DÙNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN để GIẢI một số bài TOÁN về THẤU KÍNH MỎNG và hệ THẤU KÍNH đơn GIẢN

23 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:23

MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Lý thứ nhất: Bài tốn quang hình nói chung, thấu kính mỏng nói riêng chương trình vật lí 11- THPT tốn hay, giúp học sinh đào tạo suy nghĩ, rèn luyện tư duy, rèn luyện tính kiên trì cẩn thận Nó xem toán phong phú chủ đề nội dung phương pháp giải toán Vì tốn quang hình phần chương trình vật lý lớp 11 rộng với trọng tâm thường thấu kính hay hệ thấu kính với thời gian có hạn trình độ học sinh lớp 11 chưa hồn thiện nên tơi tập trung nghiên cứu tốn quang hình cho thấu kính hay hệ thấu kính đơn giản Lý thứ hai là: Bài tốn quang hình cho thấu kính hay hệ thấu kính đơn giản thường kèm theo lời giải tương đối dài với nhiều phép tính kèm theo quy ước dấu nên làm tập tốn quang hình học sinh thường khó đến kết xác tốn lần giải phương pháp thông thường Khi giải tốn quang vậy, học sinh thường tập trung nhiều vào phép tính mà ý tới chất vật lý toán, vấn đề Lý thứ ba là: Việc kiểm tra đánh giá chuyển từ hình thức tự luận sang hình thức trắc nghiệm khách quan (TNKQ) Vì vậy, rút ngắn lời giải cho toán lời giải ngắn, với số phép tính trung gian, để hạn chế sai sót khơng đáng có tăng cường khả tư giúp học sinh hiểu sâu chất vật lý vấn đề, tốn, giúp học sinh có nhìn bao quát tượng xem xét Điều mà yêu cầu học sinh nên có Để rút ngắn lời giải cho toán quang hình vào định luật quang hình học, tượng hiển nhiên, cơng thức toán học, bất đẳng thức đẳng thức tốn học Cũng rút ngắn lời giải cho tốn thấu kính hay hệ thấu kính lời giải thông thường cách suy luận logic số điểm mấu chốt quan trọng tốn Với ba lý trên, tơi mạnh dạn chọn đề tài làm sáng kiến kinh nghiệm là: “Dùng phương pháp suy luận để giải số toán thấu kính mỏng hệ thấu kính đơn giản” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài xây dựng nhằm đề phương pháp tăng cường khả tư học sinh, khuyến khích học sinh tìm nhiều phương pháp giải cho toán để học sinh tích cực, chủ động tiếp cận với số phương pháp khác, đồng thời giúp học sinh rèn luyện số kỹ giải toán quang hình nói chung thấu kính hay hệ thấu kính nói riêng hình vẽ, tính tốn tư toán học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Như trình bày, đề tài tập trung khai thác cho có hiệu số cách giải tốn đặc biệt cho số tốn thấu kính mỏng hay hệ thấu kính đơn giản Trong tác giả cố khai thác cách triệt để só đinh luật định lý quang hình học số tượng quang học hiển nhiên sở lý thuyết thấu kính mỏng Các phương pháp giải cách giải đặc trưng riêng dạng tốn quang hình học, hệ quang hình học đơi phương pháp giải riêng cho tốn cụ thể Các phương pháp giải riêng, đặc biệt áp dụng cho số toán, song khơng mà tác giả bỏ qua cách giải đó, sử dụng lại mà cố gắng khai thác số cách có hiệu nhằm đạt tới yêu cầu tăng cường khả tư học sinh trình bày 1.