Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn vật lí ở trường THPT triệu sơn 2 thông qua việc phân loại và hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm

24 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:23

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢM TỈ LỆ HỌC SINH YẾU, KÉM MƠN VẬT LÍ Ở TRƯỜNGTHPT TRIỆU SƠN THÔNG QUA VIỆC PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỔ, NHĨM Họ tên tác giả: Hồng Thị Hường Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Vật lí THANH HĨA NĂM 2018 M ỤC L ỤC MỞ ĐẦU… 1.1 Lí chọn đề tài……………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi đề tài……………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………… NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận ………………………………………………… 2.2 Thực trạng vấn đề………………………………………… 2.3 Giải vấn đề……………………………………………… a Cơ sở đề xuất giải pháp………………………………………… b Các biện pháp cụ thể …………………………………………… c Quy trình nghiên cứu….………………….………………….… 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm…………………………… a Về phía học sinh………………………………………… b Về phía giáo viên……………………………………………… KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ…………………………………… - Kết luận……………………………………………………… - Kiến nghị……………….……………………………………… Tài liệu tham khảo… Trang 1 2 3 4 18 18 19 20 20 20 MỞ ĐẦU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm gần số lượng học sinh đầu vào trường THPT địa bàn huyện Triệu Sơn nói chung trường THPT Triệu Sơn nói riêng học sinh yếu, tăng cao, mà yếu em lười học, học trước quên sau, việc giảng dạy kết hợp với hướng dẫn em tự học ôn tập thường xuyên quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết học tập em Một số học sinh giỏi, em có ý thức tự học tự ơn tập, đa số học sinh trung bình, yếu, chưa có ý thức tự học, đối tượng lại chiếm đa số Đối với mơn Vật lí em thi kiểm tra hình thức trắc nghiệm, lượng kiến thức bao quát, rộng Tài liệu tham khảo nhiều đa số học sinh yếu không tự giải được, đồng thời em tự giác học tập, vấn đề đặt làm để em chịu học, tự học để có kiến thức làm đạt hiệu Theo để em chịu học tự học giáo viên phải người phân loại học sinh hướng dẫn cho em học cách học, giao việc cụ thể cho em phải có biện pháp kiểm tra đánh giá Đồng thời, phối hợp tổ chức cho em thi đua với học tập Giáo viên người theo dõi tiến em động viên khen trưởng kịp thời nhằm hướng em ý thức tự học, giúp em học sinh có kiến thức làm thi đạt kết cao Học tổ nhóm hình thức tự học, mà em nhóm, nhóm bạn thân, nhóm bạn gần nhà, có mục đích học tập để tiến Đây hình thức học tập mà học sinh đối mặt với thầy cô, nên tâm lý học tập nhẹ nhàng, thoải mái, chủ động hỏi bạn bè nhóm chưa rõ, chưa hiểu, chưa làm Các em nhóm có điều kiện trao đổi với tốn khó, học hỏi lẫn Những học sinh giỏi lớp luyện tập với học sinh yếu đảm nhận trách nhiệm người hướng dẫn Tất thành viên nhóm lợi, học sinh yếu giúp đỡ Xuất phát từ thực tế học sinh trường trăn trở trình giảng dạy, tơi định chọn đề tài “Giảm tỉ lệ học sinh yếu mơn vật lí trường THPT Triệu Sơn thông qua việc phân loại hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm” 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài thân hướng tới mục đích: - Giúp em học sinh có ý thức học tập, có phương pháp học phù hợp với đối tượng học sinh từ giúp em u thích mơn vật lí, có kiến thức để làm đạt kết cao tránh tình trạng lơ học tập - Chia sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm phân loại hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn vật lí trường THPT Triệu Sơn nói riêng trường THPT nói chung Trang 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đề tài tập trung nghiên cứu việc phân loại học sinh hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, mơn vật lí trường THPT Triệu Sơn - Các kết khảo sát tiến hành lớp 12A3 năm học 2016-2017 lớp 11C4, 11C7 năm học 2017-2018, mà chủ yếu lớp 11C4 trường THPT Triệu Sơn 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khi thực đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp nghiên cứu lí luận: tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: khảo sát, thống kê, phân tích, so sánh số liệu Trang 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN Qua nhiều năm giảng dạy lớp có nhiều HS yếu kém, thân tơi rút số điểm quan trọng Trước hết giáo viên phải tìm hiểu hồn cảnh học sinh Có em điều kiện mưu sinh có em bạn bè rủ rê hàng quán, chơi điện tử, bi da… mà xa rời học tập Có em bố mẹ li dị, rượu chè, đánh đập làm cho chán học Khi ta biết chia sẻ, giải tận gốc hòng vực dậy em Người dạy lúc phải nắm xem học sinh hổng chỗ để bổ sung kiến thức Có ta phải quay lại dạy kiến thức sơ đẳng từ tiểu học cách đổi đơn vị đại lượng vật lí, cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu, kiến