Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tại tỉnh khánh hòa

23 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:26

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII) -o0o - NGUYỄN TRỌNG HOÀNG ÂN BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Hệ Đại học – Ngành Công tác xã hội Môn: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lớp: ĐH 15 CTXH TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII) -o0o - BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Hệ Đại học – Ngành Công tác xã hội Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH KHÁNH HÒA Sinh viên thực : Nguyễn Trọng Hoàng Ân Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Minh Tuấn Lớp : Đ15CT2 MSSV : 1557601010084 Khóa : 2015 - 2019 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ĐIỂM Ghi bằng sô Chữ ký của giảng viên Ghi bằng chữ Giảng viên LỜI CẢM ƠN Giảng viên Em xin gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Minh Tuấn, thầy tận tâm hướng dẫn em cả lớp qua buổi học, buổi nói chuyện thầy trải nghiệm nghề công tác xã hội câu chuyện thầy anh chị khóa trước Lời hướng dẫn, dạy bảo, buổi chia sẻ thầy giúp cho bản thân em hiểu thêm ngành học, nghề nghiệp tương lại mình, điều giúp em yêu ngành yêu nghề nữa, muốn gắn bó với nghề Hơn hết, khơng có chia sẻ em nghĩ tiểu luận em khó hoàn thành Bài tiểu luận em thực khoảng thời gian tuần Vì cản trở thời gian nên em vào thực tế, tìm hiểu sống thật người khuyết tật địa phương mà nghiên cứu số liệu từ nhiều nguồn có sẵn, phần kiến thức em hạn chế mặt Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để tiểu luận hồn thiện để em có thêm kinh nghiệm cho tiểu luận báo cáo thực tập tới Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp sưu tầm tài liệu .2 3.2 Phương pháp quan sát, so sánh .2 3.3 Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài PHẦN 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN Một sô khái niệm bản .4 Phân loại khuyết tật PHẦN 3: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 Thực trạng người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Thực trạng cơng tác chăm đời sông cho người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sông cho người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa 12 PHẦN 4: KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Người khuyết tật phận không nhỏ dân số giới, xã hội dù phát triển hay phát triển, dù phải hứng chịu chiến tranh hay không phải trải qua chiến tranh tồn phận người khuyết tật Trong đó, Việt Nam khơng ngoại lệ, nước ta lại quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật cao so với tỷ lệ chung toàn giới, chiếm 6,4% dân số cả nước tương đương khoảng 5,3 triệu dân Nhưng may mắn thay người khuyết tật nước ta quan tâm sâu sắc Đảng Nhà nước số tổ chức quốc tế khác Cho đến nay, Đảng Nhà nước ban hành thực nhiều chủ trương, sách, pháp luật người khuyết tật nhằm giúp đỡ họ có sống tốt Thơng qua đó, bảo đảm cho người khuyết tật tham gia vào hoạt động xã hội, sống độc lập, chủ động Ngoài họ miễn giảm số khoản đóng góp cho hoạt động xã hội, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận cơng trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch dịch vụ khác phù hợp với dạng tật mức độ khuyết tật thụ hưởng quyền khác theo quy định pháp luật nhằm mục đích cuối tạo hội giúp họ hoà nhập với cộng đồng phát triển người bình thường khác Trong năm qua, với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng hệ thống trị vững mạnh, cấp ủy, quyền, tổ chức hệ thống trị thường xun quan tâm chăm sóc người khuyết tật Gia đình người khuyết tật phát huy tốt vai trò tuyến đầu ni dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, đồng thời nhiều người khuyết tật nỗ lực vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên khẳng định khả sống độc lập, hòa nhập xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội