He thong nong nghiep du canh

19 95 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:16

Tóm tắt nội dung thuyết trình Hoạt động sản xuất Khái niệm Sự đầu tư lao động Ưu điểm – nhược điểm Hệ thống nông nghiệp du canh Cách thức tổ chức sản xuất Đề xuất – giải pháp Khái niệm Nông nghiệp du canh thay đổi nơi sản xuất độ phì nhiêu đất giảm (Hình ảnh minh họa) Hoạt động sản xuất Mặc dù có nhiều kiểu thực hành canh tác nương rẫy thường theo công thức: làm - đốt - gieo trồng - làm cỏ bảo vệ - thu hoạch - bỏ hóa 3 Sự đầu tư lao động Lao động hệ thống nông nghiệp du canh thường lao động giản đơn, chủ yếu lao động chân tay với công cụ lao động thô sơ: liềm, cuốc, dao dùng cho việc phát nương đốt rẫy, làm cỏ : việc đầu tư lao động thấp 4 Cách thức tổ chức sản xuất 01 Hệ thống thảm thực vật Hệ thống di cư ngẫu nhiên 02 theo tuyến thay đổi 02theo chu kỳ 03 Hệ thống du canh quay vòng 04 Hệ thống phát quang Ưu điểm 5.1 Nơng nghiệp du canh là hình thức canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên Nhiều nhà nghiên cứu cho canh tác nương rẫy phương thức có hiệu nước vùng nhiệt đới ẩm Một đơn vị lượng bỏ thu từ đến 15 đơn vị lượng sản phẩm (Hình ảnh minh họa) Ưu điểm 5.2 Nông nghiệp du canh tạo lớp tro có khả bảo vệ mơi trường đất rừng Tro đốt rừng làm rẫy NNDC tạo bền vững hoạt động sản xuất bảo vệ môi trường đất Lịch sử phát triển nông nghiệp cổ đại Nam Mỹ gần phát cho thấy, vùng Amazone có loại đất đen đặc biệt sinh từ phân tử than củi (Hình ảnh minh họa) Ưu điểm 5.3 Nông nghiệp du canh số trường hợp có khả bảo vệ đa dạng sinh học cải tạo đất Một số thực vật đến bị tuyệt chủng khơng có hoạt động đốt rừng Năm 1957, vùng núi Peters (Virgina Mỹ), nhà thực vật học phát có 57 lồi mallow 45 năm sau (2002) có loài, biến 51 loài Nguyên nhân loài nảy mầm có cháy rừng hạt chúng cứng, nằm ẩn đất hàng chục năm, gặp đám cháy rừng nứt vỏ nảy mầm; (Hoa Mallow) Ưu điểm 5.4 Nông nghiệp du canh làm cho mơi trường rừng thơng thống, tiêu diệt nhiều lồi vi khuẩn sinh vật gây bệnh nguy hiểm Rừng rậm nguyên sinh kín gió, thiếu ánh sáng, khí độc khơng phát tán, tạo mơi trường có hại cho sức khoẻ Thiếu tác động người, rừng phát triển theo hướng hoang dã, vi sinh vật có hại phát triển mạnh, lấn át lồi hữu ích, trở nên “rừng thiêng nước độc”, giới ruồi vàng, muỗi sốt rét (Lồi mối ăn lớp biểu bì keo) Nhược điểm 6.1 NN du canh phương thức sản xuất lạc hậu; suất thấp; phá hoại rừng môi sinh Nông nghiệp du canh sử dụng cơng cụ thơ sơ gây nên tình trạng phá hoại tài sản rừng núi “ để lại dải đất trọc, bạc màu,…) dẫn tới hậu lũ lụt, xói mòn, khơ hạn… Hình ảnh: khu rừng bị chặt phá huyện Kon Plông tỉnh Kom Tum  Nhược điểm 6.2 Du canh du cư nguyên nhân gây nên nạn cháy rừng, làm diện tích rừng bị thu hẹp Theo thống kê, diện tích rừng Đắk Lắk bị cháy 10 năm trở lại lên tới 1.118 ha, có 870 rừng trồng 318 rừng tự nhiên Hình ảnh: đốt rừng làm nương rẫy địa bàn xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Nhược điểm 6.3 Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hệ động thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé với 45.581 rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng loài động, thực vật quý nằm sách đỏ Việt Nam giới bị dân cư tàn phá Hình ảnh: cánh rừng xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé – Điện Biên) bị dân di cư đốt đầu năm 2009 Nhược điểm 6.4 Do rừng đầu nguồn bị tổn hại nghiêm trọng khiến tình trạng xói mòn, lũ qt Hình ảnh: lũ qt xã Tà Cạ - Kỳ Sơn – Nghệ An ngày 