Phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng con sông đà trong tùy bút “ người lái đò sông đà” của nguyễn tuân

19 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG  SÁNG KIẾN KINH NGIHỆM PHÁT HUY NĂNG LỰC LIÊN TƯỞNG, TƯỞNG TƯỢNG VÀO TÌM HIỂU HÌNH TƯỢNG CON SƠNG ĐÀ TRONG TÙY BÚT “NGƯỜI LÁI ĐỊ SÔNG ĐÀ” CỦA NGUYỄN TUÂN Người thực hiện: Lê thị Điệp Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Nông Cống SKKN thuộc môn: Ngữ văn THANH HÓA - NĂM 2018 MỤC LỤC I MỞ ĐẦU - I.1 Lí chọn đề tài - I.2 Mục đích nghiên cứu - I.3 Đối tượng nghiên cứu - I.4 Phương pháp nghiên cứu - II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM II.1 Cơ sở lí luận -4 II.2 Thực trạng dạy học môn Ngữ văn trường THPT Nông Cống II.2.1 Thuận lợi -5 II.2.2 Khó khăn -5 II.3 Các giải pháp thực - II.3.1 Nhắc lại kiến thức II.3.2 Giáo án - II.3.3 Hiệu sáng kiến kinh nghị - 17 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18 III.1 Kết luận -18 III.2 Kiến nghị 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 I MỞ ĐẦU I.1.Lí chọn đề tài Đặc thù mơn Ngữ văn không dạy kiến thức mà giáo dục em tình cảm, đạo đức, giá trị thẫm mĩ Dạy văn dạy hay đẹp Phải khai thác vấn đề mà tác giả đặt tác phẩm, giúp em có rung cảm thẩm mĩ, có nhìn sâu sắc sống tự rút học cho thân Phạm văn Đồng nói: “ Cái quan trọng giảng dạy nói chung dạy văn nói riêng rèn luyện óc, rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tìm tòi, phương pháp vận dụng kiến thức mình” ( Trích tạp chí nghiên cứu giáo dục số 28, tháng 11 năm 1973) Từ ý kiến đặt yêu cầu người dạy phải có phương pháp tích cực để giúp học sinh phát triển toàn diện kĩ cần thiết Vai trò người giáo viên vơ quan trọng Là người điều khiển, hướng dẫn để học sinh khám phá vẻ đẹp tác phẩm văn học Chính vậy, yêu cầu đặt cho giáo viên cần rèn luyện cho học sinh tự nhạy bén, linh hoạt tư nhanh, phát huy khả vốn tiềm ẩn mà lâu em chưa có điều kiện khám phá giúp học sinh cảm nhận cách phong phú, đa chiều vẻ đẹp giới hình tượng nghệ thuật thơng qua khả liên tưởng, tưởng tượng kỳ thú học sinh Từ thực tiễn giảng dạy, thấy khả liên tưởng, tưởng tượng q trình học Văn em hạn chế Hầu hết em biết tái lại tác phẩm, khả cảm thụ yếu, ngôn ngữ diễn đạt nghèo nàn, cách cảm hiểu tác phẩm nông cạn…Xuất phát từ suy nghĩ để học sinh nắm vững kiến thức cảm nhận tác phẩm văn học, lại biết cách làm thi đạt kết cao Tích luỹ từ kinh nghiệm trình giảng dạy trao đổi đồng nghiệp mạnh dạn trao đổi với thầy cô đề tài: “ Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng Sơng Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tuân” Với đề tài này, rèn luyện, phát triển tư liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh I.2 Mục đích nghiên cứu Cụ thể với đề tài “Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng Sơng Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn”, mục đích tơi giúp học sinh phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng học Ngữ văn Cung cấp cho học sinh số hiểu biết vai trò tưởng tượng, rèn