Kinh nghiệm rèn kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ

36 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG TIẾP NHẬN VÀ TẠO LẬP VĂN BẢN CHO NHÓM HỌC SINH GIỎI GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN TẠI TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN Người thực hiện: Lê Thị Lan Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Ngữ văn THANH HOÁ NĂM 2018 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN PHỤ LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người thực hiện: Lê Thị Lan Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Ngữ văn THANH HỐ NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… 1.1 Lí chọn đề tài ………………………………………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu……………………………………………………….2 1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………2 1.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM………………………………3 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm………………………………… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm…………… 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề…………………………….6 2.3.1 Rèn kĩ tiếp nhận cho nhóm học sinh giỏi văn…………………… 2.3.2 Rèn kĩ tạo lập văn cho nhóm học sinh giỏi văn…………… 11 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường……………………………………………15 2.4.1 Về lí luận…………………………………………………………… 15 2.4.2 Về kết học tập, ơn luyện đội tuyển học sinh giỏi Môn Ngữ văn…15 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………19 3.1 Kết luận…………………………………………………………………….19 3.2 Kiến nghị……………………………………………………………………19 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn hố nói chung mơn Ngữ văn nói riêng vấn đề cần thiết có ý nghĩa chiến lược Ban giám hiệu, tổ nhóm chuyên môn xác định tiến hành từ lâu trường THPT Triệu Sơn Công việc bồi dưỡng học sinh giỏi vốn việc công phu, khó nhọc, áp lực cao, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo, có lĩnh để bồi dưỡng cho học trò đạt giải cao điều khơng dễ dàng chút Môn Ngữ văn vừa môn học kiến thức vừa mơn nghệ thuật Vì vậy, việc giảng dạy – học tập môn người dạy áp đặt, rập khuôn, cảm nhận hộ…cho học sinh mà phải tìm cách giúp em mở lòng để tiếp nhận hay, đẹp tác phẩm văn chương chiếm lĩnh Đây điều mà nhiều giáo viên dạy văn trăn trở, băn khoăn q trình giảng dạy nói chung bồi dưỡng học sinh giỏi văn nói riêng Thực tế trường THPT Triệu Sơn nằm vùng bán sơn địa, đời sống người dân nhiều khó khăn, thiếu thốn; chưa có điều kiện thời gian, vật chất để đầu tư cho việc học tập em họ thành phố Hơn nữa, đầu vào lớp 10 trường thấp nhiều so với trường THPT địa bàn huyện Triệu Sơn Kỹ Làm văn học sinh non, lối viết khơ khan, lỗi tả nhiều, viết ngắn, chưa biết dùng từ, đặt câu… chí chữ xấu Nhiều học sinh lúng túng phương pháp học tập môn này, em chưa giành thời gian cho việc học tập môn văn Điều đáng quan tâm, băn khoăn năm học 2017 – 2018, có đối tượng học sinh lớp 10 11 tham gia dự thi học sinh giỏi tỉnh mơn văn hố So với học sinh lớp 12 học sinh lớp 10 11, độ chín kiến thức, kỹ làm em non Đây băn khoăn, lo lắng lớn người dạy người học Từ thực trạng trên, nhận thấy, người dạy cần giúp học sinh có phương pháp, kỹ học tập mơn Ngữ văn vô quan trọng Đặc biệt học sinh giỏi tham gia dự thi cấp tỉnh việc nắm đơn vị kiến thức bản, em cần phải có kỹ xử lí đề bài, kỹ Làm văn đạt điểm cao mong muốn Sau 10 năm công tác giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, rút