Thi công bê tông cốt thép toàn khối nhà nhiều tầng

61 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:26

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CÔNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN I: GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH I – SỐ LIỆU TÍNH TỐN: Phần móng: - Kích thước đế móng nhịp biên AE: aA x b = 2,4x1,5m - Kích thước đế móng nhịp BD: aB x b = 2,0x1,5m - Kích thước đế móng nhịp C: aC x b = 2,0x1,5m - Chiều cao bậc móng: t = 35 cm - Chiều sâu chơn móng : H = 3.t = 105 cm Phần thân: - Bước cột (23 bước) + Bước cột: B = 3,2 m + Nhịp biên: L1 = 5,8 m + Nhịp giữa: L2 = 2,4 m - Chiều cao nhà: + Chiều cao tầng 1: H1 = 4,0m + Chiều cao tầng 1-7: Ht = 3,4m + Chiều cao tầng 8: Hm = 3,2m - Tiết diện cột: + Tầng 8,7: Cột C1: d/h1 = 25/30 ; Cột C2: d/h2 = 25/30 + Tầng 6,5: Cột C1, C2: 25/35 + Tầng 4,3: Cột C1, C2: 25/40 + Tầng 2,1: Cột C1, C2: 25/45 - Dầm: + Dầm khung D1b: H1b = L1/10 = 5800/10 = 580 cm chọn H1b = 600 cm Vậy D1b = 250x600 cm + Dầm khung D1g: H1g = L2/10 = 2400/10 = 240 cm chọn H1b = 250 cm Vậy D1g = 250x250 cm + Dầm dọc D2 : H2 = B/12 = 3200/12 = 266 cm chọn H2 = 300 cm Vậy D2 = 200x300 cm + Dầm mái Dm: H = L1/10 = 5800/10 = 580 cm chọn Hm = 600 cm Vậy Dm = 250x600 cm - Sàn: + Chiều dày sàn tầng 1-7: d = 12 cm + Chiều dày sàn mái: dm = 12 cm Các số liệu tính tốn khác: - Hàm lượng cốt thép: µ = 1,5% - Thông số gỗ: [σ] = 110 (kG/cm2); γ = 700 (kG/cm3); E = 1,1.105 (kG/cm2) - Mùa thi công: Mùa hè GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -1- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Mác bê tông sử dụng: 200# II - SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT CƠNG TRÌNH: GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -2- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -3- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG MẶT CẮT NGANG CƠNG TRÌNH GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -4- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CÔNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG MẶT CẮT DỌC CƠNG TRÌNH III- SƠ BỘ CHỌN GIẢI PHÁP THI CƠNG: Giải pháp phân chia đợt thi cơng Cơng trình nhà cao tầng có số lượng cơng việc khác không nhiều, cụ thể từ tầng đến tầng tương đối giống nhau, biện pháp thi công thường chọn thi công dây chuyền Ờ chiều dài nhà tương đối lớn, số lượng bước cột nhiều Vì để thuận tiện cho công tác tổ chức thi công nhịp nhàng liên tục ta chọn giải pháp chia GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -5- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CÔNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG khu vực thi cơng thành phân khu nhỏ Và để phù hợp với khả làm việc người máy móc (khi đổ bê tơng) Có phương pháp đổ bê tơng tồn khối là: Thi cơng tồn khối cột, dầm, sàn Thi cơng cột trước, tồn khối dầm sàn sau Thi công phần: cột trước, đến dầm, cuối thi công sàn Lựa chọn: Cơng trình khơng phải đặc biệt quan trọng, khơng đỏi hỏi độ liền khối cao, cần đảm bảo độ cứng theo phương ngang Thi công theo phương án có khó khăn cơng tác ván khn giàn giáo, cơng tác cốt thép có u cầu đặc biệt đầm chất lượng bê tông Thi công theo phương án làm chậm tiến độ khơng đảm bảo tính liền khối dầm sàn, độ cứng theo phương ngang Ta chọn thi công theo phương án – tầng đợt Phù hợp với khả thi công yêu cầu thời gian, kết cấu cơng trình Mơ tả tổng qt dây chuyền thi công kết cấu tầng đơn giản: Chia làm đợt thi công + Đợt 1: Thi công cột + Đợt 2: Thi công dầm, sàn Tương ứng với có dây chuyền thi cơng sau: + Lắp dựng cốt thép cột ván khuôn cột + Đổ bê tông cột + Ghép ván khuôn dầm, sàn tháo ván khuôn cột + Đặt cốt thép dầm, sàn + Đổ bê tông dầm, sàn + Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn Giải pháp lựa chọn ván khn, đà giáo Tuy cơng trình tương đối lớn tầng 24 nhịp phạm vi đồ án ta sử dụng ván khuôn gỗ dày 3cm, 4cm hệ đỡ đà, chống gỗ tiết diện chữ nhật có cường độ 110 kG/cm 2, trọng lượng riêng 700 kG/cm 3, môđun đàn hồi E = 1,1.105 kG/cm2 Ván khn gỗ, đà chống gỗ có nhược điểm khó gia cơng lắp dựng, độ động, tái sử dụng khơng cao, mặt tạo hình độ phẳng so với ván khuôn thép khả chịu tải trọng thi công Tuy nhiên, với chi tiết khơng mơđun hóa ván khn gỗ lại chiếm ưu chế tạo khn đúc bê tơng có kích thước Việc vận chuyển ván khuôn gỗ lên cao đơn giản có trọng lượng riêng nhỏ Giải pháp cung cấp vận chuyển bê tông lên cao Để thi cơng bê tơng cho cơng trình ta lựa chọn từ phương án: - Phương án 1: Trộn bê tông chỗ, vận chuyển lên vận thăng cần trục tháp Sau dùng xe kút kít thủ cơng vận chuyển đến nơi để đổ GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -6- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Phương