luyện cho học sinh khả liên tưởng học văn Học sinh đặc biệt hiểu hiểu dụng ý nghệ thuật mà tác giả truyền tải qua tác phẩm I.3 Đối tượng nghiên cứu - Trong phạm vi đề tài đối tượng mà đề tài hướng tới học sinh khối12 - Hoạt động giáo dục giáo viên học sinh lớp 12C3, 12C5 trường THPT Nông Cống năm học 2017- 2018 I Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài kết hợp nhiều phương pháp phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp quan sát, liên tưởng, tưởng tượng, phương pháp đàm thoại, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp gợi mở, phương pháp điều tra, khảo sát II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm II.1 Cơ sở lí luận Tiếp tục thực Nghị 29-NQ/TW đổi toàn diện giáo dục đào tạo Đảng nhà nước đặt vấn đề giáo dục quốc sách hàng đầu Phương pháp giáo dục phải đổi cho phù hợp với xu chung thời đại, đặc biệt phải ln phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư sáng tạo người học Đối với giáo viên dạy mơn Ngữ văn, đặc thù mơn, giúp học sinh cảm nhận cách phong phú, đa chiều vẻ đẹp giới hình tượng nghệ thuật thơng qua khả liên tưởng, tưởng tượng kỳ thú học sinh II Thực trạng việc dạy học môn Ngữ Văn trường THPT Nông Cống II Thuận lợi: Luôn quan tâm cấp uỷ Chi bộ, BGH, Ban chuyên môn nhà trường Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao Học sinh phần lớn có thái độ học tập đắn Xã hội ngày phát triển, công nghệ thông tin mạng Internet đại tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên thuận lợi việc nắm bắt thơng tin, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho việc dạy học II 2.2 Khó khăn: Yêu cầu việc đổi dạy học đòi hỏi học sinh chủ động, sáng tạo trình học Nhưng thực tế cho thấy khả liên tưởng, tưởng tượng trình học văn em học sinh nhiều hạn chế Hầu hết em biết tái lại tác phẩm, tức nói tác phẩm có, khả cảm thụ yếu dẫn đến học sinh khơng thích học văn, cảm giác nhàm chán khó khăn học Trước vấn đề văn học cần phải bộc lộ quan điểm cá nhân, em thường phải dựa vào đánh giá người khác sách giảng thầy cô Đối với viết, học sinh phụ thuộc nhiều vào tài liệu, không văn thường sơ sài, khô khan, ngôn ngữ diễn đạt nghèo nàn Tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn đặt vấn đề hay khó Tác phẩm thuộc loại tiêu biểu Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng tám Có thể tìm thấy tác phẩm đặc trưng tư tưởng nghệ thuật ơng Dòng Sơng Đà đẹp tuyệt vời, đầy chất thơ dội, mãnh liệt Thể bật tài hoa uyên bác tác giả tập trung mô tả đối tượng liên tưởng, tưởng tương dồi dào, phong phú tả tả triệt để, tả đến “sơn thủy tận” Vốn ngơn ngữ giàu có, sắc sảo tung để thi tài với tạo hóa Cũng nên tìm hiểu tác phẩm học sinh khó hiểu đặc biệt cách dùng từ Nguyễn Tuân Thời gian đầu, chưa áp dụng phương pháp này, qua điều tra kết học lớp dạy sau: Lớp Sĩ Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém số 12C 42 SL 12C 46 % 0.2 SL 10 0,8 25 % SL 24.3 26 % SL 63.5 % 12 SL % 60,2 38,8 0.2 0 17 Với kết ta thấy: - Chất lượng chưa cao, số học sinh đạt giỏi