vài kinh nghiệm nhỏ q trình dạy học sinh giỏi mơn Ngữ văn Đặc biệt lần thử nghiệm học sinh giỏi lớp 11 tham gia thi cấp tỉnh môn văn năm học 2017 – 2018, ban đầu đạt kết đáng kể Tôi xin ghi lại để trao đổi đồng nghiệp về: “Kinh nghiệm rèn kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn 3” mà áp dụng phần có hiệu thực so với trước 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài này, chủ yếu rèn luyện cho em đội dự tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn luyện cách tiếp cận văn bản, kỹ viết Làm văn…giúp cho học sinh có phương pháp học tập mơn Ngữ văn theo chiều hướng sâu hơn, rộng để đạt kết tốt tham dự học sinh giỏi tỉnh, năm học 2017 – 2018 Trong trình bồi dưỡng học sinh giỏi, người dạy phải nhìn vào thực tế lực khó khăn, hạn chế mà học trò tồn tiếp nhận kiến thức viết Từ đó, giáo viên nghiên cứu tìm giải pháp thiết thực rèn cho học sinh thật tốt kỹ tiếp cận tạo lập văn nhằm nâng cao hiệu bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh đạt giải cao kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh mơn Ngữ văn năm học 2017 – 2018 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Rèn kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho học sinh đội dự tuyển học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi tham gia dự thi cấp tỉnh, năm học 2017 – 2018 - Đội dự tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường ban đầu gồm 08 học sinh Sau qua khảo sát thực tế chọn lọc nhiều lần để có 05 học sinh vào đội tuyển thức dự thi cấp tỉnh, năm học 2017 – 2018 (Phụ lục 1: Danh sách đội dự tuyển HSG môn Ngữ văn) 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lí thuyết: Căn vào thực tế trình phát lựa chọn đội dự tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường từ đầu năm học lớp 10 (2016 – 2017) Để nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đề thi học sinh giỏi tỉnh Đặc biệt, tham gia đợt tập huấn học sinh giỏi tỉnh “Kỹ xây dựng ma trận, biên soạn câu hỏi, tập đề kiểm tra, đề thi học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 môn Ngữ văn”, với tài liệu nghiên cứu bổ ích hiệu thiết thực việc bồi dưỡng học sinh giỏi - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Để thấy thực trạng học sinh nói chung học sinh giỏi nói riêng q trình tiếp nhận tạo lập văn học tập môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn - Phương pháp đàm thoại, vấn đáp: Có đội dự tuyển ban đầu, trực tiếp cho đặt câu hỏi nhằm đàm thoại, vấn đáp nhóm học sinh tham gia đội dự tuyển môn văn để nắm bắt tinh thần, thái độ, ý thức em học môn Ngữ văn (Phụ lục 2: Những vấn đề giáo viên đàm thoại, vấn đáp với nhóm học sinh đội dự tuyển phản hồi em sau khảo sát kiến thức HSG lần 1) - Phương pháp thống kê, xử lí số liệu: Để biết kỹ tiếp nhận tạo lập văn học sinh trước sau áp dụng đề tài - Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành dạy thực nghiệm cho nhóm học sinh đội dự tuyển mơn Ngữ văn cấp trường để kiểm nghiệm hiệu sáng kiến NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Việt Nam đường đổi cách toàn diện, Ngành Giáo Dục có bước chuyển phù hợp với nhịp bước thời đại Do đó, việc đổi phương pháp dạy học, đổi việc đề, kiểm tra, đánh giá trình học tập học sinh vấn đề cần thiết quan trọng hàng đầu Đây mục tiêu quan trọng Ban giám hiệu trường THPT Triệu Sơn quan tâm thực có nhiều chuyển biến đáng kể thành tích Đặc biệt kết thi học sinh giỏi cấp