Giải thích một số hiện tượng quang học trong tự nhiên bằng dịnh luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần trong vật lý 11

23 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:23

A ĐẶT VẤN ĐỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thực tế dạy học môn Vật lý nay, chủ yếu dành nhiều thời gian dạy học sinh nhận diện dạng tập khác cách thức vận dụng công thức Vật lý cho dạng tập đó, mà trọng giúp học sinh giải thích tượng Vật lý xảy thực tế sống Vật lý học công thức số Vật lý học điều xảy giới xung quanh ta Nó nói màu sắc cầu vồng, vẻ đẹp lóng lánh viên kim cương Nó có liên quan đến việc bộ, xe đạp, lái ô tô việc điều khiển tàu vũ trụ Việc học môn Vật lý khơng dừng lại tìm cách vận dụng công thức Vật lý để giải cho xong tập đến đáp số, mà phải giải thích tượng Vật lý xảy thiên nhiên quanh ta, đối tượng công nghệ văn minh mà ta sử dụng Xuất phát từ ý nghĩa thực tế đó, tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Giải thích số tượng quang học tự nhiên dịnh luật khúc xạ ánh sáng tượng phản xạ toàn phần Vật lý 11 ”, nhằm giúp học sinh yêu thích hiểu chất Vật lý tượng Quang học Vật lý 11 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vận dụng tượng thực tiễn vào giảng nhằm giáo dục ý thức tăng hứng thú học tập môn Vật lý cho học sinh Để Vật lý khơng mang tính đặc thù khó hiểu “thuật ngữ khoa học” ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Q trình dạy học mơn vật lí lớp: 11A2; 11A5; 11A6; 11A7:11A8 trường THPT Nông Cống Các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp tích hợp tượng thực tiễn mơn vật lí 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các khúc xạánh sáng phản xạ tồn phần chương trình vật lí 11- nâng cao B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Cơ sở lý thuyết quang học 1.1 Định luật truyền thẳng ánh sáng - Trong môi trường suốt, đồng tính đẳng hướng ánh sáng truyền theo đường thẳng 1.2 Nguyên lí tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng N S R i i’ I - Đường ánh sáng không đổi đảo ngược chiều truyền ánh sáng 1.3 Định luật phản xạ ánh sáng - Tia phản xạ nằm mặt phẳng tới phía bên pháp tuyến so với tia tới - Góc phản xạ góc tới (i’ = i) 1.4 Định luật khúc xạ ánh sáng - Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới bên pháp tuyến so với tia tới N S i I r K - Đối với cặp môi trường suốt định tỉ số sin góc tới (sin i) với sin góc khúc xạ (sin r) luôn mọt số không đổi Số không đổi phụ thuộc vào chất hai môi trường gọi suất tỉ đối môi trường chứa tia khúc xạ (môi trường 2) môi trường chứa tia tới (môi trường 1) Kí hiệu n 21 = n 21 1.5 Hiện tượng phản xạ toàn phần - Khi ánh sáng truyền từ mặt phân cách môi trường quang (n1) sang mơi trường quang (n2) góc khúc xạ r lớn góc tới i - Góc khúc xạ lớn 900; tia khúc xạ nằm là mặt phân cách hai mơi trường góc tới tương ứng gọi góc giới hạn i gh - Với góc tới có giá trị lớn i gh, khơng xảy khúc xạ, tồn sáng trở lại mơi trường quang Khi có tượng phản xạ tồn phần Tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh thơng qua tình giả định tượng thực tiễn Trong trình dạy học giáo viên sử dụng kiểu dạy làm cho học sinh nhàm chán Giáo viên áp dụng nhiều phương pháp lồng ghép vào nhau, hình thức đưa tình giả định để học sinh tranh luận vừa phát huy tính chủ động sáng tạo cho học