ít, lượng học sinh đạt mức độ yếu - Mức độ hứng thú học tập chưa cao học sinh cảm thấy khó cảm nhận, nhiều từ ngữ, hình ảnh trừu tượng - Khả liên hệ vận dụng giải đề văn yếu, chưa cảm nhận vấn đề, để đạt điểm cao khó - Với thực trạng thân tơi thấy cần phải có cách dạy tích cực học sinh hứng thú học tập, thi đạt kết tốt Vì tơi áp dụng kinh nghiệm phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào việc dạy cho học sinh II Các giải pháp thực II Nhắc lại kiến thức  Liên tưởng Liên tưởng hoạt động tâm lý người từ việc nghĩ đến việc kia, từ người nghĩ đến người khác Cơ sở liên tưởng mối quan hệ vật đời sống tự nhiên xã hội Ví dụ nói tới núi người ta nghĩ tới rừng, suối, khe Nói tới mây người ta nghĩ tới bầu trời, mưa  Tưởng tượng Tưởng tượng hoạt động tâm lý nhằm tái tạo, biến đổi biểu tượng trí nhớ thành hình tượng Các nhà văn, nhà thơ thường thông qua việc, kinh nghiệm có thật, biến hóa đi, mở rộng ra, biến đổi không gian, thời gian, tạo hình tượng  Vai trò liên tưởng, tưởng tượng tiếp nhận văn học Liên tưởng, tưởng tượng có vai trò quan trọng môn Ngữ văn Liên tưởng, tưởng tượng không giúp học sinh xác định ấn tượng trực cảm, chủ quan tiếp xúc với văn thơng qua q trình phân tích giúp học sinh chuyển từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính để từ em vào bề sâu, bề rộng nhận thức, tạo sở khách quan thao tác đánh giá toàn tác phẩm Liên tưởng tượng mang tính phổ biến, góp phần biểu thị mối quan hệ đa dạng phức tạp đời sống Nhờ có liên tưởng, sống người trở nên phong phú mang tính xã hội Liên tưởng có chức cầu nối tư tưởng người với người, người với giới xung quanh, chiều không gian với thời gian, giới vĩ mô với giới vi mô Liên tưởng tượng mang tính phổ biến khơng phản ánh q trình tâm lý mà ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khác sống người Phecdăngđơ Xuy, học giả phương tây nhận xét: “ Trong sống tồn thứ quan hệ đầu óc người có nhiêu chuỗi liên tưởng” Những người có khả liên tưởng tốt người có đời sống tâm hồn phong phú Trong q trình sáng tác, người nghệ sĩ khơng có liên tưởng, tưởng tượng bên cạnh tài năng, vốn sống, hiểu biết khơng xây dựng giới nghệ thuật sống động tác phẩm Người học thiếu liên tưởng, tưởng tượng văn phong nghèo nàn, khơ khan, khơng hấp dẫn Liên tượng, tưởng tượng học sinh học văn phương diện sinh động biểu trình cảm thụ văn chương, lực chủ quan người học việc tiếp nhận văn học, từ vấn đề liên tưởng đến vấn đề khác sinh động Quá trình tiếp nhận học sinh học văn phải tuân theo quy luật khách quan sống Lĩnh hội văn chương xuất phát từ đặc trưng thẩm mỹ, đặc điểm thể loại tính độc đáo qua tác phẩm cụ thể Ngồi ra, cần nhấn mạnh đến điều kiện xã hội tâm lý lứa tuổi, nhu cầu thị hiếu toàn kinh nghiệm sống kinh nghiệm nghệ thuật ảnh hưởng đến trình tiếp nhận văn chương em Nhờ liên tưởng, tưởng tượng em hiểu khai thác vấn đề ẩn chứa tác phẩm Liên tưởng, tưởng tượng hoạt động vơ cần thiết trình chiếm lĩnh chân giá trị tác phẩm văn chương Tiếp nhận văn học hoạt động đọc nghe để thưởng thức tác