tỉnh mơn văn hố thi THPT Quốc Gia năm học vừa qua Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn nói riêng trường THPT nói chung việc làm không dễ dàng Thành công việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: người dạy, người học, người đề, chấm thi…Nhưng theo tôi, người định thành công hay thất bại chủ yếu nỗ lực phấn đấu học trò bảo, động viên dạy dỗ thầy, cô giáo phụ trách Giáo viên dạy phải truyền cho học sinh lửa đam mê, nguồn động lực, tâm, chăm chỉ, tìm tòi sáng tạo q trình học văn Làm văn Bên cạnh đó, người dạy phải nắm rõ tâm lí, lực, ưu điểm, hạn chế trình học tập viết học sinh Có giáo viên giúp học sinh phát huy điểm mạnh, hạn chế tồn em Giúp học trò có khả nói, viết lưu lốt đạt kết cao kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Số lượng học sinh tham gia dự thi vào đội tuyển môn Ngữ văn từ năm học lớp 10 (2016 – 2017) khơng nhiều, chủ yếu học sinh từ 02 lớp chọn khối D (10D2, 10D5) Còn lại số học sinh có chút tố chất văn chương chút đa số lớp khối A, C em lựa chọn thi học sinh giỏi Tốn, Lí, Hoá, Tiếng Anh, Sử, Địa Từ thực tế gây nhiều khó khăn, bất cập cơng tác phát hiện, lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi môn văn Những học sinh lựa chọn thi môn văn ban đầu học sinh học lực Trung bình, Khá mơn văn, chăm chỉ, thích u thích mơn chút, chữ viết ưa nhìn, tư chưa có sắc sảo, nhận diện đề chậm Kỹ tiếp nhận tạo lập văn em hạn chế Từ thực tế nêu trên, tơi nghiên cứu, tìm tòi nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hạn chế nhóm học sinh đội dự tuyển môn Ngữ văn trực tiếp bồi dưỡng Từ đó, tơi mạnh dạn thực số biện pháp rèn luyện kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh đội dự tuyển môn Ngữ văn cấp Trường qua đề tài: “Kinh nghiệm rèn kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn 3” 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cơng việc đòi hỏi kiên trì nỗ lực giáo viên học sinh Công việc nhiều “mò kim đáy bể” Bởi vì, khoảng kiến thức đề thi học sinh giỏi tỉnh môn rộng Hơn nữa, môn Ngữ văn vốn môn nghệ thuật, giám giảo chấm thi dù có vào hướng dẫn chấm khơng tránh khỏi cảm tính, phụ thuộc vào cảm nhận riêng người chấm Sự chênh lệch từ 0,25 – 0,5 điểm làm học sinh đơi định đến việc có đạt giải hay khơng đạt giải cao hay thấp? Đây thực băn khoăn nhiều giáo viên trực tiếp phụ trách đội tuyển 2.2.1 Thuận lợi - Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn trường THPT Triệu Sơn chúng tôi, đặc biệt Ban giám hiệu đạo, quan tâm sâu sát kịp thời từ học sinh bước vào đầu năm lớp 10 Nhà trường có kế hoạch cụ thể lâu dài cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn từ đầu năm - Phần lớn đội ngũ giáo viên giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi có trình độ chun mơn vững vàng, có kinh nghiệm, có lòng nhiệt huyết, kiên trì lĩnh cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - Học sinh đội dự tuyển học sinh giỏi môn cấp trường học sinh ngoan, chăm chỉ, có ý thức lực phấn đấu vươn lên với tinh thần tâm cao 2.2.2 Khó khăn * Về phía giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi Nhà trường: - Bản thân Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn từ năm học 2016 – 2017 đến 2017 – 2018 Bên cạnh nhiệm vụ này, tơi phải hồn thành cơng tác kiêm nhiệm chủ nhiệm lớp khối D vừa phải giảng dạy đảm bảo chất lượng đại trà Vì vậy, thời gian tập trung cho công việc bội dưỡng học sinh giỏi gặp khơng