chung cả nước Bên cạnh kết quả chung đó, cơng tác chăm sóc người khuyết tật địa bàn quận/huyện địa phương cấp quyền quan tâm thực thi Tuy nhiên, nhiều hạn chế mang tính đặc thù địa phương, điều kiện kinh tế xã hội khác nên việc chăm lo đời sống người khuyết tật tuyến quận/huyện gặp nhiều khó khăn; việc huy động nguồn lực, nguồn lực xã hội hóa cho cơng tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật hạn chế, Cơng tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 Nhằm làm rõ thực trạng việc chăm sóc người khuyết tật, nguyên nhân hạn chế, sở đó, đưa giải pháp, vai trò nhân viên xã hội chăm lo đời sống người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Bằng kiến thức q trình học tập trường, trãi nghiệm thực tiễn cảm nhận nơi sinh sống mình, Tơi lựa chọn “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa” để làm đề tài cho tiểu luận môn học Mục tiêu nghiên cứu - Chỉ thực trạng hoạt động hỗ trợ người khuyết tật năm gần địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Tìm ngun nhân, kết quả mà q trình hỗ trợ - Đánh giá lại hiệu quả thực hiện, mặt được, mặt hạn chế Từ đó, đưa phương hướng mới, hiệu quả - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật Tìm hiểu vai trò nhân viên xã hội hỗ trợ đối tượng có liên quan - Đề xuất cho quyền địa phương, quan chức giải pháp mới, hiệu quả phù hợp với xu hướng - Huy động tham gia người dân, quyền cộng đồng việc trợ giúp đối tượng người khuyết tật gia đình họ - Chỉ khó khăn q trình thực giải pháp, mơ hình Đồng thời phát huy mặt tích cực mơ hình phục hồi chức dựa vào cộng đồng để triển khai thực sn sẻ Phương pháp nghiên cứu: 3.1 Phương pháp sưu tầm tài liệu Thu thập số liệu, báo cáo, vấn đề có liên quan Internet, tổng cục thống kê, niên giám thống kê, trang báo Online uy tín, làm số liệu, sở lý luận cho tiểu luận 3.2 Phương pháp quan sát, so sánh Quan sát số liệu thu thập, so sánh số liệu với từ đưa ví dụ cụ thể hơn, dẫn chứng xác đáng tình hình Cơng tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 3.3 Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp Thống kê lại tất cả số liệu, báo cáo liên quan sau phân tích tổng hợp cách kĩ lưỡng số liệu nêu để làm sáng tỏ vấn đề Ý nghĩa khoa học thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài góp phần làm rõ thực trạng chăm sóc người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tài liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu chuyên sâu có liên quan 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài phản ánh cách thực tế thực trạng chăm sóc người khuyết tật, từ thúc đẩy quan tâm, đầu tư cho chương trình hoạt động chăm sóc địa phương Kết cấu đề tài Bài tiểu luận chia làm phần: - Phần 1: Mở đầu - Phần 2: Một số lý luận bản - Phần 3: Nội dung vấn đề nghiên cứu - Phần 4: Kết luận khuyến nghị PHẦN 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 Một sô khái niệm bản 1.1 Khái niệm “Người khuyết tật” - Theo Nghị 48/96 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20/12/1993 chuẩn tắc bảo đảm bình đẳng hội cho người khuyết tật: Người khuyết tật người mát hạn chế hội tham gia vào đời sống cộng đồng mức bình đẳng thành viên khác Thuật ngữ mơ tả người khuyết tật tiếp xúc với mơi trường Mục đích thuật ngữ nhằm nhấn mạnh phải tập trung vào thiếu sót mơi trường hoạt động có tổ chức xã hội, ví dụ như: thơng tin, phổ biến giáo dục, thiếu sót ngăn trở người khuyết tật tham gia hoạt động xã hội cách bình đẳng - Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1980, từ kinh nghiệm lĩnh vực y tế, có định nghĩa thiểu năng, khuyết tật thiệt thòi sau: + Thiểu năng: Bất kỳ mát dị thường tâm thần, sinh lý cấu trúc hay chức thể + Khuyết tật: Bất kỳ hạn chế thiếu khả (là hậu quả thiếu năng) đế thực hoạt động theo cung cách phạm vi coi bình thường người + Thiệt thòi: Sự thiệt thòi người, hậu quả thiểu khuyết tật làm hạn chế