Rèn luyện kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh THPT

18 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGA SƠN *** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH THPT Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Chức vụ : Giáo viên SKKN thuộc môn: Ngữ văn THANH HÓA NĂM 2018 MỤC LỤC I Mở đầu Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Cơ sở lí luận .4 Kết luận 14 I Mở đầu Lý chọn đề tài Mơn Ngữ văn mơn học có vai trò quan trọng chương trình phổ thơng, môn học bồi đắp cho học sinh tư tưởng tình cảm tốt đẹp, hướng người đến với Chân- Thiện- Mĩ Mơn học giúp người học có khả bày tỏ tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ thơng qua việc tạo lập văn cụ thể Môn Ngữ văn chiếm vị trí quan trọng kì thi Trong thi mơn Ngữ văn ngồi câu hỏi Tiếng việt, NLXH câu NLVH chiếm số điểm cao ( thường 5/10đ) Có thể nói phần NLVH phần định kết cao thấp thi Thế thực tế nay, học sinh ngại, lười rèn kĩ viết nói chung NLVH nói riêng Chính thế, tiếp xúc với dạng đề NLVH cụ thể, học sinh thường lúng túng đâu, phải viết nào, làm em dễ mắc nhiều lỗi Điều tất yếu dẫn đến kết văn không đạt mong muốn Để làm NLVH thành cơng cần nhiều yếu tố từ kĩ năng, phương pháp, cảm hiểu tác phẩm đến cách diễn đạt trình bày Trong phương pháp làm đóng vai trò quan trọng nhất, học sinh cần biết NLVH cần phải đạt yêu cầu Mở bài, Thân bài, Kết Tuy phần Thân đóng vai trò quan trọng, chiếm phần lớn số điểm tồn bài, song phần mở có vai trò khơng nhỏ Phần mở đầu làm nhiệm vụ giới thiệu vấn đề nghị luận, giúp người đọc hình dung nội dung viết phần Thân Đồng thời gợi tò mò, hứng thú người đọc đến với phần Vậy để có Mở đúng, yêu cầu có ý nghĩa Thực tế cho thấy học sinh q chật vật viết phần Mở bài, phần thường phải nhiều thời gian 1520 phút học sinh chưa vào Có nhiều em vào cách gượng ép, vòng vo, xa đề, lạc đề đặc biệt học sinh yếu khơng biết viết Mở bài- nghĩ viết chưa định hướng yêu cầu cần đạt Mở Mặc dù có nhiều viết, sách mẫu, sách hướng dẫn cách làm NLVH, nhiên chưa có tài liệu tập trung tháo gỡ khó khăn học sinh viết Chính trăn trở, suy nghĩ để học sinh viết Mở cách dễ dàng, viết nhanh, viết để từ học sinh có mạch làm tiền đề cho việc viết văn Với mong muốn tơi chọn đề tài “ Rèn luyện kĩ viết đoạn Mở văn nghị luận cho học sinh THPT” Mục đích nghiên cứu Văn nghị luận có vai trò quan trọng đời sống xã hội nhà trường Thông qua làm văn nghị luận, học sinh có điều kiện phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, em có dịp thể lực tư duy, cảm thụ lực học tập luận Đây yêu cầu cần thiết để em làm hành trang bước vào sống Song thực tế nhà trường phổ thông phần lớn kĩ làm văn nghị luận học sinh kém, em hứng thú việc rèn kĩ viết văn nghị luận, viết mắc nhiều lỗi Một lỗi bắt gặp mở đầu viết em lúng túng khơng biết làm để vào cho nhanh mà đảm bảo đúng, hay hấp dẫn Mục