án 2: Sử dụng bê tông thương phẩm có xe vận chuyển đến chân cơng trình, sau dùng máy bơm để bơm cần trục tháp đưa lên vị trí cần đổ Ở phương án ưu điểm giá thành rẻ, nhiên thi công đòi hỏi phải có mặt rộng lớn để tập kết vật liệu trộn bê tông Phương án sử dụng nhiều thủ công suất máy vận chuyển thấp, suất đổ bê tơng khơng cao mà cơng trình ta có khối lượng lớn, đổ thủ công nhiều thời gian (bêtông dễ bị khô, bị phân tầng), mặt bị chia lẻ thi cơng phải có mạch ngừng dẫn đến khó đạt chất lượng yêu cầu Thực tế mặt thi cơng bị hạn chế, thi cơng đòi hỏi thời gian nhanh tốt, phương án ưu điểm hơn: Không cần mặt lớn, thi cơng liên tục, khơng có mạch ngừng sàn dầm Chất lượng bê tông đảm bảo nhân cơng phục vụ Tuy giá thành có cao với ưu điểm đó, ngồi cơng nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn rung động , điều quan trọng Trong thi công thành phố lớn phương án hợp lý Mặt khác thi cơng cột, lõi có khác: kích thước hẹp (khơng rộng lớn dầm sàn) việc đổ máy bơm khơng đảm bảo máy bơm đòi hỏi khối lượng thi công lớn, liên tục Mà thi công cột lõi có kích thước nhỏ, thời gian đầm lâu dùng bê tơng thương phẩm xe chun dụng chở đến đổ vào thùng chứa để cần trục tháp cẩu lên đổ Vì lựa chọn biện pháp thi công bê tông là: - Cột, dầm, sàn, sử dụng máy trộn bê tông công trường kết hợp với cần trục tháp để thi công GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -7- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN II: TÍNH TỐN THIẾT KẾ VÁN KHN CHO CÁC CẤU KIỆN I – TÍNH TỐN, THIẾT KẾ VÁN KHN CỘT Theo số liệu tính tốn cột có kích thước khác nhau, cột lớn cột tầng có bxh =250x450 Ta tính tốn cột tầng sử dụng kết tính tốn cho tầng lại Ván khn sử dụng ván có độ dày 3cm có γ = 700 kG/cm3; Mơ đun đàn hồi E= 1,1.105 kG/cm2 có cường độ [σ] = 110 kG/cm2 Sơ đồ tính dạng dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều: q /10ván rộng 450mm: Tính ql cho Mơmen kháng uốn ván: W= bh 45 �32   67,5(cm3 ) 6 b.h3 45 �33 J   101, 25(cm ) 12 12 Mơmen qn tính: a) Xác định tải trọng: - Tải trọng ngang vữa bê tông đổ (sử dụng phương pháp đầm trong): q1tc   bt b.h1 Trong đó: h1 – chiều cao lớp bê tông tươi h1 = R = 0,7m (với R bán kính tác dụng đầm dùi) b = 0,45m – bề rộng tính tốn cột (m) γbt = 2500 kG/m3 – trọng lượng riêng bê tông Thay số ta được: q1tc  2500 �0, 45 �0,7=787,5 (kG/m) q1tt  n.q1tc  1,1�787 ,5  866, 25 (kG/m)  - Tải trọng ngang đổ bê tông vào ván khuôn: Tải trọng người phương tiện vận chuyển: q2tc  200 �0 , 45  90 (kG/m) Tải trọng đổ BT cần trục tháp thùng V = 0,8 m3: GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -8- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG q3tc  400 �0, 45  180 (kG/m) ptt = n.ptt n= 1,3 với Hoạt tải Với tải đổ đầm ta lấy tải lớn Ở ta lấy tải trọng đổ bê tông Tổng tải trọng : - Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng ván khuôn cột là: qctc  q1tc  q3tc  787 ,5  180  967 ,5 (kG/m) - Tải trọng tính tốn tác dụng ván khuôn cột là: q  q1tt  q2tt  q3tt  886, 25  1,3 �180 = 1120 ,25 (kG/m) tt c b) Tính tốn khoảng cách gơng cột: Theo điều kiện bền: l1 � 10.M 10.[ ].W 10 �110 �67,5    81, 4(cm) tt tt q q 1120, 25.10 2 Theo điều kiện biến dạng: l + Độ võng cho phép [f] = 400 q tcl + Độ võng tính tốn ftt = 128EJ  Điều kiện [f] > ftt l2  128EJ 128 �1,1.105 �101,25   71,7(cm) 400.qtc 400 �967,5.10 2 Tính cho ván rộng 250mm: bh 25 �32 W=   37,5(cm3 ) 6 Mômen kháng uốn ván: J b.h3 25 �33   56,25(cm ) 12 12 Mơmen qn tính: a) Xác định tải trọng: - Tải trọng ngang vữa bê tông đổ (sử dụng phương pháp đầm trong): q1tc   bt b.h1 Trong đó: h1 – chiều cao lớp bê tông tươi h1 = R = 0,7m (với R bán kính tác dụng đầm dùi) b = 0,25m – bề rộng tính tốn cột (m) γbt = 2500 kG/m3 – trọng lượng riêng bê tông Thay số ta được: q1tc  2500 �0, 25 �0,7=437,5 (kG/m)  q1tt  n.q1tc  1,1�437 ,5  481, 25 (kG/m) GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -9- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Tải trọng ngang đổ bê tông vào ván khuôn: Tải trọng người phương tiện vận chuyển: q2tc  200 �0, 25  50 (daN/m) Tải trọng đổ BT cần trục tháp thùng V = 0,8 m3: q3tc  400 �0, 25  100 (kG/m) ptt = n.ptt n= 1,3 với Hoạt tải Với tải đổ đầm ta lấy tải lớn Ở ta lấy tải trọng đổ bê tông Tổng tải trọng : - Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng ván khuôn cột là: qctc  q1tc  q3tc  437 ,5  100  537 ,5 (kG/m) - Tải trọng tính tốn tác dụng ván khuôn cột là: q  q1tt  q2tt  q3tt  481, 25  1,3 �100 = 611, 25 (kG/m) tt c b) Tính tốn khoảng cách gơng cột: Theo điều kiện bền: l3 � 10.M 10.