sinh, vừa tạo môi trường thoải mái để em trao đổi từ giúp học sinh thêm u thích mơn học II THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Vậtlý môn khoa học gắn liền đời sống thực tế nhiều thực tế dạy học môn Vật lý nay, chủ yếu dành nhiều thời gian dạy học sinh nhận diện dạng tập khác cách thức vận dụng công thức Vật lý cho dạng tập nên khơng làm học sinh hứng thú với mơn học Trước tình hình học vật lí phải đổi phương pháp dạy học thực yếu tố định hiệu dạy Một yếu tố để đạt dạy có hiệu tiến phải phát huy tính thực tế, giáo dục môi trường, tư tưởng vừa mang sắc dân tộc mà khơng tính cộng đồng tồn giới, vấn đề cũ không cũ mà có tính chất cập nhật mẽ, đảm bảo: tính khoa học – đại, bản; tính thực tiễn giáo dục kỹ thuật tổng hợp; tính hệ thống sư phạm Tuy nhiên tiết học khơng thiết phải hội tụ tất quan điểm nêu trên, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đừng lạm dụng lượng kiến thức không đồng Nhiều giáo viên chưa quan tâm mức đối tượng giáo dục: Chưa đặt cho nhiệm vụ trách nhiệm nghiên cứu, tượng dùng đồng loạt cách dạy, giảng cho nhiều lớp, nhiều hệ học trò khơng Do phương pháp có tiến mà người giáo viên trở thành người cảm nhận, truyền thụ tri thức chiều Giáo viên nên người hướng dẫn học sinh chủ động trình lĩnh hội tri thức vật lí III CÁC GIẢI PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN Từ sở lý luận thực tiễn dạy học, tơi thấy rằng: “Gỉai thích số tượng quang học tự nhiên dịnh luật khúc xạ ánh sáng tượng phản xạ toàn phần Vật lý 11 ”sẽ tạo hứng thú, khơi dậy niềm đam mê; học sinh hiểu vai trò ý nghĩa thực tiễn học vật lí Để thực được, người giáo viên cần nghiên cứu kỹ giảng, xác định kiến thức trọng tâm, tìm hiểu, tham khảo vấn đề thực tế liên quan phù hợp với học sinh thành thị, nông thôn …; đôi lúc cần quan tâm đến tính cách sở thích đối tượng tiếp thu, hình thành giáo án theo hướng phát huy tính tích cực chủ động học sinh, phải mang tính hợp lý hài hồ; đơi lúc có khơi hài sâu sắc, đảm nhiệm mục đích học mơn vật lí 3.1 Các giải pháp thực hiện: 3.1.1 Nêu tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày, thường sau kết thúc học Cách nêu vấn đề tạo cho học sinh vào kiến thức học tìm cách giải thích tượng nhà hay lúc bắt gặp tượng đó, học sinh suy nghĩ, ấp ủ câu hỏi lại có tượng đó? Tạo tiền đề thuận lợi học học 3.1.2 Nêu tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường qua kiến thức cụ thể học Cách nêu vấn đề mang tính cập nhật, làm cho học sinh hiểu thấy ý nghĩa thực tiễn học Giáo viên giải thích để giải tỏa tính tò mò học sinh Mặc dù vấn đề giải thích có tính chất phổ thơng 3.1.3 Nêu tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường thay cho lời giới thiệu giảng Cách nêu vấn đề tạo cho học sinh bất ngờ, câu hỏi khôi hài hay vấn đề bình thường mà hàng ngày học sinh gặp lại tạo ý quan tâm học sinh trình học tập 3.2 Các hình thức tổ chức thực hiện: 3.2.1 Đặt tình vào mới: Tiết dạy có gây ý học sinh hay không nhờ vào người hướng dẫn Trong phần mở đầu quan trọng, ta biết đặt tình thực tiễn giả định yêu cầu học sinh tìm hiểu, giải thích 3.2.2 Liên hệ thực tế dạy: Khi học xong vấn đề mà học sinh thấy ứng dụng thực tiễn ý hơn, chủ động tư để tìm hiểu Do học giáo viên nên đưa vài ứng dụng thực tiễn lôi ý học sinh 3.3 CÂU HỎI THỰC TẾ DÙNG CHO CÁC BÀI GIẢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 11 THPT 3.3.1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Tiết 51 VL11CB – tiết 66 VL11NC) Câu 1: Chậu thau đựng đầy nước, nhìn nghiêng thấy nước trở nơng hơn? Giải thích:Khi chậu thau đựng đầy nước, nhìn nghiêng từ bên cạnh, độ sâu từ mặt nước tới đáy chậu trở thành nơng Hiện tượng kì lạ này, rốt xảy nào? Muốn làm sáng tỏ chân tướng cách triệt để cần phải hiểu rõ số tính khí ánh sáng trước Thì loại mơi trường, ánh sáng truyền theo đường thẳng-đường ngắn Song từ loại mơi trường vào mơi trường khác, ví dụ từ khơng khí vào nước, từ nước vào khơng khí, tốc độ truyền ánh sáng hai loại môi trường khác nhau, mặt phân cách hai mơi trường, ánh sáng bị cong lại, theo đường gấp khúc Loại tượng ánh sáng gọi khúc xạ ánh sáng Chậu nước bạn trơng thấy biến thành nơng khúc xạ ánh sáng gây nên Áp dụng: Giáo viên sử dụng để đặt vấn đề vào Câu 2: Làm để bắn cá bơi nước xác? Trả lời:Bạn xem kìa, khe suối có cá nhỏ, tia sáng từ thân cá phản xạ ra, đến mặt phân cách nước khơng khí liền đổi hướng truyền theo đường thẳng, gấp nghiêng với mặt nước góc Cái đập vào mắt tia sáng gấp khúc đổi hướng Song mắt không cảm nhận được, tưởng tia sáng theo đường thẳng chiếu tới, ngộ nhận ảnh ảo tia sáng bị đổi hướng tạo cá thật Như vị trí cá nước nhìn nơng Lí lẽ khiến cho chậu nước trở thành nông Trò đùa nghịch tia sáng giống cách biến hoá nhà ảo thuật thơi Khi nhận biết rõ đủ loại tính khí tia sáng, khơng bị “lừa gạt” Người đánh cá có kinh nghiệm dùng xiên để xỉa cá, người không xỉa thẳng vào cá, chẳng qua ảo ảnh cá Chắc chắn nhằm vào chỗ xa sâu chút dùng sức đâm tới Như vậy, cá giãy giụa tứ tung bị xiên chặt Đó kinh nghiệm phong phú mà người đánh bắt cá tích luỹ qua thực tiễn lâu dài Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 3: Vì ta nhìn thấy tượng bầu trời đêm đầy lấp lánh? Giải thích: Vào buổi đêm nhìn lên trời bạn thấy "vì sao" lấp lánh, nguyên nhân ánh sáng từ bị khúc xạ (gãy khúc) nhiều lần truyền từ khơng gian xun qua bầu khí trái đất Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 4: Hiện tượngvầng hào quang Vầng hào quang hình thành ánh sáng chiếu qua đám mây tầng cao chứa tinh thể băng Đôi vầng hào quang có vài chỗ sáng hẳn, tạo thành "các Mặt Trời giả" Hiện tượng xuất mặt trăng hành tinh sáng, ví dụ Kim Giải thích:Ánh sáng chiếu qua đám mây tầng cao chứa tinh thể băng nên bị khúc xạ Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 5: Hiện tượngmây quang Mây quang xuất vào lúc chiều ta Mặt Trời lặn Những đám mây làm bầu trời rực sáng mà khơng cần nguồn lượng Giải thích:Mây quang đám mây tầng cao khí bị khúc xạ ánh sáng mặt trời Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 6:Hiện tượngtia chớp lục Đây tượng quang học xảy ngắn sau hồng (lúc mặt trời lặn hồn tồn) trước bình minh Nó xuất tới giây đỉnh Mặt Trời giống tia chớp xanh phóng lên từ điểm Mặt Trời lặn Giải thích:Nguyên nhân chủ yếu gây tượng ánh sáng bị khúc xạ Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 7:Hiện tượngcầu vồng Cầu vồng tượng thiên nhiên tuyệt đẹp.Khi khoa học chưa phát triển, cầu vồng khiến cho người tin cầu vồng xuất ẩn chứa điều kỳ diệu huyền bí Trong sách Kinh Thánh Sáng Thế Thiên Chúa Giáo có ghi chép lại Thiên Chúa đặt cầu vồng bầu trời sau trận Đại Hồng Thủy nói với ơng Noah "đây dấu hiệu