thức tốn học từ THCS giải phương trình, giải hệ phương trình… Học sinh yếu thường ngại học, ngại hỏi nên giáo viên phải chủ động đề kế hoạch kiểm tra mà nghi ngờ học sinh hiểu sai khơng hiểu Ví dụ: Khi đổi đơn vị chiều dài, diện tích, thể tích nhiều em đổi sai Khi cộng phân số khác mẫu số có nhiều em lấy tử cộng tử, mẫu cộng mẫu Trong việc giảng dạy HS yếu, giáo viên không nên đưa kiến thức cao quá, đòi hỏi mẹo làm ức chế học sinh Những tập mang tính chất vận dụng khắc sâu lý thuyết Khi HS trả lời đúng, giáo viên phải biết động viên khen ngợi, trả lời sai nhẹ nhàng gợi ý để tìm chân lý Giáo viên cho HS làm làm lại nhiều lần dạng tập lớp để thuộc Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém? Do đâu em lại yếu đến vậy? Đó vấn đề đòi hỏi người giáo viên phải tìm hiểu, để tìm giải pháp hướng khắc phục khó khăn giúp học sinh vươn lên học tập Đây vấn đề chung cho tất nhà trường Thứ phía học sinh: Đa số học sinh trường THPT Triệu Sơn sinh sống vùng nơng thơn nhiều khó khăn, bố mẹ làm ăn xa nên em thiếu quan tâm chăm sóc gia đình Vì số em trở nên lười học, ham chơi Ý thức phấn đấu vươn lên học tập ngày Thứ hai phía giáo viên: Học sinh yếu khơng phải hồn tồn em Có thể giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học chưa thực phù hợp với đối tượng học sinh, với nội dung kiến thức dạy Vì để thực tốt công tác giảng dạy để giảm bớt tình trạng học sinh yếu hay ngồi nhầm lớp đòi hỏi người giáo viên phải nghiên cứu, khảo sát lựa chọn biện pháp giảng dạy tối ưu nhất, hiệu để dần nâng cao chất lượng học sinh 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Đầu vào học sinh trường yếu, mà yếu em thường bị hỏng kiến thức lớp dưới, lười học, tự học nhà, khơng có khả tự giải tập, em thường khơng hồn thành u cầu hướng dẫn tự học nhà giáo viên Trong đó, có ngun nhân giáo viên giảng dạy khơng phân loại học sinh, không hướng dẫn học sinh việc tự học học tổ, nhóm nhà Trang Trong trình giảng dạy lớp tiết bồi dưỡng tơi nhận thấy có học sinh khá, giỏi thường có thắc mắc hỏi giáo viên học ngồi Còn đa số học sinh yếu hỏi thầy thắc mắc vấn đề Mặc dù em yếu chưa hiểu bài, chưa tự làm tập Một phần em sợ hỏi thầy cơ, thầy hỏi lại kiến thức cũ phát chỗ hỏng kiến thức em Vì em học sinh yếu thường hỏi bạn bè học không hiểu không làm tập mà em thường trao đổi với bạn nhóm bạn thân Đặc biệt mơn Vật lí lại có mối liên hệ chặt chẽ với mơn Tốn Nếu em học yếu mơn Tốn đồng nghĩa với việc em học yếu mơn Vật lí Vì q trình giảng dạy giáo viên cần củng cố thêm kiến thức Toán cho học sinh 2.3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ a Cơ sở đề xuất giải pháp Để phân loại học sinh yếu, mơn Vật lí tơi dựa vào sau: Điểm mơn năm học, tham khảo thêm điểm số mơn học có liên quan Tốn, Hóa, điểm khảo sát chất lượng học sinh đầu năm biểu trình học tập lớp Căn vào khía cạnh trên, tơi chia học sinh yếu, mơn Vật lí thành nhóm: Nhóm 1: Học sinh kiến thức chung, khơng có có khả tiếp thu thấp Nhóm 2: Có ý thức học tập, có khả tiếp thu chậm so với học sinh bình thường Nhóm 3: Có kiến thức bản, có ý thức học tập chưa có phương pháp học tập đắn Nhóm 4: Học sinh không quan tâm, lơ việc học, học sinh lười học b Các biện pháp cụ thể Sau phân loại học sinh, tiến hành thực biện pháp sau: Giáo dục ý thức học tập, hình thành lòng ham thích say mê mơn học cho học sinh; xây dựng môi trường học tập thân thiện tiết dạy; phân hóa đối tượng học tập hoạt động; tích cực đổi phương pháp dạy học phù hợp với giảng, đơn vị kiến thức cho nhóm đối tượng học sinh; giao nhiệm vụ nhà; đổi phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh Ngoài biện pháp chung trên, tiến hành phương pháp riêng với đối tượng học sinh sau: + Đối với nhóm học sinh kiến thức ( nhóm 1) Khi triển khai mới, xác định rõ kiến thức trọng tâm, kiến thức tiết dạy cần cung cấp, truyền đạt cho học sinh Và sau phần, chốt ngắn gọn kiến thức vào góc bảng Với học sinh yếu kém, nên coi Trang trọng tính vững kiến thức kỹ chạy theo mục tiêu đề cao mở rộng kiến thức Khi hướng dẫn học sinh luyện tập, với học sinh yếu nên yêu cầu em làm dạng tốn thật bản, tính tốn đơn giản, dựa vào tính chất, cơng thức đơn giản nhất, không nên đưa dạng phức tạp cần sử dụng phương pháp giải nhanh, liên quan đến định luật, thuyết vật lý… Sau đó, hướng dẫn giải mẫu, nên đặt câu hỏi gợi mở dần để học sinh xác định hướng giải đặc biệt hệ thống câu hỏi phải nhằm vào yếu nhóm trình bày Đến tập tương tự, cho học sinh khoảng thời gian để tự tìm hướng giải, giáo viên quan sát, thấy học sinh lệch hướng cần phân tích kĩ cho học sinh thấy sai chỗ Khi hướng dẫn, trọng “mốc giải chính” tóm tắt chưa? Áp dụng cơng thức chưa? Trong trình giải, giáo viên nhấn mạnh chỗ học sinh hay sai lầm, nên tránh Nhớ khen ngợi cá nhân