Phát huy năng lực tự học cho học sinh qua chuyên đề “tác phẩm kí trong chương trình ngữ văn 12”

22 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:17

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Đổi phương pháp dạy - học trở thành nhu cầu tất yếu ngành giáo dục Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học Tự đổi đường đưa giáo dục Việt Nam hòa nhập với giáo dục đại toàn cầu, tiến kịp giáo dục tiên tiến quốc gia giới Giáo dục phổ thơng nước ta chuyển mạnh q trình giáo dục từ định hướng nội dung, chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đơi với hành, lí luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Đổi phương pháp dạy học phải hướng tới phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động học sinh Sinh thời, Hồ Chí Minh nói: “Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt” Nghiên cứu hướng dẫn học sinh tự học nhiệm vụ trọng tâm giáo viên Chính vậy, năm qua, trường THPT Như Thanh coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao lực nghiên cứu hướng dẫn, tập dượt, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên nhà trường thông qua nhiều hình thức Để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, ngồi định hướng thầy cơ, học sinh cần tự rèn luyện phương pháp tự học, không phương pháp nâng cao hiệu học tập mà mục tiêu quan trọng học tập Có phương pháp tự học thực cầu nối học tập lĩnh hội tri thức Phương pháp tự học trở thành điểm cốt lõi phương pháp học tập Là mơn học có vị trí tầm quan số nhà trường phổ thơng, ngồi chức cơng cụ, mơn Ngữ văn góp phần lớn hình thành phát triển lực chung góp phần bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm phẩm chất cao đẹp người học Tuy vậy, làm để môn văn xứng đáng với vị trí tầm quan trọng thực thách thức lớn mà có vai trò nhà giáo Hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu phương pháp hướng tới mục đích tạo nên chủ động, hứng thú, tích cực, sáng tạo học sinh mơn Ngữ văn Từ lí trên, người viết chọn đề tài: “Phát huy lực tự học cho học sinh qua chuyên đề “Tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 1.2 Mục đích nghiên cứu Hướng dẫn học sinh nghiên cứu hai văn “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn “Ai đặt tên cho dòng sơng?” Hồng Phủ Ngọc Tường theo phương pháp tự học, tự nghiên cứu để giúp em chủ động học tập tiếp nhận văn cách khoa học sâu sắc 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Học sinh lớp 12B4, 11B5 trường THPT Như Thanh năm học 2017 2018 - Văn “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn “Ai đặt tên cho dòng sơng?” Hoàng Phủ Ngọc Tường (Ngữ văn 12, tập 1, NXB GD, năm 2007 ) 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, nêu vấn đề - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp phân tích- tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh - Phương pháp thực nghiệm sư phạm 1.5 Điểm đề tài Đề tài “Phát huy lực tự học cho học sinh qua nghiên cứu chuyên đề tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” đóng góp điểm sau: - Dạy kí theo chủ đề để hình thành thói quen tiếp cận tổng quan có nhìn so sánh hai tác phẩm “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn “Ai đặt tên cho dòng sơng” Hồng Phủ Ngọc Tường - Áp dụng phương pháp tự học, tự nghiên cứu để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo tiếp nhận văn kí 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến 2.1.1 Phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu Nghị Hội nghị TW khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực…” Tại điều Luật giáo Việt Nam ghi rõ: “Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính bản, tồn diện, thiết thực, đại có hệ thống” “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học” Đối với môn Ngữ văn, theo quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng đề cao ý thức chủ thể học sinh, giáo sư Trần Đình Sử khẳng định: “Trong học, học sinh phải tự đọc, tự phán đốn, tự nêu câu hỏi…”, “Trở với văn để kích thích cho học sinh hoạt động thông qua hoạt động học sinh có dịp trưởng thành” Những quan điểm cụ thể hóa việc thiết lập chương trình biên soạn SGK theo hướng dạy học tích hợp Đây điều kiện tốt để giáo viên thực dạy học theo chủ đề, phương pháp góp phần lớn việc rèn luyện kĩ tự học cho học sinh Tự học hình thức hoạt động nhận thức cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức kỹ thân người học tiến hành lớp ngồi lớp Có hai hình thức tự học: - Tự học có hướng dẫn (GV hướng dẫn lớp hướng dẫn hoạt động ngoại khố) - Tự học khơng có hướng dẫn GV (HS tự học với sách, tự xây dựng kế hoặch học tập) - Đối với học sinh phổ thông, tập dượt nghiên cứu khoa học thông qua tập nghiên cứu Đó làm, cơng trình nghiên cứu mang tính chất thực hành sau học chương học, nhằm đào sâu, mở rộng tri thức, làm bước đầu để học chủ đề để làm phong phú thêm giảng tài liệu sách báo hay thực tế điều tra, tiến hành thử nghiệm Bài tập nghiên cứu GV nêu HS tiến hành tự học, tự nghiên cứu hướng dẫn GV 2.1.2 Các bước thực dạy học tự học- tự nghiên cứu Trên sở khái niệm PPDH tự học, tự nghiên cứu ta đưa bước sau để thực hiên việc dạy học tự học, tự nghiên cứu: - Xác định vấn đề cần nghiên cứu - GV hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ - Học sinh thực nhiệm vụ báo cáo kết - Đánh giá 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Thực trạng giáo viên: Trong năm gần trước xu vận động đổi giới, giáo dục Việt Nam khốc lên áo động hơn, nhạy bén với thời Tinh thần đổi giáo dục thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt tình, nhiều thầy khơng ngừng tìm tòi đổi tiết dạy thắp lên em lửa lòng nhiệt huyết, đam mê văn chương Song ý thức vai trò đổi thay đổi phương pháp dạy tính hiệu chưa cao, nhiều thiếu tính đồng bộ.Hơn nguồn tài liệu hướng dẫn đổi trang thiết bị dạy học nhà trường hạn chế nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh chưa mặn mà với môn ngữ văn Khơng có vậy, nhiều giáo viên đơi dạy mang tính chiếu lệ, chưa thực đầu tư tâm huyết thời gian Mặt khác, có thầy cô trọng phần khai thác nội dung mà xem nhẹ tính chất thể loại, chưa có cách dạy thu hút học sinh.Thiết nghĩ thầy cô cần thay đổi cách nghĩ, cách dạy để biến dạy văn học thành học hứng thú ý nghĩa 2.2.2 Thực trạng học sinh: Đa phần học sinh khơng có hứng thú với văn kí nhiều lí do, như: - Văn kí thường dài, khơng có kiện, xung đột kịch tính, hấp dẫn truyện ngắn em ngại đọc khó ghi nhớ - Học sinh, có số có ý thức tự học, phần lại học tập thụ động, không sáng tạo, dựa chủ yếu vào thầy cô giáo Đa số HS chưa có ý thức đắn tầm quan trọng việc tự học, tự nghiên cứu Trong việc học tập môn Ngữ văn, phần lớn em tiếp thu thụ động, học thầy giáo định hướng, ngại đọc sách, ngại tìm kiếm tài liệu Đó điều hạn chế cách học HS trường THPT Như Thanh nói riêng trường THPT nói chung