Câu hỏi Tin học ôn thi Giảng viên chính 2019 và IC3 Module 2: Sử dụng máy tính căn bản

41 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 09:35

Câu hỏi 1ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiChọn câu thích hợp để phân biệt giữa phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hànhSelect one:a. Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy b. Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy c. Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian trong đĩa cứng hơn phần mềm hệ điều hành để chạy Phản hồiThe correct answer is: Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạyCâu hỏi 2ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiHệ điều hành nào sau đây không sử dụng cho máy tínhSelect one:a. Android b. LINUX c. Windows 7 Phản hồiThe correct answer is: AndroidCâu hỏi 3ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiTrong hệ điều hành Windows, để thực hiện chọn các file không liên tục trong danh sách file cần tực hiện thao tác nào sau đây?Select one:a. Giữ phím Alt và kích chuột tại các file cần chọn b. Giữ phím Shift và kích chuột tại các file cần chọn c. Giữ phím Ctrl và kích chuột tại các file cần chọn Phản hồiThe correct answer is: Giữ phím Ctrl và kích chuột tại các file cần chọnCâu hỏi 4ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiĐể chọn một máy in sử dụng thường xuyên trong danh sách các máy in đã cài đặt trên máy tính, thực hiện thao tác nào sau đây?Select one:a. Kích chuột phải tại biểu tượng máy in, chọn Use Printer b. Kích chuột phải tại biểu tượng máy in, chọn Set as Default Printer c. Kích chuột phải tại biểu tượng máy in, chọn Always Use Printer Phản hồiThe correct answer is: Kích chuột phải tại biểu tượng máy in, chọn Set as Default PrinterCâu hỏi 5ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiTổ hợp phím Ctrl + C có chức năng gì?Select one:a. Hiển thị văn bản từ bộ nhớ đệm b. Sao chép đối tượng được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm c. Di chuyển văn bản được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệm Phản hồiThe correct answer is: Sao chép đối tượng được chọn, và đưa vào bộ nhớ đệmCâu hỏi 6ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiSử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?Select one:a. Accessories b. Windows Explorer c. Control Panel d. Microsoft Office Phản hồiThe correct answer is: Windows ExplorerCâu hỏi 7ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiTrong Windows muốn xóa dữ liệu và không cho phục hồi ta làm:Select one:a. Chọn đối tượng cần xóa và bấm phím Delete. b. Chọn đối tượng cần xóa > nhấn tổ hợp phím Shift+Delete c. Chọn đối tượng cần xóa > nhấn tổ hợp phím Ctrl+Delete d. Chọn đối tượng cần xóa > chuột phải> Delete. Phản hồiThe correct answer is: Chọn đối tượng cần xóa > nhấn tổ hợp phím Shift+DeleteCâu hỏi 8ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiCác hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:Select one:a. Trong CPU b. Trong ROM c. Trên bộ nhớ ngoài d. Trong RAM Phản hồiThe correct answer is: Trên bộ nhớ ngoàiCâu hỏi 9ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiTrong hệ điều hành Windows, muốn chọn tất cả các đối tượng trong một cửa sổ, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?Select one:a. Bấm Alt+F12 b. Bấm Shift+F4 c. Bấm Ctrl+A Phản hồiThe correct answer is: Bấm Ctrl+ACâu hỏi 10ĐúngĐạt điểm 1,00 trên 1,00Đặt cờĐoạn văn câu hỏiCó thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách:Select one:a. Mở Internet Explorer b. Mở My Computer c. Mở Recycle Bin d. Mở My Documents Phản hồiThe correct answer is: Mở Recycle Bin Phạm Thanh Cường GVC2019 Nhà Hồ sơ Điểm Tin nhắn Tuỳ chọn  Call Us: 0965456555  Email: hatn84@gmail.com Nhà ► Tin học Bắt đầu vào lúc State ► Thoát GVC2019 ► General ► module Sử dụng máy tính Thứ hai, 21 Tháng mười 2019, 2:47 PM Finished Kết thúc lúc Thứ hai, 21 Tháng mười 2019, 3:31 PM Thời gian thực 