nhóm học sinh làm bài, đồng thời phải cho điểm cao để khích lệ Các em làm sai không nên chê bai trước lớp mà cần tìm nhỏ em làm để khen, khen mặt tự giác học tập học sinh + Nhóm có ý thức học tập, có khả tiếp thu chậm ( nhóm 2) Giáo viên chia nhỏ nhóm học sinh này, nhóm chia nhỏ tốt, phân cơng học sinh học nhóm để giúp đỡ học sinh yếu Giáo viên ý phân tích cho học sinh kiến thức thường sai, việc phân tích thường xuyên thực kết hợp tiết học tiết luyện tập để giúp em lấp lỗ hổng, chỗ yếu thường xuyên Học sinh yếu khả tiếp thu nắm bắt kiến thức chậm nên giáo viên cần giảm tải trình nhận thức học sinh cách giản lược hóa nội dung học, rút gọn lại dạng trọng tâm, truyền tải súc tích dạng hình ảnh trực quan, dễ hiểu dễ quan sát Đối với tập, giáo viên cố gắng đưa bước cụ thể, rõ ràng tốt + Nhóm có kiến thức bản, có ý thức học tập chưa có phương pháp học tập đắn ( nhóm 3) Giáo viên tổ chức kèm cặp, phụ đạo thêm cho học sinh Việc phụ đạo thực theo kế hoạch chung nhà trường giáo viên tự tổ chức với thời lượng tuần buổi Trong buổi này, chủ yếu kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức giảng dạy lớp, thấy em chưa chắc, hiểu sai lệch kiến thức, sai lệch tượng Vật lí, tiến hành ôn tập củng cố kiến thức để em nắm vững Trang Thơng báo với gia đình học sinh việc tổ chức học phụ đạo, phối hợp với gia đình tạo điều kiện cho em học tập, đôn đốc thực kế hoạch học tập trường nhà + Nhóm học sinh khơng quan tâm, lơ việc học, học sinh lười học (nhóm 4) Làm thay đổi nhận thức tầm quan trọng việc học em, thay đổi bi quan chán nản tâm em phải đối mặt với hoàn cảnh gia đinh… Giáo viên vừa phân tích động viên cho em cần thiết việc học, nêu trường hợp thật cụ thể học sinh năm trước khơng tâm học nên không thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thơng, sau thi trượt hối hận không kịp Nêu lên gương bạn học sinh vượt lên hoàn cảnh để đạt kết cao học tập Muốn làm tốt giải pháp giáo viên môn phải kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu học sinh Giúp em tránh xa trò chơi vơ bổ, tránh xa bạn bè hư hỏng; phân tích tác hại trò chơi đến tinh thần, đến sức khỏe đến học tập em Kết hợp với giáo viên môn khác, giáo viên chủ nhiệm, cán lớp để thường xuyên kiểm tra, đơn đóc, nhắc nhở theo dõi tiến em học sinh để kịp thời động viên Đồng thời phải phối hợp với gia đình để tăng hiệu biện pháp giáo dục c Quy trình nghiên cứu + Tiến hành dạy thực nghiệm Thời gian tiến hành thực nghiệm 24 tuần từ tuần đến tuần 29 năm học Giáo viên tiến hành hướng dẫn cho học sinh lớp 11C4 học tổ, nhóm kiểm tra việc tự học em chủ yếu tiết bồi dưỡng tự chọn với công việc cụ thể sau: - Phân loại đối tượng học sinh trong lớp, tìm hiểu nguyên nhân học sinh yếu kém, hướng em vào nhóm thích hợp - Hướng dẫn học sinh tự học nhà phương pháp học tập mơn: - Giao nhiệm vụ cho tổ nhóm hướng dẫn học sinh thực - Các biện pháp kiểm tra hoạt động kết nhóm + Các bước thực hiện: Bước Phân loại đối tượng học sinh trong lớp, tìm hiểu nguyên nhân học sinh yếu kém, hướng em vào nhóm thích hợp Ngay từ đầu năm học, dựa vào kết môn năm học trước, tham khảo thêm điểm TBM cuối năm môn Vật lý kết khảo sát đầu năm, giáo viên phải phân loại học sinh, nắm đối tượng học sinh yếu Qua tìm hiểu nguyên nhân đa số em yếu từ lớp dưới, tiếp thu chậm so với bạn, không tự học chưa có động học Trang tập phương pháp học tập đắn Em Hồng, Phùng Tuấn, Thắng, Thuận bản, tiếp thu chậm Em Long, Sơn, Trinh, Văn Thành, Đức Thành, Dương lười học, chưa có động học tập Em Cơng thường xuyên vắng Đa số em yếu chưa vận dụng cơng thức để giải tập Vật lí, tính tốn chậm, mà dạng tập Vật lí lớp 11 phong phú, em tự học nhà có vướng mắc mà khơng biết hỏi Với lý nên hướng dẫn em vào tổ nhóm thích hợp để học tập Dựa vào nhóm tự có lớp dựa vào hai tiêu chí: Nhóm gồm học sinh tự nguyện chung mối quan tâm học tập tiến nhóm phải có học sinh để hỗ trợ học sinh yếu Dựa vào điều kiện lớp có học sinh học mơn Vật lí nên lớp thống chia lớp thành nhóm, nhóm có học sinh học khá: (Những học sinh yếu đánh dấu *) Nhóm gồm 10 học sinh: Lê Tuấn Anh nhóm trưởng, Lê Thị Diệp nhóm phó, *Cơng , * Dương, Phương Anh, *Đạt, An, *Hồng , *Long, Lực Nhóm có bạn học sinh yếu Nhóm gồm 10 học sinh: Trần Tuấn Anh nhóm trưởng, Lê Thị Linh nhóm phó, Trần Phương, *Sơn, Đình Quân, *Tâm, *Tấn , *Tiến, Bá Quân, Quyết Nhóm có bạn HS yếu Nhóm gồm 10 học sinh: Nguyễn Duy Quang nhóm trưởng, Phạm Kiều Nhi nhóm phó, *Vân, Tồn, *Phùng Tuấn, Anh Tuấn, *Trinh, Thanh, *Văn Thành, Đức Thành Nhóm có bạn HS yếu Nhóm gồm 10 học sinh: Nguyễn Thị Trang nhóm trưởng, Phạm Thị Phương nhóm phó, *Thắng, Thu, *Thuận, *Thùy,Văn Trọng, *Xuân Trọng, Trung, Yên Nhóm có bạn HS yếu Bước Hướng dẫn học sinh học tiết tự chọn buổi bồi dưỡng buổi chiều theo lịch nhà trường: - Đối với giáo viên: + Phần chuẩn bị cần có hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó kiến thức trọng tâm + Khi kiểm tra cũ, giáo viên phải kiểm tra ghi học, tập tự học học sinh - Trong tiết dạy: + Giáo viên phân loại mức độ kiến thức cho học sinh giao nhiệm vụ cụ thể sau: - Học sinh yếu làm tập mức 1, mức 2, mức làm đến đâu tùy khả em - Học sinh làm hết từ mức đến mức mức cố gắng làm nhiều tốt + Giáo viên đặt câu hỏi từ dễ đến khó, để học sinh yếu trả lời câu để tạo hứng thú cho em học tập Đồng thời cho điểm, tuyên dương em để động viên tinh thần Trang + Hướng dẫn học sinh ghi chép bài, trình bày cách khoa học Dưới tiêu đề phải gạch chân, cơng thức phải đóng khung … có nhìn vào học sinh dễ học + Kiểm tra nháp, dụng cụ học tập máy tính học sinh thường xuyên + Quản lí thật chặt chẽ học - Đối với học sinh: + Để làm tập học sinh phải học thuộc cơng thức, tóm tắt đề sau vận dụng cơng thức học để giải tập + Trong trình học học sinh phải ý nghe giảng, chưa hiểu vấn đề hỏi bạn bè thầy cô + Làm đầy đủ tập (từ dễ đến khó) theo yêu cầu giáo viên - Học thuộc công thức để vận dụng vào giải tập trả lời câu hỏi trắc nghiệm công thức Trong Vật lí, cơng thức Vật lí quan trọng Công thức giúp học sinh giải tập định lượng (mức độ 3) mà giải tập định tính (ở mức độ 1-2) Bước Hướng dẫn học sinh tự học nhà phương pháp học tập môn - Về địa điểm , thời gian: Nhóm 1: Học nhà em Lê Thị Diệp vào buổi chiều thứ hai(cố định), Sáng chủ nhật , trước thi kiểm tra thêm số buổi Nhóm 2: Học nhà em Lê Thị Linh vào buổi chiều thứ hai(cố định), Chiều chủ nhật, trước thi kiểm tra thi thêm số buổi Nhóm 3: Học nhà em Nguyễn Duy Quang vào buổi chiều thứ hai(cố định), Chiều chủ nhật , trước thi kiểm tra thêm số buổi Nhóm 4: Học nhà em Nguyễn Thị Trang vào buổi chiều thứ hai(cố định), Sáng chủ nhật , trước thi kiểm tra thêm số buổi Để việc tự học học sinh đạt kết tốt, học sinh cần lưu ý số vấn đề như: + Giáo viên quy định em phải có tự học ghi công thức học sinh hay quên Soạn học công thức phải ghi tự học + Có thời khóa biểu trường thời gian biểu nhà hợp lí, học xen kẻ mơn với nhau, có thời gian nghỉ ngơi hợp lí để đảm bảo sức khỏe + Thực nghiêm túc kế hoạch tự học biết tự kiểm tra + Ở nhà em phải học lí thuyết, cơng thức sau vận dụng giải tập sách giáo khoa, sách tập - Việc tự học học sinh nhà bao gồm học cũ, chuẩn bị thường xuyên ôn tập kiến thức cũ * Học cũ Trang + Các định nghĩa, khái niệm, định luật: Cần cố gắng hiểu rõ nhớ xác ý nghĩa mệnh đề phát biểu + Các công thức: Cần hiểu rõ ý nghĩa, đơn vị đại lượng, học công thức cách ghi giấy ghi bảng nhiều lần Học sinh ghi lại cơng thức lần vào tự học + Tập thói quen tự làm dàn tóm tắt học theo ý sau vừa học xong, để cho học theo dàn bài, ta dễ dàng hiểu nhớ xác học + Để làm tập học sinh phải học thuộc cơng thức, tóm tắt đề sau vận dụng cơng thức học để giải tập + Làm đầy đủ tập (từ dễ đến khó) sách giáo khoa sách tập Vật lí Bộ Giáo dục Đào tạo phát hành + Học sinh yếu, phải làm lại tập sửa lớp vào tự học * Chuẩn bị mới: + Học sinh phải ghi câu hỏi soạn cẩn thận, đầy đủ + Phải có tập soạn, có sách giáo khoa, kết hợp đọc câu hỏi đọc sách giáo khoa để trả lời câu hỏi vào tập soạn + Trong q trình soạn học sinh có vướng mắc phải ghi chép lại, vào lớp học sinh phải ý nghe giảng, chưa hiểu vấn đề hỏi bạn bè thầy cô Bước Giao nhiệm vụ cho tổ nhóm hướng dẫn học sinh thực - Trong 15' đầu buổi học: Nhóm trưởng nhóm phó có nhiệm vụ kiểm tra tự học cơng thức bạn nhóm, truy cơng thức nội dung cũ Nhóm trưởng nhắc nhở bạn lớp bạn chưa hồn thành Nhóm trưởng báo cáo lại kết cho giáo viên giáo viên yêu cầu - Trong tiết bồi dưỡng ôn tập trường: + Ôn công thức sau kết thúc chương: Đầu năm học giáo viên cho lớp phơtơ tóm tắt cơng thức đầy đủ phù hợp với em Sau kết thúc chương học, giáo viên yêu cầu học sinh học thuộc ôn lại công thức chương Giáo viên quy định rõ thời gian trả công thức + Làm tập theo yêu cầu giáo viên: Trong số tiết tập bồi dưỡng, giáo viên giao cho nhóm phiếu học tập khoảng 10 đến 20 tập trắc nghiệm - Trong buổi tự học nhóm ngồi giờ: Đầu năm học, giáo viên yêu cầu học sinh phôtô đề cương ôn tập Vật lí giáo viên biên soạn theo mục tiêu môn học Sau học lý thuyết kết thúc chương nào, em phải giải tập chương đó, học sinh em Trang giải hết mức 1,2,3 mức làm nhiều tốt em học sinh yếu yêu cầu em làm tập mức 1,2 Ngồi sau chương, giáo viên cho lớp phơtơ tài liệu ơn tập chương gồm tóm tắt kiến thức, phương pháp giải dạng tập số câu hỏi tập trắc nghiệm Trước sửa tập lớp, em phải giải trước nhà qua buổi học nhóm ngồi - Hướng dẫn học sinh cách học nhóm + Học công thức, lý thuyết: Tùy vào lượng học hay cơng thức nhiều hay nhóm trưởng quy định thời gian học cá nhân Sau bạn nhóm truy cho nhau, học sinh đọc