ngăn cản việc thực đầy đủ vai trò bình thường, phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính yếu tố văn hóa xã hội, cá nhân đó.” Thiệt thòi phản ánh mối quan hệ người khuyết tật môi trường họ Điều xuất họ phải chạm trán với rào cản văn hoá, vật chất xã hội, ngăn cản họ tiếp cận với hệ thống khác xã hội có sẵn cho cơng dân khác Do đó, thiệt thòi mát hay hạn chế hội tham gia vào đời sống cộng đồng mức bình đẳng so với người khác Người khuyết tật không phải nhóm người đồng nhất, ví dụ nhũng người bị bệnh tâm thần, trì độn, khiếm thị, khiếm thính bị câm, nhũng người bị hạn chế vận động hay người gọi “khuyết tật y học” phải đối mặt với loại rào cản khác mà họ phải vượt qua cách khác Tóm lại, người khuyết tật người khơng bình thường sức khỏe khuyết tật bệnh tật làm huỷ hoại, rối loạn chức thể, Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 hậu quả chấn thương dẫn đến khó khăn đời sống cần xã hội quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ Và thực tế cho thấy, nhiều người quan tâm mức trở thành người có ích, họ sống, sinh hoạt đóng góp cho xã hội Khó khăn lớn mà người khuyết tật phải đối diện không phải từ khiếm khuyết chức thể mà yếu tố cản trở tâm lý, xã hội 1.2 Khái niệm “Sức khỏe” - Theo Wikipedia: Sức khỏe trạng thái thoải mái toàn diện thể chất, tinh thần xã hội không phải bao gồm có tình trạng khơng có bệnh hay thương tật (theo Tổ chức Y tế Thế giới) Mặc dù định nghĩa chủ đề nhiều tranh cãi, đặc biệt thiếu giá trị hoạt động vấn đề tạo từ "toàn diện", nên vấn đề kéo dài - Theo định nghĩa sức khoẻ Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO- World Health Organization): "Sức khoẻ trạng thái hoàn toàn thoải mái cả thể chất, tâm thần xã hội, không phải là khơng có bệnh tật hay tàn phế" 1.2 Khái niệm “Chăm sóc sức khỏe” Xuất phát từ vấn đề sức khỏe chăm sóc sức khỏe người khuyết tật nêu trên, với mong muốn bảo đảm cho người khuyết tật bảo vệ chăm sóc sức khỏe cách bình đẳng người khác, nước giới Việt Nam quy định cụ thể chế độ hệ thống pháp luật nước Chăm sóc sức khỏe hiểu theo nghĩa rộng hiểu quan tâm đến mặt nội dung sức khỏe gồm: - Chăm sóc y tế: ngành y tế đảm nhiệm gồm phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức - Chăm sóc ngồi y tế: Do nhiều ngành thực dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, nhà ở, giao thông, thể thao… - Chăm sóc sức khỏe người khuyết tật đặt mối liên hệ chặt chẽ tác động qua lại yếu tố mơi trường bên ngồi (thức ăn, nước uống, vệ sinh,…) yếu tố môi trường bên (di truyền, gen, tế bào,…) hoạt động qua lại hoạt động để phòng phát sinh bệnh tật, phát bệnh tật sớm điều trị phục hồi sức khỏe người khuyết tật Theo quy định pháp luật hành người khuyết tật, hiểu chế độ chăm sóc sức khỏe người khuyết tật bao gồm tổng hợp quy định quyền Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 10 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 người khuyết tật nhà nước, cộng đồng xã hội thực hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức nhằm giúp người khuyết tật ổn định sức khỏe, vượt qua khó khăn bệnh, tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng” Phân loại khuyết tật Có nhiêu hệ thống phân loại người khuyết tật phụ thuộc vào lĩnh vực mục đích phân loại khác nhau: phân loại theo giới tính, phân loại theo nguyên nhân, phân loại theo nhóm tuổi, phân loại theo dạng tật Tuy nhiên nay, Bộ - Ngành có liên quan chặt chẽ với vấn đề tàn tật bao gồm: Bộ Lao động Thương Binh Xã hội, Bộ Y tế Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Ngành thức áp dụng Hệ thống phân loại Quốc tế Suy giảm sức khỏe, Tàn tật Khuyết tật (ICIDH) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1980, gồm tiêu chí: - Suy giảm khả vận động cụt, liệt cơ, liệt não, bại liệt - Khiếm thính/câm - Khiếm thị bao gồm mù, mù màu - Suy giảm khả học tập (suy giảm nhận thức trí tuệ) bao gồm cả hội chứng