đích yếu nhằm rèn luyện nâng cao kĩ viết nghị luận cho học sinh góp phần vào nhiệm vụ chung trình đổi phương pháp dạy học văn Với đề tài “ Rèn luyện kĩ viết đoạn mở văn nghị luận cho học sinh THPT”, người viết muốn hướng dẫn cho học sinh viết đúng, viết nhanh, viết hay để nhằm dành số điểm tối đa cách em chinh phục thân qua viết đánh giá phần nhận thức, hiểu biết, tâm lí, mục đích sống, kĩ ( có kĩ viết đoạn mở bài), thái độ với môn Ngữ văn học sinh THPT Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mà nghiên cứu học sinh lớp 11E, 11G, 10I, 10H, 10B trường THPT Nga Sơn Học sinh lớp đánh giá xếp loại mốc: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu Học sinh THPT nói chung học sinh trường THPT Nga sơn nói riêng từ trước tới quen với việc viết văn nghị luận thao tác lập luận cần thiết bước để hình thành văn Phương pháp nghiên cứu Ở đề tài này, vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm phát huy hiệu tổng hợp từ ưu phương pháp: Nhưng hai phương pháp chủ yếu áp dụng thống kê so sánh II Nội dung Cơ sở lí luận 1.1 Cơ sở ngôn ngữ học Ngôn ngữ học văn môn chuyên nghiên cứu đặc điểm văn bản, kết cấu văn bản, dạng thông tin văn Quá trình giao tiếp người viết người đọc q trình mã hóa ( xây dựng) văn bản, nói cụ thể việc làm văn nghị luận nhà trường Bởi ngôn ngữ học văn xem tiền đề lý thuyết quan trọng môn Làm văn Viết đoạn mở phần q trình Chính vậy, lần nhấn mạnh ngôn ngữ học vấn đề lý luận đặc biệt quan trọng Văn nghị luận giống loại văn khác, cấu trúc gồm phần: Mở bài, Thân bài, Kết Nhưng mục tiêu thực dụng văn nghị luận nhằm nêu ý kiến đánh giá bàn luận việc đời sống văn học nghệ thuật Mục đích giao tiếp văn nghị luận nhằm thuyết phục người đọc, người nghe hiểu, tin đồng tình với ý kiến mà hành động theo mà đề xuất Căn vào nội dung nghị luận, chia văn nghị luận thành loại: NLXH NLVH Trong phạm vi sáng kiến này, quan tâm đến loại Song điều kiện khách quan nên phần nhiều dẫn chứng chủ yếu văn NLVH dành cho học sinh THPT 1.2 Lí thuyết giao tiếp ngơn ngữ Một quan điểm dạy học dạy tiếng theo quan điểm giao tiếp Giao tiếp thực văn Như nói văn đơn vị giao tiếp ngôn ngữ Mặt khác làm văn sáng tạo, sản sinh loại văn để giao tiếp Việc dạy làm văn dạy cách tổ chức giao tiếp văn Giao tiếp ngôn ngữ khơng đơn nhằm mục đích thơng tin mà chủ yếu trình tác động tới người nhận nhận thức quan điểm, thẩm mĩ hành động Khơng có văn nhằm mục đích thông tin túy mà qua thông tin để nhằm mục đích định Khi dạy làm văn vậy, giáo viên cần dạy cho học sinh thấy viết bên cạnh việc đưa thông tin cần phải ý lựa chọn thơng tin để làm gì, nhằm đạt mục đích gì… nhằm đưa người đọc vào vấn đề cần bàn việc người viết phải ý lựa chọn nội dung làm phần Mở Trong sáng kiến này, người viết trọng nguyên tắc hướng vào hoạt động giao tiếp Do vậy, đề xuất đề tài “Rèn luyện kĩ viết đoạn Mở văn nghị luận cho