43 phút 26 giây Câu hỏi Điểm 117,00/121,00 Điểm 9,67 out of 10,00 (97%) Chọn câu thích hợp để phân biệt phần mềm ứng dụng phần mềm hệ điều hành Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Phần mềm hệ điều hành cần phần mềm ứng dụng để chạy b Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy c Phần mềm ứng dụng cần nhiều không gian đĩa cứng phần mềm hệ điều hành để chạy The correct answer is: Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy Câu hỏi Hệ điều hành sau khơng sử dụng cho máy tính Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Android b LINUX c Windows The correct answer is: Android / Câu hỏi Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Trong hệ điều hành Windows, để thực chọn file không liên tục danh sách file cần tực thao tác sau đây? Select one: a Giữ phím Alt kích chuột file cần chọn b Giữ phím Shift kích chuột file cần chọn c Giữ phím Ctrl kích chuột file cần chọn The correct answer is: Giữ phím Ctrl kích chuột file cần chọn Câu hỏi Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Để chọn máy in sử dụng thường xuyên danh sách máy in cài đặt máy tính, thực thao tác sau đây? Select one: a Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Use Printer b Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Set as Default Printer c Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Always Use Printer The correct answer is: Kích chuột phải biểu tượng máy in, chọn Set as Default Printer Câu hỏi Tổ hợp phím Ctrl + C có chức gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Hiển thị văn từ nhớ đệm b Sao chép đối tượng chọn, đưa vào nhớ đệm c Di chuyển văn chọn, đưa vào nhớ đệm The correct answer is: Sao chép đối tượng chọn, đưa vào nhớ đệm / Câu hỏi Sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Accessories b Windows Explorer c Control Panel d Microsoft Office The correct answer is: Windows Explorer Câu hỏi Trong Windows muốn xóa liệu khơng cho phục hồi ta làm: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Chọn đối tượng cần xóa bấm phím Delete b Chọn đối tượng cần xóa -> nhấn tổ hợp phím Shift+Delete c Chọn đối tượng cần xóa -> nhấn tổ hợp phím Ctrl+Delete d Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete The correct answer is: Chọn đối tượng cần xóa -> nhấn tổ hợp phím Shift+Delete Câu hỏi Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Trong CPU b Trong ROM c Trên nhớ d Trong RAM The correct answer is: Trên nhớ / Câu hỏi Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Trong hệ điều hành Windows, muốn chọn tất đối tượng cửa sổ, ta sử dụng tổ hợp phím sau đây? Select one: a Bấm Alt+F12 b Bấm Shift+F4 c Bấm Ctrl+A The correct answer is: Bấm Ctrl+A Câu hỏi 10 Có thể hồi phục (restore) tập tin bị xố sau nhấn phím Delete cách: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Mở Internet Explorer b Mở My Computer c Mở Recycle Bin d Mở My Documents The correct answer is: Mở Recycle Bin Câu hỏi 11 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Khi kích đúp chuột vào tiêu đề cửa sổ kích thước cực đại hệ điều hành Windows : Select one: a Thu cửa sổ kích thước trước b Thu cửa sổ kích thước cực tiểu c Đóng cửa sổ d Chuyển chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ The correct answer is: Thu cửa sổ kích thước trước / Câu hỏi 12 Để đổi tên thư mục hay tập tin ta thực hiện: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Nhắp chọn đối tượng -> F2->Gõ tên mới->Enter b Nhắp phải vào đối tượng -> Rename-> Gõ tên mới-> Enter c Cả a b d Cả a b sai The correct answer is: Cả a b Câu hỏi 13 Truyền thông đa phương tiện (multimedia) Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Các thơng tin tiếng nói, đồ họa, hình ảnh, âm phim ảnh mạng truyền thời điểm b Các phương tiện phát xã c Các phương tiện để truyền thông như: loa, mic, headphone The correct answer is: Các thông tin tiếng nói, đồ họa, hình ảnh, âm phim ảnh mạng truyền thời điểm Câu hỏi 14 Trên Windows 