Phát huy tính chủ động tích cực của học sinh trong giờ dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở đối thoại

20 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:18

Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn MỤC LỤC I Mở đầu …………………………………….……………………… …… 1 Lí chọn đề tài ………………………………… Mục đích nghiên cứu…………… …………………………………… …….2 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………2 Phương pháp nghiên cứu…………….………………………………… ……2 II Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm ………………………………………… Cơ sở lí luận……………………… ……………………………………… Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN……………… …………………5 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề…… … ……………… … Hiệu SKKN………………………… ……………………… … 15 III Kết luận kiến nghị…………………………………………… ……… 16 Kết luận………… ………………………………………….………………16 Kiến nghị….……………………………………………….……………… 16 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………18 Danh mục đề tài SKKN đánh giá xếp loại ………………………19 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn A MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tìm tòi, đổi phương pháp dạy học việc làm thường xuyên cần thiết người giáo viên, khơng có ý nghĩa thiết thực việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lên lớp mà tạo thói quen say mê nghiên cứu khoa học cho thầy cô nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thời đại Trong năm gần đây, theo khảo sát thực tế nhiều học sinh khơng tâm huyết u thích mơn văn Trước tình hình đó, để tạo khơng khí gieo vào lòng học sinh u thích học mơn văn thử thách giáo viên Mặc dù Bộ giáo dục tiến hành thay sách liên tục có đổi phương pháp giảng dạy giáo viên khơng phải hồn cảnh giáo viên làm Bởi cần tổ chức cho học sinh tham dự vào tình mâu thuẫn văn học, vào hành động sáng tạo với nhà văn tạo điều kiện thuận lợi để em phát bộc lộ quan điểm cách hiểu chủ kiến riêng tượng văn học Có em phát huy vai trò chủ thể tiếp nhận hay nói chủ động tiếp nhận kiến thức học văn Vì lẽ mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Phát huy tính chủ động tích cực học sinh dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở - đối thoại” Trong khuôn khổ viết này, xin mạnh dạn đề xuất vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học tác phẩm ngữ văn nhà trường phổ thông qua việc tạo khơng khí đối thoại q trình lĩnh hội tác phẩm văn học học sinh cấp học trung học phổ thông theo tinh thần đổi hoạt động dạy học văn nay, mong đem lại hiệu thiết thực Với vốn kinh nghiệm ỏi thời gian có hạn, khó tránh khỏi khiếm khuyết trình thực Mong đồng chí, đồng nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Q trình dạy học văn vốn phong phú phức tạp Mỗi tác phẩm sinh mệnh riêng, sáng tạo độc đáo, đẻ tinh thần nghệ sĩ, tiếng nói nghệ thuật giới tinh thần thực sống Giờ học đối thoại xét chất q trình tổ chức mối quan hệ giao tiếp nghệ thuật ba chủ thể nhằm giải phóng tiềm sáng tạo cho giáo viên học sinh khỏi cơng thức gò bó ngược trình vận động đổi Đối thoại phải tổ chức hợp lí kết cấu chặt chẽ, uyển chuyển linh hoạt theo lơgíc q trình tiếp nhận Đối thoại phải xây dựng từ hệ thống tình học tập đặt từ thân tác phẩm phù hợp với tầm đón nhận học sinh Thông qua đối thoại, chủ thể học sinh tự bộc lộ trình nhận thức, tình cảm, quan điểm, vốn sống, lực, lĩnh Thầy có điều kiện để dẫn dắt học sinh bước chiếm lĩnh tác phẩm cách hứng thú hoàn thiện nhân cách Tổ chức học đối thoại bảo đảm khơng khí dân chủ cởi mở mơi trường sư phạm, tạo khơng khí văn chương, có ý nghĩa tích cực tạo hiệu cao cho