24/07/2017 Đề xuất – giải pháp Ban hành sách hỗ trợ di dân thực định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số: Hình ảnh: đội biên phòng Lào Cai đồng bào sản xuất (nguồn dantocmiennui.vn) Đề xuất – giải pháp Khi người dân vừa chuyển tới, quyền địa phương, lực lượng biên phòng dân quân đến trường vận động dân di cư quay trở lại quê cũ Nếu vận động không được, dân di cư bị cưỡng chế khỏi địa bàn 6 Đề xuất – giải pháp • Tăng cường thêm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối tượng, phương tiện giao thông xe khách, xe máy phương tiện khác vào khu vực biên giới Qua đó, phát xử lý đối tượng di cư tự vào địa bàn • Thành lập lực lượng liên ngành tăng cường hoạt động kiểm tra, kiêm sốt; đồng thời tích cực vận động sâu rộng quần chúng nhân dân 6 Đề xuất – giải pháp Lực lượng biên phòng kiểm tra giấy tờ tùy thân người ra, vào khu vực biên giới Mường Nhé để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người di cư tự (nguồn vtv.vn) Đề xuất – giải pháp • Tránh việc phá rừng làm nương cách giúp người dân nâng cao nhận thức với việc chuyển đổi phương thức sản xuất, cấu trồng vật ni để ổn định sống • Xây dựng nhanh chóng dự án để bố trí cho dân du cư tự vào vùng quy hoạch, giúp họ ổn định làm ăn, sinh sống, tiếp cận dịch vụ xã hội như: y tế giáo dục • Có phối hợp địa phường có dân di cư nơi dân di cư đến, với đạo kịp thời, quán Bộ, ngành chức Trung Ương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1], Ban định canh định cư - Bộ Lâm nghiệp (1984), Hội thảo khoa học công tác định canh định cư lần thứ nhất, Nxb KHXH, Hà Nội   [2], Bộ Lâm nghiệp (1982), Báo cáo tổng kết công tác định canh định cư năm 1976 - 1980 phương hướng nhiệm vụ công tác định canh định cư năm 1981-1985 Bộ Lâm nghiệp (Phủ thủ tướng, Tài liệu lưu trữ)   [3], Cẩm nang tri thức địa (2000),  (tài liệu dịch), Nxb Nông nghiệp [4], CMED (1987), Notre avenir tous, Tradition francaise Ed.Du Fleuve, Montreal   [5], Đặng Nghiêm Vạn (1975), “Vài ý kiến vấn đề nương rẫy thời kỳ độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội” , Tạp chí Dân tộc học (1), tr 7-21   [6], Nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp Website: http://tailieu.vn/doc/bai-giang-nghien-cuu-phat-trien-he-thong-nong-nghiep-875084.html [7], Nông nghiệp du canh, tri thức địa vấn đề phát triển miền núi Việt Nam Website: http://ihs.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/TapChiSoMoi/View_Detail.aspx?ItemID=72   [8], Nông nghiệp du canh, tri thức địa vấn đề phát triển miền núi Việt Nam Website: http://ihs.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/TapChiSoMoi/View_Detail.aspx?ItemID=72     ... Hệ thống di cư ngẫu nhiên 02 theo tuyến thay đổi 02theo chu kỳ 03 Hệ thống du canh quay vòng 04 Hệ thống phát quang Ưu điểm 5.1 Nông nghiệp du canh là hình thức canh tác phù hợp với điều kiện... http://tailieu.vn/doc/bai-giang-nghien-cuu-phat-trien -he- thong- nong- nghiep- 875084.html [7], Nông nghiệp du canh, tri thức địa vấn đề phát triển miền núi Việt Nam Website: http://ihs.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/TapChiSoMoi/View_Detail.aspx?ItemID=72... bị chặt phá huyện Kon Plông tỉnh Kom Tum  Nhược điểm 6.2 Du canh du cư nguyên nhân gây nên nạn cháy rừng, làm diện tích rừng bị thu hẹp Theo thống kê, diện tích rừng Đắk Lắk bị cháy 10 năm trở
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong nong nghiep du canh, He thong nong nghiep du canh, Cách thức tổ chức sản xuất, Đề xuất – giải pháp