Down - Hành vi khác thường (thường bị bệnh tâm thần phân liệt bệnh thần kinh khác) - Động kinh/ngất - Những tàn tật khác không đề cập (mất cảm giác - bệnh phong ) Theo kết quả điều tra Y tế Quốc gia năm 2001 - 2002, thu thập thông tin người tàn tật sống hộ gia đình định nghĩa tàn tật sử dụng bao gồm tàn tật sau: tàn tật vận động, điếc hay nghe nặng (nói bình thường cách mét khơng nghe được), tàn tật khả nói (câm, nói lắp nói ngọng), mù lòa thơng manh (giơ ngón tay trước mặt cách 2,5 mét khơng đếm số ngón tay - khơng tính cận thị), bệnh tâm thần, chậm phát triển trí tuệ Ngồi tiêu chí phân loại tàn tật, có tiêu chí nhằm phân loại mức độ tàn tật, quy định Điều (Nghị định 81/CP), quy định rằng: người mà khả làm việc bị giảm sút theo tỷ lệ phần trăm định quan y tế xác nhận hưởng phụ cấp lao động định Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 Mức độ tàn tật lớn mức phụ cấp hưởng cao nhiêu Theo điều 3, Luật người khuyết tật (2010), Dạng tật khuyết tật - Dạng tật bao gồm: a) Khuyết tật vận động; b) Khuyết tật nghe, nói; c) Khuyết tật nhìn; d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần; đ) Khuyết tật trí tuệ; e) Khuyết tật khác - Người khuyết tật chia theo mức độ khuyết tật sau đây: a) Người khuyết tật đặc biệt nặng người khuyết tật dẫn đến tự thực việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; b) Người khuyết tật nặng người khuyết tật dẫn đến tự thực số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; c) Người khuyết tật nhẹ người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Việc phân loại quy thuộc người khuyết tật vào nhóm hay nhóm khác giúp giải vấn đề bố trí cơng ăn việc làm tổ chức sinh hoại đời sống PHẦN 3: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thực trạng người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tồn tỉnh có khoảng 36.000 người khuyết tật, chiếm 3% dân số Trong đó, có 1.831 người khuyết tật đặc biệt nặng, 5.806 người khuyết tật nặng khoảng 29.000 người khuyết tật nhẹ, với nhiều dạng tật, như: khuyết tật vận động, nghe, nói, nhìn, thần kinh, tâm thần, trí tuệ khuyết tật khác Đến nay, tồn tỉnh tổ chức xác định cấp giấy xác nhận khuyết tật cho 20.751 người khuyết tật, Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 12 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 15.000 người khuyết tật chưa cấp giấy xác nhận khuyết tật rơi vào trường hợp người khuyết tật nhẹ Lý pháp luật người khuyết tật quy định, người khuyết tật đặc biệt nặng nặng hưởng sách trợ cấp xã hội, người khuyết tật nhẹ khơng hưởng trợ cấp xã hội bảo hiểm y tế, thế, đa số người khuyết tật nhẹ khơng đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã để cấp giấy xác nhận khuyết tật Tuy nhiên, ước khoảng 70% người khuyết tật chưa biết đến sách Trợ giúp pháp lý Nhà nước Năm 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh lồng ghép phổ biến Luật Người khuyết tật văn bản hướng dẫn cho 200 người lớp tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, đồng thời tuyên truyền, phổ biến buổi trợ giúp pháp lý lưu động Trung tâm bố trí cán tiếp nhận, giải yêu cầu trợ giúp pháp lý; tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật người khuyết tật Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật mảng công việc năm 2013, kinh phí ngân sách cấp cho cơng tác bổ sung tháng cuối năm 2014, nên công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật chuyển động bước đầu Thực trạng công tác chăm lo đời sông cho người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Hiện địa bàn xã có khoảng 36 nghìn người khuyết tật với dạng khuyết tật khuyết tật vận động, khuyết tật thần kinh trí tuệ, khuyết tật thị giác, thính giác Trong số người khuyết tật có số người bị nhiều dạng tật (đa tật) vừa câm lại vừa điếc, vừa khuyết tật vận động lại khuyết tật thị giác thính giác… gặp nhiều cản trở, khó khăn sống, sinh hoạt hàng ngày