học sinh THPT” tức người viết muốn hướng tới việc rèn luyện kĩ đặt vấn đề giao tiếp văn cho học sinh THPT 1.3 Về văn nghị luận Văn nghị luận loại văn người viết (người nói) trình bày ý kiến cách dùng lí luận bao gồm lí lẽ dẫn chứng để làm rõ vấn đề thuộc chân lí nhằm làm cho người đọc (người nghe) hiểu, tin đồng tình với ý kiến hành động theo điều mà đề xuất 1.3.1 Đặc trưng văn nghị luận Văn nghị luận phân biệt với văn sáng tác nhiều phương diện Văn nghị luận xây dựng sở tư lô gic sở tư hình tượng mang tính cụ thể- cảm tính loại văn sáng tác, cảm xúc tác giả mô tả tranh đời sống chiếm vai trò quan trọng nhất, bắt gặp văn nghị luận vấn đề, luận cứ, lí lẽ, khái niệm… điều quan trọng trước Kết cấu văn nghị luận tuân theo trình tự nhận thức khai triển vấn đề tư lô gic, dựa theo mạch cảm xúc (như loại trữ tình) hay cốt truyện nhân vật (như loại tự sự) theo diễn biến xung đột (như loại kịch) 1.3.2 Loại, kiểu văn nghị luận Căn vào nội dung nghị luận văn nghị luận chia thành loại: -NLXH: Là nghị luận vấn đề xã hội Khái niệm xã hội hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm vấn đề thuộc quan hệ, hoạt động người lĩnh vực đời sống xã hội trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,… VD: Suy nghĩ anh (chị) tác hại rượu, ma túy, thuốc người Đây loại đề nghị luận tượng đời sống Trọng tâm đề khẳng định tác hại rượu, ma túy, thuốc người đề xuất biện pháp trừ chất gây nghiện - NLVH: Là nghị luận vấn đề văn học tác phẩm, tác giả, trào lưu, giai đoạn, quan điểm văn học VD: Vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Liên truyện ngắn Hai đứa trẻ nhà văn Thạch Lam Thực trạng vấn đề 2.1 Tình hình dạy học mơn Làm văn trường THPT Môn Văn nhà trường tự chung nhằm vào hai nhiệm vụ cụ thể sau đây: -Thứ nhất: Trang bị cho học sinh tri thức để hiểu được, hiểu vấn đề văn học Có nghĩa góp phần tạo cho học sinh khả khám phá vẻ đẹp tác phẩm văn học việc tiếp nhận lực biết đánh giá cách đắn, khoa học tượng văn học đồng thời bước đầu nhận thức quy luật vận động văn học, lịch sử -Thứ hai: Song song với nhiệm vụ trình giúp học sinh hình thành phát triển khả sản sinh văn Làm văn môn học hướng tới nhiệm vụ thứ hai Nó giúp học sinh hình thành kĩ cần thiết để làm văn Chương trình làm văn xây dựng quy mô, hệ thống môn học hồn chỉnh, có mục tiêu, phương pháp dạy học riêng biệt Trên sở biên soạn sách giáo khoa hệ thống tài liệu tham khảo tương ứng cho phù hợp bước đầu đáp ứng việc dạy học phân môn 2.2 Thực trạng viết đoạn mở văn nghị luận học sinh THPT Trên thực tế, qua khảo sát chất lượng dạy học mơn Làm văn nói chung, tơi thấy kết thu chưa cao, giáo viên thường có tâm lí “ ngại ngùng dạy làm văn”.Thậm chí có người gọi mơn học ba K “ khó, khơ, khổ” Ngun nhân khách quan: -Thứ nhất: Những tài liệu nghiên cứu phần mở hoi, chưa có lưu tâm thỏa đáng Điều khiến cho q trình soạn giảng giáo