học sinh dò sau đổi ngược lại Đối với công thức em đọc tên công thức em ghi Nếu em chưa thuộc tiếp tục học + Giải tập đề cương: Cả nhóm ngồi xoay vòng giải tập đề cương, mức 1,2 em tự giải, em chưa rõ chỗ nêu lên để bạn nhóm nhóm trưởng hướng dẫn Đối với tập mức khó em thảo luận cách giải đến thống chung Bước Các biện pháp kiểm tra hoạt động nhóm + Kiểm tra việc tự học cũ học sinh: - Học sinh không thuộc bị điểm viết lại lần nội dung nộp lại cho giáo viên vào tiết học sau Nếu học sinh không thuộc lần viết lại 10 lần nội dung mời phụ huynh học sinh vào để kết hợp giáo dục học sinh - Ngồi ra, giáo viên kiểm tra hình thức cho 5-10 học sinh ngồi khác vị trí lớp kiểm tra viết phút nộp lại cho giáo viên, em khác đóng hết sách, lại ngồi nghiêm túc + Kiểm tra việc làm tập nhà học sinh: - Học sinh khơng làm tập nhà không lên bảng sửa bị điểm không - Giáo viên gọi 1-2 em lên bảng sửa tập, em lại ngồi lớp tập trung theo dõi đễ nhận xét bạn - Khi làm tập 1-2 em lên bảng, em lại làm chỗ, giáo viên gọi em lên nộp, em khơng làm bị điểm khơng + Kiểm tra việc hồn thành đề cương tài liệu ôn tập Trước giải đề cương lớp, giáo viên yêu cầu nhóm trưởng báo cáo hồn thành tập đề cương, tài liệu ôn tập Giáo viên kiểm tra xác suất lại Trong giải đề cương có em giải vở, có em giải đề cương, giáo viên phơtơ tài liệu mới, chia bảng thành phần, lần gọi học sinh lên bảng cầm tài liệu giải tập Sau lượt em giải xong, Trang 10 giáo viên sửa hồn chỉnh, em sửa làm sai vào Đối với học sinh yếu kém, yêu cầu em làm tập mức 1,2 Giáo viên giao tập cho nhóm, em tiến hành thảo luận nhóm thời gian quy định, sau giáo viên định em nhóm lên bảng sửa cho điểm Nếu nhóm có nhiều bạn giải tập cộng điểm cho nhóm Với cách kiểm tra giúp cho em nhóm đồn kết em học có điều kiện giúp đỡ bạn yếu tiến học tập +Theo dõi hoạt động nhóm giải đáp thắc mắc + Giáo viên theo dõi hoạt động nhóm qua báo cáo nhóm trưởng hàng tuần + Giáo viên thăm nhóm, động viên em học tập + Trong trình học nhóm, có tập khó chưa giải có thắc mắc cử bạn nhóm ghi lại, đến tiết học nhóm trưởng nhờ giáo viên giải đáp Một số đề tập phân chia mức độ kiến thức, áp dụng cho tiết dạy cụ thể lớp tiết tự chọn buổi dạy thêm buổi chiều theo lịch giáo viên phát đề cho học sinh tự học theo nhóm Bài 4- Khối 11- CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN Mức 1: Nhận biết ( NB): Câu 1(NB): Biểu thức tính cơng A lực điện di chuyển điện tích điện trường A qEd B qE/d C qE2d D qEd2 Câu 2(NB): Nếu điện tích dịch chuyển điện trường cho tăng cơng của lực điện trường đại lượng A âm B dương C không D khác không Câu 3(NB): Công lực điện trường khác điện tích A dịch chuyển điểm khác cắt đường sức B dịch chuyển vng góc với đường sức điện trường C dịch chuyển hết quỹ đạo đường cong kín điện trường D dịch chuyển hết quỹ đạo tròn điện trường Câu 4(NB): Cơng thức xác định công lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q điện trường E A = qEd, d là: A khoảng cách điểm đầu điểm cuối B khoảng cách hình chiếu điểm đầu hình chiếu điểm cuối lên đường sức C độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức, tính theo chiều đường sức điện D độ dài đại số đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên đường sức Trang 11 Câu 5(NB): Điện đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường A khả sinh cơng vùng khơng gian có điện trường B khả sinh công điểm C khả tác dụng lực điểm D khả tác dụng lực tất điểm khơng gian có điện trường Câu 6(NB): Một điện tích q chuyển động điện trường khơng theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A > q > B A > q < C A ≠ dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q D A = trường hợp Câu 7(NB): Hai điểm M N nằm đường sức điện trường có cường độ E, hiệu điện M N U MN, khoảng cách MN = d Công thức sau không đúng? A UMN = VM – VN B UMN = E.d C AMN = q.UMN D E = UMN.d Câu 8(NB): Hai điểm M N nằm đường sức điện trường có cường độ E, hiệu điện M N U MN, khoảng cách MN = d Công thức sau không đúng? A UMN = VM – VN B UMN = E.d C AMN = q.UMN D E = UMN.d Câu 9(NB): Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U = E.d B U = E/d C U = q.E.d D U = q.E/q Câu 10(NB): Công lực điện không phụ thuộc vào A vị trí điểm đầu điểm cuối đường B cường độ điện trường C hình dạng đường D độ lớn điện tích bị dịch chuyển Mức 2: Thông hiểu( TH): Câu (TH): Mối liên hệ hiệu điện UMN hiệu điện UNM là: A UMN = UNM B UMN = - UNM C UMN = U NM D UMN =  U NM Câu 2(TH) Khi độ lớn điện tích thử đặt điểm tăng lên gấp đơi điện điểm A không đổi B tăng gấp đôi C giảm nửa D tăng gấp Câu 3(TH) Đơn vị điện vôn (V) 1V A J.C B J/C C N/C D J/N Trang 12 Câu 4(TH) Hiệu điện hai điểm M N U MN = (V) Công điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - (μC) từ M đến N là: A A = - (μJ) B A = + (μJ) C A = - (J) D A = + (J) Mức 3: Vận dụng (VD) Câu 1(VD): Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A 1000 J B J C mJ D μJ Câu 2(VD) Công lực điện trường dịch chuyển điện tích - μC từ A đến B mJ UAB = A V B 2000 V C – V D – 2000 V Câu 3(VD): Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích A q = 2.10-4 (C) B q = 2.10-4 (  C) C q = 5.10-4 (C) D Đáp án khác Câu 4(VD) Giữa hai kim loại phẳng song song cách cm có hiệu điện khơng đổi 200 V Cường độ điện trường khoảng hai kim loại A 5000 V/m B 50 V/m C 800 V/m D Đáp án khác Câu 5(VD) Công lực điện trường dịch chuyển quãng đường m điện tích 10 μC vng góc với đường sức điện điện trường cường độ 106 V/m A J B 1000 J C mJ D J Câu 6(VD) Một điện tích q = (  C) di chuyển từ điểm A đến điểm B điện trường, thu lượng W = 0,2 (mJ) Hiệu điện hai điểm A, B là: A U = 0,20 (V) B U = 0,20 (mV) C U = 200 (kV) D U = 200 (V) Câu 7(VD) Trong điện trường đều, đường sức, hai điểm cách cm có hiệu điện 10 V, hai điểm cách cm có hiệu điện A V B 10 V C 15 V D Đáp án khác Mức 4: Vận dụng (VDC) Câu 1(VDC) Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận công A J B / J C J D 7,5J Câu (VDC) Hai kim loại song song, cách (cm) nhiễm điện trái dấu Muốn làm cho điện tích q = 5.10 -10 (C) di chuyển từ Trang 13 đến cần tốn công A = 2.10 -9 (J) Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường có đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên kim loại là: A E = (V/m) B E = 40 (V/m) C E = 200 (V/m) D Đáp án khác Câu 3(VDC) Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức điện trường Cường độ điện trường E = 100 (V/m) Vận tốc ban đầu êlectron 300 (km/s) Khối lượng êlectron m = 9,1.10 -31 (kg) Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc êlectron khơng êlectron chuyển động quãng đường là: A S = 5,12 (mm) B S = 2,56 (mm) C S = 5,12.10-3 (mm) D Đáp án khác Câu 4(VDC) Một cầu nhỏ khối lượng 3,06.10 -15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng hai kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách khoảng (cm) Lấy g = 10 (m/s 2) Hiệu điện đặt vào hai kim loại là: A U = 255,0 (V) B U = 127,5 (V) C U = 63,75 (V) D Đáp án khác KHỐI 11- BÀI: ĐỊNH LUẬT ƠM CHO TỒN MẠCH Mức 1: Nhận biết ( NB) Câu 1(NB): Tác dụng đặc trưng cho dòng điện tác dụng A hóa học B từ C nhiệt D nhiệt Câu 2(NB) Các lực lạ bên nguồn điện KHÔNG thể A Tạo trì hiệu điện hai cực nguồn điện B Tạo trì tích điện khác hai cực nguồn điện C Tạo điện tích cho nguồn điện D Làm điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên nguồn điện Câu 3(NB):Cường độ dòng điện không đổi qua mạch điện xác định công thức A I = q²/t B I = q.t C I = q.t² D I = q/t Câu 4(NB):Đường đặc tuyến Vôn Ampe biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện qua vật dẫn vào hiệu điện hai đầu vật dẫn đường A cong hình elip B thẳng C hyperbol D parabol Câu 5(NB) Điện trở suất dây dẫn kim loại A Tăng nhiệt độ dây dẫn tăng B Giảm nhiệt độ dây dẫn tăng C Không phụ thuộc vào nhiệt độ D Càng lớn dẫn điện tốt Trang 14 Câu 6(NB) Trong mạch gồm điện trờ R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu điện trở hai đầu toàn mạch U1, U2, U Biểu thức không U R 1 A U  R 2 B U1R2 = U2R1 C U = U1 + U2 D U1 = U2 = U Câu 7(NB) Câu sau sai? A Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng B Chiều dòng điện chiều dịch chuyển hạt tải điện C Chiều dòng điện quy ước chiều dịch chuyển ion dương D Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược chiều chuyển động êlectron tự Câu 8(NB) Khẳng định sau sai? A Điện giật thể tác dụng sinh lí dòng điện B Tác dụng đặc trưng quan trọng dòng điện tác dụng từ C Chạm vào đèn pin mà khơng thấy q nóng chứng tỏ dòng điện khơng có tác dụng nhiệt D Mạ điện áp dụng công nghiệp tác dụng hóa học dòng điện Câu 9(NB) Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả A Tích điện cho hai cực B Dự trữ điện tích nguồn điện C Thực công nguồn điện D Tác dụng lực nguồn điện Mức 2: Thông hiểu( TH): Câu (TH): Công suất nguồn điện xác định A Lượng điện tích mà nguồn điện sinh 1s B Cơng nguồn điện C Cơng dòng điện mạch kín sinh 1s D Cơng dòng điện dịch chuyển điện tích dương mạch kín Câu (TH) Hai điện cực pin điện hóa gồm A hai vật dẫn điện khác chất B hai vật dẫn điện chất C hai vật cách điện chất D vật dẫn điện, vật cách điện Câu (TH) Công suất định mức dụng cụ điện A Công suất lớn mà dụng cụ đạt B Cơng suất tối thiểu mà dụng cụ đạt C Cơng suất đạt hoạt động bình thường D Cả câu sai Câu (TH) Chọn câu SAI Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với A cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua Trang 15 B bình phương cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn thời gian dòng điện chạy qua C bình phương hiệu điện hai