khái niệm hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa

1 114 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:04

1 Khái niệm hàng hóa thuộc tính hàng hóa - KN hàng hóa: Hàng hóa sản phẩm tạo từ lao động, nhằm để thỏa mãn nhu cầu người, thơng qua trao đổi mua bán + Hàng hóa phải sản phẩm lao động, sản phẩm khơng lao động tạo ra, cần thiết cho người như: nước, khơng khí… khơng phải hàng hóa… + Hàng hóa phải qua trao đổi mua bán, sản xuất để tiêu dung người nông dân sản xuất thóc để ăn, dệt vải để mặc sản phẩm khơng phải hàng hóa + Hàng hóa phải tiêu dung, vơ dụng khơng phải hàng hóa - thuộc tính: Giá trị sử dụng hàng hóa: + Giá trị sử dụng hàng hóa cơng dụng quy định Cơng dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu người, nhu cầu tiêu dùng cá nhân như: quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm,… nhu cầu cho tiêu dùng sản xuất như: máy móc, nguyên liệu … + Bất hàng hóa có cơng dụng định Chính cơng dụng làm cho có giá trị sử dụng, giá trị sử dụng phát dần trình phát triển khoa học, kĩ thuật lực lượng sản xuất ==) VD: than đá dùng để đun, sưởi, phát minh đầu máy xe lửa than đá dùng làm nhiên liệu vận hành đầu máy xe lửa ==) Giá trị sử dụng vật phẩm thuộc tính tự nhiên định Vì giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn Như vậy, xã hội nào, cải xã hội mang lượng giá trị sử dụng định Xã hội tiến số lượng giá trị sử dụng nhiều, chủng loại phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày cao Giá trị sử dụng nói với tư cách thuộc tính hàng hóa, khơng phải giá trị sử dụng cho thân người sản xuất hàng hóa, mà giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi mua bán Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi - - Giá trị hàng hóa: Giá trị hàng hóa thuộc tính hàng hóa, lao động hao phí người sản xuất để sản xuất kết tinh vào hàng hóa Giá trị hàng hóa giá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hóa tính thời gian lao động XH cần thiết Ý nghĩa thực tiễn nước ta Đẩy mạnh phân công lao động để phát triển kinh tế hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú xã hội Phải coi trọng thuộc tính hàng hóa để không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: khái niệm hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa, khái niệm hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa

Từ khóa liên quan