phẩm, chiếm lĩnh giá trị văn học với mục đích giải trí, tìm hiểu nghiên cứu học tập Thơng qua ngơn từ người đọc dùng trí tưởng tượng mình, hiểu biết đối tượng thể hiện, thưởng thức hay, đẹp hiểu tiếng nói tác giả  Liên tưởng, tưởng tượng tùy bút Đặc trưng tùy bút khéo sử dụng tài liệu đời sống kết hợp với liên tưởng, tưởng tượng, nhận xét, đánh giá Tất nhiên đan xen vào mạch tự có đoạn thể suy tưởng nhận xét chân thực, tinh tường nhà văn trước việc Cái thú vị tùy bút ý riêng, suy nghĩ riêng tác giả đan cài với việc tái đối tượng Vì vậy, sức hấp dẫn tùy bút khả tái thật cách sinh động tác giả Tùy bút chấp nhận hư cấu, phải dựa vào liên tưởng, tưởng tượng bất ngờ, tài hoa tác giả phản ánh vật, sống Điều làm nên hay, đẹp tác phẩm tùy bút  Hình tượng Sơng Đà Hình tượng Sơng Đà in đậm ngã văn chương nhà văn NguyễnTn Ngòi bút ơng hòa trộn hai vẻ đẹp, chủ quan tâm hồn khách quan dòng sơng để tái Đà giang sinh thể sống động có hoạt động, có tri giác, cảm giác có cá tính tâm hồn Pháp đánh giá óc quan sát, trí tưởng tượng, lực sử dụng ngơn từ nhà văn tác phẩm tùy bút Sức hấp hẫn tùy bút khả tái thật cách sinh động tác giả Nếu đơn ghi chép tác phẩm tùy bút khô khan, không gây ấn tượng người đọc Với tác phẩm “ Người lái Sơng Đà” khám phá vẻ đẹp bạo Sông Đà, cần nhận thấy liên tưởng quán Nguyễn Tuân Nhà văn hình dung Sông Đà thủy quái khổng lồ, có tâm địa đen tối, với tướng quân tợn vây quanh Đã thế, thủy quái mang tên Sơng Đà có hành động, mưu mơ ác độc thuyền người sông Như vậy, nhờ vào khả sử dụng ngôn từ liên ngành trí tưởng tượng tài hoa tác giả, học sinh vừa hiểu đặc điểm thực Sông Đà thượng nguồn, vừa bị hút vào tài miêu tả Nguyễn Tuân Khi khám phá vẻ đẹp thơ mộng trữ tình sơng, lại cần phải phát thay đổi di chuyển điểm nhìn cách miêu tả Sông Đà không quái thú sông nước nữa, mà lột xác trở thành người thiếu nữ có mái tóc tn dài, thành cố nhân đầy nỗi niềm lâu ngày gặp lại Điểm nhìn đa chiều bao quát vẻ đẹp dáng sông, màu nước Sơng Đà nhìn xun thời gian qua mùa năm: bờ bãi hoang sơ, mặt nước lặng yên tờ thảng đôi cá quẫy làm giật đàn hươu Để hiểu rõ vấn đề đề tài nghiên cứu, xin cụ thể phần trọng tâm học liên quan đến đề tài áp dụng phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng qua phần thiết kế học sau: II 3.2 Giáo án Hoạt động GV HS GV: Lời vào bài: Nhà thơ Chế Lan Nội dung học Viên thơ “ Tiếng hát tàu” viết: “Tây Bắc ư? Có riêng Tây Bắc Khi lòng ta hóa tàu Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát Tâm hồn ta Tây Bắc đâu” Có thời Tây Bắc trở thành mảnh đất hóa tâm hồn bao đời nguồn cảm hứng bao văn nhân, nghệ sĩ Nhà văn Nguyễn Tuân hành trình tìm kiếm đẹp dừng chân mảnh đất Tây Bắc phát chất vàng mười thiên nhiên người xứ thiêng liêng rừng núi anh hùng Các em thấy qua tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn GV: Gợi mở, dẫn dắt, phát vấn, tạo tình huống, nêu vấn đề GV: Hai câu thơ đề từ gợi cho em suy nghĩ gì? Mượn câu thơ nhà thơ Ba Lan: “Đẹp thay, tiếng hát dòng sơng”, Nguyễn Tn muốn ca ngợi Sơng Đà cơng