khó khăn - Thực tế giảng dạy tiết dạy lớp thời gian hạn chế nên phần lớn giáo viên dạy trọng dạy Đọc – hiểu văn nhiều (nghĩa trọng dạy cho học sinh tiếp nhận văn bản) chưa dành nhiều thời gian cho việc dạy học sinh kỹ tạo lập văn Trong kỹ tiếp nhận kỹ tạo lập văn quan trọng Đặc biệt, việc tạo lập văn khâu khó nhiều học sinh - Do hạn chế thời gian nên giáo viên dạy ý sửa lỗi làm học sinh hình thức nhiều mà chưa ý đến việc chỉnh sửa ngữ nghĩa, cách lập luận học trò - So với trường THPT địa bàn huyện Triệu Sơn, trường THPT Triệu Sơn 3, mức thưởng cho giáo viên dạy học sinh giỏi học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh mơn văn hố q hạn hẹp Vì chưa huy động nguồn tài trợ lớn tổ chức, cá nhân Điều này, phần chưa khích lệ, chưa động viên mức công sức người dạy người học * Về phía học sinh: - Học sinh tham gia học đội dự tuyển học sinh giỏi cấp trường môn văn em phải đứng trước lựa chọn vơ khó khăn: học chun sâu mơn văn để thi học sinh giỏi tỉnh đạt kết cao việc học môn khối để thi Đại học Nhiều học sinh có lúc rơi vào tư tưởng hoang mang muốn bỏ chừng thấy môn văn vùng kiến thức đề thi rộng, phụ thuộc vào tâm lí, cảm nhận giám khảo chấm … Do vậy, nhiều lúc em chưa tự tin vào thân - Quan trọng năm học 2017 – 2018, có đổi đối tượng tham gia dự thi học sinh lớp 10 11, học sinh lớp 12 không tham gia dự thi học sinh giỏi mơn văn hố cấp tỉnh năm Đây thực khó khăn lớn cho người dạy người học, chí gây tâm lí hoang mang cho giáo viên trực tiếp phụ trách Bởi vì, thời gian để bồi dưỡng cho học sinh không dài trước Làm để vừa cung cấp cho học sinh kiến thức bản, vừa dạy cho em kiến thức sâu rộng, vừa phải rèn kỹ Làm văn cho em… việc không đơn giản chút - Học sinh trường chúng tôi, đa phần học sinh nghèo thuộc xã Miền núi, tư sáng tạo, thời gian, điều kiện để học tập, sánh trường THPT Lam Sơn, Đào Duy Từ, Quảng Xương I…Do vậy, trình bồi dưỡng học sinh giỏi văn đứng trước nhiều căng thẳng, lo lắng áp lực để có giải cao nỗ lực không ngừng người dạy người học - Nhưng theo tôi, khó khăn việc giúp học sinh khắc phục hạn chế em trình học tập làm Đây thực việc vơ quan trọng, đòi hỏi kiên trì liên tục (Phụ lục 3: Bảng thống kê ưu điểm, hạn chế học tập, làm kết khảo sát ban đầu đội dự tuyển học sinh giỏi) Từ thực tế nêu trên, nghiên cứu, tìm tòi nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hạn chế nhóm học sinh đội dự tuyển môn Ngữ văn trực tiếp bồi dưỡng Để nâng cao hiệu công việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi văn, mạnh dạn áp dụng số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh đội dự tuyển mơn Ngữ văn cấp trường qua đề tài: “Kinh nghiệm rèn kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn 3” giúp em đạt kết cao kì thi thi học sinh giỏi tỉnh mơn Ngữ văn, năm học 2017 – 2018 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Rèn kỹ tiếp nhận cho nhóm học sinh giỏi văn - Trong q trình bồi dưỡng học sinh giỏi mơn văn, nhận thấy hạn chế lớn học sinh kỹ tiếp nhận kỹ tạo lập văn Vì vậy, tơi tìm hiểu, nghiên cứu tìm giải pháp nhằm áp dụng cho nhóm học sinh giỏi bước đầu có hiệu đáng kể - Trước tiên để rèn kỹ tiếp nhận, áp dụng 10 giải pháp sau đội dự tuyển học sinh giỏi môn văn , cụ thể sau: * Giải pháp 1: Học sinh cần đọc tác phẩm trước chương trình học Khi học sinh đọc tác phẩm trước chương trình, giáo viên nên để học sinh tự cảm nhận tác phẩm theo suy nghĩ cá nhân em Việc học mơn Ngữ văn