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp: Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết; phương pháp khảo sát thực tế, thu thập thông tin; phương pháp thống kê, xử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.5 Cơ sở lý luận sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Trong phần này, tác giả trình bày số lý thuyết để vận dụng trình thực đề tài Trong đó, có số lý thuyết hiển nhiên cố lý thuyết suy luận khác xuất phát từ định lý hình học Các lý thuyết thừa nhận không chứng minh 1.5.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Để có lời giải phép suy luận cách hợp lý cho toán loại tốn quang hình học cụ thể đó, cụ thể “Phương pháp suy luận để giải số toán thấu kính mỏng hệ thấu kính đơn giản” với lời giải ngắn Đề tài số định luật, định lý, nguyên lý số tượng hiển nhiên sau: a) Nguyên lý thuận nghịch chiều truyền ánh sáng Nếu AA’ chiều truyền sáng (một tia sáng) A đường ánh sáng theo chiều từ A đến A’ từ A’ đến A Như vậy, ánh sáng truyền theo đường truyền ngược lại theo đường (Vật Lý 11- NXBGD-2008) Suy rộng cho dụng cụ quang hình học: Nếu A’ ảnh A' tính chất với vật A qua dụng cụ quang học đó, đặt vật A vị trí ảnh A’ ảnh A” A nằm vị trí vật A lúc đầu b) Cách dựng ảnh thấu kính - Các tia đặc biệt: o Tia tới qua quang tâm O truyền thẳng o Tia tới song song với trục tia ló đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh F’ o Tia tới qua tiêu điểm vật F đường kéo dài qua F tia ló song song với trục - Tia bất kỳ: o Cách 1:  Vẽ trục song song với tia tới  Xác định tiêu điểm ảnh phụ  Tia ló (đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh phụ o Cách 2:  Vẽ tiêu điểm ảnh phụ  Tia ló song song với trục phụ - Xác định cách vẽ đường tia sáng  Các trường hợp ảnh tạo thấu kính: Hội tụ (f > 0) Phân kỳ (f < 0) Thấu kính Ảnh (OI=OI’=2f) Tính chất (Thật, ảo) Độ lớn (so với vật) Chiều (so với vật) Ảnh: - Thật: vật OF Ảo: vật OF Ảnh ảo> Vật Ảnh thật: o > vật: vật FI o = vật: Vật I (ảnh I’) o < vật:vật FI Vật ảnh - Cùng chiều ↔ trái tính chất - Cùng tính chất ↔ trái chiều Ảnh luôn ảo Ảnh < vật Ảnh chiều so với vật c) Các cơng thức thấu kính Quy ước: OA d : Vật thật: d > Vật ảo: d < (không xét) OA'  d : Ảnh thật: d> Ảnh ảo: d < Chiều độ lớn ảnh xác định số phóng đại ảnh k k > 0: Vật ảnh chiều (trái tính chất) k < 0: vật ảnh ngược chiều (cùng tính chất) - Cơng thức xác định vị trí ảnh: - Cơng thức xác định số phóng đại ảnh ( Vật lý 11-NXBGD-2008) 1.5.2 Cơ sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Để vận dụng phương pháp giải đề tài cách có hiệu hơn, học sinh cần phải trang bị kiến thức tương đối vững vàng, đồng thời yêu cầu toán học giải toán học sinh phải đạt số yêu cầu để thành thạo phép biến đổi, tính tốn, suy luận Tốn quang hình gắn chặt với hình học phẳng nên yêu cầu thiếu học sinh phải có kỹ vẽ hình tương đối hồn thiện, phương pháp ngắn gọn thường thể hình vẽ tốn tốn có nhiều hình vẽ ứng với nhiều trường hợp khác 1.6 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Trong phần tác giả nêu số toán số dạng toán Đồng thời với việc giải toán phương pháp suy luận, tác giả trình bày phương pháp thông thường, phương pháp truyền thống để dễ dàng so sánh, nhận xét đánh giá Trong toán, loại toán vậy, tác giả hệ thống số tập bản, tương tự tương đương mở rộng để khai thác cách