đầu dây dẫn, thời gian dòng điện chạy qua tỉ lệ nghịch với điện trở D hiệu điện hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua Câu (TH) Số đếm công tơ điện gia đình cho biết A Thời gian sử dụng điện gia đình B Cơng suất điện mà gia đình sử dụng C Điện mà gia đình sử dụng D Số dụng cụ thiết bị điện sử dụng Mức 3: Vận dụng (VD) Câu 1(VD) Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở r mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồn nguồn giống hệt mắc song song Tính cường độ dòng điện mạch A I’ = 2,5I B I’ = 1,5I C I’ = 3I D I’ = I / Câu 2(VD) Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện U = 9V, R1 = 1,5 Ω Biết hiệu điện hai đầu R2 U2 = 6V Nhiệt lượng tỏa R2 phút A 772 J B 1440 J C 288 J D 1200 J Câu 3(VD) Khi hai điện trở giống mắc nối tiếp vào hiệu điện U khơng đổi cơng suất tỏa nhiệt đoạn mạch 100W Nếu hai điện trở mắc song song mắc vào hiệu điện U cơng suất tỏa nhiệt đoạn mạch A 100 W B 200 W C 400 W D 50 W Câu 4(VD) Nguồn điện có suất điện động E = 15 V, điện trở r = 0,5 Ω mắc nối tiếp với mạch gồm điện trở R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω mắc song song Cơng suất mạch ngồi A 4,4 W B 14,4 W C 17,28 W D 18 W Câu 5(VD) Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P = 15 W hiệu điện làm việc U = 110V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện định mức U = 110V Cả mắc vào hiệu điện lưới điện U = 220V Để cho dụng cụ làm việc bình thường cơng suất đèn phải A 510 W B 51 W C 150 W D 15 W Câu 6(VD) Một acqui dùng làm thí nghiệm với biến trở ghi lại kết sau: cường độ dòng điện A cơng suất mạch ngồi 72 W, cường độ dòng điện A cơng suất mạch ngồi 96 W Tính suất điện động điện trở acqui A E = 2,2 V, r = 1,0 Ω B E = 22,0 V, r = 1,0 Ω Trang 16 C E = 2,2 V, r = 0,1 Ω D E = 22,0 V, r = 0,1 Ω Câu 7(VD) Biết lực kéo động tàu điện F = 4900N, hiệu điện làm việc động U = 550V, hiệu suất động H = 80% Tàu điện chuyển động với tốc độ v = 30 km/h Tính cường độ dòng điện chạy qua động tàu điện A 92,8 A B 39 A C 9,3 A D 3,9 A Câu 8(VD) Một máy bơm, bơm nước lên độ cao h = 2,5m, giây 75 lít nước Lấy g = 10 m/s² Tính hiệu suất máy bơm biết động máy bơm tiêu thụ công suất P = kW A 55,4% B 44,5% C 37,5% D 62,5% Câu 9(VD) Một động tàu điện có cơng suất tiêu thụ P = 900kW tàu chạy với vận tốc v = 54 km/h Biết hiệu suất động H = 80 % Tính lực kéo động A F = 8,4.105 N B F = 4,8.105 N C F = 8,4.104 N D F = 4,8.104 N Mức 4: Vận dụng (VDC) Câu 1(VDC): Cho mạch điện gồm hai pin mắc song song sau mắc với điện trở R thành mạch kín Biết 1 = 20 V, 2 = 32 V, r1 = , r2 = 0,5 , R =  Xác định cường độ dòng điện qua nguồn? A A; 16 A B A; 10 A C A; A D A; 11 A Câu 2(VDC) Cho mạch điện với nguồn có suất điện động E = 30V Cường độ dòng điện qua mạch I = A, hiệu điện cực nguồn U = 18 V Tính điện trở R mạch ngồi điện trở r nguồn A R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω B R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω C R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω D R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω Câu 3(VDC) Một máy phát điện suất điện động E = 200 V, điện trở r = Ω; cấp điện cho mạch ngồi có điện trở mắc nối tiếp R1 = 100 Ω R2 = 500 Ω, vôn kế mắc song song với R Xác định điện trở R vôn kế biết vôn kế U2 = 160V A 2550 Ω B 2051 Ω C 2205 Ω D 2625 Ω Câu (VDC) Một nguồn điện gồm nguồn ghép song song Suất điện động điện trở nguồn E = 5,5V, r = Ω Khi cường độ dòng điện qua mạch I = 2A, cơng suất tiêu thụ mạch ngồi P = 7W Tính số nguồn điện A n = B n = C n = D n = 10 Câu 5(VDC) Người ta mắc hai cực nguồn điện (E, r) với biến trở Thay đổi điện trở biến trở, đo hiệu điện U hai cực nguồn điện cường độ dòng điện I chạy mạch Biết I = U = 4,5V I = 2,0 A U = 4,0 V Tính E r A E = 4,5 V, r = 4,5 Ω B E = 4,5 V, r = 0,25 Ω C E = 4,5 V, r = 1,0 Ω D E = 9,0 V, r = 4,5 Ω Trang 17 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM a Về phía học sinh Những giải pháp kiểm nghiệm qua thực tế dạy học năm học 2016 -2017 lớp 12A3 (Ban A) Năng lực học sinh có chuyển biến tích cực qua lần thi KSCL theo định hướng thi THPT Quốc gia nhà trường Trong lần thi THPT Quốc gia năm học 2016 - 2017 lớp 12A3 có điểm trung bình mơn Vật lí 6,25; có em Nguyễn Văn Cường đạt 7,75 điểm; em Lê Thị Huệ đạt 8,25 điểm; em Đỗ Thị Hương đạt 7,75 điểm; số điểm cao lớp Từ kết khả quan giúp tơi có động lực để tiếp tục thực đề tài cánh nghiêm túc lớp tơi chủ nhiệm lớp 11 C4 năm học 2017 2018 kết thu khả quan Điểm thi cụ thể qua lần thi tập trung toàn trường cụ thể sau : Bảng điểm lớp thực nghiệm: lớp 11C4 Điểm thi Điểm thi Điểm thi Điểm thi STT Họ tên khảo sát đầu học học học kỳ năm kỳ kỳ Dương Văn An 7,5 Lê Thị Phương Anh 3,5 5 Lê Tuấn Anh 6,5 8,5 Trần Tuấn Anh 7,5 Lê Dỗn Cơng 