dễ hay khó tuỳ thuộc vào cảm xúc cá nhân học sinh Hiện nay, văn hoá đọc học sinh hạn chế Do cơng nghệ thơng tin phát triển, có nhiều thứ hấp dẫn học sinh Vì vậy, nhiều học sinh ngại đọc tác phẩm, tác phẩm dài khó nắm bắt Kể học sinh đội dự tuyển sinh giỏi em lười đọc tác phẩm Ngay từ đầu năm lớp 10, tơi khuyến khích động viên học sinh đọc tác phẩm lớp 11, đặc biệt phần trọng tâm Văn xuôi 11 Thơ Và sau học sinh đọc kỹ tác phẩm, đến tơi giảng dạy tác phẩm giúp em bồi dưỡng mở rộng thêm điều mà học sinh đọc tác phẩm chưa phát chưa cảm nhận Ví dụ: Khi em đọc trước tác phẩm “Hai đứa trẻ” Thạch Lam, hầu hết em dừng lại việc nhận thấy truyện ngắn khó tóm tắt; thấy bóng tối tác phẩm nhắc nhiều hơn…nhưng chưa hiểu lí lại vậy? Khi giáo viên dạy định hướng em có tư sâu sắc hơn, lí giải băn khoăn Từ đó, em hiểu thích tìm hiểu văn chương Thạch Lam Hoặc đọc trước truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao, học sinh cảm nhận Chí Phèo trả thù Bá Kiến cách giết chết Bá Kiến chưa lí giải sau giết kẻ thù mà Chí khơng sống tiếp mà lại tự sát? * Giải pháp 2: Học sinh nên đọc, ghi chép lại điều mà em tiếp nhận sau đọc tác phẩm, đọc tài liệu tham khảo, giảng thầy cô Hoặc đọc ghi âm lại mà em học, tiếp nhận giọng đọc qua điện thoại nghe lại rảnh rỗi nghe trước ngủ Điều giúp học sinh dễ tiếp thu, nhớ lâu Đồng thời, học sinh hạn chế sử dụng điện thoại vào trò vơ nghĩa, thời gian Ví như: Học sinh Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Nga – Lớp 11D5 bồi dưỡng ban đầu thường xuyên dùng điện thoại để vào Facebook nhắn tin Nhiều vào bình luận với bạn bè gây đoàn kết, bị cha mẹ nhắc nhở nói nặng lời, thầy nhắc…học sinh có thái độ khó chịu, bực tức, chí định bỏ chừng tham gia học đội dự tuyển Nắm tâm lí học sinh, thay cấm đốn Giáo viên dạy tâm đôi điều với em, khuyên em giành thời gian vào Fecabook thay việc vào tra cứu thơng tin cần thiết liên quan mơn học, tìm đề thi học sinh giỏi Tỉnh năm Tỉnh để tìm hiểu, tìm cách giải đề * Giải pháp 3: Học sinh nên tìm đọc sách “Hạt giống tâm hồn”, “Quà tặng sống”…Xem thêm chương trình: Điều ước thứ Bảy, Lục Lạc Vàng…để có cảm nhận sâu sắc sống Nhiều học sinh Làm văn Nghị luận xã hội, vốn sống, vốn kiến thức sống, xã hội hạn chế nên viết thường thiếu nguồn dẫn chứng tiêu biểu, lỗi tả - Viết văn dài sâu hơn, trọng tâm đạt giải KK) - Sáng kiến kinh nghiệm này, áp dụng cho việc dạy mơn Ngữ văn nói chung học sinh giỏi nói riêng, giúp em có kỹ tiếp nhận tạo lập văn tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng học tập công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn - Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tơi bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi mơn Ngữ văn năm học 2017 – 2018, đạt kết ngồi kì vọng thân so với lực ban đầu học sinh KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Với sáng kiến mà tơi áp dụng nhằm rèn nhóm học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường kỹ tiếp nhận kỹ tạo lập văn năm học lớp 10 lớp 11, thực có hiệu rõ rệt Giúp nâng cao chất lượng, hiệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường THPT Triệu Sơn Sau áp dụng giải pháp nhận thấy học sinh có phương pháp học tập, tiếp nhận kiến thức môn văn cách khoa học, hiệu Đặc biệt, đa số em biết nhận diện đề, biết xác định vấn đề trọng tâm, viết có cảm xúc, sáng tạo mang dấu ấn học sinh Thực em trở nên say mê học tập mơn văn qua học khoá, học thêm