sinh - Theo tập thể Tiến trình thực phương pháp Có nhiều cách giúp học sinh tăng cường giao tiếp tình thực tế áp dụng với dạy, trình độ học sinh lại khác nên giáo viên cần chọn lựa cách phù hợp Mỗi hoạt động lại thực phẩn Warm up, Before, While phần Post Sau vài phương pháp mà người nghiên cứu đúc kết qua trình giảng dạy nghiên cứu tài liệu nhằm giúp em cọ xát với tình thực tế học: 3.1 Hoạt động sắm vai ( Role- play) Hình thức tổ chức: Theo cặp, theo nhóm nhỏ theo nhóm lớn Chuẩn bị: Tranh ảnh, tờ quảng cáo, giáo cụ trực quan, đồ dùng học sinh, đồ dùng xung quanh lớp học Thời điểm áp dụng: trình luyện tập (While) sau luyện tập (Post) Nội dung: Giáo viên đưa tình thực tế, chia vai cho học sinh cho học sinh lựa chọn vai để tăng hứng thú Học sinh nhận vai vận dụng mẫu câu giáo viên gợi ý để luyện tập Ví dụ: 4- chủ đề quần áo, sách Let’s go 3, học sinh luyện mẫu câu: Which hat you like? - I like the red one Sau luyện tập tranh sách, giáo viên cho học sinh sắm vai thành Người bán hàng- người mua hàng cửa hàng quần áo để thực hành Giáo viên tận dụng tủ quẩn áo, giá tro quần áo lớp để tiến hành hoạt động(Ảnh minh hoạt) Thời gian thực hiện: 10 phút Hình thức: Nhóm đơi Giáo viên cung cấp thêm số từ chủ đề quần áo “jacket, Tshirt” (Ảnh minh họa sưu tầm) A salesclerk: Which jacket you like? A customer: I like the white one Phương pháp giúp học sinh Đóng vai tạo mơi trường kích thích, mô thực tế cho phép học sinh tăng cường hiểu biết tình kiện tái họ Sinh viên có nhìn sâu vào khái niệm then chốt việc diễn xuất vấn đề thảo luận lớp học Họ phát triển kỹ thực hành cho chuyên môn 3.2 Hoạt động vấn ( Interviews) Hình thức tổ chức: Theo cặp, theo nhóm Thời điểm áp dụng: Sau học sinh luyện tập mẫu câu Chuẩn bị: Bảng hỏi cho học sinh(tùy chọn) Nội dung: Giáo viên đưa tình huống, câu hỏi vấn tùy vào học, sau cho học sinh vấn bạn xung quanh lớp Ví dụ: 8- Đồ dung học tập, học sinh học số đồ dùng học tập mẫu câu : “Is this/that your pen?” Sau học sinh luyện tập, giáo viên cho học sinh vấn bạn lớp đồ dùng bạn (Ảnh minh họa, lớp 3B trường TH Kim Đồng) S1: Is that your pen? S2: yes it is/ No, it is not … Ưu điểm phương pháp giúp cho học sinh chủ động việc hình thành mẫu câu, học sinh tự đặt câu hỏi, thu thập thông bạn khác lớp Với phương pháp em đặt câu hỏi cho nhiều bạn lớp, nhanh ghi nhớ từ vựng mẫu câu học 3.3 Hoạt động kết hợp thảo luận (Discussion) & Giải tình ( Problem- solving) & Thuyết trình ( Discussions) Hình thức tổ chức: Theo nhóm nhỏ (4-6 người) theo nhóm lớn (8-10 người) Thời điểm áp dụng: Sau học sinh học từ vựng mẫu câu Chuẩn bị: Tình thực tế, bảng phụ, bút,… Nội dung: Giáo viên đưa tình thực tế khuyến khích học sinh cần làm việc theo nhóm để giải vấn đề Ví dụ: 3- Phương tiện giao thông, sách Tiếng Anh lớp 5, học sinh học phương tiện giao thông “ train, plane, bus, taxi,….”và mẫu câu “ I always take a bus to school” Giáo viên đưa tình huống” You visited Ho Chi Minh city last summer How did you get there?” (Bạn thăm thành phố Hồ Chí Minh mùa hè trước Bạn phương tiện nào? Và yêu cầu nhóm thể qua tranh sau lên thuyết trình trước lớp Ưu điểm phương pháp tăng cường hội tham gia đóng góp xây dựng học sinh; tăng thêm tần số luyện tập, tiết kiệm thời gian; tăng thêm hội cho nhiều học sinh làm việc lúc; tăng cường giao tiếp, trao đổi, hợp tác, giúp đỡ lẫn học sinh tạo điều kiện cho giáo viên làm việc với tư cách người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh IV Hiệu SKKN Sau thời gian áp dụng hoạt động với nhóm đối tượng học sinh nghiên cứu, kết kỹ Nghe- Nói học sinh sau học kỳ II sau: Bảng 3: Kết học tập kỹ Nghe- Nói sau học kỳ II năm học 20162017 Lớp Sỹ số Đạt Chưa đạt SL % SL % 3B 30 29 96,7 3,3 4B 30 30 100 0 4C 32 31 96.9 3,1 5A 30 29 96,7 3,3 5C 26 25 96,2 3,8 Từ kết thực tế giảng dạy, người nghiên cứu nhận thấy việc liên hệ thực tế học giúp phát triển kỹ nghe nói học sinh Đồng thời giúp học sinh tự tin giao tiếp, phản xạ nhanh Bên cạnh đó, thi ngồi nhà trường tổ chức, học sinh giải thưởng cao Có em học sinh đạt giải thi IOE cấp tỉnh *Kết luận rút sau tiến hành: Sau lựa chọn để vận dụng sáng kiến kinh nghiệm nhận thấy: học sinh nắm kiến thức học mà nhớ lâu kiến thức học Các em rèn khả nhanh nhẹn, khéo léo tạo cho em mạnh dạn, tự tin Điều đáng mừng em học hào hứng, chờ đợi tiết học cho em lòng u thích, ham mê