viên chưa sâu, sát -Thứ hai: Thời gian phân bố giảng dạy mơn Văn nói chung, làm văn nói riêng nhiều hạn chế Với kiểu có tiết giới thiệu khái quát sơ lược nghĩa bao gồm phương pháp, kĩ trình bày lồng vào lí thuyết kiểu loại Nguyên nhân chủ quan: Từ phía người dạy thực tế số giáo viên coi nhẹ lập dàn ý, trả khiến cho học sinh khơng có thói quen sửa chữa lỗi hay mắc phải viết Viết văn trình ln cần uốn nắn, dẫn để nâng cao kĩ “ văn ôn, võ luyện” Mặt khác thiếu thời gian giảng dạy mà phần đông giáo viên tự lòng với tư tưởng em học lớp phương pháp Các em không ý đến chức năng, nhiệm vụ phần mở văn, em viết phần lơ mơ Từ thiếu hụt kiến thức thời gian giảng dạy phía giáo viên khiến em học sinh rơi vào tình trạng khơng nắm vững cách viết mở đạt yêu cầu chưa nói đến hay hấp dẫn Cách viết đoạn mở văn nghị luận học sinh trường THPT Nga Sơn 3.1 Cấu trúc dạng đề Cách mở văn nghị luận cho học sinh trường THPT Nga Sơn, đối tượng phân loại số cách mở học sinh nhiều nhóm khác - Nhóm (học sinh giỏi) - Nhóm (học sinh khá) - Nhóm (học sinh trung bình) - Nhóm (học sinh yếu kém) Phần mở văn nghị luận phần đặt vấn đề, thơng thường có hai cách: – Trực tiếp: Là cách thẳng vào vấn đề cần nghị luận Nghĩa sau tìm hiểu đề tìm vấn đề trọng tâm nghị luận, ta nêu thẳng vấn đề luận điểm rõ ràng Tuy nhiên mở trực tiếp, ta phải trình bày cho đủ ý, khơng nói thiếu khơng nên nói hết nội dung, phải đáp ứng đủ yêu cầu phần mở mực nhà trường Đặt vấn đề theo cách trực tiếp dễ làm, nhanh gọn, tự nhiên, dễ tiếp nhận, nhiên thường khô khan, cứng nhắc, thiếu hấp dẫn cho viết Nếu đề yêu cầu nghị luận tác phẩm mở phải giới thiệu tên tác giả, tên tác phẩm, trích dẫn khổ thơ, giới thiệu vấn đề nghị luận – Gián tiếp: Với cách người viết phải dẫn dắt vào đề cách nêu lên ý có liên quan đến luận đề (vấn đề cần nghị luận) để gây ý cho người đọc sau bắt sang luận đề.Mở theo cách tạo uyển chuyển, linh hoạt cho viết, hấp dẫn người đọc, nhiên kiểu mở dễ dẫn đến lan man, lạc đề cho viết 3.2 Các ví dụ Ví dụ Đề : Bàn quan niệm sống ( loại văn NLXH) – Mở trực tiếp: Trong sống người có quan niệm sống riêng Có người sống tiền tài danh vọng mà quên giá trị đích thực sống.Quan niệm sống tốt hài hòa danh vọng ,tiền bạc với mối quan hệ giá trị người với thiên nhiên,không bị chi phối vật chất, sống hết mình, làm việc (Bài viết học sinh: Nguyễn Thị Hà-lớp 11E Trường THPT Nga Sơn) - Mở gián tiếp: Nhà văn Pháp Đ.Đi-đơ-rô quan niệm “ Nếu khơng có mục đích ,anh khơng làm cả.Anh khơng làm vĩ đại mục đích bình thường.