giao ước Thiên Chúa Trái Đất" Còn người Hy Lạp cổ đại, họ cho cầu vồng nữ thần Iris Và qua nhiều kỷ, tư tưởng khoa học vĩ đại khác từ Aristotle đến Rene Descartes tìm cách để lý giải cho tượng cầu vồng tuyệt đẹp 10 Cầu vồng hình tròn Cầu vồng thực chất có hình tròn.Tuy nhiên, phi công điều kiện đặc biệt bầu trời nhìn thấy hình tròn hồn hảo Góc độ ánh sáng Mặt Trời qua hạt nước khơng khí khiến thấy hình vòng cung nhìn từ mặt đất Giải thích: Cầu vồng tạo giọt nước lơ lửng khơng khí sau trận mưa Các giọt nước có mật độ lớn mật độ phân tử khơng khí xung quanh, biết ánh sáng mặt trời thẳng bị lệch qua ranh giới chất có mật độ khác ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng, chúng giống lăng kính nhỏ, uốn cong ánh sáng Đó tượng khúc xạ Như giọt nước khơng khí làm khúc xạ tia sáng Mặt trời, với điều kiện tia nắng phải bắt gặp giọt nước góc tương đối nhỏ, gọi góc lệch cầu vồng (khoảng 40 độ so với mặt đất) Điều giải thích ta lại nhìn thấy cầu vồng vào buổi sáng buổi chiều, không vào buổi trưa Thật thú vị bạn nhìn thấy cầu vồng máy bay, bạn thấy có hình đĩa hình vòng cung Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 8: Hiện tượngcầu vồng trắng (cầu vồng sương mù) 11 Cầu vồng trắng quan sát lớp sương mù mỏng Mặt Trời chiếu sáng Do giọt nước sương mù nhỏ nên cầu vồng trắng có màu sắc mờ nhạt khơng màu Một số cầu vồng trắng có độ tương phản thấp Nếu muốn quan sát cầu vồng trắng ta phải tìm kiếm thay đổi ánh sáng nhỏ sương mù Mặt Trời phải độ cao khoảng 30-40°, phải đứng đồi cao, nơi sương mù cầu vồng trắng nhìn thấy từ xuống.Cầu vồng trắng có kích thước lớn cầu vồng thông thường rộng nhiều Giải thích: Cầu vồng sương mù, hay cầu vồng trắng, tạo chế tương tự cầu vồng bình thường.Cầu vồng thường xuất khơng khí tràn ngập giọt nước mưa.Cầu vồng trắng ln đối diện với Mặt Trời, hình thành nhờ giọt nước nhỏ lớp sương mù đám mây hạt mưa lớn Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 9: Hiện tượngcầu vồng Mặt Trăng 12 Cầu vồng Mặt Trăng nhạt cầu vồng bình thường ánh trăng yếu ánh sáng Mặt Trời Màu sắc khó nhìn thấy mắt thường ảnh chụp phơi sáng Giải thích: Giống cầu vồng thường gặp, cầu vồng Mặt Trăng xuất ánh sáng khúc xạ từ hạt nước lơ lửng khơng khí Điểm khác biệt Mặt Trăng khơng tự phát ánh sáng Vì thế, ánh sáng từ Mặt Trời phản chiếu bề mặt Mặt Trăng khúc xạ hạt nước khơng khí Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng 3.3.2 Hiện tượng phản xạ toàn phần (Tiết 53 VL11CB – tiết 68 VL11NC) Câu 1: Có thể dẫn ánh sáng theo ống cong dẫn nước không ? Trả lời:Ánh sáng truyền theo đường thẳng, gặp gương, tia sáng bị hắt theo hướng khác Nếu ta đặt dãy nhiều gương phẳng, cho nối tiếp (hình a) rọi tia sáng vào gương thứ tia 13 sáng phản xạ gương dãy theo đường gấp khúc Muốn cho đường gấp khúc trở thành đường cong, gương phải nhỏ, nhiều vơ hạn, đặt nối tiếp thành đường cong mà ta muốn tia sáng theo Có thể thực điều cách dùng mặt kim loại, nhẵn bóng, uốn thành mặt trụ Nhưng biện pháp tốt dựa vào phản xạ toàn phần Ta xét suốt thuỷ tinh, chất dẻo, uống cong (hình b) rọi chùm tia sáng hẹp vào đầu ống Chiết suất độ cong lựa chọn tia sáng tới thành bên góc lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần Do đó, tới chỗ cong, tia sáng liên tiếp bị phản xạ toàn phần cuối cùng, theo mà ló đầu Thanh hướng chùm