buổi học đội tuyển Những giải pháp sáng kiến mà áp dụng, khơng có hiệu dạy đội tuyển học sinh giỏi, mà áp dụng giảng dạy môn Ngữ văn tất lớp, cho đối tượng học sinh THPT nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục 3.2 Kiến nghị * Đối với Ban giám hiệu: - Tiếp tục quan tâm, đạo có kế hoạch sớm cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi Cần tạo điều kiện tốt thời gian, sở vật chất tinh thần đồng chí giáo viên phụ trách đội tuyển em học sinh tham gia đội dự tuyển môn 19 - Cần quan tâm khích lệ tinh thần, vật chất cho giáo viên phụ trách đội tuyển số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia cách xứng đáng Có khích lệ nhiệt huyết, tinh thần tâm cao độ để có thành tích cao kì thi - Đặc biệt, Ban giám hiệu cần phải nhìn thấy thành tích đồng chí giáo viên học sinh so với thành tích trường bạn nhằm động viên mức trước nỗ lực thầy trò trường THPT Triệu Sơn * Đối với giáo viên: Phải không ngừng nỗ lực phấn đấu tự học, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ chun mơn Ln tìm tòi, nghiên cứu để tìm phương pháp dạy học hiệu nhất, phù hợp với đối tượng học sinh nơi địa phương Một dạy văn phải thật thoải mái, gần gũi, thân thiện với học trò giáo viên dạy học trò tốt kiến thức kỹ sống cho em * Đối với Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thanh Hoá: Cần tổ chức sớm tổ chức thêm lớp tập huấn chuyên đề liên quan đến môn Ngữ văn để giáo viên trường THPT tỉnh nhà có điều kiện giao lưu, học hỏi thêm Ví dụ như: đợt tập huấn chuyên đề “Kỹ xây dựng ma trân, biên soạn câu hỏi, tập đề kiểm tra, đề thi học sinh giỏi THPT năm học 2017 – 2018, môn Ngữ văn” vừa qua, trực tiếp tham gia lắng nghe trao đổi cô giáo Trương Thị Giang –Trường THPT Chuyên Lam Sơn thầy giáo Lê Văn Khải – Trường THPT Đào Duy Từ truyền đạt, tơi thấy thật bổ ích, hiệu Qua đó, tơi học hỏi thêm nhiều điều công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 Trong qua trình thực viết sáng kiến tơi có nhiều cố gắng song khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận góp ý, trao đổi thầy giáo, bạn đồng nghiệp Những góp ý sở để tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 15 tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác 20 Lê Thị Lan TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng GV THPT: Tập huấn chuyên đề HSG “Kĩ xây dựng ma trận, biên soạn câu hỏi, tập đề kiểm tra, đề thi HSG THPT năm học 2017 – 2018 môn Ngữ Văn” - Phần II – “Rèn luyện kỹ viết văn Nghị luận xã hội cho học sinh giỏi văn” – Trương Thị Giang, trường THPT Chuyên Lam Sơn, trang 58 - Câu NLXH – Trường THPT Thiệu Hoá trang 25 21 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Lan Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên – Trường THPT Triệu Sơn TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Khắc phục việc học chép làm văn mẫu học sinh THPT Sở GD&ĐT Thanh Hóa C 2005 - 2006 Phát lựa chọn bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn THPT Sở GD&ĐT Thanh Hóa B 2009 - 2010 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN PHỤ LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người thực hiện: Lê Thị Lan Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Ngữ văn THANH HỐ NĂM 2018 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Danh sách đội dự tuyển HSG môn Ngữ văn TT DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỘI DỰ TUYỂN ĐỘI DỰ TUYỂN BAN ĐẦU CHÍNH THỨC (Năm học: 