Đa số người khuyết tật có hồn cảnh gia đình khó khăn, người khuyết tật đặc biệt nặng khuyết tật nặng chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình cộng đồng xã hội 2.1 Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ban ngành tổ chức đoàn thể có liên quan triển khai tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến đến thôn dân cư, vận động quan tâm hỗ trợ cho người khuyết tật, cổ vũ động viên tinh thần phấn đấu vươn lên người khuyết tật Đây hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành vi ứng xử toàn xã hội người khuyết tật, động viên chung tay góp sức tồn xã hội với Nhà nước trợ giúp, tạo Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 13 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 hội cho người khuyết tật vượt lên số phận, sống, lao động, học tập… bình đẳng người bình thường khác Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày người khuyết tật Quốc tế 3/12, Hội nghị biểu dương, tổ chức thi… Tích cực vận động người khuyết tật tham gia phong trào, hoạt động cấp, ngành để người khuyết tật khẳng định bản thân, sống có ích cho gia đình, xã hội, trở thành gương sáng cho nhiều người noi theo, đạt thành tích cao lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hố, thể dục thể thao… Qua tạo đồng cảm, chia sẻ, quan tâm cộng đồng người khuyết tật; giúp cộng đồng cảm nhận nghị lực sống, tinh thần lạc quan người khuyết tật, góp phần động viên người khuyết tật có nhìn tin tưởng, tươi sáng vào sống, hội thi thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng Những hoạt động nêu bước đầu làm thay đổi quan niệm, nhận thức nhân dân địa phương khuyết tật, hình thức, phương pháp trợ giúp người khuyết tật Hầu hết người khuyết tật địa bàn tỉnh Nhà nước toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả mình, tạo lập sống đóng góp cho quê hương, đất nước 2.2 Thực sách an sinh xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh đạo tổ chức thực đầy đủ, kịp thời chế độ, sách liên quan người khuyết tật, đặc biệt người khuyết tật nặng Hơn 9.528 người khuyết tật đặc biệt nặng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với mức từ 405.000 đồng đến 1.080.000 đồng/tháng (tùy nhóm đối tượng) Các sở Bảo trợ xã hội chăm sóc, ni dưỡng gần 300 người khuyết tật không nơi nương tựa Ngoài ra, cấp, ngành, địa phương tập trung thực “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 – 2020” Đề án góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trợ giúp người khuyết tật; tạo thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận sách dịch vụ, bước phát huy khả Bên cạnh đó, năm qua, tỉnh thực nhiều sách hỗ trợ cho 1.396 người bệnh tâm thần với mức trợ cấp 405.000 đồng/người Giai đoạn 2012 - 2020, tỉnh dành 90 tỷ đồng thực Đề án “Trợ giúp xã hội phục hồi chức cho người bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng” Chính sách bước giúp phục hồi Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 14 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 chức cho người bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội… Các đối tượng khuyết tật nặng cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí với dịch vụ y tế ngày tốt hơn, chất lượng khám chữa bệnh ngày cao Nhân ngày lễ, tết, ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày quốc tế người tàn tật 3/12 Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp thăm tặng quà cho đối tượng khuyết tật địa bàn, xây nâng cấp nhà cho người khuyết tật, cấp hỗ trợ gạo cứu đói cho gia đình người khuyết tật gặp khó khăn sống; huy động, kêu gọi tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người khuyết tật vượt qua khó khăn thiên tai, bão lũ 2.3 Các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Trong năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với ngành cấp đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ để phát