có hiệu 1.6.1 Bài tốn sử dụng nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng A Một số ví dụ Bài tốn 1: Đo tiêu cự thấu kính (bằng phương pháp Bessel) Một vật sáng AB đặt song song cách hứng ảnh khoảng L Di chuyển thấu kính đặt song song với khoảng vật màn, người ta thấy có hai vị trí thấu kính cách khoảng l cho ảnh rõ nét vật Tìm tiêu cự thấu kính Áp dụng: L = 72cm, l = 48cm (Bài toán tham khảo từ TLTK số 4) Giải: Cách 1: Phương pháp giải thông thường Sơ đồ tạo ảnh vật AB ứng với hai vị trí thấu kính: AB f  A ' B' d1 d2 d1' d'2 Khi thấu kính di chuyển, khoảng cách vật ảnh khơng thay đổi nên: d1 + d'1 = L (1) Theo công thức thấu kính: d1 + d1' = f Theo nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng, AB vị trí ảnh A’B’ ảnh A’B’ vị trí AB Do đó: d2 = d'1 d'2 = d1 Vậy vị trí thứ hai thấu kính cách vật AB khoảng d'1 : Do hai vị trí thấu kính cách l nên: d'1 - d1 = l (2) Từ (1) (2) ta có: d1 = L l L l ; d'1 = Tiêu cự thấu kính: 1 2 4L = d  d'  L  l  L  l  L2  l f f= L2  l 4L Bài tốn giải hai cách khác sau: Cách 2: Phương pháp giải thông thường Sơ đồ tạo ảnh: f  A' B' AB   d d' Do ảnh thật vật thu nên: d + d' = L   df d f d+ =L d2 - Ld +Lf =  = L2 - 4Lf Khi  > (L > 4f) phương trình cho hai nghiệm ứng với hai vị trí thấu kính: d1 = L  L2  4Lf L ; d2 = L2  4Lf Mặt khác hai vị trí hấu kính cách khoảng l nên: d1 - d2 = l L  L2  4Lf f= L2  4Lf L - =l L2  l 4L Cách 3: Phương pháp suy luận Dựa vào tính đối xứng cơng thức thấu kính Do tính đối xứng hệ thức: d1 + d1' = f Nên đặt d2 = d'1 vị trí ảnh xác định d'2 thỏa mãn: d2 Từ đó: + d '2 = f d'2 = d1 Do thấu kính tạo ảnh thật vật nên: d1 + d'1 = L d'1 - d1 = l Giải hệ phương trình xác định tiêu cự thấu kính Áp dụng: f= 72  48 10cm 4.72 Bài toán 2: Đặt vật sáng AB trước vng góc với hứng ảnh L Di chuyển thấu kính hội tụ khoảng vật màn, người ta thấy khoảng vật có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, ảnh có độ cao 9cm 4cm Độ cao vật AB là: A 5cm B 6cm C 7cm D 8cm (Bài toán tham khảo từ TLTK số 4) Giải: Phương pháp suy luận Sơ đồ tạo ảnh f  A' B' AB   d1 d2 d1' d'2 Do vị trí vật ảnh không thay đổi nên theo nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng: d1 = d'2 d'1 = d2 Độ phóng đại ảnh hai trường hợp: k1 =  d1' d1 ; k2 =  d '2 d2 Vậy: k1 = k2 hay A 1B1 AB  AB A 2B  AB = A 1B1.A 2B  9.4 6cm Bài toán 3: Cho hệ quang học hình vẽ Vật AB cách thấu kính L khoảng 10cm Sau thấu kính L1 đặt đồng trục thấu kính hội tụ L tiêu cự f2 = 20cm Sau thấu kính đặt hứng ảnh M vng góc với quang trục hai thấu kính cách thấu kính khoảng 60cm Hệ cho ảnh rõ nét vật AB M Tiêu cự f1 thấu kính L1 A f1 = 10cm; B f1 = 12cm; C f1 = 15cm; D f1 = 20cm Giữ nguyên vật AB, thấu kính L1 Phải di chuyển thấu kính L khoảng l để thu ảnh rõ nét vật M A Ra xa thấu kính L1 l = 30cm B Ra xa thấu kính L1 l = 25cm C Lại gần thấu kính L1 l = 25cm D Lại gần thấu kính L1 l = 20cm (Bài toán tham khảo từ TLTK số 2) Giải: Tính tiêu cự f Sơ đồ tạo ảnh: AB f d1  1  d A 1B f d2 ' 2 A B   2 d'2 Trong đó: d'2 = 60cm d '2  d2 f2 d2  f2 60.20 30cm 60  20 = d'1 = l0 - d'2 = 25 - 30 = - 5cm d1 = 10cm Tiêu cự thấu kính L1: f1 = d1d1' d1  d1' = 10.