Một số phương pháp tiếp cận truyện tấm cám thông qua vận dụng tinh thần phôncơlo trong giảng dạy văn bản

19 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT LANG CHÁNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRUYỆN “TẤM CÁM” THÔNG QUA VẬN DỤNG TINH THẦN PHÔNCƠLO TRONG GIẢNG DẠY VĂN BẢN (NGỮ VĂN 10-TẬP I, CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) Người thực hiện: Phạm Thị Hà Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Ngữ văn THANH HỐ, NĂM 2019 MỤC LỤC Mục 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 3.1 3.2 Nội dung MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những điểm sáng kiến kinh nghiệm NỘI DUNG Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Khái niệm Văn học dân gian Thuật ngữ phôncơlo Khái niệm truyện cổ tích - truyện cổ tích Tấm cám Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần Phôncơlo giảng dạy văn Cách cấu tạo cốt truyện Các môtip Những câu văn vần xen kẽ Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật Khơng khí truyện Sự vận động truyện đời sống dân gian diễn xướng dân gian Kết sáng kiến kinh nghiệm Đối với hoạt động giáo dục Đối với thân Đối với học sinh Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang 2 3 3 5 5 8 11 13 14 14 15 15 15 15 15 17 17 17 18 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Văn học dân gian kho tri thức vô phong phú đời sống dân tộc Kho tri thức phần lớn kinh nghiệm lâu đời nhân dân ta đúc rút từ thực tế, thông qua mã hóa ngơn từ hình tượng nghệ thuật, tạo sức hấp dẫn người đọc, người nghe, dễ phổ biến, dễ tiếp thu có sức lâu bền năm tháng Văn học dân gian có giá trị to lớn vai trò quan trọng văn học dân tộc Nó có tác dụng giáo dưỡng giáo dục tốt hệ trẻ nhà trường, góp phần bồi đắp tâm hồn học sinh, hướng học sinh tới ước mơ, suy nghĩ cao đẹp, niềm tin vào tốt, thiện, làm việc xấu định bị trừng trị Quan trọng giúp giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống, sắc dân tộc Đó hồn dân tộc mà xa tổ quốc quê hương người nhớ đến Nó trở thành sức mạnh tinh thần để vươn tới Nguyễn Khoa Điềm nói đúng: Trong anh em hơm Đều có phần đất nước (Đất nước- trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Người Việt mà chẳng có tâm hồn Hồ Hồn kiếm, Đền Hùng, giếng nước gốc đa, tranh Đông Hồ, dân ca quan họ, mắt đen gái long lanh…Những làm nên hồn dân tộc, giúp ta hiểu rõ sắc Việt Nam: Một dân tộc bất khuất hiền hòa, anh hùng mà tình nghĩa “Súng gươm vứt bỏ lại hiền xưa” (Nguyễn Đình Thi) “ Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa” (Huy Cận) Tất điều văn học dân gian ghi lại cách đậm đà, từ lời ca tát nước đầu đình đến hình ảnh Tấm hóa kiếp, từ khúc hát Tiễn dặn người yêu đến hình tượng Đam Săn bắt nữ thần Mặt trời…đều in đậm sắc đân tộc Việt Nam mà người học sinh – hệ trẻ cần phải lĩnh hội Hơn nữa, sống ngày phát triển, đại hơn, lối sống người có nhiều biến đổi, xấu có, tốt có Chính cần giáo dục cho hệ trẻ không nên quay lưng với khứ, sống buông thả, vô trách nhiệm với thân Chính vậy, VHDG với nghĩa tuyệt đối dòng sữa mát lạnh giúp ta tìm với người Cho nên, khơng thể tìm hiểu tác phẩm VHDG cách nửa vời, làm vẻ đẹp nó, chí phản tác dụng VHDG VHDG, nó khơng thể lẫn lộn với thể loại nào: “Tôi yêu chuyện cổ nước Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người thương ta Yêu dù cách xa tìm Ở hiền lại gặp hiền Người gặp người tiên độ trì Mang theo chuyện cổ Nghe sống thầm tiếng xưa…” ( Chuyện cổ nước – Lâm Thị Mỹ Dạ) Đề tài Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần phôncơlo giảng dạy văn cố gắng để đưa cách tìm hiểu tác phẩm Tám Cám, để học sinh hiểu nghĩa giá trị to lớn VHDG 1.2 Mục đích nghiên cứu: Sự đổi q trình giáo dục giảng dạy yếu tố cần thiết Hơn tác phẩm văn học góc độ tiếp cận ln có hay, vẻ đẹp riêng Giúp học sinh cảm thụ tốt tác phẩm nhiệm vụ người giáo viên dạy văn Tuy nhiên, Tấm Cám câu chuyện cổ tích đưa vào chương trình giáo dục từ lâu, khơng xa lạ với học sinh Hình ảnh Tấm hiền lành, Mụ dì ghẻ độc ác trở thành biểu tượng văn học sống Vậy làm để học sinh lớp 10 tiếp cận văn nhìn đa chiều hơn, để thoát khỏi rập khuân, cách hiểu đơn điệu trước? Đó mục đích mà