Đây quan niệm phù hợp với chúng ta.Trong sống người có lí tưởng sống riêng để tự vươn tới,tự hoàn thiện phát triển thân Bất kì cần tự tạo cho lí tưởng có lòng tâm theo lí tưởng ” (Bài viết học sinh: Nguyễn Thị Hạnh- lớp 11E Trường THPT Nga Sơn) Ví dụ 2: Đề bài: Ngạn ngữ Hi Lạp có câu: “ Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa ngào” Anh/ chị hiểu ý kiến trên? - Mở trực tiếp: Xã hội lồi người phát triển ngày hơm nhờ q trình khơng ngừng tìm hiểu, tích lũy nâng cao tri thức tất dân tộc giới Tri thức cần thiết người để có tri thức có đường học tập Tuy nhiên trình học tập, học hỏi khơng đơn giản mà có nhiều chơng gai Vì ngạn ngữ Hi Lạp có câu: “Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa ngào’’ (Bài viết học sinh: Lã Thị Hà- lớp 10H Trường THPT Nga Sơn) - Mở gián tiếp: Trong lịch sử phát triển giới suốt ngàn năm qua, quốc gia nào, dân tộc có tài xuất chúng, học giả uyên bác cống hiến cho đời nhiều điều đem lại lợi ích lớn lao, làm thay đổi sống vật chất tinh thần xã hội loài người Cả nhân loại ngưỡng mộ trí tuệ, tài Niu-tơn, Men-đê-lê-ép, Anh-xtanh, Đác-uyn, Lơ-mơ-nơxốp, Sơ-panh, Mơ-da, Tơn-xtơi, Vích-to Huy-gơ, Ban-zắc Nhưng liệu hiểu để có thành tựu khoa học, nghệ thuật lớn lao vậy, họ phải học tập làm việc miệt mài, vất vả đến mức Thực tế cho thấy muốn thành cơng phải học tập để tích lũy nâng cao tri thức Con đường học tập đường gian nan, khổ ải cuối đường ánh sáng, tương lai Bàn vấn đề này, ngạn ngữ Hy Lạp có câu: Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào (Bài viết học sinh: Phạm Thị Thúy Hằng- lớp 10H Trường THPT Nga Sơn) Ví dụ Đề bài: Phân tích tình truyện độc đáo “ Vợ nhặt” Kim Lân ( loại văn NLVH) – Mở trực tiếp “Vợ nhặt” coi kiệt tác nghiệp sáng tác Kim Lân, truyện ngắn xuất sắc văn xuôi Việt Nam đại Một yếu tố quan trọng giúp tạo giá trị tư tưởng nghệ thuật đặc sắc cho truyện ngắn việc Kim Lân xây dựng thành cơng tình truyện độc đáo ( Bài viết học sinh: Lê Thị Nhung Quyên- lớp 11G Trường THPT Nga Sơn) - Mở gián tiếp Đối với nghệ thuật truyện ngắn, tạo tình độc đáo lạ để làm bật vấn đề, bật tâm trạng, tư tưởng, tính cách nhân vật chủ đề tác phẩm điều có ý nghĩa then chốt Một truyện ngắn đặc sắc nhờ tổ chức chung quanh tình thế, Vợ nhặt Kim Lân trường hợp tiêu biểu (Bài viết học sinh: Mai Thị Linh- lớp 11G Trường THPT Nga Sơn) Ví dụ Đề : Phân tích nhân vật “Chí Phèo” tác phẩm tên nhà văn Nam Cao ( loại văn NLVH) - Mở trực tiếp Trong dòng văn học thực phê phán 1930 - 1945 Chí Phèo có lẽ tác phẩm thành công việc đem lại cho người đọc ấn tượng mạnh mẽ, quên tranh đen tối ngột ngạt, bế tắc nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời thức tỉnh phần lương tri tốt đẹp người, khơi dậy lòng căm ghét xã hội vạn ác chà đạp lên nhân phẩm người, thương xót, cảm thơng với thân phận đinh bị giày vò, tha hóa chế độ cũ (Bài viết học sinh: Lê Phương Chi- lớp 12A Trường THPT Nga Sơn) - Mở gián tiếp Khi “Tắt đèn” Ngô Tất Tố “Bước đường cùng” Nguyễn Cơng Hoan đời, tơi nghĩ rằng, thân phận người nông dân ách đế quốc phong kiến lại có nỗi khổ nỗi khổ chị Dậu, anh Pha Nhưng Chí Phèo bước từ trang sách Nam Cao, người ta nhận thân đầy đủ gọi khốn khổ, tủi nhục 10 người dân nước