Để phần khắc phục điều tác giả mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tự học- tự nghiên cứu vào chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” số đối tượng HS khá, giỏi trường 2.3 Giải vấn đề Để hướng dẫn học sinh tự học – tự nghiên cứu chuyên đề “Tùy bút đại” chương trình Ngữ văn 12, người viết trình bày hai nội dung sau: - Nội dung thứ nhất: Xây dựng chủ đề học tập cho học sinh đơn vị kiến thức có liên quan đến chuyên đề - Nội dung thứ hai: Những biện pháp hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 2.3.1 Xây dựng chủ đề học tập cho học sinh chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 2.3.1.1 Bước 1: Xây dựng chủ đề học tập Chủ đề 1: Tác giả Nơi dung - Trình bày hiểu biết đời nhà văn - Những nét nghiệp sáng tác - Phong cách nghệ thuật - Tác phẩm tiêu biểu Yêu cầu Chủ đề 2: Tác phẩm Nội dung - Xuất xứ, hoàn cảnh đời - Đặc điểm thể loại - Chủ đề, cảm hứng chủ đạo - Tóm tắt nội dung - Trình bày bố cục Yêu cầu Chủ đề 3: Tìm hiểu văn “Người lái đò Sơng Đà” Sông Đà bạo Chủ đề - Quãng mặt ghềnh Hát Lóong Nội dung cần đạt - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Bờ sông dựng vách thành - Hút nước - Thác nước - Thạch trận đá Sơng Đà trữ tình Nội dung - Từ cao nhìn xuống Yêu cầu - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tái cảnh - Sắc nước sông Đà - Cảnh hai bên bờ sông - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Người lái đò Sơng Đà Nội dung - Lai lịch ngoại hình Yêu cầu - Tìm biểu - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tìm biểu - Nhận xét nghệ thuật miêu tả - Tính cách ơng lái đò + Sự trải + Lòng dũng cảm + Nghệ sĩ tài hoa Chủ đề 4: Tìm hiểu văn “Ai đặt tên cho dòng sơng?” – Hồng Phủ Ngọc Tường Vẻ đẹp của hình tượng Sơng Hương Nội dung Yêu cầu Sông Hương thượng nguồn - Biểu hiện: - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Sông Hương ngoại vi thành phố Huế - Biểu hiện: - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Sông Hương chảy vào lòng - Biểu hiện: thành phố - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Sông Hương qua thành phố - Biểu hiện: - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Sơng Hương góc độ văn hóa, thi - Biểu hiện: ca - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Sơng Hương góc độ lịch sử dân - Biểu hiện: tộc - Nhận xét nghệ thuật miêu tả Nội dung Yêu cầu Lí giải nhan đề Nhận xét phong cách viết kí Hoàng Phủ Ngọc Tường Chủ đề 5: Lập bảng so sánh điểm tương đồng khác biệt hai văn kí “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn “Ai đặt tên cho dòng sơng” Hoàng Phủ Ngọc Tường Điểm tương đồng Đề tài Thể loại Nét phong cách Điểm khác biệt Cảm hứng – điểm nhìn khám phá Vẻ đẹp hình tượng Nghệ thuật xây dựng hình tượng Vai trò ý nghĩa hình tượng Lí giải điểm tương đồng khác biệt 2.3.1.2 Bước 2: Gợi ý tài liệu tham khảo cho học sinh - Văn “Người lài đò Sơng Đà” Nguyễn Tn, Ngữ văn 12 tập 1, NXB GD - Văn “Ai đặt tên cho dòng sơng?” Hồng Phủ Ngọc Tường, Ngữ văn 12, tập 1, NXB GD - Tư liệu tham khảo website: hoinhavanvietnam.vn hay vanvn.net tapchisonghuong.com (Tạp chí Sơng Hương) vietvan.vn vanchuongviet.org - Hệ thống đề thi THPT Quốc gia 2.3.1.3 Bước 3: Chia nhóm phát phiếu học tập cho học sinh GV chia thành nhóm tùy thuộc vào số lượng học sinh sau giao nhiệm vụ cho nhóm: - Hồn thành phiếu học tập - Chuẩn bị thuyết trình Powerpoint 2.3.2 Những biện pháp hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 2.3.2.1 Biện pháp 1: Tạo tâm hoạt động khởi động Kích thích tính tò mò định hướng hoạt động học sinh trước hình thành kiến thức mục đích phần khởi động Để tạo tâm hứng thú học tập cho học sinh, GV cho học sinh nghe hát “Dòng sơng đặt tên” tác giả Trần Hữu Pháp “Trở dòng sơng tuổi thơ” nhạc sĩ Hồng Hiệp giới thiệu: “Trong tim có dòng sơng riêng Tim tơi ln gắn bó với dòng sơng tuổi thơ…” Giai điệu tha thiết, ngào ca khúc nhạc sĩ Hồng Hiệp nói hộ nỗi lòng thương nhớ nhiều người, dòng sơng – kỉ niệm, kí ức tuổi thơ gắn với buồn vui đời Và nhiều tác phẩm, thi phẩm viết dòng sơng, Nguyễn Tn Hồng Phủ Ngọc Tường góp nốt nhạc riêng cho “món quà tạo hóa” – dòng Sơng Đà miền Tây Bắc Sơng Hương xứ Huế mộng mơ Tìm hiểu hai văn kí chương trình Ngữ văn 12 cách để trở với kí ức đẹp đẽ tuổi thơ 2.3.2.2 Biện pháp 2: Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn trải bàn để tìm hiểu phần tác giả - tác phẩm * Giới thiệu: Là hình thức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm: - Kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân học sinh - Phát triển mơ hình có tương tác học sinh với học sinh - Kĩ thuật giúp cho hoạt động nhóm hiệu hơn, học sinh phải đưa ý kiến chủ đề thảo luận, khơng ỷ lại vào bạn giỏi Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với chủ đề nhỏ tiết học, toàn thể học sinh nghiên cứu chủ đề Sau nhóm hồn tất cơng việc, giáo viên gắn mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để lớp nhận xét, dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn Có thể thay số tên học sinh để giáo viên đánh giá khả nhận thức học sinh chủ đề nêu * Cách tiến hành kĩ thuật “khăn trải bàn”: - GV chia nhóm, người/1 nhóm (có thể nhiều người hơn) - Mỗi người ngồi vào vị trí hình vẽ minh họa - Tập trung suy nghĩ vào câu hỏi (hoặc chủ đề) - Viết vào ô mang số bạn câu trả lời ý kiến bạn chủ đề Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào ô khăn trải bàn 2.3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức học tập theo trạm để tìm hiểu văn * Giới thiệu: - Theo sơ đồ trạm, nhóm HS phải thực trạm: + Ở lượt đầu tiên: tất nhóm thực trạm (Tính cách bạo Sơng Đà tác giả khắc họa qua biểu nào?), sau thảo luận chung lớp để rút kết luận biểu bạo Sông Đà + Bắt đầu từ lượt thứ trở đi: nhóm quyền chọn trạm theo lực, sở thích nhóm + Sau hồn thành nhiệm vụ trạm (đúng thời gian), nhóm nhận thẻ thông hành (thẻ vượt trạm) để chuyển sang trạm - Trong trình tổ chức dạy học theo trạm, để phát huy lực tích cực, tự lực giải vấn đề HS, trạm GV chuẩn bị hệ thống phiếu gợi ý theo mức độ khác (qui ước theo màu phiếu), cụ thể: - Để đánh giá kết làm việc trạm học tập nhóm (được thẻ thơng hành sử dụng phiếu gợi ý), GV sử dụng bảng Ắc-si-mét để lưu lại kết làm việc nhóm Bảng Archimedes ghi lại q trình học tập trạm nhóm - Sơ đồ bố trí lớp học dạy học theo trạm ( lớp học chia thành nhóm) 10 BẢNG BẢNG ẮC – SI- MÉT Nhóm Nhóm Bàn dụng cụ phiếu gợi ý Nhóm Nhóm Ví dụ: Khi dạy phần: Hình tượng Sơng Đà “hung bạo”, giáo viên vận dụng phương pháp dạy học theo trạm sau: Sơ đồ hình thành kiến thức: Hình tượng Sông Đà “hung bạo” Học sinh làm việc qua trạm học tập Tính cách “hung bạo” Sơng Đà tác giả khắc họa biểu nào? Quãng mặt ghềnh Hát Loóng TRẠM Đá hai bên bờ sông TRẠM TRẠM TRẠM TRẠM Thạch trận đá Những hút nước 11 GV: Theo sơ đồ trạm, nhóm HS phải thực trạm Ở lượt đầu tiên: tất nhóm thực trạm (Tính cách bạo Sông Đà tác giả khắc họa biểu nào?) sau thảo luận chung lớp để rút kết luận Phiếu học tập trạm chuẩn kiến thức trạm TRẠM 1: TÍNH CÁCH “HUNG BẠO CỦA SÔNG ĐÀ ĐƯỢC TÁC GIẢ KHẮC HỌA Ở NHỮNG BIỂU HIỆN NÀO? Phiếu học tập: Trạm Nội dung ……………………………………… Tính cách bạo ……………………………………………… Sông Đà tác giả khắc họa ……………………………………………… biểu nào? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……… KẾT QUẢ Trạm Nội dung Tính cách “hung bạo” Sông Đà thể qua: - Đá hai bên bờ sơng “dựng vách thành” - Sóng gió quãng mặt ghềnh Hát Loóng - Những hút nước chết người - Thạch trận thác đá TRẠM 2: ĐÁ HAI BÊN BỜ SÔNG “DỰNG VÁCH THÀNH” Phiếu học tập: Trạm Nội dung 12 - Biểu hiện: …………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …… - Nghệ thuật miêu tả: …………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …… Kết quả: Trạm Nội dung - Đơi bờ Sơng Đà xích gần nhau, làm cho lòng sơng hẹp lại yết hầu thắt hai vách đá dưng đứng hiểm trở: Hẹp mà “lúc đứng ngọ nhìn thấy ánh mặt trời”, “nhẹ tay mà ném đá qua bên vách” Ở “con nai hổ có lần vọt từ bờ sang bờ kia” Ấn tượng việc “Ngồi khoang đò qua quãng ấy, mùa hè mà thấy lạnh, cảm thấy hè ngõ mà ngóng vọng lên khung cảnh cửa sổ nhà tầng nhà thứ vừa tắt đèn điện” - Nghệ thuật miêu tả: Ở đoạn tác giả dùng liên tưởng phong phú, tri thức ngược sáng điện ảnh để cảm nhận, tạo cho người đọc ấn tượng vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên Tây Bắc mang lại TRẠM 3: QUÃNG MẶT GHỀNH HÁT LNG Trạm Nội dung 13 - Biểu hiện: ………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………… - Nghệ thuật miêu tả: ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……… KẾT QUẢ Trạm Nội dung - Lại qua quãng mặt ghềnh Hát Loóng, dài hàng số, gió phối hợp với nước, với đá, với sóng tạo nên xốy thật kinh hãi: “Nước xơ đá, đá xơ sóng, sóng xơ gió cuồn cuộn luồng gió ghùn ghè suốt năm suốt tháng lúc đòi nợ xuýt” - Nghệ thuật: sử dụng động từ mạnh, nhiều dấu phẩy liên tiếp tạo nên liệt kê trùng điệp hành động “xơ”: xơ đá, xơ sóng, xơ gió… làm cho bạo trở nên tợn TRẠM 4: NHỮNG CÁI HÚT NƯỚC Phiếu học tập Trạm Nội dung - Biểu hiện: ……………………………………………… ……………………………………………… - Nghệ thuật miêu tả: ……………………………………………… ……………………………………………… Kết quả: Trạm Nội dung 14 - “Trên hút nước quay lừ lừ cánh quạ đàn” Nước “thở kêu cửa cống bị sặc” có lúc lại nghe rờn rợn tiếng “rót dầu sơi” Đúng Sơng Đà khơng khác loài thú đến đâu gieo giắc hiểm nguy đến “Cho nên khơng thuyền dám men gần hút nước ấy… Bè gỗ nghêng ngang qua vô ý bị hút nước lơi tuột xuống, có thuyền bị giồng chuối ngược biến đi, bị dìm lòng sơng đến mươi phút sau, thấy tan xác khuỷnh sông dưới” - Cách so sánh, ví von, mơ tả tác giả gây cảm giác mạnh làm cho người đọc nghe thấy, nhìn thấy tận mắt cuả Sông Đà mà thót tim lại TRẠM 5: THÁC VÀ ĐÁ TRÊN SƠNG ĐÀ Phiếu học tập Trạm Nội dung - Biểu hiện: ……………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …… - Nghệ thuật miêu tả: ……………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …… Kết Trạm Nội dung 15 - “Tiếng nước thác nghe ốn trách gì, lại van xin, lại khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo Thế rống lên tiếng ngàn trâu mộng lồng lộn rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, phá tuông rừng lửa, rừng lửa gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng” Ở đoạn văn này, tác giả huy động nhiều biện pháp nghệ thuật như: nhân hóa, liên tưởng, so sánh, sử dụng động từ mạnh làm cho hình ảnh sơng Đà thật ghê rợn nhân vật mang tâm địa hiểm ác với kiểu khôn khéo, ranh ma - Đá sông Đà, cửa tử mai phục ẩn nấp để gieo rắc kinh hồng cho ơng lái đò Đá chia thành ba tuyến năm cửa, bốn cửa tử cửa sinh Lòng sơng trắng xóa làm bật tảng đá dàn bày trận, tảng nào, nào, “trơng ngỗ nghịch” vị tướng “có vị trơng oai phong lẫm liệt… - Những tri thức quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, điện ảnh… tác giả dịp ném để diễn tả độc ác, xảo quyệt nguy hiểm thác mai phục để nhổm dậy vồ lấy thuyền nơi khúc sông ngoặt, lại tỏ sơ hở để dụ thuyền vào bất ngờ quay lại đánh quật vu hồi Kết luận: Tính cách bạo sơng Đà cho thấy: thiên nhiên Tây Bắc thật hùng vĩ tình u NT Sơng Đà thật bao la 2.3.2.4.Biện pháp 4: Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực “XYZ” nhằm phát huy tính tích cực thành viên nhóm * Giới thiệu: Kĩ thuật XYZ kĩ thuật làm việc nhóm nhằm phát huy tính tích cực thành viên nhóm, đó: X – số lượng thành viên Y – số lượng ý kiến cần đưa Z – khoảng thời gian quy định Mô hình thơng thường: nhóm có thành viên, thành viên cần đưa ý kiến khoảng thời gian phút, vậy, kĩ thuật gọi kĩ thuật 635 * Cách thực hiện: - GV chia nhóm, giao chủ đề cho nhóm, quy định số lượng ý tưởng thời gian Các thành viên trình bày ý kiến mình, gởi ý kiến cho thư kí tổng hợp, sau tiến hành đánh giá lựa chọn 16 Mơ hình kĩ thuật XYZ Ví dụ: Áp dụng kĩ thuật XYZ tìm hiểu Hình tượng người lái đò Sơng Đà GV chia lớp thành nhóm, nhóm thực 01 chủ đề: Chủ đề 1: Lai lịch ngoại hình ông lái đò Chủ đề 2: Sự trải ông lái đò Chủ đề 3: Sự dũng cảm ông lái đò Chủ đề 4: Vẻ tài hoa nghệ sĩ ơng lái đò HS tự viết ý kiến giấy, nhóm lựa chọn, tổng hợp ý kiến Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác đánh giá, nhận xét GV chốt ý, kết luận 2.3.2.5.Biện pháp 5: Sử dụng kĩ thuật “Lược đồ tư duy” củng cố học * Giới thiệu: Lược đồ tư (còn gọi đồ khái niệm) sơ đồ nhằm trình bày cách rõ ràng ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết làm việc cá nhân hay nhóm chủ đề Lược đồ tư viết giấy, bảng, hay thực máy tính * Cách thực hiện: - GV chia lớp học thành nhóm Giao nhiệm vụ cho nhóm vẽ sơ đồ tư chủ đề định - HS viết tên chủ đề trung tâm, hay vẽ hình ảnh phản ánh chủ đề - Từ chủ đề trung tâm, vẽ nhánh Trên nhánh viết khái niệm, phản ánh nội dung lớn chủ đề, viết chữ in hoa Nhánh chữ viết, vẽ màu Nhánh nối với chủ đề trung tâm Chỉ sử dụng thuật ngữ quan trọng để viết nhánh 17 - Từ nhánh vẽ tiếp nhánh phụ để viết tiếp nội dung thuộc nhánh Các chữ nhánh phụ viết chữ in thường - Tiếp tục tầng phụ Ví dụ: 2.3.2.6 Biện pháp 6: Giao đề tài cho HS tự nghiên cứu thuyết trình Powerpoint Chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” gồm văn “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn “Ai đặt tên cho dòng sơng” Hồng Phủ Ngọc Tường HS tự học theo hướng dẫn GV văn thứ nhất, văn thứ giao cho học sinh tự nghiên cứu, thuyết trình Ví dụ: - Nhóm 1: Thuyết trình vẻ đẹp Sơng Hương thượng nguồn - Nhóm 2: Thuyết trình vẻ đẹp Sông Hương ngoại vi thành phố Huế - Nhóm 3: Thuyết trình vẻ đẹp Sơng Hương lòng thành phố - Nhóm 4: Thuyết trình vẻ đẹp văn hóa, thi ca dòng sơng - Nhóm 5: Thuyết trình vẻ đẹp dòng Sông Hương lịch sử dân tộc GV yêu cầu HS: - Tự giải tập giao * GV nghiệm thu báo HS - GV kiểm tra kết tự học, tự nghiên cứu HS - GV tổ chức cho HS trình