4,5 Lê Thị Diệp 6,5 7,5 8,5 Nguyễn Quý Dương 3 Hoàng Văn Đạt 4,5 Lê Hữu Hồng 1,5 3,5 10 Lê Thị Linh 5,5 8 11 Lê Đình Long 4 5 12 Nguyễn Văn Lực 4,5 5,5 5,5 13 Phạm Kiều Nhi 6,5 14 Phạm Thị Phương 7.5 7,5 15 Trần Thị Phương 4,5 6 16 Nguyễn Duy Quang 7,5 17 Lê Đình Quân 4,5 18 Nguyễn Bá Quân 6,5 6,5 19 Nguyễn Bá Quyết 5,5 20 Nguyễn Hoàng Sơn 5 21 Lê Thị Tâm 3,5 4 4,5 Trang 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Vũ Trọng Tấn 4,5 5 Nguyễn Xuân Thanh 5,5 7 Nguyễn Đức Thành 4 6,5 Nguyễn Văn Thành 4,5 Lê Đình Thắng 3,5 Lê Thị Thu 5,5 Trần Huy Thuận 4,5 Hứa Khắc Tiến 2,5 4,5 Lê Đình Tồn 4.5 5,5 Trần Thị Thu Thùy 5 5,5 Nguyễn Thị Trang 7 Vũ Thị Hồng Trinh 2,5 Võ Văn Trọng 4,5 5 Vũ Xuân Trọng 3,5 5,5 Lê Vinh Trung Phùng Văn Tuấn 2,5 4,5 4,5 Trịnh Thị Vân 3,5 Vũ Anh Tuấn 4 Hoàng Văn Yên 6 Điểm trung bình 4.0 4.88 5.43 6.06 Qua điều tra tất em học sinh nắm vững kiến thức bản, nhiều em tiến rõ rệt việc vận dụng công thức để giải tập từ dễ đến khó Các em tự tin thực hành làm đề lớp nhà Tất điều góp phần chuẩn bị tốt kiến thức, kĩ năng, tâm lí cho học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tập trung nhà trường kì thi khảo sát theo định hướng thi THPT với kết cao b Về phía giáo viên Tôi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thông qua việc phân loại hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, môn vật lý trường THPT Triệu Sơn với đồng nghiệp mơn Vật lí trường Các giáo viên đánh giá cao tính khoa học tính thực tiễn đề tài Trang 19 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN Việc hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm mơn Vật lí thơng qua: Phân loại đối tượng học sinh lớp, tìm hiểu nguyên nhân học sinh yếu kém, hướng em vào nhóm thích hợp Hướng dẫn học sinh tự học nhà phương pháp học tập mơn Giao nhiệm vụ cho tổ nhóm hướng dẫn học sinh thực học tổ nhóm, kết hợp với kiểm tra giáo viên làm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tăng kết học tập môn vật lý học sinh trường THPT Triệu Sơn Để nâng cao hiệu giảng dạy, giáo viên phải người chịu khó, kiên trì, khơng nản lòng trước chậm tiến học sinh, phải biết phát tiến em dù nhỏ để kịp thời động viên khuyến khích, làm niềm tin cho em tiến học tập, đáp ứng lòng mong mỏi kì vọng nhà trường bậc phụ huynh toàn xã hội - KIẾN NGHỊ Đối với giáo viên: Tích cực tự học, tự bồi dưỡng cơng nghệ thông tin, biết khai thác thông tin mạng Internet để sưu tầm tài liêu ôn tập vừa sức với em Cập nhật đề thi theo hướng để em có dịp tiếp cận dạng đề thi Bộ Giáo dục Đào tạo kì thi THPT Quốc gia tới Sở Giáo dục đào tạo tổ chức hội thảo Sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm dạy học nói chung hướng dẫn học sinh học tổ nhóm nói riêng Trên kinh nghiệm nhỏ tơi q trình dạy học thông qua việc phân loại hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu môn vật lý trường THPT Triệu Sơn dạy học Vật lí, khơng tránh khỏi có thiếu sót.Tơi mong nhận đánh giá góp ý Hội đồng khoa học Ngành đồng nghiệp để đề tài hồn thiện có tính ứng dụng thực tiễn hiệu XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Tác giả Hoàng Thị Hường Trang 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Những vần đề chung đổi giáo dục Trung học phổ thông mơn Vật lí - Bộ giáo dục đào tạo - Vụ giáo dục phổ thông 2- Sách giáo khoa Vật lí 11 - Lương Dun Bình (Tổng chủ biên) Nguồn Internet DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Hoàng Thị Hường Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Triệu Sơn Kết Cấp đánh giá đánh giá xếp loại TT Tên đề tài SKKN (Ngành GD cấp xếp loại huyện/tỉnh; Tỉnh ) Một số biện pháp giáo dục đạo đức, kỹ sống cho học sinh trung học phổ thông Ngành giáo dục cấp Tỉnh (A, B, C) Loại C Năm học đánh giá xếp loại 2012- 2013 ... nghiên cứu việc phân loại học sinh hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, môn vật lí trường THPT Triệu Sơn - Các kết khảo sát tiến hành lớp 12A3 năm học 20 16 -20 17 lớp 11C4,... Giảm tỉ lệ học sinh yếu mơn vật lí trường THPT Triệu Sơn thông qua việc phân loại hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm 1 .2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài thân hướng tới mục đích: - Giúp em học sinh. .. LUẬN Việc hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm mơn Vật lí thơng qua: Phân loại đối tượng học sinh lớp, tìm hiểu nguyên nhân học sinh yếu kém, hướng em vào nhóm thích hợp Hướng dẫn học sinh tự học nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn vật lí ở trường THPT triệu sơn 2 thông qua việc phân loại và hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm , Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém môn vật lí ở trường THPT triệu sơn 2 thông qua việc phân loại và hướng dẫn học sinh học tổ, nhóm