trình nghệ thuật ngôn từ, sáng tạo tài hoa mà Nguyễn Tuân tặng cho đời Đồng thời mượn câu thơ “ Chúng thủy giai đông tẩu – Đà giang độc bắc lưu” Nguyễn Quang Bích Nguyễn Tuân muốn bộc lộ tài hoa uyên bác mình: câu thơ gợi cảm nhận cá tính khác thường Sơng Đà HS: Tìm hiểu,đọc tái hiện, quan sát, gặp cá tính độc đáo nguyễn liên tưởng, tưởng tượng, trao đổi, Tuân 10 thảo luận nêu quan điểm vấn đề học GV: Sông Đà trang văn I Hình tượng Sơng Đà Nguyễn Tuân lên “nhân vật” có hai tính cách trái ngược Đó nét tính cách nào? GV: Trình chiếu hình ảnh, nêu câu hỏi: Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh 11 Hình ảnh Hình ảnh 12 Hình ảnh GV: Những hình ảnh gợi cho em liên tưởng, tưởng tượng đến đặc điểm dòng sơng Đà? HS: Quan sát, liên tưởng, tưởng tượng trả lời câu hỏi Hình 1: Cảnh đá bờ sơng dựng vách thành: Đá chẹt lòng sơng yết hầu… Hình 2: Qng mặt ghềnh Hát Lng: Nước xơ đá, đá xơ sóng… Hình 3: Qng Tà Mường Vát: Hình ảnh 4: Những hút nước quãng Tà Mường Vát giếng bê tơng thả xuống sơng để làm móng cầu Hình 5: Sơng Đà tn dài tn dài tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai cuồn cuộn mù GV: Khi miêu tả Sơng Đà khói núi Mèo đốt nương xn Hình 6: Sơng Đà nhìn từ cao ngoằn bạo, dội tác giả tập trung miêu ngoèo dây thừng tả hình ảnh nào? Kết luận chung: Dòng sơng Đà có hai đặc điểm: Hung bạo, dội trữ tình, thơ mộng I.1.Con Sơng Đà bạo, dội - Tác giả tập trung miêu tả bạo sông qua cảnh đá bờ sông, ghềnh sông, hút nước, thác nước trận địa đá Sông Đà 13 Hỏi: Từ hình ảnh em hình dung Sơng Đà nào? - “Mặt sông quãng lúc ngọ thấy mặt trời” diễn tả độ cao hun hút sừng sững hẹp khơng có ánh nắng Nó khơng tối mà lạnh Khiến cho người đọc liên tưởng đến câu thơ Đỗ Phủ: “Vu sơn, vu giáp khí tiêu sâm” - Ấn tượng thị giác ấn tượng độ cao hun hút, thăm thẳm vách đá tạo chới với thị giác Đây cách nhà văn miêu tả vật thông qua cảm giác, khiến cho người đọc liên tưởng, tưởng tượng đối tượng miêu tả rõ nét Sử dụng nghệ thuật nhân hóa, so sánh: dùng lửa để tả nước, lấy rừng để tả sông, nhà văn cho thấy Sơng Đà sinh thể có tiếng nói với nhiều cung bậc, sắc thái tâm trạng, cảm xúc… Thác Sơng Đà lồi thủy qi, thần thách thức, đe dọa người với âm cuồng loạn man dại hoang dã Ở trên, miêu tả hút nước hình ảnh nghiêng thị giác.Thì miêu tả thác nước lại hình ảnh nghiêng thính giác Dưới góc nhìn đa ngành (bóng đá, võ thuật, quân sự…) nghệ thuật nhân hóa, ngơn ngữ giàu chất tạo hình, trí tưởng tượng phong phú tài quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thạch trận Sông Đà lên GV: Sông Đà không bạo, dội mà dòng sơng thơ mộng, trữ tình Hỏi: Đoạn văn miêu tả Sông Đà trận đồ bát quái, kẻ thù tâm địa hiểm ác, gợi liên tưởng tới câu đồng dao thần sông, thần núi truyện cổ tích: “ Núi cao sơng dài 14 thơ mộng, trữ tình gợi cho em Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen” cảm nhận gì? I Con Sơng Đà trữ tình, thơ mộng GV: Miêu tả vẻ đẹp thơ mộng trữ tình dòng sơng, tác giả liên - Con Sông Đà mềm mại, duyên dáng: Sơng Đà mang dáng hình