(  5)   10cm 10  Tính l: Phương pháp giải thơng thường Gọi l khoảng cách hai thấu kính Sơ đồ tạo ảnh: AB f d1  1  f 2 A B A 1B    3 d1' d3 d'3 Cách 1: Tính theo sơ đồ tạo ảnh: d1 = 10cm d'1 = - 5cm d3 = l - d'1 = l + d'3 = d3 f2 20(l  5) 20(l  5)   d3  f l   20 l  15 Để ảnh A3B3 AB rõ nét thì: d'3 + l = l0 + d'2 20(l  5) l  15 + l = 25 + 60 l2 - 80l + 1375 = Phương trình có hai nghiệm: l1 = 25cm l2 = 55cm Vậy vị trí thứ hai thấu kính cách thấu kính L1 khoảng l= 55cm hay phải dịch chuyển thấu kính L2 khoảng l = 55 - 25 = 30cm xa thấu kính L1 10 Cách 2: Phương pháp suy luận Áp dụng nguyên lý thuận nghịch chiều truyền ánh sáng: Do AB thấu kính khơng thay đổi vị trí nên ản A1B1 khơng thay đổi Theo ngun lý thuận nghịch chiều truyền ánh sáng ta có: d3 = d'2 = 60cm Vậy thấu kính L2 dịch đoạn l = d3 - d2 = 60 - 30 = 30cm xa thấu kính L1 Bài tốn 4: Cho hai thấu kính đồng trục L1 có tiêu cự f 1= 20cm L2 có tiêu cự f2= -30cm Đặt cách khoảng l= 40cm Xác định vị trí vật sáng AB trước hệ khoảng d1 cho giữ vật cố định, hoán vị hai thấu kính cho hệ ln cho ảnh thật vị trí A.d1 = 30,0cm; B d1 = 31,3cm; C d1 = 32,5cm; D d1 = 33,3cm (Bài toán tham khảo từ TLTK số 3) Giải: Sơ đồ tạo ảnh cho vật AV trước sau hán vị hai thấu kính: f AB d1  1  f AB d3  2  f A 1B 2 A B   2 A 3B  1  A B d d2 ' d'3 d3 d'2 f d'4 Trong đó: d1'  d1f1 d1  f1 = 20d1 d1  20 d2 = l - d 1' - 40 d '2  d2 f2 d2  f2 = 20d1 d1  20 = 20d1  800 d1  20  30(20d1  800 ) 50d1  1400 Cách 1: Phương pháp giải thơng thường Tính theo sơ đồ tạo ảnh d3 = d1 d '3  d3 f d3  f =  30d1 d1  30 d4 = l - d'3 = d '4  70d1  1200 d1  30 20(70d1  1200 ) 50d1  600 11 Do hai ảnh vật nằm vị trí nên: d '2 d '4  30(20d1  800 ) 50d1  1400 = 20(70d1  1200 ) 50d1  600 ↔ d12  16d1  480 0 Phương trình có hai nghiệm: d1 = 31,3cm d1 = -15,3cm Vì vật AB vật thật nên khoảng cách từ vật tới thấu kính L1 d1 = 31,3cm Suy A Cách 2: Phương pháp suy luận Vì sau hốn vị hai thấu kính, vị trí ảnh khơng thay đổi nên theo nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng, ta có: d1 = d'2 d1 =  30(20d1  800 ) 50d1  1400 d12  16d1  480 0 Phương trình cho nghiệm d1 = 31,3cm Suy A Như vậy, toán liên quan đến nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng thường gắn với tốn mà vật ảnh có vị trí không đổi dịch chuyển dụng cụ quang học (thường thấu kính gương) Các vị trí cố định ảnh thường vị trí cố định hứng ảnh ảnh vật qua hệ vị trí vật Trong trường hợp đó, vật ảnh hốn vị trí cho nhau, lẽ dĩ nhiên sau hốn vị trí độ phóng đại ảnh có giá trị nghịch đảo độ phóng đại ảnh trước dịch chuyển Bài tập tương tự (Hai tập tham khảo từ TLTK số 6) Bài tập 1: Vật sáng AB cách khoảng L = 50cm Trong khoảng vật màn, thấu kính dặt hai vị trí để thu ảnh rõ nét Tính tiêu cự thấu kính, biết ảnh cao gấp 16 lần ảnh (Đáp số: f = 8cm.) Bài tập 2: Hai nguồn sáng cao cách đoạn L = 72cm Một thấu kính hội tụ đặt khoảng hai nguồn vị trí thích hợp cho ảnh nguồn nằm vị trí nguồn ngược lại Biết ảnh cao gấp 25 lần ảnh Tính tiêu cự f thấu kính (Đáp số: f = 10cm) 12 1.6.2 Bài tốn sử dụng tính chất tia sáng khơng đổi A Một số ví dụ Bài tập 1: Hai thấu