thuộc địa Hình ảnh Chí Phèo qua tác phẩm tên Nam Cao khắc họa cách đầy ám ảnh hình tượng ( Bài viết học sinh: Hỏa Ngọc Phương- lớp 12A Trường THPT Nga Sơn) Ví dụ Đề bài: Phân tích thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ” Hàn Mặc Tử ( loại văn NLVH) - Mở trực tiếp Hàn Mặc Tử - trái tim, tâm hồn lãng mạn dạt yêu thương bật lên tiếng thơ, tiếng khóc nghệ thuật trước đời Những phút giây đau xót sung sướng, phút giây mà ơng thả hồn vào thơ, giây phút ông lọc, thăng hoa từ nỗi đau tâm hồn để viết lên thơ tuyệt bút Và thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ”đã đời phút giây tuyệt diệu Ở thơ, tình mặn nồng sáng hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp, mối tình riêng mối tình chung hồn thơ đượm vẻ buồn đau Đây thôn Vĩ Dạ thơ tình hay Hàn Mặc Tử Một tình yêu thiết tha man mác, đượm vẻ u buồn ẩn khung cảnh thiên nhiên hồ vào lòng người, thực mộng, huyền ảo cụ thể hoà vào (Bài viết học sinh: Vũ Thị Hảo- lớp 11E Trường THPT Nga Sơn) - Mở gián tiếp Mấy say trăng Hàn Mặc Tử? "Trăng nằm sõng sồi cành liễu - Đợi gió đơng để lả lơi " ("Bẽn lẽn") - Thi sĩ nói đến thuyền trăng, sông trăng, bến trăng Cả trời trăng ảo mộng, huyền diệu Thơ Hàn Mặc Tử rợn ngợp ánh trăng, thể tâm hồn "say trăng" với tình yêu tha thiết đời, vừa thực vừa mơ Ông nhà thơ lỗi lạc phong trào Thơ Với 28 tuổi đời, ông để lại cho thơ ca dân tộc hàng trăm thơ số kịch thơ Thơ ông trào từ máu nước mắt, có khơng hình tượng kinh dị Cũng chưa viết thơ hay mùa xuân thiếu nữ ("Mùa xuân chín"), Huế đẹp thơ ("Đây thơn Vĩ Dạ") Hàn Mặc Tử "Đây thôn Vĩ Dạ" rút tập "Thơ điên" xuất năm 1940, sau nhà thơ qua đời Bài thơ nói hay Huế, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, người xứ Huế, cô gái duyên dáng, đa tình, đáng yêu - tình yêu thơ mộng đắm say, lung linh ánh sáng huyền ảo Bài thơ giãi bày nỗi niềm 11 bâng khuâng, khao khát hạnh phúc thi sĩ đa tình, có nhiều duyên nợ với cảnh người Vĩ Dạ (Bài viết học sinh: Mai Thanh Hiếu- lớp 11E Trường THPT Nga Sơn) 3.3 Cách viết đoạn mở văn nghị luận xã hội Dù loại học sinh cần đọc kĩ đề, quan sát bảng hướng dẫn cách mở sau để thấy điểm giống khác nhau: Nghị luận tư tưởng, đạo lý Nghị luận tượng đời sống - Giới thiệu vấn đề cần bàn luận (trích - Giới thiệu tượng cần bàn luận dẫn ý kiến) - Nêu nhận xét khái quát vấn đề - Nêu nhận xét khái quát tượng Như biết, cấu trúc dung lượng thời gian, dung lượng làm môn Ngữ văn kì thi THPTQG năm 2017-2018 có điều chỉnh Hiểu biết xã hội cách làm văn NLXH, phần mở tiền đề sở cho học sinh viết Những khó khăn như: thói quen viết dài, viết tràn lan, viết ngắn sợ không đủ ý người viết ý sau đây: - Thứ nhất: Giữ vững tâm lí, tâm bình tĩnh, tự tin cố gắng nỗ lực để hồn thành làm - Thứ hai: Đọc, suy nghĩ, nghiên cứu kĩ đề - Thứ ba: Mở phải liền mạch, viết có cảm xúc, tạo “điểm nhấn” - Thứ tư: Cấu trúc phải đảm bảo đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết 3.4 Một số viết học sinh trường THPT Nga Sơn ( đối tượng: giỏi, khá, trung bình, yếu) Đề 1: (đối tượng học sinh giỏi) Bình luận cảnh vượt thác “ Người lái đò Sơng Đà” cảnh cho chữ “ Chữ người tử tù” Qua rõ thay đổi phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng (Bài làm học sinh Nguyễn Khánh Huyền- lớp 12D trường THPT Nga Sơn) Nguyễn Tuân nhà văn xuất sắc văn học Việt Nam đại Trước Cách mạng, ông biết đến với tư cách nhà văn lãng mạn tiếng với sáng tác “Vang bóng thời” “Thiếu quê 12 hương”… , sau Cách mạng, cảm hứng nghệ thuật khơi nguồn từ thực sống mới, ông trở thành nhà văn khãng chiến, nhà văn Cách mạng, say sưa tìm kiếm, khám phá ngợi ca vẻ đẹp non sơng gấm vóc vẻ đẹp người Việt Nam lao động chiến đấu: “Tùy bút Sông Đà”, “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”… Dù giai đoạn sáng tác nào, văn Nguyễn Tuân đem đến cho người đọc hút đặc biệt ngòi bút tài hoa uyên bác Trong văn nghiệp Nguyễn Tuân, truyện ngắn Chữ người tử tù ( tập Vang bóng thời- sáng tác trước Cách mạng) “Người lái đò Sơng Đà”sáng tác chuyến thực tế lên Tây Bắc 1958) hai thành công bật, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tác giả hai giai đoạn sáng tác Đặc biệt cảnh cho chữ cảnh vượt thác xem văn đẹp văn học VN.Qua khơng giúp ta cảm nhận tài hoa uyên bác Nguyễn Tuân mà thấy nét ổn định nét phong cách nghệ thuật tác giả trước sau Cách mạng Đề ( đối tượng học sinh khá) Gớt- đại thi hào người Đức- viết: “ Một người nhận thức mình? Đó khơng phải việc tư mà việc thực tiễn” Anh (chị) trình bày suy nghĩ ý kiến văn ngắn (Bài làm học sinh Hồ Phương Thảo- lớp 11E trường THPT Nga Sơn) Người khác đánh giá ta thước đo lao động, hoạt động thực tiễn thành thực tiễn Ta vậy, ta nhìn lại thân ta làm cho đời, sống để tự đánh giá Gớt- đại thi hào người Đức- viết: “ Một người nhận thức mình? Đó khơng phải việc tư mà việc thực tiễn” Đúng vậy! Thực tiễn thước đo chân lí; kết thực tiễn thân để người tự nhận thức hồn thiện Đề (đối tượng học sinh trung bình) 13 Nêu cảm nghĩ anh (chị) thơ “ Cảnh ngày hè” tác giả Nguyễn Trãi (Bài làm học sinh Mai Thị Phương Nghiêm- lớp 10H trường THPT Nga Sơn) Nhắc đến Nguyễn Trãi, người ta nhớ đến hình ảnh nhà qn sự, trị tài ba, người viết nên “ Bình ngơ Đại cáo” lời tuyên ngôn độc lập, hào sảng khai sinh đất nước, vị lãnh đạo có lòng yêu nước, thương dân cao Đọc “Cảnh ngày hè”, thưởng lãm tranh thiên nhiên sống động, ta thêm thấm thía nỗi lòng người, nhàn cư mà chẳng nhàn tâm Đề ( đối tượng học sinh yếu) Kể lại đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” ( trích Ơ-đi-xê- sử thi Hi Lạp) theo nhân vật Pê-nê-lốp ( Bài làm học sinh Đào Thị Thanh- lớp 10I trường THPT Nga Sơn) Nếu chiến tranh mang đến hội cho người đàn ông thể lãnh lại khiến phụ nữ chúng tơi phải xa lìa chồng Hơn hai mươi năm