[ ].W 10 �110 �37,5    82,1(cm) tt tt qc qc 611, 25.102 Theo điều kiện biến dạng: l + Độ võng cho phép [f] = 400 q tcl + Độ võng tính tốn ftt = 128EJ  Điều kiện [f] > ftt l4  128EJ 128 �1,1.105 �56, 25   71,7(cm) 400.qctc 400 �537,5.102 Từ kết ta chọn lg= 70 cm ≤ Min(l1 ;l2;l3;l4) =71,7 (cm) Số lượng, khoảng cách gông cột Từ khoảng cách gông ván ta chọn khoản cách chung cho gông cột 70 cm Tầng cột có chiều dài 4m trừ dầm biên 600 dầm 250 ta có số lượng gơng cho cột gơng/cột tổng cột có 6x4x24 = 576 (gơng) Với tầng lại số gơng gơng/cột 5x4x24 = 480 (gơng/tầng) Tổng cộng số gơng cho tồn nhà: 567 + 480x7 = 3927 (gông) GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -10- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN IV: CHỌN MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG Chọn máy trộn bê tông: Ta chọn máy trộn mã hiệu SB-30V có thơng số kỹ thuật sau: - Dung tích thùng trộn: 250 (lít) - Thể tích xuất liệu: 165 (lít) - Tốc độ thùng quay: 18 vòng/phút - Năng suất động cơ: 4,1 (kW) - Trọng lượng: 0,8 (tấn) - Thời gian trộn mẻ: 60 (s) Năng suất máy trộn bê tông: N = Vsx.Kxl.nck.ktg (m3/h) Trong đó: Vsx = 165 (lít) = 0,165 (m3) Dung tích sản xuất thùng trộn Kxl = 0,65-07 Hệ số xuất liệu (khi trộn bê tông) 3600 3600 nck   tck t1  t2  t3 : Số mẻ trộn thực tck: thời gian chu kỳ (s) t1 = 20 s: thời gian đổ vào t2 = 60 s: thời gian trộn t3 = 20 s: thời gian đổ ktg = 0,7-0,8: Hệ số sử dụng thời gian Thay số vào ta được: 3600 nck   36 20  60  20 (lần/h) N = 0,165x0,7x36x0,8 = 3,326 (m3/h) Năng suất ca máy là: Nca = 8.N = 8x3,326 = 26,611 (m3/ca) Chọn cần trục tháp Cơng trình có chiều cao < 10 tầng, chạy dài theo phương nên ta chọn cần trục tháp chạy ray Nguyên tắc chọn ưu tiên tầm với Lyc ≥ Ryc (Lmin) sau chọn Qtrục ≥ Qyc cuối Hmóc ≥ Hyc Chọn tầm với yêu cầu: Ryc = b1 + b2 + b3 Trong đó: b1 = 14+2x1,5 = 17: Chiều rộng cơng trình giáo b2 = 1m : khoảng cách an toàn b3 = 10m: Kích thước từ tâm quay đến mép ngồi đối trọng Thay số ta Ryc = 17 + + 10 = 28 m Ta có sơ đồ chọn tầm với chiều cao móc sau: GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -47- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG Chọn sức nâng nhỏ nhất, tầm với xa Ta chọn thùng đổ bê tông có dung tích 1m3 ta có: Qmax = 1x2,5 + 0,25 = 2,75 Chiều cao móc tính sau: Hm = H L + h + h + h Trong đó: HL = 28,05m : Chiều cao nhà h1 = 1m : Chiều cao nâng cấu kiện cao vị trí đổ h2 = 1,5m : Chiều cao thùng đổ bê tông h3 = 1m : Chiều cao thiết bị treo buộc Thay số ta được: Hm = 28,05 + + 1,5 + = 30,55 m Căn vào thông số ta chọn cần trục tháp chạy ray mã hiệu KB-403A có thơng số kỹ thuật sau: - Sức nâng (min/max): 5/8 - Tầm với tải trọng lớn nhất: 20 m - Tầm với min/max: 20/30 m - Độ cao nâng tối đa: 57,5 - Tốc độ nâng: 40 m/phút - Tốc độ hạ: m/phút - Vận tốc bàn quay: 0,6 vòng/phút - Tốc độ di chuyển ray: 18m/s - Tốc độ di chuyển xe con: 7-30 m/s Tính suất vận chuyển bê tông cần trục tháp: GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -48- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CÔNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG Trong đó: Nca = 8.Qbt.nck.Ktg.Ktt Ktg = 0,8: Hệ số sử dụng thời gian Ktt = 0,7: Hệ số sử dụng tải trọng (vận chuyển thùng chuyên dụng) Qbt = 5,5 tấn: Sức nâng tầm với cho trước 3600 tb n = Tck : Số lần nâng ck 11 T  E.�ti tb ck : Chu kỳ vận chuyển trung bình E = 1: Hệ số kết hợp động tác t1 = 10s: Thời gian móc thùng vào móc cẩu 28 60   45 (s) 40 t2 = : thời gian nâng vật với vị trí quay ngang i 1 ,5 60   53 (s) , t3 = : thời gian quay gầu tới vị trí cần đổ bê tơng 26 60   55 (s) t4 = 30 : thời gian xe chạy đến vị trí đổ bê tơng 60   15 (s) t5 = : thời gian hạ thùng xuống vị trí thi cơng t6 = 120 (s) : thời gian đổ bê tông 60   (s) 60 t7 = : thời gian nâng thùng t8 = t4 = 55 (s) : thời gian xe chạy vị trí ban đầu t9 = t3 = 53 (s) : thời gian cần quay vị trí ban đầu 28 60   339 (s) t10 = : thời gian hạ thùng chứa bê tông 28 60   45 (s) t11 = 40 : thời gian đổ vật liệu vào thùng 11 T  E.�ti  799 (s) tb ck 3600  ,5 ; nck = 799 (lần/giờ) i 1 Thay số ta được: Nca = 8.Qbt.nck.Ktg.Ktt = 8x2,75x4,5x0,7 = 69,3 (T/ca) Tương đương Nctrục = 69,3 /2,5 = 27,72 (m3/ca) > Nmáy trộn = 26,611 (m3/ca) Như cần trục đủ khả đáp ứng nhu cầu thi công Chọn máy đầm bê tông Sơ chia mặt làm phân khu, ta có khối lượng bê tơng sàn lớn 170,929  21,366 m phân khu : Ta có số máy đầm bàn cần có là: GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -49- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CÔNG BTCT TOÀN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG n = Vbt ĐM = 21,366 x 0,09 = 1,92 (cái) ta chọn n = (cái) 43,  5, (m3 ) Khối lượng bê tông cột phân đoạn là: Ta có số lượng đầm dùi: n = Vbt ĐM = 5,4 x 0,18 = 0,972 (cái) ta chọn n = (cái) Chọn