2016 – 2017) (Năm học: 2017 – 2018) HỌ VÀ TÊN LỚP Nguyễn Thị Yến 10D2 Nguyễn Thị Trang 10D2 Nguyễn Thị Trang 11D2 Hoàng Lan Nhi 10D2 Trần Trà My 11D2 Lê Thị Phương Thảo 11D5 Lê Thị Nga 11D5 Hoàng Thị Quỳnh 10D2 Trang Trần Trà My 10D2 Trần Thị Phương Thảo 10D2 Lê Thị Phương Thảo 10D5 Lê Thị Nga 10D5 HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ LỚP Nguyễn Thị Yến 11D2 06 HS lớp D2 giáo viên chủ nhiệm giảng dạy từ đầu năm lớp 10 02 HS lớp D5 bắt đầu dạy từ 05/10/2017 (lớp 11 Do đồng nghiệp nghỉ sinh) PHỤ LỤC 2: Những vấn đề giáo viên đàm thoại, vấn đáp với nhóm học sinh đội dự tuyển phản hồi em sau khảo sát kiến thức HSG lần NỘI DUNG ĐÀM THOẠI VẤN ĐÁP NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA HỌC SINH Nguyễn Thị Yến Trần Trà My Lê Thị Phương Thảo - Em muốn - Em muốn - Em cảm vào đội thử sức thấy em học tuyển văn với tốt mơn để mơn văn, so với học hỏi cấp môn học thêm kỹ em không khác làm đủ khả Tại em văn vào lại lựa chọn - Em thích đội tuyển vào đội dự mơn Tốn văn, em tuyển mơn viết Em văn? Em ngắn, chưa học tốt thích có cảm mơn Tốn mơn nào? xúc mơn - Em thích chưa đủ mơn tiếng khả Anh vào đội em học tuyển Tốn mơn Tiếng Anh chưa giỏi Lê Thị Nga - Em muốn vào đội tuyển văn để rèn kỹ làm văn Văn em viết lủng củng Nguyễn Thị Trang - Em thích học mơn Ngữ văn - Em thích học văn khơng đến mức say mê Vì nhiều lúc học văn khó hiểu Là học - Thời gian - Em - Em - Em vốn - Em sinh lớp chọn nhà chủ thường học thường học thích văn thường khối D, em yếu em học môn Tiếng môn lại dành thời giành thời Toán, Anh nhiều Toán, Tiếng hạn chế gian buổi gian học môn Tiếng Anh Anh Vì em làm tối văn nhiều Khi sợ bị thiếu Em hay lúc - Em không, thấy căng thường học điểm bị phụ rảnh rỗi khoảng bao thẳng em văn sau - Còn mơn thuộc vào để học lơi văn đọc tác phẩm nhiêu thời gian cho lần học nhà môn văn? Cách học văn nhà em nào? Học văn em thấy khó khăn gì? học xong mơn khác văn em học tài liệu văn học, làm - Em văn thường cách máy đọc tác móc (học phẩm thuộc lời ghi chép giáo giảng, nội đọc thuộc dung quan đoạn văn trọng vào hay…) Nên đề không trúng nội dung em ôn em thường đạt điểm không cao - Khó đề dạng so sánh, liên hệ - Khó - Khó đọc tác phẩm xác dai, em định đề không tiếp lập dàn ý nhận nhanh kiến thức tác phẩm - Em - Em thích thường đọc học tác tác phẩm, phẩm văn xem lại xuôi giảng cô giáo thời gian cho lần học văn ít, khơng nhiều học mơn - Học văn - Khó khó là viết lúc làm bài, Nghị luận chuẩn bị xã hội viết Mở Em thích - Thích làm - Sợ - Đề học viết kiểu câu Nghị câu nghị sinh Giỏi Nghị luận xã luận xã hội luận xã em thấy khó hội hay hội câu - Khi đọc nghị luận Nghị luận đề, em - Hầu văn học? Vì thường em không văn học sao? soi vào tác gạch chân phẩm để Khi làm từ khoá vạch dàn ý làm rõ vấn kiểm vạch ý trước đề Lí luận tra văn lớp, làm em có vạch ý viết - Đọc đề trước xong em - Thích làm câu Nghị luận xã hội - Khi vào kiểm tra em đọc đề xong viết Không bao giời vạch dàn ý - Em thích làm Nghị luận văn học - Khi làm kiểm tra lớp em thường không vạch dàn ý trước làm hay đọc đề xong cắm đầu viết vào làm ngay? Ở nhà em - Em có thường bố xuyên sử mẹ cho dụng điện dùng điện thoại không? thoại tra Nếu cứu thông dùng điện tin liên thoại, máy quan đến tính em môn học hay vào xem, - Em hay đọc thông tin xem thời nhất? Vì sự, Lục lạc sao? Em có vàng thường xun xem Ti vi khơng xem em thích xem chương trình nhất? gạch chân từ khố khơng