bày kết nghiên cứu, làm trọng tài cho thảo luận - GV đưa đánh giá cho báo HS theo tiêu chí: + Chính xác, khoa học, sáng tạo, tích cực, khả hợp tác cao + Bài tập HS đưa đa dạng, phong phú 18 + Thời gian hoàn thành 2.3.2.7 Biện pháp 7: Học sinh tự đề xuất ý tưởng kí với chủ đề tự chọn Sau nhận thức đặc trưng thể loại tùy bút qua việc tự nghiên cứu chuyên đề, GV cần định hướng để học sinh tự rèn luyện cách viết, cách diễn đạt, đồng thời khắc sâu kiến thức học Chủ đề tự chọn trình bày dạng văn tùy bút Gợi ý chủ đề: - Hãy ghi lại cảm nhận, đánh giá anh chị danh thắng quê hương - Trình bày ấn tượng anh chị kiện, người hình thức bút kí Học sinh nhận chủ đề, sáng tạo ý tưởng, tự viết trình bày Powerpoint 2.3.2.8 Hướng dẫn học sinh lập bảng so sánh điểm tương đồng khác biệt tùy bút “Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tuân bút kí “Ai đặt tên cho dòng sơng?” Hồng Phủ Ngọc Tường BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT NGƯỜI LÁI ĐỊ SƠNG ĐÀ AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DỊNG SƠNG? Điểm tương đồng - Đề tài: Hai sông khám phá vẻ đẹp trữ tình mạnh mẽ hoang sơ - Thể loại: kí - Phong cách bản: Tài hoa, uyên bác, khả viết tùy bút bậc thầy Điểm khác biệt Cảm hứng- điểm nhìn khám phá Cảm hứng- điểm nhìn khám phá Vẻ đẹp hình tượng Vẻ đẹp hình tượng Nghệ thuật xây dựng hình tượng Nghệ thuật xây dựng hình tượng Vai trò, ý nghĩa hình tượng Vai trò, ý nghĩa hình tượng 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua thời gian nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm vào dạy học Tác để thử nghiệm kết cho học sinh làm kiểm tra hai lớp 12B4 12B5 19 Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Nghệ thuật lĩnh vực độc đáo, vậy, đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách bật, tức có nét riêng, lạ thể tác phẩm mình” Hãy làm sáng tỏ điều cảm nhận anh/chị đoạn văn sau: “…Còn xa đến thác Nhưng thấy tiếng nước réo gần lại réo to lên Tiếng nước thác nghe ốn trách gì, lại van xin, lại khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo Thế rống lên tiếng ngàn trâu mộng lồng lộn rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa, phá tuông rừng lửa, rừng lửa gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng…” “ …Con Sông Đà tuôn dài tuôn dài tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xn…Mùa xn dòng xanh ngọc bích, nước Sơng Đà khơng xanh màu xanh canh hến Sông Gâm Sông Lô Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ da mặt người bầm rượu bữa, lừ lừ màu đỏ giận người bất mãn bực bội độ thu về.” (Nguyễn Tuân – Người lái đò Sông Đà) “…Trước đến vùng châu thổ êm đềm, trường ca rừng già, rầm rộ bóng đại ngàn, mãnh liệt qua ghềnh thác, cuộn xoáy lốc vào đáy vực bí ẩn, có lúc trở nên dịu dàng say đắm dặm dài chói lọi màu đỏ hoa đỗ quyên rừng…” “…Từ tuần đây, sông Hương dư vang Trường Sơn, vượt qua lòng vực sâu chân núi Ngọc Trản để sắc nước trở nên xanh thẳm, từ trơi hai dãy đồi sừng sững thành quách, với điểm cao đột ngột Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo mà từ đó, người ta ln nhìn thấy dòng sông mềm lụa, với thuyền xuôi ngược bé vừa thoi Những đồi tạo nên mảng phản quang nhiều màu sắc trời tây nam thành phố, “sớm xanh, trưa vàng, chiều tím” người Huế thường miêu tả …” (Hoàng Phủ Ngọc Tường – Ai đặt tên cho dòng sơng?) Kết làm thu hai lớp 12B4 12B5 sau: + Trước ứng dụng SKKN: Kết Lớp Giỏi Sĩ số SL TL% Khá SL TL% 20 Trung bình SL TL% Yếu SL TL % 12B4 12,5 15 37,5 18 45,0 5,0 8,0 16 32,0 24 48,0 12,0 12B5 + Sau ứng dụng SKKN: Kết Lớp Sĩ số 12B4 12B5 40 50 Giỏi SL TL% 12 30,0 10 20,0 Khá SL TL% 23 57,5 22 44,0 Trung bình SL TL% 05 12,5 18 36,0 Yếu SL TL% 0 0 Kết làm cho thấy, tỉ lệ học sinh trả lời câu hỏi đầy đủ, lô gic, sáng tạo đạt giỏi, 87,5% 12B4 chiếm tới 64,0% 12B5 Tỉ lệ học sinh có kết trung bình gần thấp chiếm 12,5% 12B4 36,0% 12B5 Như vậy, thấy việc ứng dụng sáng kiến thực có hiệu định Các em thực cảm thấy đam mê, hứng thú nhiều với phương pháp tự học, tự nghiên cứu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Đổi phương pháp dạy học “hành trình” khơng khó khăn thử thách song hành trình đầy thú vị qua người giáo viên thể tâm huyết sáng tạo vai trò người hướng 21 dẫn học sinh khám phá kho tàng tri thức nhân loại Từ vai trò quan trọng ấy, thầy phải giúp em hình thành niềm đam mê với văn chương tự rút cho học quý báu đạo đức, cách làm người Muốn đạt điều ấy, giáo viên phải biết khơi dậy khả sáng tạo học sinh, biến học thành “giờ khám phá” để em thể nghiệm tài tư Một học tốt học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người dạy người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng lực hợp tác, lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học, Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn nhà trường tơi nhận thấy việc hình thành lực tự học vô cần thiết giúp học sinh hiểu sâu sắc, thấu đáo tác phẩm tránh cảm giác ngại học Mặt khác, với cách học em tỏ động tích cực hơn, mạnh dạn Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm nằm tính khả thi thực tế giảng dạy Từ thành công bước đầu nguồn cổ vũ động viên không nhỏ để tiếp tục ứng dụng cho học sinh năm nhằm góp phần nhỏ bé vào “hành trình” nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy học mơn Ngữ văn nói riêng hướng mục tiêu giáo dục để rèn luyện tốt “5 phẩm chất, 10 lực” cho học sinh phổ thông thời đại 3.1 Kiến nghị Sau tổng kết thực nghiệm sư phạm, chúng tơi có số đề xuất sau: - Nhà trường, tổ chuyên môn cần khuyến khích hình thức, tự học tự nghiên cứu, hợp tác nhóm học sinh theo hướng dẫn giáo viên, từ tạo điều kiện cho giáo viên học sinh hợp tác làm việc nhằm cải thiện chất lượng học tập giúp em có tảng kiến thức thật vững - Mở rộng đối tượng tập huấn đổi phương pháp dạy học, không tập huấn cho tổ trưởng mà giáo viên khác bồi dưỡng XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 22 tháng năm 2018 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Thị Hồng 22 ... hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 2.3.1 Xây dựng chủ đề học tập cho học sinh chun đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” 2.3.1.1... dạy học tự học- tự nghiên cứu vào chuyên đề “Những tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” số đối tượng HS khá, giỏi trường 2.3 Giải vấn đề Để hướng dẫn học sinh tự học – tự nghiên cứu chuyên đề. .. Điểm đề tài Đề tài Phát huy lực tự học cho học sinh qua nghiên cứu chun đề tác phẩm kí chương trình Ngữ văn 12” đóng góp điểm sau: - Dạy kí theo chủ đề để hình thành thói quen tiếp cận tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy năng lực tự học cho học sinh qua chuyên đề “tác phẩm kí trong chương trình ngữ văn 12” , Phát huy năng lực tự học cho học sinh qua chuyên đề “tác phẩm kí trong chương trình ngữ văn 12”

Từ khóa liên quan