sáng theo nó, gọi ống dẫn sáng Trong thực tế, ống dẫn sáng làm bó sợi chất dẻo, mềm dễ uốn theo ý muốn Nó dùng y học để rọi sáng vào miệng chuẩn đón bệnh răng, miệng, họng, để soi sáng phần thể, chẳng hạn phận quan tiêu hoá Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học tượng phản xạ toàn phần Câu 2: Giải thích tượng ảo ảnh 14 Giải thích:Chắc người biết nguyên nhân vật lý tượng ảo ảnh thơng thường Lớp khơng khí nơng kề sát mặt cát bị hun nóng sa mạc có tính chất gương phẳng, lớp khơng khí có mật độ nhỏ lớp khơng khí nằm Tia sáng từ vật xa rọi nghiêng, tới lớp khơng khí uống cong đường đi, lại rời khỏi mặt đất đạp vào mắt người quan sát, tựa hồ phản xạ từ gương góc tới lớn Và người quan sát, dường trước mặt có mặt nước phẳng lặng trải sa mạc (hình vẽ) Chú thích: Trên hình vẽ đường tia sáng nghiêng so với mặt đất phóng đại, đường tia sáng chếch xuống mặt đất không dốc đến Tuy vậy, phải nói rằng, lớp khơng khí bị hun nóng gần mặt đất nóng phản xạ tia sáng khơng giống gương phẳng, mà giống mặt nước, khảo sát từ độ sâu nước Ở xảy xa tượng phản xạ toàn phần 15 Các tượng tương tự đặt biệt xảy vào mùa hè tên đường nhựa Các đường có màu thẫm, nên bị hun nóng ánh nắng Mặt Trời Mặt đường mờ đục từ xa trông tựa mặt nước đánh bóng phản chiếu vật xa Đường tia sáng trình bày hình vẽ bên Chỉ cần quan sát chút, bạn thấy tượng tương tự không xảy bạn thường nghĩ đâu Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học tượng phản xạ toàn phần Câu 3: Giải thíchvẻ đẹp rực rỡ kim cương Giải thích:Khi vào thăm số viện bảo tàng lớn, nhiều du khách bị thu hút đứng ngắm vương miện đồ trang sức vua, chúa thời xưa, trang trí viên kim cương lấp lánh Tại loại đá quý đẹp rực rỡ đến ? Bản chất kim cương cacbon kết tinh Chiết suất kim cương lớn (n ≈ 2,42) Khi kim cương khơng khí, góc giới hạn i gh tia sáng tới mặt viên kim cương có giá trị nhỏ ( i gh≈ 240 ) Kim cương thường khai thác từ mỏ Để có viên kim cương đẹp ta thấy, người ta cắt gọt viên kim cương thành khối có nhiều mặt Khi tia sáng rọi tới mặt, bị khúc xạ, vào viên kim cương bị phản xạ toàn phần 16 nhiều lần mặt viên kim cương trước ló tới mắt ta, nên ta thấy ánh sáng từ viên kim cương lóe sáng Ánh sáng tới kim cương ánh sáng trắng Mặt Trời gồm vô số ánh sáng màu từ đỏ đến tím Khi qua kim cương, ánh sáng trắng bị tán sắc, ta thấy kim cương lấp lánh nhiều màu rực rỡ Áp dụng: Giáo viên sử dụng để đặt vấn đề vào Câu 4: Vì người thợ lặn quan sát hình ảnh phản xạ rùa biển mặt phân cách mặt biển khơng khí ? Giải thích:Nhờ tượng phản xạ tồn phần, người thợ lặn quan sát hình ảnh phản xạ rùa biển mặt phân cách mặt biển khơng khí Câu 5: Nêu ứng dụng cáp quang a Cáp quang dùng y học - Trong y học người ta dùng bó sợi quang để quan sát phận bên thể Đó phương pháp nội soi 17 b Cáp quang dùng công nghệ thông tin - Trong công nghệ thông tin cáp quang dùng để truyền liệu 18 c Cáp quang dùng nghệ thuật IV KIỂM NGHIỆM 4.1 Kết nghiên cứu: Riêng thân nhờ vận dụng phương pháp dạy “Sử dụng số tượng quang học thực tiễn đời sống để giảng dạy khúc xạánh sáng phản xạ toàn phần Vật lý 11 ”kết hợp với nhiều phương pháp khác, đạt số kết định Học sinh trở nên thích học vật lí hơn, thích dạy tơi nhiều hơn, chí có học sinh nhà tự quan sát tái tạo lại tượng thực tế, lại đến hỏi 19 Trong học, tơi kết hợp hài hồ phong