dạy Song khơng nhìn nhận kiểu học biệt lập với học khác Vấn đề đặt phải biết phối hợp đồng sáng tạo động chủ thể học sinh với yêu cầu định hướng sư phạm giáo viên III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu vận dụng chủ đề “Phát huy tính chủ động tích cực học sinh dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở - đối thoại” IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Vận dụng kiến thức tiếp thu từ chuyên đề Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT triển khai để xây dựng hệ thống câu hỏi theo mức độ nhận biết học sinh - Kết hợp nghiên cứu hệ thống câu hỏi môn Ngữ văn qua Sách tham khảo, qua đề thi THPT Quốc Gia - Từ xây dựng hệ thống câu hỏi chủ đề “Phát huy tính chủ động tích cực học sinh dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở - đối thoại” Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn theo số bước sau: Bước 1: Xác định nội dung chủ đề - Xác định nội dung quan trọng chủ đề - Đối chiếu mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ chương trình nội dung SGK môn Ngữ văn THPT với mục tiêu nội dung dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Bước 2: Xác định mục tiêu hình thức đề kiểm tra - Mục tiêu kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng đánh giá lực học sinh - Với điều kiện thực trường phổ thơng phương pháp kiểm tra, đánh giá chủ yếu kiểm tra viết hình thức kiểm tra, đánh giá kết hợp câu hỏi trắc nghiệm với câu hỏi tự luận Bước 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi nội dung chủ đề Sau xác định nội dung, mục tiêu học giáo viên nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi Nội dung câu hỏi phải bám sát với nội dung học, đảm bảo tính giáo dục cao, trang bị kĩ sống cho học sinh giúp em trả lời nhanh, xác Thơng qua phân hoá đối tượng học sinh cách tốt B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I CƠ SỞ LÍ LUẬN : Phương pháp có vai trò quan trọng đời sống, nghiên cứu khoa học Nó tồn lí luận thực tiễn sống, cơng cụ, vừa động lực sáng tạo Dạy học khoa học, đòi hỏi có phương pháp riêng phù hợp với trình giảng dạy, học sinh giáo viên hướng dẫn nhờ mà lĩnh hội kiến thức, kĩ nhằm bước tự hoàn thiện nhân cách Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Trước hết cần phải hiểu phương pháp gì? Phương pháp hiểu cách chung đường, cách thức để đạt mục đích Phương pháp dạy học văn nghiên cứu chất trình dạy học văn, phương pháp (cách thức) tiếp nhận văn học có hiệu nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh So với môn khoa học khác nhà trường, môn văn môn học vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật Văn chương vốn có khả sâu vào tâm hồn người đọc Nó lắng đọng kết tinh tâm hồn, giúp hiểu người, hiểu sống khát vọng vươn tới Chân- Thiện- Mĩ Do vậy, đổi phương pháp dạy học môn văn không đổi cách đánh giá, xem xét mối quan hệ giáo viên, học sinh với tác phẩm văn chương, mà quan trọng đổi phương pháp, biện pháp dạy học giáo viên Thực tế giảng dạy tác phẩm văn chương nhà trường cho thấy học sinh chưa thực hứng thú học Ngữ văn, đơi giáo viên thấy lúng túng dạy tác phẩm có sức lơi Điều đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy tác phẩm văn chương Thực tế cho thấy, việc đổi phương pháp dạy học Bộ GD & ĐT triển khai nhiều năm với việc thay sách giáo khoa để tiện cho việc tích hợp kiến thức giáo viên học sinh Nhưng giáo viên dạy nhiều năm, thấy rõ kết việc áp dụng phương pháp vào dạy học chưa thực có kết Xuất phát từ yêu cầu quan điểm dạy học văn đại trên, đặc trưng môn, cho muốn nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm văn học cần phải tổ chức dạy tác phẩm theo tinh thần đối thoại Bởi có đối thoại đối thoại giải dạy học văn nhàm chán nêu, kích thích óc sáng tạo học sinh để học sinh thực đóng vai trò trung tâm học tác phẩm văn chương II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SKKN: Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Qua thực tế giảng dạy nhà trường phổ thông, vấn đề đặt thầy trò việc tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn học gặp phải nhiều khó khăn - Về phía thầy: Trong năm gần đây, việc đổi phương pháp dạy học văn không ngừng cải tiến, nhiên chịu ảnh hưởng phương pháp dạy truyền thống mang tính chất thuyết giảng Việc nêu câu hỏi dạy ý câu hỏi giảng văn thường mang tính chất vụn vặt, chưa có tính hệ thống, chưa phát huy tính sáng tạo chủ thể học sinh việc chiếm lĩnh tác phẩm - Về phía học sinh: Nhìn cách khách quan, học sinh có tâm lí chung ngại học mơn Văn Tâm lí thụ động, trơng chờ vào truyền thụ kiến thức thầy phổ biến, dẫn tới tình trạng học vẹt, thầy đọc trò chép, làm cho tác phẩm văn học trở nên khô cứng, chưa thực thâm nhập vào học sinh Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, nhận thấy trách nhiệm phải làm để đáp ứng yêu cầu đổi tiết học Nhận thức rõ vấn đề cụ thể riêng sách giáo khoa nhằm đảm bảo tốt kết giảng dạy, nhận thức hệ thống văn ý đồ nâng cao chất lượng văn sách giáo khoa Ngữ văn THPT qua việc đọc hiểu văn bản.Từ thực trạng trên, để công việc đạt hiệu tốt hơn, mạnh dạn cải tiến nội dung phương pháp tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm văn học chọn giảng nhà trường phổ thơng, nhằm giúp người thầy tìm phương pháp giảng dạy tích cực, khoa học theo hướng đổi Đối với học trò nắm phương pháp học tập, hiểu văn kĩ sâu tạo niềm hứng thú say mê học tập, khơi dậy tính tích cực chủ động sáng tạo, làm thay đổi phương pháp học cũ “thầy đọc- trò chép” mang tính thụ động III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Tạo khơng khí dân chủ dạy học văn Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Trong dạy học, tác phẩm văn học đối tượng nhận thức thẩm mĩ, phương tiện giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh cần phải hiểu q trình giao tiếp Có thế, bạn đọc- học sinh- tiếp thu giá trị tinh thần mà người nghệ sĩ sáng tạo nên Tác phẩm trở thành tài sản em mối liên hệ trực tiếp với tiếng nói trữ tình hay quan điểm, thái độ, tư tưởng nhà văn thơng qua hình tượng nghệ thuật hướng dẫn giáo viên Tức giáo viên phải người bắc cầu nối văn học sinh Người giáo viên dạy học phải xây dựng mối quan hệ liên chủ thể nhà văn, giáo viên học sinh thông qua văn văn chương, phải thực đối thoại tay ba ba chủ thể Người giáo viên phải tạo hồ đồng hai q trình tác động văn tiếp nhận tác động thẩm mĩ văn học sinh Chính vậy, thực chất dạy học tác phẩm văn chương phải nhằm tổ chức hoạt động giao tiếp nghệ thuật chủ thể môi trường sư phạm theo qui luật trình tiếp nhận văn chương Tạo khơng khí dân chủ học văn xác lập mối quan hệ bình đẳng, cởi mở, tự sáng tạo quan hệ giao tiếp với tác phẩm chủ thể học sinh, xác lập em tư cách bạn đọc sáng tạo đối thoại với tác phẩm Bầu khơng khí dân chủ tiền đề kích thích hăng hái, sáng tạo em để trao đổi, thảo luận với giáo viên, với bạn bè cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm, cách biểu đạt, phản ánh, xây dựng hình tượng nghệ thuật tác phẩm, bộc lộ đánh giá, nhận thức, quan điểm, xúc cảm tư tưởng, chủ đề tác phẩm Thông qua đối thoại dân chủ, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung cảm thụ em tác động hình thành nên trí tuệ mới, phẩm chất học sinh, để em chủ thể tiếp nhận chủ động thực thể thụ động Các em phát triển mặt văn học mà phát triển nhiều mặt bộc lộ nhân cách, trau dồi khả giao tiếp nghệ thuật Khơng khí dân chủ học văn phải xác lập sở ý thức sâu tính sư phạm giáo viên tổ chức tiến hành phải phù hợp với yêu Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn cầu nội tác phẩm vận động trí tuệ, tình cảm, vốn kinh nghiệm học sinh Đó phải khơng khí cởi mở thực khơng phải khơng khí giả tạo Ở đó, lực tiếp nhận em có điều kiện bộc lộ, cọ xát qua trao đổi để tự điều chỉnh nhằm phù hợp với hệ thống chuẩn giá trị mang ý nghĩa xã hội Giờ dạy phải có sức hấp dẫn, thuyết phục cao từ đẹp văn bản, hấp dẫn say mê người học Tức người thầy phải biết gợi, biết mở điều bí ẩn sau câu, chữ, hình ảnh nằm chết cứng trang giấy để chúng lên tiếng đối thoại với học sinh Đây trình giáo viên hoá thân vào văn bản, sáng tạo lại văn thành tác phẩm sinh động, có hồn Tạo khơng khí dân chủ học văn chương đòi hỏi giáo viên phải xử lí nhiều mối quan hệ phức tạp Không thể hiểu sâu sắc tác phẩm đủ mà phải dự kiến tình tiếp nhận nảy sinh cách bộc lộ đối thoại giao tiếp với tác phẩm học sinh nhằm định hướng việc sử dụng phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động tiếp nhận cho em cách linh hoạt, phối hợp có hiệu phương pháp, biện pháp tác động đọc, tái tạo gợi mở… cho có trật tự lơ gíc tạo điều kiện cho em tham gia vào tình đầy sáng tạo với tác giả, tự thể nghiệm, đồng cảm, tự lọc tâm hồn bước tiếp nhận Xây dựng câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề, phát tình có vấn đề tác phẩm nhằm kích thích hứng thú tìm hiểu, khám phá học sinh 2.1 Hệ thống câu hỏi gợi mở Có thể dựa vào số vấn đề then chốt nội dung nghệ thuật tác phẩm giúp học sinh khắc sâu nâng cao lực cảm thụ ban đầu Từng câu hỏi “dấu hiệu” có tính chất chi tiết bị phân hướng vào nội dung tài liệu Hệ thống câu hỏi không phục vụ cho hoạt động trí tuệ để học sinh tự lĩnh hội tri thức phù hợp với đặc trưng môn nghệ thuật Những câu hỏi gợi mở vừa hấp dẫn mặt nội dung vấn đề nêu vừa phải có ý nghĩa nghệ thuật hình thức Bằng cách đặt câu hỏi gợi mở, Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn giúp em tự cảm thụ hay, đẹp văn chương, tự có thói quen khả phát hiện, chiếm lĩnh tri thức từ tài liệu học nhà trường hay đọc nhà trường 2.2 Các câu hỏi nêu vấn đề Dạy học nêu vấn đề nhằm phát huy trí tuệ sáng tạo học sinh Các phương pháp dạy học văn ứng với ba giai đoạn tiếp cận- sâu, tổng hợp khái quát Cái quí người học sinh chưa phải kết luận thực mà đường dẫn tới kết luận Phương pháp dạy học văn đường vạch hình thức tồn nội dung Con đường hình thành nhân cách lĩnh hội tri thức phải thông qua vận động tự nhiên chủ thể học sinh Dạy học nêu vấn đề dựa vào qui luật tư duy, đặc biệt tư sáng tạo Trong dạy học truyền thống, chỗ hạn chế thói quen đưa đến cho người học kiến thức có sẵn người học tiếp nhận cách thụ động ghi nhớ, ghi nhớ để lặp lại Trong dạy học nêu vấn đề, kiến thức khơng đưa đến hình thức có sẵn mà thơng qua tình có vấn đề đặt trước học sinh • Tình có vấn đề: Là trạng thái tâm lí nảy sinh trước khó khăn trí tuệ mà người ta khơng thể giải thích hành động kiến thức cũ, phương thức cũ Là tình chủ thể cảm thấy có khó nhận thức hay nói cách khác có mâu thuẫn nhận thức biết chưa biết, đồng thời chủ thể có mong muốn giải mâu thuẫn cách huy động biết tạo phương thức hành động để đạt hiểu biết Muốn có tình có vấn đề cần có ba thành tố liên quan chặt chẽ với nhau: + Cái chưa biết: Đó tri thức mới, cách thức hành động mà học sinh cần phát chiếm lĩnh + Nhu cầu nhận thức chủ thể + Khả chiếm lĩnh chưa biết chủ thể Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Cơ chế trình này: Giáo viên đặt vấn đề- học sinh tri giác- giáo viên tổ chức trình giải vấn đề Kết học sinh nắm kiến thức, phương thức giải phương pháp nhận thức khoa học Tình có vấn đề có tác dụng lơi học sinh vào tình tư Một văn, tác phẩm văn học, số phận nhân vật trở thành đối tượng suy tư người người nhận tình huống, vấn đề, tâm trạng có liên quan đến suy nghĩ hay rung động Một dạy văn muốn thành công thiết phải xây dựng hay tình có vấn đề học sinh tiếp nhận cách có ý thức Như vậy, người giáo viên phải người nêu nên tình có vấn đề thơng qua câu hỏi nêu vấn đề nhằm gợi hứng thú học sinh Ở cần phân biệt khác câu hỏi nêu vấn đề câu hỏi tái hiện: - Câu hỏi hoạt động tái thường vụn vặt, rời rạc, xa lạ với quan điểm hệ thống vốn đặc trưng khoa học đại - Câu hỏi nêu vấn đề chứa đựng nội dung rộng lớn bao gồm khối lượng tư liệu rộng rãi Nó mang tính tổng hợp bao gồm nhiều mối liên hệ yếu tố, kiện nhằm sáng tỏ quan điểm chung tác giả tác phẩm Câu hỏi nêu vấn đề thường có tính chất phức tạp nội dung Nó gợi lên mối mâu thuẫn giứa biết với chưa biết, cũ với nhận thức học sinh với tác giả, học sinh với vấn đề trung tâm tác phẩm Câu hỏi nêu vấn đề phải vạch mối quan hệ hữu yếu tố cụ thể với quan điểm kép văn, tác phẩm chủ đề, quan điểm tác giả, tác dụng, ý nghĩa tác phẩm Câu hỏi nêu vấn đề phải mang tính hệ thống liên tục nhằm dẫn dắt học sinh bước khám phá tư tưởng, ý đồ nghệ thuật tác giả, câu sau bổ sung cho câu trước làm thành chuỗi liên hệ nối tiếp hệ thống vấn đề 10 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Câu hỏi phải sát hợp với tác phẩm văn học, khêu gợi hứng thú thân học sinh Giáo viên phải cân nhắc để câu hỏi vừa phản ánh chất tác phẩm, vừa nằm tầm cảm nghĩ học sinh Các câu hỏi nêu vấn đề đặt thông qua đối thoại giáo viên học sinh, khơng khí tự do, dân chủ trình bày quan điểm khoa học học sinh Hướng dẫn học sinh đối thoại hoạt động phân tích Đối tượng hoạt động phân tích văn bản, phân tích hình tượng, phân tích kết cấu, nội dung, nghệ thuật tác phẩm, phân tích tính cách nhân vật, ngơn ngữ đối thoại, tâm trạng, phân tích tình truyện, lời kể, nhân vật tác giả (người dẫn truyện chủ thể trữ tình), phân tích đoạn văn, đoạn thơ, hình ảnh, biện pháp tu từ, thời gian, khơng gian nghệ thuật, tính chiến đấu, giá trị nhân đạo, bi, hài Tức đối tượng hoạt động phân tích đa dạng phong phú Thơng qua đối thoại tiến hành hoạt động phân tích nhằm thực nhiệm vụ: + Không dừng lại nhận thức câu từ mà nhận thức lí tính học sinh + Đây hoạt động có chủ đích nên giáo viên phải hướng cho học sinh đến phân tích gì, phân tích nào? + Thơng qua phân tích giúp học sinh khám phá chiều sâu nội dung, tư tưởng nghệ thuật tác phẩm Tiến trình phân tích theo hai đường qui nạp phân tích Tuỳ tác phẩm mà giáo viên vận dụng linh hoạt để giúp em chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động Hướng dẫn học sinh đối thoại hoạt động bình mở rộng nâng cao - Hoạt động giúp học sinh nắm bắt quan niệm, cách bộc lộ thái độ, quan điểm nhà văn giới người Nắm bắt nội dung triết lí, tư tưởng…của tác giả bước quan trọng nhằm nâng cao trình độ tiếp nhận cho học sinh cấp độ khái quát - Ở đây, việc tổ chức đối thoại phải thực việc nắm bắt tác phẩm cấp độ cao hơn: Cấp độ chủ thể thống nội dung hình thức nghệ thuật thấy hay, đẹp, tài nghệ thuật tác giả 11 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Trên