sáng kiến kinh nghiệm xin đề xuất cách tiếp cận theo tinh thần phôncơlo học để học sinh thấy màu sắc dân gian qua câu chuyện cổ tích Tiếp nhận Tấm Cám tiếp nhận truyện dân gian, tác phẩm phơncơlo mà phơncơlo có quy luật cấu tạo riêng khác với văn học viết Do tác phẩm phơncơlo có đặc trưng mà tác phẩm văn học viết khơng có Phải từ đặc trưng tác phẩm phơncơlo mà tìm cách tiếp cận Như tìm hiểu tác phẩm văn học dân gian theo nghĩa tạo cho học sinh hứng thú, kích thích tò mò để học sinh tiếp nhận tác phẩm với tâm 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Truyện cổ tích Tấm Cám (Ngữ văn 10, chương trình bản) - Học sinh lớp 10 trường THPT Lang Chánh 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lí thuyết: Dựa việc đọc tìm hiểu tài liệu Thi pháp văn học dân gian, Phôncơlo học, Từ điển Tiếng Việt… - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Điều tra khảo sát ban đầu, điều tra khảo sát sau thực nghiệm Kết điều tra khảo sát có phân tích, đánh giá so sánh - Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức thực thực nghiệm đối chứng hai lớp 10A7 lớp 10A6 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm: Như trình bày trên, Tấm Cám câu chuyện cổ tích quen thuộc Vì làm lạ tác phẩm quen điều không dễ Nhưng phong phú đa dạng, hay, đẹp tác phẩm văn học dân gian nói chung truyện cổ tích nói riêng khiến không suy ngẫm Không thể đường mòn, điều làm cho tác phẩm trở nên nhàm chán, mà quan trọng học sinh không thấy đặc trưng tác phẩm văn học dân gian Khơng tìm hiểu Tấm Cám tác phẩm tự đại hay câu chuyện cổ tích đơn trước mà tìm hiểu tiếp cận theo thi pháp văn học dân gian, theo tinh thần phôncơlo học Và phải phân biệt câu chuyện cổ Tấm Cám với câu chuyện ngắn Tấm Cám thời kỳ đại đặt cạnh phân biệt dễ dàng Nhưng điều quan trọng “Thi pháp” “chế định” sáng tác xảy thời kỳ, thể loại tác phẩm, theo quan niệm sáng tác người thời kỳ Cho nên cần tìm hiểu câu chuyện cổ tích theo đặc trưng mộ tác phẩm văn học dân gian Sẽ khơng tìm hiểu truyện cổ tích Tấm Cám theo hệ thống nhân vật, theo xung đột, mâu thuẫn chính….như trước Mà tiếp cận truyện Tấm Cám sáu bình diện sau: - Cách cấu tạo cốt truyện: Truyện Tấm Cám cấu tạo theo đường thẳng,theo trình tự diễn biến hành động nhân vật (cũng trình tự thời gian) cách chặt chẽ, khác được, khiến chi tiết dính kết với trục thống - Các mơtip Các mơtíp quen thuộc: người mẹ ghẻ ác nghiệt, ông Bụt hiền từ nhân đức, vật giúp người, vật xấu xí biến thành người đẹp đẽ… nét đẹp văn học dân gian, góp phần quan trọng tạo nên sắc thái dân gian truyện - Những câu văn vần xen kẽ Trong truyện có nhiều câu văn vần xen kẽ, góp phần làm nên nghệ thuật diễn xướng dân gian, mang đậm chất phôncơlo - Thời gian không gian nghệ thuật: Thời gian không gian nghệ thuật phần lớn truyện cổ tích mang tính phiếm khơng xác định Sáng kiến kinh nghiệm làm rõ điều trình giảng dạy giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu lí giải - Khơng khí truyện Đó khơng khí dân gian ta xem tranh Đông Hồ, nghe hát dân ca quan họ Cái không khí dân gian mơ màng vừa hư vừa thực góp phần vun đắp tâm hồn cổ tích cho học sinh - Cuối vận động truyện đời sống dân gian diễn xướng dân gian Truyện Tấm Cám có nhiều dị Việt Nam giới, cần so sánh, đối chiếu để không làm màu sắc dân gian cổ tích Việt Nam Bốn mặt đầu tiếp nhận qua ngôn từ văn truyện, mặt thứ năm xem giao thoa thành tố chủ yếu ngôn từ với thành tố khác tổng thể phơncơlo, mặt cuối li văn truyện để vào đời sống phôncơlo vốn có thực tế Hơn qua dạy, giáo viên tích hợp kiến thức Giáo dục đạo đức cho học sinh, truyền thống nhân nghĩa, lòng yêu thương người, hiền gặp lành ác giả ác báo Góp phần bồi dưỡng nhân cách lối sống, hành động ứng xử học sinh đời sống hàng ngày với người xung quanh Biết giúp đỡ sẻ chia, biết yêu thương, biết phân biệt tốt xấu, sai, biết sống có trách nhiệm, không dựa dẫm ỷ lại, biết nỗ lực vươn lên sống sức lực NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm: 2.1.1 Khái niệm Văn học dân gian: Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng tập thể sáng tạo, nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác đời sống cộng đồng Ở thể