cách dạy làm cho học mang khơng khí thoải mái, khả tiếp thu tốt 4.2 Kết đối chứng: Thực tế giảng dạy cho thấy lớp khơng áp dụng so với lớp áp dụng thường xun có khác rõ rệt Ví dụ gần qua năm học từ 2017-2018 giảng dạy trường tơi có số liệu cụ thể theo bảng sau: Lớp Mức độ 11A2 Thường xuyên áp dụng Giỏi 11A5 Có áp dụng 11A8 Ít áp dụng 04 (16,0% ) 06 (14,6% ) 01 (2,3%) Kết Trung Khá bình 15 (60,0%) 20 (48,78% ) 10 (23,3%) Yếu-Kém 05 (20,0%) 01 (4%) 14 (34,14%) 01 (2,48%) 30 (69,8%) 02 (4,6%) C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I Kết luận Để có tiết học đạt hiệu cao niềm trăn trở, suy nghĩ mục đích hướng tới người giáo viên có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, điều đạt dễ dàng Người giáo viên phải nhận thức rõ vai trò người “thắp sáng lửa” chủ động lĩnh hội tri thức học sinh Trong nội dung đề tài mình, tơi đề cập đến số câu hỏi có ý nghĩa thực tiễn, chí gặp, tiếp xúc hàng ngày Tôi hi vọng vấn đề gợi mở quan niệm dạy học vật lí, đề tài đề cập tượng có liên quan 20 Với thực trạng học vật lí yêu cầu đổi phương pháp dạy học, coi quan điểm tơi đóng góp ý kiến vào việc nâng cao chất lượng học vật lí thời kỳ Mặc dù cố gắng song tránh thiếu sót, mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn II Kiến nghị 2.1 Đối với nhà trường: Nhà trường cần trang bị thêm sách tài liệu cho thư viện để giáo viên học sinh tham khảo Tổ chức buổi trao đổi, thảo luận phương pháp dạy học 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Tổ chức chuyên đề, hội thảo để giáo viên có điều kiện trao đổi học tập chuyên môn - nghiệp vụ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Vũ Thị Hương 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hỏi đáp tượng Vật lý, tập IV (phần quang học) - NXB Khoa học kỹ thuật Tác giả : Ngô Quốc Quýnh, Nguyễn Đức Minh Vật lý vui, 1,2 NXB-GD Tác giả : IA.I PÊ-REN-MAN Vật lý thật lý thú, tập 1,2 NXB THANH NIÊN Tác giả: Vũ Bội Tuyền Bộ sách tri thức tuổi hoa niên NXB VĂN HỐ THƠNG TIN Vũ Thanh Khiết – Nguyễn Thanh Hải ( 2002), Bài tập định tính câu hỏi thực tế vật lí 11, NXB Giáo Dục 22 MỤC LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN IV KIỂM NGHIỆM C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN II ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 15 16 16 16 16 23 ... Trăng khúc xạ hạt nước khơng khí Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng 3.3.2 Hiện tượng phản xạ toàn phần (Tiết 53 VL11CB – tiết 68 VL11NC) Câu 1: Có thể dẫn ánh sáng. .. cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 3: Vì ta nhìn thấy tượng bầu trời đêm đầy lấp lánh? Giải thích: Vào buổi đêm nhìn lên trời bạn thấy "vì sao" lấp lánh, nguyên nhân ánh sáng từ bị khúc xạ (gãy khúc) ... Trời lặn Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu gây tượng ánh sáng bị khúc xạ Áp dụng: Giáo viên sử dụng câu hỏi cho phần học khúc xạ ánh sáng Câu 7 :Hiện tượngcầu vồng Cầu vồng tượng thiên nhiên tuyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích một số hiện tượng quang học trong tự nhiên bằng dịnh luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần trong vật lý 11 , Giải thích một số hiện tượng quang học trong tự nhiên bằng dịnh luật khúc xạ ánh sáng và hiện tượng phản xạ toàn phần trong vật lý 11 , c. Cáp quang dùng trong nghệ thuật

Từ khóa liên quan