biện pháp việc dạy học đối thoại nhằm phát huy chủ thể nhận thức học sinh Tuy nhiên, trình giảng dạy, giáo viên cần vận dụng kết hợp linh hoạt sáng tạo tuỳ phong cách người Minh họa qua văn : “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” ( Trích “Vũ Như Tơ” Nguyễn Huy Tưởng ) – Ngữ văn 11 I Giới thiệu tác giả- tác phẩm Giáo viên gợi cho học sinh nhớ lại tác phẩm học chương trình Nguyễn Huy Tưởng, từ hướng học sinh tìm hiểu tác giả tác phẩm, đoạn trích Tác giả: Hỏi:Căn vào phần tiểu dẫn SGK, em nêu nét tác giả Nguyễn Huy Tưởng? Hỏi: Qua chuẩn bị nhà, em cho điều vừa quen vừa lạ đọc trích đoạn kich Vũ Như Tơ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng? - Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) xuất thân gia đình nhà nho đất kinh Bắc xưa - Ơng có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử để xây dựng tác phẩm có qui mơ lớn có đóng góp bật thể loại tiểu thuyết kịch - Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động tổ chức văn hoá văn nghệ Đảng lãnh đạo Hỏi: Nét đặc sắc phong cách viết văn ông? -Văn phong giản dị, sáng, vừa đôn hậu, thâm trầm sâu sắc Tác phẩm: Hỏi: Nêu hoàn cảnh sáng tác tác phẩm “Vũ Như Tơ”? Hỏi: Hãy tóm tắt thật ngắn gọn tác phẩm? -Vũ Như Tô bi kịch lịch sử hồi viết kiện xảy kinh thành Thăng Long khoảng năm 1516-1517 triều Lê Tương Dực.Tác phẩm hoàn thành 1941 12 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn - HS khái quát chung tác phẩm, đọc tóm tắt - GV giới thiệu bảng nhân vật máy chiếu in giấy khổ lớn Hỏi: Nêu vị trí đọan trích? - Đoạn trích thuộc hồi thứ V kịch II Đọc hiểu văn băn Đọc: - GV hướng dẫn phân vai cho HS đọc đoạn trích - Hướng dẫn HS ý dựa vào dẫn sân khấu để thể giọng đọc cho phù hợp với tình kịch + Giọng Đan Thiềm đầy lo lắng, hốt hoảng, cứng cỏi, đau đớn + Giọng Vũ Như Tô băn khoăn, chất chứa câu hỏi lớn vừa nhức nhối vừa da diết vừa khắc khoải + Giọng quân lính hỗn hào, giọng lũ cung nữ bợ đỡ, lẳng lơ… Phân tích văn a Các mâu thuẫn GV hướng dẫn HS tóm tắt việc chính, phát mâu thẫn bước phát triển xung đột cao trào hồi cuối, từ phân tích xung đột kịch: Hỏi: Anh (chị) tóm tắt nội dung hồi V kịch? Hỏi: Đan Thiềm hốt hoảng thông báo: “loạn đến nơi rồi”và thở dài “Biến đến cùng”, theo em “loạn” “biến” xảy hồi V xuất phát từ đâu? Liệu có cách giải khác ngồi “loạn” “biến”? - Xuất phát từ: mâu thuẫn nhân dân bọn qn bạo chúa - Q trình phát triển mâu thuẫn tính tất yếu hồi V (phân tích) Hỏi: Theo anh (chị) lại có ánh mắt thái độ khác biệt nhìn nhận đánh giá Cửu Trùng Đài? Hỏi: Hãy liệt kê lời thoại thể khác biệt Từ đó, anh (chị) mâu thuẫn thứ hai kịch? 13 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn - HS lí giải, liệt kê khái quát mâu thuẫn - GV chiếu bảng liệt kê, nhận xét, bổ sung Hỏi: Điều tạo nên khác biệt đến đối lập nhìn nhận đánh giá cơng trình mà Vũ Như Tơ kì vọng? - Ước mơ, khát khao đẹp, chân chính, xuất phát từ tâm tha thiết với dân tộc - Nhưng Cửu Trùng Đài xây cao, mạng người rẻ mạt, nhân dân điêu đứng, bọn hôn quân bạo chúa vơ vét =>Sự đối lập mâu thuẫn thứ hai: mâu thuẫn quan niệm nghệ thuật cao siêu, tuý muôn đời lợi ích trực tiếp, thiết thực nhân dân Hỏi: Kết thúc kịch, dân chúng hiểu Vũ Như Tơ? Cách hiểu liệu có khác so với trước đây? Hỏi: Liệu Vũ Như Tô pháp trường tự trả lời cho câu hỏi “ta tội gì?” hay câu trả lời khơng thay đổi “Vơ lí Ta khơng có tội”? - HS trả lời b Phân tích tâm trạng bi kịch Vũ Như Tô Đan Thiềm *Đan Thiềm: Hỏi: Nguyễn Huy Tưởng viết tựa đề: “cầm bút chẳng qua bệnh với Đan Thiềm” Dựa