kính hội tụ L L2 có tiêu cự f f2 đặt trục Một vật sáng AB đặt vng góc với trục hệ, trước L cho ảnh cuối A2B2 qua hệ Khoảng cách l hai thấu kính để ảnh cuối A2B2 có độ cao khơng phụ thuộc vị trí đặt vật AB A l = f1 - f2; B l = f1 + f2; C l = f1 f2; D l = f1 / f2 Độ phóng đại ảnh trường hợp là: A k = - f2 / f1; B.k= + f2 / f1 ; C k = f1 f2; D k = f1 / f2 (Bài toán tham khảo từ TLTK số 4) Giải: Cách 1: Phương pháp giải thơng thường Tính theo sơ đồ tạo ảnh: AB d1 f  1  Ta có: A 1B d1' d1'  d2 f 2 A B   2 d'2 d1f1 d1  f1 d1' = d1 (l  f1 )  lf1 d1  f1 d2 f2 d2  f2 = f  d ( l  f )  lf1  d ( l  f  f )  lf  f f d2 = l d '2  Độ phóng đại ảnh qua hệ: k = k1.k2 = k= d1' d'2 d1 d f1f d1 (l  f1  f )  lf1  f1f Để ảnh A2B2 có độ phóng đại khơng phụ thuộc vị trí vật AB độ phóng đại k khơng phụ thuộc vị trí vật AB, tức k khơng phụ thuộc vào d1 Hay: l - f1 - f2 = l = f1 + f2 B Độ phóng đại ảnh: k f1f f1f f    lf1  f1f  ( f1  f )f1  f1f f1 13 Vậy: k=  f2 f1  A A I Cách 2: Sử dụng tính chất tia không đổi F1 F' F'1 F2 F' B ' O O Do vật AB có độ cao khơng đổi đặt vng B góc với trục của thấu kính nên AB A J ' di chuyển, tia sáng từ A tới song song với trục thấu kính nên AB di chuyển, tia sáng từ A tới song song với trục thấu kính khơng thay đổi Do tia ló khỏi hệ tia tới tia không đổi ảnh A2 A phải di chuyển tia ló Mặt khác: ảnh A 2B2 có độ cao khơng phụ thuộc vị trí vật AB nên tia ló khỏi hệ phải tia song song với trục thấu kính, tức tia tới hệ song song với trục cho tia khúc xạ qua thấu kính L1 qua tiêu điểm ảnh F1’ tiêu điểm F2 thấu kính L2 Vì vậy, khoảng cách hai thấu kính: l = f1 + f2 2.Độ phóng đại ảnh: Vì IO1F'1  JO2F2 nên: IO1 O F'  1 JO O 2F2 k=  f A ' B'  AB f1 Bài tập 2: Một thấu kính hội tụ L1 tiêu cự f1 thấu kính phân kỳ L tiêu cự f2 có trục chính, đặt cách 4cm Một chùm tia tới song song với trục tới L1 sau ló khỏi L2 chum song song, biết f2 = -2cm Tính f1 A F1 = 5cm; B f1 = 6cm; C f1 = 7cm; D f1 = 8cm (Bài toán tham khảo từ TLTK số 6) Giải: Cách 1: Phương pháp giải thơng thường Tính theo sơ đồ tạo ảnh AB d1 f  1  d A 1B ' d2 f 2 A B   2 d'2 Chùm tia tới song song ứng với: d1 =   d 1' = f1 Chùm tia ló song song ứng với: d '2 =   d2 = f2 Mặt khác khoảng cách hai thấu kính xác định bởi: l = d 1' + d2  = f1 -  f1 = 6cm Cách 2: Phương pháp suy luận 14 Chùm tia tới L1 song song với trục nên chùm tia khúc xa qua L qua tiêu điểm ảnh L1 Chùm tia ló khỏi hệ chùm song song nên chùm tia tới L qua tiêu điểm vật L2 Vậy chùm tia khúc xạ đồng thời qua tiêu điểm ảnh L tiêu điểm vật L2 nên khoảng cách hai thấu kính: l = f1 + f2  f1 = l - f2 = - (- 2) = 6cm Như tốn liên quan đến tia khơng đổi thường liên quan đến độ cao ảnh mà độ cao ảnh thường không thay đổi Trong trường hợp tia sáng khỏi hệ quang học phải ln song song với trục hệ vật di chuyển dọc theo trục Khi tốn giải theo quan điểm khác: ta coi tia sáng từ vật tới hệ theo phương song song với trục phát từ vật xa vơ cực ảnh vật qua hệ nằm vô cực Khi theo sơ đồ tạo ảnh để giải tốn tốn tương đối ngắn gọn Bài tập tương tự (Bài tham khảo từ TLTK số 2;bài tham khảo từ TLTK số5 ) Bài tập 1: Hai thấu kính hội tụ L1 L2 có tiêu