loại dân gian nào, tác phẩm văn học tác phẩm nghệ thuật ngơn từ làm phương tiện xây dựng hình tượng nghệ thuật Văn học dân gian thường truyền miệng theo không gian theo thời gian Lúc đầu tác phẩm dân gian người khởi xướng, tác phẩm hình thành tập thể tiếp nhận, sau người khác tham gia sữa chữa, bổ sung làm cho tác phẩm biến đổi dần, phong phú hoàn thiện 2.1.2.Thuật ngữ Phôncơlo: Thuật ngữ folklore nhà nhân chủng học người Anh, ông William Thoms dùng báo đăng tờ Athenaeum, ngày 22/8/1846, với ý nghĩa di tích văn hóa vật chất chủ yếu di tích văn hố tinh thần phong tục, đạo đức, tín ngưỡng, baì dân ca, câu chuyện kể cộng đồng Sau xuất hiện, thuật ngữ hiểu với ngiều nghĩa rộng hẹp khác nhau, liên quan tới đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học Ở Việt Nam, thuật ngữ dịch văn hóa dân gian với ý nghĩa sau : * Nghĩa rộng: bao gồm giá trị vật chất tinh thần dân chúng sáng tạo (folkculture) Theo cách hiểu này, văn hoá dân gian đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học, kể khoa học tự nhiên khoa học xã hội, đồng thời đối tượng nghiên cứu văn hoá học * Nghĩa hẹp: Những sáng tạo dân chúng mang tính nghệ thuật Theo nghĩa hẹp, văn hóa dân gian gồm ba thành tố : Nghệ thuật ngữ văn dân gian (tức văn học dân gian), nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật diễn xướng dân gian * Nghĩa chuyên biệt: folklore văn học dân gian, theo tác phẩm folklore hình thức ngơn từ gắn với nhạc, vũ, kịch …do tập thể dân chúng sáng tác Cũng dùng thuật ngữ folklore văn học để văn học dân gian đồng thời phân biệt với đối tượng khác thuộc phạm trù folklore – văn hoá văn dân gian 2.1.3 Khái niệm truyện cổ tích - truyện cổ tích Tấm cám: * Khái niệm: Truyện cổ tích Việt Nam truyện truyền miệng dân gian kể lại câu chuyện tưởng tượng xoay quanh số nhân vật quen thuộc nhân vật tài giỏi, nhân vật dũng sĩ, người mồ côi, người em út, người riêng, người nghèo khổ, người có hình dạng xấu xí, người thơng minh, người ngốc nghếch câu chuyện kể vật nói hoạt động người… * Phân loại: Truyện cổ tích gồm loại: truyện cổ tích thần kì, truyện cổ tích sinh hoạt truyện cổ tích lồi vật Truyện Tấm Cám thuộc loại cổ tích thần kì Truyện cổ tích thần kì: kể lại việc xảy đời sống gia đình xã hội người Đó mâu thuẫn thành viên gia đình phụ quyền, vấn đề tình u nhân, quan hệ xã hội( Tấm cám, Cây khế, Sự tích khỉ…) Những truyện nhân vật tài giỏi, dũng sĩ, nhân vật lập chiến công, diệt ác bảo vệ thiện, mưu cầu hạnh phúc cho người ( Thạch sanh, Người thợ săn mụ chằn tinh…) Những truyện nhân vật bất hạnh: mặt xã hội họ bị ngược đãi, bị thiệt thòi quyền lợi; mặt tính cách họ trọn vẹn đạo đức thường chịu đựng, trừ nhân vật xấu xí mà có tài ( Sọ dừa, Lấy vợ cóc, Cây tre trăm đốt…) * Truyện cổ tích Tấm Cám: Truyện cổ tích Tấm Cám kể Tấm - cô gái hiền lành, xinh đẹp, mồ côi mẹ, sống với dì ghẻ em bố khác mẹ tên Cám Tấm bị mẹ Cám ghen ghét, ngược đãi Đi hớt tép, bị cám đánh lừa trút hết giỏ tép Tấm nuôi cá bống, mẹ Cám giết chết cá bống Ngày hội, dì ghẻ trộn gạo lẫn thóc, bắt nhà nhặt xong di xem Mỗi lần bị mẹ Cám gây chuyện ngược đãi, đau khổ vậy, Bụt lên an ủi, giúp đỡ Bụt bảo Tấm ni cá bống cho có bạn, Bụt sai chim sẻ nhặt giúp mớ gạo trộn lẫn thóc Bụt cho Tấm cách chơn xương cá bống để đến ngày hội có quần áo, khăn, giày đẹp Tấm xem hội, đến chỗ lội, đánh rơi giày xuống nước Nhờ giày bị rơi ấy, vua biết đến lấy làm vợ Mẹ Cám lập mưu giết chết đưa Cám vào chân Tấm chết hóa thành chim vàng anh Chim vàng anh bị cám giết chết lại hóa thành xoan đào Cám chặt xoan đào, đóng khung cửi, ngồi vào dệt vải, ác gỗ khung cửi kêu: "cót ca cót két, mày tranh chồng chị, chị khoét mắt ra" Cám đốt khung cửi, đồ tro nơi xa cung vua Từ đống tro mọc lên thị lớn, có thật to Một bà cụ bán hàng nước thị ấy, mang để nhà Mỗi bà cụ vắng nhà, từ thị, cô gái - tức Tấm chui quét dọn, nấu ăn giúp bà cụ Một hôm, vua đến uống nước, ăn trầu hàng bà cụ, thấy có miếng trầu Tấm têm, nhận vợ Tấm trở lại sống hạnh phúc bên vua, mẹ Cám bị trừng phạt thích đáng 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: - Về phía giáo viên: Có thể thấy rằng, việc tiếp cận tác phẩm Tấm Cám có nhiều đổi Nếu