vận thăng Chọn vận thăng TP-12 dùng để vận chuyển người, phương tiện dụng cụ lao động, có thơng số sau: - Sức nâng: Q = 0,5T - Độ cao nâng: H = 40m - Tầm với: R = 1,3m - Vận tốc nâng: = m/s - Công suất động cơ: N = 4,5 kW - Chiều dài sàn vận tải 1,0m - Trọng lượng máy 2,2 PHẦN V: PHÂN CHIA ĐỢT VÀ PHÂN ĐOẠN THI CÔNG Chia đợt thi công: Như chọn từ phần ta chia làm đợt thi công sau: + Đợt 1: Thi công cột + Đợt 2: Thi cơng dầm, sàn Tương ứng với có dây chuyền thi công sau: + Lắp dựng cốt thép cột + Lắp dựng ván khuôn cột + Đổ bê tông cột + Ghép ván khuôn dầm, sàn tháo ván khuôn cột + Đặt cốt thép dầm, sàn + Đổ bê tông dầm, sàn + Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn Phân chia phân khu thi công Nguyên tắc phân chia phân khu sau: - Khối lượng bê tông phân khu ứng với ca làm việc tổ đội, đảm bảo thời điểm có tổ đội cơng nhân làm việc Chênh lệch khối lượng không 25% Mạch ngừng mạch thẳng, đổ bê tông theo hướng song song với dầm mạch ngừng thi cơng bố trí khoảng nhịp dầm (ở vị trí 1/4 3/4 dầm chính) đổ bê tơng theo hướng song song với dầm phụ mạch ngừng để vị trí 1/3 dầm phụ GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -50- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Số phần đoạn tầng phải đảm bảo điều kiện m > n+1 để thi công theo phương pháp dây chuyền Căn khối lượng bê tông lớn tầng mái: V = 170,927 m3 suất lớn cần trục 27,72 m3/ca máy trộn bê tông 26,611 m3/ca, ta chia thành số phân khu là: 170 ,927  6, (pk) 26,611 Ta có số dây chuyền đơn n = dây chuyền m > 7+1 = Ta chọn số phân khu m = phân khu Phân khu đầu tiền dừng vị trí 2/3 đoạn 3-4, tương tự tới phần khu Phân khu gồm 1/3 đoạn 21-22 đoạn từ 2224 Ta có khối lượng bê tơng tầng điển sau: Khối Phân khu Phân khu Phân khu Phân khu Tên cấu lượng Tầng kiện Số Số Số KLB Số KLBT KLBT KLBT (m3) CK CK CK T CK D1b 0,803 4,815 4,815 4,815 4,815 D1g 0,122 0,366 0,366 0,366 0,366 D2 0,177 10,67 1,888 12 2,124 12 2,124 12 2,124 Sàn biên 1,982 5,33 10,573 11,894 11,894 11,894 Sàn 0,779 2,67 2,077 2,336 2,336 2,336 Tổng khối lượng bê tông Tên cấu Khối Tầng lượng kiện 19,718 21,535 21,535 21,535 Phân khu Phân khu Phân khu Số KLBT Số KLBT Số KLB CK CK CK T 4,815 4,815 4,815 Phân khu Số KLBT CK 4,815 D1b 0,803 D1g 0,122 0,366 0,366 0,366 0,366 D2 0,177 12 2,124 12 2,124 12 2,124 9,33 1,652 Sàn biên 1,982 11,894 11,894 11,894 4,67 9,251 Sàn 0,779 2,336 2,336 2,336 1,817 Tổng khối lượng bê tông 21,535 21,535 21,535 2,33 17,901 Chênh lệch khối lượng phân khu lớn nhỏ là: 21,535  17,901 100%  16,88% < 25% � 17,901 Thỏa mãn nguyên tắc chia phân khu GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -51- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN VI: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN Danh mục công việc: + Lắp dựng cốt thép cột + Lắp dựng ván khuôn cột + Đổ bê tông cột + Ghép ván khuôn dầm, sàn tháo ván khuôn cột + Đặt cốt thép dầm, sàn + Đổ bê tông dầm, sàn + Tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn 2.Các thông số tiến độ: Các thông số tiến độ lập dựa số lượng cơng tính phần tính nhân công theo khối lượng công tác Phần II, từ ta có bảng sau: Nhu cầu Tầng Vị Phân trí đoạn Stt tổ đội Tên cơng việc Ngày công Chế độ làm việc Biên chế Thời gian TC Cơng nhân Tg tính tốn Thời gian lịch (ngày) (ngày) (ca/ ngày) (người) 1-8 Lắp dựng cốt thép cột 4,70 1,18 1-8 Lắp dựng VK cột 7,62 1,09 1-8 Đổ bê tông cột 7,97 1,14 Tháo ván khuôn cột 2,44 Lắp dựng ván khuôn dầm sàn 30,91 30 1,11 1-8 1-8 1-8 Cốt thép dầm, sàn 24,07 22 1,09 1-8 Đổ bê tông dầm, sàn 17,31 16 1,08 1-8 Tháo ván khuôn dầm, sàn 7,16 1,02 Như phân khu thi công ngày cho hết tầng 3.Xác định thời gian thi công: Thời gian thi công theo phương pháp dây chuyền xác định theo công thức: T = (m + n - 1).k + ∑tgđ Trong đó: m = 8x8=64: Tổng số phân khu toàn nhà n = 7: Số dây truyền đơn (tương đương số tổ đội) k = 1: Môđun chu kỳ tgđ1 = ngày: Thời gian gián đoạn kỹ thuật tháo VK cột tgđ2 = 16 ngày: Thời gian gián đoạn kỹ thuật tháo VK dầm, sàn Thay số ta được: T = (64 + - 1)x1 + + 16 = 87 (ngày) (Tiến độ chi tiết thể vẽ) GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -52- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN VII: BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CƠNG BÊ TƠNG CỐT THÉP Cơng trình nhà cao tầng, khung bê tông cốt thép nên vi ệc thi công r ất ph ức tạp tốn nhiều thơì gian, nhân lực, vật lực, đòi hỏi phải có giám sát ch ặt chẽ cán thi công Biện pháp thi công cột a - Xác định tim, trục cột Dùng máy kinh vĩ đặt theo phương vng góc để định vị vị trí tim c ốt c ột, mốc đặt ván khn, sơn đánh dấu vị trí đ ể t ổ, đ ội thi công d ễ dàng xác định xác mốc, vị trí yêu cầu b - Lắp dựng cốt thép Yêu cầu cốt thép dùng để thi công là: + Cốt thép phải dùng số liệu, chủng loại, đường kính, kích thước, số lượng vị trí + Cốt thép phải sạch, khơng han rỉ, khơng dính bẩn, đặc biệt dầu mỡ + Khi gia công: Cắt, uốn, kéo hàn cốt thép tránh không làm thay đ ổi tính chất lý cốt thép - Lắp dựng cốt thép: Cốt thép gia cơng phía dưới, cắt uốn theo hình dáng kích thước thiết kế, xếp đặt theo chủng loại, buộc thành bó đ ể thu ận ti ện cho việc dùng cần cẩu vận chuyển lên vị trí lắp đặt - Để thi cơng cột thuận tiện, q trình buộc cốt thép phải thực trước ghép ván khuôn Cốt thép buộc dây thép mềm d = 1mm, khoảng nối phải yêu cầu kỹ thuật Phải dùng kê b ằng bê tông nhằm đảm bảo vị trí chiều dày lớp bảo vệ cho cốt thép - Nối cốt thép (buộc hàn) theo tiêu chuẩn thi ết kế: Trên m ột mặt c ngang khơng nối q 25% diện tích tổng cộng cốt thép ch ịu lực v ới thép tròn trơn khơng q 50% với thép có gờ Chiều dài nối buộc theo TCVN 4453-95 không nhỏ 250mm với thép chịu kéo 200mm với thép chịu nén - Việc lắp dựng cốt thép phải đảm bảo: + Các phận lắp dựng trước không gây ảnh hưởng, cản tr đến b ộ phận lắp dựng sau + Có biện pháp giữ ổn định vị trí c ốt thép, đ ảm b ảo khơng bi ến d ạng q trình thi cơng + Sau lồng buộc xong cốt đai, cố định tạm ta lắp ván khuôn cột c - Ghép ván khuôn, cột - Yêu cầu chung: + Đảm bảo hình dáng, kích thước theo u cầu thiết kế + Đảm bảo độ bền vững ổn định thi cơng + Đảm bảo độ kín thít, tháo dỡ dễ dàng GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -53- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Biện pháp: Do lắp ván khuôn sau đặt cốt thép nên tr ước ghép ván khuôn cần làm vệ sinh chân cột, chân vách + Ta đổ trước đoạn cột có chiều cao 10-15 cm để làm giá, ghép ván khn xác + Ván khn cột gia cơng theo mảng theo kích th ước cột Ghép hộp mặt, luồn hộp ván khuôn vào cột đặt cốt thép sau l ắp ti ếp mặt lại + Dùng gơng để cố định hộp ván, khoảng cách gơng theo tính tốn + Điều chỉnh lại vị trí tim cột ổn định cột ch ống xiên có ren điều chỉnh dây neo Bê tông dùng để thi công bê tông thương phẩm mua công ty bê tông chở đến công trường xe chuyên dùng Vì để đảm bảo việc đổ bê tông liên tục, kịp thời, phải khảo sát trước tuyến đường tối ưu cho xe chở bê tơng Ngồi ra, cơng trình thi công thành ph ố nên th ời điểm đổ bê tơng phải tính tốn trước cho việc thi công bê tông không bị ngừng, ngắt đoạn ảnh hưởng phương tiện giao thông lại cản tr vận chuyển bê tông Đặc biệt tránh cao ểm hay gây tắc đường Việc vận chuyển đổ bê tông cơng trường thực cần trục tháp có nhược điểm tốc đọ chậm, suất thấp Do mu ốn s dụng có hiệu việc đổ bê tông cần trục tháp phải tổ chức thật tốt, công tác chuẩn bị phải đầy đủ, không để cần trục phải chờ đợi Tại đầu tập kết vữa bê tông: Vữa bê tông xe ch bê tông ch đ ến đổ vào thùng chứa vữa (dung tích 1.5m3) Sử dụng thùng chứa vữa để cần trục cẩu thùng nạp vữa vào cho thùng Khi c ần tr ục h thùng thứ xuống tháo móc cẩu thùng thứ hai s ẵn sàng có th ể móc cẩu vào cẩu luôn, chờ đợi Phải chuẩn bị mặt công nhân để điều chỉnh hạ thùng xuống vị trí, tháo lắp móc cẩu nhanh Tại đầu đổ bê tơng: Phải có nhịp nhàng ăn khớp gi ữa người đổ bê tông người lái cẩu Đầu tiên định vị vị trí đổ bê tơng thùng v ữa c ẩu lên, sau cách đổ nào, đổ chỗ hay nhiều vị trí, đổ dầy hay m ỏng, phạm vi đổ vữa bê tông Việc thực nhờ điều ển m ột người hướng dẫn cẩu Thùng chứa vữa bê tông có chế nạp bê tơng vào đổ bê tông riêng biệt, điều khiển dễ dàng Công nhân đổ bê tông đứng sàn công tác th ực việc đổ bê tông Để tăng khả thao tác đưa bê tơng xuống gần vị trí đổ, tránh cho bê tông bị phân tầng rơi tự từ độ cao 3,5m xuống, lắp thêm thiết bị phụ phễu đổ, ống vòi voi, ống vải bạt, ống cao su Bê tơng đỏ thành lớp, chiều dày lớp đổ 30-40cm, đầm kỹ đầm dùi sau đổ lớp bê tông GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -54- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG Khi đổ đầm bê tông cần ý không gây va đ ập làm sai lêch vị trí cốt thép Khi đổ bê tơng xong cần làm vệ sinh thùng ch ứa bê tông đ ể chu ẩn bị cho lần đổ sau Chú ý: Phải kiểm tra lại chất lượng độ sụt bê tông trước sử dụng d - Công tác tháo ván khuôn Ván khuôn cột loại ván khn khơng chịu lực sau đổ bê tông ngày ta tiến hành tháo ván khuôn cột, vách Tháo ván khuôn cột xong lắp ván khn dầm, sàn, v ậy tháo ván khn cột ta để lại phần phía đầu cột (như thi ết kế) đ ể liên k ết với ván khuôn dầm Ván khuôn tháo theo nguyên tắc: “Cái l ắp tr ước tháo sau, lắp sau tháo trước” Việc tách, cậy ván khuôn khỏi bê tông phải thực cách cẩn thận tránh làm hỏng ván khuôn làm sứt mẻ bê tông Để tháo dỡ ván khn dễ dàng, người ta dùng đòn nh ổ đinh, kìm, xà beng thiết bị khác * Chú ý: Cần nghiên cứu kỹ truyền lực hệ ván khuôn lắp đ ể tháo dỡ an tồn Biện pháp thi cơng dầm sàn a - Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn Lắp hệ giáo PAL theo trình tự: + Đặt kích (gồm đế kích) liên kết kích v ới gi ằng ngang giằng chéo + Lắp dựng khung giáo vào kích + Lắp giằng ngang chéo + Lồng khớp nối làm chặt chốt khớp nối, khung chồng tới vị trí thiết kế + Điều chỉnh độ cao hệ giáo kích Sau tiến hành đặt ván đáy, ván thành, ván sàn Kiểm tra lại độ phẳng kín thít khn b - Công tác cốt thép dầm, sàn Trước đổ bê tông cần kiểm tra lại xem cốt thép đủ số l ượng, chủng loại, vị trí hay chưa, vệ sinh cốt thép, tưới n ước cho ẩm b ề m ặt ván khuôn Đổ bê tông cần trục tháp tương tự thi công bê tông cột Đầm bê tông sàn đầm bàn đầm bê tông dầm đầm dùi Việc ngừng đổ bê tông phải đảm bảo mạch ngừng thiết kế Trước đổ bê tông phân khu cần làm vệ sinh mạch ngừng, làm nhám, tưới nước xi măng để tăng độ dính kết đổ bê tông GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -55- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG c - Công tác bảo dưỡng bê tông tháo ván khn Bê tơng sau đổ phải có quy trình bảo dưỡng hợp lý, phải gi ữ ẩm nh ất ngày đêm Hai ngày đầu đồng hồ tưới nước l ần Lần đầu tưới sau đổ bê tông 4-7 Những ngày sau khoảng 3-10 gi tưới l ần tuỳ theo nhiệt độ khơng khí ( mùa đơng tưới nước ) Việc l ại bê tông ch ỉ cho phép bê tông đạt cường độ 24kG/cm2 ( mùa đông ngày) Việc tháo ván khuôn chịu lực tiến hành bê tông đạt 100% c ường đ ộ thiết kế (khoảng 24 ngày với nhiệt độ 200C) (Dầm nhịp 78m) Tháo ván khuôn theo nguyên tắc nói phần tháo ván khn cột PHẦN VIII: U CẦU VỀ AN TỒN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MƠI TRƯỜNG Cơng tác an tồn lao động: 1.1 An toàn sử dụng điện thi công: - Việc lắp đặt sử dụng thiết bị điện lưới điện thi công tuân theo điều theo tiêu chuẩn “ An toàn điện xây dựng “ TCVN 4036 - 85 - Công nhân điện, công nhân vận hành thiết bị điện có tay nghề học tập an tồn điện, công nhân phụ trách điện công trường người có kinh nghiệm quản lý điện thi cơng - Điện công trường chia làm hệ thống động lực chiếu sáng riêng, có cầu dao tổng cầu dao phân nhánh - Trên công trường có niêm yết sơ đồ lưới điện; cơng nhân điện nắm vững sơ đồ lưới điện Chỉ có công nhân điện - người trực tiếp phân công sửa chữa, đấu, ngắt nguồn điện - Dây tải điện động lực cáp bọc cao su cách điện, dây tải điện chiếu sáng bọc PVC Chỗ nối cáp thực theo phương pháp hàn bọc cách điện, nối dây bọc PVC kép xoắn đảm bảo có bọc cách điện mối nối - Thực nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại thiết bị điện cho dàn giáo lên cao 1.2 An tồn thi cơng bêtơng, cốt thép, ván khuôn: Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo - Khơng sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ thiếu phận: móc neo, giằng - Khi hở sàn công tác tường cơng trình >0,05 m xây 0,2 m trát - Các cột giàn giáo phải đặt vật kê ổn định - Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngồi vị trí qui định - Khi dàn giáo cao 6m phải làm sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ bên - Khi dàn giáo cao 12 m phải làm cầu thang Độ dốc cầu thang < 60o - Lổ hổng sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ phía GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -56- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Thường xuyên kiểm tra tất phận kết cấu dàn giáo, giá đỡ, để kịp thời phát tình trạng hư hỏng dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời - Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại Cấm tháo dỡ dàn giáo cách giật đổ - Không dựng lắp, tháo dỡ làm việc dàn giáo trời mưa to, giông bão gió cấp trở lên Cơng tác gia công, lắp dựng ván khuôn - Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải chế tạo lắp dựng theo yêu cầu thiết kế thi công duyệt - Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững cẩu lắp cẩu lắp phải tránh va chạm vào kết cấu lắp trước - Không để ván khn thiết bị vật liệu khơng có thiết kế, kể không cho người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng ván khuôn - Cấm đặt chất xếp ván khuôn phận ván khuôn lên chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, lối sát cạnh lỗ hổng mép ngồi cơng trình Khi chưa giằng kéo chúng - Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khn, nên có hư hỏng phải sửa chữa Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo Công tác gia công lắp dựng cốt thép - Gia công cốt thép phải tiến hành khu vực riêng, xung quanh có rào chắn biển báo - Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng cắt cốt thép có đoạn dài 0,3m - Bàn gia công cốt thép phải cố định chắn, bàn gia công cốt thép có cơng nhân làm việc hai giá phải có lưới thép bảo vệ cao 1,0 m Cốt thép làm xong phải để chỗ quy định - Khi nắn thẳng thép tròn cuộn máy phải che chắn bảo hiểm trục cuộn trước mở máy, hãm động đưa đầu nối thép vào trục cuộn - Khi gia công cốt thép làm rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân - Không dùng kéo tay cắt thép thành mẫu ngắn 30cm - Trước chuyển lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra mối hàn, nút buộc Khi cắt bỏ phần thép thừa cao công nhân phải đeo dây an tồn, bên phải có biển báo Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định quy phạm - Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc tay cho pháp thiết kế - Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp khơng cắt điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện Đổ đầm bê tông GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -57- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Trước đổ bê tông cán kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt ván khuôn, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển Chỉ tiến hành đổ sau có văn xác nhận - Lối qua lại khu vực đổ bê tơng phải có rào ngăn biến cấm Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm che phía lối qua lại - Cấm người khơng có nhiệm vụ đứng sàn rót vữa bê tơng.Cơng nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tơng phải có găng, ủng - Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: + Nối đất với vỏ đầm rung + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động điện đầm + Làm đầm rung, lau khô quấn dây dẫn làm việc + Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau lần làm việc liên tục từ 30-35 phút + Công nhân vận hành máy phải trang bị ủng cao su cách điện phương tiện bảo vệ cá nhân khác Tháo dỡ ván khuôn - Chỉ tháo dỡ ván khuôn sau bê tông đạt cường độ qui định theo hướng dẫn cán kỹ thuật thi công - Khi tháo dỡ ván khn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng ván khn rơi, kết cấu cơng trình bị sập đổ bất ngờ Nơi tháo ván khn phải có rào ngăn biển báo - Trước tháo ván khuôn phải thu gọn hết vật liệu thừa thiết bị đất phận cơng trình tháo ván khn - Khi tháo ván khn phải thường xun quan sát tình trạng phận kết cấu, có tượng biến dạng phải ngừng tháo báo cáo cho cán kỹ thuật thi công biết - Sau tháo ván khn phải che chắn lỗ hổng cơng trình không để ván khuôn tháo lên sàn công tác ném ván khuôn từ xuống, ván khuôn sau tháo phải để vào nơi qui định - Tháo dỡ ván khuôn khoang đổ bê tơng cốt thép có độ lớn phải thực đầy đủ yêu cầu nêu thiết kế chống đỡ tạm thời 1.3 An tồn cơng tác lắp dựng: - Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hướng dẫn nhà chế tạo lắp dựng theo thiết kế thi công duyệt - Đà giáo lắp đủ giằng, chân đế phụ kiện khác, neo giữ vào kết cấu cố định cơng trình, chống lật đổ - Có hệ thống tiếp đất , dẫn sét cho hệ thống dàn giáo - Khi có mưa gió từ cấp trở nên, ngừng thi công lắp dựng sử dụng đà giáo - Khơng sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Sàn công tác đà giáo lắp đủ lan can chống ngã GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -58- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Kiểm tra tình trạng đà giáo trước sử dụng - Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm lại bên 1.4 An tồn cơng tác xây: - Trước thi công tiếp cần kiểm tra kỹ lưỡng khối xây trước - Chuyển vật liệu lên độ cao >2m thiết dùng vận thăng, không tung ném - Xây đến độ cao 1,5m kể từ mặt sàn, cần lắp dựng đà giáo xây tiếp - Không tựa thang vào tường xây, không đứng ô văng để thi công - Mạch vữa liên kết khối xây với khung bêtông chịu lực cần chèn, đậy kỹ - Ngăn ngừa đổ tường biện pháp: Dùng bạt nilông che đậy dùng gỗ ván đặt ngang má tường phía ngồi, chống từ bên vào cho khối lượng xây tường mái, tường bao để ngăn mưa 1.5 An tồn cơng tác hàn: - Máy hàn có vỏ kín nối với nguồn điện - Dây tải điện đến máy dùng loại bọc cao su mềm nối dây nối phương pháp hàn bọc cách điện chỗ nối Đoạn dây tải điện nối từ nguồn đến máy không dài 15m - Chuôi kim hàn làm vật liệu cách điện cách nhiệt tốt - Chỉ có thợ điện nối điện từ lưới điện vào máy hàn tháo lắp sửa chữa máy hàn - Có chắn vật liệu không cháy để ngăn xỉ hàn kim loại bắn xung quanh nơi hàn - Thợ hàn trang bị kính hàn, giày cách điện phương tiện cá nhân khác 1.6 An tồn thi cơng cao: - Người tham gia thi công cao có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, trang bị dây an tồn (có chất lượng tốt) túi đồ nghề - Khi thi công độ cao 1,5m so với mặt sàn, công nhân đứng sàn thao tác, thang gấp không đứng thang tựa, không đứng lại trực tiếp kết cấu thi cơng, sàn thao tác phải có lan can tránh ngã từ cao