cự f 1= 20cm f2 = 10cm đặt trục Một vật sáng AB đặt vng góc với trục hệ, trước L1 cho ảnh cuối A2B2 qua hệ Khoảng cách l hai thấu kính để ảnh cuối A2B2 có độ cao khơng phụ thuộc vị trí đặt vật AB là: A l = 10cm; B l = 30cm; C l = 40cm; D l = 20cm (Đáp số: 30cm) A Bài tập 2: Cho hệ ba thấu kính đặt đồng trục L1 (f1 = - 10cm), O1 O2 L2 (f2 = 20cm), L3 (f3 = - 15cm) với O 1O3 = 100cm bố trí B hình vẽ Vật sáng AB đặt vng góc ngồi hệ Vị trí L để ảnh AB qua hệ có độ lớn khơng đổi tịnh tiến vật AB trục là: A L2 cách L1 15cm 80cm; B L2 cách L1 20cm 80cm; C L2 cách L1 25cm 90cm; D L2 cách L1 15cm 90cm (Đáp số: L2 cách L1 15cm 90cm.) 2.3 Kết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 15 O3 Năm học 2018-2019, phân cơng giảng dạy Vật lí lớp 11A6 lớp 11A8 Đây hai lớp có khả học Vật lí tương đối giống nhau, khơng lớp có học sinh giỏi mơn Vật lí Sau dạy xong 29: Thấu kính mỏng, 30: Giải tốn hệ thấu kính tiết tập Với lớp 11A8 tơi hướng dẫn học sinh giải tốn theo phương pháp giải thông thương (giải cách 1) Lớp 11A6, ngồi cách 1, tơi hướng dẫn cho học sinh thêm phương pháp suy luận (cách 2) để giải tốn thấu kính mỏng hệ thấu kính - Tiến hành khảo sát: o Ngày 09 tháng năm 2019: Tiết lớp 11A8 tiết lớp 11A6 – trường THPT Đông Sơn 1: học sinh làm kiểm tra 15 phút, hình thức tự luận đề gồm câu o Tiến hành chấm bài, thống kê kết thống kê cách giải học sinh - Kết khảo sát: Kết khảo sát Lớp 11A6: Sĩ sồ: 46 Lớp 11A8: Sĩ sồ: 39 SL % SL % Điểm: 0-4,5 00 00 7,69 Điểm: 5,0- 6,0 17,39 19 48,72 Điểm: 6,5-7,5 22 47,83 17 43,59 Điểm: 8,0-9,0 14 30,43 00 00 Điểm: 9,5-10,0 4,35 00 00 HS Giải cách 00 00 39 100 HS Giải cách 32 69,57 00 00 HS Giải cách (có giải 14 30,43 00 00 cách có giải cách 2) Kết khảo sát cho thấy: Nếu không hướng dẫn phương pháp giải (Phương pháp suy luận) học sinh vận dụng phương pháp giải thông thường (phương pháp truyền thống) học sinh làm câu Phần lớn em làm câu Nếu học sinh hướng dẫn thêm phương pháp giải (Phương pháp suy luận), học sinh làm vận dụng hai phương pháp, em vận dụng phương pháp giải chủ yếu có học sinh làm hết câu Phần lớn em làm câu 16 2.1 Kết luận, kiến nghị Kết luận Khi tốn thấu kính mỏng hay hệ thấu kính rút ngắn phương pháp khác tốn xuất thêm số kiến thức, kỹ khác có liên quan, kỹ vẽ hình học sinh, khả đốn trường hợp có tốn, khả lựa chọn hình thức giải: theo tính tốn hay theo hình học Tức mục đích đề tài thực Song khơng phải mà đề tài khơng có thiếu sót Bản thân tác giả nhận thấy đề tài không dễ áp dụng cho đối tượng học sinh, học sinh có học lực trung bình Bởi trình bày, đề tài thực có hiệu giảng dạy học sinh có kiến thức cở tương đối vững vàng yêu cầu quan trọng khác mặt toán học (bao gồm đại số hình học phẳng) Đồng thời đề tài xây dựng nhằm rút ngắn lời giải, song có thể, chưa phải lời giải thực ngắn gọn, tác giả trình bày vắn tắt 2.2 Kiến nghị Sáng kiến kinh nghiệm cần làm để phương pháp giải thực trở nên hữu ích với học sinh có học lực trung bình hay học sinh yếu vấn đề mà tác giả cảm thấy chưa làm Đồng thời sáng kiến tiếp tục nghiên cứu phát triển mở rộng với toán quang hình học nói chung, tốn với gương, hay tốn hệ thấu