trước kia, giảng văn phân tích truyện Tấm Cám giáo viên thường kẻ đôi bảng, bên nhân vật Tấm, bên ghi nhân vật mụ dì ghẻ, hướng dẫn học sinh phân tích hai nhân vật qua hành động để đến kết luận: Tấm cô gái hiền lành, nết na, chăm chỉ, tượng trưng cho nghĩa; mụ dì ghẻ người tham lam, gian ác tiêu biểu cho tà; người nghĩa dù có gặp nhiều tai họa Bụt giúp nên cuối thắng lợi hưởng hạnh phúc, kẻ gian bị trừng trị thích đáng Trong thời gian gần đây, giáo viên tiếp cận giảng dạy truyện Tám cám theo thi pháp văn học dân gian đặc trưng thể loại truyện cổ tích, lại chủ yếu xoáy sâu vào mâu thuẫn, xung đột, đặc biệt dạy truyện cổ tích dạy truyện ngắn, phân tích đánh giá nhân vật truyện cổ tích phân tích nhân vật tự văn học viết; khai thác sâu, tỉ mỉ khơng ý đến tính dị VHDG, có ngơn từ người ghi chép lại Qua dễ dàng nhận thấy khơng có bóng dáng phơncơlo, màu sắc phôncơlo vẻ đẹp riêng tác phẩm phôncơlo Hiển nhiên học sinh không hiểu hết chất, đặc trưng tác phẩm VHDG Vì có tượng trên? Nguyên nhân có nhiều: chưa nắm chất đặc trưng tác phẩm phơncolo, khả hạn chế, sức ỳ thói quen nên ngại đổi cách phân tích… phần chủ quan nghĩ việc tìm hiểu truyện cổ tích dễ dàng, khơng q khó khăn học sinh tiểu học biết nội dung câu chuyện - Về phía học sinh: Văn Tấm Cám khơng xa lạ với học sinh, em tiếp nhận văn bản, chí nhiều học sinh thuộc làu câu chuyện này, lần tiếp nhận câu chuyện khó tránh khỏi nhàm chán, khơng khỏi tâm lí “đã biết” Nhưng em tiếp nhận góc độ câu chuyện cổ tích mà khơng nhận thức tác phẩm văn học dân gian – tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, tập thể sáng tác, đời truyền tụng phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt cộng đồng Có nghĩa học sinh tìm hiểu tác phẩm văn học tự tác phẩm văn học dân gian Do em khơng cảm nhận hay, đẹp linh hồn dân tộc tác phẩm Trong năm học 2018-2019, tơi tiến hành cho học sinh lớp khối 10 tiếp cận văn theo hướng truyền thống, tiến hành khảo sát khả tiếp nhận văn bản, kết ban đầu sau: 2.2.3 Kết khảo sát ban đầu: Đối tượng đối chứng 10A5 10A7 Sĩ số 43 38 Giỏi SL 0 Khá % 0 SL 13 10 % 30,2 26,3 Trung bình SL % 29 67,5 25 65,8 Yếu SL % 2,3 7,9 Từ kết khảo sát ban đầu cho thấy rằng: - Số lượng tỉ lệ % học sinh đạt loại giỏi lớp 10A5, 10A7 khơng có - Số lượng học sinh đạt loại lớp thấp : Lớp 10A5 13/43 học sinh chiếm 30,2%; Lớp 10A7 có 10/38 học sinh chiếm tỉ 26,3% - Số lượng tỉ lệ học sinh trung bình lớp cao chiếm 65% Đặc biệt tỉ lệ học sinh yếu còn, nhiều lớp 10A7 chiếm 7,9% Từ thực trạng dạy học, kết khảo sát việc đọc hiểu văn Tấm Cám học sinh Trường THPT Lang Chánh nhận thấy cần việc dạy tác phẩm văn học dân gian tác phẩm văn học dân gian thực thụ điều cần thiết, chắn tạo hứng thú cho học sinh 2.3 Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần Phôncơlo: 2.3.1 Cách cấu tạo cốt truyện: Điều lí thú hấp dẫn truyện cổ tích cốt truyện khơng phải nhân vật truyện đại Nhưng thi pháp truyện cổ tích lại hướng ý vào cách cấu tạo cốt truyện khơng phải thân cốt truyện cốt truyện thuộc nội dung cách cấu tạo cốt truyện lại hình thức nghệ thuật tác phẩm phơncơlo, mà hình thức nghệ thuật đối tượng nghiên cứu thi pháp Trong truyện Tấm Cám, bộc lộ đậm chất phôncơlo Truyện Tấm Cám cấu tạo theo đường thẳng,theo trình tự diễn biến hành động nhân vật (cũng trình tự thời gian) cách chặt chẽ, khác được, khiến chi tiết dính kết với trục thống nhất, làm cho truyện rõ ràng, dễ nhớ mà lí thú, hấp dẫn Đó vẻ đẹp riêng cổ tích Việt Nam giới Trong truyện Tấm Cám, ban đầu hình ảnh Tấm xuất tình bị ức hiếp, chèn ép mẹ Cám Những hành động Tấm đơn nghe lời khóc lóc gặp bất cơng - Đi bắt tơm tép: Tấm chăm bắt giỏ tép đầy, bị Cám lười biếng lừa chị đổ tép sang giỏ mình, nhìn giỏ khơng Tấm biết bưng mặt khóc - Đi chăn trâu: mẹ Cám gạt Tấm chăn đồng xa, Cám nhà giết cá bống làm thịt ăn Về không thấy bống đâu Tấm lại khóc - Đi xem hội: Mẹ Cám trắng trợn trộn thóc với gạo bắt Tấm nhặt, khơng cho Tấm xem hội Dù khao khát dự hội Tấm không chút tinh thần phản kháng biết khóc hu hu - Trèo cau: nhân ngày giỗ bố, nghe lời mụ dì ghẻ Tấm trèo cau hái cau để cúng cha, mẹ Cám chặt gốc cau giết Tấm Học sinh thấy yếu đuối thụ động Tấm, bị mẹ Cám bắt nạt, Tấm phải nhờ đến giúp đỡ Bụt - Bốn lần hoá thân Tấm: Thành chim vàng anh: Thành xoan đào Thành khung cửi Thành thị (quả vàng thơm) Qua bốn lần hóa thân, học sinh nhận sức sống mãnh liệt bị tiêu diệt Tấm Dù cho có bị vùi dập bị hãm hại hết lần đến lần khác Tấm vùng dậy mạnh mẽ, Tấm khơng phải nhờ vào giúp đỡ Bụt Khơng Tấm yếu đuối, khóc lóc, đáng thương tội nghiệp Thay vào tinh thần đấu tranh mạnh mẽ để giữ lấy hạnh phúc Điều thể chận lí bất diệt dân tộc Việt Nam: Thiện không chịu chết oan ức im lặng, vùng dậy huỷ diệt Ác 2.3.2 Các mơtíp: Đọc truyện cổ tích ta thường gặp motif Đó phần tử đơn vị vừa mang tính đặc trưng vừa mang tính bền vững truyện kể dân gian Các motif mang tính phơncơlo đậm đặc góp phần qua trọng để tạo nên sắc 10 thái dân gian truyện Cho nên tiếp cận truyện Tấm cám không tiếp cận motif truyện Các mơtíp quen thuộc: người mẹ ghẻ ác nghiệt, ông Bụt hiền từ nhân đức, vật giúp người, vật xấu xí biến thành người đẹp đẽ, người biến thành vật trở lại làm người… - Motif người mẹ ghẻ ác nghiệt quen thuộc với Trong câu chuyện, mụ dì ghẻ tham lam độc ác, Tấm bị mẹ Cám ghen ghét ngược đãi: “Mẹ Tấm chết từ hồi Tấm bé Sau năm cha Tấm chết Tấm với dì ghẻ mẹ Cám Nhưng dì ghẻ Tấm người cay nghiệt Hàng ngày, Tấm phải làm lụng canh, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo; đêm lại xay lúa giã gạo mà không hết việc Trong Cám mẹ nng chiều, ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn nhà làm việc nặng.”[5,65] Motif người mẹ ghẻ ác nghiệt thể xung đột, mâu thuẫn gia đình phụ quyền thời cổ, dì ghẻ chồng, đồng thời mâu thuẫn Thiện Ác Truyện cổ tích ln giải xung đột theo hướng Thiện thắng Ác Qua thể ước mơ cơng lí nhân dân lao động xưa: người tốt hưởng hạnh phúc, kẻ ác bị trừng trị thích đáng: “Tấm sai quân hầu đào hố sâu đun nồi nước sôi Tấm bảo Cám xuống hố sai quân hầu dội nước sơi vào hố Cám chết, mụ dì ghẻ thấy lăn đùng chết.”[5,72] - Motif ông Bụt hiền lành nhân hậu, xuất người tơt bụng gặp khó khăn, ln bênh vực đứng phía Thiện, lực lượng phù trợ cho nhân vật Như anh Khoai truyện Cây tre trăm đốt, ơm mặt khóc hu hu khơng tìm tre có trăm đốt Và Tấm xinh đẹp bị trút hết tơm tép sợ dì mắng, hay cá bống chết, phải nhặt hết đấu thóc trộn với đấu gạo, khơng có quần áo dự hội….Bụt lại lên để giúp Tấm: “Bấy Bụt ngồi tòa sen Bỗng nghe tiếng khóc Tấm liền xuống hỏi – Con lại khóc?”[5,66] Ơng Bụt ước mơ nhân dân ln mong muốn lực che chở phù trợ cho mình, người tốt ln ln giúp đỡ - Motif vật xấu xí biến thành người đẹp đẽ: truyện Tấm cám Tấm muốn dự hội mà khơng có quần áo đẹp Những xương cá mà Tấm bỏ lọ chôn bốn chân giường giúp cô biến thành quần áo, giày, ngựa Hay motif vật giúp người để tìm xương cá bống, Tấm cho gà nắm thóc để gà bới xương cho; đàn chim sẻ xà xuống giúp Tấm nhặt thóc… - Motif tái sinh xem motif quen thuộc kho tàng văn học dân gian nước ta nhiều nước giới Motif xuất nhiều thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích dân gian tác phẩm truyện truyền kỳ văn học thành văn… Trên sở định nghĩa chung 11 motif tình tiết góp phần tạo nên đề tài cốt truyện, chúng tơi định nghĩa motif tái sinh tình tiết dùng để miêu tả tượng chết sống lại nhân vật truyện kể, bao hàm hình thức sống lại thành người sống lại thành vật Có thể nhân vật sống lại thành người qua lần tái sinh, nhân vật sống lại thành người sau hóa thân thành nhiều hình dạng khác nhân vật sống lại thành vật Chúng ta thấy truyện Tấm cám, nhân vật Tấm trải qua nhiều lần biến hóa: + Tấm hóa thành chim vàng anh + Thành hai xoan đào + Tấm hóa thành khung cửi + Thành thị Ý nghĩa motif tái sinh hóa thân truyện cổ tích phản ánh quan niệm dân gian sức sống mãnh liệt nhân vật đại diện cho thiện Các nhân vật tái sinh hóa thân người hiền lành, nhân hậu ngây thơ, tin vào người khác đến mức gây hại cho thân Họ cô gái ngoan hiền, chăm cô Ba, Gơliu, Tấm… gánh vác cơng việc gia đình mặc cho người chị, người em họ suốt ngày nhàn rỗi vui chơi Đã thế, nhân vật bị hắt hủi, đánh đập, hành hạ mà khơng dám ốn than, chút niềm vui nhỏ nhoi bình dị ni cá bống bị người ta cướp (Tấm Cám) Những nhân vật tốt bụng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người, ngây