vào đoạn trích, anh (chị) lí giải điều mà nhà văn gọi “bệnh Đan Thiềm”? - HS trả lời:“bệnh Đan Thiềm” bệnh đam mê, trân trọng, nâng niu tài, đẹp, bệnh kẻ “biệt nhỡn liên tài” - Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tâm trạng Đan Thiềm đoạn trích Hỏi: Hãy phân tích biểu lòng trân trọng, bảo vệ tài, đẹp Đan Thiềm? - Bà người khuyên Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài lại cách thuyết phục ơng trốn Cả hai việc có nghĩa nhất: bảo vệ tài, đẹp 14 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn - Bà đau đớn nhận thất bại giấc mộng lớn Cửu Trùng Đài.Trong hồi có đến 20 lần nàng thúc giục Vũ Như Tô trốn đi, lánh đi, chạy đi.Tâm trạng lo lắng, hốt hoảng, van xin tha tội cho ông * Vũ Như Tô: - Giáo viên dẫn dắt: Đoạn trích đỉnh cao bi kịch Vũ Như Tô Mọi mâu thuẫn âm ỉ trào thành sóng thác hành động kết thúc đầy bi thảm - Giáo viên đặt vấn đề: Trong lớp kịch thứ 5, Đan Thiềm giục Vũ Như Tô trốn Nàng cảnh báo “ơng đừng mơ mộng nữa”, phải tâm trạng đầy bi kịch nghệ sĩ tài hoa Vũ Như Tô? - Giáo viên gợi mở để học sinh tìm hiểu: Hỏi: Cái tài Vũ Như Tô lớp kịch thể nào? Hỏi: Qua tóm tắt, anh (chị) thấy giấc mộng ảo vọng Vũ Tô bắt đầu sao? Hỏi: Trong thời khắc đầy biến động dội, thật phũ phàng dội xuống, họ Vũ có mơ? Hỏi: Đâu khoảnh khắc Vũ Như Tô nhận giấc mộng lớn tan tành? Tâm trạng ông khoảnh khắc ấy? Hỏi: Nỗi đau vỡ mộng bi kịch Vũ Như Tô thức tỉnh điều gì? - HS trả lời khía cạnh câu hỏi - Giáo viên nhận xét, tổng hợp III Tổng kết: - Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích, đánh giá thành cơng nghệ thuật đoạn trích Hỏi: Anh (chị) đánh giá đặc sắc nghệ thuật đoạn trích? - HS trả lời Hỏi: Anh (chị) nêu ý nghĩa bi kịch Vũ Như Tô? - HS trả lời đọc phần ghi nhớ SGK Trên hệ thống câu hỏi vận dụng trình giảng dạy văn học Tuy nhiên việc vận dụng người giáo viên dạy cần linh hoạt, 15 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn sáng tạo giúp em tiếp cận văn bản, tích cực tìm đến kiến thức học cách chủ động, lĩnh hội kiến thức cách sâu hơn, rộng lực tư sáng tạo IV HIỆU QUẢ CỦA SKKN: Sau thời gian vận dụng phương pháp dạy học theo hương gợi mở đối thoại nhận thấy: - Giờ dạy văn gây ý, hút em tập trung học tập, động não, suy nghĩ Số học sinh tham gia phát biểu ý kiến tăng lên Nội dung câu trả lời tập trung vào kiến thức trọng tâm không lan man, dài dòng - Giờ học sơi nổi, học sinh nắm nội dung tác phẩm lớp So với phương pháp cũ, học sinh giảm tình trạng hiểu văn cách hời hợt, cảm thấy khó hiểu dẫn đến tâm lí ngại học, niềm hứng thú, say mê Với cách học tạo cho học sinh thói quen học tập nghiêm túc, khoa học Để kiểm nghiệm kết cách học trên, tơi có tiến hành khảo sát đối tượng học sinh, thu thập số liệu sau: Năm học 2016 - 2017 dạy hai lớp 11C3 11C6 với cách dạy cũ, tơi có tiến hành kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh qua đề tự luận: Cảm nhận em vẻ đẹp thơ Đây thôn Vĩ Dạ Và kết cho thấy: 40% đạt yêu cầu, 60% chưa đạt yêu cầu Năm học 2017- 2018 với đối tượng học sinh hai lớp 11A5 11A6, sau áp dụng số giải pháp tích cực trên, qua số đề kiểm tra tương tự, kết cho thấy 80% đạt yêu cầu, có 20% chưa đạt yêu cầu Có thể nói kết khả quan, việc áp dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi cho thấy số lượng học sinh nắm kiến thức nhiều hơn, chứng tỏ chất lượng dạy học nâng lên bước C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: 16 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Trên đề xuất mang tính chủ quan Tuy nhiên áp dụng vào dạy học năm học gần đây, thấy có hiệu rõ rệt Học sinh hứng thú thực học, có tiết học vơ sôi nổi, hào hứng Bản thân thấy bất ngờ có phát mẻ từ học sinh Thậm chí có tiết dạy tơi đưa câu hỏi nêu cảm nhận ý nghĩa tư tưởng tác phẩm, hình tượng nhân vật vừa học để em làm tập luyện tập để minh chứng trình tổ chức dạy học nêu đạt nhiều khả quan việc tiếp nhận tác phẩm học sinh II KIẾN NGHỊ: Thực q trình đổi cơng việc phức tạp, đòi hỏi nhiều cơng sức tâm huyết giáo viên Trong trình thực hiện, đổi đòi hỏi phải có kết hợp đồng nhiều cấp độ Chính tơi xin nêu vài kiến nghị đề nghị tới cấp sau: - Sở giáo dục nên tiếp tục tổ chức đợt học tập chuyên đề tập trung nhiều đến vấn đề đổi thiết kế giáo án phương pháp đối thoại học tạo điều kiện để cụm tổ chức trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thử chuyên đề - Ban chuyên môn nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra dự để động viên thúc đẩy giáo viên đổi soạn bài, chuẩn bị tốt cho giảng, nâng cao chất lượng giáo dục - Tổ nhóm chun mơn người thầy cần quan tâm mức tới công việc thiết kế giáo án áp dụng đổi theo tinh thần đạo, không chủ quan ỷ vào kinh nghiệm, khả dạy vốn có khơng người lạc hậu trì trệ Trên số đề xuất nhỏ, mong ý kiến góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm văn chương nhà trường phổ thông Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Thanh Hoá, ngày 20 tháng 05 năm 2018 17 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn ĐƠN VỊ Tôi xin can đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác PHẠM THANH SƠN TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn Phương pháp dạy văn- Giáo sư Phan Trọng Luận Đổi học tác phẩm văn chương trường THPT- Gồm nhiều tác giả ( NXB giáo dục) Tạp chí văn học tuổi trẻ Diễn đàn văn học Việt Nam Phương pháp dạy văn- Giáo sư Phan Trọng Luận Đổi học tác phẩm văn chương trường THPT- Gồm nhiều tác giả ( NXB giáo dục) Tạp chí văn học tuổi trẻ Diễn đàn văn học Việt Nam DANH MỤC 19 Trường THPT Hoàng Lệ Kha GV Phạm Thanh Sơn CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP SỞ GD&ĐT TỪ LOẠI C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Phạm Thanh Sơn Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên – Trường THPT Hoàng Lệ Kha TT Tên đề tài SKKN Đổi phương pháp dạy văn chữ Hán nhà trường phổ thông Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) Năm học đánh giá xếp loại Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2006 - 2007 Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2012 - 2013 Xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực đọc văn qua đoạn trích: “Vĩnh biệt Cửu trùng đài” – Nguyễn Huy Tưởng 20 ... nói chủ động tiếp nhận kiến thức học văn Vì lẽ mạnh dạn nghiên cứu đề tài Phát huy tính chủ động tích cực học sinh dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở - đối thoại Trong khuôn khổ viết này, xin mạnh... thông hiểu vận dụng chủ đề Phát huy tính chủ động tích cực học sinh dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở - đối thoại IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Vận dụng kiến thức tiếp thu từ chuyên đề Bộ GD&ĐT,... viên học sinh, khơng khí tự do, dân chủ trình bày quan điểm khoa học học sinh Hướng dẫn học sinh đối thoại hoạt động phân tích Đối tượng hoạt động phân tích văn bản, phân tích hình tượng, phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy tính chủ động tích cực của học sinh trong giờ dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở đối thoại , Phát huy tính chủ động tích cực của học sinh trong giờ dạy ngữ văn 11 theo hướng gợi mở đối thoại