người thiếu nữ kiều diễm: “ Sông Đà tuôn dài tuôn dài tóc trữ tình…” - Đoạn văn vừa khúc nhạc nhẹ êm ái, vừa tranh thủy mặc mang đến cho tâm hồn người đọc rung động tinh vi, xúc cảm nhẹ nhàng - Nước Sông Đà: thay đổi theo mùa “ Mùa xn dòng xanh ngọc bích; mùa thu lừ lừ chin đỏ da mặt người bần rượu bữa” - Nguyễn Tuân mở chuỗi liên tưởng lạ dòng sơng đẹp riêng mùa Sông Đà gợi cảm: với người, Sông Đà gợi theo cách riêng + Sông Đà cố nhân + “ Trông sông vui thấy nắng hạ giòn tan kì mưa dầm, vui nối lai chiêm bao đứt quãng” Hình ảnh so sánh gần gủi mà gợi cảm, nhờ người đọc hình dung niềm vui, tình yêu tha thiết nhà văn Sông Đà + Vẻ đẹp hồn nhiên: bờ sông, ven sông: chuồn chuồn, bươm bướm bay Sông Đà + Vẻ đẹp tĩnh lặng: bờ sông hoang dại bờ tiền sử, nỗi niềm cổ tích tuổi xưa tưởng đến câu thơ Tản Đà, Đường thi Sự liên tưởng có ý nghĩa gì? 15 - Tác giả liên tưởng đến câu thơ Đường: “ Yên ba tam nguyệt há Dương Châu”, câu thơ Tản Đà: “ Dải Sông GV: Hãy nhận xét tài nghệ tác Đà bọt nước lênh bênh – Bao nhiêu cảnh giả đoạn văn này? nhiêu tình người tình nhân chưa quen biết”,…Những liên tưởng tạo nên thi vị cho dòng sơng GV: Anh/ chị nêu nhận xét chung hình tượng Sơng Đà? - Nguyễn Tn sử dụng đa dạng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa sở liên tưởng, tưởng tượng phong phú tinh tế, vốn kiến thức sâu rộng, tâm hồn rộng mở Ở góc độ ta thấy Nguyễn Tuân tài hoa uyên bác - Miêu tả tính cách Sơng Đà, Nguyễn Tn tiếp cận dòng sơng phương diện văn hóa mĩ thuật, soi chiếu nhiều góc độ, nhiều thời gian khác - Bằng tài nghệ thuât tình yêu người nghệ sĩ, Nguyễn Tuân khắc họa thành cơng Đà giang bạo, dội, trữ tình thơ mộng Đó hình tượng nghệ thuật tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân II.3.3 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Sau áp dụng phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào dạy nêu cảm thấy học sinh có chuyển biến rõ rệt Cụ thể: - Học sinh thấy hứng thú tiết học háo hức chờ đợi đến tiết học sau, băn khoăn học sinh tình liên quan đến học đưa thảo luận giải đáp kịp thời 16 - Nhiều học sinh tham gia vào phần trình bày kết quả, nhóm học sinh có mức độ nhận thức yếu khuyến khích có tiến rõ rệt - Học sinh cảm nhận nội dung học nhanh hơn, dễ Biết vận dụng xử lí tình thực tiễn hợp lí Kết làm khảo sát sau áp dụng: Lớp Sĩ Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém số 12C 42 SL 3 12C 46 11 % 7,5 SL 25 % 60 SL 14 23,9 26 56,6 % SL 32,5 % SL % 19,5 0 0 Trên kinh nghiệm mà trình dạy học tơi rút vận dụng vào việc dạy trực tiếp cho học sinh THPT thấy có hiệu quả, chất lượng học làm học sinh tăng lên rõ rệt Vì xin chia sẻ với thầy cô mong góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học mơn Ngữ văn nói chung thi THPT quốc gia nói riêng theo tinh thần đổi nghiệp giáo dục III Kết luận,kiến nghị III.1 Kết luận Trong xu hướngdạy học theo hướng tích cực nay, nhân tố góp phần nâng cao chất lượng dạy học khả sử dụng phương pháp dạy học giáo viên Bản thân từ áp dụng kinh nghiệmphát huy lực