hiện, can thiệp sớm phục hồi chức cho người khuyết tật việc tổ chức nhiều đợt truyền thông đài phát xã với nội dung chủ đề phòng ngừa khuyết tật, phục hồi chức cho người khuyết tật Ngoài phối hợp, lồng ghép với chiến dịch truyền thơng chương trình y tế để nâng cao nhận thức cho nhân dân cơng tác phòng ngừa khuyết tật cộng đồng Việc huy động nguồn lực, từ tổ chức, cá nhân nước để hỗ trợ cho người khuyết tật quan tâm Hàng chục người khuyết tật nghèo phẩu thuật chỉnh hình, trợ giúp phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí; hàng chục người khuyết tật hệ vận động cấp xe lăn, xe lắc, chân tay giả miễn phí, phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho người mù, học bổng tặng cháu khuyết tật nghèo vươn lên học giỏi Năm 2010 tỉnh hồn thành mục tiêu chương trình xóa mù loà, đem lại ánh sáng cho 10 người mù đục thuỷ tinh thể, giúp người khuyết tật vươn lên hoà nhập với cộng đồng hàng năm tiếp tục mổ cho đối tượng bị đục thủy tinh thể sót lại phát sinh Trong thời gian qua, xã phối hợp với ngành tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, kết hợp dạy chữ với thực chương trình phục hồi chức cho cháu khuyết tật; kết hợp học văn hóa với học nghề; có 35 người khuyết tật đào tạo nghề, với số nghề như: làm hương, làm nón, thêu, may…từ nguồn kinh phí Qua thực chương trình, dự án dạy Cơng tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 15 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 nghề đem lại lợi ích thiết thực cho người khuyết tật, họ có nghề để lập nghiệp tự ni sống bản thân, hoà nhập cộng đồng Từ năm 2010 - 2017, tồn tỉnh có 215 người khuyết tật tư vấn giới thiệu việc làm Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao người khuyết tật quan tâm Các chương trình văn nghệ, vui chơi triển khai sâu rộng Cơng tác chăm sóc người khuyết tật địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ngành cộng đồng việc thực sách người khuyết tật; khơi dậy phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp dân tộc Đời sống vật chất, tinh thần người khuyết tật cải thiện đáng kể Họ có thêm hội bình đẳng tiếp cận dịch vụ xã hội bản, phát huy khả tự lực sống Dù quà nhỏ hay xe đạp, xe lăn, suất học bổng, giống vật nuôi… người khuyết tật nghèo trẻ em mồ cơi quan tâm, sẻ chia thiết thực, ý nghĩa giúp họ vơi bớt phần khó khăn sống Tuy nhiên, dù sống người khuyết tật địa bàn tỉnh cải thiện gặp nhiều khó khăn Trên thực tế, việc dạy văn hóa, đào tạo nghề tạo việc làm cho người khuyết tật chưa thực hiệu quả nhiều hạn chế Nhiều người khuyết tật khả lao động, nghị lực vươn lên, mong muốn tìm cơng việc phù hợp để không gánh nặng gia đình xã hội có việc làm thu nhập ổn định thách thức lớn Hơn nữa, sở hạ tầng địa phương, công trình cơng cộng đặc biệt giao thơng, y tế chưa phù hợp, khiến cho việc tiếp cận dịch vụ người khuyết tật gặp khó khăn Đa số phương tiện, cơng trình giao thơng cơng cộng, xây dựng địa bàn tỉnh nói riêng cả nước nói chung khơng có chỗ ngồi phù hợp, khơng có lối đi, chỗ lên xuống dành riêng cho người khuyết tật… Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sông cho người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa 3.1 Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật người khuyết tật; quyền, lợi ích hợp pháp người khuyết tật trách nhiệm cộng đồng việc trợ giúp cho người khuyết tật; biện pháp phòng ngừa khuyết tật, dịch vụ người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật Truyền thông nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán cấp, ngành thái độ, cách cư xử, làm việc với người khuyết tật, phương pháp trợ giúp người Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 16 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 khuyết tật chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật thông qua buổi giao lưu, tập huấn… Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc việc