7, ta chép tập tin hay thư mục từ nơi đến nơi khác cách: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Tất sai b Ctrl + kéo thả tệp tin thư mục chọn từ thư mục nguồn đến thư mục đích c Ctrl + C d Organize / Paste The correct answer is: Ctrl + kéo thả tệp tin thư mục chọn từ thư mục nguồn đến thư mục đích / Câu hỏi 15 Trong mã đây,bộ không hỗ trợ gõ tiếng việt Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a ACSII b TCVN3 c Unicode d VNI The correct answer is: ACSII Câu hỏi 16 Đặc điểm Virus máy tính là: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Phá hoại b Tự nhân c Cả câu A,B,C d Lây lan The correct answer is: Cả câu A,B,C Câu hỏi 17 Chỉ tên phần mềm dùng để gõ tiếng Việt Windows Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Tất b ABC c UNIKEY d VIETKEY The correct answer is: Tất / Câu hỏi 18 Cách tổ chức thư mục tệp tin hệ điều hành Windows không cho phép: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Trong thư mục có thư mục tệp tin b Một ổ đĩa cứng vật lý phân chia thành nhiều ổ đĩa logic c Thư mục mẹ thư mục có tên trùng d Tạo tệp tin có chứa thư mục The correct answer is: Tạo tệp tin có chứa thư mục Câu hỏi 19 Để xố ký tự đứng trước trỏ soạn thảo, ta bấm phím: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Page Up b Backspace c Page Down d Delete The correct answer is: Backspace Câu hỏi 20 Chương trình Windows Explorer dùng để: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Quản lý văn b Chọn văn c Quản lý tập tin, thư mục d Quản lý thư mục The correct answer is: Quản lý tập tin, thư mục / Câu hỏi 21 Khi xóa thư mục, tập tin Windows không nhấn đồng thời phím Shift thì: Sai Đạt điểm 0,00 1,00 Select one: a Tư liệu bị xóa đưa vào Recycle Bin trừ tư liệu nằm đĩa mềm đĩa mạng b Mọi tư liệu bị xóa đưa vào Recycle Bin c Mọi tư liệu bị xóa khơng đưa vào Recycle Bin d Chỉ có tập tin bị xoá đượ c đưa vào Recycle Bin thư mục khơng The correct answer is: Tư liệu bị xóa đưa vào Recycle Bin trừ tư liệu nằm đĩa mềm đĩa mạng Câu hỏi 22 Để mở hộp thoại tìm kiếm ta chọn tổ hợp phím nào? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Ctrl+C b Ctrl+F c Ctrl+V d Ctrl+X The correct answer is: Ctrl+F Câu hỏi 23 Muốn gõ từ “Trường” cách gõ Telex, cách gõ sau Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Cả A,B,C b Trwowngsf c Trwowngf d Truwowngf The correct answer is: Cả A,B,C / Câu hỏi 24 Phần mềm sau sử dụng giấy phép mã nguồn mở Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Open Office b Windows c Microsoft Office The correct answer is: Open Office Câu hỏi 25 Hãy chọn câu ghép đúng:Unicode Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Bộ mã chuẩn toàn cầu b Bộ mã 64 bit c Bộ mã 32 bit d Bộ mã chứa ký tự tượng hình The correct answer is: Bộ mã chuẩn toàn cầu Câu hỏi 26 Để cài đặt thêm Font môi trường Windows, ta dùng chức năng: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Desktop Control Panel b System Control Panel c Regional Settings Control Panel d Fonts Control Panel The correct answer is: Fonts Control Panel / Câu hỏi 27 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Khi quan mua chương trình máy tính, trường hợp chương trình cài đặt miễn phí nội quan Select one: a Khi quan có 10 nhân viên b Khi có đồng ý quyền cho phép điều c Khi chương trình có giá 100 nghìn đồng The correct answer is: Khi có đồng ý quyền cho phép điều Câu hỏi 28 Muốn đóng cửa sổ chương trình ta nhấn tổ hợp phím?: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Alt+F4 b Cả A, B, C c Edit / Close d Ctrl+X The correct answer is: Alt+F4 Câu hỏi 29 Phần mềm SQL Server dùng để làm gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Xử lý văn b Quản trị sở liệu c Bảng tính The correct answer is: Quản trị sở liệu / Câu hỏi 78 Thao tác chọn File -> Close dùng để Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a đóng tập tin b mở tập tin c lưu tập tin d Lưu tập tin The correct answer is: đóng tập tin Câu hỏi 79 Trong tên thư mục sau đây, tên thư mục máy chấp nhận? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Hocphantin1:.doc b Hoc_phan_tin_1 c Hoc*phan*tin*1.doc The correct answer is: Hoc_phan_tin_1 Câu hỏi 80 Ở tình đây, máy tính thực thi cơng việc tốt người? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Khi thực phép toán phức tạp b Khi dịch sách c Khi chẩn đoán bệnh d Khi phân tích tâm lý người The correct answer is: Khi thực phép toán phức tạp / Câu hỏi 81 Tệp tin có phần mở rộng RAR, ZIP cho ta biết Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a File thực thi b File nén c File video The correct answer is: File nén Câu hỏi 82 Phím, tổ hợp phím dùng để chụp cửa ảnh hình Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Print Screen b Ctrl+Print Screen c Alt+Print Screen The correct answer is: Print Screen Câu hỏi 83 Phím tắt để đổi tên tệp tin, thư mục Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a F2 b F4 c Ctrl+N The correct answer is: F2 Câu hỏi 84 Bộ gõ tiếng Việt miễn phí Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Vietkey b Unikey c Cả hai gõ miễn phí The correct answer is: Cả hai gõ miễn phí / Câu hỏi 85 Phím tắt dùng để đóng cửa sổ hành Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a F1 b Alt+F4 c Tab+F9 The correct answer is: Alt+F4 Câu hỏi 86 Windows Explorer dùng để Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Quản lý tập tin, thư mục b Quản lý tập tin c Truy cập mạng The correct answer is: Quản lý tập tin, thư mục Câu hỏi 87 Khi đặt tên tệp thư mục DOS không sử dụng ký tự sau đây? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Các chữ từ A đến G b Các chữ số từ đến c Các kí tự sau: , ? \ / ; : The correct answer is: Các kí tự sau: , ? \ / ; : Câu hỏi 88 Tên thư mục hệ điều hành Windows cần thoả mãn điều kiện sau đây? Sai Đạt điểm 0,00 1,00 Select one: a Tối đa ký tự, khơng có khoảng trắng ký tự đặc biệt b Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu chữ số, không chứa khoảng trắng c Tối đa 255 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt The correct answer is: Tối đa 255 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt / Câu hỏi 89 Trong phần mềm sau, phần mềm phần mềm ứng dụng? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Microsoft Word b Linux c Windows The correct answer is: Microsoft Word Câu hỏi 90 Unikey Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Phần mềm gõ tiếng việt mã nguồn mở b Phần mềm gõ tiếng việt Bộ TT&TT Yêu cầu sử dụng c Phần mềm gõ tiếng việt thương mại The correct answer is: Phần mềm gõ tiếng việt mã nguồn mở Câu hỏi 91 Phím tắt để chép đối tượng vào ClipBoard là? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Ctrl+X b Ctrl+V c Ctrl+C The correct answer is: Ctrl+C Câu hỏi 92 Cách sau sử dụng để khởi động Start Menu hệ điều hành Windows? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Bấm Ctrl+Esc b Bấm Alt+Tab c Bấm Shift+Tab The correct answer is: Bấm Ctrl+Esc / Câu hỏi 93 Trong hệ điều hành Windows, kí tự sau khơng phép sử dụng đặt tên file? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Kí tự * b Kí tự @ c Kí tự & The correct answer is: Kí tự * Câu hỏi 94 Phím tắt để cắt đối tượng vào ClipBoard gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Ctrl+C b Ctrl+X c Ctrl+V The correct answer is: Ctrl+X Câu hỏi 95 Danh sách mục chọn thực đơn gọi là: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Menu options b Menu pad c Menu bar The correct answer is: Menu options / Câu hỏi 96 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Muốn đổi tên cho thư mục/tệp tin hệ điều hành Windows, ta chọn thư mục/tệp tên cần đổi tên thực thao tác sau Select one: a Chọn phải chuột thư mục/tệp tin chọn mục Rename nhập tên nhấn Enter b Chọn phải chuột thư mục/tệp tin chọn New Folder c Nhấn phím F3 lên thư mục nhập tên The correct answer is: Chọn phải chuột thư mục/tệp tin chọn mục Rename nhập tên nhấn Enter Câu hỏi 97 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Trong Windows Explorer hệ điều hành Windows để đánh dấu tất đối tượng ta chọn lệnh: Select one: a Tất sai b Insert-> Select All c bấm tổ hợp Ctrl+Z d Organize->Select all The correct answer is: Organize->Select all Câu hỏi 98 Hãy chọn câu ĐÚNG câu sau? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Để kết thúc phiên làm việc với word cách chọn File -> Exit; b Có nhiều cách để mở tệp văn word c Mỗi lần lưu văn lệnh File -> Save, người dùng phải cung cấp tên văn bản; d Các tệp soạn thảo word có ngầm định xls; The correct answer is: Có nhiều cách để mở tệp văn word / Câu hỏi 99 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Tổ hợp phím sau sử dụng để chuyển đổi qua lại ứng dụng mở Windows Select one: a Shift+Tab b Alt+Tab c Ctrl+Tab The correct answer is: Alt+Tab Câu hỏi 100 Kiểu nhập liệu ngày tháng hệ điều hành qui định Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Control Panel - Date/Time b Control Panel - System c Control Panel – Display d Control Panel – Region and Language The correct answer is: Control Panel – Region and Language Câu hỏi 101 Thao tác: Chọn thư mục, sau nhấn F2, có chức gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Đổi tên thư mục b Di chuyển thư mục c Xóa thư mục The correct answer is: Đổi tên thư mục / Câu hỏi 102 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Khi soạn thảo văn sử dụng gõ tiếng Việt Unikey, tổ hợp phím (Alt + Z) (Ctrl + Shift) có chức năng: Select one: a Chuyển chế độ bảng mã Unicode sang TCVN3 b Tắt chương trình gõ tiếng Việt c Chuyển chế độ gõ tiếng Anh sang tiếng Việt ngược lại tiếng Việt sang tiếng Anh The correct answer is: Chuyển chế độ gõ tiếng Anh sang tiếng Việt ngược lại tiếng Việt sang tiếng Anh Câu hỏi 103 Phím tắt sử dụng để hiển thị thông tin hệ thống (System Properties) Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Window+R b Phím Window+Pause/Break c Window+S The correct answer is: Phím Window+Pause/Break Câu hỏi 104 Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta thực hiện: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình b Nhấn giữ phím Alt phím F4 chọn cửa sổ chương trình c Nhấn giữ phím Ctrl gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình The correct answer is: Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình / Câu hỏi 105 Thao tác: Chọn thư mục, sau nhấn Delete, có chức gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Xóa thư mục b Di chuyển thư mục c Đổi tên thư mục The correct answer is: Xóa thư mục Câu hỏi 106 Mơ hình tổng qt q trình xử lí thơng tin là: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Xuất > Xử lý > Nhập b Xử lý > Xuất > Nhập c Nhập > Xử lý > Xuất d Xử lý > Nhập > Xuất The correct answer is: Nhập > Xử lý > Xuất Câu hỏi 107 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Khi soạn thảo để gõ tiếng Việt chọn gõ theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ telex sử dụng font: Select one: a .VNITimes b .ACB c Times New Roman The correct answer is: Times New Roman / Câu hỏi 108 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Để di chuyển trỏ chuột soạn thảo, tổ hợp phím Ctrl +← (mũi tên sang trái), có chức gì? Select one: a Sang trái ký tự b Sang trái từ c Sang phải ký tự The correct answer is: Sang trái từ Câu hỏi 109 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Nguyên tắc tổ chức file thư mục hệ điều hành Windows dựa cấu trúc sau đây? Select one: a Cấu trúc đồ thị b Cấu trúc chu trình c Cấu trúc The correct answer is: Cấu trúc Câu hỏi 110 Phát biểu SAI: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Các thư mục tổ chức theo cấu trúc gọi thư mục b Folder chứa File Folder c File chứa Folder d HĐH phần mềm hệ thống The correct answer is: File chứa Folder / Câu hỏi 111 Vì việc mở tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Vì mở tệp tin đính kèm phải trả tiền dịch vụ b Vì tập tin đính kèm thư điện tử chứa virus máy tính c Vì tệp đính kèm có dung lượng lớn nên máy tính khơng chứa The correct answer is: Vì tập tin đính kèm thư điện tử chứa virus máy tính Câu hỏi 112 Trong hệ điều hành Windows, muốn đổi tên cho thư mục chọn ta thực Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl +R, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter b Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên nhấn phím Enter c Nhấn phím F2, nhập tên cho thư mục nhấn phím Enter The correct answer is: Nhấn phím F2, nhập tên cho thư mục nhấn phím Enter Câu hỏi 113 Phím Print Screen có tác dụng gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Tắt máy b Chụp hình lưu vào Clipboard c Cuộn hình d Tắt /Mở dãy phím số The correct answer is: Chụp hình lưu vào Clipboard / Câu hỏi 114 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Để di chuyển trỏ chuột soạn thảo, phím → (mũi tên sang phải), có chức năng? Select one: a Sang trái ký tự b Sang phải ký tự c Sang phải từ The correct answer is: Sang phải ký tự Câu hỏi 115 Trong MS Windows, thư mục tổ chức dạng? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Cây b Dây c Chuỗi The correct answer is: Cây Câu hỏi 116 Thư mục gốc ổ đĩa chứa: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Không hạn chế số File b Nhiều File, phụ thuộc vào dung lượng đĩa c Tối đa 100 File d File The correct answer is: Nhiều File, phụ thuộc vào dung lượng đĩa / Câu hỏi 117 Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Trong hệ điều hành Windows, để thực chọn file liên tục danh sách file cần thực thao tác sau đây? Select one: a Kích chuột file đầu, giữ phím Shift sau kích chuột file cuối b Kích chuột file đầu, giữ phím Ctrl sau kích chuột file cuối c Kích chuột file đầu, giữ phím Alt sau kích chuột file cuối The correct answer is: Kích chuột file đầu, giữ phím Shift sau kích chuột file cuối Câu hỏi 118 Muốn đưa trỏ chuột sang phải ký tự soạn thảo, ta sử dụng phím nào? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a ← (mũi tên sang trái) b → (mũi tên sang phải) c Ctrl + → (mũi tên sang phải) The correct answer is: → (mũi tên sang phải) Câu hỏi 119 Điều sau thư mục gốc ổ đĩa: Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Tự nhiên có b Do người sử dụng tạo c Do Hệ điều hành tạo d Khơng có loại Thư mục The correct answer is: Do Hệ điều hành tạo / Câu hỏi 120 Trong MS Windows, biểu tượng thư mục thường có màu gì? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Vàng b Tím c Xanh The correct answer is: Vàng Câu hỏi 121 File ? Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a Một phần mềm trò chơi b Một chương trình ứng dụng c Một tập hợp thông tin lưu trữ thiết bị nhớ d Một hệ điều hành The correct answer is: Một tập hợp thông tin lưu trữ thiết bị nhớ Xem thêm » Info Lớp trực tuyến Đăng ký học IC3 Đăng ký thi IC3 Thái Nguyên Tham gia group ôn tập / Contact us Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên  Phone: 0965456555  E-mail: hatn84@gmail.com Follow us  Copyright © 2016 - Developed by loptructuyen.com / ... hoạt động / Câu hỏi 78 Thao tác chọn File -> Close dùng để Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 Select one: a đóng tập tin b mở tập tin c lưu tập tin d Lưu tập tin The correct answer is: đóng tập tin Câu hỏi... 1,00 1,00 Select one: a Hocphantin1:.doc b Hoc_phan _tin_ 1 c Hoc*phan *tin* 1.doc The correct answer is: Hoc_phan _tin_ 1 Câu hỏi 80 Ở tình đây, máy tính thực thi công việc tốt người? Đúng Đạt điểm... phím Shift-Delete d Các câu A,B, C The correct answer is: Các câu A,B, C / Câu hỏi 36 Sai Đạt điểm 0,00 1,00 Trong phông chữ cho hệ điều hành Windows đây, phông chữ không dùng mã TCVN3 ? Select
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi Tin học ôn thi Giảng viên chính 2019 và IC3 Module 2: Sử dụng máy tính căn bản, Câu hỏi Tin học ôn thi Giảng viên chính 2019 và IC3 Module 2: Sử dụng máy tính căn bản

Từ khóa liên quan