liên tưởng, tưởng tượngvào công việc dạy học khả sử dụng phương pháp nói chung việc sử dụng phương pháp nhằm rèn luyện “ Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng tìm hiểu hình tượng Sơng Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tn” nói riêng không ngừng tiến đáng kể Trong tiết học có áp dụng lực liên tưởng, tưởng tượng phát huy tính tích cực, chủ động học 17 sinh Sau tiết học tỉ lệ học sinh hiểu cao trước Và từ đó, kĩ làm khả vận dụng em nâng lên rõ rệt - Hướng phát triển đề tài Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng đề tài này, áp dụng cho khác chương trình Ngữ văn THPT thực cho việc ôn tập thi THPT quốc gia III.2 Kiến nghị Để góp phần tạo niềm say mê, hứng thú cho học sinh môn văn, thuận lợi cho việc dạy học đạt hiệu cao đề nghị cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện việc trang bị sách tham khảo, thành lập câu lạc đọc sách để tạo thói quen đọc sách giúp em tiếp cận với tác phẩm bổ ích, vào ngày lễ lớn chủ đề cho học sinh tham sáng tác thơ văn nhằm hướng cội nguồn, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cho em Trên sáng kiến “ Vận dụng phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng tìm hiểu hình tượng Sơng Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà” Nguyễn Tuân”,vì điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng chí đồng nghiệp cán phụ trách chuyên mơn cấp để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, Nxb Giáo dục Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ Ngữ văn lớp 12 Giáo trình lý luận văn học, tập 1-2 – NXB Giáo dục 1986-1987 Phương pháp tiếp cận tác phẩm văn học trường THPT – Nguyễn Thị Thanh Hương – NXB Giáo dục 1998 Dạy học văn trường THPT – Nguyễn Thị Thanh Hương – NXB Giáo dục 1998 Cẩm nang ôn luyện môn văn – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 Một số vấn đề cách dạy cách học – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2002 Từ điển tiếng Việt XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Nông cống, ngày ĐƠN VỊ 15 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Lê Thị Điệp 19 ... với đề tài Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng Sông Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà Nguyễn Tn”, mục đích giúp học sinh phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng học Ngữ... cô đề tài: “ Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng Sông Đà tùy bút “ Người lái đò Sơng Đà Nguyễn Tn” Với đề tài này, rèn luyện, phát triển tư liên tưởng, tưởng tượng cho... tưởng tượngvào công việc dạy học khả sử dụng phương pháp nói chung việc sử dụng phương pháp nhằm rèn luyện “ Phát huy lực liên tưởng, tưởng tượng tìm hiểu hình tượng Sơng Đà tùy bút “ Người lái đò
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng con sông đà trong tùy bút “ người lái đò sông đà” của nguyễn tuân , Phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng vào tìm hiểu hình tượng con sông đà trong tùy bút “ người lái đò sông đà” của nguyễn tuân

Từ khóa liên quan