KN lượng giá trị hàng hóa và nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

1 93 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:07

KN lượng giá trị hàng hóa nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa @ Giá trị hàng hóa lao động trừu tượng người sản xuất kết tinh hàng hóa Vậy lượng giá trị hàng hóa lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hóa tính thời gian lao động Trong thực tế, có nhiều người sx hàng hóa điều kiện sx, trình độ tay nghề khác làm cho thời gian lao động hao phí để sx hàng hóa khác nhau, tức mức hao phí lao động cá biệt khác Nhưng lượng gtri hàng hóa ko mức hao phí lao động cá biệt quy định mà thời gian lao động xã hội cần thiết quy định - THời gian lao động xã hội cần thiết thời gian cần thiết để sx hàng hóa đo điều kiện bình thường XH với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình XH Thực chất, thời gian lao động XH cần thiết thời gian lao động trung bình để sx hàng hóa, thời gian lao động XH cần thiết thay đổi Do đó, lượng giá trị hàng hóa thay đổi Nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa - - - Năng suất lao động: lực sản suất người lao động, đo số sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian Giá trị hàng hóa tỉ lệ nghịch vs suất lao động Năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trình độ người lao động, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, quy mo sản xuất… Cường độ lao động: Là phản ánh mức độ hao phí sức lao động đơn vị thời gian, cho thấy mức độ khẩn trường, nhọc hay căng thẳng lao động Cường độ lao động tang lên số lượng hàng hóa sản xuất tang lên sức lao động hao phí tang lên tương ứng Dó giá trị đơn vị hàng hóa khơng đổi Mức độ phức tạp lao động: Mức độ phức tạp lao động ảnh hưởng định đến lượng gia trị hàng hóa Theo chia mức độ phức tạp lao động thành lao động giản đơn lao động phức tạp o Lao động giản đơn: Lao động mà người bình thường có khả lao động thực o Lao động phức tạp: lao động đòi hỏi phải trải qua trình đào tạo, huấn luyện thành lao động chun mơn, lành nghề thực Trong thời gian lao động lao động phức tạp tạo nhiều giá trị lao động giản đơn thực chất lao động phức tạp lao động giản đơn nhân lên
- Xem thêm -

Xem thêm: KN lượng giá trị hàng hóa và nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa, KN lượng giá trị hàng hóa và nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Từ khóa liên quan