Nội quy học sinh trường trung học cơ sở

2 118 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:02

I Nhiệm vụ học sinh Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân Tham gia hoạt động tập thể trường, lớp, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình tham gia công tác xã hội hoạt động bảo vệ môi trường, thực trật tự an tồn giao thơng Giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nơi cơng cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường II Quyền học sinh Được bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập lớp tự học nhà, cung cấp thông tin việc học tập mình, sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hóa, thể thao nhà trường theo quy định Được tôn trọng bảo vệ, đối xử bình đẳng, dân chủ, quyền khiếu nại với nhà trường cấp quản lý giáo dục định thân mình; quyền học chuyển trường có lý đáng theo quy định hành; học trước tuổi, học vượt lớp, học tuổi cao tuổi quy định theo Điều 37 Điều lệ Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu môn học, thể thao, nghệ thuật nhà trường tổ chức có đủ điều kiện; giáo dục kỹ sống Được nhận học bổng trợ cấp khác theo quy định học sinh hưởng sách xã hội, học sinh có khó khăn đời sống học sinh có lực đặc biệt Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật III Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục học sinh Hành vi, ngôn ngữ ứng xử học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hóa, phù hợp với đạo đức lối sống lứa tuổi học sinh trung học Trang phục học sinh phải chỉnh tề, sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường 3.Tùy điều kiện trường, Hiệu trưởng định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đồng ý IV Các hành vi học sinh không làm Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động máy nghe nhạc học; hút thuốc, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh nhà trường nơi công cộng Lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi trụy; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia tệ nạn xã hội ...3.Tùy điều kiện trường, Hiệu trưởng định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đồng ý IV Các hành vi học sinh không... viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động máy nghe nhạc học; hút thuốc, uống rượu, bia... sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh nhà trường nơi công cộng Lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi trụy; đưa thông tin không lành mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội quy học sinh trường trung học cơ sở, Nội quy học sinh trường trung học cơ sở

Từ khóa liên quan