mơn Tiếng Anh C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẨT Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm SKKN thực đóng vai trò quan trọng nhận thức giáo viên liên hệ thực tế giảng dạy ngoại ngữ Giáo viên có thêm công cụ để giảng dạy chuẩn bị tốt hơn, đầu tư tâm huyêt với công việc nhiều Với học sinh, SKKN giúp tăng cường khả giao tiếp học sinh tình cụ thể, phản xạ tiếng anh nhanh tự nhiên Hơn nữa, học sinh hứng thú với môn học chất lượng học tập nâng cao Giáo viên sử dụng nhiều hoạt động với đa dạng lứa tuổi học sinh khác Người nghiên cứu nghiên cứu lớp 3B,4B, 4C, 5A, 5C giáo viên áp dụng với khối 3,4, tùy vào dạy Ngồi kỹ nghe nói, giáo viên áp dụng vào kỹ đọc viết hay môn học khác Bài học kinh nghiệm Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Liên hệ thực tế giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học: vai trò phương pháp” vào giảng dạy rút học kinh nghiệm sau: Giáo viên cần quan tâm nhiều học sinh yếu kém, giúp đỡ em, người giáo viên phải trực tiếp dẫn để em hiểu học, lớp đơng giáo viên cử em học sinh giỏi kèm em học sinh yếu, Giáo viên dạy cần làm nhiều đồ dùng học tập hơn, chuẩn bị kĩ đồ dùng cần thiết cho dạy ngày hơm vật thật tốt, sử dụng flash card để thay Cần cho em chơi trò chơi whisper ( thầm) để em giữ yên lặng, hoạt động dễ gây trật tự ảnh hưởng đến lớp bên cạnh Đề xuất Với Sở GD& ĐT, người nghiên cứu đề xuất Sở tạo điều kiện thêm cho giáo viên hệ thống sách, chương trình học, hệ thống đánh giá học sinh khóa huấn luyện ngắn hạn dành cho giáo viên Với lãnh đạo nhà trường, người nghiên cứu đề xuất đầu tư thêm sở vật chất, trang thiết bị đại lớp học để tạo môi trường tốt cho việc giảng dạy giáo viên việc học học sinh 10 D TÀI LIỆU THAM KHẢO http://vietbao.vn/Giao-duc/Tieng-Anh-cua-sinh-vien-Viet-Nam-o-trinhdo-rat-thap-so-voi-the-gioi/45125542/202/ https://www.britishcouncil.vn/gioi-thieu/bao-chi/bai-viet-ban-tin/lua-tuoinao-la-phu-hop-cho-tre-bat-dau-hoc-ngoai-ngu http://www.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/best%20of %20bilash/taskbasedlanguageteaching.html http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=1707 https://www.teachingenglish.org.uk/article/a-task-based-approach http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/152040/hoc-tieng-anh-hieu-qua-voiphuong-phap-esa.html http://www.tallenglish.com/task-based-language-learning-applied-toenglish-as-a-second-language-esl-teaching/ https://www.brown.edu/about/administration/sheridan-center/teachinglearning/effective-classroom-practices/interactive-classroom-activities http://huc.edu.vn/chi-tiet/2033/Vai-tro-cua-tro-choi-ngon-ngu-tronggiangday-tieng-Anh.html 10.https://www.teachingenglish.org.uk/article/motivating-students 11.www.cambridgeuniversity/gamesinenglish 12.www.macmilan 13.www.englishforkids 14.www.easyenglish/games 15.www.supersimpleenglishsongs 16.Giáo trinh TKT – Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội 11 MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ I Mục đích SKKN II Nguyên nhân B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề II.Thực trạng vấn đề Thuận lợi Khó khăn Thực trạng vấn đề III Các biện pháp tiến hành Công tác chuẩn bị Hình thức tổ chức hoạt động Tiến hành phương pháp 3.1 Hoạt động sắm vai 3.2 Hoạt động vấn 3.3 Hoạt động kết hợp thảo luận giải tình thuyết trình IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm Bài học kinh nghiệm Đề xuất, khuyến nghị D TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 Trang 2 5 6 8 10 10 11 11 12 13 13 ... nghiệm Liên hệ thực tế giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học: vai trò phương pháp” nhằm mục đích nghiên cứu tầm quan trọng liên hệ thực tế giảng dạy tiếng Anh phương pháp lồng ghép liên hệ thực. .. bách thực tế học sinh Việt Nam giỏi ngữ pháp phản xạ tự nhiên lại hạn chế Những lý cho thấy tầm quan trọng liên hệ thực tế dạy câu hỏi đặt phải tìm phương pháp để lồng ghép tình thực tế vào dạy. .. XUẨT Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm SKKN thực đóng vai trò quan trọng nhận thức giáo viên liên hệ thực tế giảng dạy ngoại ngữ Giáo viên có thêm cơng cụ để giảng dạy chuẩn bị tốt hơn, đầu tư tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Liên hệ thực tế vào trong giảng dạy, SKKN Liên hệ thực tế vào trong giảng dạy

Từ khóa liên quan