vạch ý trước viết - Em không dùng điện thoại - Em xem thời - Em dùng điện thoại chủ yếu xem phim vào Fecabook - Em xem ti vi - Em chủ yếu dùng điện thoại vào Fecabook - Ở nhà em không sử - Em xem dụng điện thoại, Tivi… máy tính Chỉ xem Tivi sau học xong PHỤ LỤC 3: Bảng thống kê ưu điểm, hạn chế học tập, làm kết khảo sát ban đầu đội dự tuyển học sinh giỏi STT HỌ VÀ TÊN ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ, TỒN TẠI KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 10 (2016 – 2017) Nguyễn Thị Yến - Chữ đẹp, sai tả, Có ý thức, thái độ học tập nghiêm túc - Tích học hỏi Trần Trà My cực Nguyễn Thị Trang - Lần 1: 11.00đ - Viết dàn trải, lan - Lần 2: 11.25đ man - Khả dựng đoạn - Lần 3: 12.00đ văn hạn chế - Lần 4: 12.75đ - Chưa có sức viết dài - Chữ đẹp, - Chưa thông minh chăm nhìn nhận vấn đề đặt - Lần 1: 10.00đ - Lần 2: 10.25đ - Chịu khó đề tìm nghiên tài liệu tòi, - Sức viết ngắn, văn viết - Lần 3: 11.00đ cứu khơ khan, chưa có cảm - Lần 4: 11.25đ xúc sâu sắc - Chữ đẹp, ham đọc tác phẩm văn xuôi - Chưa có kĩ làm - Tiếp thu kiến thức chậm - Tư sáng tạo hạn chế - Lỗi tả nhiều, - Lần 1: 11.00đ chưa tự tin làm - Lần 2: 10.25đ - Nhận thức đề - Lần 3: 11.00đ chậm - Lần 4: 10.75đ - Viết dài lan man, chưa trọng tâm - Khi làm thi thường hay bị tâm lí, chưa tự tin Lê Thị Nga - Có khả - Chữ chưa cẩn thận - Lần 1: 11.00đ học thuộc - Sức viết ngắn, lòng cao Chưa chăm chỉ, chưa tâm - Lần 2: 10.00đ - Lúng túng nhận - Lần 3: 10.00đ diện đề - Dễ bi quan, tâm lí - Lần 4: 11.25đ không ổn định - Yêu sớm Lê Thị Phương Thảo - Chưa chăm học, đôi - Viết văn có tâm lí bất an, khơng có tinh thần tâm cảm xúc cao độ học tậm - Thích học tác phẩm - Nhiều lúc không tin - Lần 1: 11.00đ vào khả trữ tình thân - Lần 2: 12.00đ - Lười đọc tác phẩm, tài - Lần 3: 11.50đ liệu tham khảo… - Lần 4: 11.00đ - Yêu sớm, bố mẹ không quan tâm đến việc học con, chưa có niềm tin vào lực học tập PHỤ LỤC 4: Những tư liệu sưu tầm học sinh PHỤ LỤC 5: Sơ đồ tư học sinh Nguyễn Thị Yến Trần Trà My, lớp 11D2 thực PHỤ LỤC 6: Thống kê kết bồi dưỡng HSG qua năm học (GV: Lê Thị Lan) NĂM HỌC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC GHI CHÚ 2004 - 2005 Có 03 giải Khuyến Khích Là học sinh 12A4 – Lớp Ban C Khi tơi có 05 HS với 05 HS đồng chí tổ Vì trước mơn có 10 HS tham gia thi HSG Tỉnh môn Văn hố 2012 - 2013 Có 01 giải Khuyến Khích Là 12 E8 – Là lớp Ban Khi tơi có 01 HS để bồi dưỡng với số HS đồng chí tổ Văn 2015 - 2016 Có 01 giải Ba Là học sinh lớp 12A7 – Ban 2017 - 2018 Có 01 giải Nhì 02 giải Ba Là lớp 11D2 – Lớp học theo khối D ... pháp rèn luyện kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh đội dự tuyển môn Ngữ văn cấp Trường qua đề tài: Kinh nghiệm rèn kỹ tiếp nhận tạo lập văn cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng. .. để giải vấn đề 2.3.1 Rèn kỹ tiếp nhận cho nhóm học sinh giỏi văn - Trong q trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn, nhận thấy hạn chế lớn học sinh kỹ tiếp nhận kỹ tạo lập văn Vì vậy, tơi tìm hiểu,... nhằm rèn nhóm học sinh giỏi mơn Ngữ văn cấp trường kỹ tiếp nhận kỹ tạo lập văn năm học lớp 10 lớp 11, thực có hiệu rõ rệt Giúp nâng cao chất lượng, hiệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm rèn kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ , Kinh nghiệm rèn kỹ năng tiếp nhận và tạo lập văn bản cho nhóm học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ

Từ khóa liên quan