trôi qua,tôi chờ đợi chàng trở Mặc kệ bố mẹ bắt phải tái hôn! Bởi tơi tin chàng trở Dù người có nói nữa, tơi tin vào điều ấy! III Kết luận, kiến nghị Kết luận Đề tài ứng dụng hiệu thực tế dạy học giáo viên học sinh nhà trường Song song với học kinh nghiệm rút Làm việc cần có hiểu biết cặn kẽ phương pháp khoa học Hiểu biết phương pháp có ý nghĩa dược vận dụng trình thực hành theo ngun tắc “học đơi với hành”; thực hành nhiều chuyển thành kĩ năng; có kĩ việc viết trở nên đơn giản nhanh chóng Chúng ta khơng có tham vọng học sinh đạt điểm cao tất phần môn thi Đó điều phi lí, phi khoa học Nhưng qua 14 việc học, ôn thi, luyện đề, giáo viên giúp học sinh nhận học bổ ích học tập sống như: phải đấu tranh nỗ lực để vượt qua mình, chiến thắng khẳng định thân; cần có kĩ để thích nghi với thay đổi, khác biệt; biết cách chấp nhận Dạy học trình chia sẻ với nhiều mối quan hệ: giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh Khi có chia sẻ, có sức mạnh chung, niềm vui chung; biến trình giáo dục thành tự giáo dục Kiến nghị Mỗi SKKN kinh nghiệm, tư duy, thực tiễn sống động, học quý mà người dạy học tìm ra, rút ra, “trải nghiệm” sâu sắc với mục đích góp phần làm cho trình dạy học trở nên thú vị, nhẹ nhàng, khoa học Do cần phổ biến rộng rãi sáng kiến, sản phẩm trí tuệ tâm huyết đợt tập huấn giáo dục chia sẻ để biến trình giáo dục thành tự giáo dục với ý thức tiếp thu, học hỏi cách tự giác, tự nguyện Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 23 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Nguyễn Thị Hồng 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD ĐT, SGK Ngữ văn 10 tập 1- 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015 Bộ GD ĐT, SGK Ngữ văn 11,12 tập 1- 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015 Nguyễn Tấn Huy, Hướng dẫn ôn tập làm thi môn Văn nghị luận xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2001 16 17 PHỤ LỤC Một số cụm từ viết tắt * Sáng kiến kinh nghiệm: SKKN * Nghị luận xã hội: NLXH * Nghị luận văn học: NLVH * Trung học phổ thông quốc gia: THPTQG * Trung học phổ thông: THPT ... yếu nhằm rèn luyện nâng cao kĩ viết nghị luận cho học sinh góp phần vào nhiệm vụ chung trình đổi phương pháp dạy học văn Với đề tài “ Rèn luyện kĩ viết đoạn mở văn nghị luận cho học sinh THPT ,... dàng, viết nhanh, viết để từ học sinh có mạch làm tiền đề cho việc viết văn Với mong muốn chọn đề tài “ Rèn luyện kĩ viết đoạn Mở văn nghị luận cho học sinh THPT Mục đích nghiên cứu Văn nghị luận. .. văn nghị luận cho học sinh THPT tức người viết muốn hướng tới việc rèn luyện kĩ đặt vấn đề giao tiếp văn cho học sinh THPT 1.3 Về văn nghị luận Văn nghị luận loại văn người viết (người nói) trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh THPT , Rèn luyện kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh THPT , Cơ sở lí luận

Từ khóa liên quan