trợ giúp người khuyết tật người khuyết tật vượt khó học tập, lao động, tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vượt lên số phận làm kinh tế giỏi 3.2 Thực chương trình hỗ trợ người khuyết tật thơng qua chương trình an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây dựng nơng thơn Thực đầy đủ, kịp thời sách Nhà nước người khuyết tật đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo huy động đóng góp cộng đồng, tạo điều kiện cho người khuyết tật cải thiện, ổn định sống nâng cao chất lượng sống Triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật thơng qua chương trình giảm nghèo, chương trình giải việc làm lồng ghép chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ trợ cấp đột xuất kịp thời cho người khuyết tật có hồn cảnh khó khăn; Kiểm tra, giám sát việc thực sách trợ giúp bảo trợ xã hội người khuyết tật 3.3 Phát hiện, chuẩn đoán, can thiệp sớm, phẩu thuật chỉnh hình cung cấp dụng cụ trợ giúp phục hồi chức cho người khuyết tật Phối hợp với ngành thực dịch vụ phát sớm dấu hiệu, triệu chứng có nguy dẫn đến khuyết tật để áp dụng biện pháp can thiệp, ngăn chặn kịp thời chữa trị cần thiết; Tổ chức thực chương trình phục hồi chức dựa vào cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế; Tập huấn, hướng dẫn kỹ tự chăm sóc sinh hoạt hàng ngày như: kỹ vận động, giao tiếp , ý nhu cầu đặc biệt như: khiếm thính, khiếm thị, thiểu trí tuệ cho người khuyết tật gia đình có người khuyết tật; Vận động tổ chức, cá nhân nước hỗ trợ để thực phẩu thuật chỉnh hình cung cấp dụng cụ trợ giúp như: phương tiện giả, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức cho người khuyết tật; Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 17 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 Tuyên truyền, tư vấn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ khuyết tật Thực đúng, đủ, kịp thời chế độ bảo trợ xã hội người khuyết tật trẻ em mồ cơi; Vận động, khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi 3.4 Dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật Dạy nghề gắn với việc làm có ý nghĩa quan trọng người khuyết tật; có nghề, có việc làm giúp người khuyết tật nâng cao vị thế, tự tin cải thiện chất lượng sống; Hồn thiện sách phù hợp với đặc thù riêng đào tạo nghề cho người khuyết tật Tư vấn chuẩn bị tốt tư tưởng, niềm tin, nhận thức cho người khuyết tật gia đình, kết hợp với can thiệp sớm, phục hồi chức tạo điều kiện tiếp cận giao thơng, cơng trình xây dựng…; Đẩy mạnh tun truyền nâng cao nhận thức, quan tâm tạo điều kiện sở người khuyết tật tự đào tạo nghề, tạo việc làm, cần có quy định ưu tiên tiêu thụ sản phẩm người khuyết tật làm ra; Theo dõi, thống kê tình hình dạy nghề, thực trạng việc làm người khuyết tật hàng năm để có kế hoạch, chiến lược cụ thể, sát với nhu cầu người khuyết tật cần coi trọng nâng cao kiến thức phục hồi chức trọng đến kiến thức nghề, xây dựng niềm tin, ý chí nghị lực cho người khuyết tật 3.6 Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí du lịch Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao hoạt động tạo cho người khuyết tật quên mặc cảm số phận thấy giá trị sống, giúp họ tự tin vào bản thân, cố gắng vươn lên, tham gia đóng góp trí tuệ, khả bản thân hoạt động cộng đồng xã hội Vì trách nhiệm các cấp, ngành địa bàn xã cần thực tốt quy định văn hóa, giáo dục, thể thao, vui chơi, giải trí du lịch Những hoạt động cần phải đa dạng loại hình tổ chức; phải lồng ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng; Đồng thời cần có chương trình kế hoạch đầu tư sở vật chất phương tiện trợ giúp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tham gia Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 18 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 PHẦN KẾT LUẬN Trong năm qua, với địa phương cả nước, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực tốt hệ thống sách trợ giúp người khuyết tật Nhiều tổ chức, cá nhân có chương trình hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho phần lớn người khuyết tật địa bàn phục hồi chức năng, tham gia lao động, tạo thu nhập, tạo dựng sống cho bản thân, có điều kiện hòa nhập cộng đồng Chung tay chăm lo giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi thể trách nhiệm, lòng nhân cộng đồng tồn xã hội Các hoạt động trợ giúp, chăm sóc chia sẻ vật chất, tinh thần mang tính nhân văn giúp người khuyết tật nâng cao chất lượng sống, có thêm động lực vươn lên hòa nhập cộng đồng Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 19 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 “Lá làm đùm rách, rách đùm rách nhiều” giá trị đạo đức, truyền thông tốt đẹp ông cha ta từ ngàn xưa đến Trong công hỗ trợ chăm lo sông cho người khuyết tật khơng có quyền địa phương, người dân, nhân viên xã hội mà cả cộng đồng phải cố gắng phối hợp với cách chặt chẽ tinh thần chung nhìu cách thức, nhiều biện pháp khác Trong đó, tuyên truyền để toàn dân hiểu, toàn dân làm biện pháp hữu hiệu nhất, có nhiều tiến triển tốt công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật, góp phần xây dựng xã hội cơng bằng, tốt đẹp Thông qua tiểu luận này, riêng bản thân em mong muốn thời gian tới có nhiều nghiên cứu tương tự từ cá nhân, tổ chức để làm sáng tỏ vấn đề này, đồng thời đưa hướng giải pháp tốt nhằm giúp cho khơng người khuyết tật mà gia đình họ có sống tốt hơn, khơng phải thất lo âu, canh cánh nỗi lòng ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/mo-hinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-van-dongtai-trung-tam-song-doc-lap-42-kim-ma-thuong-ba-dinh-ha-noi-220173.html http://tintuc.khanhhoa79.com/tin-tuc/khanh-hoa-day-nghe-tao-viec-lam-chonguoi-khuyet-tat-chua-duoc-quan-tam-dung-muc http://tintuc.khanhhoa79.com/tin-tuc/nam-2015-hoi-bao-tro-nguoi-tan-tat-tremo-coi-va-benh-nhan-ngheo-tinh-khanh-hoa-van-dong-gan-12-ty-dong http://asvho.vn/hoi-bao-tro-nguoi-tan-tat-tre-mo-coi-va-benh-nhan-ngheo-tinhkhanh-hoa-nhip-cau-nhan-ai-den-voi-nhung-manh-doi-bat-hanh Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 20 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/ho-tro-viec-lam-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-tuthuc-tien-thanh-pho-nha-trang-tinh-khanh-hoa-1187033.html Nguyễn Thị Kim Hoa (2014), Giáo trình Cơng tác xã hội với người khuyết tật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Xuyên (2008), Thể thao – Văn hóa Giải trí cho người khuyết tật, NXB Giáo dục Luật Người khuyết tật (2010) Phạm Lê Liên (2016), Từ điển Tiếng Việt, NXB Hồng Đức, Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIỂU LUẬN Họ tên giảng viên hướng dẫn:………………………………………… Trọng số điểm nội dung (80%)………………………………………… Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 21 SVTH: Nguyễn Trọng Hoàng Ân – Lớp Đ15CT2 MSSV: 1557601010084 Trọng số điểm phần tổng quan, hình thức báo cáo, thể thức văn bản, ý thức nghiên cứu thực công việc sinh viên (20%) Tổng điểm báo cáo: Bằng sô:……………………………… Bằngchữ:………………………… Giảng viên chấm Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 22 Công tác xã hội với người khuyết tật GVHD: TS Nguyễn Minh Tuấn 23 ... .7 Thực trạng người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Thực trạng cơng tác chăm đời sông cho người khuyết tật địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo. .. trãi nghiệm thực tiễn cảm nhận nơi sinh sống mình, Tơi lựa chọn Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa để làm đề tài cho tiểu luận... dành riêng cho người khuyết tật Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sông cho người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa 3.1 Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tại tỉnh khánh hòa , Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tại tỉnh khánh hòa

Từ khóa liên quan