xuống - Khu vực có thi cơng cao có đặt biển báo, rào chắn có mái che chống vật liệu văng rơi - Khi chuẩn bị thi công mái, thiết phải lắp xong hệ giáo vây xung quanh cơng trình, hệ giáo cao cốt mái nhà tầng giáo (bằng 1,5m) Giàn giáo nối với hệ thống tiếp địa 1.7 An tồn cho máy móc thiết bị: - Tất loại xe máy thiết bị đựơc sử dụng quản lý theo TCVN 5308- 91 - Xe máy thiết bị đảm bảo có đủ hồ sơ kỹ thuật nêu rõ thơng số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng sửa chữa Có sổ theo dõi tình trạng, sổ giao ca GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -59- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Niêm yết vị trí thiết bị bảng nội quy sử dụng thiết bị Băng nội dung kẻ to, rõ ràng - Người điều khiển xe máy thiết bị người đào tạo, có chứng nghề nghiệp, có kinh nghiệm chun mơn có đủ sức khoẻ - Những xe máy có dẫn điện động được: + Bọc cách điện che kín phần mang điện + Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện xe máy - Kết cấu xe máy đảm bảo: + Có tín hiệu máy chế độ làm việc khơng bình thường + Thiết bị di động có trang bị tín hiệu thiết bị âm ánh sáng + Có cấu điều khiển loại trừ khả tự động mở ngẫu nhiên đóng mở 1.8 An tồn cho khu vực xung quanh: - Khu vực cơng trường rào xung quanh, có quy định đường an tồn có đủ biển báo an tồn cơng trường - Trong trường hợp cần thiết có người hướng dẫn giao thơng Biện pháp an ninh bảo vệ: - Toàn tài sản cơng trình bảo quản bảo vệ chu đáo Công tác an ninh bảo vệ đặc biệt ý, cơng trường trì kỷ luật lao động, nội quy chế độ trách nhiệm người huy công trường tới cán cơng nhân viên Có chế độ bàn giao rõ ràng, xác tránh gây mát thiệt hại vật tư, thiết bị tài sản nói chung - Thường xun có đội bảo vệ cơng trường 24/24, buổi tối có điện thắp sáng bảo vệ cơng trình Biện pháp vệ sinh mơi trường: - Trên công trường thường xuyên thực vệ sinh công nghiệp Đường lối lại thơng thống, nơi tập kết bảo quản ngăn nắp gọn gàng Đường vào vị trí làm việc thường xuyên quét dọn đặc biệt vấn đề vệ sinh mơi trường q trình xây dựng cơng trình khu nhà bên cạnh làm việc bình thường - Cổng vào xe chở vật tư, vật liệu phải bố trí cầu rửa xe, hệ thống bể lắng lọc đất, bùn trước thải nước thống cống thành phố - Có thể bố trí hẳn tổ đội chuyên lằm công tác vệ sinh, thu dọn mặt thi cơng - Do đặc điểm cơng trình nhà cao tầng lại nằm tiếp giáp nhiều trục đường nhiều khu dân cư nên phải có biện pháp chống bụi cho toàn nhà cách dựng giáo ống, bố trí lưới chống bụi xung quanh bề mặt cơng trình - Đối với khu vệ sinh cơng trường ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để đảm bảo vệ sinh chung công trường - Trong cơng trình ln có kế hoạch phun tưới nước đến lần / ngày (có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện thời tiết) làm ẩm mặt đường để tránh bụi lan khu vực xung quanh GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -60- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG - Xung quanh cơng trình theo chiều cao phủ lưới ngăn bụi để chống bụi cho người cơng trình - Tại khu lán trại, qui hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trưa, chỗ vệ sinh công cộng sẽ, đầy đủ, thực vệ sinh chỗ Rác thải thường xuyên dọn dẹp, không để bùn lầy, nước đọng nơi đường lối lại, gạch vỡ ngổn ngang đồ đạc bừa bãi văn phòng Vỏ bao, dụng cụ hỏng đưa nơi qui định - Hệ thống nước thi cơng cơng trường thoát theo đường ống thoát nước chung qua lưới chắn rác vào ga sau dẫn nối vào đường ống thoát nước bẩn thành phố Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi, rửa dụng cụ làm việc bảo quản vật tư, máy móc Khơng dùng xe máy gây tiếng ồn xả khói làm nhiễm môi trường Xe máy chở vật liệu vào công trình theo quy định, tuyến, thùng xe có phủ bạt dứa chống bụi, khơng dùng xe máy có tiếng ồn lớn làm việc hành - Cuối tuần làm tổng vệ sinh tồn cơng trường Đường chung lân cận công trường tưới nước thường xuyên đảm bảo chống bụi GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -61- ... KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -3- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG MẶT... thi công theo phương án – tầng đợt Phù hợp với khả thi công u cầu thời gian, kết cấu cơng trình Mơ tả tổng quát dây chuyền thi công kết cấu tầng đơn giản: Chia làm đợt thi công + Đợt 1: Thi công. .. KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG GVHD: TS Phạm Đăng Khoa SVTH: Nguyễn Tuấn Long MSSV: 0137618 -28- ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG 1: THI CƠNG BTCT TỒN KHỐI NHÀ NHIỀU TẦNG PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi công bê tông cốt thép toàn khối nhà nhiều tầng , Thi công bê tông cốt thép toàn khối nhà nhiều tầng

Từ khóa liên quan