kính - gương… Nên tác giả mong Ban giám hiệu nhà trường quan tâm điều kiện vật chất tinh thần để sáng kiến tiếp tục hoàn thiện Mong đồng nghiệp góp ý để đề tài hồn thiện hơn, phù hợp với đối tượng học sinh, để giúp em có nhìn khách quan quang hình học nói chung, tốn thấu kính mỏng hệ thấu kính nói riêng Tơi xin trân trọng cám ơn tất ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI Thanh Hóa,ngày 22 tháng năm 2019 Tôi cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Tác giả 17 Lê Duy Anh MỤC LỤC 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 MỞ ĐẦU Lý chọn đề Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Bài toán sử dụng nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng Bài toán sử dụng tính chất tia sáng khơng đổi Kết luận,kiến nghị Kết luận Kiến nghị 1 2 3 7 12 17 17 17 18 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK Vật lí 11 (2008) – NXB GD 200 Bài tốn quang hình – Vũ Thanh Khiết – NXB Tổng hợp Đồng Nai Giải toán vật lí 11 (Tập 2) – Vũ Thanh Khiết – NXB GD (2011) Phương pháp giải tốn quang hình – Trương Đình Ngữ – NXB tổng hợp Đồng Nai (1998) Bài tập nâng cao Vật lí 12 – Vũ Thanh Khiết – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (1999) Phương pháp giải tốn vật lí theo chủ điểm – Tập – Quang hình học – An Văn Chiêu – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NXB: Nhà xuất NXB GD: Nhà xuất Giáo dục HS: Học sinh THPT: Trung học phổ thông TLTK: Tài liệu tham khảo TNKQ: Trắc nghiệm khách quan - 19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA TRƯỜNG THPT ĐƠNG SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DÙNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀITỐN VỀ THẤU KÍNH MỎNG VÀ HỆ THẤU KÍNH ĐƠN GIẢN Người thực hiện: Lê Duy Anh Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Vật lý THANH HĨA, NĂM 2019 20 MỤC LỤC 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở thực tiễn sáng kiến kinh nghiệm Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Bài toán sử dụng nguyên lý thuận nghịch chiều truyền sáng Bài toán sử dụng tính chất tia sáng khơng đổi Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị 1 2 3 7 12 17 17 17 21 22 23 ... - 19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA TRƯỜNG THPT ĐƠNG SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DÙNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀITỐN VỀ THẤU KÍNH MỎNG VÀ HỆ THẤU KÍNH ĐƠN GIẢN Người thực hiện:... lí luận sáng kiến kinh nghiệm Để có lời giải phép suy luận cách hợp lý cho toán loại tốn quang hình học cụ thể đó, cụ thể Phương pháp suy luận để giải số tốn thấu kính mỏng hệ thấu kính đơn giản ... học sinh giải tốn theo phương pháp giải thơng thương (giải cách 1) Lớp 11A6, ngồi cách 1, tơi hướng dẫn cho học sinh thêm phương pháp suy luận (cách 2) để giải tốn thấu kính mỏng hệ thấu kính -
- Xem thêm -

Xem thêm: DÙNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN để GIẢI một số bài TOÁN về THẤU KÍNH MỎNG và hệ THẤU KÍNH đơn GIẢN , DÙNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN để GIẢI một số bài TOÁN về THẤU KÍNH MỎNG và hệ THẤU KÍNH đơn GIẢN

Từ khóa liên quan