thơ xuống suối gội đầu để bị người ta cướp công bắt cá, hồn nhiên trèo lên thật cao hái trái để bị kẻ ác đẵn gốc hại chết… Tuy nhiên bên người hiền lành tiềm ẩn khả chịu đựng ghê gớm với sức sống dai dẳng, mãnh liệt mà không lực gian ác tiêu diệt Dù có bị truy sát đến đường cùng, họ tìm cách đấu tranh để bảo vệ cho tồn sinh Cuối thiện thắng, người thiện cho dù bị hãm hại chút tro tàn tái sinh Bản thân motif mang ý nghĩa sâu sắc, điều quan trọng motif tạo nên khơng khí mơ màng vừa thực vừa ảo hấp dẫn truyện cổ tích, đưa ta vào giới huyền diệu phôncơlo 2.3.3 Những câu văn vần xen kẽ: Văn vần thể văn diễn ý câu có vần Khi đọc thuận miệng, dễ đọc, dễ nhớ dễ vào lòng người Văn học dân gian thường sử dụng nhiều câu văn vần, điều phù hợp với tính truyền miệng văn học dân gian Trong truyện Tấm Cám vậy, có nhiều câu văn vần xen kẽ sử dụng, dấu hiệu đặc trưng truyện cổ tích Việt Nam Những câu văn vần 12 xen kẽ cần tiếp cận giữ vai trò quan trọng truyện cổ tích Nó Thường xuất lúc mâu thuẫn xung đột, tình có vấn đề cần nhấn mạnh, khắc sâu cốt truyện, đồng thời tạo đà đẩy cốt truyện diễn tiến cách tự nhiên Bắt đầu câu văn vần để mâu thuẫn xung đột xuất lời dỗ ngon dỗ Cám để lừa Tấm nhằm trút hết tôm tép giỏ: “Chị Tấm chị Tấm Đầu chị lấm Chị hụp cho sâu Kẻo mẹ mắng”[5,66] Học sinh thấy độc ác tham lam Cám Cám lười biếng, không chịu lao động, không muốn bỏ công sức lại muốn hưởng thành quả, sẵn sàng giở thủ đoạn lừa gạt Tấm: “Tin thật, Tấm xuống ao lội chỗ sâu tắm rửa Cám thừa dịp trút hết tép Tấm vào giỏ ba chân bốn cẳng trước Lúc Tấm bước lên giỏ khơng, ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu”[5,66] Còn Tấm dù chăm lại hiền lành thật thà, tin vào lời Cám để cuối thành lao động bị Cám cướp Tiếp đến lời gọi êm Tấm dành cho cá bống Tấm cho bống ăn: “Bống bống bang bang Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”[5,66] Khi mụ dì ghẻ muốn lừa Tấm chăn trâu thật xa để nhà mụ giết hại cá bống, cướp niềm vui Tấm, người bạn Tấm, mụ nhạt: “Con ơi, chăn trâu chăn đồng xa, chăn đồng nhà làng bắt trâu”[5,66] Hay Tấm bước chân vào dự hội, nhìn thấy Tấm mẹ Cám khinh bỉ: “Chng khánh chẳng ăn Nữa mảnh chĩnh vứt bờ tre”[5,69] Rồi bị mẹ Cám lừa giết chết thay Cám vào vị trí hồng hậu, Tấm biến thành chim vàng anh, Cám giặt quần áo cho vua, vàng anh lại hót: “Phơi áo chồng tao Phơi lao phơi sào Chớ phơi bờ rào Rách áo chồng tao”[5,70] 13 Tấm chết biến thành chim vàng anh Vua thấy chim bay theo mình, nhớ Tấm liền bảo chim rằng: “ Vàng ảnh vàng anh Có phải vợ anh Chui vào tay áo”[5,70] Khi Tấm biến thành khung cửi, lần Cám dệt vải, khung cửi lại kêu lên: “Cót ca, cót két Lấy tranh chồng chị Chị khoét mắt ra”[5,70] Hay Tấm ẩn thị, bà lão hàng nước qua thủ thỉ: “Thị thị, rụng vào bị bà Bà để bà ngửi bà không ăn”[5,71] Cô Tấm biến thành thị bước từ thị chi tiết nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao Thể vẻ đẹp bình dị Tấm, khơng cao sang quyền quý không lam lũ nhếch nhác; vẻ đẹp tươi tràn đầy sức sống; vẻ đẹp nhân văn “ở hiền gặp lành” Tấm trở lại làm người, làm vợ vua sống hạnh phúc Vẻ đẹp đậm đà sắc dân tộc với miếng trầu cánh phượng mà Tấm têm; vẻ đẹp kì ảo với trí tưởng tượng bay bổng dân gian: từ thị chui gái với thân hình bé nhỏ “Từ thị chui gái thân hình bé nhỏ ngón tay chớp mắt biến thành Tấm Tấm vừa bước cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sẽ, vo gạo thổi cơm, hái rau vườn nấu canh giúp bà hàng nước Đoạn Tấm lại thu hình bé nhỏ cũ chui vào vỏ thị”[5,71] Như câu văn vần này, chất diễn cảm bộc lộ dồi chất phôncơlo đậm nét Đến mức, ta quên chi tiết truyện câu văn vần lại trí nhớ, chí trở thành lời ru ngào người mẹ dành cho đứa thân u Có lẽ mà dấu ấn cổ tích Tấm Cám sâu đậm lòng người đọc, cách để lưu lại dấu ấn trí nhớ học trò 2.3.4 Thời gian nghệ thuật, khơng gian nghệ thuật: Trong văn học thời gian nghệ thuật không gian nghệ thuật xem yếu tố nghệ thuật, thuộc đối tượng nghiên cứu thi pháp học Đối với tác phẩm phơn cơlo có điều thời gian nghệ thuật không gian nghệ thuật in rõ đặc điểm sắc thái phôncơlo.Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật mang tính chất phiếm để diễn đạt ý Ở truyện Tấm Cám dường khơng có thời gian cụ thể qua diễn tiến câu chuyện, khơng có khái niệm sáng, trưa, chiều, tối mà có hơm, đến bữa cơm, đến ngày giỗ bố… 14 Thời gian nghệ thuật Tấm Cám thời gian khép kín Khơng thể xác định chuyện xảy vào thời kì Chuyện có vua, khơng biết vua đời nào, cung vua đâu Đặc điểm góp phần tạo tính chất hoang đường truyện Mặt khác, thời gian gắn liền với chuỗi kiện liên tục Các đoạn thời gian bắt đầu “một hơm, lâu sau, từ đó, lần…”Thời gian kể rõ ràng trùng với thời gian kiện diễn Truyện Tấm cám khơng có thời gian q khứ, thời gian tương lai mà tất thời gian kéo dài Khi kiện kết thúc thời gian hết Mỗi kiện kể diễn khoảng thời gian hôm Không gian Tấm cám không xác định cụ thể người đọc hình dung thấy cảnh làng q quen thuộc, bình dị gẫn gũi Đó cánh đồng làng Tấm thường thả trâu, giếng nước có cá bống tung tăng bơi lội, cảnh hội hè, qn hàng nước…Đó khơng gian thực không gian gắn liền với đời sống hàng ngày nhân dân lao động Cuộc sống người dân qua câu chuyện, giống thước phim giúp ta trải nghiệm sống người từ thuở xa xưa Không gian thực không gian sống trần thế, biểu cụ thể truyện cổ tích người Việt khơng gian làng quê Đặc điểm cho thấy, truyện cổ tích người Việt sản phẩm tinh thần đích thực nhân dân lao động, mang đậm giới quan, cách nhìn người nơng dân 2.3.5 Khơng khí truyện: Truyện Tấm Cám hấp dẫn nhiều yếu tố, có yếu tố khơng khí truyện Đó khơng khí dân gian ta xem tranh Đông Hồ, nghe hát dân ca quan họ Cái không khí dân gian mơ màng vừa hư vừa thực tạo nên? Do cốt truyện, mơtíp, câu văn vần, không gian, thời gian tượng trưng… Phải đọc câu văn vần” Bống bống bang bang…, Vàng ảnh vàng anh…, Kẽo cà kẽo kẹt….ta nghe thấy âm vang lên dòng chữ gợi nhớ điệu dân ca quen thuộc quê hương Và hình ảnh yếm đỏ, gà bới xương, chim nhặt thóc, ngày hội với cảnh ướm giày, xoan đào, thị thơm nở cô Tấm, miếng trầu têm cánh phượng…tất trước mắt người đọc tranh dân gian Thế yếu tố âm nhạc, hội họa, tạo hình in đậm dấu vết vào văn văn học dân gian với yếu tố nằm văn tạo nên khơng khí dân gian truyện Do khơng khí dân gian khơng khí dặc trưng truyện cổ tích mà bỏ qua 2.3.6 Sự vận động truyện đời sống dân gian diễn xướng dân gian: 15 Tác phẩm dân gian có đời sống riêng Phơncơlo học đòi hỏi phải tiếp cận với tác phẩm phơncơlo đời sống riêng Đối với Tấm Cám, có hai vấn đề đặt ra: Một vận động truyện qua không gian, thời gian, Tấm cám có nhiều dị Việt Nam( dân tộc Kinh dân tộc người) giới Do phải tiếp cận với số truyện tiêu biểu Việt Nam giới để so sánh Hai vấn đề kể truyện Tấm Cám với tư cách diễn xướng dân gian ngồi văn truyện, có yếu tố khác môi trường dân gian, nghệ nhân dân gian, đồng cảm mang tính chất dân gian người kể với nhân vật truyện người nghe Tất tạo nên khơng khí dân gian hỗ trợ cho văn truyện nâng cao văn truyện lên chất lượng cao 2.4 Kết sáng kiến kinh nghiệm: 2.4.1 Đối với hoạt động giáo dục: Chúng ta thấy rõ điều giáo dục nhân cách cho học sinh qua môn học quan trọng, đặc biệt môn Ngữ văn Một phần đặc thù môn học mà tác phẩm mang lại cho người đọc, chân lí, học bổ ích lí thú Khơng thể phủ nhận truyện cổ tích nói chung truyện Tấm Cám nói riêng có vai trò giáo dục mạnh mẽ Đó học Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo hay Gieo nhân gặt ấy…con người sống phải biết đến thiện lương, đến báo ứng….Đó thơng điệp mà người dạy muốn truyền tải đến cho học sinh 2.4.2 Đối với học sinh: Được tiếp nhận tác phẩm quen thuộc theo phương pháp mới, học sinh hào hứng hơn, tích cực, chủ động Nó khơng câu chuyện cô Tấm thảo hiền, mụ dì ghẻ độc ác từ trước đến mà có đời sống văn hóa dân gian ẩn Điều tác động lớn đến nhận thức học sinh, góp phần giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình u thương người với người…cho học sinh 2.4.3 Đối với với thân: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm giúp tơi có tiết dạy bổ ích, người dạy hào hứng, người học thích thú, tò mò Việc đổi dạy ln yếu tố cần thiết đặc biệt theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh Để có điều trước hết người giáo viên phải sáng tạo trước Trải qua q trình nghiên cứu tìm tòi từ tài liệu, từ đồng nghiệp, tơi hình thành cho đồng nghiệp “ cẩm nang” dạy tác phẩm văn học dân gian mang đậm chất Phôncơlo 2.5 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 Vận dụng phương pháp nghiên cứu vào thực tế giảng dạy tác phẩm, thấy kết khả quan so với phương pháp trước Cụ thể: - Tiết học sinh động hơn, khơi gợi hứng thú học tập học sinh - Học sinh ghi nhớ nội dung học sâu sắc - Học sinh cảm nhận được, hiểu học sống, ý nghĩa giáo dục điều mà tác giả dân gian gửi gắm - Tác phẩm văn học dân gian thực sống lòng em Khảo sát lớp trực tiếp dạy: lớp 10A6 Sĩ số: 40 học sinh Qua khảo sát, nhận thấy 100% học sinh tiếp thu học tốt, kiến thức tích hợp từ mơn khác giúp học sinh khắc sâu, ghi nhớ nội dung thông tin học Kết cụ thể sau: Giỏi Khá Trung bình Yếu Số Đối tượng lượng SL % SL % SL % SL % Lớp thực nghiệm 40 7,5 17 42,5 20 50 0 10A6 Lớp đối chứng 38 0 10 26,3 25 65,8 7,9 10A7 Căn vào kết tổng hợp bảng trên, so sánh kết làm HS lớp thực nghiệm lớp đối chứng rút số kết luận sau: - Tỉ lệ HS hiểu sâu sắc chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, hiểu hình tượng nhân vật Tấm lớp thực nghiệm (7,5%) cao lớp đối chứng (0%) - Tỉ lệ HS nắm bắt chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, hiểu hình tượng nhân vật Tấm lớp thực nghiệm (42,5%) cao lớp đối chứng (26 ,3%) - So với lớp đối chứng, tỉ lệ HS hiểu chưa sâu sắc, mức độ trung bình lớp thực nghiệm có giảm từ 7,9% xuống 0% Tuy kết lớp thực nghiệm lớp đối chứng chênh lệch không nhiều, giúp chúng tơi có sở để khẳng định hiệu việc vận dụng tinh thần phơn lo giảng dạy chuyện cổ tích Tấm cám nói riêng Văn học dân gian Việt Nam nói chung Tuy nhiên qua q trình giảng dạy, thấy hào hứng tích cực tham gia xây dựng học sinh, q trình thảo luận nhóm diễn sôi nổi, học sinh chủ động làm việc phần cho thấy tính khả thi sáng kiến, cho dù sáng kiến kiến giải nhỏ việc tạo tính chủ động tích cực cho học sinh 17 KẾ LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Dạy học đổi dạy học nhiệm vụ vô quan trọng, việc tạo tiết học thu hút ý học sinh thành công giáo viên giảng dạy Với việc dựa kiến thức thi pháp văn học dân gian, dạy Tấm Cám mang đến cho học sinh lương kiến thức tiếp nhận từ khía cạnh khác Trong q trình dạy gặp phải số trở ngại lực tiếp thu học sinh, ý thức tự học chưa cao…nhưng nhìn chung sáng kiến đem lại kết mong đợi 3.2 Kiến nghị: Đối với nhà trường phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề văn học, có chủ đề văn học dân gian nhà trường Không giới hạn vài thể loại mà với nhiều thể loại khác nhằm tạo cho học sinh sân chơi bổ ích lí thú Hoặc tổ chức cho học sinh xem số video sinh hoạt văn hóa dân gian hay diễn xướng dân gian, tham gia trò chơi dân gian… Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên mạnh dạn đổi tiết dạy để làm cho tiết học trở nên phong phú Thanh Hóa, ngày 20 tháng năm2019 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Đã ký) (Đã ký) Phạm Thị Hà Nguyễn Đình Bảy 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Văn học dân gian Việt Nam nhà Trường – PTS.Nguyễn Xuân Lạc, 1998 NXB Giáo dục Hình thái học truyện cổ tích - V Ia Prốp,1969 NXB Khoa học Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian – Đinh Gia Khánh, 1989 NXB Khoa học xã hội Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Nguyễn Đổng Chi, 1975 NXB Khoa học xã hội Sách giáo khoa Ngữ Văn 10, NXB GD, 2011 19 ... cổ tích Tấm cám Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần Phôncơlo giảng dạy văn Cách cấu tạo cốt truyện Các... chuyện cổ tơi Nghe sống thầm tiếng xưa…” ( Chuyện cổ nước – Lâm Thị Mỹ Dạ) Đề tài Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần phôncơlo giảng dạy văn cố gắng để đưa... sinh 2.3 Một số phương pháp tiếp cận truyện Tấm Cám thông qua vận dụng tinh thần Phôncơlo: 2.3.1 Cách cấu tạo cốt truyện: Điều lí thú hấp dẫn truyện cổ tích cốt truyện khơng phải nhân vật truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp tiếp cận truyện tấm cám thông qua vận dụng tinh thần phôncơlo trong giảng dạy văn bản , Một số phương pháp tiếp cận truyện tấm cám thông qua vận dụng tinh thần phôncơlo trong giảng dạy văn bản

Từ khóa liên quan